Kolekcja BWP
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Wykaz działów
Nowości w katalogu BWP
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Strona Biblioteki
 
Kolekcja BWP - Przeglądaj indeks alfabetyczny
Wpisz słowo lub frazę:
Wybierz indeks do przeglądania:
WyczyśćBiblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2018-2019 zrealizowała zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego