Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "94*= 411.16*"; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 356 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1

Relacje polsko-żydowskie w XX wieku : badania - kontrowersje - perspektywy / redakcja naukowa Tomasz Domański, Edyta Majcher-Ociesa ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przec 2021
94(=411.16) Historia żydowska. Historia narodu żydowskiego
2

Syberiada Żydów polskich : losy uchodźców z zagłady / redakcja Lidia Zessin-Jurek, Katharina Friedla. 2020 BG( 1/ 0)

94(=411.16) Historia żydowska. Historia narodu żydowskiego
3
Kuchta, Anna. Autor Wobec postpamięci : tożsamość drugiego pokolenia po Holokauście w świetle zjawiska postpamięci na podstawie wybranych przykładów współczesnej polskiej literatury wspomnieniowej / Anna K 2020 BG( 1/ 0)

94(=411.16) Historia żydowska. Historia narodu żydowskiego
4

Lokalność : wsie, miasteczka, miasta na ziemiach polskich od XVI do XX wieku / pod redakcją Anny Landau-Czajki. 2020 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(=411.16) Historia żydowska. Historia narodu żydowskiego
5

Żydzi Wschodniej Polski. Ser. 8, Artyści żydowscy / redakcja naukowa Jarosław Ławski i Joanna Wildowicz. 2020 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

94(=411.16) Historia żydowska. Historia narodu żydowskiego
6
Niesiołowski-Spanò, Łukasz (1971- ). Autor Historia Żydów w starożytności : od Thotmesa do Mahometa / Łukasz Niesiołowski-Spanò, Krystyna Stebnicka. 2020 BG( 1/ 0)

94(=411.16) Historia żydowska. Historia narodu żydowskiego
7
Ringelblum, Emanuel (1900-1944). Autor Stosunki polsko-żydowskie w czasie drugiej wojny światowej : pisma z bunkra / opracowanie i wstęp Tadeusz Epsztein ; esej o Emanuelu Ringelblumie autorstwa Joanny Nalewajko-Kulikov. 2020 BG( 1/ 0)

94(=411.16) Historia żydowska. Historia narodu żydowskiego
8
Rykała, Andrzej. Autor W reakcji na powojenną przemoc antysemicką : samoobrona Żydów w Łodzi - uwarunkowania społeczno-polityczne i przestrzenne / Andrzej Rykała. 2020 BG( 1/ 0)

94(=411.16) Historia żydowska. Historia narodu żydowskiego
9
Schatz, Jaff (1945- ). Autor Pokolenie : wzlot i upadek polskich Żydów komunistów / Jaff Schatz ; przełożył Sergiusz Kowalski. 2020 BG( 1/ 0)

94(=411.16) Historia żydowska. Historia narodu żydowskiego
10

Kultura : literatura, sztuka i nauka w XX wieku / pod redakcją Zofii Trębacz. 2020 BG( 1/ 0)

94(=411.16) Historia żydowska. Historia narodu żydowskiego
11

Kultury Żydów : nowa historia. 2, Barwy diaspory / redakcja David Biale ; przekład Mirosław Wójcik. 2019 BG( 1/ 0)

94(=411.16) Historia żydowska. Historia narodu żydowskiego
12
Doktór, Jan (1952- ). Autor Bracia, obcy czy współobywatele? : debaty chrześcijańskie na temat judaizmu i jego wyznawców w Europie do początków XIX wieku / Jan Doktór. 2019 BG( 1/ 0)

94(=411.16) Historia żydowska. Historia narodu żydowskiego
13

Pogromy Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. T. 4, Holokaust i powojnie (1939-1946) / redakcja naukowa August Grabski ; Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN, Instytut Historyczn 2019 BG( 1/ 0)

94(=411.16) Historia żydowska. Historia narodu żydowskiego
14
Jelonek, Tomasz (1937- ). Autor Historia Izraela. [4], Od niewoli babilońskiej do upadku powstania Bar-Kochby / Tomasz Jelonek. 2019 BG( 1/ 0)

94(=411.16) Historia żydowska. Historia narodu żydowskiego
15
Jelonek, Tomasz (1937- ). Autor Historia Izraela. 3, Początki Izraela / Tomasz Jelonek. 2019 BG( 1/ 0)

94(=411.16) Historia żydowska. Historia narodu żydowskiego
16

Żydowski samorząd ziemski w Koronie (XVII-XVIII wiek) : źródła / wprowadzenie i opracowanie Adam Kaźmierczyk, Przemysław Zarubin ; konsultanci = consultants: j. łacińskiego Krzysztof Paw 2019 BG( 1/ 0)

94(=411.16) Historia żydowska. Historia narodu żydowskiego
17

Pogromy Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. T. 3, Historiografia, polityka, recepcja społeczna (do 1939 roku) / redakcja naukowa Kamil Kijek, Artur Markowski, Konrad Zieliński ; Insty 2019 BG( 1/ 0)

94(=411.16) Historia żydowska. Historia narodu żydowskiego
18

Pogromy Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. T. 2, Studia przypadków (do 1939 roku) / redakcja naukowa Kamil Kijek, Artur Markowski, Konrad Zieliński ; Instytut Historii im. Tadeusza M 2019 BG( 1/ 0)

94(=411.16) Historia żydowska. Historia narodu żydowskiego
19
Kozińska-Witt, Hanna. Autor Politycy czy klakierzy? : Żydzi w krakowskiej radzie miejskiej w XIX wieku / Hanna Kozińska-Witt. 2019 BG( 1/ 0)

94(=411.16) Historia żydowska. Historia narodu żydowskiego
20

Żydzi Wschodniej Polski. Ser. 7, Między Odessą a Wilnem : wokół idei syjonizmu / redakcja naukowa Jarosław Ławski i Ewelina Feldman-Kołodziejuk. 2019 BG( 3/ 1)
BHU( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(=411.16) Historia żydowska. Historia narodu żydowskiego
21
MacDonald, Kevin B. (1944- ). Autor Kultura krytyki : ewolucjonistyczna analiza zaangażowania Żydów w XX-wieczne ruchy intelektualne i polityczne / Kevin MacDonald ; przełożył Michał Szczubiałka. 2019 BG( 1/ 0)

94(=411.16) Historia żydowska. Historia narodu żydowskiego
22
Pabis-Cisowska, Katarzyna. Autor Postęp kontra tradycja : kwestia małżeństwa, dobroczynności i szkolnictwa w żydowskim Krakowie na przełomie XIX i XX w. / Katarzyna Pabis-Cisowska. 2019 BG( 1/ 0)

94(=411.16) Historia żydowska. Historia narodu żydowskiego
23
Parzyński, Wojciech (1946- ). Autor Sztetl Wysokie i nie tylko : księga pamięci = Stetl Wisoke un noch mer : jizkorbuch / Wojciech Parzyński ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. 2019 BG( 1/ 0)

94(=411.16) Historia żydowska. Historia narodu żydowskiego
24
Person, Katarzyna. Autor Dipisi : Żydzi polscy w amerykańskiej i brytyjskiej strefach okupacyjnych Niemiec, 1945-1948 / Katarzyna Person. 2019 BG( 1/ 0)

94(=411.16) Historia żydowska. Historia narodu żydowskiego
25

Akcja "Reinhardt" : historia i upamiętnienie / redakcja naukowa Stephan Lehnstaedt, Robert Traba ; Touro College Berlin, Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie. 2019 BG( 1/ 0)

94(=411.16) Historia żydowska. Historia narodu żydowskiego
26
Żabotyński, Włodzimierz (1880-1940). Autor Państwo żydowskie / Włodzimierz Zeew Żabotyński (Vladimir Zeev Jabotinsky) ; pod redakcją Witolda Wojciecha Mędykowskiego. 2019 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

94(=411.16) Historia żydowska. Historia narodu żydowskiego
27

Kultury Żydów : nowa historia. 1, Śródziemnomorskie początki / redakcja David Biale ; przekład Mirosław Wójcik. 2018 BG( 1/ 0)

94(=411.16) Historia żydowska. Historia narodu żydowskiego
28

Pogromy Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. T. 1, Literatura i sztuka / redakcja naukowa Sławomir Buryła ; Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN, Instytut Historyczny Uniwersy 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(=411.16) Historia żydowska. Historia narodu żydowskiego
29
Cieśla, Maria (historia). Autor Kupcy, arendarze i rzemieślnicy : różnorodność zawodowa Żydów w Wielkim Księstwie Litewskim w XVII i XVIII w. / Maria Cieśla. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(=411.16) Historia żydowska. Historia narodu żydowskiego
30

Z dziejów i kultury Żydów w Galicji / pod redakcją Michała Galasa i Wacława Wierzbieńca. 2018 BG( 1/ 0)

94(=411.16) Historia żydowska. Historia narodu żydowskiego
31
Jarkowska-Natkaniec, Alicja (1987- ). Autor Wymuszona współpraca czy zdrada? : wokół przypadków kolaboracji Żydów w okupowanym Krakowie / Alicja Jarkowska-Natkaniec ; przedmowa Isaac Wolhendler ; [tłumaczenie przedmowy] Dariusz Sajd 2018 BG( 1/ 0)

94(=411.16) Historia żydowska. Historia narodu żydowskiego
32
Jelonek, Tomasz (1937- ). Autor Historia Izraela. 2, Okoliczności początków / Tomasz Jelonek. 2018 BG( 1/ 0)

94(=411.16) Historia żydowska. Historia narodu żydowskiego
33

Żydzi polscy w oczach historyków : tom dedykowany pamięci profesora Józefa A. Gierowskiego / redakcja Adam Kaźmierczyk, Alicja Maślak-Maciejewska. 2018 BG( 1/ 0)

94(=411.16) Historia żydowska. Historia narodu żydowskiego
34

Nasi sąsiedzi Żydzi : z dziejów relacji polsko-żydowskich na kielecczyźnie w XX wieku / redakcja naukowa Agnieszka Dziarmaga, Dorota Koczwańska-Kalita, Edyta Majcher-Ociesa. 2018 BG( 1/ 0)

94(=411.16) Historia żydowska. Historia narodu żydowskiego
35

Żydzi Wschodniej Polski. Ser. 6, Żydzi białostoccy: od początków do 1939 roku / redakcja naukowa Jarosław Ławski, Kamil K. Pilichiewicz, Anna Wydrycka. 2018 BHU( 1/ 1)
WHS( 2/ 0)

94(=411.16) Historia żydowska. Historia narodu żydowskiego
36
Markowski, Artur. Autor Przemoc antyżydowska i wyobrażenia społeczne : pogrom białostocki 1906 roku / Artur Markowski. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 1)

94(=411.16) Historia żydowska. Historia narodu żydowskiego
37
Ringelblum, Emanuel (1900-1944). Autor Pisma Emanuela Ringelbluma z bunkra / opracowali Eleonora Bergman, Tadeusz Epsztein, Magdalena Siek ; weryfikacja przekładu Agata Kondrat, Magdalena Siek. 2018 BG( 1/ 0)

94(=411.16) Historia żydowska. Historia narodu żydowskiego
38
Ringelblum, Emanuel (1900-1944). Autor Pisma Emanuela Ringelbluma z getta / opracowała Joanna Nalewajko-Kulikov ; przekłady Adam Rutkowski, Agata Kondrat, Joanna Nalewajko-Kulikov, Magdalena Siek ; weryfikacja przekładu Adama Rutkow 2018 BG( 1/ 0)

94(=411.16) Historia żydowska. Historia narodu żydowskiego
39
Ringelblum, Emanuel (1900-1944). Autor Żydzi w Warszawie. Cz. 2, 1527-1795 / Emanuel Ringelblum ; opracował Paweł Fijałkowski ; przekłady z języka żydowskiego Magdalena Siek, Anna Szyba ; przekład z języka hebrajskiego Magdale 2018 BG( 1/ 0)

94(=411.16) Historia żydowska. Historia narodu żydowskiego
40
Rubaha, Iosif Samuilovič. Autor Istoriâ Logišina (s neobâzatel’nymi priloženiâmi) i evrei / I. S. Rubaha. 2018 BG( 1/ 0)

94(=411.16) Historia żydowska. Historia narodu żydowskiego
41
Trębacz, Zofia. Autor Nie tylko Palestyna : polskie plany emigracyjne wobec Żydów 1935-1939 / Zofia Trębacz. 2018 BG( 1/ 0)

94(=411.16) Historia żydowska. Historia narodu żydowskiego
42

Instytut : 70 lat historii ŻIH w dokumentach źródłowych / wybór i opracowanie Helena Datner, Olga Pieńkowska. 2017 BG( 1/ 0)

94(=411.16) Historia żydowska. Historia narodu żydowskiego
43

Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego / Kwartalnik Historii Żydów : wybór artykułów z lat 1950-2017 / wybór artykułów Jan Doktór, Paweł Fijałkowski, Ewa Koźmińska-Frejlak. 2017 BG( 1/ 0)

94(=411.16) Historia żydowska. Historia narodu żydowskiego
44
Jelonek, Tomasz (1937- ).. Historia Izraela. 1, Ustalenia wstępne / Tomasz Jelonek. 2017 BG( 1/ 0)

94(=411.16) Historia żydowska. Historia narodu żydowskiego
45

Żydzi Wschodniej Polski. Ser. 5, W kręgu judaizmu / redakcja naukowa Jarosław Ławski i Iwona E. Rusek. 2017 BG( 1/ 1)
BHU( 1/ 0)

94(=411.16) Historia żydowska. Historia narodu żydowskiego
46
Maraš, Ilʹâ Âkovlevič (1946- ). Stranicy istorii grodnenskoj evrejskoj obŝiny / Ilʹâ Maraš. 2017 BG( 1/ 0)

94(=411.16) Historia żydowska. Historia narodu żydowskiego
47

Dzieje ludności żydowskiej w regionie częstochowskim w XIX i pierwszej połowie XX wieku / pod redakcją Jerzego Mizgalskiego i Janusza Spyry ; Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. 2017 BG( 1/ 0)

94(=411.16) Historia żydowska. Historia narodu żydowskiego
48
Żółkiewska-Rejak, Agnieszka. Zerwana przeszłość : powojenne środowisko żydowskiej inteligencji twórczej : pomoc materialna i organizacyjna ze strony CKŻP / Agnieszka Żółkiewska. 2017 BG( 1/ 0)

94(=411.16) Historia żydowska. Historia narodu żydowskiego
49
Bacior, Józef (1909-1989). Fotograf Żarki Żydowskie : zaginione fotografie = Jewish Żarki : lost photograps / Józef Bacior ; wstęp, wybór zdjęć, redakcja Karolina Jakoweńko, Piotr Jakoweńko ; tłumaczenie Marian Jakoweńko 2016 BHU( 1/ 1)

94(=411.16) Historia żydowska. Historia narodu żydowskiego
50
Brandstaetter, Roman (1906-1987).. Legjon Żydowski Adama Mickiewicza (dzieje i dokumenty) / Roman Brandstaetter. 2016 BG( 1/ 0)

94(=411.16) Historia żydowska. Historia narodu żydowskiego
51

Żydzi, Izrael i Palestyńczycy : dzieje, stan obecny, perspektywy / pod redakcją naukową Sławomira Czapnika i Grzegorza Omelana. 2016 BG( 1/ 0)

94(=411.16) Historia żydowska. Historia narodu żydowskiego
52
Dudek, Jarosław. Chazarowie : polityka - kultura - religia : VII - XI wiek / Jarosław Dudek. 2016 BG( 1/ 0)

94(=411.16) Historia żydowska. Historia narodu żydowskiego
53
Fijałkowski, Paweł. Warszawska społeczność żydowska w okresie stanisławowskim 1764-1795 : rozwój w dobie wielkich zmian / Paweł Fijałkowski. 2016 BG( 1/ 0)

94(=411.16) Historia żydowska. Historia narodu żydowskiego
54
Iwańska, Katarzyna (historyk). Dzieje i kultura Żydów w Wadowicach w latach 1864-1945 / Katarzyna Iwańska. 2016 BG( 1/ 0)

94(=411.16) Historia żydowska. Historia narodu żydowskiego
55
Jeziorny, Dariusz (1968- ).. Londyn wobec ochrony mniejszości żydowskich w Europie Środkowo-Wschodniej (1918-1919) / Dariusz Jeziorny. 2016 BG( 1/ 0)

94(=411.16) Historia żydowska. Historia narodu żydowskiego
56
Kendziorek, Piotr (1972- ).. Program i praktyka produktywizacji Żydów polskich w działalności CKŻP / Piotr Kendziorek. 2016 BG( 1/ 0)

94(=411.16) Historia żydowska. Historia narodu żydowskiego
57
Kozłowska, Magdalena (historia). Świetlana przyszłość? : Żydowski Związek Młodzieżowy Cukunft wobec wyzwań międzywojennej Polski / Magdalena Kozłowska. 2016 BG( 1/ 0)

