Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Nr akcesji Poprzedni K/23/2003 BIC
Bieżący K/23/2004
Następny K/23/2004 BIC

Wyniki dla K/23/2004; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 28 z 28 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Bednarski, Tadeusz (matematyka). Elementy matematyki w naukach ekonomicznych : podręcznik dla studentów ekonomii / Tadeusz Bednarski. 2004 BWEiZ( 1/ 0)
BIM( 1/ 0)


2
Błaszczyszyn, Bartłomiej. Podstawy matematyki ubezpieczeń na życie / Bartłomiej Błaszczyszyn, Tomasz Rolski. 2004 BWEiZ( 1/ 0)
BIM( 2/ 0)


3
Głodek, Zenon (ekonomia). Zarządzanie finansami przedsiębiorstw / Zenon Głodek. 2004 BWEiZ( 1/ 0)
BIM( 1/ 0)


4
Jajuga, Krzysztof (1956- ).. Inwestycje : instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa / Krzysztof Jajuga, Teresa Jajuga. 2004 BWEiZ( 2/ 0)
BIM( 1/ 0)


5
Karkowska, Dorota. Prawa pacjenta / Dorota Karkowska. 2004 BWP( 1/ 0)


6
Kufel, Tadeusz (1955- ).. Ekonometria : rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL / Tadeusz Kufel. 2004 BWEiZ( 2/ 1)
BIM( 2/ 0)


7
Marek, Andrzej (1940-2012).. Kodeks karny / Andrzej Marek. 2004 BWP( 1/ 0)


8
Michalski, Grzegorz (ekonomista). Leksykon zarządzania finansami : (ze słownikiem polsko-angielskim i angielsko-polskim) / Grzegorz Michalski. 2004 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BIM( 1/ 0)


9
Bieranowski, Adam. Prawo cywilne w zarysie / Adam Bieranowski, Piotr Bogdalski, Mieczysław Goettel ; pod red. Mieczysława Goettela. 2003 BWP( 1/ 0)


10

Słownik schulzowski / oprac. i red. Włodzimierz Bolecki, Jerzy Jarzębski, Stanisław Rosiek. 2003 BHU( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Schulz Poszczególni pisarze polscy
11
Ceccherelli, Andrea (1970- ).. Od Suriusa do Skargi : studium porównawcze o "Żywotach świętych" / Andrea Ceccherelli ; [przeł. Monika Niewójt]. 2003 BHU( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Skarga Poszczególni pisarze polscy
12
Coetzee, J. M. (1940- ).. Czekając na barbarzyńców / J. M. Coetzee ; przekł. Anna Mysłowska. 2003 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

821(6) Literatury afrykańskie i arabska
13

Problemy teorii dramatu i teatru. T. 2, Teatr / wybór i oprac. Janusz Degler. 2003 BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)


14

Problemy teorii dramatu i teatru. T. 1, Dramat / wybór i oprac. Janusz Degler. 2003 BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)


15
Ferguson, George Andrew (1914- ).. Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice / George A. Ferguson, Yoshio Takane ; [przeł. Michał Zagrodzki]. 2003 BPP( 3/ 0)
BIM( 1/ 0)


16
Krawczak, Ewa (1962- ).. Antropologia kulturowa : klasyczne kierunki, szkoły i orientacje / Ewa Krawczak. 2003 BHU( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)


17

Dawni pisarze polscy : od początków piśmiennictwa do Młodej Polski : przewodnik biograficzny i bibliograficzny. T. 4, S-T / [koordynacja całości Roman Loth ; aut. haseł. t. 4 Wiesława Albr 2003 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

821.162.1(03) Literatura polska - encyklopedie i słowniki encyklopedyczne
18
Ostasiewicz, Stanisława. Statystyka : elementy teorii i zadania / Stanisława Ostasiewicz, Zofia Rusnak, Urszula Siedlecka. 2003 BWEiZ( 3/ 0)
BIM( 1/ 0)


19
Rzewuski, Henryk (1791-1866).. Uwagi o dawnej Polsce przez starego Szlachcica Seweryna Soplicę Cześnika Parnawskiego napisane 1832 roku : rękopis niewydany ręką Henryka Rzewuskiego / oprac. i przygot. Paweł Dudziak i Bart 2003 BHU( 1/ 0)


20
Bień, Witold (1927- ).. Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa / Witold Bień. 2002 BWEiZ( 7/ 0)
BIM( 1/ 0)


21
Fleischer, Michael (1952- ).. Teoria kultury i komunikacji : systemowe i ewolucyjne podstawy / Michael Fleischer ; [tł. wersji pol. Mateusz Jaworowski]. 2002 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

13 Filozofia ducha. Metafizyka życia duchowego. Filozofia kultury. Systemy kultury
22
Instytut Badań Literackich. Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk 1948-2001 : książki i czasopisma : bibliografia / oprac. Katarzyna Batora i Barbara Tyszkiewicz ; pod red. Jadwigi Czachowskiej ; Instytut Bada 2002 BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)


23
Koźmian, Kajetan (1771-1856).. Wybór poezji / Kajetan Koźmian ; [wyboru utworów dokonał Roman Dąbrowski]. 2002 BG( 4/ 0)
BHU( 1/ 0)

821.162.1-1/-9 Literatura polska - teksty, antologie
24
Starowolski, Szymon (1588-1656).. De claris oratoribus Sarmatiae = O znakomitych mówcach Sarmacji / Szymon Starowolski ; wyd. i przeł. Ewa Jolanta Głębicka. 2002 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
25
Jedynak, Barbara (1942- ).. "Aby potomkowie byli Polakami" : z historii refleksji nad obyczajem w oświeceniu : (S. Konarski, J. J. Rousseau, S. Staszic) / Barbara Jedynak. 2001 BHU( 1/ 0)


26
Korczyński, Adam (16..-17..).. Wizerunk złocistej przyjaźnią zdrady / Adam Korczyński ; wyd. Radosław Grześkowiak. 2000 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

821.162.1-1/-9 Literatura polska - teksty, antologie
27
Chwin, Stefan (1949- ).. Hanemann / Stefan Chwin. 1997 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

821.162.1-1/-9 Literatura polska - teksty, antologie
28
Grigas, Kazys (1924- ). Lietuvių paterlės : lyginamasis tyrinėjimas / Kazys Grigas. 1976 BHU( 1/ 0)


No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia realizuje zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego