Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "94*= 214.58*" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 17 z 17 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1

Romowie w Polsce i w Europie : od dyskryminacji do tolerancji / redakcja naukowa: Adam Bartosz, Piotr Borek, Bogusław Gryszkiewicz ; [recenzent: Dariusz Rott]. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

94(=214.58) Historia Romów, Cyganów
2

Cyganie/Romowie w Polsce : dawne i współczesne konteksty 1964 roku : księga dedykowana Panu Edwardowi Dębickiemu w osiemdziesiątą rocznicę urodzin oraz sześćdziesiątą rocznicę pracy tw 2015 BG( 1/ 1)

94(=214.58) Historia Romów, Cyganów
3

Studia o Romach w Polsce i w Europie / pod red. Piotra Borka. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

94(=214.58) Historia Romów, Cyganów
4
Ficowski, Jerzy (1924-2006).. Demony cudzego strachu : wspominki cygańskie / Jerzy Ficowski. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

94(=214.58) Historia Romów, Cyganów
5
Ficowski, Jerzy (1924-2006).. Cyganie na polskich drogach / Jerzy Ficowski ; [wprow. Lidia Ostałowska]. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

94(=214.58) Historia Romów, Cyganów
6
Kapralski, Sławomir. Naród z popiołów : pamięć zagłady a tożsamość Romów / Sławomir Kapralski ; Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 1)

94(=214.58) Historia Romów, Cyganów
7

O Romach w Polsce i w Europie : tożsamość, historia, kultura, edukacja / pod red. Piotra Borka. 2009 BG( 1/ 0)

94(=214.58) Historia Romów, Cyganów
8
Cyrano, Stanisław Andrzej (1930-2011). Me som gadzio : moje spotkania z Cyganami / Andrzej Cyrano. 2009 BG( 1/ 0)

94(=214.58) Historia Romów, Cyganów
9

Romowie w Polsce i Europie : historia, prawo, kultura / pod red. Piotra Borka. 2007 BG( 2/ 0)

94(=214.58) Historia Romów, Cyganów
10
Dębski, Jerzy (1949- ).. Prześladowania i masowa zagłada Romów podczas II wojny światowej w świetle relacji i wspomnień / Jerzy Dębski, Joanna Talewicz-Kwiatkowska ; Stowarzyszenie Romów w Polsce. Romski Instytut 2007 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 1)

94(=214.58) Historia Romów, Cyganów
11
Helfer, Janusz. Cyganie - Romowie : zapomniane obrazy / fot. Janusz Helfer ; [oprac. tekstów i koncepcja układu Lech Mróz] ; Stowarzyszenie Romów w Polsce, Romski Instytut Historyczny. 2005 BG( 1/ 0)

94(=214.58) Historia Romów, Cyganów
12
Kowarska, Agnieszka J. Polska Roma : tradycja i nowoczesność / Agnieszka J. Kowarska ; Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, Stowarzyszenie Romów w Polsce. 2005 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(=214.58) Historia Romów, Cyganów
13
Gila-Kochanowski, Vania de (1920- ).. Mówmy po romsku : historia, kultura i język narodu romskiego / Vania de Gila - Jan Kochanowski ; we współpr. z Huguette Tanguy ; tł. Teresa Budna. 2003 BG( 2/ 0)

94(=214.58) Historia Romów, Cyganów
14
Mróz, Lech (1939- ).. Dzieje Cyganów - Romów w Rzeczypospolitej XV-XVIII w. / Lech Mróz ; Stowarzyszenie Romów w Polsce, Oświęcim. 2001 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(=214.58) Historia Romów, Cyganów
15
Mirga, Andrzej. Cyganie : odmienność i nietolerancja / Andrzej Mirga, Lech Mróz. 1994 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

94(=214.58) Historia Romów, Cyganów
16
Mróz, Lech (1939- ).. Geneza Cyganów i ich kultury / Lech Mróz. 1992 BG( 1/ 0)

94(=214.58) Historia Romów, Cyganów
17
Ficowski, Jerzy (1924-2006).. Cyganie w Polsce : dzieje i obyczaje / Jerzy Ficowski. 1989 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(=214.58) Historia Romów, Cyganów

No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego