Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Hasło przedmiotowe Poprzedni Rynek kapitałowy -- metody statystyczne.
Bieżący Rynek kapitałowy -- modele ekonometryczne.
Następny Rynek kapitałowy -- modele ekonometryczne -- konferencje.

Wyniki dla Rynek kapitałowy -- modele ekonometryczne.; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 22 z 22 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Borowski, Krzysztof (ekonomia). Metody inwestowania na rynkach finansowych / Krzysztof Borowski. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)

336.7 Pieniądz. System monetarny. Bankowość. Giełdy. Inflacja. Deflacja
2

Wybrane modele statystyczne w analizie rynków ekonomicznych i kapitałowych w warunkach konwergencji gospodarczej / redakcja naukowa Włodzimierz Szkutnik ; autorzy rozdziałów Maria Balcerowicz 2018 BWEiZ( 1/ 0)


3
Bień-Barkowska, Katarzyna. Autor Mikrostruktura rynku : ekonometryczne modelowanie dynamiki procesu transakcyjnego / Katarzyna Bień-Barkowska. 2016 BWEiZ( 1/ 0)


4
Prusak, Błażej. Wielokryterialna analiza rekomendacji giełdowych / Błażej Prusak. 2015 BWEiZ( 1/ 0)


5
Burzała, Milda. Wybrane metody badania efektów zarażania na rynkach kapitałowych / Milda Maria Burzała. 2014 BWEiZ( 1/ 0)


6
Doman, Małgorzata. Dynamika zależności na globalnym rynku finansowym / Małgorzata Doman, Ryszard Doman. 2014 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

336.7 Pieniądz. System monetarny. Bankowość. Giełdy. Inflacja. Deflacja
7
Kowgier, Henryk. Wybrane modele matematyczno-ekonomiczne stosowane na rynku kapitałowym / Henryk Kowgier. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)


8
Kwiatkowski, Łukasz (ekonomia). Bayesowskie modele SV z przyłączeniami typu Markowa w analizie zmienności na rynkach finansowych / Łukasz Kwiatkowski. 2013 BWEiZ( 1/ 0)


9

Financial markets and macroprudential policy / ed. by Władysław Milo and Piotr Wdowiński. 2013 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)


10

Mathematical, econometrical and computer methods in finance and insurance 2010 / ed. by Andrzej Stanisław Barczak and Tomasz Węgrzyn. 2012 BWEiZ( 1/ 0)


11

Modele i prognozy w ekonomii i finansach / red. nauk. Aleksander Jakimowicz. 2012 BWEiZ( 2/ 0)
WIL( 1/ 0)


12

Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2009 : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Stanisława Barczaka i Stanisława Barczaka. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

330.4 Ekonomia matematyczna. Ekonometria. Badania operacyjne w ekonomii (w gospodarce). Teoria s
13
Doman, Ryszard. Zastosowania kopuli w modelowaniu dynamiki zależności na rynkach finansowych / Ryszard Doman ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. 2011 BWEiZ( 1/ 0)


14

Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2008 : praca zbiorowa / pod red. Piotra Chrzana i Ewy Dziwok. 2009 BG( 1/ 0)

330.4 Ekonomia matematyczna. Ekonometria. Badania operacyjne w ekonomii (w gospodarce). Teoria s
15
Gawrońska-Nowak, Bogna. Niepewność na rynku walutowym : teoretyczne podstawy / Bogna Gawrońska-Nowak ; Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego. 2008 BWEiZ( 1/ 0)


16
Kosiec, Krzysztof. Rola asymetrii informacji o popycie w optymalizacji struktur kapitałowych : przeciw hipotezie efektywności / Krzysztof Kosiec. 2007 BWEiZ( 1/ 1)


17

Financial markets : principles of modelling forecasting and decision-making / ed. by Władysław Milo and Piotr Wdowiński. 2006 BWEiZ( 1/ 0)


18

Issues in modeling, forecasting and decision-making in financial markets / ed. by Władysław Milo and Piotr Wdowiński. 2005 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)


19
Doman, Małgorzata. Ekonometryczne modelowanie dynamiki polskiego rynku finansowego / Małgorzata Doman, Ryszard Doman. 2004 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

330.4 Ekonomia matematyczna. Ekonometria. Badania operacyjne w ekonomii (w gospodarce). Teoria s
20
Brzeszczyński, Janusz. Ekonometryczne modele rynków finansowych : modele kursów giełdowych i kursów walutowych / Janusz Brzeszczyński, Robert Kelm. 2002 BWEiZ( 1/ 0)
BIM( 1/ 0)


21

Metody ekonometryczne i statystyczne w analizie rynku kapitałowego / pod red. Krzysztofa Jajugi ; [aut. poszczególnych rozdz. Ludwik Adamczyk et al.]. 2000 BWEiZ( 1/ 0)


22
Drabik, Ewa. Zastosowanie teorii chaosu do modelowania rynków kapitałowych / Ewa Drabik. 2000 BG( 125/ 4)
BWEiZ( 37/ 0)
WHS( 17/ 0)
Optimum : studia ekonomiczne : [kwartalnik poświęcony potrzebom nauki i praktyki] Nr 1 (5) 2000, s. 125-160

No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia realizuje zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego