Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "94*438*.083" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 773 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1

Miotła Stalina : Polska Północno-Wschodnia i jej pogranicze w czasie obławy augustowskiej w 1945 roku / redaktorzy tomu Łukasz Adamski, Grzegorz Hryciuk, Grzegorz Motyka. 2019 BG( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
2
Anusz, Andrzej (1965- ). Autor Nielegalna polityka : zjawisko drugiego obiegu politycznego w PRL (1976-1989) / Andrzej Anusz. 2019 BG( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
3

Marzec i po marcu : wpływ kryzysu marca ’68 na środowiska naukowe i kulturę Polski Ludowej / pod redakcją Przemysława Benkena i Tadeusza Pawła Rutkowskiego ; Instytut Pamięci Narodowej. Kom 2019 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
4

Gen wolności : koncepcje polityczne opozycji niepodległościowej w latach 1975-1989 : materiały z Konferencji środowisk Niepodległościowych / pod redakcją Pawła Bromskiego ; Fundacja Walcz 2019 BG( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
5
Bułhak, Władysław (1965- ). Autor Wywiad PRL a Watykan 1962-1978 / Władysław Bułhak ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. 2019 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
6

W godzinie próby : żołnierze podziemia niepodległościowego w Białostockiem po 1944 roku i ich losy / wybór, wstęp i opracowanie Anna Chmielewska, Jolanta Drozdowska, Justyna Gogolewska. 2019 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
7

Życie codzienne w PRL / pod redakcją Małgorzaty Chomy-Jusińskiej, Marcina Kruszyńskiego, Tomasza Osińskiego. 2019 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
8
Friszke, Andrzej (1956- ). Autor Psychologia Okrągłego Stołu / redakcja Mirosław Kofta i Adam Leszczyński ; Andrzej Friszke, Janusz Grzelak, Mirosław Kofta, Wiktor Osiatyński, Janusz Reykowski. 2019 BG( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
9
Gasztold-Seń, Przemysław (1985- ). Autor Towarzysze z betonu : dogmatyzm w PZPR 1980-1990 / Przemysław Gasztold ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. 2019 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
10
Gruszczyk, Marcela. Autor Idea w służbie propagandy : Komitet Słowiański w Polsce 1945-1953 na tle ruchu nowosłowiańskiego / Marcela Gruszczyk. 2019 BG( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
11
Habielski, Rafał (1957- ). Autor Audycje historyczne i kulturalne Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa w latach 1952-1975 / Rafał Habielski. 2019 BG( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
12
Kopka, Bogusław (1969- ). Autor Gułag nad Wisłą : komunistyczne obozy pracy w Polsce 1944-1956 / Bogusław Kopka. 2019 BG( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
13
Kucharski, Wojciech (1978- ). Autor Komuniści i Watykan : polityka komunistycznej Polski wobec Stolicy Apostolskiej 1945-1974 / Wojciech Kucharski ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiem 2019 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
14

Solidarność Walcząca 1982-1990 : studia i szkice / pod redakcją Sebastiana Ligarskiego i Michała Siedziako. 2019 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
15
Makowski, Adam (historia). Autor Między iluzją a realiami : Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich w latach 1957-1970 / Adam Makowski. 2019 BG( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
16
Momro, Paweł (1985- ). Autor Prezydentura polska w pierwszych latach III RP / Paweł Momro. 2019 BG( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
17

Opozycja i opór społeczny w Polsce po 1956 roku / pod redakcją Tomasza Kozłowskiego, Jana Olaszka i Grzegorza Wołka. 2019 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
18

Wyniki pracy wywiadu naukowo-technicznego MSW PRL 1971-1989 / opracował i wstępem poprzedził Mirosław Sikora ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polski 2019 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
19

Aparat bezpieczeństwa wobec mniejszości narodowych w Polsce w latach 1944-1956 / pod redakcją Jarosława Syrnyka ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Pols 2019 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
20
Wierzbicki, Marek (1964- ). Autor Człowiek z Polski : prezydent RP Kazimierz Aleksander Sabbat (1913-1989) i polska emigracja niepodległościowa / Marek Wierzbicki ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeci 2019 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
21
Wołoszyn, Jacek Witold (1972- ). Autor Niepodległościowa konspiracja młodzieżowa na ziemiach polskich w latach 1944/45-1956 / Jacek Witold Wołoszyn ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polsk 2019 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
22
Zborowska, Agata. Autor Życie rzeczy w powojennej Polsce / Agata Zborowska. 2019 BG( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
23
Błasiak, Wojciech (1952- ). Autor Zaprzepaszczona rewolucja : robotnicza rewolucja społeczna "Solidarności" : podłoże, przyczyny, przebieg, skutki i konsekwencje : [w trzech studiach] / Wojciech Błasiak. 2018 BG( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
24
Błażejowska, Justyna (1983- ). Autor Opozycja antyreżimowa w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w latach 1956-1989 / Justyna Błażejowska. 2018 BG( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
25

Między solidaryzmem a niepodległością : myśl polityczna Solidarności Walczącej / redakcja naukowa Krzysztof Brzechczyn ; Oddziałowe Biuro Badań Historycznych w Poznaniu. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
26

Komunizm : idee i praktyki w Polsce 1944-1989 / pod redakcją Katarzyny Chmielewskiej, Agnieszki Mrozik i Grzegorza Wołowca. 2018 BG( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
27

Stefan Wyszyński wobec oporu społecznego i opozycji 1945-1981 / redakcja naukowa Ewa K. Czaczkowska. 2018 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
28

1968 marzec : fakty, wydarzenia, interpretacje / pod redakcją Arkadiusza Czwołka, Sylwii Galij-Skarbińskiej i Wojciecha Polaka. 2018 BG( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
29
Eisler, Jerzy (1952- ). Autor Czterdzieści pięć lat, które wstrząsnęły Polską : historia polityczna 1944-1989 / Jerzy Eisler. 2018 BG( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
30
Gajewski, Krzysztof (1976- ). Autor Reprezentacje komunizmu : PRL z perspektywy badań literackich i kulturowych / Krzysztof Gajewski. 2018 BG( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
31
Habielski, Rafał (1957- ). Autor Rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa w latach 1950-1975 / Rafał Habielski, Paweł Machcewicz. 2018 BG( 2/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
32
Kulerski, Wiktor (1935- ). Autor Archiwum Wiktora Kulerskiego : dokumenty podziemnej "Solidarności" 1982–1986 / wstęp i opracowanie Jan Olaszek ; posłowie Andrzej Friszke ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbro 2018 BG( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
33

Internowani i uwięzieni w stanie wojennym / redakcja Tomasz Kurpierz, Jarosław Neja. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
34

Obszar Centralny Zrzeszenia WiN 1945-1947 / pod redakcją Tomasza Łabuszewskiego ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Warszawie. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
35
Łaptos, Józef (1944- ). Autor Humanitaryzm i polityka : pomoc UNRRA dla Polski i polskich uchodźców w latach 1944-1947 / Józef Łaptos. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
36
Ligarski, Sebastian (1975- ). Autor Artyści, PRL i bezpieka : Herbert, Miłosz, Hłasko i wielu innych... / Sebastian Ligarski, Grzegorz Majchrzak. 2018 BG( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
37
Ordyłowski, Marek (1949- ). Autor Nadzór komunistycznej partii i służb specjalnych w Polsce Ludowej nad ruchem sportowym, PKOl i ekipami olimpijskimi / Marek Ordyłowski, Leonard Szymański. 2018 BG( 2/ 0)
WHS( 2/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
38

Uwięzienie Prymasa : nowe fakty i dokumenty / opracował Marian P. Romaniuk. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
39

Ogniwa zakładowe i sekcje branżowe NSZZ "Solidarność" 1980-1989 / pod redakcją Łukasza Sołtysika i Grzegorza Waligóry. 2018 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
40
Syrwid, Robert (1963- ). Autor Starostowie Warmii i Mazur w latach 1945-1950 : szkice biograficzne / Robert Syrwid. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
41
Szumski, Jakub. Autor Rozliczenia z ekipą Gierka 1980-1984 / Jakub Szumski. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
42
Wicenty, Daniel (1977- ). Autor Zgniłe jabłka, zepsute skrzynki i złe powietrze : dysfunkcje w Służbie Bezpieczeństwa w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku / Daniel Wicenty ; Instytut Pamięci Narodowej. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
43
Ziębińska-Witek, Anna. Autor Muzealizacja komunizmu w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej / Anna Ziębińska-Witek. 2018 BG( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
44
Adamus, Anna Maria (1982- ). Autor Problemy wsi w Polsce w latach 1956-1980 w świetle listów do władz centralnych / Anna Maria Adamus ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. 2017 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
45
Bagieński, Witold (1980- ). Autor Wywiad cywilny Polski Ludowej w latach 1945-1961. T. 2 / Witold Bagieński ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. 2017 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
46
Bagieński, Witold (1980- ). Autor Wywiad cywilny Polski Ludowej w latach 1945-1961. T. 1 / Witold Bagieński ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. 2017 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
47
Bechta, Mariusz (1972- ).. Przeciwko Pax Sovietica : Narodowe Zjednoczenie Wojskowe i struktury polityczne ruchu narodowego wobec reżimu komunistycznego 1944-1956 / Mariusz Bechta, Wojciech J. Muszyński. 2017 BG( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
48

Przywódcy - bohaterowie - wrogowie / pod redakcją Adama Dziuroka i Bernarda Linka. 2017
94(438).083
49
Dzwonkowski, Tadeusz (historia). Wydarzenia zielonogórskie w 1960 roku / Tadeusz Dzwonkowski. 2017 BG( 3/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
50
Friszke, Andrzej (1956- ). Autor Sprawa jedenastu : uwięzienie przywódców NSZZ "Solidarność" i KSS "KOR" 1981-1984 / Andrzej Friszke. 2017 BG( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
51

Wydarzenia Marca 1968 roku w pamięci i edukacji historycznej / pod redakcją Anny Gołębiowskiej i Małgorzaty Świder. 2017 BG( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
52
Ivanov, Nikolaj (1948- ).. Komunizm po polsku : historia komunizacji Polski widziana z Kremla / Nikolaj Iwanow. 2017 BG( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
53
Jarosz, Dariusz (1959- ). Autor Rzeczy, ludzie, zjawiska : studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce / Dariusz Jarosz. 2017 BG( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
54
Kowalski, Lech. Krótsze ramię Moskwy : historia kontrwywiadu wojskowego PRL / Lech Kowalski. 2017 BG( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
55
Kozłowski, Tomasz (1984- ).. Anatomia rewolucji : narodziny ruchu społecznego "Solidarność" w 1980 roku / Tomasz Kozłowski ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. 2017 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
56

Pamięć o wielkiej zmianie : Solidarność Rolników Indywidualnych a polska transformacja / redakcja naukowa Ireneusz Krzemiński. 2017 BG( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
57
Kufel, Jakub (1984- ).. Między konfliktem a współdziałaniem : linie zróżnicowania programowego Komitetu Obrony Robotników i Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela w latach 1976-1980 / Jakub Kufel. 2017 BG( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
58
Łabuszewski, Tomasz (1966- ). Autor 5 Brygada Wileńska AK na Pomorzu, Warmii i Mazurach 1945-1947 / Tomasz Łabuszewski. 2017 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
59
Łatka, Rafał (1985- ). Autor Kościół katolicki w Polsce rządzonej przez komunistów / Rafał Łatka, Józef Marecki ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. 2017 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
60
Lesiakowski, Krzysztof (1965- ). Autor Centralna Szkoła Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego 1945-1947 / Krzysztof Lesiakowski. 2017 BG( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
61

Nadzorcy : ludzie i struktury władzy odpowiedzialni za działania wobec środowisk twórczych, naukowych i dziennikarskich / pod redakcją Sebastiana Ligarskiego, Grzegorza Majchrzaka ; Instytut 2017 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
62
Malinowski, Jerzy Cezary (1955- ).. Wywiad i kontrwywiad siatki cywilnej Okręgu Lubelskiego WiN 1945-1947 w walce o Niepodległość Polski z rosjo-sowieckim okupantem ludobójczym : studium organizacji i działalności / Jerzy C. 2017 BG( 2/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
63
Mażewski, Lech (1955- ).. Ustrojowopolityczny taran : polityka NSZZ "Solidarność" a przemiany ustrojowe w PRL w latach 1980-1982 / Lech Mażewski. 2017 BG( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
64

Razem budujemy socjalizm / pod redakcją Filipa Musiała. 2017 BG( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
65
Olaszek, Jan (1985- ). Autor Przeciw PRL : szkice z dziejów opozycji demokratycznej / Jan Olaszek. 2017 BG( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
66
Ordyłowski, Marek (1949- ). Autor "Moskwa 80" : Igrzyska XXII olimpiady w świetle operacyjnej działalności polskiej Służby Bezpieczeństwa / Marek Ordyłowski, Leonard Szymański. 2017 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
67
Pisuliński, Jan (1968- ).. Akcja specjalna "Wisła" / Jan Pisuliński. 2017 BG( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
68
Pleskot, Patryk (1980- ).. Prawo i bezprawie : Komitet Helsiński w Polsce (1982-1990) / Patryk Pleskot ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Warszawie. 2017 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
69
Polak, Wojciech (1962- ).. Opozycja demokratyczna w Toruniu i w województwie toruńskim w latach 1976-1980 / Wojciech Polak, Sylwia Galij-Skarbińska, Aleksandra Jankowska-Wojdyło, Michał Białkowski. 2017 BG( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
70

Nie tylko partia? : organizacje społeczne w Polsce Ludowej 1944-1989 : geneza, funkcjonowanie, znaczenie / pod redakcją Tadeusza Ruzikowskiego ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zb 2017 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
71

Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów w Polsce 1944-1950 : likwidacja struktur kierowniczych. Cz. 2 / komitet redakcyjny Jerzy Bednarek [i 8 pozostałych] ; wybór dokumentów i redakcja naukowa 2017 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
72

Organizacja ukraińskich nacjonalistów w Polsce 1944-1950 : likwidacja struktur kierowniczych. Cz. 1 / komitet redakcyjny Jerzy Bednarek [i 8 pozostałych] ; wybór dokumentów i redakcja naukowa 2017 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
73
Skórzyński, Jan (1954- ). Autor Nie ma chleba bez wolności : polski sprzeciw wobec komunizmu 1956-1980 / Jan Skórzyński. 2017 BG( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
74

Listy z celi śmierci / wybór i opracowanie Beata Sławińska ; [redakcja Janusz Furtak ; opracowanie graficzne Adrian Bojczuk ; fotografie Adrian Bojczuk]. 2017 BG( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
75

Antropologia donosu / redakcja naukowa Jarosław Syrnyk, Robert Klementowski. 2017 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
76

Sowiecki aparat represji wobec litewskiego i polskiego podziemia 1944-1945 / [redakcja naukowa Tomasz Balbus, Arūnas Bubnys, Margarita Chilińska, Edita Jankauskienė, Stanisław Koller, Marcin M 2016 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
77
Białek, Stefan. Carcer inferior : zakłady karne Strzelec Opolskich w systemie represji stalinowskich (1945-1954) / Stefan Białek. 2016
94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
78
Boboli, Andrzej (historia). "Przewodnia siła stolicy" : Komitet Warszawski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej 1975-1990 / Andrzej Boboli. 2016 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
79
Cieśliński, Marek (1968- ).. Polska Kronika Filmowa : podglądanie PRL-u / Marek Kosma Cieśliński. 2016 BG( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
80
Cimek, Henryk (1941- ).. Elity ruchu ludowego w Polsce w latach 1944-1949 / Henryk Cimek ; [opracowanie redakcyjne, korekta, łamanie, indeks Krystyna Strycharz]. 2016 BG( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
81
Dworaczek, Kamil (1985- ).. Ruch "Wolność i Pokój" we Wrocławiu / Kamil Dworaczek, Grzegorz Waligóra. 2016 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
82

Solidarność Walcząca w dokumentach. T. 2, Materiały własne. wybór, wstęp i opracowanie Kamil Dworaczek, Grzegorz Waligóra ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko 2016 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
83

Przełom Października ’56 / pod redakcją Pawła Dybicza. 2016 BG( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
84
Eisler, Jerzy (1952- ).. Co nam zostało z tamtych lat : dziedzictwo PRL / Jerzy Eisler. 2016 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
85
Gędek, Marek (1965-2018).. Nieznane dzieje Polski : 1943-2015 / Marek Gędek. 2016 BG( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
86
Grzelczak, Piotr. Poznański Czerwiec 1956 : walka o pamięć w latach 1956-1989 / Piotr Grzelczak ; Polskie Towarzystwo Historyczne. 2016 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
87

Poznański Czerwiec 1956 : wybór dokumentów. T. 2 / Wybór, wstęp i opracowanie Stanisław Jankowiak, Rafał Kościański, Rafał Reczek. 2016
94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
88
Kępiński, Marcin. Pomiędzy pamięcią autobiograficzną a zbiorową : Polska Ludowa i stan wojenny w narracjach łódzkich nauczycieli / Marcin Kępiński. 2016 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
89

1956 : (nieco) inne spojrzenie = eine (etwas) andere Perspektive / red. Jerzy Kochanowski, Joachim von Puttkamer. 2016 BG( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
90
Kowalski, Lech. Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego a żołnierze wyklęci : walka z podziemiem antykomunistycznym w latach 1944-1956 / Lech Kowalski. 2016 BG( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
91

Szczecińskie posiedzenie KKP NSZZ "Solidarność", 18-19 listopada 1980 r. / wstęp, wybór i opracowanie Artur Kubaj. 2016 BG( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
92

Inteligentna forma internowania : ćwiczenia i powołania do ludowego Wojska Polskiego jako forma represji po 13 grudnia 1981 r. / pod redakcją Grzegorza Majchrzaka ; Instytut Pamięci Narodowej. 2016 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
93
Marszałkowski, Tomasz (1966- ).. Protesty i starcia uliczne w Krakowie 1981-1989 / Tomasz Marszałkowski. 2016 BG( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
94
Mazur, Mariusz (1972- ).. Cywilizacja komunizmu : odmiana nadwiślańska 1944-1956 / Mariusz Mazur, Sebastian Ligarski. 2016 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
95
Niewiński, Kamil. PZPR a sądownictwo w latach 1980-1985 : próby powstrzymania "solidarnościowej" rewolucji / Kamil Niewiński. 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 3/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
96

Życie na przekór : młodzieżowa kontestacja systemu w ostatniej dekadzie PRL (1980-1989) : nowe tropy i pytania badawcze / red. Bartłomiej Noszczak ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścig 2016 BG( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
97

Opozycja i opór społeczny w Polsce po 1956 roku : rolnicza "Solidarność" w Polsce 1980-1989 / pod redakcją Andrzeja W. Kaczorowskiego, Tomasza Kozłowskiego i Jana Olaszka ; Instytut Pamięci 2016 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
98
Pick, Dominik. Ponad żelazną kurtyną : kontakty społeczne między PRL i RFN w okresie détente i stanu wojennego / Dominik Pick. 2016 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
99
Polak, Wojciech (1962- ).. Swetry, sutanny i mundury : próby oddziaływania "Solidarności" podziemnej, Kościoła Katolickiego i społeczeństwa na wojsko po wprowadzeniu stanu wojennego, a także przejawy oporu wewnątrz 2016 BG( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2018-2019 zrealizowała zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego