Nowości w katalogu komputerowym Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.