Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wszystkie pola= Kryminologia ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 227 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Pełny tekst
1
Baran-Kurasiewicz, Martyna. Autor Penalizacja bezprawnego przekroczenia granicy państwowej w świetle kryzysu uchodźczego / Martyna Baran-Kurasiewicz. 2022
Prawo karne i kryminologia wobec kryzysów XXI wieku Strony 25-39
2
Czaplińska, Oliwia. Autor Zmiany interpretacji prawnokarnej ochrony życia i zdrowia dziecka w okresie prenatalnym / Oliwia Czaplińska. 2022
Prawo karne i kryminologia wobec kryzysów XXI wieku Strony 58-68
3
Długosz, Maciej (prawo). Autor Zachowanie należytej ostrożności w dysponowaniu przedmiotami przez ich właściciela lub osobę posiadającą do nich tytuł prawny w kontekście możliwości orzeczenia ich przepadku w postęp 2022
Prawo karne i kryminologia wobec kryzysów XXI wieku Strony 84-104
4
Gasiński, Krzysztof. Autor Subsydiarny akt oskarżenia - nieefektywność działania organów ścigania czy nadal przysłowiowe pieniactwo / Krzysztof Gasiński. 2022
Prawo karne i kryminologia wobec kryzysów XXI wieku Strony 105-117
5
Hołyst, Brunon (1930- ). Autor Kryminologia / Brunon Hołyst. 2022 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

6
Łukasik, Korneliusz. Autor Odpowiedzialność karna gwaranta za błąd medyczny / Korneliusz Łukasik. 2022
Prawo karne i kryminologia wobec kryzysów XXI wieku Strony 285-297
7
Mazur, Eliza. Autor Poczucie sensu życia osób odbywających karę pozbawienia wolności / Eliza Mazur. 2022
Prawo karne i kryminologia wobec kryzysów XXI wieku Strony 474-490
8
Mochocki, Ryszard. Autor Stalking i jego nowe formy w XXI w. / Ryszard Mochocki. 2022
Prawo karne i kryminologia wobec kryzysów XXI wieku Strony 491-503
9

Prawo karne i kryminologia wobec kryzysów XXI wieku / redakcja naukowa Emil W. Pływaczewski, Diana Dajnowicz-Piesiecka, Emilia Jurgielewicz-Delegacz. 2022 BWP( 2/ 0)

10
Skowronek, Grzegorz (prawnik). Autor Hazard jako zjawisko w ujęciu prawnym i kryminologicznym / Grzegorz Skowronek. 2022
Prawo karne i kryminologia wobec kryzysów XXI wieku Strony 776-787
11
Szewczyk, Agata (ekonomia). Autor Samobójstwo jako odpowiedź na samotność / Agata Szewczyk. 2022
Prawo karne i kryminologia wobec kryzysów XXI wieku Strony 674-689
12

Kryminologia : zarys systemu / Autorzy: Jan Widacki, Wojciech Dadak, Magdalena Grzyb, Anna Szuba-Boroń. 2022 BG( 1/ 0)
BWP( 3/ 0)

13
Zieliński, Patryk. Autor Zakaz tortur w ujęciu krajowym i międzynarodowym na tle wykonywania kary pozbawienia wolności / Patryk Zieliński. 2022
Prawo karne i kryminologia wobec kryzysów XXI wieku Strony 323-337
14

Pandemic Effects on Law Enforcement Training and Practice : taking early stock from a research perspective : Online Conference in cooperation with Mykolas Romeris University, 5-7 may 2021 / editor 2022 BWP( 1/ 0)

15
Grana, Glenn. Autor Crime and intelligence analysis : an integrated real-time approach / Glenn Grana and James Windell. 2021 BWP( 1/ 0)

16
Hołyst, Brunon (1930- ). Autor Wiktymologia kryminalna / Brunon Hołyst. 2021 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

17

Badania kryminologiczne a praktyka : perspektywa krajowa i międzynarodowa = Criminological research and practice : national and international perspective / redakcja naukowa Emil W. Pływaczewski, 2021 BG( 1/ 0)
BWP( 3/ 1)

18
Andrzejczak-Świątek, Małgorzata. Autor Prawno-kryminologiczny aspekt przestępstw z nienawiści ze szczególnym uwzględnieniem ich odwetowego charakteru / Małgorzata Andrzejczak-Świątek. 2020
Kryminologia Strony 150-162
19
Bryk, Janusz. Autor Wiktymizacja / Janusz Bryk. 2020
Kryminologia Strony 55-69
20
Cisowski, Waldemar. Autor Przestępczość nieletnich / Waldemar Cisowski. 2020
Kryminologia Strony 163-195
21
Drzazga, Edyta. Autor Kryminologia w obronie bezbronnych / Edyta Drzazga. 2020 BG( 1/ 1)
Przypadki kryminalne : ciemna liczba przestępstw przeciwko bezbronnym Strony 109-123
22
Jasiński, Wiesław (bankowość). Autor Przestępstwa godzące w interesy ekonomiczne spółek Skarbu Państwa : fenomen : przeciwdziałanie i zwalczanie / Wiesław Jasiński. 2020
Kryminologia Strony 106-142
23
Łabuz, Paweł. Autor Handel ludźmi / Paweł Łabuz, Irena Malinowska, Mariusz Michalski. 2020
Kryminologia Strony 217-234
24
Łabuz, Paweł. Autor Czynności operacyjno-rozpoznawcze w nauce kryminologii / Paweł Łabuz, Irena Malinowska, Mariusz Michalski. 2020
Kryminologia Strony 143-149
25

Kryminologia / redakcja naukowa Paweł Łabuz, Irena Malinowska, Mariusz Michalski. 2020 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)

26

Granice prawa : księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Siemaszki / pod redakcją Pawła Ostaszewskiego i Konrada Buczkowskiego. 2020 BWP( 1/ 0)

27
Parszowski, Sergiusz. Autor Ochrona osób i mienia / Sergiusz Parszowski. 2020
Kryminologia Strony 70-105
28
Piątkowska, Bożenna. Autor Statystyka kryminalna / Bożenna Piątkowska. 2020
Kryminologia Strony 32-54
29
Piątkowska, Bożenna. Autor Prewencja kryminalna / Bożenna Piątkowska. 2020
Kryminologia Strony 13-31
30

Przestępczość XXI wieku : szanse i wyzwania dla kryminologii / redakcja naukowa Emil W. Pływaczewski, Diana Dajnowicz-Piesiecka, Emilia Jurgielewicz-Delegacz. 2020 BG( 2/ 0)
BWP( 3/ 0)

31
Sadło-Nowak, Agnieszka. Autor Zabójstwa w afekcie / Agnieszka Sadło-Nowak. 2020
Kryminologia Strony 205-216
32

Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu : aspekty prawne, kryminologiczne i kryminalistyczne. T. 2 / redakcja naukowa Dorota Semków, Izabela Kułak. 2020 BWP( 1/ 0)

33
Stępień, Kornelia. Autor Feminizacja przestępczości / Kornelia Stępień. 2020
Kryminologia Strony 196-204
34
Wójcikiewicz, Józef (1953- ). Autor Piękno przestępstwa : prolegomena do estetyki sądowej / Józef Wójcikiewicz. 2020 BG( 1/ 0)

35
Daniszewska, Agnieszka. Autor Wybrane cechy osobowości a poczytalność : studium kryminologiczne / Agnieszka Daniszewska ; Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Prawa. 2019 BWP( 1/ 0)

36

Po co nam kryminologia? : księga jubileuszowa Profesor Ireny Rzeplińskiej / redakcja naukowa Witold Klaus, Dagmara Woźniakowska-Fajst, Paulina Wiktorska, Konrad Buczkowski. 2019 BWP( 1/ 0)

37
Kotowska, Monika. Autor Kariery kryminalne członków zorganizowanych grup przestępczych / Monika Kotowska. 2019 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

38
Peno, Michał. Autor Filozoficzne podstawy kryminalizacji : rozważania na tle przestępstwa, zła i polityki prawa / Michał Peno. 2019 BG( 1/ 0)

39

Current problems of the penal law and criminology = Aktuelle Probleme des Strafrechts und der Kriminologie. [8] / edited by Emil W. Pływaczewski, Ewa M. Guzik-Makaruk. 2019 BWP( 1/ 0)

40
Pływaczewski, Emil (1951- ). Autor Kryminologia : stan i perspektywy rozwoju : z uwzględnieniem założeń Agendy ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 / Emil W. Pływaczewski, Sławomir Redo, Ewa M. Guzik-Makaruk, Katarzyna 2019 BG( 2/ 1)
BWP( 7/ 5)

41
Shaw, Julia (1987- ). Autor Zło : jak powstaje w nas : mroczna strona człowieczeństwa w świetle najnowszych badań naukowych / Julia Shaw ; przekład Anna Cichowicz. 2019 BG( 1/ 0)

42

Leon Wachholz : życie i dzieło / redakcja Jan Widacki. 2019 BG( 1/ 0)

43
Barkan, Steven E. (1951- ). Autor Criminology : a sociological understanding / Steven E. Barkan. 2018 BWP( 1/ 0)

44
Çakmut, Özlem Yenerer. Autor Uluslararasi gen hukuku sempozyumu / editör Özlem Yenerer Çakmut. 2018 BWP( 2/ 0)

45
Drzazga, Edyta. Autor Zielona kryminologia / Edyta Drzazga. 2018 BG( 1/ 0)
Nowe kierunki w kryminologii Strony 219-233
46

Nowe kierunki w kryminologii / redakcja naukowa Edyta Drzazga, Magdalena Grzyb. 2018 BG( 1/ 0)

47
Drzazga, Ewa. Autor Kryminologia kulturowa / Ewa Drzazga. 2018 BG( 1/ 0)
Nowe kierunki w kryminologii Strony 111-119
48
Duski, Filip. Autor Kryminologia konfliktowa / Filip Duski. 2018 BG( 1/ 0)
Nowe kierunki w kryminologii Strony 71-88
49
Grzyb, Magdalena. Autor Kryminologia narracyjna / Magdalena Grzyb. 2018 BG( 1/ 0)
Nowe kierunki w kryminologii Strony 135-146
50
Grzyb, Magdalena. Autor Kryminologia feministyczna / Magdalena Grzyb. 2018 BG( 1/ 0)
Nowe kierunki w kryminologii Strony 53-70
51
Klaus, Witold. Autor Kryminologia krytyczna / Witold Klaus. 2018 BG( 1/ 0)
Nowe kierunki w kryminologii Strony 89-110
52
Ostaszewski, Paweł (prawo). Autor Kryminologia publiczna / Paweł Ostaszewski. 2018 BG( 1/ 0)
Nowe kierunki w kryminologii Strony 179-188
53
Powell, Anastasia (1982- ). Autor Digital criminology : crime and justice in digital society / Anastasia Powell, Gregory Stratton, Robin Cameron. 2018 BWP( 1/ 0)

54
Waszkiewicz, Paweł. Autor Kryminologia środowiskowa / Paweł Waszkiewicz. 2018 BG( 1/ 0)
Nowe kierunki w kryminologii Strony 205-218
55
Woźniakowska-Fajst, Dagmara. Autor Kryminologia neoklasyczna oraz prawicowy realizm / Dagmara Woźniakowska-Fajst. 2018 BG( 1/ 0)
Nowe kierunki w kryminologii Strony 147-162
56
Briggs, Daniel (1979- ). Autor Dead-end lives : drugs and violence in the city shadows / Daniel Briggs and Rubén Monge Gamero. 2017 BWP( 2/ 0)

57
Case, Stephen. Autor Criminology / Steve Case, Phil Johnson, David Manlow, Roger Smith, Kate Williams ; with contributed chapters: Chapter 10 by Neena Samota, Chapter 11 by Pamela Ugwudike. 2017 BWP( 1/ 0)

58
Gawliński, Andrzej. Namowa lub pomoc w samobójstwie : aspekty kryminalistyczne i kryminologiczne / Andrzej Gawliński. 2017 BWP( 1/ 0)

59
Jones, Stephen (1951- ).. Criminology / Stephen Jones. 2017 BWP( 1/ 0)

60

The Oxford handbook of criminology / edited by Alison Liebling, Shadd Maruna, Lesley McAra. 2017 BWP( 1/ 0)

61
Nowicka, Aleksandra. Autor Partycypacja kobiet w wybranych organizacjach przestępczych / Aleksandra Nowicka ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

62

Współczesna przestępczość i patologie społeczne z perspektywy interdyscyplinarnych badań kryminologicznych / redakcja naukowa Emil W. Pływaczewski, Emilia Jurgielewicz-Delegacz, Diana Dajn 2017 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

63

Current problems of the penal law and criminology = Aktuelle Probleme des Strafrechts und der Kriminologie. 7 / ed. by Emil W. Pływaczewski, Ewa M. Guzik-Makaruk. 2017 BWP( 3/ 0)

64
Chlebowicz, Piotr. Autor Kryminologia i prawa człowieka wobec migracji w XXI wieku / Piotr Chlebowicz. 2016 BWP( 1/ 0)
Ochrona praw człowieka w polityce migracyjnej Polski i Unii Europejskiej Strony 10-19
65
Chlebowicz, Piotr. Autor Rola medycyny sądowej w rozwoju kryminologii i kryminalistyki / Piotr Chlebowicz. 2016 BWP( 2/ 0)
Przestępczość, dowody, prawo : księga jubileuszowa prof. Bronisława Młodziejowskiego Strony 107-112
66
Hołyst, Brunon (1930- ).. Kryminologia / Brunon Hołyst. 2016 BG( 1/ 1)
BWP( 4/ 0)
BIC( 1/ 0)

67
Maxfield, Michael G. Autor Basics of research methods for criminal justice and criminology / Michael G. Maxfield, Earl Babbie. 2016 BWP( 1/ 0)

68
Płatek, Monika (1953- ). Autor Kryminologia feministyczna w dobie postmodernizmu / Monika Płatek. 2016 BWP( 1/ 0)
Od szkoły klasycznej do neoklasycznej w prawie karnym Strony 97-129
69

Patologie na rynku nieruchomości : przyczyny, przejawy, przeciwdziałanie / pod redakcją naukową Wiesława Pływaczewskiego, Ryszarda Źróbka. 2016 BWP( 2/ 0)

70

Ochrona praw człowieka w polityce migracyjnej Polski i Unii Europejskiej / pod redakcją naukową Wiesława Pływaczewskiego, Marka Ilnickiego. 2016 BWP( 1/ 0)

71
Hołyst, Brunon (1930- ).. Kriminologiâ : izbrannye glavy / Brunon Holyst ; [pod red. N. A. Isaeva]. 2015 BWP( 2/ 0)

72

Uchodźcy - nowe wyzwania dla bezpieczeństwa europejskiego na tle standardów praw człowieka / pod redakcją naukową Wiesława Pływaczewskiego, Marka Ilnickiego ; [tłumaczenie Joanna Narodows 2015 BWP( 2/ 0)

73
Kuć, Małgorzata (prawo). Kryminologia / Małgorzata Kuć. 2015 BG( 3/ 0)
BWP( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

74
Kuć, Małgorzata (prawo). Leksykon kryminologii : 100 podstawowych pojęć / Małgorzata Kuć. 2015 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
BIC( 5/ 0)

75

Przestępczość w XXI wieku : zapobieganie i zwalczanie : problemy prawno-kryminologiczne / redakcja naukowa Emil W. Pływaczewski, Wojciech Filipkowski, Zbigniew Rau. 2015 BG( 1/ 0)
BWP( 3/ 1)

76

Wandalizm wobec dziedzictwa naturalnego i kulturowego / pod redakcją naukową Wiesława Pływaczewskiego, Szymona Buczyńskiego ; [Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie]. 2015 BWP( 4/ 0)

77

Współczesne problemy nauk penalnych : aspekty prawnokarne, kryminalistyczne i kryminologiczne / redakcja naukowa Bogusław Sygit, Tomasz Kuczur. 2015 BG( 2/ 0)
BWP( 1/ 0)

78

Złota księga jubileuszowa prof. zw. dr hab. dr honoris causa Brunona Hołysta : ...ale prawdy szukaj w czynie / [redaktor naukowy Bogusław Sygit] ; Uniwersytet Łódzki, Fundacja "Ubi societas, 2015 BWP( 2/ 0)

79
Donnermeyer, Joseph F. Autor Rural criminology / Joseph F. Donnermeyer, Walter S. DeKeseredy. 2014 BWP( 2/ 1)

80

"Kryminologiczne aspekty funkcjonowania rynku pracy i zatrudnienia w Polsce" / [red. Janusz Jerzy Gołąb] ; Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. 2014 BG( 1/ 0)

81

Current problems of the penal law and criminology = Aktuelle Probleme des Strafrechts und der Kriminologie. [6] / ed. by Emil W. Pływaczewski. 2014 BWP( 2/ 0)

82

Współczesne ekstremizmy : geneza, przejawy, przeciwdziałanie / pod red. nauk. Wiesława Pływaczewskiego, Pawła Lubiewskiego ; [Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie]. 2014 BWP( 3/ 0)

83
Wójcik, Jerzy Wojciech (1937- ).. Kryminologia : współczesne aspekty / Jerzy Wojciech Wójcik. 2014 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

84

Kryminologia / Kamil Bułat [et al.]. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)

85

Zagrożenia w sektorze bankowym : analiza kryminalna zjawisk oraz możliwości przeciwdziałania / pod red. nauk. Piotra Chlebowicza. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 3/ 0)

86

Nielegalna eksploatacja obszarów leśnych / pod red. Wiesława Pływaczewskiego, Macieja Dudy. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 3/ 0)

87
Kuć, Małgorzata (prawo). Kryminologia / Małgorzata Kuć. 2013 BG( 3/ 0)
BWP( 2/ 0)
BIC( 1/ 0)

88
Newburn, Tim (1959- ).. Criminology / Tim Newburn. 2013 BPP( 1/ 0)

89

Nauki penalne wobec szybkich przemian socjokulturowych : księga jubileuszowa Profesora Mariana Filara. T. 2 / red. nauk. Andrzej Adamski [et al.]. 2012 BWP( 2/ 0)

90

Key readings in criminology / edited by Tim Newburn. 2012 BPP( 1/ 0)

91

Current problems of the penal law and criminology = Aktuelle Probleme des Strafrechts und der Kriminologie . [5] / ed. by Emil W. Pływaczewski. 2012 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

92
Wilk, Leszek. Hazard : studium kryminologiczne i prawne / Leszek Wilk. 2012 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

93
Chełmicki-Tyszkiewicz, Leon (1928- ). Autor L’humanisme en criminologie et dans la lutte contre la criminalité / Leon Chełmicki-Tyszkiewicz. 2011
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Nr 2873 (2011), strony 17-25
94

Wybrane zagadnienia z nauk penalnych / pod red. Piotra Chlebowicza. 2011 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

95

Kryminologia wobec współczesnych zagrożeń ekologicznych / pod red. nauk. Moniki Kotowskiej, Wiesława Pływaczewskiego. 2011 BG( 1/ 0)
BWP( 3/ 0)

96
Maj, Robert (1964- ).. Siedem złotych pytań : przewodnik z zakresu kryminalistyki, kryminologii, prawa i medycyny sądowej / Robert Maj. 2011 BG( 1/ 0)

97

Tożsamość polskiego prawa karnego / po red. Stanisława Pikulskiego, Marty Romańczuk-Grąckiej, Bogny Orłowskiej-Zielińskiej. 2011 BWP( 2/ 0)

98
Rafter, Nicole Hahn (1939- ).. Criminology goes to the movies : crime theory and popular culture / Nicole Rafter and Michelle Brown. 2011 BG( 1/ 0)

99

Stosowanie prawa : księga jubileuszowa z okazji XX-lecia Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości / red. nauk. Andrzej Siemaszko ; aut. Paweł Bachmat [et al. ; Instytut Wymiaru Sprawiedliwości]. 2011 BWP( 1/ 0)

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2021-2022
realizuje zadanie "Rozbudowa otwartych zasobów naukowych Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/512497/2021).
Ministerstwo Edukacji i Nauki