Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla and Język dokumentu= ( eng ); sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 35894 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Augustyniak, Monika (prawo). Autor On permanent and ad hoc commission in legislative bodies of territorial self - government units - a few reflections on the need for changes in the Polish territorial self-government / Monika Augus 2019 BG( 1/ 0)
Polski system ochrony praw człowieka 70 lat po proklamowaniu Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka : osiągnięcia, bariery, nowe wyzwania i rozwiązania. 3 Strony 218-230
2
Bańka, Katarzyna (sinologia). Autor Challenges of the Chinese language teaching in the university context / Katarzyna Bańka. 2019 BG( 1/ 0)
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Nr 3733 (2019), strony 163-179
3

Resolving international economic problems with the tools of contemporary econometrics / edited by Krzysztof Beck. 2019 BG( 1/ 0)


4
Bello-Rodzeń, Ingrid. Autor Teaching Spanish as an additional foreign language to experienced learners / Ingrid Bello-Rodzeń, Aida Montenegro. 2019 BG( 1/ 0)
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Nr 3733 (2019), strony 127-161
5
Béres, Katalin-Enikő. Autor To kill a mockingbird : law and morality / Katalin-Enikő Béres. 2019 BHU( 1/ 0)
Prawo i literatura : parerga Strony [283]-292
6

Law, space and the political : an East-West perspective / edited by Paulina Bieś-Srokosz, Rafał Mańko, Jacek Srokosz ; Jan Długosz University in Częstochowa. 2019 BG( 1/ 0)


7
Blagojević, Veljko. Autor The geostrategic significance of the Balkans in the geopolitical conceptions of great powers / Veljko Blagojević, Igor Pejić. 2019
Bałkańska szachownica : geopolityczne i geostrategiczne studia o Bałkanach w XX i XXI wieku / Strony 143-141
8
Bokajło, Justyna. Autor The principle of "interdependence of orders" as the main idea of sustainable development and the basic category of Wilhelm Röpke and Alexander Rüstow’s socio-economic thought / Justyna Bokajło, 2019
Myśl Ekonomiczna i Polityczna nr 1(64) 2019, strony 50-73
9
Cetnarowska, Bożena. Autor Compound nouns and phrasal nouns in English and Polish / Bożena Cetnarowska. 2019 BG( 1/ 0)

811.162.1’36’374 Język polski – Gramatyka, morfologia, składnia, gramatyka generatywna, zd
10
Chynczewska-Hennel, Teresa (1952- ). Autor One world, many colours / Teresa Chynczewska-Hennel ; preface by Giovanna Brogi. 2019 BG( 2/ 0)
WHS( 2/ 0)


11
Coleman, Sidney (1937-2007). Autor Quantum field theory : lectures of Sidney Coleman / Foreword by David Kaiser ; Editors Bryan Gin-ge Chen, David Derbes, David Griffiths, Brian Hill, Richard Sohn, Yuan-Sen Ting. 2019 BWF( 1/ 1)


12

The gender pay gap and social partnership in Europe : findings from "Close the deal, fill the gap" / edited by Hazel Conley, Donata Gottardi, Geraldine Healy, Barbara Mikołajczyk and Marco Peruzz 2019 BWP( 1/ 0)


13
Cvetkovski, Goga. Autor ViMeLa Project : an innovative concept for teaching mechatronics using virtual reality / Goga Cvetkovski, Lidija Petkovska, Paolo Di Barba, Maria Evelina Mognaschi, Dorota Kamińska, Anna Firych-N 2019
Przegląd Elektrotechniczny : miesięcznik poświęcony wiedzy elektrotechnicznej, sprawom przemysłu i elektryfikacyi R. 95, nr 5 (2019), strony 18-21
14
Ćwikła, Paweł (1972- ). Autor Class and cultural narratives the Upper Silesia case / Paweł Ćwikła, Monika Gnieciak, Kazimiera Wódz. 2019 BG( 1/ 0)


15

Political functions of urban spaces and town types through the ages : making use of the historic towns atlases in Europe = Politische funktionen Städtischer Räume und Städtetypen im zeitlichen 2019 WHS( 1/ 0)


16

Unrecognised subjects in international law / edited by Władysław Czapliński & Agata Kleczkowska. 2019 BWP( 1/ 0)


17

Poland and Ukraine : common neighborhood and relations / Martin Dahl, Adrian Chojan editors ; authors: Martin Dahl, Adrian Chojan, Mariusz A. Kowalczyk, Adam Bethon, Tihana Tokić, Ewelina Florcza 2019 BG( 1/ 0)


18

The Cambridge history of travel writing / edited by Nandini Das, Tim Youngs. 2019 BNE( 1/ 0)


19
Duraj, Agnieszka Lidia. Autor Detection of oulieres in data streams using grouping methods = Wykrywanie wyjatków w strumieniach danych przy użyciu metod grupowania / Agnieszka Duraj, Łukasz Chomątek. 2019
Przegląd Elektrotechniczny : miesięcznik poświęcony wiedzy elektrotechnicznej, sprawom przemysłu i elektryfikacyi R. 95, nr 2 (2019), strony 85-87
20
Duraj, Agnieszka Lidia. Autor Modelling volatity of time series data containing outliers observations with ARCH effect = Modelowanie zmienności w czasie szeregów danych zawierających obserwacje efektu ARCH / Agnieszka Duraj 2019
Przegląd Elektrotechniczny : miesięcznik poświęcony wiedzy elektrotechnicznej, sprawom przemysłu i elektryfikacyi R. 95, nr 1 (2019), strony 37-40
21

Smart mixes for transboundary environmental harm / edited by Judith Van Erp, Michael Faure, André Nollkaemper, Niels Philipsen. 2019 BWP( 1/ 1)


22
Fermi, Enrico (1901-1954). Autor Thermodynamics / Enrico Fermi. 2019 BWF( 1/ 0)


23
Flagel, Thomas R. (1966- ). Autor War, memory, and the 1913 Gettysburg reunion / Thomas R. Flagel. 2019 WHS( 1/ 0)


24
Gabryś-Barker, Danuta. Autor Developing language awareness through student’s conceptualisations : metaphoric approach in content courses / Danuta Gabryś-Baker. 2019 BG( 1/ 0)
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Nr 3733 (2019), strony 107-126
25

Challenges of foreign language instruction in the university context / edited by Danuta Gabryś-Barker. 2019 BG( 1/ 0)


26
Gałajda, Dagmara. Autor Developing speaking skills in conversation classes / Dagmara Gałajda. 2019 BG( 1/ 0)
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Nr 3733 (2019), strony 49-69
27
Górz Andrzej. Autor Dung beetles of the Polish Carpathians / Andrzej Górz. 2019 BG( 1/ 0)


28

Geometry of Lagrangian Grassmannians and nonlinear PDEs / editors of the volume Jan Gutt, Gianni Manno, Giovanni Moreno. 2019 BIM( 1/ 0)


29

Food and drink in contexts / ed. Paweł Hamera, Andrzej K. Kuropatnicki, Artur Piskorz. 2019 BG( 1/ 0)


30
Harris, Emma. Autor Bartłomiej Beniowski, 1800-1867 : cosmopolitical Chartist and revolutionary refugee / Emma Harris. 2019 BG( 1/ 0)


31
Hirsch, Johanna. Autor Terror by Ferdinand von Schirach / Johanna Hirsch. 2019 BHU( 1/ 0)
Prawo i literatura : parerga Strony [379]-390
32
Hoy, Stephen. Autor Camp Oglethorpe : Macon’s unknown Civil War prisoner of war camp, 1862-1864 / Stephen Hoy and William Smith. 2019 WHS( 1/ 0)


33
Icenhauer-Ramirez, Robert (1955- ). Autor Treason on trial : the United States v. Jefferson Davies / Robert Icenhauer-Ramirez. 2019 WHS( 1/ 0)


34
Jasińska, Monika. Autor Synergy in a team - quality analysis of conditions = Synergia w zespole - analiza jakościowa warunków występowania / Monika Jasińska. 2019
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria Administracja i Zarządzanie Nr 120 (47) 2019, strony 5-15
35

Legal conditions of international cooperation for the safety and efficiency of civil aviation / editors: Ewa Jasiuk, Roman Wosiek ; authors: Anatoliy Berlach, Dmitriy Bezzubov, Viktoria Cherevatyu 2019 BG( 1/ 0)


36
Kędziora-Płachciak, Justyna. Autor The place of the Balkans in the russian foregin policy / Justyna Kędziora-Płachciak. 2019
Bałkańska szachownica : geopolityczne i geostrategiczne studia o Bałkanach w XX i XXI wieku / Strony 219-242
37
Knoll, Katarzyna. Autor Dùzi băole or tùzi păole? : the perception of Mandarin word-initial stops by Poles / Katarzyna Knoll. 2019 BG( 1/ 0)
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Nr 3793 (2019), strony 34-50
38
Lipińska, Dorota (filologia angielska). Autor Teaching translation as partof a practical EFL course in teacher training groups / Dorota Lipińska. 2019 BG( 1/ 0)
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Nr 3733 (2019), strony 87-106
39
Madigan, Michael T. (1949- ). Autor Brock biology of microorganisms / Michael T. Madigan, Kelly S. Bender, Daniel H. Buckley, W. Matthew Sattley, David A. Stahl. 2019 BIO( 1/ 0)


40
Menšíková, Karolína. Autor Law and literature : The visit by Friedrich Dürrenmatt / Karolína Menšíková. 2019 BHU( 1/ 0)
Prawo i literatura : parerga Strony [259]-271
41
Merlo, Alida V. (1949- ). Autor The juvenile justice system : delinquency, processing, and the law / Alida V. Merlo, Peter J. Benekos. 2019 BWP( 1/ 0)


42

Comparative legal history / edited by Olivier Moréteau, Aniceto Masferrer, Kjel Å. Modéer. 2019 BWP( 1/ 1)


43
Moss, Kenneth B. (1974- ). Autor Marque and reprisal : the spheres of public and private warfare / Kenneth B. Moss. 2019 WHS( 1/ 0)


44
Mroczek-Dąbrowska, Katarzyna. Autor The internationalisation of Polish industries in the context of the new institutional economics : diagnosis and determinants / Katarzyna Mroczek-Dąbrowska ; Poznań University of Economics and Bu 2019 BWEiZ( 1/ 0)


45
O’Connell, Robert L. Autor Revolutionary : George Washington at war / Robert L. O’Connell. 2019 WHS( 1/ 0)


46

Estonian study of religion : a reader / edited by Indrek Peedu. 2019 WHS( 1/ 0)


47
Perkowska, Magdalena. Autor Criminality by foreign nationals in Switzerland : criminological approach / Magdalena Perkowska. 2019 BG( 3/ 0)
BWP( 2/ 0)

314.15 Migracja. Imigracja. Emigracja. Wygnania. Wysiedlenia. Repatriacja
48
Piotrowski, Tomasz (elektrotechnika). Autor Effectiveness assessment of selected graphical techniques for the interpretation of measured concentrations of gases dissolved in transformer oil / Tomasz Piotrowski. 2019
Przegląd Elektrotechniczny : miesięcznik poświęcony wiedzy elektrotechnicznej, sprawom przemysłu i elektryfikacyi R. 95, nr 8 (2019), strony 57-60
49

Legislation covering business-to-business unfair trading practices in the food supply chain in Central and Eastern European countries / edited by Anna Piszcz, Adam Jasser. 2019 BWP( 1/ 0)


50
Plohìj, Sergìj Mikolajovič (1957- ). Autor Chernobyl : history of tragedy / Serhii Plokhy. 2019 WHS( 1/ 0)


51
Pudełko, Brygida. Autor Towards the new woman : historical and socio-political changes in Britain with contributed to the formation of the new woman and their reflection in the selected novels by May Sinclair and H. G. W 2019 BG( 1/ 0)


52
Rojczyk, Arkadiusz. Autor EFL pronunciation teaching to Polish English studies majors / Arkadiusz Rojczyk, Andrzej Porzuczek. 2019 BG( 1/ 0)
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Nr 3733 (2019), strony 9-25
53
Rozumko, Agata. Autor Modal adverbs in English and Polish : a functional perspective / Agata Rozumko. 2019 BG( 3/ 0)

811.111’34/’38 Język angielski – fonetyka, ortografia, gramatyka, semantyka, stylistyka
54
Sayyah, Ayda. Autor Fritz Bauer : Der Staat gegen Fritz Bauer / Ayda Seyyah. 2019 BHU( 1/ 0)
Prawo i literatura : parerga Strony [391]-399
55
Schildt, Herbert. Autor Java : a beginner’s guide / Herbert Schildt. 2019 BWF( 1/ 0)


56
Sen-Podstawska, Sabina Sweta. Autor Living the abhinaya : sensory-somatic approaches to rasa-bhāva in Odissi dance / Sabina Sweta Sen-Podstawska. 2019 BG( 1/ 0)
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Nr 3793 (2019), strony 67-81
57
Singer, Jane (1947- ). Autor The war criminal’s son : the Civil War saga of William A. Winder / Jane Singer. 2019 WHS( 1/ 0)


58
Siwek, Piotr (1959- ). Autor Biodegradable agroplastics in 21st century horticulture = Biodegradowalne materiały polimerowe w ogrodnictwie XXI wieku / Piotr Siwek, Iwona Domagała-Świątkiewicz, Piotr Bucki, Michał Puchals 2019
Polimery : tworzywa wielkocząsteczkowe : miesięcznik poświęcony chemii i technologii polimerów T. 64 nr 7/8 (2019), strony 480-486
59

The cognitive science of religion : a methodological introduction to key empirical studies / edited by D. Jason Slone and William W. McCorkle Jr. 2019 WHS( 1/ 0)


60
Soldani, Nicola. Autor Can law be considered a work of art? / Nicola Soldani. 2019 BHU( 1/ 0)
Prawo i literatura : parerga Strony [121]-126
61
Solska, Agnieszka. Autor Shuangguan : linguistic and cultural aspects of the Chinese art of punning / Agnieszka Solska. 2019 BG( 1/ 0)
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Nr 3793 (2019), strony 51-66
62
Solska, Agnieszka. Autor Puns as tools for teaching English grammar in a university context / Agnieszka Solska. 2019 BG( 1/ 0)
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Nr 3733 (2019), strony 27-48
63
Stiglitz, Joseph E. (1943- ). Autor People, power, and profits : progressive capitalism for an age of discontent / Joseph E. Stiglitz. 2019 BWEiZ( 1/ 1)


64

Accounting challenges in business processes / edited by Marzena Strojek-Filus, Aleksandra Sulik-Górecka. 2019 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)


65
Thirlway, Hugh Wilfrid Augustine (1937- ). Autor The sources of international law / Hugh Thirlway. 2019 BWP( 1/ 1)


66

Text - sentence - word : studies in English linguistics. Vol. 3 / Agnieszka Uberman, Magdalena Trinder (eds.) ; reviewed by Magdaléna Bilá. 2019 BG( 1/ 0)

811.111(072) Język angielski - nauczanie
67
Warchał, Krystyna. Autor Academic writing instruction - some missing links / Krystyna Warchał. 2019 BG( 1/ 0)
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Nr 3733 (2019), strony 71-86
68
Woollock, Andrew. Autor Project e-ma : engaging hope - an exploration of Freire’s critical pedagogy through arts-based inquiry with a Belfast community / Andrew R. Woollock. 2019 BG( 1/ 0)
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Nr 3793 (2019), strony 82-102
69
Zawadzki, Jarek (1977- ). Autor Loneliness and solitude in Bian Zhilin’s poema / Jarosław Zawadzki. 2019 BG( 1/ 0)
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Nr 3793 (2019), strony 17-33
70

Street Children : an International Perspective = Dzieci ulicy : perspektywa międzynarodowa / edited by Barbara Adamczyk and Krzysztof Biel. 2018 BG( 1/ 0)


71

The code of criminal procedure : bilingual edition = Kodeks postępowania karnego : tekst dwujęzyczny / tłumaczenie Joanna Ewa Adamczyk. 2018 BWP( 1/ 0)


72
Advanced School on Topological Quantum Field Theory (2015 ; Warszawa). Advanced School on Topological Quantum Field Theory : Faculty of Physics, University of Warsaw, December 7-9, 2015 / editors of the volume Nils Carqueville, Piotr Sułkowski, Rafał R. Suszek. 2018 BIM( 1/ 0)


73
Albert, István. Autor The Biostar Handbook : Bioinformatics Data Analysis Guide / István Albert. 2018 BIO( 1/ 0)


74

Fear and loathing worldwide : gonzo journalism beyond Hunter S. Thompson / edited by Robert Alexander and Christine Isager. 2018 BNE( 1/ 0)


75
Alonso Zarza, María Angeles. Autor Greek physicians in the eyes of Roman elite (from the Republic to the 1st century AD) = Greccy lekarze w oczach rzymskiej elity (od Republiki po I w. n.e.) / María Ángeles Alonso. 2018
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Historia Vol. 73 (2018), strony 119-137
76
Ambos, Kai (1965- ). Autor European criminal law / Kai Ambos. 2018 BWP( 1/ 1)


77
Ambroziak, Adam A. Autor Single European markte after Brexit / Adam A. Ambroziak. 2018
Studia Europejskie Nr 1 (85) 2018, strony 89-116
78
Ambroziak, Arkadiusz. Autor Thermal analysis of smart building / Arkadiusz Ambroziak, Magdalena Stasiak-Bieniecka, Piotr Borkowski. 2018
Przegląd Elektrotechniczny : miesięcznik poświęcony wiedzy elektrotechnicznej, sprawom przemysłu i elektryfikacyi R. 94, nr 4 (2018), strony 39-42
79
Amsel, Tuvya T. Autor Does the Law circumvent Justice from being served? / Tuvya T. Amsel. 2018 BWP( 1/ 0)
W poszukiwaniu prawdy : księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Janowi Widackiemu Strony 89-93
80
Ancyferova, Olʹga Ûrʹevna (1957- ). Autor Self-Parody in Edgar Allan Poe: Crossing Boundaries between "Dark Fiction" and Burlesque / Olga Antsyferova. 2018
Humorousness/seriousness dichotomy in language, culture and literature Strony 9-20
81
Ashcroft, Neil W. (1938- ). Autor Solid state physics / Neil W. Ashcroft, N. David Mermin. 2018 BWF( 1/ 0)


82
Ašitok, Nadìâ Ìvanìvna. Autor Axiological approach as a methodological basis of pedagogy and educational practice improvement / Nadiya Ashytok. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 37/ 0)
Lubelski Rocznik Pedagogiczny T. 37, nr 2 (2018), strony 11-19
83
Badowska, Sylwia. Autor Assessment of consumer innovativeness comparative research among consumers aged 60+ and generation Y using the example of the smarphone = Ocena konsumenckiej innowacyjności - badanie porównawcze 2018
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia Vol. 52, 5 (2018), strony 7-16
84
Bahl, Roy W. Autor Fiscal decentralization and local finance in developing countries : development from below / Roy Bahl, Richard M. Bird. 2018 BWEiZ( 1/ 1)


85
Bandis, Angela. Autor Teen explorer 8 : podręcznik / Angela Bandis, Diana Shotton, Katrina Gormley ; National Geographic Learning. 2018 BNE( 1/ 0)


86
Baran, Agnieszka (prawo). Autor Legal aspects of patenting nanotechnological inventions / Agnieszka Baran. 2018
Ius Novum Vol. 12, nr 3 (2018), strony 100-116
87
Barczak, Andrzej (1946- ). Autor Spreading information in distributed cloud systems using Gossip algorithm / Andrzej Barczak, Michał Barczak. 2018
Studia Informatica : systemy i technologie informacyjne Vol. 1-2 (22)2018, strony 5-20
88
Barkan, Steven E. (1951- ). Autor Criminology : a sociological understanding / Steven E. Barkan. 2018 BWP( 1/ 0)


89
Barnes, Alexander F. Autor Forgotten soldiers of World War I : America’s immigrant doughboys / Alexander F. Barnes and Peter L. Belmonte. 2018 WHS( 1/ 0)


90
Bates, Clifford Angell (1965- ). Autor Carl Schmitt and the limits of the modern liberal state / Clifford Angell Bates. 2018
Myśl Ekonomiczna i Polityczna nr 3(62) 2018, strony 17-39
91
Bednarczyk, Bogusława. Autor Some reflections on Minors Human Rights protection in the Digital Age / Bogusława Bednarczyk. 2018 BWP( 1/ 0)
W poszukiwaniu prawdy : rozważania o prawie, historii i sprawiedliwości Strony 41-49
92
Bermes, Ìrina Lavrentìïvna. Autor Value basic of musical enlightenment (on the example of eastern Galicia in the first of the 20th century) / Iryna Bermes. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 37/ 0)
Lubelski Rocznik Pedagogiczny T. 37, nr 2 (2018), strony 139-152
93
Białoskórski, Robert. Autor The Geostrategic Position of the Russian Federation : a powermetric study / Robert Białoskórski ; Siedlce University of Natural Sciences and Humanities Faculty of Humanities. 2018 BG( 1/ 0)


94

Studies in contrastive semantics, pragmatics, and morphology / edited by Paulina Biały, Bożena Cetnarowska. 2018 BG( 1/ 0)


95
Bielak, Halina. Autor The density Turán problem for 3-uniform linear hypertrees : an efficient testing algorithm / Halina Bielak and Kamil Powroźnik. 2018
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio A, Mathematica Vol. 72, no. 2 (2018), strony 9-20
96
Bobrowicz, Wojciech. Autor The concept of native photography by Jan Bułhak in the context of modern aesthetic education / Wojciech Bobrowicz. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 37/ 0)
Lubelski Rocznik Pedagogiczny T. 37, nr 2 (2018), strony 163-169
97
Borovik, Andrej Vladimirovič (1983- ). Autor Corruption crimes in Ukraine : special types of dismissal : monograph / A. V. Borovyk ; Ministry of Education and Science of Ukraine, Lesya Ukrainka East European National University. 2018 BG( 1/ 0)

328 PARLAMENTY. PRZEDSTAWICIELSTWA NARODOWE. RZĄDY. Większości i mniejszości parlamentarne.
98

Forensic anthropology : theoretical framework and scientific basis/ edited by C. Clifford Boyd Jr, Donna C. Boyd. 2018 BIC( 1/ 0)


99
Bradfield, Chris. Autor Godot engine game development projects : build five cross-platform 2D and 3D games with Godot 3.0 / Chris Bradfield. 2018 BWF( 1/ 1)


No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia realizuje zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego