Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wszystkie pola= Fairness ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 5 z 5 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Pełny tekst
1

Fairness of the new model of Polish criminal appeal proceedings in the context of delivered research / collective monograph edited by Cezary Kulesza. 2019 BG( 3/ 0)
BWP( 3/ 0)

2
Bębenista, Łukasz Mateusz. Autor Uzasadnienie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego w kwestii dopuszczalności wniosków i skarg konstytucyjnych a konstytucyjne standardy sprawiedliwości proceduralnej / Łukasz Mateusz Bębenista 2014 BG( 149/ 0)
BWP( 143/ 0)
Studia Prawnicze Z. 4 (2014), strony 117-136
3
Fermus, Anna. Autor Z problematyki iustum pretium - normatywne odzwierciedlenie idei słuszności w prawie = Issues of iustum pretium - normative reflection on the idea of fairness in law / Anna Fermus-Borowiec, Iwon 2011 BG( 5/ 0)
BWP( 25/ 1)
Studia Iuridica Lublinensia Tom 15 (2011), strony 83-106
4
Szot, Adam (1984- ). Autor Słuszność a uznanie administracyjne = Fairness and administrative discretion / Adam Szot. 2011 BG( 5/ 0)
BWP( 25/ 1)
Studia Iuridica Lublinensia Tom 15 (2011), strony 175-182
5

Arbitration now : opportunities for fairness, process renewal and invigoration / edited by Paul H. Haagen. 1999 BWP( 1/ 0)

No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2021-2022
realizuje zadanie "Rozbudowa otwartych zasobów naukowych Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/512497/2021).
Ministerstwo Edukacji i Nauki