Od roku akademickiego 2015/2016 Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Tytuł Poprzedni Biblioteka "Literatury na Świecie"
Bieżący Biblioteka Literatury Pogranicza
Następny Biblioteka Literatury Pogranicza

Wyniki dla Biblioteka Literatury Pogranicza; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rok
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 17 z 17 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Głuszkowski, Piotr. Autor Barwy polskości, czyli Życie burzliwe Tadeusza Bułharyna / Piotr Głuszkowski. 2018 BG( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Bułharyn Poszczególni pisarze polscy
2
Romanowski, Andrzej (1951- ). Autor Wschodnim pograniczem literatury polskiej : od Średniowiecza do Oświecenia / Andrzej Romanowski. 2018 BHU( 1/ 0)

821.162.1(091) Historia i krytyka literatury polskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
3
Bukowiec, Paweł. Autor Różnice w druku : studium z dziejów wielojęzycznej kultury literackiej na XIX-wiecznej Litwie / Paweł Bukowiec. 2017 BG( 1/ 0)

821.16(091) Literatury słowiańskie - historia i krytyka
4
Kalęba, Beata (1976- ).. Rozdroże : literatura polska w kręgu litewskiego odrodzenia narodowego / Beata Kalęba. 2016 BHU( 1/ 0)

821(4)(091) Literatury europejskie - historia i krytyka
5

Žemaičių šlovė = Sława Żmudzinów : antologia dwujęzycznej poezji litewsko-polskiej z lat 1794-1830 / koncepcja całości, wybór i oprac. tekstów Paweł Bukowiec ; wstęp Brigita Speičy 2012 BG( 1/ 0)

821.16-1/-9 Literatury słowiańskie - teksty i antologie
6

Na pograniczach literatury / red. Jarosław Fazan, Krzysztof Zajas. 2012 BG( 1/ 1)
BHU( 1/ 0)

821.162.1(091) Historia i krytyka literatury polskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
7
Kvietkauskas, Mindaugas. Polifonia literatury w Wilnie okresu wczesnego modernizmu 1904-1915 / Mindaugas Kvietkauskas ; przekł. Beata Kalęba. 2012 BHU( 1/ 0)

82.091 Literatura porównawcza. Komparatystyka. Wzajemne wpływy i związki literackie (zagadnie
8
Niedźwiedź, Jakub. Kultura literacka Wilna (1323-1655) : retoryczna organizacja miasta / Jakub Niedźwiedź. 2012 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

821.162.1(091) Historia i krytyka literatury polskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
9

Etniczność, tożsamość, literatura : zbiór studiów / pod red. Pawła Bukowca, Doroty Siwor. 2010 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

821.162.1(091) Historia i krytyka literatury polskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
10

Żagary : środowisko kulturowe grupy literackiej / pod red. Tadeusza Bujnickiego, Krzysztofa Biedrzyckiego, Jarosława Fazana. 2009 BHU( 1/ 0)

821.162.1(091) Dwudziestolecie międzywojenne i wojna Historia literatury polskiej
11

W kręgu sporów polsko-litewskich na przełomie XIX i XX wieku : wybór materiałów. T. 2 / wybór i oprac. Marian Zaczyński i Beata Kalęba. 2009 BHU( 1/ 0)

94(4) HISTORIA EUROPY
12
Bukowiec, Paweł. Dwujęzyczne początki nowoczesnej literatury litewskiej : rzecz z pogranicza polonistyki / Paweł Bukowiec. 2008 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

821(4)(091) Literatury europejskie - historia i krytyka
13
Litwinowicz-Droździel, Małgorzata. O starożytnościach litewskich : mitologizacja historii w XIX-wiecznym piśmiennictwie byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego / Małgorzata Litwinowicz-Droździel. 2008 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)14

Wilno literackie na styku kultur / red.Tadeusz Bujnicki, Krzysztof Zajas. 2007 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

821.162.1(091) Historia i krytyka literatury polskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
15
Narušienė, Vaiva (1977- ).. Józef Albin Herbaczewski : pisarz polsko-litewski / Vaiva Narušienė. 2007 BG( 2/ 0)

821.162.1(091)A/Z Herbaczewski Poszczególni pisarze polscy
16
Warzecha, Izabela. Tradycja mickiewiczowska w życiu kulturalno-literackim międzywojennego Wilna / Izabela Warzecha. 2005 BHU( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Mickiewicz Poszczególni pisarze polscy
17
Aleksandravičius, Egidijus (1956- ).. Pod władzą carów : Litwa w XIX wieku / Egidijus Aleksandravičius, Antanas Kulakauskas ; przeł. Beata Kalęba. 2003 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(474.5) Litwa

No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia realizuje zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego