Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "94*438*::323.2/.3" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 137 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Friszke, Andrzej (1956- ). Autor Państwo czy rewolucja : polscy komuniści a odbudowanie państwa polskiego 1892-1920 / Andrzej Friszke. 2020 BG( 1/ 0)

94(438)::323.2/.3 Historia polskich ruchów społecznych i rewolucyjnych
2

Powstanie i działalność Polskiej Komisji Likwidacyjnej : 28 X 1918 r. w Galicji - pierwszego polskiego rządu dzielnicowego / redakcja naukowa Janusz Gmitruk ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu L 2018 BG( 1/ 0)

94(438)::323.2/.3 Historia polskich ruchów społecznych i rewolucyjnych
3
Cimek, Henryk (1941- ).. Polityka komunistów wobec chłopów i ruchu ludowego w Polsce w latach 1918-1937 / Henryk Cimek. 2017 BG( 1/ 0)

94(438)::323.2/.3 Historia polskich ruchów społecznych i rewolucyjnych
4
Klimecki, Michał (1952- ).. Sowietyzacja Polski w 1920 roku : Tymczasowy Rewolucyjny Komitet Polski oraz jego instytucje latem i jesienią tegoż roku / Michał Klimecki. 2016 BG( 1/ 0)

94(438)::323.2/.3 Historia polskich ruchów społecznych i rewolucyjnych
5
Marzec, Wiktor (1985- ).. Rebelia i reakcja : rewolucja 1905 roku i plebejskie doświadczenie polityczne / Wiktor Marzec. 2016 BG( 1/ 0)

94(438)::323.2/.3 Historia polskich ruchów społecznych i rewolucyjnych
6

Stowarzyszenie Ludu Polskiego na Litwie i Białorusi, Szymon Konarski = Sodružestvo Pol’skogo Naroda v Guberniâh Vilenskoj i Minskoj, Šimon Konarskij / [red. tomu Anna Brus ; do druku przygotow 2015 BG( 1/ 0)

94(438)::323.2/.3 Historia polskich ruchów społecznych i rewolucyjnych
7
Gmitruk, Janusz (1948- ).. W jedności siła : 120 lat polskiego ruchu ludowego / Janusz Gmitruk ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. 2015 BG( 2/ 0)

94(438)::323.2/.3 Historia polskich ruchów społecznych i rewolucyjnych
8
Bereszyński, Zbigniew (1956- ).. NSZZ "Solidarność" i rewolucja solidarnościowa na Śląsku Opolskim 1980-1990. T. 2, Od stanu wojennego do zmian ustrojowych w kraju / Zbigniew Bereszyński ; IPN Wrocław. 2014 BG( 1/ 0)

94(438)::323.2/.3 Historia polskich ruchów społecznych i rewolucyjnych
9
Potkański, Waldemar (1967- ).. Terroryzm na usługach ugrupowań lewicowych i anarchistycznych w Królestwie Polskim do 1914 roku / Waldemar Potkański ; Polskie Towarzystwo Historyczne. 2014 BG( 1/ 0)

94(438)::323.2/.3 Historia polskich ruchów społecznych i rewolucyjnych
10
Miodowski, Adam (1968- ).. Polityka wojskowa radykalnej lewicy polskiej 1917-1921 / Adam Miodowski. 2011 BG( 3/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 3/ 0)

94(438)::323.2/.3 Historia polskich ruchów społecznych i rewolucyjnych
11

Egoistyczna klasa czy odpowiedzialni współobywatele? : problematyka chłopska na łamach prasy w Polsce od końca XIX stulecia do 1939 roku / red. nauk. Ewa Maj, Włodzimierz Mich, Marcin Wichma 2010 BG( 1/ 0)

94(438)::323.2/.3 Historia polskich ruchów społecznych i rewolucyjnych
12
Mańko, Sławomir (1979- ).. Polski ruch ludowy wobec Żydów (1895-1939) / Sławomir Mańko ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Odd 2010 BG( 1/ 0)

94(438)::323.2/.3 Historia polskich ruchów społecznych i rewolucyjnych
13

Stowarzyszenie Ludu Polskiego na Podolu, Wołyniu i w Guberni Kijowskiej, Szymon Konarski = Sodružestvo Pol’skogo Naroda v Guberniâh Podol’sj [!], Volynskoj i Kievskoj, Šimon Konarskij / [red. 2009 BG( 1/ 0)

94(438)::323.2/.3 Historia polskich ruchów społecznych i rewolucyjnych
14
Cimek, Henryk (1941- ).. Walka ludowców o Polskę, jej granice i ustrój w latach 1914-1922 / Henryk Cimek. 2008 BG( 1/ 0)

94(438)::323.2/.3 Historia polskich ruchów społecznych i rewolucyjnych
15
Foryś, Grzegorz (1974- ).. Dynamika sporu : protesty rolników w III Rzeczpospolitej / Grzegorz Foryś. 2008 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438)::323.2/.3 Historia polskich ruchów społecznych i rewolucyjnych
16

NiepoKORni : rozmowy o Komitecie Obrony Robotników : relacje członków i współpracowników Komitetu Obrony Robotników zebrane w 1981 roku / przez Andrzeja Friszke i Andrzeja Paczkowskiego ; z 2008 BG( 2/ 0)

94(438)::323.2/.3 Historia polskich ruchów społecznych i rewolucyjnych
17
Litwin-Lewandowska, Dorota. O polską rację stanu w Austrii : Polacy w życiu politycznym Austrii w okresie monarchii dualistycznej (1867-1918) / Dorota Litwin-Lewandowska. 2008 BG( 1/ 0)

94(438)::323.2/.3 Historia polskich ruchów społecznych i rewolucyjnych
18
Potkański, Waldemar (1967- ).. Odrodzenie czynu niepodległościowego przez PPS w okresie rewolucji 1905 roku / Waldemar Potkański. 2008 BG( 1/ 0)

94(438)::323.2/.3 Historia polskich ruchów społecznych i rewolucyjnych
19

Polski ruch ludowy na emigracji : dokumenty i materiały. Cz. 3, (1968-1991) / Romuald Turkowski - nota wydawnicza, wprowadzenie, wybór i oprac. 2007 BG( 1/ 0)

94(438)::323.2/.3 Historia polskich ruchów społecznych i rewolucyjnych
20

Polski ruch ludowy na emigracji : dokumenty i materiały. Cz. 2, (1954-1968) / Romuald Turkowski - wstęp, wprowadzenie, oprac. i wybór. 2006 BG( 1/ 0)

94(438)::323.2/.3 Historia polskich ruchów społecznych i rewolucyjnych
21
Waligóra, Grzegorz. Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela 1977-1981 / Grzegorz Waligóra. 2006 BG( 1/ 0)

94(438)::323.2/.3 Historia polskich ruchów społecznych i rewolucyjnych
22

Życie jest wszędzie... : ruchy społeczne w Polsce i Rosji do II wojny światowej : zbiór materiałów z konferencji, 16-17 września 2003 r., Warszawa = Vsûdu žizn’... / pod red. Anny Brus. 2005 BG( 2/ 0)

94(438)::323.2/.3 Historia polskich ruchów społecznych i rewolucyjnych
23
Gwardiak, Janusz (1941- ).. Uczestnicy działań niepodległościowo-rewolucyjnych na ziemi łomżyńskiej 1794-1918 : leksykon / Janusz Gwardiak. 2005 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 3/ 0)

94(438)::323.2/.3 Historia polskich ruchów społecznych i rewolucyjnych
24

Polski ruch ludowy na emigracji : dokumenty i materiały. Cz. 1, (1944-1954) / Romuald Turkowski - nota wydawnicza, wprowadzenie, oprac. i wybór ; słowo wstępne Stefan Józef Pastuszka. 2005 BG( 1/ 0)

94(438)::323.2/.3 Historia polskich ruchów społecznych i rewolucyjnych
25

Wybór pism filomatów : konspiracje studenckie w Wilnie 1817-1823 / oprac. Alina Witkowska. 2005 BG( 1/ 0)

94(438)::323.2/.3 Historia polskich ruchów społecznych i rewolucyjnych
26
Balbus, Tomasz (1970- ).. Ludzie podziemia AK-WiN w Polsce południowo-zachodniej (1945-1948). T. 1 / Tomasz Balbus ; przedm. Jerzy Woźniak. 2003 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438)::323.2/.3 Historia polskich ruchów społecznych i rewolucyjnych
27
Borowczyk, Jerzy (1968- ).. Rekonstrukcja procesu filomatów i filaretów 1823-1824 : historia śledztwa przeciw uczestnikom konspiracji studenckich i młodzieżowych w Wilnie oraz w Wileńskim Okręgu Naukowym / Jerzy Borow 2003 BG( 1/ 0)

94(438)::323.2/.3 Historia polskich ruchów społecznych i rewolucyjnych
28
Grabski, August (1971- ).. Żydowski ruch kombatancki w Polsce w latach 1944-1949 / August Grabski. 2002 BG( 3/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438)::323.2/.3 Historia polskich ruchów społecznych i rewolucyjnych
29
Jakubowski, Wojciech Jerzy (1967- ).. Chłopi polscy 1944-1948 : perspektywa psychohistoryczna / Wojciech Jakubowski. 2000 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438)::323.2/.3 Historia polskich ruchów społecznych i rewolucyjnych
30
Komorowski, Krzysztof (1947- ).. Polityka i walka : konspiracja zbrojna ruchu narodowego 1939-1945 / Krzysztof Komorowski. 2000 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438)::323.2/.3 Historia polskich ruchów społecznych i rewolucyjnych
31
Sopel, Tadeusz. Niezależny Ruch Chłopski "Solidarność" w Polsce południowo-wschodniej w latach 1980-1989 : dokumenty, wspomnienia, refleksje / Tadeusz Sopel ; Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyś 2000 BG( 1/ 0)

94(438)::323.2/.3 Historia polskich ruchów społecznych i rewolucyjnych
32
Szczepański, Tomasz (1964- ). Autor "Ruch anarchistyczny na ziemiach polskich zaboru rosyjskiego w dobie rewolucji 1905-1907 roku" / Tomasz Szczepański ; wprowadzenie, redakcja całości Remigiusz Okraska. 2000 BG( 1/ 0)

94(438)::323.2/.3 Historia polskich ruchów społecznych i rewolucyjnych
33
Urzyńska, Dorota. Polski ruch socjalistyczny na obczyźnie w latach 1939-1945 / Dorota Urzyńska. 2000 BG( 1/ 0)

94(438)::323.2/.3 Historia polskich ruchów społecznych i rewolucyjnych
34
Zaremba, Piotr (1963- ).. Młodopolacy : historia Ruchu Młodej Polski / Piotr Zaremba. 2000 BG( 1/ 0)

94(438)::323.2/.3 Historia polskich ruchów społecznych i rewolucyjnych
35
Grott, Bogumił (1940- ).. Nacjonalizm chrześcijański : narodowo-katolicka formacja ideowa w II Rzeczypospolitej na tle porównawczym / Bogumił Grott. 1999 BG( 1/ 0)

94(438)::323.2/.3 Historia polskich ruchów społecznych i rewolucyjnych
36
Kilian, Stanisław (1956- ).. Myśl edukacyjna narodowej demokracji w latach 1918-1939 / Stanisław Kilian. 1997 BG( 1/ 0)

94(438)::323.2/.3 Historia polskich ruchów społecznych i rewolucyjnych
37

U źródeł polskiej nowoczesnej myśli politycznej w XIX i XX wieku / pod red. Marka Baumgarta i Jacka Jekiela. 1996 BG( 1/ 0)

94(438)::323.2/.3 Historia polskich ruchów społecznych i rewolucyjnych
38

Ruch ludowy wobec niepodległości Polski : praca zbiorowa / pod red. Arkadiusza Kołodziejczyka ; Instytut Historii Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach, Ludowe Towarzystwo Naukowo 1996 BG( 1/ 0)

94(438)::323.2/.3 Historia polskich ruchów społecznych i rewolucyjnych
39
Tomczonek, Zofia (1943- ).. Ruch ludowy na kresach północno-wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej / Zofia Tomczonek ; Politechnika Białostocka. 1996 BG( 1/ 0)

94(438)::323.2/.3 Historia polskich ruchów społecznych i rewolucyjnych
40
Bidzińska-Jakubowska, Barbara. Ruch ludowy wobec przeszłości narodowej (do 1939 r.) / Barbara Jakubowska. 1995 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438)::323.2/.3 Historia polskich ruchów społecznych i rewolucyjnych
41

"Bunt łódzki" 1892 roku : studia z dziejów wielkiego konfliktu społecznego / pod redakcją Pawła Samusia. 1993 BG( 1/ 0)

94(438)::323.2/.3 Historia polskich ruchów społecznych i rewolucyjnych
42

Uczestnicy ruchów wolnościowych w latach 1832-1855 (Królestwo Polskie) : przewodnik biograficzny = Učastniki osvoboditel’nogo dviženiâ 1832-1855 godov (Korolestvo Pol’skoe) : biografičeskij 1990 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438)::323.2/.3 Historia polskich ruchów społecznych i rewolucyjnych
43

Przemoc zbiorowa, ruch masowy, rewolucja / pod red. nauk. Elżbiety Kaczyńskiej i Zbigniewa W. Rykowskiego. 1990 BG( 1/ 0)
BHU( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

94(438)::323.2/.3 Historia polskich ruchów społecznych i rewolucyjnych
44
Lenin, Vladimir Ilʹič (1870-1924).. Lenin o Pol’še i pol’skom rabočem dviženii : stat’i, reči, dokumenty, pis’ma / [red. koll. s sov. storony: Rodionov P. A. (predsedatel’) ; s pol. storony: Dobeševskij A. (predsedatel’) ; sost 1990 BG( 1/ 0)

94(438)::323.2/.3 Historia polskich ruchów społecznych i rewolucyjnych
45
Żenczykowski, Tadeusz (1907-1997).. Dwa komitety 1920, 1944 : Polska w planach Lenina i Stalina : szkic historyczny / Tadeusz Żenczykowski. 1990 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

94(438)::323.2/.3 Historia polskich ruchów społecznych i rewolucyjnych
46
Jabłoński, Henryk (1909-2003).. W świetle historii : studia, szkice, wypowiedzi / Henryk Jabłoński. 1988 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

94(438)::323.2/.3 Historia polskich ruchów społecznych i rewolucyjnych
47
Michalski, Ryszard (1937- ).. Socjalizm a niepodległość w polskiej myśli socjalistycznej (1878-1918) / Ryszard Michalski. 1988 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

94(438)::323.2/.3 Historia polskich ruchów społecznych i rewolucyjnych
48

Historia polskiego ruchu robotniczego. 3, 1918-1939 / pod red. Antoniego Czubińskiego ; oprac. Antoni Czubiński [et al.] ; Akademia Nauk Społecznych PZPR. Instytut Historii Ruchu Robotniczego. 1988 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

94(438)::323.2/.3 Historia polskich ruchów społecznych i rewolucyjnych
49
Kisielewski, Tadeusz (1939-2012).. Ojczyzna, chłopi, ludowcy / Tadeusz Kisielewski. 1987 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438)::323.2/.3 Historia polskich ruchów społecznych i rewolucyjnych
50
Pluta-Czachowski, Kazimierz (1898-1979).. Organizacja Orła Białego : zarys genezy, organizacji i działalności / Kazimierz Pluta-Czachowski. 1987 BG( 4/ 0)
BHU( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438)::323.2/.3 Historia polskich ruchów społecznych i rewolucyjnych
51
Tomaszewska, Danuta. Drogi wyboru : konspiracyjny ruch samokształceniowy na ziemiach polskich w końcu XIX i na początku XX wieku / Danuta Tomaszewska. 1987 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

94(438)::323.2/.3 Historia polskich ruchów społecznych i rewolucyjnych
52

Wizje socjalizmu w Polsce do roku 1948 / pod red. Jana Tomickiego ; Instytut Historii Ruchu Robotniczego Akademii Nauk Społecznych PZPR. 1987 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

94(438)::323.2/.3 Historia polskich ruchów społecznych i rewolucyjnych
53
Buszko, Józef (1925-2003).. Dzieje ruchu robotniczego w Galicji Zachodniej (1848-1918) / Józef Buszko. 1986 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438)::323.2/.3 Historia polskich ruchów społecznych i rewolucyjnych
54

Dokumenty programowe polskiego ruchu robotniczego : 1878-1984 / pod red. Norberta Kołomejczyka i Bronisława Syzdka ; wybór i oprac. Józef Jakubowski, Aleksander Kochański, Witold Kowalski ; C 1986 BG( 3/ 0)
BHU( 5/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438)::323.2/.3 Historia polskich ruchów społecznych i rewolucyjnych
55

Z pola walki : zbiór materyałów tyczących się polskiego ruchu socyalistycznego / posłowie Feliks Tych. 1986 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)

94(438)::323.2/.3 Historia polskich ruchów społecznych i rewolucyjnych
56

Stańczycy : antologia myśli społecznej i politycznej konserwatystów krakowskich / wybór tekstów, przedm. i przypisy Marcin Król. 1985 BG( 4/ 0)
BHU( 4/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438)::323.2/.3 Historia polskich ruchów społecznych i rewolucyjnych
57

Historia polskiego ruchu robotniczego. 1, Do 1890 / pod red. Ryszarda Kołodziejczyka ; oprac. Józef Buszko [et al.] ; Akademia Nauk Społecznych PZPR. Instytut Historii Ruchu Robotniczego. 1985 BG( 3/ 0)
BHU( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438)::323.2/.3 Historia polskich ruchów społecznych i rewolucyjnych
58
Borkowski, Jan (1925- ).. Od Waryńskiego do Witosa : ruch robotniczy a chłopi i ludowcy w Polsce / Jan Borkowski. 1984 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

94(438)::323.2/.3 Historia polskich ruchów społecznych i rewolucyjnych
59

Program "Wielkiego Proleteriatu" / oprac. Albin Koprukowniak. 1984 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)

94(438)::323.2/.3 Historia polskich ruchów społecznych i rewolucyjnych
60
Łukawski, Zygmunt (1932-1989).. Polacy w rosyjskim ruchu rewolucyjnym 1894-1907 / Zygmunt Łukawski. 1984 BG( 3/ 0)
BHU( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438)::323.2/.3 Historia polskich ruchów społecznych i rewolucyjnych
61
Makowski, Edmund (1931-2000).. Ruch robotniczy w Wielkopolsce : zarys dziejów do 1981 roku / Edmund Makowski. 1984 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438)::323.2/.3 Historia polskich ruchów społecznych i rewolucyjnych
62
Lipski, Jan Józef (1926-1991).. Komitet Obrony Robotników KOR : Komitet Samoobrony Społecznej / Jan Józef Lipski. 1983 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438)::323.2/.3 Historia polskich ruchów społecznych i rewolucyjnych
63
Bauer, Krzysztof. Blaski i cienie Insurekcji Kościuszkowskiej / Krzysztof Bauer. 1982 BG( 4/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438)::323.2/.3 Historia polskich ruchów społecznych i rewolucyjnych
64
Kijowski, Jerzy (1941- ).. Ruch ludowy na ziemiach obecnego województwa ostrołęckiego /c Jerzy Kijowski ; Wojewódzki Komitet Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w Ostrołęce. 1982 BG( 1/ 0)

94(438)::323.2/.3 Historia polskich ruchów społecznych i rewolucyjnych
65
Tych, Feliks (1929- ).. Socjalistyczna irredenta : szkice z dziejów polskiego ruchu robotniczego pod zaborami / Feliks Tych. 1982 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

94(438)::323.2/.3 Historia polskich ruchów społecznych i rewolucyjnych
66

Rewolucyjna konspiracja w Królestwie Polskim w latach 1840-1845 : Edward Dembowski = Revolûcionnoe podpol’e v Korolevstve Pol’skom v 1840-1845 gg. : Édvard Dembovskij / [red. t.: W. A. Djakow, 1981 BG( 4/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438)::323.2/.3 Historia polskich ruchów społecznych i rewolucyjnych
67

Anarchizm i anarchiści na ziemiach polskich do 1914 roku / zebrał i oprac. Herman Rappaport. 1981 BG( 1/ 0)
BHU( 2/ 0)

94(438)::323.2/.3 Historia polskich ruchów społecznych i rewolucyjnych
68
Światło, Adam. Oświata dorosłych a polski ruch robotniczy 1876-1939 / Adam Światło. 1981 BG( 1/ 0)

94(438)::323.2/.3 Historia polskich ruchów społecznych i rewolucyjnych
69
Drobner, Bolesław (1883-1968).. Wybór prac i artykułów / Bolesław Drobner ; wybór, wstęp i przypisy Mirosława Chałubińskiego. 1980 BG( 2/ 0)
WHS( 2/ 0)

94(438)::323.2/.3 Historia polskich ruchów społecznych i rewolucyjnych
70
Kisielewski, Tadeusz (1939-2012).. Rodowody naszej tożsamości : szkice / Tadeusz Kisielewski. 1980 BG( 1/ 0)
BHU( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438)::323.2/.3 Historia polskich ruchów społecznych i rewolucyjnych
71
Królikowski, Ludwik (1799-około 1878). Wizje społecznego świata : pisma wybrane / Ludwik Królikowski ; wybór i wstęp Adama Sikory. 1980 BG( 2/ 0)
BHU( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438)::323.2/.3 Historia polskich ruchów społecznych i rewolucyjnych
72
Wierzchosławski, Szczepan (1946- ).. Polski ruch narodowy w Prusach Zachodnich w latach 1860-1914 / Szczepan Wierzchosławski ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. 1980 BG( 2/ 0)
BHU( 2/ 0)

94(438)::323.2/.3 Historia polskich ruchów społecznych i rewolucyjnych
73
Łaniec, Stanisław (1934-2018). Kolejarze Królestwa Polskiego : walki klasowe i życie polityczne 1878-1914 / Stanisław Łaniec. 1979 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

94(438)::323.2/.3 Historia polskich ruchów społecznych i rewolucyjnych
74
Burger, Wiesław (1936- ).. Ruch ludowy na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1970 / Wiesław Stanisław Burger. 1978 BG( 1/ 0)

94(438)::323.2/.3 Historia polskich ruchów społecznych i rewolucyjnych
75

Zarys historii ruchu robotniczego w Wielkopolsce : praca zbiorowa / pod red. Antoniego Czubińskiego ; [aut.: Andrzej Choniawko et al.]. 1978 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

94(438)::323.2/.3 Historia polskich ruchów społecznych i rewolucyjnych
76

Polska klasa robotnicza : zarys dziejów. T. 1, cz. 2, Lata 1870-1918, Królestwo Polskie, Białostocczyzna, robotnicy polscy w Cesarstwie Rosyjskim / pod red. Stanisława Kalabińskiego ; oprac. 1978 BG( 2/ 0)
BHU( 3/ 0)
WHS( 2/ 0)

94(438)::323.2/.3 Historia polskich ruchów społecznych i rewolucyjnych
77

Polska klasa robotnicza : zarys dziejów. T. 1, cz. 3, Lata 1870-1918, Śląsk, Wielkopolska i Pomorze, Galicja, Śląsk Cieszyński, polska emigracja zarobkowa w Niemczech, kultura i obyczaje rob 1978 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

94(438)::323.2/.3 Historia polskich ruchów społecznych i rewolucyjnych
78

Korespondencja namiestników Królestwa Polskiego sierpień 1863-maj 1864 = Perepiska namestnikov Korolevstva Pol’skogo avgust 1863-maj 1864 / [red. tomu S. Kieniewicz, I. Miller ; Polska Akademia 1978 BG( 3/ 0)
BHU( 5/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438)::323.2/.3 Historia polskich ruchów społecznych i rewolucyjnych
79
Kozłowski, Czesław. Związek Walki Młodych : (1943-1948) / Czesław Kozłowski. 1978 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438)::323.2/.3 Historia polskich ruchów społecznych i rewolucyjnych
80
Myśliński, Władysław. A jednak tak było / Władysław Myśliński "Młot". 1978 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

94(438)::323.2/.3 Historia polskich ruchów społecznych i rewolucyjnych
81
Orzechowski, Marian (1931-2020).. Rewolucja, socjalizm, tradycje : przeszłość narodowa i tradycje w myśli politycznej rewolucyjnego nurtu polskiego ruchu robotniczego / Marian Orzechowski. 1978 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438)::323.2/.3 Historia polskich ruchów społecznych i rewolucyjnych
82
Suchoński, Adam (1933- ).. Tradycje polskiego ruchu robotniczego : przewodnik metodyczny / Adam Suchoński. 1978 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)

94(438)::323.2/.3 Historia polskich ruchów społecznych i rewolucyjnych
83
Marchlewski, Julian (1866-1925).. Ludzie, czasy, idee / Julian Marchlewski ; wyboru dokonali: Z. Marchlewska, E. Michnowska, N. Michta. 1977 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438)::323.2/.3 Historia polskich ruchów społecznych i rewolucyjnych
84
Ratyński, Władysław. Lewica Związkowa w II Rzeczypospolitej / Władysław Ratyński. 1976 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438)::323.2/.3 Historia polskich ruchów społecznych i rewolucyjnych
85

Z pola walki : książeczka pierwsza / posłowie napisał Feliks Tych. 1976 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)

94(438)::323.2/.3 Historia polskich ruchów społecznych i rewolucyjnych
86
Wojtas, Andrzej (1942- ).. Kryzys programu i polityki "Rocha" : powstanie SL "Wola Ludu" 1943-1944 / Andrzej Wojtas ; Zakład Historii Ruchu Ludowego przy NK ZSL. 1976 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438)::323.2/.3 Historia polskich ruchów społecznych i rewolucyjnych
87

Powstańcy śląscy - żołnierze wielkiej sprawy : przywódcy narodu o powstaniach śląskich. 1976 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438)::323.2/.3 Historia polskich ruchów społecznych i rewolucyjnych
88
Michta, Norbert (1923- ).. Julian Marchlewski : Polska-naród-socjalizm / Norbert Michta. 1975 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438)::323.2/.3 Historia polskich ruchów społecznych i rewolucyjnych
89
Szczygielski, Wojciech (1934- ).. Cele lewicy polskiej u schyłku XVIII wieku / Wojciech Szczygielski. 1975 BG( 1/ 0)
BHU( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438)::323.2/.3 Historia polskich ruchów społecznych i rewolucyjnych
90
Berghauzen, Janusz (1930-1977).. Ruch patriotyczny w Królestwie Polskim 1833-1850 / Janusz Berghauzen. 1974 BG( 2/ 0)
BHU( 2/ 0)
WHS( 2/ 0)

94(438)::323.2/.3 Historia polskich ruchów społecznych i rewolucyjnych
91
Hawranek, Franciszek (1919-1981).. Ruch robotniczy na Śląsku Opolskim w latach 1918-1944 / Franciszek Hawranek. 1974 BG( 2/ 0)

94(438)::323.2/.3 Historia polskich ruchów społecznych i rewolucyjnych
92

Polska klasa robotnicza : zarys dziejów. T. 1, cz. 1, Od przełomu XVIII i XIX w. do 1870 r. / pod red. Stanisława Kalabińskiego ; oprac. Stanisław Kalabiński [et al.]. 1974 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438)::323.2/.3 Historia polskich ruchów społecznych i rewolucyjnych
93

Korespondencja namiestników Królestwa Polskiego styczeń-sierpień 1863 r. = Perepiska namestnikov Korolevstva Pol’skogo ânvar-avgust 1863 g. / [red. tomu S. Kieniewicz, I. Miller ; Polska Akad 1974 BG( 3/ 0)
BHU( 4/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438)::323.2/.3 Historia polskich ruchów społecznych i rewolucyjnych
94

Korespondencja namiestników Królestwa Polskiego z lat 1861-1863 = Perepiska namestnikov Korolestva Pol’skogo 1861-1863 gg. / [red. t. S. Kieniewicz, I. Miller ; do dr. przygot. T. Fiedosowa et a 1973 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438)::323.2/.3 Historia polskich ruchów społecznych i rewolucyjnych
95
Szaflik, Józef Ryszard (1930-2008).. Początki konspiracyjnego ruchu ludowego : studium o taktyce politycznej Centralnego Kierownictwa Ruchu Ludowego, 1939-1943 / Józef Ryszard Szaflik. 1973 BG( 2/ 0)

94(438)::323.2/.3 Historia polskich ruchów społecznych i rewolucyjnych
96

Archiwum Ruchu Robotniczego / Centralne Archiwum KC PZPR. 1973 BG( 12/ 0)
BHU( 10/ 0)
WHS( 6/ 0)

94(438)::323.2/.3 Historia polskich ruchów społecznych i rewolucyjnych
97
Ciałowicz, Jan (1895-1967).. Od Kościuszki do Sikorskiego / Jan Ciałowicz ; [wybór, red., wstęp Henryk Bułhak]. 1972 BG( 1/ 0)
BHU( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438)::323.2/.3 Historia polskich ruchów społecznych i rewolucyjnych
98
Petrozolin-Skowrońska, Barbara (1937- ).. Strajk szkolny w roku 1905 / Barbara Petrozolin-Skowrońska. 1972 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438)::323.2/.3 Historia polskich ruchów społecznych i rewolucyjnych
99
Smirnov, Anatolij Filippovič (1925-2009).. Więzi rewolucyjne narodów Rosji i Polski w latach trzydziestych - sześćdziesiątych XIX wieku / A. F. Smirnow ; [tł. z ros. Teofila Weintraub]. 1972 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438)::323.2/.3 Historia polskich ruchów społecznych i rewolucyjnych

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego