Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Nr inwentarza Poprzedni 64178
Bieżący 064179
Następny 64179

Wyniki dla 064179; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 337 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Balicki, Michał (1939- ).. Procesy zmian i odnowy w teorii i praktyce pedagogicznej / Michał Balicki. 1992 BG( 63/ 0)
BPP( 63/ 0)
BII( 1/ 0)
Zeszyty Naukowe. Pedagogika i Psychologia T. XXV, z. 72, 1992, s. 7-22
2
Bielecka, Elżbieta (pedagogika). Nowe spojrzenie na miejsce i funkcję pedagogiki w ochronie środowiska / Elżbieta Bielecka. 1992 BG( 63/ 0)
BPP( 63/ 0)
BII( 1/ 0)
Zeszyty Naukowe. Pedagogika i Psychologia T. XXV, z. 72, 1992, s. 39-44
3
Bujalski, Jerzy (pedagogika). Konsekwencje edukacyjne współczesnych przemian w organizacji pracy / Jerzy Bujalski. 1992 BG( 63/ 0)
BPP( 63/ 0)
BII( 1/ 0)
Zeszyty Naukowe. Pedagogika i Psychologia T. XXV, z. 72, 1992, s. 23-36
4
Chlebowski, Piotr (pedagogika). Kilka uwag o ekonomii punktowej w resocjalizacji nieletnich / Piotr Chlebowski. 1992 BG( 63/ 0)
BPP( 63/ 0)
BII( 1/ 0)
Zeszyty Naukowe. Pedagogika i Psychologia T. XXV, z. 72, 1992, s. 73-84
5
Danilewicz, Wioletta Teresa. Wpływ długotrwałej nieobecności rodziców na dziecko w świetle literatury / Wioletta Danilewicz. 1992 BG( 63/ 0)
BPP( 63/ 0)
BII( 1/ 0)
Zeszyty Naukowe. Pedagogika i Psychologia T. XXV, z. 72, 1992, s. 153-165
6
Grądzki, Władysław. Z badań nad samorządnością wychowanków jako przejawu ich podmiotowości / Władysław Grądzki. 1992 BG( 63/ 0)
BPP( 63/ 0)
BII( 1/ 0)
Zeszyty Naukowe. Pedagogika i Psychologia T. XXV, z. 72, 1992, s. 101-129
7
Izdebska, Jadwiga. Telewizja jako źródło nowych informacji dla dzieci (na przykładzie wybranych cyklicznych programów telewizyjnych) / Jadwiga Izdebska. 1992 BG( 63/ 0)
BPP( 63/ 0)
BII( 1/ 0)
Zeszyty Naukowe. Pedagogika i Psychologia T. XXV, z. 72, 1992, s. 185-205
8
Januszek, Franciszek. Polityka oświatowa ZSRR na okupowanych terenach wschodnich II Rzeczypospolitej w latach 1939-1941 (na przykładzie województwa białostockiego) / Franciszek Januszek. 1992 BG( 63/ 0)
BPP( 63/ 0)
BII( 1/ 0)
Zeszyty Naukowe. Pedagogika i Psychologia T. XXV, z. 72, 1992, s. 229-269
9
Kopijkowska, Edyta. Przedszkole specjalne-pierwsze ogniwo edukacji dziecka upośledzonego w stopniu umiarkowanym i znacznym / Edyta Kopijkowska. 1992 BG( 63/ 0)
BPP( 63/ 0)
BII( 1/ 0)
Zeszyty Naukowe. Pedagogika i Psychologia T. XXV, z. 72, 1992, s. 177-183
10
Kryńska, Elwira Jolanta (1956- ).. Władza radziecka wobec szkolnictwa w województwie białostockim w latach 1939-1941 / Elwira Kryńska. 1992 BG( 63/ 0)
BPP( 63/ 0)
BII( 1/ 0)
Zeszyty Naukowe. Pedagogika i Psychologia T. XXV, z. 72, 1992, s. 271-295
11
Kuczyńska, Janina Anna (pedagogika). Życie seksualne i małżeńskie młodych Niemców / Janina Kuczyńska. 1992 BG( 63/ 0)
BPP( 63/ 0)
BII( 1/ 0)
Zeszyty Naukowe. Pedagogika i Psychologia T. XXV, z. 72, 1992, s. 309-315
12
Kuryło-Omelianiuk, Joanna. Z badań nad zagospodarowaniem czasu wolnego młodzieży szkolnej w wolne soboty w szkole / Joanna Kuryło-Omelianiuk. 1992 BG( 63/ 0)
BPP( 63/ 0)
BII( 1/ 0)
Zeszyty Naukowe. Pedagogika i Psychologia T. XXV, z. 72, 1992, s. 207-227
13
Morozewicz, Marzanna (1965- ).. Działalność Białostockiego Oddziału Stowarzyszenia Edukacji Plastycznej / Marzanna Morozewicz. 1992 BG( 63/ 0)
BPP( 63/ 0)
BII( 1/ 0)
Zeszyty Naukowe. Pedagogika i Psychologia T. XXV, z. 72, 1992, s. 45-53
14
Nikitorowicz, Jerzy (1951- ).. Wartości wychowawcze zróżnicowanych kulturowo rodzin zamieszkujących Białostocczyznę / Jerzy Nikitorowicz. 1992 BG( 63/ 0)
BPP( 63/ 0)
BII( 1/ 0)
Zeszyty Naukowe. Pedagogika i Psychologia T. XXV, z. 72, 1992, s. 85-100
15
Pogorzelska, Stanisława. Potrzeba zmian w badaniach pedagogicznych nad uczestnictwem młodzieży w kulturze / Stanisława Pogorzelska. 1992 BG( 63/ 0)
BPP( 63/ 0)
BII( 1/ 0)
Zeszyty Naukowe. Pedagogika i Psychologia T. XXV, z. 72, 1992, s. 55-63
16
Popławska, Wanda (bibliotekarz). Efektywność terapii pedagogicznej w świetle karier uczniów z mikrodeficytami rozwoju / Wanda Popławska. 1992 BG( 63/ 0)
BPP( 63/ 0)
BII( 1/ 0)
Zeszyty Naukowe. Pedagogika i Psychologia T. XXV, z. 72, 1992, s. 131-143
17
Sobecki, Mirosław (1960- ).. Edukacja interkulturowa w obliczu przemian w Europie / Mirosław Sobecki. 1992 BG( 63/ 0)
BPP( 63/ 0)
BII( 1/ 0)
Zeszyty Naukowe. Pedagogika i Psychologia T. XXV, z. 72, 1992, s. 65-72
18
Szpiczko, Halina. Kierunki modernizacji działalności kompensacyjnej szkoły w zakresie poprawy osiągnięć szkolnych uczniów pozbawionych opieki rodzicielskiej / Halina Szpiczko. 1992 BG( 63/ 0)
BPP( 63/ 0)
BII( 1/ 0)
Zeszyty Naukowe. Pedagogika i Psychologia T. XXV, z. 72, 1992, s. 167-176
19
Szwedowska, Violetta. Rozumienie miłości i przyjaźni oraz ich rola w czasie studiów w opinii polskiej i niemieckiej młodzieży akademickiej / Violetta Szwedowska. 1992 BG( 63/ 0)
BPP( 63/ 0)
BII( 1/ 0)
Zeszyty Naukowe. Pedagogika i Psychologia T. XXV, z. 72, 1992, s. 297-307
20
Aksiucik, Jan. Poziom wiedzy i umiejętności technicznych studentów kierunku nauczanie początkowe / Jan Aksiucik, Jan Kazberuk. 1989 BG( 63/ 0)
BPP( 63/ 0)
BII( 1/ 0)
Zeszyty Naukowe. Pedagogika i Psychologia T. XXIV, z. 68, 1989, s. 109-115
21
Balicki, Michał (1939- ).. Czas pracy jako kategoria społeczno-pedagogiczna uwarunkowania i tendencje / Michał Balicki. 1989 BG( 63/ 0)
BPP( 63/ 0)
BII( 1/ 0)
Zeszyty Naukowe. Pedagogika i Psychologia T. XXIII, z. 62, 1989, s. 5-23
22
Boreczko-Aksiucik, Irena. Realizacja treści środowiska społeczno-przyrodniczego metodą kontaktu społecznego / Irena Boreczko-Aksiucik. 1989 BG( 63/ 0)
BPP( 63/ 0)
BII( 1/ 0)
Zeszyty Naukowe. Pedagogika i Psychologia T. XXIV, z. 68, 1989, s. 89-107
23
Dziubińska, Anna. Przygotowanie dzieci do szkoły i osiągnięcia w nauce w klasie pierwszej / Anna Dziubińska. 1989 BG( 63/ 0)
BPP( 63/ 0)
BII( 1/ 0)
Zeszyty Naukowe. Pedagogika i Psychologia T. XXIV, z. 68, 1989, s. 5-24
24
Głoskowska-Sołdatow, Małgorzata. Problem pytań nauczycielskich w procesie dydaktyczno-wychowawczym w klasach I-III / Małgorzata Głoskowska-Sołdatow. 1989 BG( 63/ 0)
BPP( 63/ 0)
BII( 1/ 0)
Zeszyty Naukowe. Pedagogika i Psychologia T. XXIV, z. 68, 1989, s. 61-74
25
Izdebska, Jadwiga. Metodologiczne aspekty badania czasu wolnego / Jadwiga Izdebska. 1989 BG( 63/ 0)
BPP( 63/ 0)
BII( 1/ 0)
Zeszyty Naukowe. Pedagogika i Psychologia T. XXIII, z. 62, 1989, s. 41-56
26
Jalinik, Mikołaj. Praktyka wykorzystania czasu wolnego w szkolnictwie rolniczym / Mikołaj Jalinik. 1989 BG( 63/ 0)
BPP( 63/ 0)
BII( 1/ 0)
Zeszyty Naukowe. Pedagogika i Psychologia T. XXIII, z. 62, 1989, s. 99-103
27
Jaszczyszyn, Elżbieta (1960- ).. Zagadki słowne w zabawach dydaktycznych sześciolatków / Elżbieta Jaszczyszyn. 1989 BG( 63/ 0)
BPP( 63/ 0)
BII( 1/ 0)
Zeszyty Naukowe. Pedagogika i Psychologia T. XXIV, z. 68, 1989, s. 25-34
28
Karolczak-Biernacka, Barbara. Lęk u uczniów : przegląd zagadnienia / Barbara Karolczak-Biernacka. 1989 BG( 63/ 0)
BPP( 63/ 0)
BII( 1/ 0)
Zeszyty Naukowe. Pedagogika i Psychologia T. XXIV, z. 68, 1989, s. 147-170
29
Kazberuk, Jan. Uwarunkowania rozwoju technicznego postaw twórczych uczniów klas I-III / Jan Kazberuk. 1989 BG( 63/ 0)
BPP( 63/ 0)
BII( 1/ 0)
Zeszyty Naukowe. Pedagogika i Psychologia T. XXIV, z. 68, 1989, s. 117-139
30
Krzesińska-Żach, Beata. Twórczy nauczyciel w pedagogicznej koncepcji C. Freineta / Beata Krzesińska, Zofia Redlarska. 1989 BG( 63/ 0)
BPP( 63/ 0)
BII( 1/ 0)
Zeszyty Naukowe. Pedagogika i Psychologia T. XXIV, z. 68, 1989, s. 141-145
31
Krzesińska-Żach, Beata. Rozwijanie twórczej aktywności dzieci w wieku przedszkolnym / Beata Krzesińska. 1989 BG( 63/ 0)
BPP( 63/ 0)
BII( 1/ 0)
Zeszyty Naukowe. Pedagogika i Psychologia T. XXIV, z. 68, 1989, s. 35-39
32
Mielech, Alina. Z badań nad rozwijaniem i doskonaleniem umiejętności konstruowania opisu w klasach początkowych / Alina Mielech. 1989 BG( 63/ 0)
BPP( 63/ 0)
BII( 1/ 0)
Zeszyty Naukowe. Pedagogika i Psychologia T. XXIV, z. 68, 1989, s. 75-87
33
Niemiec, Jerzy (1932- ).. Czas uczenia się w szkolnictwie USA / Jerzy Niemiec. 1989 BG( 63/ 0)
BPP( 63/ 0)
BII( 1/ 0)
Zeszyty Naukowe. Pedagogika i Psychologia T. XXIII, z. 62, 1989, s. 143-156
34
Nikitorowicz, Jerzy (1951- ).. Modele czasu dzielonego na pracę i wypoczynek w środowisku rodzinnym / Jerzy Nikitorowicz. 1989 BG( 63/ 0)
BPP( 63/ 0)
BII( 1/ 0)
Zeszyty Naukowe. Pedagogika i Psychologia T. XXIII, z. 62, 1989, s. 115-122
35
Płaza, Joanna. Idea czasu pracy i czasu wolnego w teorii Jana Amosa Komeńskiego / Joanna Płaza. 1989 BG( 63/ 0)
BPP( 63/ 0)
BII( 1/ 0)
Zeszyty Naukowe. Pedagogika i Psychologia T. XXIII, z. 62, 1989, s. 137-142
36
Pogorzelska, Stanisława. Aktywność kulturalno-oświatowa młodych robotników w czasie wolnym / Stanisława Pogorzelska. 1989 BG( 63/ 0)
BPP( 63/ 0)
BII( 1/ 0)
Zeszyty Naukowe. Pedagogika i Psychologia T. XXIII, z. 62, 1989, s. 123-135
37
Popławska, Wanda (bibliotekarz). Jak uczniowie podstawowych szkół specjalnych spędzają wolne soboty / Wanda Popławska. 1989 BG( 63/ 0)
BPP( 63/ 0)
BII( 1/ 0)
Zeszyty Naukowe. Pedagogika i Psychologia T. XXIII, z. 62, 1989, s. 89-97
38
Potocka, Wanda. Problemy czasu wolnego uczniów niepełnosprawnych / Wanda Potocka. 1989 BG( 63/ 0)
BPP( 63/ 0)
BII( 1/ 0)
Zeszyty Naukowe. Pedagogika i Psychologia T. XXIII, z. 62, 1989, s. 79-88
39
Szpiczko, Halina. Sytuacja szkolna uczniów pozbawionych opieki rodzicielskiej / Halina Szpiczko. 1989 BG( 63/ 0)
BPP( 63/ 0)
BII( 1/ 0)
Zeszyty Naukowe. Pedagogika i Psychologia T. XXIV, z. 68, 1989, s. 171-180
40
Szpiczko, Halina. Świadomość wychowawcza rodziców a czas wolny dzieci w młodszym wieku szkolnym / Halina Szpiczko. 1989 BG( 63/ 0)
BPP( 63/ 0)
BII( 1/ 0)
Zeszyty Naukowe. Pedagogika i Psychologia T. XXIII, z. 62, 1989, s. 105-113
41
Wolańska, Zofia (pedagog). Z badań nad uwarunkowaniami realizacji programu nauczania w klasach I-III szkoły podstawowej / Zofia Wolańska. 1989 BG( 63/ 0)
BPP( 63/ 0)
BII( 1/ 0)
Zeszyty Naukowe. Pedagogika i Psychologia T. XXIV, z. 68, 1989, s. 41-59
42
Woźniakowa, Elżbieta T. ( -2015).. Teoretyczne problemy definiowania pojęcia "czas wolny" / Elżbieta T. Woźniakowa. 1989 BG( 63/ 0)
BPP( 63/ 0)
BII( 1/ 0)
Zeszyty Naukowe. Pedagogika i Psychologia T. XXIII, z. 62, 1989, s. 25-39
43
Balicki, Michał (1939- ).. Szkoła i wychowanie w okresie przełomów / Michał Balicki. 1988 BG( 63/ 0)
BPP( 63/ 0)
BII( 1/ 0)
Zeszyty Naukowe. Pedagogika i Psychologia T. XXII, z. 58, 1988, s. 5-18
44
Bujalski, Jerzy (pedagogika). Zadania oświaty w przygotowaniu człowieka do pracy / Jerzy Bujalski. 1988 BG( 63/ 0)
BPP( 63/ 0)
BII( 1/ 0)
Zeszyty Naukowe. Pedagogika i Psychologia T. XXII, z. 58, 1988, s. 177-183
45
Citko, Katarzyna (1960- ).. Edukacja w kinie / Katarzyna Citko. 1988 BG( 63/ 0)
BPP( 63/ 0)
BII( 1/ 0)
Zeszyty Naukowe. Pedagogika i Psychologia T. XXII, z. 58, 1988, s. 93-113
46
Czykwin, Elżbieta (1958- ).. Analiza kultury nauczycieli w ujęciu "Interakcjonalistów symbolicznych" / Elżbieta Czykwin. 1988 BG( 63/ 0)
BPP( 63/ 0)
BII( 1/ 0)
Zeszyty Naukowe. Pedagogika i Psychologia T. XXII, z. 58, 1988, s. 77-92
47
Izdebska, Jadwiga. Nauczyciel a środki masowego przekazu w życiu uczniów / Jadwiga Izdebska. 1988 BG( 63/ 0)
BPP( 63/ 0)
BII( 1/ 0)
Zeszyty Naukowe. Pedagogika i Psychologia T. XXII, z. 58, 1988, s. 59-75
48
Januszek, Franciszek. Przyczynek do badań nad szkolnictwem polskim na Środkowym Wschodzie w latach 1942-1947 (Szkoły Młodszych Ochotniczek-SMO) / Januszek Franciszek. 1988 BG( 63/ 0)
BPP( 63/ 0)
BII( 1/ 0)
Zeszyty Naukowe. Pedagogika i Psychologia T. XXII, z. 58, 1988, s. 19-35
49
Karny, Danuta. Inspiracje twórczości plastycznej dzieci w nauczaniu początkowym / Danuta Karny. 1988 BG( 63/ 0)
BPP( 63/ 0)
BII( 1/ 0)
Zeszyty Naukowe. Pedagogika i Psychologia T. XXII, z. 58, 1988, s. 129-135
50
Krzesińska-Żach, Beata. Koncepcja pedagogiki C. Freineta i jej współczesne wykorzystanie / Beata Krzesińska, Zofia Redlarska. 1988 BG( 63/ 0)
BPP( 63/ 0)
BII( 1/ 0)
Zeszyty Naukowe. Pedagogika i Psychologia T. XXIII, z. 58, 1988, s. 121-128
51
Nikitorowicz, Jerzy (1951- ).. Charakter przeobrażeń współczesnej rodziny w krajach uprzemysłowionych / Jerzy Nikitorowicz. 1988 BG( 63/ 0)
BPP( 63/ 0)
BII( 1/ 0)
Zeszyty Naukowe. Pedagogika i Psychologia T. XXII, z. 58, 1988, s. 153-165
52
Pogorzelska, Stanisława. Wyobrażenia o przyszłości jako problem wychowawczy / Stanisława Pogorzelska. 1988 BG( 63/ 0)
BPP( 63/ 0)
BII( 1/ 0)
Zeszyty Naukowe. Pedagogika i Psychologia T. XXII, z. 58, 1988, s. 47-58
53
Potocka, Wanda. System pomocy specjalistycznej dla dzieci z ciężką wadą słuchu w Berlinie Zachodnim / Wanda Potocka. 1988 BG( 63/ 0)
BPP( 63/ 0)
BII( 1/ 0)
Zeszyty Naukowe. Pedagogika i Psychologia T. XXII, z. 58, 1988, s. 137-152
54
Szpiczko, Halina. Pedagogiczne problemy funkcjonowania rodzin zastępczych / Halina Szpiczko. 1988 BG( 63/ 0)
BPP( 63/ 0)
BII( 1/ 0)
Zeszyty Naukowe. Pedagogika i Psychologia T. XXII, z. 58, 1988, s. 167-175
55
Balicki, Michał (1939- ).. O nową orientację i metodologię badań zjawisk i uwarunkowań pedagogicznych / Michał Balicki. 1987 BG( 63/ 0)
BPP( 63/ 0)
BII( 1/ 0)
Zeszyty Naukowe. Pedagogika i Psychologia T. XXI, z. 55, 1987, s. 7-18
56
Czykwin, Elżbieta (1958- ).. Znaczenie samoświadomości nauczyciela dla jego interakcji z uczniem / Elżbieta Czykwin. 1987 BG( 63/ 0)
BPP( 63/ 0)
BII( 1/ 0)
Zeszyty Naukowe. Pedagogika i Psychologia T. XXI, z. 55, 1987, s. 95-113
57
Izdebska, Jadwiga. Realizacje funkcji opiekuńczo-wychowawczej w działalności pozalekcyjnej szkoły / Jadwiga Izdebska. 1987 BG( 63/ 0)
BPP( 63/ 0)
BII( 1/ 0)
Zeszyty Naukowe. Pedagogika i Psychologia T. XXI, z. 55, 1987, s. 127-138
58
Nikitorowicz, Jerzy (1951- ).. Próba wartościowania składników środowiska rodzinnego w aspekcie wychowania dziecka przez pracę / Jerzy Nikitorowicz. 1987 BG( 63/ 0)
BPP( 63/ 0)
BII( 1/ 0)
Zeszyty Naukowe. Pedagogika i Psychologia T. XXI, z. 55, 1987, s. 269-285
59
Olszewska-Baka, Grażyna. Niektóre problemy metodologiczne podejścia systemowego w badaniu rzeczywistości wychowawczej / Grażyna Olszewska. 1987 BG( 63/ 0)
BPP( 63/ 0)
BII( 1/ 0)
Zeszyty Naukowe. Pedagogika i Psychologia T. XXI, z. 55, 1987, s. 257-268
60
Paszkiewicz, Angelika. Metodologiczne podstawy teorii wychowania / Angelika Paszkiewicz. 1987 BG( 63/ 0)
BPP( 63/ 0)
BII( 1/ 0)
Zeszyty Naukowe. Pedagogika i Psychologia T. XXI, z. 55, 1987, s. 213-242
61
Pogorzelska, Stanisława. Niektóre czynniki determinujące zachowania kulturalne młodzieży szkół średnich / Stanisława Pogorzelska. 1987 BG( 63/ 0)
BPP( 63/ 0)
BII( 1/ 0)
Zeszyty Naukowe. Pedagogika i Psychologia T. XXI, z. 55, 1987, s. 151-162
