Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "94*438*:016" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 76 z 76 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Dunin-Wąsowicz, Anna. Autor bibliografii / katalogu Bibliografia prac profesora Krzysztofa Dunin-Wąsowicza za lata 1944-2012 / zestawiła Anna Żaboklicka-Wąsowiczowa. 2019 BG( 1/ 0)

94(438):016 Historia Polski - bibliografie
2
Romek, Zbigniew. Bibliografia prac profesora Andrzeja Wierzbickiego za lata 1971-2011 / oprac. Zbigniew Romek i Marcin Wolniewicz ; Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk. 2012 BG( 1/ 0)

94(438):016 Historia Polski - bibliografie
3
Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Katalog publikacji IPN 2000-2008 / [red.: Piotr Chojnacki, Anna Piekarska]. 2009 BG( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)

94(438):016 Historia Polski - bibliografie
4
Deszczyński, Marek (1967- ).. Bibliografia historii gospodarczej Polski podczas II wojny światowej / Marek Piotr Deszczyński, Aldona Podolska-Meducka. 2006 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

94(438):016 Historia Polski - bibliografie
5
Chojnacki, Władysław (1920-1991).. Bibliografia zwartych i ulotnych druków konspiracyjnych wydanych na ziemiach polskich pod okupacją niemiecką w latach 1939-1945 / Władysław Chojnacki ; przygotowali do druku Wojciech Chojnack 2005 BG( 1/ 0)

94(438):016 Historia Polski - bibliografie
6
Muzeum Niepodległości (Warszawa). O niepodległą Polskę : katalog zbiorów z lat 1914-1921 / oprac. Mirosława Pałaszewska ; Muzeum Niepodległości w Warszawie. 2005 BG( 1/ 0)

94(438):016 Historia Polski - bibliografie
7
Biblioteka Jagiellońska. Źródła do dziejów parlamentaryzmu polskiego w XVI-XVIII wieku w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej / Zbigniew Koziński, Zdzisław Pietrzyk. 2004 BG( 1/ 0)

94(438):016 Historia Polski - bibliografie
8

Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat... : pomoc ludności żydowskiej pod okupacją niemiecką w województwie białostockim : informator wystawy / [red. informatora Cezary Kuklo, Anna Py 2003 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438):016 Historia Polski - bibliografie
9
Kowalska, Izabela. Kampania wrześniowa 1939 : bibliografia. T. 2 / [oprac. Izabela Kowalska, Irena Sawicka ; współpraca Władysław Henzel, Katarzyna Świerczyńska ; red. Irena Sawicka ; wstęp Krzysztof Komorow 2002 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438):016 Historia Polski - bibliografie
10
Kowalska, Izabela. Kampania wrześniowa 1939 : bibliografia. T. 1 / [oprac. Izabela Kowalska, Irena Sawicka ; współpraca Władysław Henzel, Elżbieta Pawińska, Katarzyna Świerczyńska ; red. Irena Sawicka ; wst 2002 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438):016 Historia Polski - bibliografie
11

Deutsch-polnische Beziehungen in Geschichte und Gegenwart : Bibliographie 1900-1998. Bd. 3, Sprache, Literatur, Kunst, Musik, Theater, Film, Rundfunk, Fernsehen / hrsg. von Andreas Lawaty und Wies 2000 BG( 1/ 0)

94(438):016 Historia Polski - bibliografie
12

Deutsch-polnische Beziehungen in Geschichte und Gegenwart : Bibliographie 1900-1998. Bd. 4, Benutzerhinweise, Abkürzungen, Register / hrsg. von Andreas Lawaty und Wiesław Mincer ; unter Mitwirku 2000 BG( 1/ 0)

94(438):016 Historia Polski - bibliografie
13

Deutsch-polnische Beziehungen in Geschichte und Gegenwart : Bibliographie 1900-1998. Bd. 2, Religion, Buch, Presse, Wissenschaft und Bildung Philosophie und Psychologie / hrsg. von Andreas Lawaty 2000 BG( 1/ 0)

94(438):016 Historia Polski - bibliografie
14

Deutsch-polnische Beziehungen in Geschichte und Gegenwart : Bibliographie 1900-1998. Bd. 1, Politik, Gesellschaft, Wirtschaft, Kultur in Epochen und Regionen / hrsg. von Andreas Lawaty und Wiesła 2000 BG( 1/ 0)

94(438):016 Historia Polski - bibliografie
15

Bibliografia historii Polski XIX i XX wieku. T. 3, 1865-1918. zebrał i oprac. Zespół Zakładu Bibliografii Retrospektywnej XIX i XX wieku pod kier. Stefanii Sokołowskiej ; zred. Stefania Soko 2000 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

94(438):016 Historia Polski - bibliografie
16
Appel, Włodzimierz (1951- ).. Nauki o starożytności na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu : bibliografia za lata 1946-1996 / Włodzimierz Appel, Zofia Moszczyńska. 1998 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438):016 Historia Polski - bibliografie
17
Albrecht-Szymanowska, Wiesława (1936- ).. Bibliografia Poznańskiego Czerwca 1956 / Wiesława Albrecht-Szymanowska ; pod red. Zofii Trojanowiczowej. 1996 BG( 1/ 0)

94(438):016 Historia Polski - bibliografie
18
Chojnacki, Władysław (1920-1991).. Bibliografia polskich publikacji podziemnych wydanych pod rządami komunistycznymi w latach 1939-1941 i 1944-1953 : czasopisma, druki zwarte, druki ulotne / Władysław Chojnacki, przygot. do druk 1996 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

94(438):016 Historia Polski - bibliografie
19
Henzel, Władysław (1941- ).. Powstanie Warszawskie 1944 r. : bibliografia selektywna. T. 3 / Władysław Henzel, Irena Sawicka ; Departament Stosunków Społecznych MON. Centralna Biblioteka Wojskowa. 1996 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438):016 Historia Polski - bibliografie
20

Bibliografia historii gospodarczej Drugiej Rzeczypospolitej / pod red. Wojciecha Morawskiego ; przy współpr. Barbary Marandy-Porębskiej. 1996 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438):016 Historia Polski - bibliografie
21
Wojtkowski, Andrzej (1891-1975).. Bibliografia historii Wielkopolski. T. 2, z. 1-3 / oprac. Andrzej Wojtkowski. 1995 BG( 1/ 0)

94(438):016 Historia Polski - bibliografie
22
Wojtkowski, Andrzej (1891-1975).. Bibliografia historii Wielkopolski. T. 1 / oprac. Andrzej Wojtkowski. 1995 BG( 1/ 0)

94(438):016 Historia Polski - bibliografie
23
Burda, Bogumiła. Zielona Góra do 1945 roku : źródła i literatura / Bogumiła Burda, Dariusz Dolański, Tadeusz Dzwonkowski. 1994 BG( 1/ 0)

94(438):016 Historia Polski - bibliografie
24
Wojtkowski, Andrzej (1891-1975).. Bibliografia historii Wielkopolski. T. 2, z. 4-8 / oprac. Andrzej Wojtkowski ; pod red. Ryszarda Marciniaka. 1994 BG( 1/ 0)

94(438):016 Historia Polski - bibliografie
25
Baranowski, Henryk (1920-2011).. Bibliografia bitwy pod Grunwaldem i jej tradycji / Henryk Baranowski, Ireneusz Czarciński ; pod red. Mariana Biskupa ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. 1990 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

94(438):016 Historia Polski - bibliografie
26
Madej, Marta. Henryk Dobrzański "Hubal" (1897-1940) : (zestawienie bibliograficzne) / [oprac. Marta Madej, Elżbieta Stec] ; Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach. Dział Informacyjno-Bibliograficzny. 1990 BG( 1/ 0)

94(438):016 Historia Polski - bibliografie
27

Wkład narodu polskiego w zwycięstwo nad hitlerowskim faszyzmem w II wojnie światowej : (materiały bibliograficzne) / [oprac. Katarzyna Budzicka et al.] ; Centralna Biblioteka Wojskowa im. płk 1985 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

94(438):016 Historia Polski - bibliografie
28

Polacy w zwycięskiej walce z faszyzmem 1939-1945 / Biblioteka Narodowa. Instytut Bibliograficzny. 1985 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

94(438):016 Historia Polski - bibliografie
29

Bibliografia historii Polski XIX wieku. 2, 1832-1864. pod red. Władysława Chojnackiego ; [oprac. Anna Dzierzbicka et al.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. 1983 BG( 2/ 0)
BHU( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438):016 Historia Polski - bibliografie
30
Polska. Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce. Publikacje Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, 1945-1982 = Publikations of the Main Commission vor Investigation of Nazi Crimes in Poland 1945-1982 = Publikationen der Hauptk 1983 BG( 1/ 0)

94(438):016 Historia Polski - bibliografie
31
Woźnicka, Janina. Jan III Sobieski i odsiecz wiedeńska 1683 : materiały do bibliografii / [oprac. Janina Woźnicka] ; Centralna Biblioteka Wojskowa. 1983 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

94(438):016 Historia Polski - bibliografie
32

Bibliografia historii Polski XIX wieku. 2, 1832-1864. pod red. Władysława Chojnackiego ; [oprac. Anna Dzierzbicka et al.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. 1982 BG( 2/ 0)
BHU( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438):016 Historia Polski - bibliografie
33
Jabłkowska, Anna. Powstanie listopadowe 1830/1831 / [oprac. Anna Jabłkowska, Andrzej Piber ; pod red. Witolda Stankiewicza] ; Biblioteka Narodowa. Instytut Bibliograficzny. 1980 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438):016 Historia Polski - bibliografie
34

Wojna Obronna Polski w 1939 r. : bibliografia za lata... / Centralna Biblioteka Wojskowa im. płk. Zbigniewa Załuskiego. 1980 BG( 2/ 0)

94(438):016 Historia Polski - bibliografie
35

Bibliografia historii Polski XIX wieku. 2, 1832-1864. pod red. Władysława Chojnackiego ; [oprac. Anna Dzierzbicka et al.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. 1979 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438):016 Historia Polski - bibliografie
36

Bibliografia historii Polski XIX wieku. 2, 1832-1864. pod red. Władysława Chojnackiego ; [oprac. Anna Czudowska et al.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. 1979 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438):016 Historia Polski - bibliografie
37
Wyglenda, Ewa (1939-2001).. Bibliografia plebiscytu i powstań śląskich : wybór / Ewa Wyglenda. 1979 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438):016 Historia Polski - bibliografie
38

Wojna obronna Polski w 1939 r. : bibliografia : (suplement 2 do wyd. 2 rozsz.) / [oprac. Zespół Oddziału Bibliografi Wojskowej Centralnej Biblioteki Wojskowej]. 1979 BG( 1/ 0)

94(438):016 Historia Polski - bibliografie
39

Bibliografia historii Polski. T. 3, 1918-1945. pod red. Wiesława Bieńkowskiego ; oprac. Wiesław Bieńkowski [et al.] ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. 1978 BG( 1/ 0)
BHU( 2/ 0)

94(438):016 Historia Polski - bibliografie
40
Frieske, Józef (1910-1973).. Materiały do bibliografii okupacji hitlerowskiej w Polsce : piśmiennictwo polskie za lata 1944-1968 / Józef Frieske. 1978 BG( 1/ 0)

94(438):016 Historia Polski - bibliografie
41
Jarowiecki, Jerzy (1930- ).. Katalog krakowskiej prasy konspiracyjnej 1939-1945 / Jerzy Jarowiecki. 1978 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438):016 Historia Polski - bibliografie
42

Druga Rzeczpospolita 1918-1939 / [oprac. Aleksandra Nowak ; pod red. Witolda Stankiewicza] ; Biblioteka Narodowa. Instytut Bibliograficzny. 1978 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438):016 Historia Polski - bibliografie
43

Bibliografia historii Polski XIX wieku. 2, 1832-1864. pod red. Władysława Chojnackiego ; [oprac. Anna Dzierzbicka et al.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. 1976 BG( 2/ 0)
BHU( 2/ 0)
WHS( 2/ 0)

94(438):016 Historia Polski - bibliografie
44

Bibliografia historii Polski. T. 3, 1918-1945. pod red. Wiesława Bieńkowskiego ; oprac. Wiesław Bieńkowski [et al.] ; Instytut Historii PAN. 1974 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

94(438):016 Historia Polski - bibliografie
45

Bibliografia historii Polski XIX wieku. 2, 1832-1864. pod red. Władysława Chojnackiego ; [oprac. Anna Dzierzbicka et al.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. 1974 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438):016 Historia Polski - bibliografie
46

Bibliografia historii Polski XIX wieku. [T.] 2, 1832-1864. pod red. Władysława Chojnackiego ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. 1972 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438):016 Historia Polski - bibliografie
47
Kiedrzyńska, Wanda (1901-1985).. Powstanie warszawskie w książce i prasie : poradnik bibliograficzny / Wanda Kiedrzyńska ; słowo wstępne i aneks Władysław Bartoszewski. 1972 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438):016 Historia Polski - bibliografie
48
Szczepańska-Gołąbek, Iwona (1928-1986).. Dzieci polskie w drugiej wojnie światowej : poradnik bibliograficzny dla młodzieży od 11 do 15 lat / Iwona Szczepańska-Gołąbek ; Biblioteka Narodowa. Instytut Bibliograficzny. 1972 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

94(438):016 Historia Polski - bibliografie
49
Biegańska, Irena. Polacy na frontach zachodnich II wojny światowej : poradnik bibliograficzny / Irena Biegańska, Witold Biegański ; Biblioteka Narodowa. Instytut Bibliograficzny. 1971 BG( 2/ 0)

94(438):016 Historia Polski - bibliografie
50
Chojnacki, Władysław (1920-1991).. Bibliografia zwartych druków konspiracyjnych wydanych pod okupacją hitlerowską w latach 1939-1945 / Władysław Chojnacki. 1970 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438):016 Historia Polski - bibliografie
51

Bibliografia historii Polski XIX wieku. 2, 1832-1864. materiały zebrane pod kierunkiem Stanisława Płoskiego ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. 1968 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438):016 Historia Polski - bibliografie
52

Bibliografia historii Polski. T. 2, 1795-1918. pod red. Heleny Madurowicz-Urbańskiej ; oprac. Wiesław Bieńkowski [et al.] ; Państwowa Akademia Nauk Instytut Historii. 1967 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438):016 Historia Polski - bibliografie
53

Bibliografia historii Polski. T. 2, 1795-1918. pod red. Heleny Madurowicz-Urbańskiej ; oprac. Wiesław Bieńkowski [et al.] ; Państwowa Akademia Nauk Instytut Historii. 1967 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438):016 Historia Polski - bibliografie
54
Huppenthal, Janina (1928-2013).. II pokój toruński : poradnik bibliograficzny / Janina Huppenthal. 1966 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

94(438):016 Historia Polski - bibliografie
55

Bibliografia historii Polski. T. 1, Do roku 1795. pod red. Heleny Madurowicz-Urbańskiej ; oprac. Wiesław Bieńkowski [et al.] ; Państwowa Akademia Nauk Instytut Historii. 1965 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438):016 Historia Polski - bibliografie
56

Bibliografia historii Polski. T. 1, Do roku 1795. pod red. Heleny Madurowicz-Urbańskiej ; oprac. Wiesław Bieńkowski [et al.] ; Państwowa Akademia Nauk Instytut Historii. 1965 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438):016 Historia Polski - bibliografie
57

Bibliografia historii Polski. T. 1, Do roku 1795. pod red. Heleny Madurowicz-Urbańskiej ; oprac. Wiesław Bieńkowski [et al.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. 1965 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438):016 Historia Polski - bibliografie
58
Duraczyński, Eugeniusz (1931- ).. Narodziny Polski Ludowej : poradnik bibliograficzny / Eugeniusz Duraczyński ; Biblioteka Narodowa. Instytut Bibliograficzny. 1964 BG( 1/ 0)

94(438):016 Historia Polski - bibliografie
59
Kozłowski, Eligiusz (1924-1987).. Bibliografia Powstania Styczniowego / Eligiusz Kozłowski ; Wojskowy Instytut Historyczny. Zakład Historii Wojska Polskiego. 1964 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438):016 Historia Polski - bibliografie
60

Bibliografia pism ulotnych Rewolucji 1905-7 w Królestwie Polskim. 1 / [zespół red. Halina Kiepurska (red.) przy współpracy Leokadii Brzezińskiej i Janiny Wilgat] ; Biblioteka Narodowa. Zakł 1963 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438):016 Historia Polski - bibliografie
61
Ćwiek, Zbigniew (1920-1964).. Powstanie styczniowe 1863 : poradnik bibliograficzny / Zbigniew Ćwiek ; Biblioteka Narodowa. Instytut Bibliograficzny. 1963 BG( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

94(438):016 Historia Polski - bibliografie
62
Kubiak, Stanisław (1925-1990).. Bibliografia historii Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 / Stanisław Kubiak. 1963 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438):016 Historia Polski - bibliografie
63
Triller, Eugenia. Bibliografia konstytucji sejmowych XVII wieku w Polsce w świetle badań archiwalnych / Eugenia Triller. 1963 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

94(438):016 Historia Polski - bibliografie
64

Bibliografia pism ulotnych Rewolucji 1905-7 w Królestwie Polskim. 2, Indeksy / Biblioteka Narodowa. Zakład Informacji Naukowej. 1963 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438):016 Historia Polski - bibliografie
65

Bibliografia walki wyzwoleńczej narodu polskiego przeciw hitlerowskiemu okupantowi 1939-1945 : materiały z lat 1945-1960 = Bibliographie de la lutte pour la libération menée par le peuple polo 1961 BG( 1/ 0)
BHU( 2/ 0)

94(438):016 Historia Polski - bibliografie
66
Kormanowa, Żanna (1900-1988).. Materiały do bibliografii polskiego ruchu robotniczego (1918-1939). T. 1, Druki zwarte / oprac. Żanna Kormanowa. 1960 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438):016 Historia Polski - bibliografie
67

Bibliografia historii Polski XIX wieku. 1, 1815-1831 / pod red. Stanisława Płoskiego ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii ; [oprac.: Halina Bachulska et al]. 1958 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438):016 Historia Polski - bibliografie
68
Chojnacki, Władysław (1920-1991).. Materiały do bibliografii okupacji hitlerowskiej w Polsce 1939-1945 : uzupełnienia za lata 1944-1953 / Wł. Chojnacki, K. M. Pospieszalski, E. Serwański ; Polska Akademia Nauk. Instytut Histori 1957 BG( 2/ 0)
BHU( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438):016 Historia Polski - bibliografie
69
Finkel, Ludwik (1858-1930).. Bibliografia historii polskiej. 2 / zebr. i ułożył Ludwik Finkel. 1955 BG( 1/ 0)

94(438):016 Historia Polski - bibliografie
70
Finkel, Ludwik (1858-1930).. Bibliografia historii polskiej. 3 / zebr. i ułożył Ludwik Finkel. 1955 BG( 1/ 0)

94(438):016 Historia Polski - bibliografie
71
Finkel, Ludwik (1858-1930).. Bibliografia historii polskiej. 1 / zebr. i ułożył Ludwik Finkel. 1955 BG( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

94(438):016 Historia Polski - bibliografie
72
Bachulska, Halina (1895-1962).. Bibliografia historii Polski 1815-1914 : tom wstępny / oprac. Halina Bachulska ; przy współudz. Wandy Konarskiej, Barbary Konarskiej i Ireny Łapinowej. 1954 BG( 2/ 0)
BHU( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438):016 Historia Polski - bibliografie
73

Dziesięć lat Polski Ludowej : poradnik bibliograficzny / Biblioteka Narodowa. Instytut Bibliograficzny. 1954 BG( 1/ 0)

94(438):016 Historia Polski - bibliografie
74
Budzyk, Kazimierz (1911-1964).. Bibliografia konstytucyj sejmowych XVII wieku w Polsce / Kazimierz Budzyk. 1952 BG( 4/ 0)
BHU( 2/ 0)

94(438):016 Historia Polski - bibliografie
75

Bibliografia Historii Śląska za Lata... / Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii ; zestawił Karol Maleczyński. 1939 BG( 14/ 0)
BHU( 9/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438):016 Historia Polski - bibliografie
76

Bibliografia Historii Polskiej za Rok ... / [Polskie Towarzystwo Historyczne] ; oprac. Jan Baumgart. 1935 BG( 141/ 0)
BHU( 91/ 0)
WHS( 62/ 0)

94(438):016 Historia Polski - bibliografie

No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2018-2019 zrealizowała zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego