Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wszystkie pola= Current problems ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 34 z 34 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Pełny tekst
1

Current problems of the penal law and criminology = Aktuelle Probleme des Strafrechts und der Kriminologie. [8] / edited by Emil W. Pływaczewski, Ewa M. Guzik-Makaruk. 2019 BWP( 1/ 0)

2

Current problems of the penal law and criminology = Aktuelle Probleme des Strafrechts und der Kriminologie. 7 / ed. by Emil W. Pływaczewski, Ewa M. Guzik-Makaruk. 2017 BWP( 3/ 0)

3

Microeconomics and management : current problems / editing and scientific elaboration Małgorzata Romanowska, Renata Stasiak-Betlejewska. 2016 BWEiZ( 1/ 0)

4

Aktualne problemy zarządzania rozwojem przestrzennym w Polsce / pod redakcją Justyny Martyniuk-Pęczek i Macieja J. Nowaka. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

5

Current problems of the penal law and criminology = Aktuelle Probleme des Strafrechts und der Kriminologie. [6] / ed. by Emil W. Pływaczewski. 2014 BWP( 2/ 0)

6

Current problems of banking sector functioning in Poland and in East European Countries / ed. by Andrzej Gospodarowicz, Dariusz Wawrzyniak. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

7
Majchrzyk, Zdzisław. Psychologia sądowa : aktualne problemy opiniowania dorosłych / Zdzisław Majchrzyk. 2012 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

8

Current problems of the penal law and criminology = Aktuelle Probleme des Strafrechts und der Kriminologie . [5] / ed. by Emil W. Pływaczewski. 2012 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

9

Aktualne problemy dialektologii słowiańskiej : prace Komisji Dialektologicznej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów / pod red. Jerzego Sierociuka ; Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nau 2012 BHU( 1/ 0)

10

Current problems of the penal law and the criminology = Aktuelle Probleme des Strafrechts und der Kriminologie. 4 / edited by Emil W. Pływaczewski ; advisory board Leonard Etel [et al.]. 2009 BG( 3/ 0)
BWP( 4/ 0)

11
Kasprzak, Jerzy (1954- ).. Criminality menace in muslim countries / Jerzy Kasprzak. 2009 BG( 3/ 0)
BWP( 4/ 0)
Current problems of the penal law and the criminology = Aktuelle Probleme des Strafrechts und der Kriminologie S. 237-245
12
Boratyńska, Katarzyna T. Autor Podsłuch komputerowy - zagadnienia wybrane / Katarzyna T. Boratyńska. 2005
Aktualne problemy prawa karnego i kryminologii = Current problems of the penal law and the criminology = Aktuelle Probleme des Strafrechts und der Kriminologie Strony 9-24
13
Filipkowski, Wojciech. Autor System przeciwdziałania finansowania terroryzmu w ujęciu regulacji międzynarodowych / Wojciech Filipkowski. 2005
Aktualne problemy prawa karnego i kryminologii = Current problems of the penal law and the criminology = Aktuelle Probleme des Strafrechts und der Kriminologie Strony 25-46
14
Guzik-Makaruk, Ewa Monika (1971- ). Autor Transplantacja organów w ustawodawstwie niemieckim i polskim. Problemy prawno-porównawcze / Ewa M. Guzik-Makaruk. 2005
Aktualne problemy prawa karnego i kryminologii = Current problems of the penal law and the criminology = Aktuelle Probleme des Strafrechts und der Kriminologie Strony 65-87
15
Karnevskaâ, Elena. Current problems of prosodic modelling for speech synthesis / Elena Karnevskaya. 2005 BG( 57/ 3)
BHU( 13/ 0)
Białostockie Archiwum Językowe Nr 5/2005, s. 21-25
16
Kowalewska-Borys, Ewa. Autor Szwajcarska definicja organizacji przestępczej / Ewa Kowalewska-Borys. 2005
Aktualne problemy prawa karnego i kryminologii = Current problems of the penal law and the criminology = Aktuelle Probleme des Strafrechts und der Kriminologie Strony 88-101
17
Kulesza, Cezary. Autor Uwarunkowania efektywności udziału obrońcy w procesie karnym w świetle orzecznictwa sądów niemieckich / Cezary Kulesza. 2005
Aktualne problemy prawa karnego i kryminologii = Current problems of the penal law and the criminology = Aktuelle Probleme des Strafrechts und der Kriminologie Strony 102-125
18
Kużelewski, Dariusz. Autor Wybrane aspekty mediacji między sprawcą a ofiarą we Francji / Dariusz Kużelewski. 2005
Aktualne problemy prawa karnego i kryminologii = Current problems of the penal law and the criminology = Aktuelle Probleme des Strafrechts und der Kriminologie Strony 126-149
19
Laskowska, Katarzyna. Autor Wykorzystywanie seksualne dziecka jako problem prawny i społeczny / Katarzyna Laskowska. 2005
Aktualne problemy prawa karnego i kryminologii = Current problems of the penal law and the criminology = Aktuelle Probleme des Strafrechts und der Kriminologie Strony 150-168
20
Pływaczewski, Emil (1951- ). Autor Programy prewencyjne i ich wpływ na skuteczność działań policji / Emil W. Pływaczewski. 2005
Aktualne problemy prawa karnego i kryminologii = Current problems of the penal law and the criminology = Aktuelle Probleme des Strafrechts und der Kriminologie Strony 209-228
21

Aktualne problemy prawa karnego i kryminologii = Current problems of the penal law and the criminology = Aktuelle Probleme des Strafrechts und der Kriminologie. [3] / red. Emil W. Pływaczewski. 2005 BG( 5/ 0)
BWP( 8/ 1)

22
Sakowicz, Andrzej. Autor Istota prywatności / Andrzej Sakowicz. 2005
Aktualne problemy prawa karnego i kryminologii = Current problems of the penal law and the criminology = Aktuelle Probleme des Strafrechts und der Kriminologie Strony 229-249
23
Szczygieł, Grażyna. Autor Skazani z HIV i AIDS w zakładach karnych : (wybrane problemy) / Grażyna B. Szczygieł. 2005
Aktualne problemy prawa karnego i kryminologii = Current problems of the penal law and the criminology = Aktuelle Probleme des Strafrechts und der Kriminologie Strony 250-268
24

Problemy prawa angielskiego i europejskiego oraz reformy w Europie Środkowej (Polska, Węgry) = Current problems of English and European law and reforms in Central Europe (Poland, Hungary) / red. 2000 BWP( 1/ 0)

25

Aktualne problemy prawa karnego i kryminologii = Current problems of the penal law and criminology = Aktuelle Probleme des Strafrechts und der Kriminologie. 2 / red. Emil W. Pływaczewski. 1998 BG( 3/ 0)
BWP( 7/ 1)

26

Aktualne problemy fizyki budowli w budownictwie wiejskim : międzynarodowa konferencja naukowa, Kraków, 13-14 listopada 1997 / [red. zeszytu Wacław Bieda]. 1997 BG( 1/ 0)

27
Uldrichová, Věra. Current problems in the financing of the Czech Public Health System / Věra Uldrichová. 1996 BWEiZ( 2/ 0)

28

Current problems of laws protecting competition : a collection of essays on the laws of the USA, Japan, European Union, Germany and Poland / ed. by Michał du Vall ; Międzyuczelniany Instytut Wyn 1994 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

29
Nezkusil, Jiří (1928- ). Autor Aktualne problemy doskonalenia systemu prewencji społecznej w Czechosłowackiej Republice Socjalistycznej = Aktualʹnye problemy uglubleniâ sistemy obŝestvennoj prevencii v ČSSR = Current prob 1987
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G, Ius Vol. 34, 15 (1987), strony 267-278
30

Transition metal chemistry : current problems of general, biological and catalytical relevance : proceedings of a workshop held at Bielefeld, Germany, 14-17 July, 1980 / edited by A. Müller and E 1981 BIC( 1/ 0)

31

Biochemical genetics and protein synthesis : a collection of selected reprints. 1967 BIO( 1/ 0)

32
Seidler, Grzegorz Leopold (1913-2004). Autor Kilka uwag o aktualnych zagadnieniach teorii prawa = Neskolʹko zamečanij ob aktualʹnyh problemah teorii prava = Some remarks on the current problems of the theory of law / Grzegorz Leopold Seid 1964
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G, Ius Vol 11, 10 (1964), strony 245-258
33
Zaborowski, Zbigniew (1926-2006). Autor Rozwój treści kształcenia pedagogicznego a aktualne zagadnienia przebudowy programów / Zbigniew Zaborowski. 1960 BG( 122/ 0)
BPP( 211/ 1)
Kwartalnik Pedagogiczny R. 5, nr 1=15 (1960), strony 155-172
34
Taniewski, Ludwik. Autor Aktualne problemy kultury technicznej / Ludwik Taniewski. 1959
Kwartalnik Pedagogiczny R. 4, nr 4=14 (1959), strony 15-37

No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2021-2022
realizuje zadanie "Rozbudowa otwartych zasobów naukowych Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/512497/2021).
Ministerstwo Edukacji i Nauki