62
Popławska, Wanda (bibliotekarz). Nauczanie indywidualne dzieci upośledzonych umysłowo-założenia, realia, postulaty / Wanda Popławska. 1987 BG( 63/ 0)
BPP( 63/ 0)
BII( 1/ 0)
Zeszyty Naukowe. Pedagogika i Psychologia T. XXI, z. 55, 1987, s. 163-175
63
Potocka, Wanda. Analiza porównawcza tempa i techniki pisania usprawnianych i nieusprawnianych językowo uczniów niesłyszących z klas I-IV / Wanda Potocka. 1987 BG( 63/ 0)
BPP( 63/ 0)
BII( 1/ 0)
Zeszyty Naukowe. Pedagogika i Psychologia T. XXI, z. 55, 1987, s. 177-200
64
Protz, Siegfried (1942- ).. Methodologische ansätze für ein genzheitliches herangehen in cer empirisch-pädagogischen forschung / Siegfried Protz. 1987 BG( 63/ 0)
BPP( 63/ 0)
BII( 1/ 0)
Zeszyty Naukowe. Pedagogika i Psychologia T. XXI, z. 55, 1987, s. 243-255
65
Salzwedel, Werner. Theoretische probleme pädagogischer prozeßgestaltung / Werner Salzwedel. 1987 BG( 63/ 0)
BPP( 63/ 0)
BII( 1/ 0)
Zeszyty Naukowe. Pedagogika i Psychologia T. XXI, z. 55, 1987, s. 19-27
66
Smołalski, Antoni (1928- ).. Egzaminy i świadectwa szkolne jako problem organizacyjny / Antoni Smołalski. 1987 BG( 63/ 0)
BPP( 63/ 0)
BII( 1/ 0)
Zeszyty Naukowe. Pedagogika i Psychologia T. XXI, z. 55, 1987, s. 55-80
67
Szpiczko, Halina. Uwarunkowania funkcjonowania opiekuńczo-wychowawczego współczesnej szkoły / Halina Szpiczko. 1987 BG( 63/ 0)
BPP( 63/ 0)
BII( 1/ 0)
Zeszyty Naukowe. Pedagogika i Psychologia T. XXI, z. 55, 1987, s. 139-150
68
Uścinowicz, Roman. O wstępnej motywacji wyboru zawodu przez nauczyciela i wynikach jego pracy dydaktycznej w szkole / Roman Uścinowicz. 1987 BG( 63/ 0)
BPP( 63/ 0)
BII( 1/ 0)
Zeszyty Naukowe. Pedagogika i Psychologia T. XXI, z. 55, 1987, s. 81-93
69
Zarin, Alicja. Kształtowanie czynności intelektualnych uczniów klas młodszych szkoły specjalnej w procesie nauczania / Alicja Zarin. 1987 BG( 63/ 0)
BPP( 63/ 0)
BII( 1/ 0)
Zeszyty Naukowe. Pedagogika i Psychologia T. XXI, z. 55, 1987, s. 201-211
70
Balicki, Michał (1939- ).. System nagradzania nauczycieli w teorii i praktyce / Michał Balicki. 1985 BG( 63/ 0)
BPP( 63/ 0)
BII( 1/ 0)
Zeszyty Naukowe. Pedagogika i Psychologia T. XX, z. 51, 1985, s. 183-200
71
Bujalski, Jerzy (pedagogika). Niektóre problemy współczesnego kształcenia zawodowego / Jerzy Bujalski. 1985 BG( 63/ 0)
BPP( 63/ 0)
BII( 1/ 0)
Zeszyty Naukowe. Pedagogika i Psychologia T. XVII, z. 42, 1985, s. 123-133
72
Cichocki, Andrzej (pedagogika). Funkcjonowanie uczniów a kształt szkoły / Andrzej Cichocki. 1985 BG( 63/ 0)
BPP( 63/ 0)
BII( 1/ 0)
Zeszyty Naukowe. Pedagogika i Psychologia T. XX, z. 51, 1985, s. 255-267
73
Cichocki, Andrzej (pedagogika). Zarys modeli organizacyjnych szkoły ogólnokształcącej / Andrzej Cichocki. 1985 BG( 63/ 0)
BPP( 63/ 0)
BII( 1/ 0)
Zeszyty Naukowe. Pedagogika i Psychologia T. XVII, z. 42, 1985, s. 115-122
74
Dziubińska, Anna. Kierunki zmian organizacyjnych w wychowaniu przedszkolnym / Anna Dziubińska. 1985 BG( 63/ 0)
BPP( 63/ 0)
BII( 1/ 0)
Zeszyty Naukowe. Pedagogika i Psychologia T. XX, z. 51, 1985, s. 221-229
75
Głębocki, Zdzisław. Uwagi o szkolnictwie austriackim / Zdzisław Głębocki. 1985 BG( 63/ 0)
BPP( 63/ 0)
BII( 1/ 0)
Zeszyty Naukowe. Pedagogika i Psychologia T. XVII, z. 42, 1985, s. 291-304
76
Goriszowski, Włodzimierz (1928-2010).. Warunki organizacyjne funkcjonowania bibliotek szkolnych / Włodzimierz Goriszowski. 1985 BG( 63/ 0)
BPP( 63/ 0)
BII( 1/ 0)
Zeszyty Naukowe. Pedagogika i Psychologia T. XX, z. 51, 1985, s. 201-210
77
Izdebska, Jadwiga. Rola szkoły w organizacji czasu wolnego uczniów / Jadwiga Izdebska. 1985 BG( 63/ 0)
BPP( 63/ 0)
BII( 1/ 0)
Zeszyty Naukowe. Pedagogika i Psychologia T. XX, z. 51, 1985, s. 241-253
78
Izdebska, Jadwiga. Rola środków masowego przekazu w kształtowaniu kultury pedagogicznej rodziców / Jadwiga Izdebska. 1985 BG( 63/ 0)
BPP( 63/ 0)
BII( 1/ 0)
Zeszyty Naukowe. Pedagogika i Psychologia T. XVII, z. 42, 1985, s. 87-95
79
Karny, Danuta. Wychowanie plastyczne najmłodszych / Danuta Karny. 1985 BG( 63/ 0)
BPP( 63/ 0)
BII( 1/ 0)
Zeszyty Naukowe. Pedagogika i Psychologia T. XVII, z. 42, 1985, s. 79-84
80
Karpińska, Anna (1958- ).. Szkoła bez drugoroczności-przesłanki do propozycji / Anna Karpińska. 1985 BG( 63/ 0)
BPP( 63/ 0)
BII( 1/ 0)
Zeszyty Naukowe. Pedagogika i Psychologia T. XX, z. 51, 1985, s. 105-118
81
Karpińska, Anna (1958- ).. Drugoroczność-ponownie aktualna / Anna Karpińska. 1985 BG( 63/ 0)
BPP( 63/ 0)
BII( 1/ 0)
Zeszyty Naukowe. Pedagogika i Psychologia T. XVII, z. 42, 1985, s. 159-170
82
Kazberuk, Jan. Cele wychowania, a problemy współczesności / Jan Kazberuk. 1985 BG( 63/ 0)
BPP( 63/ 0)
BII( 1/ 0)
Zeszyty Naukowe. Pedagogika i Psychologia T. XVII, z. 42, 1985, s. 171-194
83
Krajewska, Anna (pedagogika). Propozycje zmian w zakresie rekrutacji do szkół wyższego szczebla / Anna Krajewska. 1985 BG( 63/ 0)
BPP( 63/ 0)
BII( 1/ 0)
Zeszyty Naukowe. Pedagogika i Psychologia T. XX, z. 51, 1985, s. 133-147
84
Krajewska, Anna (pedagogika). Z problematyki badań nad jakością kształcenia w szkole wyższej / Anna Krajewska. 1985 BG( 63/ 0)
BPP( 63/ 0)
BII( 1/ 0)
Zeszyty Naukowe. Pedagogika i Psychologia T. XVII, z. 42, 1985, s. 259-270
85
Maszke, Albert Wojciech (1939- ).. Potrzeby kadrowe szkolnictwa ogólnokształcącego / Albert Maszke. 1985 BG( 63/ 0)
BPP( 63/ 0)
BII( 1/ 0)
Zeszyty Naukowe. Pedagogika i Psychologia T. XX, z. 51, 1985, s. 151-165
86
Niemiec, Jerzy (1932- ).. Propozycje zmian organizacyjnych w szkolnictwie ogólnokształcącym / Jerzy Niemiec. 1985 BG( 63/ 0)
BPP( 63/ 0)
BII( 1/ 0)
Zeszyty Naukowe. Pedagogika i Psychologia T. XX, z. 51, 1985, s. 7-20
87
Niemiec, Jerzy (1932- ).. Kształtowanie sieci placówek wychowania przedszkolnego na obszarach wiejskich / Jerzy Niemiec. 1985 BG( 63/ 0)
BPP( 63/ 0)
BII( 1/ 0)
Zeszyty Naukowe. Pedagogika i Psychologia T. XVII, z. 42, 1985, s. 7-49
88
Olszewska-Baka, Grażyna. Modyfikacja pracy wychowawczej szkoły z uczniami społecznie nieprzystosowanymi / Grażyna Olszewska. 1985 BG( 63/ 0)
BPP( 63/ 0)
BII( 1/ 0)
Zeszyty Naukowe. Pedagogika i Psychologia T. XX, z. 51, 1985, s. 95-104
89
Olszewska-Baka, Grażyna. Podejście systemowe w badaniu procesów wychowawczych / Grażyna Szymkiewicz-Olszewska. 1985 BG( 63/ 0)
BPP( 63/ 0)
BII( 1/ 0)
Zeszyty Naukowe. Pedagogika i Psychologia T. XVII, z. 42, 1985, s. 213-245
90
Panek, Wenancjusz (1931-2012).. Liczebność i poziom umysłowy uczniów zdolnych w młodszym wieku szkolnym / Wenancjusz Panek. 1985 BG( 63/ 0)
BPP( 63/ 0)
BII( 1/ 0)
Zeszyty Naukowe. Pedagogika i Psychologia T. XX, z. 51, 1985, s. 81-94
91
Paszkiewicz, Angelika. Rola pedagoga szkolnego w procesie resocjalizacji dzieci nieprzystosowanych społecznie / Angelika Paszkiewicz. 1985 BG( 63/ 0)
BPP( 63/ 0)
BII( 1/ 0)
Zeszyty Naukowe. Pedagogika i Psychologia T. XVII, z. 42, 1985, s. 97-113
92
Podoski, Kazimierz (1923-1995).. Koncepcja zarządzania szkolnictwem ogólnokształcącym a tendencje jego rozmieszczenia / Kazimierz Podoski. 1985 BG( 63/ 0)
BPP( 63/ 0)
BII( 1/ 0)
Zeszyty Naukowe. Pedagogika i Psychologia T. XX, z. 51, 1985, s. 35-50
93
Pogorzelska, Stanisława. Wobrażenie o przyszłości w środowisku młodzieży wiejskiej / Stanisława Pogorzelska. 1985 BG( 63/ 0)
BPP( 63/ 0)
BII( 1/ 0)
Zeszyty Naukowe. Pedagogika i Psychologia T. XVII, z. 42, 1985, s. 193-210
94
Prokopiuk, Włodzimierz. Role pedagogiczne w opinii nauczycieli, uczniów i rodziców / Włodzimierz Prokopiuk. 1985 BG( 63/ 0)
BPP( 63/ 0)
BII( 1/ 0)
Zeszyty Naukowe. Pedagogika i Psychologia T. XX, z. 51, 1985, s. 165-181
95
Prokopiuk, Włodzimierz. Kształcenie nauczycieli w rozwiniętych krajach kapitalistycznych / Włodzimierz Prokopiuk. 1985 BG( 63/ 0)
BPP( 63/ 0)
BII( 1/ 0)
Zeszyty Naukowe. Pedagogika i Psychologia T. XVII, z. 42, 1985, s. 135-158
96
Protz, Siegfried (1942- ).. Schule als stätte sozialistischer lebensweise aufgabe / Siegfried Protz. 1985 BG( 63/ 0)
BPP( 63/ 0)
BII( 1/ 0)
Zeszyty Naukowe. Pedagogika i Psychologia T. XX, z. 51, 1985, s. 269-288
97
Ratman-Liwerska, Izabela. Oświatowe funkcje czasopism pedagogicznych w opinii czytelników / Izabela Ratman-Liwerska. 1985 BG( 63/ 0)
BPP( 63/ 0)
BII( 1/ 0)
Zeszyty Naukowe. Pedagogika i Psychologia T. XVII, z. 42, 1985, s. 247-258
98
Ratyńska, Marta (pedagogika). Organizacja wychowania przedszkolnego na przykładzie wybranych krajów / Marta Ratyńska. 1985 BG( 63/ 0)
BPP( 63/ 0)
BII( 1/ 0)
Zeszyty Naukowe. Pedagogika i Psychologia T. XVII, z. 42, 1985, s. 51-58
99
Salzwedel, Werner. Anforderungen der gesellschaftlichen entwicklung an die schulorganisation / Werner Salzwedel. 1985 BG( 63/ 0)
BPP( 63/ 0)
BII( 1/ 0)
Zeszyty Naukowe. Pedagogika i Psychologia T. XX, z. 51, 1985, s. 63-78

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia realizuje zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego