Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "94*438*::008" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 236 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1

Z historii kultury staropolskiej : studia ofiarowane Urszuli Augustyniak / redakcja naukowa Agnieszka Bartoszewicz, Andrzej Karpiński, Maciej Ptaszyński, Andrzej Zakrzewski. 2020 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438)::008 Historia kultury polskiej
2

Uczelnie w służbie społeczeństwa : Tomaszowice 17-18 listopada 2018 / pod redakcją Lucjana Suchanka. 2019 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

94(438)::008 Historia kultury polskiej
3

Przeszłość w kulturze średniowiecznej Polski. 1 / redakcja naukowa Jacek Banaszkiewicz, Andrzej Dąbrówka, Piotr Węcowski. 2018 BG( 1/ 0)

94(438)::008 Historia kultury polskiej
4
Leociak, Jacek (1957- ). Autor Doświadczenia graniczne : studia o dwudziestowiecznych formach reprezentacji / Jacek Leociak. 2018 BHU( 1/ 0)

94(438)::008 Historia kultury polskiej
5

Przeszłość w kulturze średniowiecznej Polski. 2 / redakcja naukowa Halina Manikowska. 2018 BG( 1/ 0)

94(438)::008 Historia kultury polskiej
6
Maślanka, Julian (1930- ). Autor Wspomnienie o Ryszardzie Kazimierzu Lewańskim : w setną rocznicę urodzin / Julian Maślanka. 2018 BHU( 1/ 0)

94(438)::008 Historia kultury polskiej
7

Białostockie "Kontrasty" : szkice i materiały / pod redakcją Magdaleny Roszczynialskiej i Katarzyny Sawickiej-Mierzyńskiej. 2018 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

94(438)::008 Historia kultury polskiej
8

Wielkie Pomorze : społeczności i narody : praca monograficzna / pod redakcją Daniela Kalinowskiego i Adeli Kuik-Kalinowskiej ; Akademia Pomorska w Słupsku. 2017 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

94(438)::008 Historia kultury polskiej
9
Żołądź-Strzelczyk, Dorota (1955- ). Autor "Pod każdym względem szlachetne ci daję wychowanie..." : studia z dziejów wychowania szlachty w epoce staropolskiej / Dorota Żołądź-Strzelczyk. 2017 BG( 1/ 0)

94(438)::008 Historia kultury polskiej
10
Drenda, Olga (1984- ). Duchologia polska : rzeczy i ludzie w latach transformacji / Olga Drenda. 2016 BHU( 1/ 0)

94(438)::008 Historia kultury polskiej
11

W przestrzeni Południa : kultura Pierwszej Rzeczypospolitej wobec narodów romańskich: estetyka, prądy i style, konteksty kulturowe / redakcja naukowa Mirosława Hanusiewicz-Lavallee. 2016 BG( 1/ 0)

94(438)::008 Historia kultury polskiej
12

Miejsca wspólnej pamięci Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego / pod redakcją Artura Konopackiego. 2016 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

94(438)::008 Historia kultury polskiej
13
Lubryczyński, Łukasz (1987- ).. Dorożkarstwo warszawskie w XIX wieku / Łukasz Lubryczyński, Karolina Wanda Gańko. 2016 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438)::008 Historia kultury polskiej
14
Smoleński, Władysław (1851-1926).. Chodaczkowa lub zaściankowa : obraz drobnej szlachty w Królestwie Polskim / Władysław Smoleński ; [redakcja Marta Korczyńska]. 2016 BG( 1/ 0)

94(438)::008 Historia kultury polskiej
15
Wiśniewski, Grzegorz (1948- ).. Kultura artystyczna w Polsce : w dekadzie Edwarda Gierka (1971-1980) : kronika / Grzegorz Wiśniewski. 2016 BG( 1/ 0)

94(438)::008 Historia kultury polskiej
16

Interakcje : leksykon komunikowania polsko-niemieckiego. T. 2 / redakcja Alfred Gall, Jacek Grębowiec, Justyna Kalicińska, Kornelia Kończal i Izabela Surynt ; współpraca Christian Pletzing. 2015 BG( 1/ 0)

94(438)::008 Historia kultury polskiej
17

Interakcje : leksykon komunikowania polsko-niemieckiego. T. 1 / redakcja Alfred Gall, Jacek Grębowiec, Justyna Kalicińska, Kornelia Kończal i Izabela Surynt ; współpraca Christian Pletzing. 2015 BG( 1/ 0)

94(438)::008 Historia kultury polskiej
18

Wśród krajów Północy : kultura Pierwszej Rzeczypospolitej wobec narodów germańskich, słowiańskich i naddunajskich : mapa spotkań, przestrzenie dialogu / redakcja naukowa Mirosława Hanus 2015 BG( 1/ 0)

94(438)::008 Historia kultury polskiej
19
Jurkowska, Hanna (1984- ).. Pamięć sentymentalna : praktyki pamięci w kręgu Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk i w Puławach Izabeli Czartoryskiej / Hanna Jurkowska. 2014 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

94(438)::008 Historia kultury polskiej
20
Samsonowicz, Henryk (1930-2021).. Złota jesień polskiego średniowiecza / Henryk Samsonowicz. 2014 BG( 1/ 0)

94(438)::008 Historia kultury polskiej
21
Bogucka, Maria (1929-2020).. Między obyczajem a prawem : kultura sarmatyzmu w Polsce XVI-XVIII wieku / Maria Bogucka. 2013 BG( 1/ 0)

94(438)::008 Historia kultury polskiej
22

Europejski wiek osiemnasty : uniwersalizm myśli, różnorodność dróg : studia i materiały / pod red. Marka Dębowskiego, Anny Grześkowiak-Krwawicz i Michała Zwierzykowskiego. 2013 BG( 1/ 0)

94(438)::008 Historia kultury polskiej
23
Epsztein, Tadeusz (1959- ).. Historie Polski w XIX wieku. T. 1, Kominy, ludzie i obłoki: modernizacja i kultura / Tadeusz Epsztein, Magdalena Gawin, Bogusław Dopart ; pod red. Andrzeja Nowaka ; Muzeum Historii Polski, Towar 2013 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438)::008 Historia kultury polskiej
24

Dziedzictwo Kresów : nauka i edukacja / red. nauk. Irena Kozimala, Anna Królikowska, Beata Topij-Stempińska. 2013 BG( 1/ 0)

94(438)::008 Historia kultury polskiej
25

Dziedzictwo Kresów : przeszłość i teraźniejszość / red. nauk. Irena Kozimala, Anna Królikowska, Beata Topij-Stempińska. 2013 BG( 1/ 0)

94(438)::008 Historia kultury polskiej
26

Codzienność i niecodzienność oświeconych. 2, W rezydencji, w podróży i na scenie publicznej / pod red. Bożeny Mazurkowej z udziałem Małgorzaty Marcinkowskiej i Szymona Piotra Dąbrowskie 2013 BG( 2/ 0)

94(438)::008 Historia kultury polskiej
27

Codzienność i niecodzienność oświeconych. 1, Przyjemności, pasje i upodobania / pod red. Bożeny Mazurkowej z udziałem Małgorzaty Marcinkowskiej i Szymona Piotra Dąbrowskiego. 2013 BG( 2/ 0)

94(438)::008 Historia kultury polskiej
28
Piekarski, Tomasz (1975- ).. Ziemiaństwo Mazowsza Płockiego w latach 1918-1939 / Tomasz Piekarski. 2013 BG( 1/ 0)

94(438)::008 Historia kultury polskiej
29
Tazbir, Janusz (1927-2016).. Kultura szlachecka w Polsce : rozkwit, upadek, relikty / Janusz Tazbir. 2013 BG( 1/ 0)

94(438)::008 Historia kultury polskiej
30
Wachowicz, Barbara (1937-2018). Siedziby wielkich Polaków : od Konopnickiej do Iwaszkiewicza / Barbara Wachowicz. 2013 BG( 1/ 0)

94(438)::008 Historia kultury polskiej
31
Wachowicz, Barbara (1937-2018). Siedziby wielkich Polaków : od Reja do Kraszewskiego / Barbara Wachowicz. 2013 BG( 1/ 0)

94(438)::008 Historia kultury polskiej
32
Kamecka, Małgorzata (1960- ).. "Do cudzych krajów" : edukacyjne podróże szlachty polskiej do Francji w epoce saskiej / Małgorzata Kamecka. 2012 BG( 4/ 0)
BHU( 1/ 0)
BNE( 5/ 0)

94(438)::008 Historia kultury polskiej
33
Kargul, Józef (1936- ).. Upowszechnianie, animacja, komercjalizacja kultury : podręcznik akademicki / Józef Kargul. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

94(438)::008 Historia kultury polskiej
34
Kracik, Jan (1941-2014).. Staropolskie postawy wobec zarazy / Jan Kracik. 2012 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438)::008 Historia kultury polskiej
35
Pruszak, Tomasz Adam (1974- ).. Ziemiańskie święta i zabawy : tradycje karnawałowe, ślubne, dożynkowe i inne / aut. Tomasz Adam Pruszak ; wybór zdjęć Barbara Chmielarska-Łoś ; projekt graficzny Zbigniew Karaszewski. 2012 BG( 1/ 0)

94(438)::008 Historia kultury polskiej
36
Zielecka-Mikołajczyk, Wioletta (1979- ).. Prawosławni i unici w Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku wobec życia i śmierci w świetle testamentów / Wioletta Zielecka-Mikołajczyk. 2012 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

94(438)::008 Historia kultury polskiej
37

Pamięć - kultura - edukacja / red. nauk. Andrzej Paweł Bieś, Marzena Chrost, Beata Topij-Stempińska. 2011 BG( 1/ 0)

94(438)::008 Historia kultury polskiej
38
Oleńska, Anna. Jan Klemens Branicki : sarmata nowoczesny : kreowanie wizerunku poprzez sztukę / Anna Oleńska. 2011 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438)::008 Historia kultury polskiej
39
Prasek, Cezary. Życie towarzyskie w PRL : zabawy, kawiarnie, festiwale / Cezary Prasek. 2011 BG( 1/ 0)

94(438)::008 Historia kultury polskiej
40
Pruszak, Tomasz Adam (1974- ). Autor O ziemiańskim świętowaniu : tradycje świąt Bożego Narodzenia i Wielkiejnocy / autor Tomasz Adam Pruszak ; wybór zdjęć Barbara Chmielarska-Łoś ; projekt graficzny Zbigniew Karaszewski. 2011 BG( 1/ 0)

94(438)::008 Historia kultury polskiej
41
Tazbir, Janusz (1927-2016).. Pokuszenie historyczne : ze świata szabel i kontuszy / Janusz Tazbir ; posł. Piotr Kowalski ; [oprac. graf. Stanisław Kędzielawski]. 2011 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438)::008 Historia kultury polskiej
42
Łozińska, Maja. W ziemiańskim dworze : codzienność, obyczaje, święta, zabawy / aut. Maja Łozińska ; wstęp i wybór zdj. Jan Łoziński ; projekt graf. Zbigniew Karaszewski. 2010 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438)::008 Historia kultury polskiej
43

Kultura niezależna w Polsce 1989-2009 / pod red. Piotra Mareckiego. 2010 BG( 1/ 0)

94(438)::008 Historia kultury polskiej
44
Możejko, Beata. Rozrachunek z życiem doczesnym : gdańskie testamenty mieszczańskie z XV i początku XVI wieku / Beata Możejko. 2010 BG( 1/ 0)

94(438)::008 Historia kultury polskiej
45

Polsko-wschodniosłowiańskie stosunki kulturowe : w dziesiątą rocznicę śmierci profesora Ryszarda Łużnego / pod red. Danuty Piwowarskiej, Ewy Korpały-Kirszak. 2010 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438)::008 Historia kultury polskiej
46
Prasek, Cezary. Złota młodzież PRL : i jej obraz w literaturze i filmie / Cezary Prasek. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

94(438)::008 Historia kultury polskiej
47

Humanistyczne modele kultury nowożytnej wobec dziedzictwa starożytnego / red. nauk. tomu Marek Prejs. 2010 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

94(438)::008 Historia kultury polskiej
48
Rzewuski, Henryk (1791-1866).. Wędrówki umysłowe ; Mieszaniny obyczajowe / Henryk Rzewuski ; wstęp Iwona Węgrzyn ; przypisy Katarzyna Węglarczyk. 2010 BG( 1/ 0)

94(438)::008 Historia kultury polskiej
49

Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej. T. 1 / red. nauk. Wojciech Walczak i Karol Łopatecki. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

94(438)::008 Historia kultury polskiej
50

Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej. T. 2 / red. nauk. Wojciech Walczak i Karol Łopatecki. 2010 BG( 2/ 1)
BPP( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

94(438)::008 Historia kultury polskiej
51

Polska w Europie policentrycznej : dziedzictwo kulturowe i polityka rozwoju : materiały z sympozjum społeczno-kulturalnego, Kraków, 21 XI 2007 / pod red. Andrzeja Waśko ; Inicjatywa Małopolsk 2010 BG( 2/ 0)

94(438)::008 Historia kultury polskiej
52

Dziedzictwo kulturowe Warmii - Mazur - Powiśla : stan zachowania, potencjały i problemy / [zespół aut. Bożena Antonowicz et al.] ; Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 2009 BG( 1/ 0)

94(438)::008 Historia kultury polskiej
53
Gajdka, Krzysztof. Literatura, propaganda, służba : ludzie pióra w otoczeniu Radziwiłłów birżańskich w pierwszej połowie XVII wieku / Krzysztof Gajdka. 2009 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438)::008 Historia kultury polskiej
54
Górski, Artur (1870-1959).. Kultura narodu / Artur Górski ; [wstęp Grzegorz Górny]. 2009 BG( 1/ 0)

94(438)::008 Historia kultury polskiej
55

Humanitas i christianitas w kulturze polskiej / red. nauk. tomu Mirosława Hanusiewicz-Lavallee. 2009 BG( 1/ 0)

94(438)::008 Historia kultury polskiej
56

Między przeszłością a współczesnymi mediami : z problemów historii, kultury i edukacji / pod red. Piotra Kąkola i Anny Reglińskiej-Jemioł. 2009 BG( 1/ 0)

94(438)::008 Historia kultury polskiej
57

Z dziejów kultury czasów nowożytnych : wybór tekstów źródłowych / pod red. Małgorzaty Ewy Kowalczyk. 2009 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

94(438)::008 Historia kultury polskiej
58
Osiński, Zbigniew Mirosław (1955- ).. Lęk w kulturze społeczeństwa polskiego w XVI-XVII wieku / Zbigniew Mirosław Osiński. 2009 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438)::008 Historia kultury polskiej
59
Popiołek, Bożena (1962- ).. Woli mojej ostatniej testament ten... : testamenty staropolskie jako źródło do historii mentalności XVII i XVIII wieku / Bożena Popiołek. 2009 BG( 1/ 0)

94(438)::008 Historia kultury polskiej
60
Bogucka, Maria (1929-2020).. Kultura, naród, trwanie : dzieje kultury polskiej od zarania do 1989 roku / Maria Bogucka. 2008 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438)::008 Historia kultury polskiej
61
Bogucka, Maria (1929-2020).. Człowiek i świat : studia z dziejów kultury i mentalności XV-XVIII w. / Maria Bogucka ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla. 2008 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438)::008 Historia kultury polskiej
62

Florencja i Kraków wobec dziedzictwa / red. nauk. Jacek Purchla ; [tł. z wł. Katarzyna Dereszowska et al. ; tł. z ang. Monika Murzyn-Kupisz] ; Międzynarodowe Centrum Kultury. 2008 BG( 1/ 0)

94(438)::008 Historia kultury polskiej
63

Wolność w systemie zniewolenia : rozmowy o polskiej kontrkulturze / red. nauk. Aldona Jawłowska, Zofia Dworakowska. 2008 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438)::008 Historia kultury polskiej
64
Jakuboszczak, Agnieszka (1978- ).. Sarmacka dama : Barbara Sanguszkowa (1718-1791) i jej salon towarzyski / Agnieszka Jakuboszczak. 2008 BG( 1/ 0)

94(438)::008 Historia kultury polskiej
65

Wartości lewicowe w polskiej kulturze XX wieku / pod red. Marii Szyszkowskiej i Anny Rossmanith. 2008 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438)::008 Historia kultury polskiej
66
Supruniuk, Mirosław Adam (1962- ).. Przyjaciele wolności : Kongres Wolności Kultury i Polacy / Mirosław Adam Supruniuk. 2008 BG( 1/ 0)

94(438)::008 Historia kultury polskiej
67

Filhellenizm w Polsce : rekonesans : praca zbiorowa / pod red. Małgorzaty Borowskiej [et al. ; Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej, Uniwersytet Warsz 2007 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438)::008 Historia kultury polskiej
68

Dziedzictwo kulturowe pograniczy : drobna szlachta / red. nauk. Irena Kotowicz-Borowy. 2007 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438)::008 Historia kultury polskiej
69
Zasztowt, Leszek (1954- ).. Europa Środkowo-Wschodnia a Rosja XIX-XX wieku : w kręgu edukacji i polityki / Leszek Zasztowt. 2007 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438)::008 Historia kultury polskiej
70
Garncarek, Piotr. Przestrzeń kulturowa w nauczaniu języka polskiego jako obcego / Piotr Garncarek. 2006 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

94(438)::008 Historia kultury polskiej
71

Tekstylia bis : słownik młodej polskiej kultury / pod red. Piotra Mareckiego. 2006 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438)::008 Historia kultury polskiej
72
Potkowski, Edward (1934-2017).. Książka i pismo w średniowieczu : studia z dziejów kultury piśmiennej i komunikacji społecznej / Edward Potkowski ; Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora. 2006 BG( 1/ 0)

94(438)::008 Historia kultury polskiej
73
Ptasińska-Wójcik, Małgorzata. Z dziejów Biblioteki Kultury : 1946-1966 / Małgorzata Ptasińska-Wójcik ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. 2006 BG( 2/ 0)

94(438)::008 Historia kultury polskiej
74
Sadkowski, Wacław (1933- ).. W drzwiach do Europy : szkice o polskiej kulturze umysłowej i literackiej / Wacław Sadkowski. 2006 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

94(438)::008 Historia kultury polskiej
75

Tradycje kultury Północnego Mazowsza : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Siekierskiego ; Akademia Humanistyczna imienia Aleksandra Gieysztora. 2006 BG( 1/ 0)

94(438)::008 Historia kultury polskiej
76
Szyfer, Anna (1931- ).. Zapisane w pamięci : z badań etnografa / Anna Szyfer. 2006 BG( 1/ 0)

94(438)::008 Historia kultury polskiej
77
Żołądź-Strzelczyk, Dorota (1955- ).. Dziecko w dawnej Polsce / Dorota Żołądź-Strzelczyk. 2006 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

94(438)::008 Historia kultury polskiej
78
Kolbuszewski, Jacek (1938- ).. Kresy / Jacek Kolbuszewski. 2005 BG( 1/ 0)

94(438)::008 Historia kultury polskiej
79

Dziedzictwo kulturowe regionu gorzowskiego. T. 2 / pod red. Elżbiety Skorupskiej-Raczyńskiej ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. 2005 BHU( 1/ 0)

94(438)::008 Historia kultury polskiej
80
Woźniakowski, Krzysztof (1950- ).. Prasa, kultura, wojna : studia z dziejów czasopiśmiennictwa, kultury literackiej i artystycznej lat 1939-1945. Ser. 2 / Krzysztof Woźniakowski. 2005 BG( 2/ 0)

94(438)::008 Historia kultury polskiej
81
Domańska-Kubiak, Irena (1954- ). Autor Zakątek pamięci : życie w XIX-wiecznych dworkach kresowych / Irena Domańska-Kubiak ; opracowanie graficzne Andrzej Barecki ; redakcja Maria Magdalena Matusiak. 2004 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438)::008 Historia kultury polskiej
82

Cywilizacja prowincji Rzeczypospolitej szlacheckiej / pod red. Aleksandra Jankowskiego i Andrzeja Klondera. 2004 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438)::008 Historia kultury polskiej
83

Między odrzuceniem a fascynacją : Polska-Rosja : z dziejów kontaktów kulturalnych : wystawa pod honorowym patronatem Włodzimierza Cimoszewicza - Ministra Spraw Zagranicznych, wrzesień-grudzi 2003 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438)::008 Historia kultury polskiej
84
Dziechcińska, Hanna (1924-2015).. Świat i człowiek w pamiętnikach trzech stuleci : XVI-XVII-XVIII / Hanna Dziechcińska ; Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. 2003 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438)::008 Historia kultury polskiej
85
Kitowicz, Jędrzej (1728-1804).. Opis obyczajów za panowania Augusta III. T. 2 / Jędrzej Kitowicz ; oprac. Roman Pollak. 2003 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438)::008 Historia kultury polskiej
86
Kitowicz, Jędrzej (1728-1804).. Opis obyczajów za panowania Augusta III. T. 1 / Jędrzej Kitowicz ; oprac. Roman Pollak. 2003 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438)::008 Historia kultury polskiej
87
Siekierski, Stanisław (1929-2008).. Kultura szlachty polskiej w latach 1864-2001 / Stanisław Siekierski ; Wyższa Szkoła Humanistyczna imienia Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. [Wydział Filologii Polskiej]. 2003 BG( 1/ 0)

94(438)::008 Historia kultury polskiej
88
Tokarska, Anna. Książki, ludzie, idee : kontakty kulturalne Górnego Śląska z Krakowem w dobie niewoli narodowej / Anna Tokarska. 2003 BG( 2/ 0)

94(438)::008 Historia kultury polskiej
89
Walas, Teresa (1944- ).. Zrozumieć swój czas : kultura polska po komunizmie : rekonesans / Teresa Walas. 2003 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

94(438)::008 Historia kultury polskiej
90
Porębski, Mieczysław (1921-2012).. Polskość jako sytuacja / Mieczysław Porębski. 2002 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

94(438)::008 Historia kultury polskiej
91
Tałuć, Katarzyna. Emil Szramek, Jan Kudera, Konstanty Prus - pierwsze pokolenie badaczy śląskiego regionalizmu literackiego / Katarzyna Tałuć. 2002 BG( 1/ 0)

94(438)::008 Historia kultury polskiej
92
Chrzanowski, Tadeusz (1926-2006).. Kresy czyli Obszary tęsknot / Tadeusz Chrzanowski. 2001 BG( 1/ 0)

94(438)::008 Historia kultury polskiej
93

Przestrzenie, miejsca, wędrówki : kategoria przestrzeni w badaniach kulturowych i literackich : studia / pod red. Piotra Kowalskiego ; Uniwersytet Opolski, Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk 2001 BG( 1/ 0)

94(438)::008 Historia kultury polskiej
94

Dziedzictwo kulturowe pogranicza i samorządność w przemianach lokalnych Śląska Opolskiego / pod red. nauk. Edwarda Nycza i Jadwigi Kosowskiej-Rataj ; Uniwersytet Opolski. 2001 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

94(438)::008 Historia kultury polskiej
95
Samsonowicz, Henryk (1930-2021).. Złota jesień polskiego średniowiecza / Henryk Samsonowicz. 2001 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438)::008 Historia kultury polskiej
96

Wesela, chrzciny i pogrzeby w XVI-XVIII wieku : kultura życia i śmierci / pod red. Henryka Suchojada. 2001 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438)::008 Historia kultury polskiej
97
Świderska-Włodarczyk, Urszula. Kultura rycerska w średniowiecznej Polsce / Urszula Świderska. 2001 BG( 1/ 0)

94(438)::008 Historia kultury polskiej
98
Szaruga, Leszek (1946- ).. Przestrzeń spotkania : eseje o Kulturze paryskiej / Leszek Szaruga. 2001 BG( 2/ 0)

94(438)::008 Historia kultury polskiej
99
Szymańska, Irena (1921-1999).. Miałam dar zachwytu : wspomnienia wydawcy / Irena Szymańska ; zebr. i oprac. Ryszard Matuszewski. 2001 BG( 1/ 0)

94(438)::008 Historia kultury polskiej

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego