Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "94*476*" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 168 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Câpkova, Ganna Ìvanaǔna (1985- ). Autor Mestečki Belarusi : ètnologičeskoe issledovanie / A. I. Tâpkova ; Nacionalʹnaâ Akademiâ Nauk Belarusi. Centr issledovanij belorusskoj kulʹtury, âzyka i literatury. 2018 BG( 1/ 0)

94(476) Białoruś
2
Kakareko, Ksenia. Autor System polityczno-prawny Białorusi / Ksenia Kakareko. 2018 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(476) Białoruś
3

Inwentarze starostw i dzierżaw powiatu grodzieńskiego 1789 / w opracowaniu Grzegorza Krupińskiego. 2018 BG( 1/ 0)

94(476) Białoruś
4

Inwentarze starostw i dzierżaw powiatu grodzieńskiego 1765 / w opracowaniu Grzegorza Krupińskiego. 2018 BG( 1/ 0)

94(476) Białoruś
5

Zbornìk dakladaǔ ì tèzìsaǔ VIII Mìžnarodnaj navukova-praktyčnaj kanferèncyì "Tradycʹìì ì sučasny stan kulʹtury ì mastactvaǔ" : (Mìnsk, Belarusʹ, 7-8 verasnâ 2017 goda, g. Mì 2018 BG( 1/ 0)

94(476) Białoruś
6
Melʹnìkaŭ, Ìgar Vâčaslavavìč (1980- ). Autor Zabyty korpus : gìstoryâ pol’skaga vojska na tèrytoryì Babrujščyny ŭ 1918, 1919-1920 gadah / Ìgar Mel’nìkaŭ. 2018 BG( 1/ 0)

94(476) Białoruś
7
Porzecki, Józef. Autor Fotograf Pamięć dla pokoleń : szlakiem zamków, pałaców i dworów Grodzieńszczyzny / Józef Porzecki. 2018 BG( 1/ 0)

94(476) Białoruś
8
Sarokìn, Anatol’ Mìkalaevìč (1940- ). Autor Očerki istorii belorusskoj gosudarstvennosti i prava / A. N. Sorokin. 2018 BG( 1/ 0)

94(476) Białoruś
9
Śleszyński, Wojciech (1970- ). Autor Historia w służbie polityki : zmiany polityczne a konstruowanie przekazu historycznego na ziemiach białoruskich w XX i XXI wieku / Wojciech Śleszyński. 2018 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(476) Białoruś
10
Donskih, Sergej Vladimirovič. Grodnenskaâ voennaâ kampaniâ 1705-1706 gg. / S. V. Donskih ; Učreždenie "Muzej "Zamkovyj kompleks "Mir". 2017 BG( 1/ 0)

94(476) Białoruś
11
Gladyščuk, Anatolìj Antonavìč (1947- ). Autor Zamok Berestejskij. Kn. 1, Rusʹ / Anatolʹ Gladyŝuk. 2017 BG( 1/ 0)

94(476) Białoruś
12
Golubev, Valentin Fedorovič (1955- ). Autor Gìstoryâ Belarusì : ad zakančènnâ Drugoj susvetnaj vajny da peryâdu budaǔnìctva nezaležnaj dzâržavy (1945-2017 gg.) / Golubeǔ V. F. 2017 BG( 1/ 0)

94(476) Białoruś
13
Gurko, Aleksandra Uladzìmìraŭna (1961- ). Autor Ètnokulʹturnye processy Belorusskogo Podvin’â (Vitebŝiny) v prošlom i nastoâŝem / avtory: A. Vl. Gurko [i 15 pozostałych] ; naučnyj redaktor: A. Vikt. Gurko ; Nacionalʹnaâ akademiâ nau 2017 BG( 1/ 0)

94(476) Białoruś
14
Kahanoŭskì, Alâsandr Genadz’evìč (1963- ). Autor Gìstoryâ Belarusì drugoj palovy XIX - pačatku XX st. / A. G. Kahanoŭskì ; Belaruskì dzâržaŭny ŭnìversìtèt. 2017 BG( 1/ 0)

94(476) Białoruś
15
Kìpel’, Vìtaŭt (1927- ). Autor Belarusy ў ZŜA / Vìtaŭt Kìpelʹ ; Belaruskì ìnstytut navukì j mastactva. 2017 BG( 1/ 0)

94(476) Białoruś
16

Belarus : 6 years in focus of the international journalists / translation of the original articles into Belarusian by Maryja Martysievič, Paval Kasciukievič, Aliaksandr Saldatsenka. 2017 BG( 1/ 0)

94(476) Białoruś
17

Kleck : poglâd praz stagoddzì / adkazny za vypusk A. S. Pacej ; Kleckì Raënny Vykanaŭčy Kamìtèt. 2017 BG( 1/ 0)

94(476) Białoruś
18
Pytasz-Kołodziejczyk, Anna. Zasoby wodne w dobrach wielkoksiążęcych zachodniej Grodzieńszczyzny w XVI wieku : administracja i eksploatacja / Anna Pytasz-Kołodziejczyk. 2017 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(476) Białoruś
19

Mìr Radzìvìlaŭ : zamak, mâstèčka, grafstva (1568-1813 gg.) : zbornìk dakumentau ì matèryâlaŭ / skladalnìk A. I. Šalanda ; nad vydannem pracavalì: G. M. Brèger, V. U. Galubovìč, S 2017 BG( 1/ 0)

94(476) Białoruś
20
Saâpin, Viktor Ûrʹevič (1950-2017). Autor Grodno i grodnency : 30 let XX veka 1944-1974 gg. / Vìktar Saâpìn. 2017 BG( 1/ 0)

94(476) Białoruś
21

Belorusskij štab partizanskogo dviženiâ, sentâbrʹ-dekabrʹ 1942 goda : dokumenty i materialy / sostaviteli: V. D. Selemenev, M. N. Skomoroŝenko, M. E. Tumaš. 2017 BG( 1/ 0)

94(476) Białoruś
22

Vâlìkì Belarus Leǔ Sapega : zbornìk artykulaǔ / ukladalʹnìk A. Taras. 2017 BG( 1/ 0)

94(476) Białoruś
23
Volkaŭ, Mìkola (1985- ). Autor Sluck na staryh planah / Mìkalaj Volkaǔ ; Dèpartament pa arhìvah ì spravavodstvu Mìnìstèrstva ûstycyì Rèspublìkì Belarusʹ, Nacyânalʹny gìstaryčny arhìǔ Belarusì. 2017 BG( 1/ 0)

94(476) Białoruś
24

Znakamìtyâ mìnčane XIX-XX stst. : Mìnsk ì Mìnščyna paslâ padzej 1921 goda - lësy lûdzej ì kraìny : matèryâly X Mìžnarodnaj navukova-tèarètyčnaj kanferèncyì, Mìnsk, 13-14 v 2017 BHU( 1/ 0)

94(476) Białoruś
25
Wyszczelski, Lech (1942- ).. Mińsk 1919 / Lech Wyszczelski. 2017 BG( 1/ 0)

94(476) Białoruś
26
Zemlâkov, Leonid Evgenʹevič (1939- ). Autor Politika i religiâ v sovremennoj Belarusi / L. E. Zemlâkov, A. V. Šeris. 2017 BG( 1/ 0)

94(476) Białoruś
27
Zânûk, Raìsa Uladzìmìraŭna (1981- ). Autor Navučal’nyâ ŭstanovy rymska-katalickaj carkvy ŭ Belarusì (1772-1914 gg.) / R. U. Zânûk ; Nacyânal’naâ Akadèmiâ Navuk Belarusi Ìnstytut gìstoryì. 2017 BG( 1/ 0)

94(476) Białoruś
28
Anìščanka, Âǔgen Kanstancìnavìč (1955- ). Autor V kogtâh dvuglavogo orla : Belarusʹ vo vremena Ekateriny II (1772-1796 gg.) : monografiâ / E. K. Anìščanka. 2016 BG( 1/ 0)

94(476) Białoruś
29

Prablemy ahovy ì ìntèrprètacyì pomnìkaǔ gìstoryì ì kulʹtury, gramadska-dzâržaǔnae partnërstva : matèryâly navukova-praktyčnaj kanferèncyì / [I. Martynenko]. 2016 BG( 1/ 0)

94(476) Białoruś
30
Korbut, Vìktar Andrèevìč (1981- ).. Ad Mìnska da Vìlʹnì : gìstoryâ Belarusì ŭ žurnalìsckìh natatkah / Vìktar Korbut. 2016 BG( 1/ 0)

94(476) Białoruś
31

Zbornìk dakladaǔ ì tèzìsaǔ VI Mìžnarodnaj navukova-praktyčnaj kanferèncyì "Tradycʹìì ì sučasny stan kul’tury i mastactvaǔ" : (Mìnsk, Belarusʹ, 19-20 lìstapada 2015 goda) / rèd 2016 BG( 1/ 0)

94(476) Białoruś
32

Peršy Mìžnarodny navukovy kangrès belaruskaj kulʹtury : zbornìk matèryâlaǔ (Mìnsk, Bealarusʹ, 5-6 maâ 2015 g.) / rèdakcyjnaâ kalegìâ A. I. Lakotka [i 10 pozostałych] ; Nacyânalʹ 2016 BG( 1/ 0)

94(476) Białoruś
33

Prablemy zahavannâ ì papulâryzacyì kulʹturnaj spadčyny : zbornìk navukovyh prac pa matèryâlah VI Mìžnarodnaj navukova-praktyčnaj kanferèncyì "Tradycyì i sučasny stan kulʹtury i ma 2016 BG( 1/ 0)

94(476) Białoruś
34

Ètnalogìâ ì antrapalogìâ : zbornìk navukovyh prac pa matèryâlah VI Mìžnarodnaj navukova-praktyčnaj kanferèncyì "Tradycyì i sučasny stan kulʹtury i mastactvaŭ" (Mìnsk, Bealarusʹ 2016 BG( 1/ 0)

94(476) Białoruś
35

Tradycyì i sučasny stan kulʹtury i mastactvaŭ : zbornìk matèryâlaŭ VI Mìžnarodnaj navukova-praktyčnaj kanferèncyì (Mìnsk, Bealarusʹ 19-20 lìstapada 2015 goda, g.) / rèdakcyjnaâ k 2016 BG( 1/ 0)

94(476) Białoruś
36
Sarokìn, Anatol’ Mìkalaevìč (1940- ). Autor Dorogi Otčizny : knâžestva - Respyblika Belarusʹ / A. N. Sorokin. 2016 BG( 1/ 0)

94(476) Białoruś
37

Minskie gubernatory, vice-gubernatory i gubernskie predvoditeli dvorânstva (1793-1917) : biografičeskij spravočnik / [sostavitel Û. N. Snapkovskij ; redakcionnaâ kollegiâ V. I. Adamuško, V. 2016 BG( 1/ 0)

94(476) Białoruś
38
Subocìn, Alâksandr Alâksandravìč (1983- ). Autor Stahanaǔskì ruh âk sacyâkulʹturny fenomen saveckaga gramadstva (1935-1941 gg.) : na matèryâlah BSSR : managrafìâ / A. A. Subocìn ; Mìnìstèrstva adukacyì Rèspublìkì Belarusʹ. Usta 2016 BG( 1/ 0)

94(476) Białoruś
39
Veličko, Aleksandr Mihajlovič (1951- ).. Katalog otkrytok Minska do 1918 g. / Veličko A. M. 2016 BG( 1/ 0)

94(476) Białoruś
40
Wyszczelski, Lech (1942- ).. 1919 Mińsk / Lech Wyszczelski. 2016 BG( 1/ 0)

94(476) Białoruś
41
Blìnec, Andrèj Uladzìmìravìč. Kleckìâ bitvy : 1506 ì 1706 gady / Andrèj Blìnec. 2015 BG( 1/ 0)

94(476) Białoruś
42
Doǔnar, Larysa Ìosìfaǔna (1962- ).. Knìžnaâ sprava û Mìnsku (kanec XVIII - pačatak XX stagoddzâ) : [managrafìâ] / Larysa Doûnar ; Mìnìstèrstva kulʹtury Rèspublìkì Belarusʹ, Belaruskì dzâržaûny ûnìversìtèt k 2015 BG( 1/ 0)

94(476) Białoruś
43
Kozłowski, Artur Roland (1972- ).. Geopolityczne przemiany białoruskiej przestrzeni cywilizacyjnej / Artur Roland Kozłowski. 2015 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

94(476) Białoruś
44
Mironowicz, Eugeniusz (1955- ).. Wojna wszystkich ze wszystkimi : Białoruś 1941-1944 / Eugeniusz Mironowicz. 2015 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

94(476) Białoruś
45
Nasevìč, Vâčaslaŭ Leanìdavìč. Belarusy : stanaŭlenne ètnasu ì nacyânal’naâ ìdèâ / Vâčaslaŭ Nasevìč. 2015 BG( 1/ 0)

94(476) Białoruś
46
Šuškevìč, Stanìslaŭ (1934- ).. Moje życie, rozpad i wskrzeszenie ZSRR / Stanisław Szuszkiewicz ; [przekł. Elżbieta Olender-Dmowska, Anna Kędziorek]. 2014 BG( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)

94(476) Białoruś
47
Tatarynaŭ, Ûryj Arkadzʹevìč (1954- ).. Voruta pod Novogorodkom : vozniknovenie drevnego belorusskogo gosudarstva / Ûrij Tatarinov. 2014 BG( 1/ 0)

94(476) Białoruś
48
Arloŭ, Uladzìmìr Alâkseevìč (1953- ).. Illûstrirovanaâ istoriâ : strana Belarus’ / tekst Vladimira Arlova ; hudožnik Z’micer Gerasimovič ; [per. s bel. Vladimira Arlova]. 2013 BG( 1/ 0)

94(476) Białoruś
49
Belâvina, Valentina Nikolaevna (1941- ).. Belarus’ v gody pervoj mirovoj vojny / V. N. Belâvina. 2013 BG( 1/ 0)

94(476) Białoruś
50
Cìtoŭ, Anatol’ Kìrylavìč (1947- ).. Kraìna majstroŭ : ramesnyâ cèhì Belarusì: 16 - kanec 18 st. / Anatol’ Cìtoŭ. 2013 BG( 1/ 0)

94(476) Białoruś
51
Geraŝenko, Andrej Evgen’evič (1967- ). Očerki po istorii Polocka i Beloj Rusi / Andrej Geraŝenko ; nauč. red. Nikolaj Maksimovič Sergeev. 2013 BG( 1/ 0)

94(476) Białoruś
52
Konieczna, Diana (1978- ).. Ustrój i funkcjonowanie sejmiku brzeskolitewskiego w latach 1565-1763 / Diana Konieczna ; Towarzystwo Miłośników Historii. 2013 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(476) Białoruś
53
Korbut, Vìktar Andrèevìč (1981- ).. Minsk : lučšij vid na ètot gorod / Viktor Korbut. 2013 BG( 1/ 0)

94(476) Białoruś
54

Revolt in the name of freedom : forgotten Belarusian gene? / ed. by Piotr Rudkoŭski, Kaciaryna Kolb ; [transl. Aleś Lahviniec, Vieranika Mazurkievič]. 2013 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(476) Białoruś
55
Saâpin, Viktor Ûrʹevič (1950-2017).. Hrodno = Grodno : istoriâ Grodno na stranicah gazet 1913-1941 gody / Viktor Saâpin. 2013 BG( 1/ 0)

94(476) Białoruś
56
Snapkoŭskì, Uladzìmìr Eŭdakìmavìč (1954- ).. Belaruska-pol’skìâ adnosìny (1918-1989 gg.) : dasledavannì, dakumenty, ìlûstracyì ì karty / U. E. Snapkoŭskì. 2013 BG( 1/ 0)

94(476) Białoruś
57

Narysy gistor’ii Lepel’ščyny : zbornik artykulaŭ / ustup. art. G. M. Âkaŭlevaj ; pad agul. rèd. Â. A. Grèbenâ, A. U. Stèl’mah ; Lepel’skì raënny vykanaŭčy kamìtèt. Ustanova kul’tur 2012 BG( 1/ 0)

94(476) Białoruś
58
Bešanov, Vladimir Vasil’evič (1962- ).. Twierdza Brzeska / Władimir Bieszanow ; przeł. Witold Stefanowicz. 2012 BG( 1/ 0)

94(476) Białoruś
59
Deružinskij, Vadim Vladimirovič. Tajny belaruskoj istorii / Vadim Deružinskij ; pod obŝej red. A. E. Tarasa. 2012 BG( 1/ 0)

94(476) Białoruś
60

Białoruś : model państwa i gospodarki / Marcin Domagała [et al.]. 2012 BG( 3/ 1)
BWEiZ( 1/ 0)

94(476) Białoruś
61

Mìnsk ì Mìnčane : dzesâc’ stagoddzâŭ gìstor’ìì, krynìcy pa gìstoriì gorada, sacyâl’nyâ struktury i paŭsâdzënnasc’, (da 945 - goddzâ Mìnska), zbornìk navukovyh artykulaŭ / ukl 2012 BG( 1/ 0)

94(476) Białoruś
62

Šlâh da ŭzaemnascì : matèryâly XVII Mìžnarodnaj navukovaj kanferèncyì 18-19 lìstapada 2010 goda =Droga ku wzajemności : materiały XVII Międzynarodowej Konferencji Naukowej 18-19 lìs 2012 BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

94(476) Białoruś
63
Harèŭskì, Sârgej Vasil’evič. Sto tvoraŭ XX stagoddzâ : narysy pa gìstoryì mastactva ì arhìtèktury Belarusì najnoŭšaga časa / S. V. Harèŭskì. 2012 BG( 1/ 0)

94(476) Białoruś
64
Radzik, Ryszard. Białorusini - między Wschodem a Zachodem / Ryszard Radzik. 2012 BG( 2/ 0)
BPP( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(476) Białoruś
65
Savič, A. A. Nacyânal’na-vyzvalenčy ruh u Zapadnoj Belarusi (1921-1939 gady) : gistaryâgrafiâ prablemy : managrafiâ / A. A. Savič : Brèsckì dzâržaŭny ŭnìversìtèt ìmâ A. S. Puškìna". 2012 BG( 1/ 0)

94(476) Białoruś
66

Belarus in focus : through the eyes of international journalist = Belarus’ u fokuse : vačyma mìžnarodnyh žurnalìstaŭ / [trans. of original articles into Belarusian: BreezeIT Translation Offi 2012 BG( 1/ 0)

94(476) Białoruś
67
Anìščanka, Âǔgen Kanstancìnavìč (1955- ).. Šlâhta Brestskogo voevodstva : spisok XVIII st. / Evgenij Aniŝenko. 2011 BG( 1/ 0)

94(476) Białoruś
68

Gìstoryâ Magìlëva: mìnulae ì sučasnasc’ : zbornìk navukovyh prac VII Mìžnarodnaj navukovaj kanferèncyì, 29-30 čèrvenâ 2011 g. / [uklad. A. M. Bacûkoŭ, Ì. A. Puškìn] ; Magìlë 2011 BG( 1/ 0)

94(476) Białoruś
69
Belaruskae Gìstaryčnae Tovarystva (25 ; 2009 ; Mensk). Kastus Kalìnoŭskì ì âgo èpoha ŭ dakumentah ì kul’turnaj tradycyì : matèryâly VII mìžnarodnaj navukovaj konferèncyì Belaruskaga Gìstaryčnaga Tovarystva, Mensk, 25 verasnâ 2009 g. 2011 BG( 1/ 0)

94(476) Białoruś
70
Dzârnovìč, Aleg. Frèskì gìstoryì : artykuly ì èsè pa gìstoryì ì cyvìlìzacyì Belarusì ì Cèntral’na-Ushodnâj Eŭropy / Aleg Dzârnovìč. 2011 BG( 1/ 0)

94(476) Białoruś
71
Gryboŭskì, Ûryj (1979- ).. Pogoń między Orłem Białym, Swastyką i Czerwoną Gwiazdą : białoruski ruch niepodległościowy w latach 1939-1956 / Jerzy Grzybowski. 2011 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(476) Białoruś
72
Homič, Sârgej Mìkalaevìč (1973- ).. Territoriâ i gosudarstvennye granicy Belarusi v XX veke : ot nezaveršennoj ètničeskoj samoindentifikacii i vnešnepolitičeskogo proizvola k sovremennomu status quo / Sergej Homič. 2011 BG( 1/ 0)

94(476) Białoruś
73
Kisel’, Viktor Pavlovič. Pamâtniki istorii i kul’tury Respubliki Belarus’ / V. P. Kusel’. 2011 BG( 1/ 0)

94(476) Białoruś
74

Minskoe zamčiŝe : materialy issledovanij severo-vostočnoj časti v 2009 godu (učastok I, raskopy 1, 2) / [naučnyj red. O. N. Levko] ; GNU "Instytut gistoryi Nacional’noj akademii nauk Belarus 2011 BG( 1/ 0)

94(476) Białoruś
75
Roŭda, Uladzìmìr (1955- ).. Palìtyčnaâ sìstèma Rèspublìkì Belarus : vučèbny dapamožnìk / Uladzìmìr Roŭda. 2011 BG( 1/ 0)

94(476) Białoruś
76

Belarus’ : stranicy istorii / Nacional’naâ Akademiâ Belarusi. Institut Istorii. 2011 BG( 1/ 0)

94(476) Białoruś
77
Aleksandrowicz, Józef (1909-1984).. Paznavajma historyju biełaruskaha narodu : (skrypt-dapamožnik) / Jazep Najdziuk ; [padrychtoŭka i paślasłoŭje Lena Hłahoŭskaja]. 2010 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

94(476) Białoruś
78

Gìstoryâ Belarusì (u kantèksce cyvìlìzacyjnaga ì règìânal’naga razvìccâ) : dapamožnìk / [aŭt. A. Ì. Kotaŭ et al. ; pad red. T. M. Bujko, A. Ì. Kotaŭ] ; Mìnìsterstva sportu i t 2010 BG( 1/ 0)

94(476) Białoruś
79
Michaluk, Dorota. Białoruska Republika Ludowa 1918-1920 : u podstaw białoruskiej państwowości / Dorota Michaluk. 2010 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(476) Białoruś
80
Ruchniewicz, Małgorzata (1970- ).. Wieś zachodniobiałoruska 1944-1953 : wybrane aspekty / Małgorzata Ruchniewicz. 2010 BG( 1/ 0)

94(476) Białoruś
81
Śliwiński, Józef (1947- ).. Grodzieńszczyzna i Podlasie w XV-XVI wieku w Wielkim Księstwie Litewskim : (wielkoksiążęce puszcze i włości, eksploatacja, pożary) / Józef Śliwiński. 2010 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(476) Białoruś
82
Sorkìna, Ina. Mâstèčki Belarusi ŭ kancy XVIII - peršaj palove XIX st. / Ina Sorkìna. 2010 BG( 1/ 0)

94(476) Białoruś
83
Szumski, Jan (1979- ).. Sowietyzacja Zachodniej Białorusi 1944-1953 : propaganda i edukacja w służbie ideologii / Jan Szumski. 2010 BG( 3/ 0)

94(476) Białoruś
84

Białoruś : terra incognita : materiały z konferencji / red.: Mieczysław Smoleń ; [przeł. Joanna Bernatowicz, Milena Parfieniuk]. 2010 BHU( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

94(476) Białoruś
85
Alkaev, Oleg Leonidovič (1952- ).. Ekipa do zabijania / Oleg Ałkajew ; [tł. Krystyna Wypijewska]. 2009 BG( 1/ 0)

94(476) Białoruś
86

Garady ì raëny Berascejščyny : gìstoryâ ì sučasnasc’ : Ivacèvìckì raën / Ivacèvìckì raënny vukanaučy kamìtèt ; [pod agul’naj red. A. A. Garbackaga ; aŭt. U. V. Zdanovìč et al 2009 BG( 1/ 0)

94(476) Białoruś
87

Polsko-białoruskie związki językowe, literackie, historyczne i kulturowe. 11, Materiały XVI Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Droga ku wzajemności", Białystok, 25-26 IX 2009 / pod redak 2009 BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

94(476) Białoruś
88

Nowogródzki Okręg AK w dokumentach / wybrał i opracował Kazimierz Krajewski. 2009 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(476) Białoruś
89

Šlâh da ŭzaemnascì : matèryâly XV Mìžnarodnaj navukovaj kanferèncyì 13-14 lìstapada 2008 goda =Droga ku wzajemności : materiały XV Międzynarodowej Konferencji Naukowej 13-14 lìstopa 2009 BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

94(476) Białoruś
90

Konstitucionno-zakonodatel’noe regulirovanie obŝestvennyh otnošenij v Respublike Pol’ša i Respublike Belarus’ = Konstytucyjno-ustawowa regulacja stosunków społecznych w Rzeczypospolitej Polsk 2009 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 2/ 1)

94(476) Białoruś
91
Rudkoŭskì, Pëtra. Powstawanie Białorusi / Piotr Rudkouski ; przeł. Joanna Bernatowicz. 2009 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

94(476) Białoruś
92

Białoruś w stosunkach międzynarodowych / pod red. Ireneusza Topolskiego. 2009 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

94(476) Białoruś
93
Babkoŭ, Ihar (1964- ).. Królestwo Białoruś : interpretacja ru(i)n / Ihar Babkou ; przekł. Jan Maksymiuk. 2008 BG( 1/ 0)

94(476) Białoruś
94
Eberhardt, Adam (1975- ). Autor Gra pozorów : stosunki rosyjsko-białoruskie 1991-2008 / Adam Eberhardt. 2008 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

94(476) Białoruś
95
Rudkoŭskì, Pëtra. Białoruska idea narodowa w XXI wieku / Piotr Rudkouski. 2008 BG( 1/ 0)

94(476) Białoruś
96
Dudik, Aleksander. Sytuacja wyznaniowa i ekumeniczna na Białorusi w latach 1988-2003 / Aleksander Dudik. 2007 BG( 1/ 0)

94(476) Białoruś
97

Problemy cywilizacyjnego rozwoju Białorusi, Polski, Rosji i Ukrainy od końca XVIII do XXI wieku / pod red. Piotra Franaszka, Aleksandra N. Nieczuchrina. 2007 BG( 1/ 0)

94(476) Białoruś
98

Šlâh da ŭzaemnascì : matèryâly XIV Mìžnarodnaj navukovoj kanferèncyì 26-27 kastryčnìka 2006 goda, Grodna, Rèspublìka Belarus’ = Droga ku wzajemności : materiały XIV Międzynarodowe 2007 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

94(476) Białoruś
99
Ladygìna, Aryâdna Barysaǔna (1927- ).. Muzykal’no-teatral’naâ žizn’ Minska vtoroj poloviny XX stoletiâ v v vospriâtii sovremennika / Ariadna Ladygina. 2007 BG( 1/ 0)

94(476) Białoruś

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2018-2019 zrealizowała zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego