Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wszystkie pola= Postępowanie karne ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 1622 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Pełny tekst
1
Cempura, Aleksandra. Autor Metodyka sporządzania pism procesowych w sprawach karnych, cywilnych, gospodarczych i administracyjnych / Aleksandra Cempura, Anna Kasolik. 2022 BWP( 1/ 0)

2

Metodyka pracy biegłego psychiatry, psychologa oraz seksuologa w sprawach karnych, nieletnich oraz wykroczeń / Krzysztof Eichstaedt, Piotr Gałecki, Andrzej Depko. 2022 BWP( 1/ 0)

3
Gąszcz, Bogusław. Autor Proces karny / autor: Bogusław Gąszcz. 2022 BWP( 1/ 0)

4

Poszukiwania osób zaginionych / redakcja naukowa Ewa Gruza, Ireneusz Sołtyszewski. 2022 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

5

Leksykon rzymskiego prawa karnego : podstawowe pojęcia / redakcja Maciej Jońca ; autorzy: Antoni Dębiński, Maciej Jońca, Marek Kuryłowicz, Izabela Leraczyk. 2022 BWP( 1/ 0)

6
Sowiński, Piotr Krzysztof. Autor Prawo oskarżonego do obrony w procesie karnym : obrona formalna / Piotr Krzysztof Sowiński. 2022 BWP( 1/ 0)

7

Kodeks postępowania karnego : komentarz. T. 2, Art. 425-673 / redakcja naukowa Dariusz Świecki ; Barbara Augustyniak, Krzysztof Eichstaedt, Michał Kurowski, Dariusz Świecki. 2022 BWP( 1/ 0)

8

Kodeks postępowania karnego : komentarz. T. 1, Art. 1-424 / redakcja naukowa Dariusz Świecki ; Barbara Augustyniak, Krzysztof Eichstaedt, Michał Kurowski, Dariusz Świecki. 2022 BWP( 1/ 0)

9

Kodeks postępowania karnego : orzecznictwo / redakcja naukowa Dariusz Świecki ; [autorzy]: Michał Hudzik, Małgorzata Karasińska, Jarosław Kasiński, Dariusz Świecki. 2022 BWP( 1/ 0)

10
Świecki, Dariusz (1965- ). Autor Postępowanie odwoławcze w sprawach karnych : komentarz, orzecznictwo / Dariusz Świecki. 2022 BWP( 1/ 0)

11

W pogoni za rzetelnym procesem karnym : księga dedykowana Profesorowi Stanisławowi Waltosiowi / redakcja naukowa Dobrosława Szumiło-Kulczycka. 2022 BWP( 1/ 0)

12

KPK - Kodeks postępowania karnego / wydawca: Wioletta Żelazowska. 2022 BWP( 2/ 0)

13
Dudka, Katarzyna. Autor Postępowanie karne / Katarzyna Dudka, Hanna Paluszkiewicz. 2021 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

14
Gąszcz, Bogusław. Autor Proces karny / autor: Bogusław Gąszcz. 2021 BWP( 1/ 1)

15
Girdwoyń, Katarzyna. Autor Udział sędziów niezawodowych w rozstrzyganiu spraw karnych : perspektywa prawnoporównawcza / Katarzyna Girdwoyń. 2021 BWP( 1/ 0)

16
Goździk, Agnieszka. Autor Wzory pism prokuratora w sprawach karnych / Agnieszka Goździk, Tomasz Tutkaj. 2021 BWP( 1/ 1)

17
Grochowska-Wasilewska, Anna. Autor Postępowanie karne : pytania, kazusy, tablice, testy / Anna Grochowska-Wasilewska, Łukasz Jagiełłowicz, Łukasz Wiśniewski. 2021 BWP( 2/ 1)

18

Kodeks postępowania karnego : komentarz / redaktor Jerzy Skorupka ; autorzy Zdzisław Brodzisz, Dagmara Gruszecka, Izabela Haÿduk-Hawrylak, Wojciech Jasiński, Jacek Kosonoga, Hanna Kuczyńska, 2021 BWP( 1/ 0)

19
Karowicz-Bienias, Sylwia Afrodyta. Autor Standardy międzynarodowego procesu karnego a polskie postępowanie karne w sprawach o zbrodnie przeciwko ludzkości popełnione w latach 1939-1956 / Sylwia Afrodyta Karowicz-Bienias ; Uniwersytet 2021 BWP( 1/ 0)

20
Kil, Jan. Autor Ławnicy : jako forma udziału czynnika społecznego w polskim procesie karnym / Jan Kil. 2021 BG( 1/ 0)

21
Komar-Nalepa, Aleksandra. Autor Dowód poszlakowy : zakres i metody budowy na przykładzie spraw o zabójstwo / Aleksandra Komar-Nalepa. 2021 BWP( 1/ 0)

22
Lewulis, Piotr. Autor Dowody cyfrowe : teoria i praktyka kryminalistyczna w polskim postępowaniu karnym / Piotr Lewulis. 2021 BG( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

23
Maciejczyk, Robert. Autor Czyn zabroniony w procesie wykrywania ich sprawców / Robert Maciejczyk ; Akademia im. Jakuba z Paradyża. 2021 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

24
Myl, Małgorzata. Autor Członkowie rodziny jako ofiary poważnych naruszeń praw człowieka : studium z zakresu prawa międzynarodowego praw człowieka oraz międzynarodowego prawa karnego / Małgorzata Myl. 2021 BWP( 1/ 0)

25

Quo vadit processus criminalis? : rzeczywistość i wyzwania / redakcja naukowa Radosław Olszewski, Amadeusz Małolepszy. 2021 BWP( 1/ 0)

26

Postępowanie karne : testy / Sebastian Kowalski, Katarzyna Osiak-Krynicka, Alfred Staszak, Olaf Włodkowski. 2021 BWP( 1/ 0)

27

Zmiany w prawie karnym materialnym i procesowym w latach 2018-2021 : zagadnienia wybrane. T. 4 / pod redakcją Hanny Paluszkiewicz. 2021 BWP( 1/ 0)

28
Rogacka-Rzewnicka, Maria. Autor Proces karny w perspektywie ewolucji naukowej i współczesnych trendów rozwojowych / Maria Rogacka-Rzewnicka. 2021 BWP( 1/ 0)

29
Speichert-Zalewska, Beata. Autor Portret hybrydowy - perspektywy predykcji wyglądu nieznanego sprawcy zabójstwa / Beata Speichert-Zalewska. 2021 BWP( 1/ 0)

30

Proces karny / redakcja naukowa Jarosław Zagrodnik ; [autorzy] Radosław Koper, Kazimierz Marszał, Jarosław Zagrodnik, Kazimierz Zgryzek. 2021 BWP( 1/ 0)

31
Bembas, Ireneusz. Autor Przestępstwo poplecznictwa : perspektywa normatywna i kryminologiczna / Ireneusz Bembas. 2020 BWP( 1/ 0)

32
Bułat, Adam (prawo). Autor Udział obrońcy w zawieraniu porozumień procesowych w polskim postępowaniu karnym / Adam Bułat. 2020 BWP( 1/ 0)

33
Cempura, Aleksandra. Autor Metodyka sporządzania pism procesowych w sprawach karnych, cywilnych, gospodarczych i administracyjnych / Aleksandra Cempura, Anna Kasolik. 2020 BWP( 1/ 0)

34

Kodeks postępowania karnego : komentarz / redakcja naukowa Katarzyna Dudka ; Katarzyna Dudka, Małgorzata Janicz, Cezary Kulesza, Jarosław Matras, Hanna Paluszkiewicz, Barbara Skowron. 2020 BWP( 1/ 0)

35
Gajda, Anastazja. Autor Wpływ Brexitu na współpracę sądową w sprawach karnych w Unii Europejskiej / Anastazja Gajda. 2020
Przegląd Europejski 2020, nr 1, strony 35-56
36

Iustitia nemini neganda w 20-lecie wejścia w życie kodeksu postępowania karnego / redakcja naukowa Maria Rogacka-Rzewnicka, Katarzyna Girdwoyń. 2020 BWP( 1/ 0)

37
Konieczny, Jerzy (1950-2020). Autor Z zagadnień teorii dowodzenia w procesie karnym / Jerzy Konieczny. 2020 BG( 1/ 0)

38
Kruszyński, Piotr (1945- ). Autor Sądownictwo sędziów pokoju w sprawach karnych / Piotr Kruszyński, Jan Kil, Aleksander Kwaśniak. 2020 BG( 1/ 0)

39

Postępowanie karne / Cezary Kulesza, Piotr Starzyński. 2020 BG( 1/ 1)
BWP( 10/ 7)

40
Kusak, Martyna (1987- ). Autor Ochrona danych osobowych w ściganiu przestępstw : standardy krajowe i unijne / Martyna Kusak, Paweł Wiliński. 2020
41
Mierzwińska-Lorencka, Joanna. Autor Prawo karne procesowe : kazusy dla aplikantów / Joanna Mierzwińska-Lorencka, Hanna Kuczyńska. 2020 BWP( 2/ 1)

42

Istota i zasady procesu karnego 25 lat później : księga poświęcona pamięci profesora Andrzeja Murzynowskiego / redakcja naukowa Maria Rogacka-Rzewnicka, Hanna Gajewska-Kraczkowska. 2020 BWP( 1/ 0)

43

Kodeks postępowania karnego : komentarz / redaktor: Andrzej Sakowicz ; autorzy: Katarzyna T. Boratyńska, Paweł Czarnecki, Adam Górski, Radosław Koper, Michał Królikowski, Arkadiusz Lach, An 2020 BWP( 1/ 0)

44

Proces karny / redakcja naukowa Jerzy Skorupka ; Karolina Kremens, Krzysztof Nowicki, Jerzy Skorupka. 2020 BWP( 4/ 0)

45
Świecki, Dariusz (1965- ). Autor Postępowanie odwoławcze w sprawach karnych : komentarz, orzecznictwo / Dariusz Świecki. 2020 BG( 1/ 0)

46

Koszty procesu karnego : w ujęciu teoretycznym i empirycznym / redakcja Dobrosława Szumiło-Kulczycka. 2020 BWP( 1/ 0)

47
Waltoś, Stanisław (1932- ). Autor Proces karny : zarys systemu / Stanisław Waltoś, Piotr Hofmański. 2020 BG( 1/ 0)
BWP( 6/ 3)

48
Wielki, Rafał. Autor Wprowadzenie do analizy dowodowej w procesie karnym / Rafał Wielki. 2020 BG( 1/ 0)

49

Polski proces karny / pod redakcją Pawła Wilińskiego. 2020 BWP( 2/ 0)

50
Wiliński, Paweł (1975- ). Autor Zarys teorii konfliktu w prawie karnym / Paweł Wiliński. 2020 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

51
Wiltshire, Patricia (1942- ). Autor Ślady zbrodni / Patricia Wiltshire ; przekład: Adam Wawrzyński. 2020 BG( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)

52
Zagrodnik, Jarosław. Autor Redaktor Kodeks postępowania karnego : komentarz praktyczny do nowelizacji 2019 / redakcja naukowa Jarosław Zagrodnik ; [autorzy] Łukasz Chmielniak, Marcin Klonowski, Aleksandra Rychlewska-Hotel, Jaros 2020 BWP( 1/ 0)

53

Ochrona danych osobowych w postępowaniach sądowych i przed organami administracji publicznej / redakcja naukowa Kinga Flaga-Gieruszyńska, Jacek Gołaczyński ; Wojciech Bożek, Łukasz Dubińsk 2019 BWP( 1/ 0)

54

Rola biegłych we współczesnych postępowaniach sądowych / redakcja Damian Gil, Paweł Rogowski. 2019 BWP( 1/ 0)

55

W obliczu reformy sądownictwa w Polsce : główne problemy przebiegu postępowań sądowych / redakcja Damian Gil, Andrzej Piasecki. 2019 BG( 1/ 0)

56
Grochowska-Wasilewska, Anna. Autor Postępowanie karne : pytania, kazusy, tablice, testy / Anna Grochowska-Wasilewska, Łukasz Jagiełłowicz, Łukasz Wiśniewski. 2019 BWP( 1/ 0)

57
Juszka, Karol. Autor Studia nad instytucją warunkowego umorzenia postępowania karnego / Karol Juszka. 2019 BWP( 1/ 0)

58
Kamińska-Nawrot, Aneta. Autor Wybrane zagadnienia procesu karnego w pytaniach i poleceniach / Aneta Kamińska-Nawrot ; Akademia Pomorska w Słupsku. 2019 BG( 1/ 0)

59

Po co nam kryminologia? : księga jubileuszowa Profesor Ireny Rzeplińskiej / redakcja naukowa Witold Klaus, Dagmara Woźniakowska-Fajst, Paulina Wiktorska, Konrad Buczkowski. 2019 BWP( 1/ 0)

60

Postępowanie w sprawach nieletnich : komentarz / Piotr Górecki, Violetta Konarska-Wrzosek. 2019 BWP( 1/ 0)

61

Fairness of the new model of Polish criminal appeal proceedings in the context of delivered research / collective monograph edited by Cezary Kulesza. 2019 BG( 3/ 0)
BWP( 3/ 0)

62
Kurowski, Michał (prokurator). Autor Rezygnacja z oskarżania w toku postępowania sądowego w polskim procesie karnym / Michał Kurowski. 2019 BWP( 1/ 0)

63
Kusak, Martyna (1987- ). Autor Dowody zagraniczne : gromadzenie i dopuszczalność w polskim procesie karnym : przewodnik z wzorami / Martyna Kusak. 2019 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

64
Mogilnicki, Aleksander (1875-1956). Autor Kodeks postępowania karnego : komentarz : reprint / Aleksander Mogilnicki ; słowo wstępne Stanisław Zabłocki ; przedmowa Aneta Łazarska. 2019 BWP( 1/ 0)

65
Mrozek, Kamila (prawo). Autor Odroczenie wykonania kary / Kamila Mrozek. 2019 BWP( 1/ 0)

66
Nawrocki, Mariusz. Autor RODO w postępowaniu karnym i karnym skarbowym / Mariusz Nawrocki. 2019 BWP( 1/ 0)
Ochrona danych osobowych w postępowaniach sądowych i przed organami administracji publicznej strony 132-162
67

Artes serviunt vitae sapientia imperat : proces karny sensu largo : rzeczywistość i wyzwania : księga jubileuszowa profesora Tomasza Grzegorczyka z okazji 70. urodzin / redakcja naukowa Radosł 2019 BWP( 1/ 0)

68

Zmiany w prawie karnym materialnym i procesowym w latach 2013-2017 : zagadnienia wybrane. T. 2 / pod redakcją Hanny Paluszkiewicz. 2019 BWP( 1/ 0)

69
Rogalski, Maciej (1966- ). Autor Podsłuch procesowy i pozaprocesowy : kontrola i utrwalanie rozmów na podstawie kpk oraz ustaw szczególnych / Maciej Rogalski. 2019 BWP( 1/ 0)

70
Rusinek, Michał. Autor Z problematyki zakazów dowodowych w postępowaniu karnym / Michał Rusinek. 2019 BWP( 1/ 0)

71
Rybiński, Przemysław. Autor Cienie nad Mirandą / Przemysław Rybiński. 2019 BHU( 1/ 0)
Prawo i literatura : parerga Strony [109]-120
72
Sakowicz, Andrzej. Autor Prawo do milczenia w polskim procesie karnym / Andrzej Sakowicz. 2019 BG( 3/ 0)
BWP( 4/ 0)

73

System prawa karnego procesowego. T. 8, Dowody. redakcja naukowa Jerzy Skorupka ; autorzy: Wojciech Jasiński, Hanna Kuczyńska, Barbara Nita-Światłowska, Michał Rusinek, Jerzy Skorupka. 2019 BWP( 1/ 0)

74

System prawa karnego procesowego. T. 8, Dowody. redakcja naukowa Jerzy Skorupka ; autorzy: Łukasz Błaszczak, Dagmara Gruszecka, Barbara Janusz-Pohl, Jerzy Kasprzak, Marta Kłopocka-Jasińska, J 2019 BWP( 1/ 0)

75
Stefański, Ryszard Andrzej. Autor Redaktor Kodeks postępowania karnego. T. 2, Komentarz do art. 167-296 / Ryszard A. Stefański ; redakcja naukowa Ryszard A. Stefański, Stanisław Zabłocki. 2019 BWP( 2/ 0)

76

Biegli w postępowaniu sądowym cywilnym i karnym : praktyczne omówienie regulacji z orzecznictwem / Joanna Dzierżanowska, Joanna Studzińska. 2019 BWP( 1/ 0)

77
Szymków-Gac, Marzena. Autor Przesłuchanie w polskiej rozprawie karnej : studium pragmalingwistyczne / Marzena Szymków-Gac. 2019 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

78

Proces karny / redakcja naukowa Jarosław Zagrodnik ; poszczególne części opracowali: Radosław Koper, Kazimierz Marszał, Jarosław Zagrodnik, Kazimierz Zgryzek. 2019 BG( 1/ 0)
BWP( 3/ 0)

79
Żbikowska, Małgorzata (prawo). Autor Ciężar dowodu w polskim procesie karnym / Małgorzata Żbikowska. 2019 BWP( 1/ 0)

80

Kodeks postępowania karnego / wydawca Joanna Ablewicz. 2018 BWP( 2/ 0)

81

The code of criminal procedure : bilingual edition = Kodeks postępowania karnego : tekst dwujęzyczny / tłumaczenie Joanna Ewa Adamczyk. 2018 BWP( 1/ 0)

82
Adamczyk, Marcin (prawo). Autor Sąd rejonowy jako organ stosujący tymczasowe aresztowanie w postępowaniu przygotowawczym - uwagi praktyczne / Marcin Adamczyk, Katarzyna Pruszkiewicz-Śłowińska. 2018 BWP( 2/ 0)
Proces karny w dobie przemian : zagadnienia ogólne Strony 567-575
83
Ambos, Kai (1965- ). Autor European criminal law / Kai Ambos. 2018 BWP( 1/ 1)

84
Andrzejewska, Marzena. Autor Spór o kontradyktoryjność w debacie środowiska prawniczego w latach 2012-2015 / Marzena Andrzejewska, Maciej Andrzejewski. 2018 BWP( 2/ 0)
Proces karny w dobie przemian : zagadnienia ogólne Strony 34-48
85
Bartha, Adrian (prawo). Autor Wniosek oskarżonego w trybie art. 338a ustawy Kodeks postępowania karnego a sprawność (szybkość) postępowania jurysdykcyjnego / Adrian Bartha. 2018 BWP( 1/ 0)
Proces karny w dobie przemian : przebieg postępowania Strony 71-88
86
Bek, Dominika. Autor Obrona przez kulturę : analiza na gruncie polskiego prawa karnego / Dominika Bek ; wydawca Katarzyna Karnas. 2018 BWP( 1/ 0)

87
Białuński, Maciej. Autor Zakaz dowodowy z art. 168a k.p.k. - charakter prawny, cel i jego implikacje / Maciej Białuński. 2018 BWP( 2/ 0)
Proces karny w dobie przemian : zagadnienia ogólne Strony 387-404
88
Błaszyk, Magdalena. Autor Dyrektywa obiektywizmu a kontradyktoryjność rozprawy głównej : dylematy oskarżyciela publicznego / Magdalena Błaszyk, Anna Gerecka-Żołyńska, Arkadiusz Łakomy, Magdalena Zamroczyńska. 2018 BWP( 2/ 0)
Proces karny w dobie przemian : zagadnienia ogólne Strony 179-196
89
Błoński, Michał (prawo). Autor Zaliczenie protokołów i dokumentów w poczet materiału dowodowego bez ich odczytywania jako wyjątek od zasady bezpośredniości, sprzyjający sprawności postępowania / Michał Błoński. 2018 BWP( 1/ 0)
Proces karny w dobie przemian : przebieg postępowania Strony 337-350
90
Bojańczyk, Antoni. Autor ”Orzekanie w granicach środka odwoławczego” - w kwestii prawidłowej wykładni przepisu art. 433 § 1 kpk. / Antoni Bojańczyk, Adam Górski, Marcin Klonowski. 2018 BG( 83/ 0)
BWP( 93/ 2)
Białostockie Studia Prawnicze Vol. 23 nr 1 (2018), strony 15-31
91
Boratyńska, Katarzyna T. Autor Postępowanie karne / autorzy Katarzyna T. Boratyńska, Łukasz Chojniak, Wojciech Jasiński. 2018 BG( 1/ 0)
BWP( 7/ 0)

92
Boratyńska, Katarzyna T. Autor Kodeks postępowania karnego : komentarz / redaktor Andrzej Sakowicz ; autorzy Katarzyna T. Boratyńska, Paweł Czarnecki, Adam Górski, Michał Królikowski, Andrzej Sakowicz, Marcin Warchoł, An 2018 BWP( 4/ 0)

93
Brodzisz, Zdzisław. Autor Apelacja oskarżyciela : komentarz praktyczny z orzecznictwem, wzory pism procesowych / Zdzisław Brodzisz. 2018 BWP( 1/ 0)

94
Brodzisz, Zdzisław. Kodeks postępowania karnego : komentarz / redaktor Jerzy Skorupka ; autorzy Zdzisław Brodzisz, Dagmara Gruszecka, Izabela Haÿduk-Hawrylak, Wojciech Jasiński, Jacek Kosonoga, Barbara Nita-Świa 2018 BWP( 4/ 0)

95
Broniecka, Rossana. Autor Uzupełnienie uzasadnienia wyroku : uwagi natury ogólnej / Rossana Broniecka. 2018 BWP( 1/ 0)
Proces karny w dobie przemian : przebieg postępowania Strony 363-368
96
Brylak, Joanna. Autor Początki apelacji w polskim procesie karnym / Joanna Brylak. 2018 BWP( 1/ 0)
Proces karny w dobie przemian : przebieg postępowania Strony 395-400
97

Europejski nakaz dochodzeniowy : nowy model współpracy w sprawach karnych w Unii Europejskiej / Sławomir R. Buczma, Rafał Kierzynka. 2018 BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

98
Chojniak, Łukasz. Autor Prawda materialna versus kontradyktoryjność, czyli kilka krytycznych uwag na temat założeń oraz wybranych rozwiązań szczegółowych kolejnej noweli Kodeksu postępowania karnego z 11 marca 2018 BWP( 2/ 0)
Proces karny w dobie przemian : zagadnienia ogólne Strony 49-63
99
Cora, Łukasz. Autor Ryzyko nadużycia prawa karnego procesowego a granice realizacji funkcji ścigania - art. 168a k.p.k. / Łukasz Cora. 2018 BWP( 2/ 0)
Proces karny w dobie przemian : zagadnienia ogólne Strony 370-386

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2021-2022
realizuje zadanie "Rozbudowa otwartych zasobów naukowych Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/512497/2021).
Ministerstwo Edukacji i Nauki