Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
Katal. Centralny UWB - Egzemplarze Powrót do porzedniej strony

Przegląd Bibljoteczny :  Kraków : ZBP, 1927- (Kraków : Druk W. L. Anczyca i Spółki).  24 cm.
Pokaz
Pokaz
Pokaz
Pokaz
Pokaz
Pokaz
Pokaz
Pokaz
Pokaz

Kliknij link ("Zamówienie"), aby złożyć zamówienie na dany egzemplarz.

Wybierz rok Wybierz tom Wybierz podbibliotekę Ukryj wypożyczone egzemplarze
No Previous Page No Next Page

  Opis Status
egzemplarza
Termin
zwrotu
Biblioteka Kolekcja Sygnatura Symbol dzialu Ilość
zamówień
Szczegóły
1990 R. 58 nr 1/2 Na miejscu BIM Czasopisma
 
 

Szczegóły
1989 R. 57 nr 1-4 Na miejscu BIM Czasopisma 1916  
 

Szczegóły
1988 R. 56 nr 1-4 Na miejscu BIM Czasopisma 1915  
 

Szczegóły
1987 R. 55 nr 1-4 Na miejscu BIM Czasopisma 1914  
 

Szczegóły
1986 R. 54 nr 1-4 Na miejscu BIM Czasopisma 1315  
 

Szczegóły
1985 R. 53 nr 1-4 Na miejscu BIM Czasopisma 0962  
 

Szczegóły
1984 R. 52 nr 1-4 Na miejscu BIM Czasopisma 0703  
 

Szczegóły
1983 R. 51 nr 1-4 Na miejscu BIM Czasopisma 0575  
 

Szczegóły
1982 R. 50 nr 1-4 Na miejscu BIM Czasopisma 0574  
 

Szczegóły
1981 R. 49 z. 1-4 Na miejscu BIM Czasopisma 074  
 

No Previous Page No Next Page
Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2021-2022
realizuje zadanie "Rozbudowa otwartych zasobów naukowych Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/512497/2021).
Ministerstwo Edukacji i Nauki