W godzinach 1.00-4.30AM katalog biblioteki jest niedostępny z powodu prac konserwacyjnych

Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.
Katal. Centralny UWB
System Message Biblioteka jest w tym momencie niedostępna.

Wybierz bibliograficzną bazę danych do przeszukania:

Katalog Centralny systemu biblioteczno-informacyjnego UwB (CEN)

         


Katalogi Bibliotek Wydziałowych oraz Podkatalogi Katalogu Głównego:

Katalog Biblioteki Głównej (BG)
Katalog Biblioteki Ekonomicznej (BWEiZ) Katalog Kolekcji Humanistycznej (BHU)
Katalog Biblioteki Wydziału Fizyki (BWF) Centrum Dokumentacji Europejskiej (CDE)
Katalog Biblioteki Pedagogicznej (BPP) Katalog Biblioteki Wydziału Filologicznego (BNE)
Katalog Biblioteki Prawniczej (BWP) Katalog Zbiorów Specjalnych
Katalog Biblioteki Wydziału Biologii (BIO) E-książki
Katalog Biblioteki Wydziału Chemii (BIC)  
Katalog Biblioteki Instytutu Informatyki (BII) Katalog kolekcji Międzynarodowe Centrum Badań i Ekspertyz Kryminologicznych
Katalog Biblioteki Wydziału Matematyki (BIM)
Katalog Biblioteki Filii UwB w Wilnie (WIL)
Katalog Biblioteki Humanistyczno-Społecznej (WHS)

Bazy własne:

Publikacje i konferencje
Prace licencjackie studentow UwB Publikacje pracownikow naukowych UwB
Prace magisterskie studentow UwB Publikacje o UwB
Prace doktorskie UwB Konferencje
Prace habilitacyjne UwB
Prace dyplomowe Instytutu Chemii (BCD)Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego