Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "94*438*.084" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 93 z 93 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Hofmann, Gunter (1942- ). Autor Polacy i Niemcy : droga do europejskiej rewolucji roku 1989/90 / Gunter Hofmann ; przekład Stanisław Rosnowski ; Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta Uniwersytetu Wr 2018 BG( 1/ 0)

94(438).084 Rzeczpospolita Polska 1990-
2
Zamroczyńska, Magdalena. Autor Postępowania rehabilitacyjne osób skazanych za działalność na rzecz niepodległej Polski / Magdalena Zamroczyńska ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).084 Rzeczpospolita Polska 1990-
3
Radomski, Grzegorz (historia). Spory o samorząd terytorialny w polskiej myśli politycznej po 1989 roku / Grzegorz Radomski. 2017 BG( 1/ 0)

94(438).084 Rzeczpospolita Polska 1990-
4
Dudek, Antoni (1966- ).. Historia polityczna Polski : 1989-2015 / Antoni Dudek. 2016 BG( 1/ 0)

94(438).084 Rzeczpospolita Polska 1990-
5
Grzymski, Jan (1982- ).. Powrót do Europy – polski dyskurs : wyznaczanie perspektywy krytycznej / Jan Grzymski. 2016 BG( 1/ 0)

94(438).084 Rzeczpospolita Polska 1990-
6
Konferencja Smoleńska (4 ; 2015 ; Warszawa). IV Konferencja Smoleńska 14.11.2015 : materiały konferencyjne / [autorzy.: Wiesław K. Binienda i czternastu pozostałych ; redakcja i skład komputerowy Piotr Witakowski]. 2016 BG( 1/ 0)

94(438).084 Rzeczpospolita Polska 1990-
7
Kurianiuk, Krzysztof. Wielka podlaska zmiana : obrazy świata polskiej transformacji systemowej w reportażach Polskiego Radia Białystok w latach 1989-1999 / Krzysztof Kurianiuk. 2016 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).084 Rzeczpospolita Polska 1990-
8

Co wiemy o przebiegu katastrofy smoleńskiej : Konferencja Smoleńska : wstępne podsumowanie / [redakcja i skład komputerowy Piotr Witakowski]. 2016 BG( 1/ 0)

94(438).084 Rzeczpospolita Polska 1990-
9
Bujak, Adam (1942- ).. Wygaszanie Polski : 1989-2015 / Adam Bujak, Bogdan Chazan, Piotr Gliński, Marek Gróbarczyk, Andrzej Jaworski, Janusz Kawecki, Jerzy Kłosiński, Grzegorz Kwaśniak, Antoni Macierewicz, Krzysztof 2015 BG( 1/ 0)

94(438).084 Rzeczpospolita Polska 1990-
10

Transformacja 1989 : w 25-lecie powołania rządu Tadeusza Mazowieckiego : materiały z seminarium zorganizowanego przez Polską Akademię Umiejętności, Wojewodę Małopolskiego Jerzego Millera 2015 BG( 1/ 0)

94(438).084 Rzeczpospolita Polska 1990-
11
Głuszko, Mariusz (1970- ).. Polska wobec rozpadu ZSRR w 1991 roku / Mariusz Głuszko. 2015 BG( 1/ 0)

94(438).084 Rzeczpospolita Polska 1990-
12
Koczwańska-Kalita, Dorota. (Nie)chciane dziecko III RP : Instytut Pamięci Narodowej 2000-2010 : geneza, funkcjonowanie, kontekst społeczny i polityczny / Dorota Koczwańska-Kalita. 2015 BG( 1/ 0)

94(438).084 Rzeczpospolita Polska 1990-
13
Konferencja Smoleńska (3 ; 2014 ; Warszawa). Konferencja Smoleńska 20.10.2014 : materiały konferencyjne / [autorzy.: Wiesław K. Binienda i siedemnastu pozostałych ; redakcja i skład komputerowy Piotr Witakowski]. 2015 BG( 1/ 0)

94(438).084 Rzeczpospolita Polska 1990-
14
Zakrzewski, Piotr (politologia). Rządy mniejszościowe w III Rzeczypospolitej / Piotr Zakrzewski ; Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Uniwersytet Warszawski. 2015 BG( 1/ 0)

94(438).084 Rzeczpospolita Polska 1990-
15
Konferencja Smoleńska (2 ; 2013 ; Warszawa). Konferencja Smoleńska 21-22.10.2013 : materiały konferencyjne / [aut.: Wiesław K. Binienda et al. ; red. i skład komputerowy Piotr Witakowski]. 2014 BG( 1/ 0)

94(438).084 Rzeczpospolita Polska 1990-
16

Wokół dwóch seminariów w ramach projektu Archiwa Przełomu 1989-1991 : I seminarium Archiwa Przełomu jako przedmiot badań naukowych, Warszawa, 22 listopada 2011 r. : III seminarium Puzzle ar 2014 BG( 1/ 0)

94(438).084 Rzeczpospolita Polska 1990-
17

Krajobraz kulturowy wolnej Polski : zbiór studiów / pod red. Dominiki Czarneckiej, Joanny Książek. 2013 BG( 1/ 0)

94(438).084 Rzeczpospolita Polska 1990-
18

"Archiwa Przełomu 1989-1991" w czasach przełomu : przegląd źródeł - ocena stanu zachowania i mapa rozmieszczenia : materiały z II ogólnopolskiego seminarium, Pałac Prezydencki, 15 paździ 2013 BG( 1/ 0)

94(438).084 Rzeczpospolita Polska 1990-
19
Robal, Jacek. Partyjniackie oligarchie i ukradziona republika czyli III RP / Jacek Robal. 2013 BG( 2/ 0)

94(438).084 Rzeczpospolita Polska 1990-
20
Gluza, Zbigniew (1955- ).. Odkrycie karty : niezależna strategia pamięci / Zbigniew Gluza ; oprac. Agnieszka Dębska. 2012 BG( 1/ 0)

94(438).084 Rzeczpospolita Polska 1990-
21

Polska po 20 latach wolności / red. Marta Bucholc [et al.]. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).084 Rzeczpospolita Polska 1990-
22

W kręgu pytań o tożsamość narodową i etniczną Pomorza Gdańskiego : monografia zbiorowa / pod red. nauk. Andrzeja Chodubskiego [et al.]. 2011 BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).084 Rzeczpospolita Polska 1990-
23
Hall, Aleksander (1953- ).. Osobista historia III Rzeczypospolitej / Aleksander Hall. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

94(438).084 Rzeczpospolita Polska 1990-
24

Oblicza polskiej modernizacji : próba bilansu transformacji systemowej III Rzeczypospolitej / pod red. Eryka Krasuckiego, Tomasza Sikorskiego, Anny Szczepańskiej. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

94(438).084 Rzeczpospolita Polska 1990-
25

Transformacja ustrojowa w Polsce 1989-2009 / red. nauk. Maria Kruk, Jan Wawrzyniak ; współpraca Marcin Olszówka ; Instytut Nauk Prawnych PAN. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)

94(438).084 Rzeczpospolita Polska 1990-
26
Kucharczyk, Grzegorz (1969- ).. Strachy z gazety : 20 lat przestróg dla Polski / Grzegorz Kucharczyk. 2011 BG( 1/ 0)

94(438).084 Rzeczpospolita Polska 1990-
27

Europa i Polska na przełomie XX i XXI wieku : wizje i realizacja / pod red. Marii Marczewskiej-Rytko. 2011 BG( 1/ 0)

94(438).084 Rzeczpospolita Polska 1990-
28

Rok Prezydentury : 6 sierpnia 2010 - 5 sierpnia 2011 / [oprac. przygotowane przez Gabinet Prezydenta RP ; pod red. Tomasza Nałęcza]. 2011 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).084 Rzeczpospolita Polska 1990-
29
Pilis, Mariusz. List z Polski / Mariusz Pilis, Artur Dmochowski. 2011 BG( 1/ 0)

94(438).084 Rzeczpospolita Polska 1990-
30
Stelmachowski, Andrzej (1925-2009).. Kształtowanie się ustroju III Rzeczypospolitej / Andrzej Stelmachowski. 2011 BG( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

94(438).084 Rzeczpospolita Polska 1990-
31
Święchowicz, Tadeusz (1963- ).. Smoleński upadek : katastrofa, która wstrząsnęła światem / Tadeusz Święchowicz. 2011 BG( 1/ 0)

94(438).084 Rzeczpospolita Polska 1990-
32
Ziemkiewicz, Rafał Aleksander (1964- ).. Zgred / Rafał A. Ziemkiewicz. 2011 BG( 1/ 0)

94(438).084 Rzeczpospolita Polska 1990-
33
Zybertowicz, Andrzej (1954- ).. Pociąg do Polski, Polska do pociągu / Andrzej Zybertowicz. 2011 BG( 1/ 0)

94(438).084 Rzeczpospolita Polska 1990-
34
Amelin, Sergej Aleksandrovič (1968- ).. Ostatni lot : spojrzenie z Rosji / Siergiej Amielin ; przeł. Ewa Skórska. 2010 BG( 1/ 0)

94(438).084 Rzeczpospolita Polska 1990-
35

Transformacja w Polsce i na Ukrainie : wybrane aspekty = Transformacìâ v Pol’ŝì i v Ukraïnì : vibranì aspekti / pod red. nauk. Andrzeja Antoszewskiego, Antoniny Kolodii, Krzysztofa Kowalczy 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

94(438).084 Rzeczpospolita Polska 1990-
36

Kronika - 10 lat IPN / [pod red. Doroty Koczwańskiej-Kality ; konsultacja Antoni Dudek, Włodzimierz Suleja, Jan Żaryn]. 2010 BG( 1/ 0)

94(438).084 Rzeczpospolita Polska 1990-
37
Kaczyński, Jarosław (1949- ).. Alfabet braci Kaczyńskich / rozmawiali Michał Karnowski, Piotr Zaremba. 2010 BG( 2/ 0)

94(438).084 Rzeczpospolita Polska 1990-
38
Kaczyński, Lech (1949-2010).. Lech Kaczyński - ostatni wywiad / Łukasz Warzecha. 2010 BG( 1/ 0)

94(438).084 Rzeczpospolita Polska 1990-
39
Kraśko, Piotr (1971- ).. Smoleńsk - 10 kwietnia 2010 : opowieść o dokładnie zaplanowanym dniu, który nigdy się nie wydarzył, o tym co działo się tuż po katastrofie, o wciąż zadawanym pytaniu: jak to możliwe? 2010 BG( 1/ 0)

94(438).084 Rzeczpospolita Polska 1990-
40
Kuroń, Jacek (1934-2004).. Nadzieja i rozczarowanie : pisma polityczne 1989-2004 / Kuroń ; [red. Marta Boguta, Maciej Kropiwnicki, Michał Sutowski]. 2010 BG( 1/ 0)

94(438).084 Rzeczpospolita Polska 1990-
41

Polska transformacja : spojrzenie po dwudziestu latach : książka jubileuszowa wydana z okazji dwudziestolecia Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk / pod red. Wojciecha Materski 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)
WHS( 1/ 0)

94(438).084 Rzeczpospolita Polska 1990-
42
Migalski, Marek (1969- ).. Nieudana rewolucja, nieudana restauracja : Polska w latach 2005-2010 / Marek Migalski. 2010 BG( 1/ 0)

94(438).084 Rzeczpospolita Polska 1990-
43

Modernizacja Polski : struktury, agencje, instytucje / red. nauk. Witold Morawski. 2010 BG( 2/ 1)
BWEiZ( 2/ 1)
WHS( 1/ 0)

94(438).084 Rzeczpospolita Polska 1990-
44
Osiecki, Jan (1977- ).. Ostatni lot : przyczyny katastrofy smoleńskiej : śledztwo dziennikarskie / Jan Osiecki, Tomasz Białoszewski, Robert Latkowski. 2010 BG( 1/ 0)

94(438).084 Rzeczpospolita Polska 1990-
45

Bronisław Geremek - Głos w Europie / [Bronisław Geremek et al.] ; przekł. Agnieszka Rosińska[!]-Bóbr. 2010 BG( 1/ 0)

94(438).084 Rzeczpospolita Polska 1990-
46

Żałoba / [red. Sławomir Sierakowski, Agata Szczęśniak]. 2010 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).084 Rzeczpospolita Polska 1990-
47

Syndrom pawia i papugi : 20 lat transformacji ustrojowej Polski / red. nauk. Marek Sokołowski. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

94(438).084 Rzeczpospolita Polska 1990-
48
Bereś, Witold (1960- ).. Nasza historia - 20 lat RP.pl / Witold Bereś, Krzysztof Burnetko. 2009 BG( 1/ 0)

94(438).084 Rzeczpospolita Polska 1990-
49
Czarnecki, Paweł (1980- ).. Autorytaryzm a demokracja : przemiany ustrojowe w Polsce po roku 1989 / Paweł Czarnecki. 2009 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

94(438).084 Rzeczpospolita Polska 1990-
50

Rzeczpospolita 1989-2009 : zwykłe państwo Polaków? / pod red. Jacka Kloczkowskiego. 2009 BG( 1/ 0)

94(438).084 Rzeczpospolita Polska 1990-
51
Kurczewski, Jacek (1943- ).. Ścieżki emancypacji : osobista teoria transformacji ustrojowej w Polsce / Jacek Kurczewski. 2009 BG( 3/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).084 Rzeczpospolita Polska 1990-
52
Matyja, Rafał (1967- ).. Państwo czyli kłopot / Rafał Matyja. 2009 BG( 1/ 0)

94(438).084 Rzeczpospolita Polska 1990-
53
Matyja, Rafał (1967- ).. Konserwatyzm po komunizmie / Rafał Matyja. 2009 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).084 Rzeczpospolita Polska 1990-
54
Michnik, Adam (1946- ).. Dwie dekady wolności / Adam Michnik. 2009 BG( 1/ 0)

94(438).084 Rzeczpospolita Polska 1990-
55
Palikot, Janusz (1964- ).. Pop-polityka / Janusz Palikot. 2009 BG( 1/ 0)

94(438).084 Rzeczpospolita Polska 1990-
56
Sadecki, Jerzy (1950- ).. Trzynastu : premierzy wolnej Polski / Jerzy Sadecki. 2009 BG( 1/ 0)

94(438).084 Rzeczpospolita Polska 1990-
57
Waśko, Andrzej (1961- ).. Demokracja bez korzeni / Andrzej Waśko. 2009 BG( 1/ 0)

94(438).084 Rzeczpospolita Polska 1990-
58
Żmigrodzki, Zbigniew (1931- ).. Trzecia RP czy PRL-bis? / Zbigniew Żmigrodzki. 2009 BG( 1/ 0)

94(438).084 Rzeczpospolita Polska 1990-
59
Bonusiak, Włodzimierz (1942- ).. Trzecia Rzeczpospolita (1989-2007) / Włodzimierz Bonusiak. 2008 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

94(438).084 Rzeczpospolita Polska 1990-
60
Gędek, Marek (1965-2018).. Oligarchia polska czyli Historia Polski 1989-2006 / Marek Gędek. 2008 BG( 1/ 0)

94(438).084 Rzeczpospolita Polska 1990-
61
Grzymski, Jan (1982- ).. Rozmowa czy konfrontacja? : protesty pisane, marsze i strajki w Polsce 2005-2007 / Jan Grzymski ; Instytut Spraw Publicznych. 2008 BG( 1/ 0)

94(438).084 Rzeczpospolita Polska 1990-
62
Gulczyński, Mariusz (1928- ).. Kreowanie demokracji : z dysput o celach i metodach polskiej transformacji / Mariusz Gulczyński. 2008 BG( 1/ 0)

94(438).084 Rzeczpospolita Polska 1990-
63
Jackowski, Jan Maria (1958- ).. Na tropach IV RP / Jan Maria Jackowski. 2008 BG( 1/ 0)

94(438).084 Rzeczpospolita Polska 1990-
64

Polska Tuska / pod red. Piotra Kosiewskiego. 2008 BG( 2/ 0)

94(438).084 Rzeczpospolita Polska 1990-
65
Wildstein, Bronisław (1952- ).. Moje boje z III RP (i nie tylko) : wybór publicystyki (2001-2008) / Bronisław Wildstein. 2008 BG( 1/ 0)

94(438).084 Rzeczpospolita Polska 1990-
66
Ziemkiewicz, Rafał Aleksander (1964- ).. Czas wrzeszczących staruszków / Rafał A. Ziemkiewicz. 2008 BG( 1/ 0)

94(438).084 Rzeczpospolita Polska 1990-
67
Żmigrodzki, Zbigniew (1931- ).. Nowa twarz komunizmu / Zbigniew Żmigrodzki. 2008 BG( 1/ 0)

94(438).084 Rzeczpospolita Polska 1990-
68

IV Rzeczpospolita? / pod red. Macieja Hartlińskiego, Adama Hołuba, Karoliny Tybuchowskiej-Hartlińskiej ; [aut. Ryszard Adamczak et al.]. 2007 BG( 1/ 0)

94(438).084 Rzeczpospolita Polska 1990-
69
Czapliński, Przemysław (1962- ).. Powrót centrali : literatura w nowej rzeczywistości / Przemysław Czapliński. 2007 BG( 1/ 0)

94(438).084 Rzeczpospolita Polska 1990-
70
Janicki, Mariusz. Cień wielkiego brata : ideologia i praktyka IV RP / Mariusz Janicki, Wiesław Władyka. 2007 BG( 1/ 0)

94(438).084 Rzeczpospolita Polska 1990-
71
Lis, Tomasz (1966- ).. PiS-neyland : felietony publikowane od listopada 2005 do września 2007 / Tomasz Lis. 2007 BG( 1/ 0)

94(438).084 Rzeczpospolita Polska 1990-
72

Polska - Białoruś : wybrane aspekty polityczne i gospodarcze / pod red. Mariana S. Wolańskiego, Grzegorza Tokarza. 2007 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

94(438).084 Rzeczpospolita Polska 1990-
73
Wałęsa, Lech (1943- ).. Moja III RP / Lech Wałęsa. 2007 BG( 1/ 0)

94(438).084 Rzeczpospolita Polska 1990-
74
Żakowski, Jacek (1957- ).. Nauczka / Jacek Żakowski. 2007 BG( 1/ 0)

94(438).084 Rzeczpospolita Polska 1990-
75

Raport z weryfikacji WSI. 2007 BG( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

94(438).084 Rzeczpospolita Polska 1990-
76

W kręgu "teczek" : z badań nad zasobem i funkcjami archiwum Instytutu Pamięci Narodowej / pod red. Jerzego Bednarka i Pawła Perzyny ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni pr 2006 BG( 1/ 0)

94(438).084 Rzeczpospolita Polska 1990-
77

Droga do Akademii WSN - WSP - AJD : 1971-1974-2004 / oprac. Zbigniew Grządzielski, Ryszard Szwed, Beata Urbanowicz ; przy współpr. Ewy Bugiel, Elżbiety Brzęczek-Izydorczyk, Agnieszki Czajkows 2006 BHU( 1/ 0)

94(438).084 Rzeczpospolita Polska 1990-
78
Siedlar-Kołyszko, Teresa. Byli, są. Czy będą...? / Teresa Siedlar-Kołyszko. 2006 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

94(438).084 Rzeczpospolita Polska 1990-
79
Żmigrodzki, Zbigniew (1931- ).. Plagi III Rzeczpospolitej / Zbigniew Żmigrodzki. 2006 BG( 1/ 0)

94(438).084 Rzeczpospolita Polska 1990-
80

Kronika kadencji Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego : 23 grudnia 2005 - 31 marca 2006 / Biuro Prasowe Kancelarii Prezydenta RP. 2006 BG( 1/ 0)

94(438).084 Rzeczpospolita Polska 1990-
81

Polska i Białoruś po rozszerzeniu Unii Europejskiej = Belarus’ ì Pol’ŝa paslâ pašyrènnâ Eŭrapejskaga Saûza / pod red. Macieja Krzysztofowicza. ; [przekł. na jęz. pol. Agata Wierzbowska 2005 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
CDE( 1/ 0)

94(438).084 Rzeczpospolita Polska 1990-
82
Zarzycki, Kazimierz (1939-2020).. Czarna msza III RP? : mój osobisty PIT / Kazimierz Zarzycki. 2005 BG( 1/ 0)

94(438).084 Rzeczpospolita Polska 1990-
83
Jackowski, Jan Maria (1958- ).. Drogi i bezdroża III RP / Jan Maria Jackowski. 2004 BG( 1/ 0)

94(438).084 Rzeczpospolita Polska 1990-
84
Rokita, Jan Maria (1959- ).. Alfabet Rokity / rozmawiali Michał Karnowski i Piotr Zaremba. 2004 BG( 1/ 0)

94(438).084 Rzeczpospolita Polska 1990-
85
Karpiński, Jakub (1940-2003).. Trzecia niepodległość : najnowsza historia Polski / Jakub Karpiński. 2001 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).084 Rzeczpospolita Polska 1990-
86

Spór o Polskę 1989-99 : wybór tekstów prasowych / wstęp, wybór i układ Paweł Śpiewak. 2000 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)

94(438).084 Rzeczpospolita Polska 1990-
87
Majcherek, Janusz A. (1955- ).. Pierwsza dekada III Rzeczypospolitej 1989-1999 / Janusz A. Majcherek. 1999 BG( 2/ 0)

94(438).084 Rzeczpospolita Polska 1990-
88
Narbutt, Jerzy (1925-2011).. Uciec z wieży Babel / Jerzy Narbutt. 1999 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

94(438).084 Rzeczpospolita Polska 1990-
89
Nowak-Jeziorański, Jan (1913-2005).. Polska wczoraj, dziś i jutro / Jan Nowak-Jeziorański. 1999 BG( 2/ 0)

94(438).084 Rzeczpospolita Polska 1990-
90
Onyszkiewicz, Janusz (1937- ).. Ze szczytów do NATO : z ministrem obrony narodowej Januszem Onyszkiewiczem rozmawiają Witold Bereś i Krzysztof Burnetko. 1999 BG( 1/ 0)

94(438).084 Rzeczpospolita Polska 1990-
91
Andrusiewicz, Andrzej (1940- ).. Polska 1991-1995 : kalendarz wydarzeń / Andrzej Andrusiewicz. 1997 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

94(438).084 Rzeczpospolita Polska 1990-
92
Dudek, Antoni (1966- ).. Pierwsze lata III Rzeczypospolitej 1989-1995 : zarys historii politycznej Polski / Antoni Dudek. 1997 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

94(438).084 Rzeczpospolita Polska 1990-
93
Gwiazda, Andrzej (1935- ).. Gwiazda miałeś rację / z Andrzejem Gwiazdą rozmawiała Wiesława Kwiatkowska. 1990 BG( 1/ 0)

94(438).084 Rzeczpospolita Polska 1990-

No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego