Od roku akademickiego 2015/2016 Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Wyloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Hasło przedmiotowe Poprzedni Autopsja -- prawo -- Polska.
Bieżący Autor (estetyka).
Następny Autoradiografia.

Wyniki dla Autor (estetyka).; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rok
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 12 z 12 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Antonik, Dominik (1988- ).. Autor jako marka : literatura w kulturze audiowizualnej społeczeństwa informacyjnego / Dominik Antonik. 2014 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

821.162.1(091) Literatura po 1989 r. Historia literatury polskiej
2
Zielińska, Grażyna. Filozofia dramy artystów-twórców : dzieło, portret, maska. T. 2, Analiza wybranych dzieł dramowych / Grażyna Zielińska. 2013 BG( 1/ 0)

13 Filozofia ducha. Metafizyka życia duchowego. Filozofia kultury. Systemy kultury
3
Zielińska, Grażyna. Filozofia dramy w procesie twórczym : dzieło, portret, maska. T. 1, Wybrane zagadnienia / Grażyna Zielińska. 2013 BG( 1/ 0)

13 Filozofia ducha. Metafizyka życia duchowego. Filozofia kultury. Systemy kultury
4

Metaliterackie listowania : list jako dokument świadomości literackiej pisarza / pod red. Ireneusza Sikory, Agnieszki Czajkowskiej ; Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. 2012 BG( 1/ 1)5
Gondowicz, Jan (1950- ).. Paradoks o autorze / Jan Gondowicz. 2011 BHU( 1/ 0)

82.0 TEORIA LITERATURY. NAUKA O LITERATURZE. Poetyka
6
Górski, Konrad (1895-1990).. Tekstologia i edytorstwo dzieł literackich / Konrad Górski ; wstęp Mirosław Strzyżewski. 2011 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
7
Goldberg, Natalie. Writing down the bones / Natalie Goldberg. 2010 BPP( 1/ 0)8
Hendrykowski, Marek (1948- ).. Dzieło filmowe i jego autor / Marek Hendrykowski. 1991 BHU( 1/ 0)9
Hendrykowski, Marek (1948- ).. Autor jako problem poetyki filmu / Marek Hendrykowski. 1988 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)10
Vašák, Pavel (1941- ).. Autor, text a společnost / Pavel Vašák ; Československá Akademie Věd. 1986 BHU( 1/ 0)11

Webster’s standard American style manual. 1985 BNE( 1/ 0)12
Maciąg, Włodzimierz (1925-2012).. Sprawa literatury / Włodzimierz Maciąg. 1970 BG( 2/ 0)

82.0 TEORIA LITERATURY. NAUKA O LITERATURZE. Poetyka

No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia zrealizowała zadanie "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet w Białymstoku", finansowane w ramach umowy 656/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego