Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wszystkie pola= idea studia nad ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 386 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Pełny tekst
1
Banaszkiewicz, Artur. Autor Nisi ipse intellectus : nie-redukcjonistyczna filozofia umysłu w Leibniza "Nowych rozważaniach dotyczących rozumu ludzkiego" / Artur Banaszkiewicz. 2015
Idea : studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych Nr 27 Vol. 2 (2015), strony 105-125
2
Banaszkiewicz, Artur. Nisi ipse intellectus : nie-redukcjonistyczna filozofia umysłu w Leibniza Nowych rozważaniach dotyczących rozumu ludzkiego / Artur Banaszkiewicz. 2015 BG( 85/ 1)
BHU( 17/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 29/ 3)
BIM( 1/ 0)
Idea : studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 27/t.t., 2015, s. 105-125
3
Belov, Vladimir Nikolaevič. H. Cohens Ethik und ihre Rezeption in der russischen Philosophie des Rechts / Vladimir Belov. 2015 BG( 85/ 1)
BHU( 17/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 29/ 3)
BIM( 1/ 0)
Idea : studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 27, 2015, s. 373-381
4
Breczko, Anetta. La cultura del derecho europeo y el multiculturalismo : desafíos para la democracia en el siglo XXI / Anetta Breczko, Agata Breczko. 2015 BG( 85/ 1)
BHU( 17/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 29/ 3)
BIM( 1/ 0)
Idea : studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 27, 2015, s. 395-412
5
Breczko, Jacek (1963- ).. Słabnięcie chrześcijaństwa a kondycja zachodniej cywilizacji : Katastrofizm Leszka Kołakowskiego / Jacek Breczko. 2015 BG( 85/ 1)
BHU( 17/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 29/ 3)
BIM( 1/ 0)
Idea : studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 27, 2015, s. 79-104
6
Brylla, Dorota. Biblijny opis stworzenia w nauczaniu Bnei Baruch / Dorota Brylla. 2015 BG( 85/ 1)
BHU( 17/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 29/ 3)
BIM( 1/ 0)
Idea : studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 27, 2015, s. 247-265
7
Doliwa, Katarzyna. Tomasza Hobbesa koncepcja prawa a współczesny „miękki” pozytywizm prawniczy / Katarzyna Doliwa. 2015 BG( 85/ 1)
BHU( 17/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 29/ 3)
BIM( 1/ 0)
Idea : studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 27/t.t., 2015, s. 271-283
8
Domański, Juliusz (1927- ).. Obecność nieobecnego / Juliusz Domański. 2015 BG( 85/ 1)
BHU( 17/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 29/ 3)
BIM( 1/ 0)
Idea : studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 27/t.t., 2015, s. 7-11
9
Drozdek, Adam (1951- ).. Teplov as a popularizer of philosophy / Adam Drozdek. 2015 BG( 85/ 1)
BHU( 17/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 29/ 3)
BIM( 1/ 0)
Idea : studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 27, 2015, s. 319-334
10
Horowska, Aleksandra. Racjonalistyczne zasady filozofii politycznej G. W. Leibniza / Aleksandra Horowska. 2015 BG( 85/ 1)
BHU( 17/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 29/ 3)
BIM( 1/ 0)
Idea : studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 27/t.t., 2015, s. 143-168
11
Janeczek, Stanisław (1951- ).. Lumière naturelle jako common sense w ujęciu Błażeja Pascala / Stanisław Janeczek. 2015 BG( 85/ 1)
BHU( 17/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 29/ 3)
BIM( 1/ 0)
Idea : studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 27/t.t., 2015, s. 41-56
12
Jasiński, Karol. Główne idee konserwatyzmu / Karol Jasiński. 2015 BG( 85/ 1)
BHU( 17/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 29/ 3)
BIM( 1/ 0)
Idea : studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 27, 2015, s. 267-290
13
Kaźmierczak, Zbigniew (1965- ).. Mistyka egzystencji i jej wezwania pod adresem teizmu / Zbigniew Kaźmierczak. 2015 BG( 85/ 1)
BHU( 17/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 29/ 3)
BIM( 1/ 0)
Idea : studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 27, 2015, s. 63-77
14
Kisielewska, Alicja (nauki filologiczne). Granice telewizyjnych światów a tożsamość kulturowa / Alicja Kisielewska. 2015 BG( 85/ 1)
BHU( 17/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 29/ 3)
BIM( 1/ 0)
Idea : studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 27, 2015, s. 291-302
15
Konstańczak, Stefan (1955- ).. Stefana Pawlickiego (1839–1916) pierwsze polskie przekłady Medytacji o pierwszej filozofii oraz Rozprawy o metodzie / Stefan Konstańczak. 2015 BG( 85/ 1)
BHU( 17/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 29/ 3)
BIM( 1/ 0)
Idea : studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 27/t.t., 2015, s. 315-333
16
Kopania, Jerzy (1945- ).. O powodach irytacji Kartezjusza stanowiskiem Gassendiego / Jerzy Kopania. 2015 BG( 85/ 1)
BHU( 17/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 29/ 3)
BIM( 1/ 0)
Idea : studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 27/t.t., 2015, s. 13-40
17
Kopciuch, Leszek. Nocolai Hartmann : poza egoizmem i altruizmem : (z historii materialnej etyki wartości) / Leszek Kopciuch. 2015 BG( 85/ 1)
BHU( 17/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 29/ 3)
BIM( 1/ 0)
Idea : studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 27, 2015, s. 47-61
18
Kubalica, Tomasz. Die Beziehung zwischen dem Lehrmeister und dem Schüler in der neukantischen Philosophie / Tomasz Kubalica. 2015 BG( 85/ 1)
BHU( 17/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 29/ 3)
BIM( 1/ 0)
Idea : studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 27, 2015, s. 383-394
19
Kucharski, Dariusz (nauki filozoficzne). Hobbesa krytyka metody eksperymentalnej Boyle’a / Dariusz Kucharski. 2015 BG( 85/ 1)
BHU( 17/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 29/ 3)
BIM( 1/ 0)
Idea : studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 27/t.t., 2015, s. 241-253
20
Kupś, Tomasz (1973- ).. Kant a Newton : (z perspektywy Opus postumum) / Tomasz Kupś. 2015 BG( 85/ 1)
BHU( 17/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 29/ 3)
BIM( 1/ 0)
Idea : studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 27/t.t., 2015, s. 203-220
21
Łaciak, Piotr (1967- ).. Metoda sceptycka w filozofii Kanta i Husserla / Piotr Łaciak. 2015 BG( 85/ 1)
BHU( 17/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 29/ 3)
BIM( 1/ 0)
Idea : studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 27, 2015, s. 5-23
22
Luc, Joanna. Poznanie metafizyczne w świetle rozróżnień abstrakcyjne-konkretne i ogólne-jednostkowe / Joanna Luc. 2015 BG( 85/ 1)
BHU( 17/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 29/ 3)
BIM( 1/ 0)
Idea : studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 27, 2015, s. 215-223
23
Mendelssohn, Moses (1729-1786).. O prawdopodobieństwie / Mojżesz Mendelssohn ; z języka niemieckiego przełożył Jacek Surzyn. 2015 BG( 85/ 1)
BHU( 17/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 29/ 3)
BIM( 1/ 0)
Idea : studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 27, 2015, s. 413-429
24
Noras, Andrzej Jan (1960-2020).. Hermann Cohen i początki szkoły marburskiej / [Andrzej J. Noras]. 2015 BG( 85/ 1)
BHU( 17/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 29/ 3)
BIM( 1/ 0)
Idea : studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 27, 2015, s. 431-439
25
Nowacka, Maria (bioetyka). Jan Amos Komeński o powinnościach prozdrowotnych / Maria Nowacka. 2015 BG( 85/ 1)
BHU( 17/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 29/ 3)
BIM( 1/ 0)
Idea : studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 27/t.t., 2015, s. 79-90
26
Ożóg, Tadeusz Adam. Japan, beyond institutional religion : private religion in the traditions of Shugendō, Komusō and non-church christianity of Kanzō Uchimura / Tadeusz Adam Ożóg. 2015 BG( 85/ 1)
BHU( 17/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 29/ 3)
BIM( 1/ 0)
Idea : studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 27, 2015, s. 335-360
27
Pietrzak, Zbigniew. Porządek przyrody a status wiedzy przyrodniczej : o epistemologicznych konsekwencjach XVII-wiecznej wizji przyrody ożywionej / Zbigniew Pietrzak. 2015 BG( 85/ 1)
BHU( 17/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 29/ 3)
BIM( 1/ 0)
Idea : studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 27/t.t., 2015, s. 221-240
28
Popek, Katarzyna. Dwuznaczność metafor i gier językowych w filozofii / Katarzyna Popek. 2015 BG( 85/ 1)
BHU( 17/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 29/ 3)
BIM( 1/ 0)
Idea : studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 27, 2015, s. 225-245
29
Raube, Sławomir. Życie jako sztuka i umiejętność zarządzania myślami / [Sławomir Raube]. 2015 BG( 85/ 1)
BHU( 17/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 29/ 3)
BIM( 1/ 0)
Idea : studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 27, 2015, s. 439-442
30
Raube, Sławomir. Sztuka jako symboliczna interpretacja świata w filozofii Cassirera / Sławomir Raube. 2015 BG( 85/ 1)
BHU( 17/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 29/ 3)
BIM( 1/ 0)
Idea : studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 27, 2015, s. 105-115
31
Riyaz, Aamir. Wittgenstein’s and islamic concept of religious belief / Aamir Riyaz. 2015 BG( 85/ 1)
BHU( 17/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 29/ 3)
BIM( 1/ 0)
Idea : studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 27, 2015, s. 361-372
32
Rojek, Krzysztof (filozofia). Semikompatybilizm J. M. Fischera w kontekście alternatywnych możliwości działań / Krzysztof Rojek. 2015 BG( 85/ 1)
BHU( 17/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 29/ 3)
BIM( 1/ 0)
Idea : studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 27, 2015, s. 177-197
33
Sawicka, Jolanta. Demokratyczny stan umysłu : teoria Corneliusa Castoriadisa / Jolanta Sawicka. 2015 BG( 85/ 1)
BHU( 17/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 29/ 3)
BIM( 1/ 0)
Idea : studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 27, 2015, s. 199-213
34
Senczyszyn, Adrianna. Natura i struktura tożsamości osoby : analiza problemu na przykładzie wybranych prac G. W. Leibniza / Aleksandra Senczyszyn. 2015 BG( 85/ 1)
BHU( 17/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 29/ 3)
BIM( 1/ 0)
Idea : studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 27/t.t., 2015, s. 169-189
35
Sieradzan, Jacek (1956- ).. Tajemnica liczby 666 : mistyka, władza i pieniadze / Jacek Sieradzan. 2015 BG( 85/ 1)
BHU( 17/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 29/ 3)
BIM( 1/ 0)
Idea : studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 27, 2015, s. 303-318
36
Sikora, Michał (filozofia). Sens dziejów i kenoza w myśli Augusta Cieszkowskiego i Włodzimierza Sołowjowa / Michał Sikora. 2015 BG( 85/ 1)
BHU( 17/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 29/ 3)
BIM( 1/ 0)
Idea : studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 27, 2015, s. 139-157
37
Stegliński, Tomasz. Marin Cureau de La Chambre o naturze uczuć ludzkich, mechanizmach ich powstawania i ich znaczeniu w celu wyrażenia stanów duszy za pomocą mowy ciała / Tomasz Stegliński. 2015 BG( 85/ 1)
BHU( 17/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 29/ 3)
BIM( 1/ 0)
Idea : studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 27/t.t., 2015, s. 57-77
38
Surzyn, Jacek. Warunki możliwości poznania skończonego według Immanuela Kanta / Jacek Surzyn. 2015 BG( 85/ 1)
BHU( 17/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 29/ 3)
BIM( 1/ 0)
Idea : studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 27, 2015, s. 25-46
39
Święczkowska, Halina. O pewnych aspektach Leibnizjańskiej filozofii umysłu / Halina Święczkowska. 2015 BG( 85/ 1)
BHU( 17/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 29/ 3)
BIM( 1/ 0)
Idea : studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 27/t.t., 2015, s. 127-142
40
Szczap, Agnieszka. Patriarchalizm i paternalizm w angielskiej myśli filozoficznej XVII wieku : rozważania Filmera, Hobbesa i Locke’a / Agnieszka Szczap. 2015 BG( 85/ 1)
BHU( 17/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 29/ 3)
BIM( 1/ 0)
Idea : studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 27/t.t., 2015, s. 305-314
41
Szymańska-Lewoszewska, Marta. Gdyby nie Grocjusz i Pufendorf : echa XVII-wiecznej debaty o prawie natury w Biernym posłuszeństwie (1712) George’a Berkeleya / Katarzyna Doliwa. 2015 BG( 85/ 1)
BHU( 17/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 29/ 3)
BIM( 1/ 0)
Idea : studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 27/t.t., 2015, s. 285-303
42
Szymański, Kamil (filozofia). Transhumanizm : utopia czy ekstropia / Kamil Szymański. 2015 BG( 85/ 1)
BHU( 17/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 29/ 3)
BIM( 1/ 0)
Idea : studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 27, 2015, s. 159-175
43
Szyrwińska, Anna. Relacja między nauką o logicznych możliwościach a zasadą zachowania energii : rola badań Huygensa i Leibniza dla nowożytnej refleksji nad wolnością woli / Anna Szyrwińska. 2015 BG( 85/ 1)
BHU( 17/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 29/ 3)
BIM( 1/ 0)
Idea : studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 27/t.t., 2015, s. 191-202
44
Usakiewicz, Joanna. Elena Lucrezia Cornaro Piscopia (1646–1684) pierwsza kobieta philosophiae magistra et doctrix / Joanna Usakiewicz. 2015 BG( 85/ 1)
BHU( 17/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 29/ 3)
BIM( 1/ 0)
Idea : studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 27/t.t., 2015, s. 91-103
45
Wawrzonkowski, Krzysztof (1979- ).. O wieloznaczności terminu „pojęcie” w filozofii Hobbesa / Krzysztof Wawrzonkowski. 2015 BG( 85/ 1)
BHU( 17/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 29/ 3)
BIM( 1/ 0)
Idea : studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 27/t.t., 2015, s. 255-270
46
Wesołowska, Agnieszka (nauki filozoficzne). Fenomenologia jako nieskończona praca filozofowania / Agnieszka Wesołowska. 2015 BG( 85/ 1)
BHU( 17/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 29/ 3)
BIM( 1/ 0)
Idea : studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 27, 2015, s. 117-137
47
Biedrzyński, Dawid. Pojęcie harmonii w filozofii Empedoklesa / Dawid Biedrzyński. 2014 BG( 85/ 1)
BHU( 17/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 29/ 3)
BIM( 1/ 0)
Idea : studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 26, 2014, s. 5-18
48
Breczko, Jacek (1963- ).. Tolerancjonizm : Ryszarda Legutki krytyka tolerancji / Jacek Breczko. 2014 BG( 85/ 1)
BHU( 17/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 29/ 3)
BIM( 1/ 0)
Idea : studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 26, 2014, s. 445-466
49
Cohen, Hermann (1820-1871).. Teoria idei Platona a matematyka / Hermann Cohen ; z języka niemieckiego przełożył Andrzej J. Noras. 2014 BG( 85/ 1)
BHU( 17/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 29/ 3)
BIM( 1/ 0)
Idea : studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 26, 2014, s. 417-443
50
Drozdek, Adam (1951- ).. Mikhail Muravʼev, a Poet and Tutor of Virtue / Adam Drozdek. 2014 BG( 85/ 1)
BHU( 17/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 29/ 3)
BIM( 1/ 0)
Idea : studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 26, 2014, s. 291-302
51
Elkayam, Shelley (1955- ).. "Food for Peace" : the vegan religion of the Hebrews of Jerusalem / Shelley Elkayam. 2014 BG( 85/ 1)
BHU( 17/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 29/ 3)
BIM( 1/ 0)
Idea : studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 26, 2014, s. 317-340
52
Jasiński, Karol. Józefa Życińskiego koncepcja transendencji Boga jako głębi bytu / Karol Jasiński. 2014 BG( 85/ 1)
BHU( 17/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 29/ 3)
BIM( 1/ 0)
Idea : studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 26, 2014, s. 205-220
53
Kamiński, Michał (filozofia). Poglądy Seneki na temat samobójstwa i ich znaczenie dla współczesnej debaty w zakresie dopuszczalności eutanazji i samobójstwa wspomaganego / Michał Kamiński. 2014 BG( 85/ 1)
BHU( 17/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 29/ 3)
BIM( 1/ 0)
Idea : studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 26, 2014, s. 19-37
54
Kaźmierczak, Zbigniew (1965- ).. U źródeł papieskiego światopoglądu / Zbigniew Kaźmierczak. 2014 BG( 85/ 1)
BHU( 17/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 29/ 3)
BIM( 1/ 0)
Idea : studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 26, 2014, s. 485-494
55
Knapik, Tomasz. Geneza kryzysu cywilizacji w myśli wybranych przedstawicieli polskiej filozofii okresu międzywojennego / Tomasz Knapik. 2014 BG( 85/ 1)
BHU( 17/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 29/ 3)
BIM( 1/ 0)
Idea : studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 26, 2014, s. 119-141
56
Kopciuch, Leszek. Dietricha vov Hildebranda krytyka relatywizmu etycznego : ślepota na wartość i inne argumenty / Leszek Kopciuch. 2014 BG( 85/ 1)
BHU( 17/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 29/ 3)
BIM( 1/ 0)
Idea : studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 26, 2014, s. 175-189
57
Korczak, Andrzej. Porządek wśród mitów według Mircei Eliadego / Andrzej Korczak. 2014 BG( 85/ 1)
BHU( 17/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 29/ 3)
BIM( 1/ 0)
Idea : studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 26, 2014, s. 279-290
58
Lipowicz, Markus (1982- ).. Idea sprawiedliwości w myśli Karola Marksa / Markus Lipowicz. 2014 BG( 85/ 1)
BHU( 17/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 29/ 3)
BIM( 1/ 0)
Idea : studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 26, 2014, s. 97-117
59
Ługiewicz, Paweł. Zarys filozoficznej doktryny Henry’ego More’a / Paweł Ługiewicz. 2014 BG( 85/ 1)
BHU( 17/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 29/ 3)
BIM( 1/ 0)
Idea : studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 26, 2014, s. 39-58
60
Mendelssohn, Moses (1729-1786).. Sprawy Boże lub obrona Opatrzności / Mojżesz Mendelssohn ; z języka niemieckiego przełożył Jacek Surzyn. 2014 BG( 85/ 1)
BHU( 17/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 29/ 3)
BIM( 1/ 0)
Idea : studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 26, 2014, s. 407-416
61
Ożóg, Tadeusz Adam. Shugendō and ecology / Tadeusz Adam Ożóg. 2014 BG( 85/ 1)
BHU( 17/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 29/ 3)
BIM( 1/ 0)
Idea : studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 26, 2014, s. 341-364
62
Popek, Katarzyna. "Prolegomena filozofii pracy" Stanisława Brzozowskiego w kontekście naszych morderczych zmagań dla przyszłych pokoleń / Katarzyna Popek. 2014 BG( 85/ 1)
BHU( 17/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 29/ 3)
BIM( 1/ 0)
Idea : studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 26, 2014, s. 467-484
63
Raube, Sławomir. Pułapki na mężczyzn i genderowe uniki / [Sławomi Raube]. 2014 BG( 85/ 1)
BHU( 17/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 29/ 3)
BIM( 1/ 0)
Idea : studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 26, 2014, s. 495-498
64
Raube, Sławomir. Kultura jako ekwilibrium : krytyczna filozofia Ernsta Cassirera / Sławomir Raube. 2014 BG( 85/ 1)
BHU( 17/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 29/ 3)
BIM( 1/ 0)
Idea : studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 26, 2014, s. 143-155
65
Sawicka, Jolanta. Teologia polityczna i średniowieczna figura króla / Jolanta Sawicka. 2014 BG( 85/ 1)
BHU( 17/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 29/ 3)
BIM( 1/ 0)
Idea : studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 26, 2014, s. 253-269
66
Sieradzan, Jacek (1956- ).. Tolerance in Buddhism / Jacek Sieradzan. 2014 BG( 85/ 1)
BHU( 17/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 29/ 3)
BIM( 1/ 0)
Idea : studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 26, 2014, s. 365-378
67
Sikora, Michał (filozofia). Patrząc z ukosa na ponowoczesność : perspektywa kresu człowieka / Michał Sikora. 2014 BG( 85/ 1)
BHU( 17/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 29/ 3)
BIM( 1/ 0)
Idea : studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 26, 2014, s. 271-278
68
Sikora, Tomasz (nauki filozoficzne). Koncepcja mitów politycznych w filozofii Ernsta Cassirera i jej aktualność / Tomasz Sikora. 2014 BG( 85/ 1)
BHU( 17/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 29/ 3)
BIM( 1/ 0)
Idea : studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 26, 2014, s. 157-174
69
Strączek, Bogumił. Kim jest człowiek? : Girard i Patočka o podnoszeniu się z upadku / Bogumił Strączek. 2014 BG( 85/ 1)
BHU( 17/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 29/ 3)
BIM( 1/ 0)
Idea : studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 26, 2014, s. 191-203
70
Sułkowska, Janowska Mariola. Dyskurs rozestetyzowany : w stronę (trans)filozofii obraz(owości) / Mariola Sułkowska, Janowska. 2014 BG( 85/ 1)
BHU( 17/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 29/ 3)
BIM( 1/ 0)
Idea : studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 26, 2014, s. 241-252
71
Surzyn, Jacek. Immanuel Kant i ontologiczny dowód na istnienie Boga / Jacek Surzyn. 2014 BG( 85/ 1)
BHU( 17/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 29/ 3)
BIM( 1/ 0)
Idea : studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 26, 2014, s. 77-96
72
Szymańska-Lewoszewska, Marta. Miejsce teorii widzenia w filozofii Geore’a Berkleya / Marta Szymańska-Lewoszewska. 2014 BG( 85/ 1)
BHU( 17/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 29/ 3)
BIM( 1/ 0)
Idea : studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 26, 2014, s. 59-76
73
Ukagba, George U. Michael H. Mitias on challenges of universalism / George U. Ukagba, Sylvester Idemudia Odia. 2014 BG( 85/ 1)
BHU( 17/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 29/ 3)
BIM( 1/ 0)
Idea : studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 26, 2014, s. 303-315
74
Wendland, Michał. Historia komunikacji na tle historii idei i historii mentalności / Michał Wendland. 2014 BG( 85/ 1)
BHU( 17/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 29/ 3)
BIM( 1/ 0)
Idea : studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 26, 2014, s. 221-239
75
Breczko, Jacek (1963- ).. Między warcholstwem a klientelizmem : polskie obciążenia / Jacek Breczko. 2013 BG( 85/ 1)
BHU( 17/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 29/ 3)
BIM( 1/ 0)
Idea : studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 25, 2013, s. 321-332
76
Brylla, Dorota. Teozofia kabalistyczna w świetle spinozjańskiego monizmu panteistycznego / Dorota Brylla. 2013 BG( 85/ 1)
BHU( 17/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 29/ 3)
BIM( 1/ 0)
Idea : studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 25, 2013, s. 25-46
77
Drozdek, Adam (1951- ).. Spiritual philosophy of Johann Schwarz / Adam Drozdek. 2013 BG( 85/ 1)
BHU( 17/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 29/ 3)
BIM( 1/ 0)
Idea : studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 25, 2013, s. 277-291
78
Furman, Marcin. Obowiązywanie jako wyraz deontologizacji wiedzy w koncepcji Lotzego i Windelbanda / Marcin Furman. 2013 BG( 85/ 1)
BHU( 17/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 29/ 3)
BIM( 1/ 0)
Idea : studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 25, 2013, s. 69-94
79
Jasiński, Karol. Między wielością a jednością : dialektyczne doświadczenie człowieka według mistrza Eckharta / Karol Jasiński. 2013 BG( 85/ 1)
BHU( 17/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 29/ 3)
BIM( 1/ 0)
Idea : studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 25, 2013, s. 5-23
80
Karalus, Andrzej. Zagadnienie ideologii we wczesnych pismach Jürgena Habermasa / Andrzej Karalus. 2013 BG( 85/ 1)
BHU( 17/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 29/ 3)
BIM( 1/ 0)
Idea : studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 25, 2013, s. 181-198
81
Kaźmierczak, Zbigniew (1965- ).. Między bezużytecznością a obwinianiem : funkcje koncepcji grzechu pierworodnego we współczesnej myśli katolickiej / Zbigniew Kaźmierczak. 2013 BG( 85/ 1)
BHU( 17/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 29/ 3)
BIM( 1/ 0)
Idea : studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 25, 2013, s. 199-210
82
Kisielewska, Alicja (nauki filologiczne). Granice kultury w telewizji / Alicja Kisielewska. 2013 BG( 85/ 1)
BHU( 17/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 29/ 3)
BIM( 1/ 0)
Idea : studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 25, 2013, s. 233-241
83
Knapik, Tomasz. Kilka uwag na temat polskiej filozofii narodowej / Tomasz Knapik. 2013 BG( 85/ 1)
BHU( 17/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 29/ 3)
BIM( 1/ 0)
Idea : studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 25, 2013, s. 169-179
84
Kopciuch, Leszek. Nicolaia Hartmanna koncepcja ducha zobiektywizowanego i jej główna trudność / Leszek Kopciuch. 2013 BG( 85/ 1)
BHU( 17/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 29/ 3)
BIM( 1/ 0)
Idea : studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 25, 2013, s. 95-106
85
Luc, Joanna. Czym jest rozumienie w humanistyce? : próba odpowiedzi Hansa-Georga Gadamera / Joanna Luc. 2013 BG( 85/ 1)
BHU( 17/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 29/ 3)
BIM( 1/ 0)
Idea : studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 25, 2013, s. 125-140
86
Odia, Sylvester Idemudia (1969- ).. Are there future facts? / Sylvester Idemudia Odia. 2013 BG( 85/ 1)
BHU( 17/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 29/ 3)
BIM( 1/ 0)
Idea : studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 25, 2013, s. 243-254
87
Ożóg, Tadeusz Adam. On some instances of violence or killing and their justification in Christianity and Japanese Buddhism / Tadeusz Adam Ożóg. 2013 BG( 85/ 1)
BHU( 17/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 29/ 3)
BIM( 1/ 0)
Idea : studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 25, 2013, s. 255-275
88
Parszutowicz, Przemysław. O fenomenologii form symbolicznych / Przemysław Parszutowicz. 2013 BG( 85/ 1)
BHU( 17/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 29/ 3)
BIM( 1/ 0)
Idea : studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 25, 2013, s. 305-319
89
Raube, Sławomir. Niemieckie Oświecenie i Moses Mendelssohn : spory filozoficzne i religijne / [Sławomir Raube]. 2013 BG( 85/ 1)
BHU( 17/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 29/ 3)
BIM( 1/ 0)
Idea : studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 25, 2013, s. 333-337
90
Raube, Sławomir. Implozja ludzkości : katastrofizm biologiczny panromantyzmu w ujęciu Maxa Schelera / Sławomir Raube. 2013 BG( 85/ 1)
BHU( 17/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 29/ 3)
BIM( 1/ 0)
Idea : studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 25, 2013, s. 107-123
91
Rosiak-Zięba, Ewa. Dyrektywalna teoria znaczenia a możliwe użycie terminu "prawdziwy" / Ewa Rosiak-Zięba. 2013 BG( 85/ 1)
BHU( 17/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 29/ 3)
BIM( 1/ 0)
Idea : studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 25, 2013, s. 155-168
92
Șahin, Adem (1958- ).. The impact of modernization and secularization on indyvidual religiosity : the case of Turkey / Adem Șahin. 2013 BG( 85/ 1)
BHU( 17/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 29/ 3)
BIM( 1/ 0)
Idea : studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 25, 2013, s. 293-303
93
Sawicka, Jolanta. Ciało jako pułapka na drodze do wyzwolenia : zarys problemu w kontekście refleksji niektórych myślicieli antycznych i wczesnochrześcijańskich / Jolanta Sawicka. 2013 BG( 85/ 1)
BHU( 17/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 29/ 3)
BIM( 1/ 0)
Idea : studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 25, 2013, s. 47-68
94
Sieradzan, Jacek (1956- ).. Wittgenstein a buddyzm - co wynika z ich porównania / Jacek Sieradzan. 2013 BG( 85/ 1)
BHU( 17/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 29/ 3)
BIM( 1/ 0)
Idea : studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 25, 2013, s. 141-153
95
Zalewska, Dorota (polonistyka). Między rozpaczą i nadzieją : eksplikacja filozofii egzystencjalnej w prozie Gustawa Herlinga-Grudzińskiego : Don Ildebrando / Dorota Zalewska. 2013 BG( 85/ 1)
BHU( 17/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 29/ 3)
BIM( 1/ 0)
Idea : studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 25, 2013, s. 211-231
96
Ciepiał, Lech. Idea postępu w koncepcjach futurologów / Lech Ciepiał. 2012 BG( 85/ 1)
BHU( 17/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 29/ 3)
BIM( 1/ 0)
Idea : studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 24, 2012, s. 185-205
97
Drozdek, Adam (1951- ).. Descartes’ Socratic Method / Adam Drozdek. 2012 BG( 85/ 1)
BHU( 17/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 29/ 3)
BIM( 1/ 0)
Idea : studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 24, 2012, s. 215-232
98
Jasiński, Karol. Bóg jako "Ty wieczne" : dialogiczna filozofia Boga Martina Bubera / Karol Jasiński. 2012 BG( 85/ 1)
BHU( 17/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 29/ 3)
BIM( 1/ 0)
Idea : studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 24, 2012, s. 147-174
99
Kiełbasiński, J. Dariusz. Możliwości poznawcze analogii według Immanuela Kanta / J. Dariusz Kiełbasiński. 2012 BG( 85/ 1)
BHU( 17/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 29/ 3)
BIM( 1/ 0)
Idea : studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 24, 2012, s. 71-100

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2021-2022
realizuje zadanie "Rozbudowa otwartych zasobów naukowych Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/512497/2021).
Ministerstwo Edukacji i Nauki