94(=411.16) Historia żydowska. Historia narodu żydowskiego
58
Krychniak, Ewa (1971- ).. Oświata i kultura żydowska Białostocczyzny okresu międzywojennego i jej wyniszczenie podczas II wojny światowej / Ewa Krychniak. 2016 BG( 2/ 0)
BPP( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(=411.16) Historia żydowska. Historia narodu żydowskiego
59
Krzyżanowski, Łukasz (1983- ). Autor Dom, którego nie było : powroty ocalałych do powojennego miasta / Łukasz Krzyżanowski. 2016 BG( 1/ 0)

94(=411.16) Historia żydowska. Historia narodu żydowskiego
60
Łapot, Mirosław. Szkolnictwo żydowskie we Lwowie (1772-1939) / Mirosław Łapot ; Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. 2016 BG( 1/ 0)

94(=411.16) Historia żydowska. Historia narodu żydowskiego
61

Żydzi Wschodniej Polski. Ser. 4, Uczeni żydowscy / redakcja naukowa Grzegorz Czerwiński i Jarosław Ławski. 2016 BG( 2/ 0)
BHU( 2/ 0)
WHS( 2/ 0)

94(=411.16) Historia żydowska. Historia narodu żydowskiego
62
Meždunarodnaâ ežegodnaâ konferenciâ po iudaike (22 ; 2015 ; Golicyno). Trudy po evrejskoj istorii i kulʹture : materialy XXII Meždunarodnoj ežegodnoj konferencii po iudaike / redkollegiâ S. N. Amosova, M. I. Gammal, L. F. Kacis, I. V. Kopčënova, A. E. Lokšin, 2016 BHU( 1/ 0)

94(=411.16) Historia żydowska. Historia narodu żydowskiego
63
Nalewajko-Kulikov, Joanna (1976- ).. Mówić we własnym imieniu : prasa jidyszowa a tworzenie żydowskiej tożsamości narodowej (do 1918 roku) / Joanna Nalewajko-Kulikov ; [redakcja, korekta i indeks osobowy Jolanta Rudzińska ; in 2016 BG( 1/ 0)

94(=411.16) Historia żydowska. Historia narodu żydowskiego
64
Pogonowski, Iwo Cyprian (1921-2016).. Żydzi w Polsce : od Congressus Judaicus w Polsce do Knesetu w Izraelu / Iwo Cyprian Pogonowski ; [przedmowa: Richard Pipes]. 2016 BG( 1/ 0)

94(=411.16) Historia żydowska. Historia narodu żydowskiego
65
Rusiniak-Karwat, Martyna (1980- ).. Nowe życie na zgliszczach : Bund w Polsce w latach 1944-1949 / Martyna Rusiniak-Karwat. 2016 BG( 2/ 0)

94(=411.16) Historia żydowska. Historia narodu żydowskiego
66
Schama, Simon (1945- ).. Historia Żydów : od 1000 r. p.n.e. do 1492 r. n.e. / Simon Schama ; przekład Mateusz Fafiński. 2016 BG( 1/ 0)

94(=411.16) Historia żydowska. Historia narodu żydowskiego
67

Martirolog evreev Vitebska : kniga pamâti / [sostaviteli : A. L. Šul’man, A. M. Podlipskij] ; OO "Vitebskaâ gorodckaâ evrejskaâ obŝina", OO "Evrejskij kulʹturnyj centr "Mišpoha". 2016 BG( 1/ 0)

94(=411.16) Historia żydowska. Historia narodu żydowskiego
68
Volovici, Leon (1938-2011).. Nacjonalizm i "kwestia żydowska" w Rumunii lat trzydziestych XX wieku / Leon Volovici ; przekład i posłowie Kazimierz Jurczak ; przedmowa Michał Głowiński. 2016 BG( 1/ 0)

94(=411.16) Historia żydowska. Historia narodu żydowskiego
69

Przemoc antyżydowska i konteksty akcji pogromowych na ziemiach polskich w XX wieku / pod redakcją Konrada Zielińskiego i Kamila Kijka. 2016 BG( 1/ 0)

94(=411.16) Historia żydowska. Historia narodu żydowskiego
70

Żydzi krakowscy w okresie międzywojennym : wybór dokumentów / wybór i opracowanie Czesław Brzoza. 2015 BG( 1/ 0)

94(=411.16) Historia żydowska. Historia narodu żydowskiego
71
Gontarek, Alicja (1983- ).. Żydzi Mińska Mazowieckiego w latach 1918-1939 / Alicja Gontarek. 2015 BG( 1/ 0)

94(=411.16) Historia żydowska. Historia narodu żydowskiego
72
Grabski, August (1971- ).. Centralny Komitet Żydów w Polsce (1944-1950) : historia polityczna / August Grabski ; [recenzenci Leszek Olejnik, Andrzej Żbikowski]. 2015 BG( 1/ 0)

94(=411.16) Historia żydowska. Historia narodu żydowskiego
73

Żydzi Wschodniej Polski. Ser. 3, Kobieta żydowska / redakcja naukowa: Anna Janicka, Jarosław Ławski, Barbara Olech ; [recenzent tomu: Grażyna Borkowska ; opracowanie tekstów: Dariusz Kukieł 2015 BHU( 2/ 1)
WHS( 1/ 0)

94(=411.16) Historia żydowska. Historia narodu żydowskiego
74
Kaźmierczyk, Adam (1962- ).. Rodziłem się Żydem... : konwersje Żydów w Rzeczypospolitej XVII-XVIII wieku / Adam Kaźmierczyk. 2015 BG( 1/ 0)

94(=411.16) Historia żydowska. Historia narodu żydowskiego
75
Landau-Czajka, Anna. Polska to nie oni : Polska i Polacy w polskojęzycznej prasie żydowskiej II Rzeczypospolitej / Anna Landau-Czajka. 2015 BG( 1/ 0)

94(=411.16) Historia żydowska. Historia narodu żydowskiego
76

Pinkas kahału boćkowskiego (1714-1817) = Pinkas of the Boćki Kahal (1714-1817) = Ṗinqas Qahal Ḃʼodqiy ([5]473-[5]578) / opracowanie i wstęp Anna Michałowska-Mycielska. 2015 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(=411.16) Historia żydowska. Historia narodu żydowskiego
77
Poliak, A. N. (1910-1970). Chazaria : dzieje królestwa żydowskiego w Europie / Abraham Nahum Polak ; z hebrajskiego przełożył oraz przedmową poprzedził Krzysztof Dawid Majus ; Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w 2015 BG( 1/ 0)

94(=411.16) Historia żydowska. Historia narodu żydowskiego
78
Rosner, Anna Małgorzata (1982- ).. Żydzi londyńscy w drugiej połowie XIX wieku / Anna M. Rosner. 2015 BG( 1/ 0)

94(=411.16) Historia żydowska. Historia narodu żydowskiego
79
Sand, Shlomo (1946- ).. Kiedy i jak wynaleziono Ziemię Izraela : od Ziemi Świętej do ojczyzny / Shlomo Sand ; przełożył Michał Kozłowski. 2015 BG( 1/ 0)

94(=411.16) Historia żydowska. Historia narodu żydowskiego
80
Sroka, Łukasz Tomasz (1979- ).. Polskie korzenie Izraela : wprowadzenie do tematu : wybór źródeł / Łukasz Tomasz Sroka, Mateusz Sroka ; [recenzent Janusz Fałowski]. 2015 BG( 2/ 0)

94(=411.16) Historia żydowska. Historia narodu żydowskiego
81
Sznaider, Natan (1954- ).. Pamięć żydowska i kosmopolityczny ład : Hannah Arendt i kondycja żydowska / Natan Sznaider ; [polish translation by Elżbieta Osiecka-Kleiber and Andrzej Diniejko]. 2015 BG( 1/ 0)

94(=411.16) Historia żydowska. Historia narodu żydowskiego
82
Tarnowska, Magdalena. Artyści żydowscy w Warszawie 1939-1945 / Magdalena Tarnowska. 2015 BG( 1/ 0)

94(=411.16) Historia żydowska. Historia narodu żydowskiego
83

Historia Żydów : dzieje narodu od Abrahama do Państwa Izrael : Żydzi w Polsce : 1000 lat wspólnych losów / [red.: Leszek Będkowski, Anita Brzostowska]. 2014 BG( 1/ 0)

94(=411.16) Historia żydowska. Historia narodu żydowskiego
84

Odkrywanie żydowskiej Pragi : studia i materiały / red. nauk. Zofia Borzymińska ; [korekta przekł. z jęz. jidysz Zofia Borzymińska]. 2014 BG( 1/ 0)

94(=411.16) Historia żydowska. Historia narodu żydowskiego
85
Botticini, Maristella (1966- ).. Garstka wybranych : jak edukacja ukształtowała dzieje Żydów 70-1492 / Maristella Botticini, Zvi Eckstein ; tł. Joanna Gilewicz. 2014 BG( 1/ 0)

94(=411.16) Historia żydowska. Historia narodu żydowskiego
86
Dudzińska, Anna. Tożsamość żydowska a polityka imigracyjna Izraela / Anna Dudzińska. 2014 BG( 1/ 0)

94(=411.16) Historia żydowska. Historia narodu żydowskiego
87
Elior, Rachel. Dybuki i kobiety żydowskie w historii społecznej, myśli mistycznej i folklorze / Rachel Elior ; przekł. z jęz. ang. oraz wstęp Katarzyna Kornacka. 2014 BG( 1/ 0)

94(=411.16) Historia żydowska. Historia narodu żydowskiego
88

Klucze i kasa : o mieniu żydowskim w Polsce pod okupacją niemiecką i we wczesnych latach powojennych 1939-1950 / pod red. Jana Grabowskiego i Dariusza Libionki. 2014 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(=411.16) Historia żydowska. Historia narodu żydowskiego
89
Kobrin, Rebecca. Żydowski Białystok i jego diaspora / Rebecca Kobrin ; przeł. Adam Musiał. 2014 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 1)

94(=411.16) Historia żydowska. Historia narodu żydowskiego
90

Mykwa : rytuał i historia / pod red. Joanny Lisek. 2014 BG( 1/ 0)

94(=411.16) Historia żydowska. Historia narodu żydowskiego
91
Maciejko, Paweł (1971- ).. Wieloplemienny tłum : Jakub Frank i ruch frankistowski, 1755-1816 / Paweł Maciejko ; przeł. Jacek Chmielewski. 2014 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

94(=411.16) Historia żydowska. Historia narodu żydowskiego
92
Michałowska-Mycielska, Anna (1968- ).. Sejm Żydów litewskich (1623-1764) / Anna Michałowska-Mycielska. 2014 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(=411.16) Historia żydowska. Historia narodu żydowskiego
93

Tożsamość a stereotypy : Żydzi i Polacy / red. nauk. Jerzy Mizgalski i Małgorzata Soja. 2014 BG( 1/ 0)

94(=411.16) Historia żydowska. Historia narodu żydowskiego
94
Petrovskij-Štern, Johanan (1962- ).. Sztetl : rozkwit i upadek żydowskich miasteczek na Kresach Wschodnich / Yohanan Petrovsky-Shtern ; tł. Joanna Gilewicz. 2014 BG( 1/ 0)

94(=411.16) Historia żydowska. Historia narodu żydowskiego
95
Pęziński, Piotr. Na rozdrożu : młodzież żydowska w PRL 1956-1968 / Piotr Pęziński. 2014 BG( 1/ 0)

94(=411.16) Historia żydowska. Historia narodu żydowskiego
96
Polonsky, Antony (1940- ).. Dzieje Żydów w Polsce i Rosji / Antony Polonsky ; przekł. Mateusz Wilk. 2014 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(=411.16) Historia żydowska. Historia narodu żydowskiego
97
Rabinovič, Vladimir Ûlʹevič (1967- ).. Żydzi w przedrewolucyjnym Irkucku : zmieniająca się mniejszość w zmieniającym się społeczeństwie / Władimir Rabinowicz ; tł. Irena Kotwicka-Dudzińska ; wprow. Artur Kijas ; red. tomu K 2014 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(=411.16) Historia żydowska. Historia narodu żydowskiego
98
Sand, Shlomo (1946- ).. Dlaczego przestałem być Żydem : spojrzenie Izraelczyka / Shlomo Sand ; przekł. Iwona Badowska. 2014 BG( 2/ 0)

94(=411.16) Historia żydowska. Historia narodu żydowskiego
99

Rola Żydów w rozwoju gospodarczym ziemi łódzkiej : wybrane zagadnienia / Janusz Skodlarski [et al.]. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

94(=411.16) Historia żydowska. Historia narodu żydowskiego

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego