Nowości w katalogu komputerowym Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku.