Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Tytuł= Prawo prasowe ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 45 z 45 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Pełny tekst
1
Sieńczyło-Chlabicz, Joanna. Autor Odpowiedzialność cywilna i karna prasy / Joanna Sieńczyło-Chlabicz, Zofia Zawadzka, Monika Nowikowska. 2019
Prawo prasowe Strony 374-414
2
Sieńczyło-Chlabicz, Joanna. Autor Sprostowanie prasowe / Joanna Sieńczyło-Chlabicz, Zofia Zawadzka, Monika Nowikowska. 2019
Prawo prasowe Strony 348-373
3
Sieńczyło-Chlabicz, Joanna. Autor Granice dozwolonej krytyki prasowej działalności osób pełniących funkcje publiczne / Joanna Sieńczyło-Chlabicz, Zofia Zawadzka, Monika Nowikowska. 2019
Prawo prasowe Strony 306-347
4
Sieńczyło-Chlabicz, Joanna. Autor Sprawozdawczość sądowa a ochrona danych osobowych i wizerunku uczestników postępowań sądowych / Joanna Sieńczyło-Chlabicz, Zofia Zawadzka, Monika Nowikowska. 2019
Prawo prasowe Strony 279-305
5
Sieńczyło-Chlabicz, Joanna. Autor Naruszenie dóbr osobistych osób publicznych przez media. Mowa nienawiści / Joanna Sieńczyło-Chlabicz, Zofia Zawadzka, Monika Nowikowska. 2019
Prawo prasowe Strony 229-278
6
Sieńczyło-Chlabicz, Joanna. Autor Obowiązek zachowania tajemnicy dziennikarskiej / Joanna Sieńczyło-Chlabicz, Zofia Zawadzka, Monika Nowikowska. 2019
Prawo prasowe Strony 209-228
7
Sieńczyło-Chlabicz, Joanna. Autor Podstawowe obowiązki dziennikarzy / Joanna Sieńczyło-Chlabicz, Zofia Zawadzka, Monika Nowikowska. 2019
Prawo prasowe Strony 166-208
8
Sieńczyło-Chlabicz, Joanna. Autor Działalność prasy a ochrona danych osobowych / Joanna Sieńczyło-Chlabicz, Zofia Zawadzka, Monika Nowikowska. 2019
Prawo prasowe Strony 145-165
9
Sieńczyło-Chlabicz, Joanna. Autor Ograniczenia dostępu prasy do informacji publicznej / Joanna Sieńczyło-Chlabicz, Zofia Zawadzka, Monika Nowikowska. 2019
Prawo prasowe Strony 126-144
10
Sieńczyło-Chlabicz, Joanna. Autor Prawo prasy do informacji / Joanna Sieńczyło-Chlabicz, Zofia Zawadzka, Monika Nowikowska. 2019
Prawo prasowe Strony 86-125
11
Sieńczyło-Chlabicz, Joanna. Autor Rejestracja dzienników i czasopism. Tytuł prasowy i jego ochrona / Joanna Sieńczyło-Chlabicz, Zofia Zawadzka, Monika Nowikowska. 2019
Prawo prasowe Strony 65-85
12
Sieńczyło-Chlabicz, Joanna. Autor Wolność prasy i jej ograniczenia / Joanna Sieńczyło-Chlabicz, Zofia Zawadzka, Monika Nowikowska. 2019
Prawo prasowe Strony 46-64
13
Sieńczyło-Chlabicz, Joanna. Autor Historia prawa prasowego w Polsce. Podstawowe pojęcia z zakresu prawa prasowego / Joanna Sieńczyło-Chlabicz, Zofia Zawadzka, Monika Nowikowska. 2019
Prawo prasowe Strony 19-45
14
Sieńczyło-Chlabicz, Joanna. Autor Prawo prasowe / Joanna Sieńczyło-Chlabicz, Zofia Zawadzka, Monika Nowikowska. 2019 BG( 1/ 0)
BWP( 3/ 1)

15

Prawo prasowe : komentarz / redaktorzy Bogusław Kosmus, Grzegorz Kuczyński ; autorzy Anna Augustyniak, Krzysztof Gotkowicz, Bogusław Kosmus, Grzegorz Kuczyński, Krzysztof Paczoska, Łukasz Syl 2018 BWP( 1/ 0)

16

Prawo prasowe : komentarz / redakcja naukowa Michał Zaremba ; Krzysztof Drozdowicz, Maria Łoszewska-Ołowska, Michał Zaremba. 2018 BWP( 1/ 0)

17
Chajewska, Agnieszka. Prawo prasowe : postępowania sądowe w sprawach prasowych : komentarz / Agnieszka Chajewska, Anna Cichońska, Ireneusz Matusiak, Konrad Orlik [red.]. 2017 BWP( 2/ 1)

18
Księżak, Paweł (radca prawny). Autor Środki masowego przekazu - prawo prasowe - okresowość publikacji zamieszczanych w Internecie - zakaz naruszania prywatności przez publikację danych osobowych i wizerunku świadków : wyrok S 2017
Orzecznictwo Sądów Polskich R. 61 (2017) Z. 12, strony 129-147
19
Lerche-Górecka, Żaneta. Autor Blogi a prawo prasowe / Żaneta Lerche. 2017 BG( 1/ 1)
Poradnik dla blogerów, vlogerów, gamerów i instagramowiczów : czego nie wolno robić w Internecie Strony 196-202
20
Todos, Katarzyna Marta. Autor Polskie prawo prasowe w latach 1919-1939 / Katarzyna Todos. 2017
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Nr 3701 (2017), strony 105-140
21

Prawo prasowe między wymogami prawa, nakazami etyki a oczekiwaniami rynku : w poszukiwaniu nowego modelu dziennikarstwa / redakcja naukowa Jacek Sobczak, Katarzyna Chałubińskia-Jentkiewicz. 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

22

Ochrona własności intelektualnej : prawo prasowe : ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawo własności przemysłowej, prawo prasowe / [opracowanie merytoryczne i redakcyjne Lech Kr 2015 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

23
Sobczak, Jacek (1946- ).. Wojna na Ukrainie a wolność prasy : czy ukraińskie prawo prasowe spełnia standardy międzynarodowe w warunkach wojny propagandowej z Rosją? / Jacek Sobczak, Maria Gołda-Sobczak. 2015 BG( 4/ 0)
BWP( 43/ 0)
Studia Prawnicze KUL 2(62) 2015, s. 31-76
24
Kalisz, Anna. Prawo prasowe : teoria i praktyka / Anna Kalisz. 2014 BG( 1/ 0)

25
Brzozowska-Pasieka, Monika. Prawo prasowe : komentarz / Monika Brzozowska-Pasieka, Michał Olszyński, Jerzy Pasieka. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

26
Ferenc, Ewa (1953- ).. Prawo prasowe : komentarz / Ewa Ferenc-Szydełko. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

27

Prawo prasowe : komentarz / red. Bogusław Kosmus, Grzegorz Kuczyński ; aut. Anna Augustyniak [et al.]. 2013 BWP( 1/ 0)

28
Lis, Wojciech (prawo). Prawo prasowe : komentarz / aut. Wojciech Lis, Piotr Wiśniewski, Zbigniew Husak. 2012 BWP( 1/ 0)

29
Dobosz, Izabela (1949- ).. Prawo prasowe / Izabela Dobosz. 2011 BG( 2/ 0)
BWP( 1/ 0)

30

Prawo prasowe : komentarz / Bogusław Kosmus, Grzegorz Kuczyński (red.) ; [poszczególne fragm. koment. oprac. Anna Augustyniak et al.]. 2011 BWP( 1/ 0)

31
Ferenc, Ewa (1953- ).. Prawo prasowe : komentarz / Ewa Ferenc-Szydełko. 2010 BWP( 1/ 0)

32
Ferenc, Ewa (1953- ).. Prawo prasowe : komentarz / Ewa Ferenc-Szydełko. 2008 BWP( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

33
Sobczak, Jacek (1946- ).. Prawo prasowe : komentarz / Jacek Sobczak. 2008 BWP( 1/ 0)

34
Zaremba, Michał (1974- ).. Prawo prasowe : ujęcie praktyczne / Michał Zaremba. 2007 BWP( 1/ 0)

35
Dobosz, Izabela (1949- ).. Prawo prasowe : podręcznik / Izabela Dobosz. 2006 BWP( 1/ 0)

36

Prawo autorskie i prawa pokrewne / [oprac. merytoryczne Lech Krzyżanowski]. 2001 BWP( 1/ 0)

37
Sobczak, Jacek (1946- ).. Prawo prasowe / Jacek Sobczak. 2000 BWP( 1/ 0)

38
Sobczak, Jacek (1946- ).. Ustawa prawo prasowe : komentarz / Jacek Sobczak. 1999 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

39

Prawo prasowe ; Ustawa o radiofonii i telewizji : teksty, przepisy wykonawcze i związkowe / [oprac.] Jacek Sobczak. 1996 BWP( 1/ 0)

40
Fijałkowski, Tadeusz (prawnik). Prawo autorskie i prawa pokrewne oraz prawo probiercze, prawo o miarach, o głównym urzędzie miar, o urzędzie patentowym, o badaniach i certyfikacji, o normalizacji, prawo prasowe, o wynalazczo 1994 BG( 2/ 0)
BWP( 1/ 0)

41
Sobczak, Jacek (1946- ).. Polskie prawo prasowe / Jacek Sobczak. 1993 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

42
Sobczak, Jacek (1946- ).. Prawo prasowe : komentarz / Jacek Sobczak. 1992 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 1)

43

Prawo prasowe oraz przepisy wykonawcze i związkowe / zbiór oprac. Łucja Korózs. 1985 BG( 2/ 0)
BWP( 1/ 0)

44

Prawo prasowe : materiały prawno-porównawcze / Biblioteka Sejmowa. Dział Informacji. 1983 BG( 1/ 0)

45

Prawo prasowe europejskich państw socjalistycznych. 1977 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2021-2022
realizuje zadanie "Rozbudowa otwartych zasobów naukowych Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/512497/2021).
Ministerstwo Edukacji i Nauki