Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "94*497*" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 109 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1

Bośnia i Hercegowina : kultura, literatura, język, polityka / pod redakcją Anetty Buras-Marciniak. 2019
94(497) KRAJE BAŁKAŃSKIE
2

Od makrostruktur do mikrohistorii : instytucje po 1989 roku na Bałkanach oraz w Europie Środkowej i Wschodniej / pod redacją naukową Angeliki Kosieradzkiej i Marty Cmiel-Bażant. 2019
94(497) KRAJE BAŁKAŃSKIE
3

Mieliśmy swój dom, w którym byliśmy szczęśliwi... : konflikty etniczne na terytorium byłej Jugosławii w narracjach migrantów z państw postjugosławiańskich mieszkających w Austrii / re 2019 BG( 1/ 0)

94(497) KRAJE BAŁKAŃSKIE
4
Kwiatkiewicz, Piotr (1968- ). Autor Przemiany polityczne w Azerbejdżanie : od republiki radzieckiej do współczesnego państwa / Piotr Kwiatkiewicz. 2018 BG( 1/ 0)

94(497) KRAJE BAŁKAŃSKIE
5
Pawłowski, Konrad (politolog). Autor Państwowość Kosowa : geneza, uwarunkowania, współczesność / Konrad Pawłowski. 2018 BG( 1/ 0)

94(497) KRAJE BAŁKAŃSKIE
6
Korzeniewska-Wiszniewska, Mirella. Serbowie jako mniejszość w warunkach transformacji politycznej w państwach byłej Jugosławii 1995-2016 / Mirella Korzeniewska-Wiszniewska. 2017 BG( 1/ 0)

94(497) KRAJE BAŁKAŃSKIE
7
Krzak, Andrzej (1965- ). Autor Wojny bałkańskie : 1912-1913 / Andrzej Krzak. 2017 BG( 1/ 0)

94(497) KRAJE BAŁKAŃSKIE
8
Gibas-Krzak, Danuta. Bośnia i Hercegowina: determinanty dziejów : pomiędzy Serbami, Chorwatami a supremacją Muzułmanów / Danuta Gibas-Krzak. 2016 BG( 1/ 0)

94(497) KRAJE BAŁKAŃSKIE
9
Marcinkowska, Patrycja. Kosowo jako suwerenne państwo : teoria i praktyka / Patrycja Marcinkowska. 2016 BG( 1/ 0)

94(497) KRAJE BAŁKAŃSKIE
10
Nowok, Łukasz (1988- ).. Za dom! Spremni! : Chorwacja pod rządami ustaszy 1941-1945 / Łukasz Nowok ; redakcja Rafał Mazur. 2016 BG( 1/ 0)

94(497) KRAJE BAŁKAŃSKIE
11
Rabka, Robert. Macedonia, Epir, Albania 1912-1913 / Robert Rabka. 2016 BG( 1/ 0)

94(497) KRAJE BAŁKAŃSKIE
12
Rek, Stanisław (historia). Kosowe Pole 1389 / Stanisław Rek. 2016 BG( 1/ 0)

94(497) KRAJE BAŁKAŃSKIE
13

The image of Russia in the Balkans / conception and academic edition Jolanta Sujecka with the collaboration of Krzysztof Usakiewicz ; Faculty of "Artes Liberales" University of Warsaw. 2016 BG( 1/ 0)

94(497) KRAJE BAŁKAŃSKIE
14

Europa Środkowa a Bałkany : determinanty i ograniczenia przemian / redakcja naukowa Jacek Wojnicki ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Instytut Europeistyki. 2016 BG( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

94(497) KRAJE BAŁKAŃSKIE
15

Asymetryczne Bałkany : działania asymetryczne, militarne i polityka bezpieczeństwa na Półwyspie Bałkańskim w XX i XXI wieku : materiały i studia / pod redakcją naukową Danuty Gibas-Krzak 2015 BG( 1/ 0)

94(497) KRAJE BAŁKAŃSKIE
16
Leszka, Mirosław Jerzy. Carstwo Bułgarskie : polityka, społeczeństwo, gospodarka, kultura 866-971 / Mirosław J. Leszka, Kirił Marinow ; [indeksy: Kirił Marinow]. 2015 BG( 1/ 0)

94(497) KRAJE BAŁKAŃSKIE
17
Trifunović, Bogdan. Memory of Old Serbia and the shaping of Serbian identity / Bogdan Trifunović. 2015 BG( 1/ 0)

94(497) KRAJE BAŁKAŃSKIE
18
Walkiewicz, Wiesław (1949- ).. Bałkany słowiańskie : aspiracje, uwikłania, sprzeczności / Wiesław Walkiewicz. 2015 BG( 1/ 0)

94(497) KRAJE BAŁKAŃSKIE
19
Zając, Patrycja. Niepodległość Kosowa z perspektywy społecznej teorii stosunków międzynarodowych / Patrycja Zając. 2015 BG( 1/ 0)

94(497) KRAJE BAŁKAŃSKIE
20

Bałkany w XXI wieku : problemy konsolidacji i integracji / red. nauk. Marko Babić, Iwona Jakimowicz-Ostrowska ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Instytut Euro 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

94(497) KRAJE BAŁKAŃSKIE
21
Gluck, Władysław (1886-1942).. Historia zamachu sarajewskiego : [w setną rocznicę wybuchu Wielkiej Wojny] / Władysław Gluck. 2014 BG( 1/ 0)

94(497) KRAJE BAŁKAŃSKIE
22
Janik, Maciej (1984- ).. Świat łaciński i Królestwo Armenii cylicyjskiej w latach 1199-1375 : zarys problemu / Maciej Janik. 2014 BG( 1/ 0)

94(497) KRAJE BAŁKAŃSKIE
23
Kawczyńska, Karolina. Dezintegracja Jugosławii : most w Mostarze - symbol dialogu i wojny kultur / Karolina Kawczyńska ; przedm. Anna Wolff-Powęska. 2014 BG( 1/ 0)

94(497) KRAJE BAŁKAŃSKIE
24
Malinowski, Andrzej (1972- ).. Polityczne dzieje Kosowa : (1974-2008) / Andrzej Malinowski. 2014 BG( 1/ 0)

94(497) KRAJE BAŁKAŃSKIE
25
Mikucka-Wójtowicz, Dominika (1981- ).. Demokratyczna transformacja w Serbii i Chorwacji w latach 1990-2010 / Dominika Mikucka-Wójtowicz. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

94(497) KRAJE BAŁKAŃSKIE
26
Stawowy-Kawka, Irena (1951- ).. Albańczycy w Macedonii 1944-2001 / Irena Stawowy-Kawka. 2014 BG( 1/ 0)

94(497) KRAJE BAŁKAŃSKIE
27
Stępnik, Krzysztof. Macedonia w prasie polskiej : (1903-1914) / Krzysztof Stępnik. 2014 BG( 1/ 0)

94(497) KRAJE BAŁKAŃSKIE
28
Chaszczewicz-Rydel, Marta. Obrazy Bałkanów : mity, sereotypy, nowa imagologia / Marta Chaszczewicz-Rydel. 2013 BG( 1/ 0)

94(497) KRAJE BAŁKAŃSKIE
29

Bałkany Zachodnie : między przeszłością a przyszłością / pod red. Pawła Chmielewskiego i Sławomira Lucjana Szczesio ; Uniwersytet Łódzki, Bałkany 20/21 Centrum Naukowo-Badawcze UŁ. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

94(497) KRAJE BAŁKAŃSKIE
30
Jagiełło-Szostak, Anna. Idea narodu politycznego kontra etnonacjonalizmy : od jugoslawizmu do jugonostalgii / Anna Jagiełło-Szostak. 2013 BG( 1/ 0)

94(497) KRAJE BAŁKAŃSKIE
31
Jezernik, Božidar (1951- ).. Dzika Europa : Bałkany w oczach zachodnich podróżników / Božidar Jezernik ; przekł. Piotr Oczko. 2013 BG( 1/ 0)

94(497) KRAJE BAŁKAŃSKIE
32
Kawka, Maciej (1948- ).. Dyskursy o Macedonii / Maciej Kawka, Paweł Płaneta. 2013 BG( 1/ 0)

94(497) KRAJE BAŁKAŃSKIE
33
Koseski, Adam (1939- ).. W bałkańskim kręgu / Adam Koseski ; Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora. 2013 BG( 1/ 0)

94(497) KRAJE BAŁKAŃSKIE
34
Majewski, Piotr (1981- ).. (Re)konstrukcje narodu : odwieczna Macedonia powstaje w XXI wieku / Piotr Majewski ; Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej. 2013 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(497) KRAJE BAŁKAŃSKIE
35

Bałkany : przeszłość - teraźniejszość - przyszłość / red. nauk. Małgorzata Podolak. 2013 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(497) KRAJE BAŁKAŃSKIE
36
Rekść, Magdalena (1982- ).. Mity narodowe i ich rola w kreowaniu polityki na przykładzie państw byłej Jugosławii / Magdalena Rekść ; Uniwersytet Łódzki, Bałkany 20/21 Centrum Naukowo-Badawcze UŁ. 2013 BG( 1/ 0)

94(497) KRAJE BAŁKAŃSKIE
37

Macedonia : land, region, borderland / conception and academic editing Jolanta Sujecka ; Faculty of "Artes Liberales". University of Warsaw. 2013 BG( 1/ 0)

94(497) KRAJE BAŁKAŃSKIE
38
Bujwid, Ewa (1956- ). Serbia w nowej przestrzeni ustrojowej : dzieje, ustrój, konstytucja / Ewa Bujwid-Kurek. 2012 BG( 2/ 0)

94(497) KRAJE BAŁKAŃSKIE
39
Benson, Leslie. Jugosławia : historia w zarysie / Leslie Benson ; tł. Barbara Gutowska-Nowak. 2011 BG( 4/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(497) KRAJE BAŁKAŃSKIE
40
Nowicka-Rusek, Ewa. Nasz język rozumieją aniołowie : Arumuni we współczesnym świecie / Ewa Nowicka. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(497) KRAJE BAŁKAŃSKIE
41
Simić, Pero. Tito : zagadka stulecia / Pero Simić ; przeł. z serb.: Danuta Cirlić-Straszyńska, Dorota Jovanka Ćirlić. 2011 BG( 1/ 0)

94(497) KRAJE BAŁKAŃSKIE
42

Macedoński dyskurs niepodległościowy : historia, kultura, literatura, język, media / red. Irena Stawowy-Kawka, Maciej Kawka. 2011 BG( 1/ 0)

94(497) KRAJE BAŁKAŃSKIE
43
Stępnik, Krzysztof. Wojny bałkańskie lat 1912-1913 w prasie polskiej : korespondencje wojenne i komentarze polityczne / Krzysztof Stępnik. 2011 BG( 1/ 0)

94(497) KRAJE BAŁKAŃSKIE
44

Semantyka Rosji na Bałkanach / pod red. Jolanty Sujeckiej ; Uniwersytet Warszawski. Instytut Badań Interdyscyplinarnych "Artes Liberales". 2011 BG( 1/ 0)

94(497) KRAJE BAŁKAŃSKIE
45
Bońkowski, Robert. Słowianie środkowopołudniowi na przełomie XX i XXI wieku : język - religia - naród - państwo / Robert Bońkowski. 2010 BG( 1/ 0)

94(497) KRAJE BAŁKAŃSKIE
46
Cetnarowicz, Antoni (1944- ).. Odrodzenie narodowe w Istrii w latach 1860-1907 / Antoni Cetnarowicz. 2010 BG( 1/ 0)

94(497) KRAJE BAŁKAŃSKIE
47
Czekalski, Tadeusz (1965- ).. Bułgaria / Tadeusz Czekalski. 2010 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

94(497) KRAJE BAŁKAŃSKIE
48
Dymarski, Mirosław (1959- ).. Konflikty na Bałkanach w okresie kształtowania się państw narodowych w XIX i na początku XX wieku / Mirosław Dymarski. 2010 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

94(497) KRAJE BAŁKAŃSKIE
49
Kaplan, Robert D. (1952- ).. Bałkańskie upiory : podróż przez historię / Robert D. Kaplan ; przeł. Janusz Ruszkowski. 2010 BG( 1/ 0)

94(497) KRAJE BAŁKAŃSKIE
50
Korzeniewska-Wiszniewska, Mirella. Kształtowanie relacji między państwami byłej Jugosławii w ostatnim dziesięcioleciu : zarys problemu / Mirella Korzeniewska-Wiszniewska. 2010 BG( 1/ 0)

94(497) KRAJE BAŁKAŃSKIE
51
Olszewski, Paweł (historyk). Macedonia : historia i współczesność / Paweł Olszewski. 2010 BG( 2/ 0)

94(497) KRAJE BAŁKAŃSKIE
52
Pioruńska, Magdalena. Przyczyny rozpadu Jugosławii w latach 90. XX wieku / Magdalena Pioruńska. 2010 BG( 1/ 0)

94(497) KRAJE BAŁKAŃSKIE
53
Rabka, Robert. Bałkany 1912-1913 / Robert Rabka. 2010 BG( 1/ 0)

94(497) KRAJE BAŁKAŃSKIE
54
Čivikov, Germinal (1945- ).. Proces Miloszewicia : relacja obserwatora / Germinal Čivikov ; przekł. Stanisław Michałowski. 2009 BG( 1/ 0)

94(497) KRAJE BAŁKAŃSKIE
55

Vademecum bałkanisty : lata 500-2007 / red. Ilona Czamańska, Zdzisław Pentek. 2009 BG( 1/ 0)

94(497) KRAJE BAŁKAŃSKIE
56
Czekalski, Tadeusz (1965- ).. Historia Albanii / Tadeusz Czekalski, Jerzy Hauziński, Jan Leśny. 2009 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(497) KRAJE BAŁKAŃSKIE
57
Krysieniel, Krzysztof. Partie i systemy partyjne państw byłej Jugosławii : (Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Czarnogóra, Macedonia, Serbia, Słowenia) / Krzysztof Krysieniel, Jacek Wojnicki ; Akademia Humanistyczna 2009 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(497) KRAJE BAŁKAŃSKIE
58
Olszewski, Paweł (historyk). Stosunki Macedonii z Unią Europejską : starania o członkostwo / Paweł Olszewski. 2009 BG( 2/ 0)

94(497) KRAJE BAŁKAŃSKIE
59
Pavlović, Stevan K. (1933- ).. Historia Bałkanów (1804-1945) / Stevan K. Pavlowitch ; przekł. Jędrzej Polak. 2009 BG( 2/ 0)

94(497) KRAJE BAŁKAŃSKIE
60
Rajčevski, Stoân. Autor Tʺrnovskata konstituciâ 1879 : Bʺlgariâ se zavrʺŝa v Evropa / Stoân Rajčevski. 2009 BG( 1/ 0)

94(497) KRAJE BAŁKAŃSKIE
61
Rubacha, Jarosław (1970- ).. Historia Bułgarii 1870-1915 : materiały źródłowe z komentarzami. T. 3, Polityka wewnętrzna / Jarosław Rubacha, Andrzej Malinowski. 2009 BG( 1/ 0)

94(497) KRAJE BAŁKAŃSKIE
62

Bałkany w XX i XXI wieku : historia, polityka, kultura : materiały z konferencji "Poznać Bałkany" Toruń, 29 maja 2009 roku / pod red. Huberta Stysa i Szymona Sochackiego ; Interdyscyplinarne 2009 BG( 2/ 0)

94(497) KRAJE BAŁKAŃSKIE
63
Walkiewicz, Wiesław (1949- ).. Jugosławia : państwa sukcesyjne / Wiesław Walkiewicz. 2009 BG( 3/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(497) KRAJE BAŁKAŃSKIE
64
Żurek, Piotr (1971- ).. Czarnogórcy i Serbowie w rosyjskiej polityce księcia Adama Jerzego Czartoryskiego (1802-1806) / Piotr Żurek. 2009 BG( 1/ 0)

94(497) KRAJE BAŁKAŃSKIE
65
Bujwid, Ewa (1956- ). Państwa pojugosłowiańskie : szkice politologiczne / Ewa Bujwid-Kurek. 2008 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(497) KRAJE BAŁKAŃSKIE
66

Europejski protektorat? : Bośnia i Hercegowina w perspektywie środkowoeuropejskiej / pod red. Mateusza Gniazdowskiego ; Polski Instytut Spraw Międzynarodowych ; [tł. Lucyna Tomaszewska-Sabo et 2008 BG( 2/ 0)
CDE( 1/ 0)

94(497) KRAJE BAŁKAŃSKIE
67
Korzeniewska-Wiszniewska, Mirella. Serbia pod rządami Slobodana Miloševicia : serbska polityka wobec rozpadu Jugosławii w latach dziewięćdziesiątych XX wieku / Mirella Korzeniewska-Wiszniewska. 2008 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(497) KRAJE BAŁKAŃSKIE
68
Kryzia, Władysław (1942- ).. Słoweński, Słoweńcy, Słowenia : zarys historii języka i kształtowania się świadomości narodowej / Władysław Kryzia. 2008 BG( 2/ 0)

94(497) KRAJE BAŁKAŃSKIE
69
Poletyło, Marcin. Propaganda wojenna w liberalnej demokracji : argument bałkański - analiza przypadku / Marcin Poletyło. 2008 BG( 1/ 0)

94(497) KRAJE BAŁKAŃSKIE
70

Religijna mozaika Bałkanów / pod red. Marioli Walczak-Mikołajczakowej. 2008 BG( 1/ 0)

94(497) KRAJE BAŁKAŃSKIE
71

Nowe kraje Unii Europejskiej : Bułgaria, Rumunia / Adam Koseski, Małgorzata Willaume. 2007 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

94(497) KRAJE BAŁKAŃSKIE
72
Rubacha, Jarosław (1970- ).. Historia Bułgarii 1870-1915 : materiały źródłowe z komentarzami. T. 2, Kwestia macedońska / Jarosław Rubacha, Andrzej Malinowski. 2007 BG( 1/ 0)

94(497) KRAJE BAŁKAŃSKIE
73
Wojnicki, Jacek (1972- ).. Proces instytucjonalizacji przemian ustrojowych w państwach postjugosłowiańskich / Jacek Wojnicki ; Akademia Humanistyczna imienia Aleksandra Gieysztora. 2007 BG( 1/ 0)

94(497) KRAJE BAŁKAŃSKIE
74

Bałkany : etnokulturowe podłoże konfliktów / red. nauk. Wawrzyniec Konarski, Adam Koseski ; Wyższa Szkoła Humanistyczna imienia Aleksandra Gieysztora. 2006 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(497) KRAJE BAŁKAŃSKIE
75
Rubacha, Jarosław (1970- ).. Historia Bułgarii 1870-1915 : materiały źródłowe z komentarzami. T. 1, Polityka międzynarodowa / Jarosław Rubacha, Andrzej Malinowski, Antoni Giza. 2006 BG( 1/ 0)

94(497) KRAJE BAŁKAŃSKIE
76
Jelavich, Barbara (1923-1995).. Historia Bałkanów. T. 1, Wiek XVIII i XIX / Barbara Jelavich ; przekł. Jędrzej Polak, Krzysztof Salawa. 2005 BG( 3/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(497) KRAJE BAŁKAŃSKIE
77
Jelavich, Barbara (1923-1995).. Historia Bałkanów. T. 2, Wiek XX / Barbara Jelavich ; przekł. Marek Chojnacki, Justyn Hunia. 2005 BG( 3/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(497) KRAJE BAŁKAŃSKIE
78
Klejn, Zbigniew (1927-2005).. Bułgaria : szkice z dziejów najnowszych / Zbigniew Klejn ; Wyższa Szkoła Humanistyczna imienia Aleksandra Gieysztora. 2005 BG( 1/ 0)

94(497) KRAJE BAŁKAŃSKIE
79
Pavličević, Dragutin (1932- ).. Historia Chorwacji / Dragutin Pavličević ; przekł. Łucja Danielewska ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 2004 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(497) KRAJE BAŁKAŃSKIE
80
Rubacha, Jarosław (1970- ).. Bułgarski sen o Bizancjum : polityka zagraniczna Bułgarii w latach 1878-1913 / Jarosław Rubacha. 2004 BG( 1/ 0)

94(497) KRAJE BAŁKAŃSKIE
81
Zacharias, Michał Jerzy (1946- ).. Komunizm, federacja, nacjonalizmy : system władzy w Jugosławii 1943-1991 : powstanie, przekształcenia, rozkład / Michał Jerzy Zacharias. 2004 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(497) KRAJE BAŁKAŃSKIE
82
Czekalski, Tadeusz (1965- ).. Albania / Tadeusz Czekalski. 2003 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(497) KRAJE BAŁKAŃSKIE
83
Harris, Robin (1952- ).. Dubrovnik : a history / Robin Harris. 2003 BG( 1/ 0)

94(497) KRAJE BAŁKAŃSKIE
84
Rycerska, Izabela (1959- ).. Rozpad Jugosławii : przyczyny i przebieg / Izabela Rycerska. 2003 BG( 1/ 0)

94(497) KRAJE BAŁKAŃSKIE
85
Tanty, Mieczysław (1928-2015).. Bałkany w XX wieku : dzieje polityczne / Mieczysław Tanty. 2003 BG( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

94(497) KRAJE BAŁKAŃSKIE
86
Wojnicki, Jacek (1972- ).. Przeobrażenia ustrojowe państw postjugosłowiańskich (1990-2003) / Jacek Wojnicki ; Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. 2003 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(497) KRAJE BAŁKAŃSKIE
87
Wrocławski, Krzysztof (1937- ).. Polacy w Bośni, Polacy o Bośni : przewodnik bibliograficzny z komentarzami / oprac. Krzysztof Wrocławski - red. nauk., Magdalena Bogusławska, Norbert Różycki. 2003 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

94(497) KRAJE BAŁKAŃSKIE
88
Giza, Antoni (1947-2005).. Bośnia i Hercegowina w dobie tureckiego i austriackiego panowania (1800-1914) / Antoni Giza. 2002 BG( 1/ 0)

94(497) KRAJE BAŁKAŃSKIE
89
Koseski, Adam (1939- ).. W bałkańskim tyglu / Adam Koseski ; Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora. 2002 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(497) KRAJE BAŁKAŃSKIE
90
Luković, Miloš D. Kryzys kosowski oczyma Serbów : bezpośrednie przyczyny, korzenie historyczne, przebieg i konsekwencje / Miloš D. Luković. 1999 BG( 1/ 0)

94(497) KRAJE BAŁKAŃSKIE
91

Bosnia peace operation October 1998 : mission, structure, and transition strategy of NATO’s stabilization force : report to the Chairman, Committee on Foreign Relations, U. S. Senate / United Stat 1998 BG( 1/ 0)

94(497) KRAJE BAŁKAŃSKIE
92
Drljača, Dušan (1941- ).. Między Bośnią, Bukowiną, Serbią i Polską : studia i szkice etnologiczne / Dušan Drljača. 1997 BG( 1/ 0)

94(497) KRAJE BAŁKAŃSKIE
93
Giza, Antoni (1947-2005).. Ziemie macedońskie na przełomie XIX i XX wieku / Antoni Giza. 1996 BG( 1/ 0)

94(497) KRAJE BAŁKAŃSKIE
94
Lučić, Čedomir M. Mitropolit Petar Prvi Petrović / Čedomir M. Lučić. 1991 BG( 1/ 0)

94(497) KRAJE BAŁKAŃSKIE
95
Olędzka-Frybesowa, Aleksandra (1923-2012).. Patrząc na ikony : wędrówki po Europie / Aleksandra Olędzka-Frybesowa. 1989 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

94(497) KRAJE BAŁKAŃSKIE
96

Bułgaria : zarys dziejów : praca zbiorowa / pod red. Iłczo Dymitrowa ; [tł. Maria Więckowska, Adam Koseski]. 1986 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(497) KRAJE BAŁKAŃSKIE
97
Rutyna-Frelek, Zofia. Powstanie Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii / Zofia Rutyna-Frelek. 1985 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

94(497) KRAJE BAŁKAŃSKIE
98
Vaklinov, Stančo (1921-1978).. Kultura starobułgarska (VI-XI w.) / Stanczo Waklinow ; przeł. Katarzyna Wierzbicka. 1984 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

94(497) KRAJE BAŁKAŃSKIE
99
Lang, David Marshall (1924-1991).. Bułgarzy : od czasów pogańskich do podboju przez Turcję Osmańską / David Marshal Lang ; przeł. Hanna Olędzka. 1983 BG( 3/ 0)
BHU( 2/ 0)

94(497) KRAJE BAŁKAŃSKIE

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2018-2019 zrealizowała zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego -->