Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "94*438*.082.5" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 186 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1

Po jednej i drugiej stronie linii Ribbentrop-Mołotow : okupacja niemiecka i sowiecka ziem polskich w latach 1939-1941 w porównaniu. T. 1 / pod redakcją Sławomira Kalbarczyka i Marcina Przegię 2020 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).082.5 Historia Polski. II wojna światowa 1939-1944/1945. Działania radzieckie (stalino
2
Kurczab, Joanna. Autor Ofiary dwóch totalitaryzmów : losy rodzin katyńskich pod okupacją sowiecką i niemiecką / Joanna Kurczab. 2020 BG( 1/ 0)

94(438).082.5 Historia Polski. II wojna światowa 1939-1944/1945. Działania radzieckie (stalino
3
Steinert, Johannes-Dieter (1955- ). Autor Deportacja i praca przymusowa : dzieci z Polski i ZSRS w nazistowskich Niemczech i okupowanej Europie Wschodniej w latach 1939-1945 / Johannes-Dieter Steinert ; tłumaczenie Kamil Markiewicz ; red 2020 BG( 1/ 0)

94(438).082.5 Historia Polski. II wojna światowa 1939-1944/1945. Działania radzieckie (stalino
4

Zbrodnia katyńska w polskiej prasie niepodległościowej w Wielkiej Brytanii ze zbiorów Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego / Centralna Biblioteka Wojskowa im. M 2020 BG( 1/ 0)

94(438).082.5 Historia Polski. II wojna światowa 1939-1944/1945. Działania radzieckie (stalino
5

Nie zabijaj : nacjonalizm i ludobójstwo na Kresach wobec Kościoła, etyki chrześcijańskiej i zasad humanizmu / wstęp i redakcja naukowa Włodzimierz Osadczy, Adam Kulczycki ; Instytut Pamięc 2019 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).082.5 Historia Polski. II wojna światowa 1939-1944/1945. Działania radzieckie (stalino
6
Panto, Dmitrij Ivanovič. Autor Okupacja sowiecka ziem polskich w latach 1939-1941 / Dmitriy Panto, Wojciech Łukaszun. 2018 BG( 1/ 0)

94(438).082.5 Historia Polski. II wojna światowa 1939-1944/1945. Działania radzieckie (stalino
7

GUŁag : struktury - kadry - więźniowie / pod redakcją Dariusza Roguta i Wojciecha Śleszyńskiego. 2018 BG( 2/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

94(438).082.5 Historia Polski. II wojna światowa 1939-1944/1945. Działania radzieckie (stalino
8

Sowieci a polskie podziemie 1943-1946 : wybrane aspekty stalinowskiej polityki represji / pod redakcją Łukasza Adamskiego, Grzegorza Hryciuka i Grzegorza Motyki ; Centrum Polsko-Rosyjskiego Dial 2017 BG( 1/ 0)

94(438).082.5 Historia Polski. II wojna światowa 1939-1944/1945. Działania radzieckie (stalino
9

Nowoczesne nauczanie tradycji ojczystych - sybiracy i młodzież / redakcja Hubert Chudzio, Zygmunt Kolenda, Joanna Kulpińska. 2017 BG( 1/ 0)

94(438).082.5 Historia Polski. II wojna światowa 1939-1944/1945. Działania radzieckie (stalino
10
Radziwonowicz, Tadeusz. Autor Obława augustowska 1945 : okoliczności i ofiary w dokumentach archiwalnych / Tadeusz Radziwonowicz, Barbara Bojaryn-Kazberuk. 2017 BG( 1/ 0)

94(438).082.5 Historia Polski. II wojna światowa 1939-1944/1945. Działania radzieckie (stalino
11
Fałdowski, Marek (1971- ).. Zagłada polskich policjantów więzionych w obozie specjalnym NKWD w Ostaszkowie (wrzesień 1939 - maj 1940) / Marek Fałdowski. 2016 BG( 2/ 0)
BWP( 1/ 0)

94(438).082.5 Historia Polski. II wojna światowa 1939-1944/1945. Działania radzieckie (stalino
12
Janiczakówna-Szyksznian, Danuta (1925- ).. Wilno - krew i łzy : Ponary / Danuta Szyksznian ps. Sarenka. 2016 BHU( 1/ 0)

94(438).082.5 Historia Polski. II wojna światowa 1939-1944/1945. Działania radzieckie (stalino
13
Jaworowska, Mirosława. Dzieci Pahiatua : studium losów polskich sierot w Nowej Zelandii 1944-2015 / Mirosława Jaworowska. 2016 BG( 1/ 0)

94(438).082.5 Historia Polski. II wojna światowa 1939-1944/1945. Działania radzieckie (stalino
14
Platajs, Jerzy (1982- ).. Zbrodnia katyńska : zeznania świadków przed polskimi sądami wojskowymi (1943-1946) / Jerzy Platajs. 2016 BG( 1/ 0)

94(438).082.5 Historia Polski. II wojna światowa 1939-1944/1945. Działania radzieckie (stalino
15

Lista ofiar Obławy Augustowskiej : lipiec 1945 = List of the victims of the Augustów Roundup : July 1945 / redakcja Ewa Rogalewskia ; fotografie i ilustracje ze zbiorów Instytut Pamięci Narodo 2016 BG( 2/ 0)

94(438).082.5 Historia Polski. II wojna światowa 1939-1944/1945. Działania radzieckie (stalino
16

Ubity v Katyni : Kniga Pamâti pol’skih voennoplennyh - uznikov Kozel’skogo lagerâ NKVD, rasstrelânnyh po rešeniû Politbûro CK VKP (b) ot 5 marta 1940 goda / [redakcionnaâ kollegiâ A. Û. D 2015 BG( 1/ 0)

94(438).082.5 Historia Polski. II wojna światowa 1939-1944/1945. Działania radzieckie (stalino
17
Jasiewicz, Krzysztof (1952- ).. Oni : okupacyjny aparat sowiecki na Kresach Północno-Wschodnich w latach 1939-1941 / Krzysztof Jasiewicz. 2015 BG( 2/ 0)

94(438).082.5 Historia Polski. II wojna światowa 1939-1944/1945. Działania radzieckie (stalino
18
Kretschmer, Tymon. Bykownia : cień Katynia / fotografie Tymon Kretschmer ; narracja Izabella Sariusz-Skąpska. 2015 BG( 1/ 0)

94(438).082.5 Historia Polski. II wojna światowa 1939-1944/1945. Działania radzieckie (stalino
19
Petrov, Nikita Vasil’evič (1957- ).. Poczet katów katyńskich / Nikita Pietrow ; przekład Justyna Prus-Wojciechowska ; Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. 2015 BG( 1/ 0)

94(438).082.5 Historia Polski. II wojna światowa 1939-1944/1945. Działania radzieckie (stalino
20
Petrov, Nikita Vasil’evič (1957- ).. Nowy ład Stalina : sowietyzacja Europy 1945-1953 / Nikita Pietrow ; [przekład z języka rosyjskiego Justyna Prus-Wojciechowska, Katarzyna Syska]. 2015 BG( 1/ 0)

94(438).082.5 Historia Polski. II wojna światowa 1939-1944/1945. Działania radzieckie (stalino
21
Rokicki, Paweł (historia). Glinciszki i Dubinki : zbrodnie wojenne na Wileńszczyźnie w połowie 1944 roku i ich konsekwencje we współczesnych relacjach polsko-litewskich / Paweł Rokicki ; Instytut Pamięci Narodowej. K 2015 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).082.5 Historia Polski. II wojna światowa 1939-1944/1945. Działania radzieckie (stalino
22
Wolsza, Tadeusz (1956- ).. "To co widziałem przekracza swą grozą najśmielsze fantazje" : wojenne i powojenne losy Polaków wizytujących Katyń w 1943 roku / Tadeusz Wolsza. 2015 BG( 1/ 0)

94(438).082.5 Historia Polski. II wojna światowa 1939-1944/1945. Działania radzieckie (stalino
23
Wyrwa, Maciej. Nieodnalezione ofiary Katynia? : lista osób zaginionych na obszarze północno-wschodnich województw II RP od 17 września 1939 do czerwca 1940 / Maciej Wyrwa ; Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialog 2015 BG( 1/ 0)

94(438).082.5 Historia Polski. II wojna światowa 1939-1944/1945. Działania radzieckie (stalino
24
Bechta, Mariusz (1972- ).. Pogrom czy odwet? : akcja zbrojna Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość" w Parczewie 5 lutego 1946 r. / Mariusz Bechta. 2014 BG( 1/ 0)

94(438).082.5 Historia Polski. II wojna światowa 1939-1944/1945. Działania radzieckie (stalino
25

Kresy Południowo-Wschodnie Rzeczypospolitej pod okupacją sowiecką 1939-1941 / pod red. Piotra Chmielowca, Ireny Kozimali. 2014 BG( 1/ 0)

94(438).082.5 Historia Polski. II wojna światowa 1939-1944/1945. Działania radzieckie (stalino
26

Relacje deportowanych z Kresów Wschodnich w 1940 roku / wybór, wstęp i oprac. Tomasz Domański ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Delegatura 2014 BG( 1/ 0)

94(438).082.5 Historia Polski. II wojna światowa 1939-1944/1945. Działania radzieckie (stalino
27
Gałek, Beata. Starobielsk : obóz jeniecki NKWD, wrzesień 1939-maj 1940 / Beata Gałek ; przedsł. Andrzej Krzysztof Kunert ; Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. 2014 BG( 2/ 0)

94(438).082.5 Historia Polski. II wojna światowa 1939-1944/1945. Działania radzieckie (stalino
28
Maresch, Eugenia. Katyń 1940 / Eugenia Maresch ; z ang. przeł. Marek Urbański. 2014 BG( 1/ 0)

94(438).082.5 Historia Polski. II wojna światowa 1939-1944/1945. Działania radzieckie (stalino
29

Naród w niewoli / pod red. Filipa Musiała. 2014 BG( 1/ 0)

94(438).082.5 Historia Polski. II wojna światowa 1939-1944/1945. Działania radzieckie (stalino
30
Szubarczyk, Piotr. Czerwona apokalipsa : agresja Związku Sowieckiego na Polskę i jej konsekwencje / Piotr Szubarczyk. 2014 BG( 1/ 0)

94(438).082.5 Historia Polski. II wojna światowa 1939-1944/1945. Działania radzieckie (stalino
31
Wasilewski, Witold (1972- ).. Ludobójstwo : kłamstwo i walka o prawdę : sprawa Katynia 1940-2014 / Witold Wasilewski. 2014 BG( 1/ 0)

94(438).082.5 Historia Polski. II wojna światowa 1939-1944/1945. Działania radzieckie (stalino
32
Wysocki, Artur. Zderzenie kultur : polskość i sowieckość na ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1939-1941 we wspomnieniach Polaków / Artur Wysocki. 2014 BG( 1/ 0)

94(438).082.5 Historia Polski. II wojna światowa 1939-1944/1945. Działania radzieckie (stalino
33
Ćwikowski, Edward (1934-1998).. Martyrologium bargłowskie : syberyjskie doświadczenia mieszkańców Bargłówki i okolic w latach drugiej wojny światowej / Edward Ćwikowski, Henryk Ćwikowski, współpraca Halina Gniedziejko 2013 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).082.5 Historia Polski. II wojna światowa 1939-1944/1945. Działania radzieckie (stalino
34
Fałdowska, Maryla. Obóz polskich jeńców wojennych w Kozielsku : (wrzesień 1939 - maj 1940) / Maryla Fałdowska ; Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2013 BG( 1/ 0)

94(438).082.5 Historia Polski. II wojna światowa 1939-1944/1945. Działania radzieckie (stalino
35
Gałęzowski, Marek (1972- ).. Przeciw dwóm zaborcom : polityczna konspiracja piłsudczykowska w kraju w latach 1939-1947 / Marek Gałęzowski ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskie 2013 BG( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

94(438).082.5 Historia Polski. II wojna światowa 1939-1944/1945. Działania radzieckie (stalino
36

Stosunki polityczne, wojskowe i gospodarcze Rzeczypospolitej Polskiej i Związku Radzieckiego w latach II wojny światowej / pod red. Janusza Gmitruka, Wojciecha Włodarkiewicza i Rafała Roguskie 2013 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

94(438).082.5 Historia Polski. II wojna światowa 1939-1944/1945. Działania radzieckie (stalino
37

Zbrodnie przeszłości : opracowania i materiały prokuratorów IPN. T. 4, Ściganie / pod red. Radosława Ignatiewa i Antoniego Kury. 2012 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).082.5 Historia Polski. II wojna światowa 1939-1944/1945. Działania radzieckie (stalino
38
Jaczyński, Stanisław (1951- ).. Ocaleni od zagłady : losy oficerów polskich ocalałych z masakry katyńskiej / Stanisław Jaczyński. 2012 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).082.5 Historia Polski. II wojna światowa 1939-1944/1945. Działania radzieckie (stalino
39
Kadell, Franz (1951- ).. Katyń : w oczach Zachodu / Franz Kadell ; przeł. Marcin Barcz. 2012 BG( 1/ 0)

94(438).082.5 Historia Polski. II wojna światowa 1939-1944/1945. Działania radzieckie (stalino
40
Kunert, Andrzej Krzysztof (1952- ).. Polski cmentarz wojenny w Kijowie-Bykowni : (czwarty cmentarz katyński) / Andrzej Krzysztof Kunert, Adam Siwek, Zygmunt Walkowski. 2012 BG( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

94(438).082.5 Historia Polski. II wojna światowa 1939-1944/1945. Działania radzieckie (stalino
41

Katyń 1940 : walka o prawdę / red. nauk. Wojciech Lis. 2012 BG( 1/ 0)

94(438).082.5 Historia Polski. II wojna światowa 1939-1944/1945. Działania radzieckie (stalino
42
Materski, Wojciech (1944- ).. Katyń : od kłamstwa ku prawdzie / Wojciech Materski. 2012 BG( 1/ 0)

94(438).082.5 Historia Polski. II wojna światowa 1939-1944/1945. Działania radzieckie (stalino
43
Czapski, Józef (1896-1993).. Na nieludzkiej ziemi / Józef Czapski. 2011 BG( 3/ 0)

94(438).082.5 Historia Polski. II wojna światowa 1939-1944/1945. Działania radzieckie (stalino
44
Kelly, Matthew (1975- ).. Ocaleni : wojenna tułaczka kresowej rodziny / Matthew Kelly ; [tł. Maciej Miłkowski]. 2011 BG( 1/ 0)

94(438).082.5 Historia Polski. II wojna światowa 1939-1944/1945. Działania radzieckie (stalino
45
Kisielewski, Tadeusz A. (1950-2018). Zatajony Katyń 1941 : nieznana tragedia polskich wojskowych / Tadeusz A. Kisielewski. 2011 BG( 1/ 0)

94(438).082.5 Historia Polski. II wojna światowa 1939-1944/1945. Działania radzieckie (stalino
46
Lachowicz, Teofil. Echa z nieludzkiej ziemi / Teofil Lachowicz. 2011 BG( 1/ 0)

94(438).082.5 Historia Polski. II wojna światowa 1939-1944/1945. Działania radzieckie (stalino
47
Mikke, Stanisław (1947-2010).. "Śpij mężny" w Katyniu, Charkowie i Miednoje / Stanisław Mikke ; [wstęp Andrzej Michałowski ; posł. Adam Redzik]. 2011 BG( 1/ 0)

94(438).082.5 Historia Polski. II wojna światowa 1939-1944/1945. Działania radzieckie (stalino
48
Przewoźnik, Andrzej (1963-2010).. Zbrodnia katyńska : mord, kłamstwo, pamięć / Andrzej Przewoźnik [oraz] Jolanta Adamska. 2011 BG( 1/ 0)

94(438).082.5 Historia Polski. II wojna światowa 1939-1944/1945. Działania radzieckie (stalino
49
Rawicz, Sławomir (1915-2004).. Długi marsz / Sławomir Rawicz ; [ze wstępem Sebastiana Jungera ; oprac. i red. anon. przekł. z jęz. ang. Leszek Rybicki ; przekł. wstępów i posł. Maciej Świerkocki]. 2011 BG( 1/ 0)

94(438).082.5 Historia Polski. II wojna światowa 1939-1944/1945. Działania radzieckie (stalino
50
Topolski, Aleksander (1923- ).. Biez wodki : moje wojenne przeżycia w Rosji / Aleksander Topolski ; przeł. Piotr Wilczek ; il. Aleksander Topolski. 2011 BG( 1/ 0)

94(438).082.5 Historia Polski. II wojna światowa 1939-1944/1945. Działania radzieckie (stalino
51
Czarnecki, Witold (1927- ).. Losy żołnierzy kresowych Armii Krajowej / Witold Czarnecki. Zarząd Okręgu Białostockiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. 2010 BG( 2/ 0)

94(438).082.5 Historia Polski. II wojna światowa 1939-1944/1945. Działania radzieckie (stalino
52
Jastrzębski, Stanisław (1929- ).. Nieosądzone zbrodnie ludobójców z czasów II wojny światowej 1939-1946 / Stanisław Jastrzębski. 2010 BG( 1/ 0)

94(438).082.5 Historia Polski. II wojna światowa 1939-1944/1945. Działania radzieckie (stalino
53
Kaczorowska, Teresa (1953- ).. Dzieci Katynia / Teresa Kaczorowska. 2010 BG( 1/ 0)

94(438).082.5 Historia Polski. II wojna światowa 1939-1944/1945. Działania radzieckie (stalino
54

Zbrodnia katyńska : w kręgu prawdy i kłamstwa / pod red. Sławomira Kalbarczyka ; [wprowadzenie Janusz Kurtyka] ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polsk 2010 BG( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

94(438).082.5 Historia Polski. II wojna światowa 1939-1944/1945. Działania radzieckie (stalino
55

W cieniu czerwonej gwiazdy : zbrodnie sowieckie na Polakach (1917-1956) / Maciej Korkuć [et al.] ; słowo wstępne Andrzej Nowak. 2010 BG( 1/ 0)

94(438).082.5 Historia Polski. II wojna światowa 1939-1944/1945. Działania radzieckie (stalino
56
Kunert, Andrzej Krzysztof (1952- ).. Katyń - ocalona pamięć / Andrzej Krzysztof Kunert ; [współpr.: Rafał E. Stolarski, Zygmunt Walkowski]. 2010 BG( 2/ 0)

94(438).082.5 Historia Polski. II wojna światowa 1939-1944/1945. Działania radzieckie (stalino
57
Maciszewski, Jarema (1930-2006).. Katyń : wydrzeć prawdę / Jarema Maciszewski ; Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora. 2010 BG( 1/ 0)

94(438).082.5 Historia Polski. II wojna światowa 1939-1944/1945. Działania radzieckie (stalino
58
Materski, Wojciech (1944- ).. Mord katyński : siedemdziesiąt lat drogi do prawdy / Wojciech Materski. 2010 BG( 2/ 0)

94(438).082.5 Historia Polski. II wojna światowa 1939-1944/1945. Działania radzieckie (stalino
59
Michna, Agnieszka. Siostry zakonne - ofiary zbrodni nacjonalistów ukraińskich na terenie metropolii lwowskiej obrządku łacińskiego w latach 1939-1947 / Agnieszka Michna. 2010 BG( 2/ 0)

94(438).082.5 Historia Polski. II wojna światowa 1939-1944/1945. Działania radzieckie (stalino
60
Młynarski, Bronisław (1899-1971).. W niewoli sowieckiej / Bronisław Młynarski. 2010 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

94(438).082.5 Historia Polski. II wojna światowa 1939-1944/1945. Działania radzieckie (stalino
61
Paul, Allen (1939- ).. Katyń : stalinowska masakra i tryumf prawdy / Allen Paul ; z ang. przeł. i oprac. red. Zofia Kunert. 2010 BG( 1/ 0)

94(438).082.5 Historia Polski. II wojna światowa 1939-1944/1945. Działania radzieckie (stalino
62
Przewoźnik, Andrzej (1963-2010).. Katyń : zbrodnia, prawda, pamięć / Andrzej Przewoźnik [oraz] Jolanta Adamska. 2010 BG( 1/ 0)

94(438).082.5 Historia Polski. II wojna światowa 1939-1944/1945. Działania radzieckie (stalino
63
Sudoł, Adam (1947- ).. Losy Polaków na Wschodzie : w badaniach historyków Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy / Adam Sudoł ; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Instytut Historii i Stosunków Mi 2010 BG( 1/ 0)

94(438).082.5 Historia Polski. II wojna światowa 1939-1944/1945. Działania radzieckie (stalino
64
Taylor, Lynne (1958- ).. Polskie sieroty z Tengeru : od Syberii przez Afrykę do Kanady, 1941-1949 / Lynne Taylor ; przeł. Maciej Szymański. 2010 BG( 1/ 0)

94(438).082.5 Historia Polski. II wojna światowa 1939-1944/1945. Działania radzieckie (stalino
65
Wardawy, Bronisław. Autor Kolejarze w Katyniu i innych miejscach kaźni i męki : biogramy i dokumenty. T. 2 / Bronisław Wardawy. 2010 BG( 1/ 0)

94(438).082.5 Historia Polski. II wojna światowa 1939-1944/1945. Działania radzieckie (stalino
66
Wardawy, Bronisław. Autor Kolejarze w Katyniu i innych miejscach kaźni i męki : biogramy i dokumenty. T. 1 / Bronisław Wardawy. 2010 BG( 1/ 0)

94(438).082.5 Historia Polski. II wojna światowa 1939-1944/1945. Działania radzieckie (stalino
67

Śladami znaków pamięci polskiej Golgoty Wschodu w Białymstoku / [oprac. zespół pod kierunkiem Tadeusza Chwiedzia i Cecylii Grygo ; oprac. red. Bohdan Hryniewiecki] ; Zarząd Oddziału Związ 2009 BG( 1/ 0)

94(438).082.5 Historia Polski. II wojna światowa 1939-1944/1945. Działania radzieckie (stalino
68
Kisielewski, Tadeusz A. (1950-2018). Katyń : zbrodnia i kłamstwo / Tadeusz A. Kisielewski. 2009 BG( 1/ 0)

94(438).082.5 Historia Polski. II wojna światowa 1939-1944/1945. Działania radzieckie (stalino
69

Katyń : zbrodnia nieukarana / przedm. i red. nauk. Krzysztof Komorowski ; [zespół aut.: Krzysztof Komorowski et al.]. 2009 BG( 1/ 0)

94(438).082.5 Historia Polski. II wojna światowa 1939-1944/1945. Działania radzieckie (stalino
70
Piotrowski, Czesław (1926-2005).. Krwawe żniwa za Styrem, Horyniem i Słuczą / Czesław Piotrowski. 2009 BG( 1/ 0)

94(438).082.5 Historia Polski. II wojna światowa 1939-1944/1945. Działania radzieckie (stalino
71

Agresja sowiecka 17 września 1939 roku na Kresach Wschodnich i Lubelszczyźnie : studia i materiały. T. 1 / pod red. Tomasza Rodziewicza. 2009 BG( 2/ 0)

94(438).082.5 Historia Polski. II wojna światowa 1939-1944/1945. Działania radzieckie (stalino
72
Rzepkowska, Aleksandra. Sybiracy : wspólnota - pamięć - narracja : studium antropologiczne / Aleksandra Rzepkowska. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

94(438).082.5 Historia Polski. II wojna światowa 1939-1944/1945. Działania radzieckie (stalino
73
Gruner-Żarnoch, Ewa. Starobielsk w oczach ocalałych jeńców / Ewa Gruner-Żarnoch ; [tł. Stanisław Mrówczyński ; rys., szkice, wspomnienia Józef Łokucjewski]. 2008 BG( 1/ 0)

94(438).082.5 Historia Polski. II wojna światowa 1939-1944/1945. Działania radzieckie (stalino
74
Jastrzębski, Stanisław (1929- ).. Samoobrona Polaków na Kresach Południowo-Wschodnich II Rzeczypospolitej w latach 1939-1946 / Stanisław Jastrzębski. 2008 BG( 1/ 0)

94(438).082.5 Historia Polski. II wojna światowa 1939-1944/1945. Działania radzieckie (stalino
75
Kadell, Franz (1951- ).. Kłamstwo katyńskie : historia pewnej manipulacji : fakty, dokumenty, świadkowie / Franz Kadell ; przeł. Jerzy Pasieka. 2008 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).082.5 Historia Polski. II wojna światowa 1939-1944/1945. Działania radzieckie (stalino
76
Materski, Wojciech (1944- ).. Katyń... nasz ból powszedni / Wojciech Materski. 2008 BG( 1/ 0)

94(438).082.5 Historia Polski. II wojna światowa 1939-1944/1945. Działania radzieckie (stalino
77
Wawrzonek, Władysław Roman (1926-2007).. Zbrodnia katyńska i jej "białe plamy" / Władysław Roman Wawrzonek, Marek Wawrzonek ; przedm. Wojciech Kalicki. 2008 BG( 1/ 0)

94(438).082.5 Historia Polski. II wojna światowa 1939-1944/1945. Działania radzieckie (stalino
78
Wolsza, Tadeusz (1956- ).. "Katyń to już na zawsze katy i katowani" : w "polskim Londynie" o sowieckiej zbrodni w Katyniu (1944-1956) / Tadeusz Wolsza. 2008 BG( 2/ 0)

94(438).082.5 Historia Polski. II wojna światowa 1939-1944/1945. Działania radzieckie (stalino
79

Exodus : deportacje i migracje (wątek wschodni) : stan i perspektywy badań / pod red. Marcina Zwolskiego ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. 2008 BG( 2/ 0)
WHS( 2/ 0)

94(438).082.5 Historia Polski. II wojna światowa 1939-1944/1945. Działania radzieckie (stalino
80

Operacja "Sejm" 1944-1946 / [kom. red. Jerzy Bednarek et al. ; wybór dokumentów i red. nauk. Wanda Chudzik et al. ; przekł. Katarzyna Seń, Wanda Tarnawska] ; Instytut Pamięci Narodowej - Komi 2007 BG( 2/ 0)
WHS( 2/ 0)

94(438).082.5 Historia Polski. II wojna światowa 1939-1944/1945. Działania radzieckie (stalino
81
Czuruk, Stanisław (1923-2007).. Lwów w cieniu Kołymy / Stanisław Czuruk. 2007 BG( 3/ 0)

94(438).082.5 Historia Polski. II wojna światowa 1939-1944/1945. Działania radzieckie (stalino
82

Lwowskie pod okupacją sowiecką (1939-1941) / wstęp i red. Tomasz Bereza ; wybór i oprac. Tomasz Bereza [et al.] ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Pols 2006 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).082.5 Historia Polski. II wojna światowa 1939-1944/1945. Działania radzieckie (stalino
83
Bonusiak, Włodzimierz (1942- ).. Polityka ludnościowa i ekonomiczna ZSRR na okupowanych ziemiach polskich w latach 1939-1941 : ("Zachodnia Ukraina" i "Zachodnia Białoruś") / Włodzimierz Bonusiak. 2006 BG( 1/ 0)

94(438).082.5 Historia Polski. II wojna światowa 1939-1944/1945. Działania radzieckie (stalino
84

Doroga na Vostok : dokumental’naâ hronika iz žizni deportirovannyh Polâkov v Orenburgskoj oblasti (1937-1955 gg.) / [sost. F. A. Išbulatov, V. Â Selivanovskaâ, N. F. Bugaj] ; Fundaciâ "Pomo 2006 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).082.5 Historia Polski. II wojna światowa 1939-1944/1945. Działania radzieckie (stalino
85

Miednoje : Księga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego. T. 2, M-Ż / [oprac. zespół Zuzanna Gajowniczek et al.]. 2006 BG( 3/ 0)

94(438).082.5 Historia Polski. II wojna światowa 1939-1944/1945. Działania radzieckie (stalino
86

Miednoje : Księga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego. T. 1, A-Ł / [oprac. zespół Zuzanna Gajowniczek et al.]. 2006 BG( 3/ 0)

94(438).082.5 Historia Polski. II wojna światowa 1939-1944/1945. Działania radzieckie (stalino
87

Ostatnia droga... : "Umarli - abyśmy wolni byli" / [zespół red. Cecylia Grygo et al.] ; Stowarzyszenie "Rodzina Katyńska" w Białymstoku. 2006 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)

94(438).082.5 Historia Polski. II wojna światowa 1939-1944/1945. Działania radzieckie (stalino
88
Boćkowski, Daniel (1968- ).. Na zawsze razem : Białostocczyzna i Łomżyńskie w polityce radzieckiej w czasie II wojny światowej (IX 1939-VIII 1944) / Daniel Boćkowski. 2005 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).082.5 Historia Polski. II wojna światowa 1939-1944/1945. Działania radzieckie (stalino
89

Bez procesu, bez wyroku... : ludobójstwo katyńskie we wspomnieniach / [wybór tekstów Piotr Czartoryski-Sziler ; red. i oprac. Maria Kalińska, Beata Rojek]. 2005 BG( 1/ 0)

94(438).082.5 Historia Polski. II wojna światowa 1939-1944/1945. Działania radzieckie (stalino
90
Kola, Andrzej (1940- ).. Archeologia zbrodni : oficerowie polscy na cmentarzu ofiar NKWD w Charkowie / Andrzej Kola ; [tł. Gennadij Zeldowicz (jęz. ros.), Waldemar Koliński (jez. niem.), Ewa Józefowicz (jęz. ang.)]. 2005 BG( 3/ 0)

94(438).082.5 Historia Polski. II wojna światowa 1939-1944/1945. Działania radzieckie (stalino
91
Wołk-Jezierska, Witomiła. Kulisy zbrodni katyńskiej / Witomiła Wołk-Jezierska. 2005 BG( 1/ 0)

94(438).082.5 Historia Polski. II wojna światowa 1939-1944/1945. Działania radzieckie (stalino
92
Wroński, Stanisław (1942- ).. Zbrodnia katyńska : gdzie jest brat twój? / Stanisław Wroński. 2005 BG( 2/ 0)

94(438).082.5 Historia Polski. II wojna światowa 1939-1944/1945. Działania radzieckie (stalino
93

Polskie podziemie 1939-1941 : od Wołynia do Pokucia. Cz. 2 / [wybór i oprac. nauk. Jurij Szapował, Jędrzej Tucholski ; red. nauk. Wanda Chudzik et al. ; przekł. Iwan Kozłowski, Małgorzata S 2004 BG( 1/ 0)

94(438).082.5 Historia Polski. II wojna światowa 1939-1944/1945. Działania radzieckie (stalino
94

Polskie podziemie 1939-1941 : od Wołynia do Pokucia. Cz. 1 / [wybór i oprac. nauk. Jurij Szapował, Jędrzej Tucholski ; red. nauk. Wanda Chudzik et al. ; przekł. Iwan Kozłowski, Małgorzata S 2004 BG( 1/ 0)

94(438).082.5 Historia Polski. II wojna światowa 1939-1944/1945. Działania radzieckie (stalino
95
Siomkajło, Alina (1941- ).. Widma przeszłości / Alina Siomkajło. 2004 BG( 1/ 0)

94(438).082.5 Historia Polski. II wojna światowa 1939-1944/1945. Działania radzieckie (stalino
96
Trznadel, Jacek (1930- ).. Spór o całość : Polska 1939-2004 / Jacek Trznadel. 2004 BG( 1/ 0)

94(438).082.5 Historia Polski. II wojna światowa 1939-1944/1945. Działania radzieckie (stalino
97

3. Armia Sowiecka w agresji na Polskę 1939 r. : (dokument sprawozdawczy) / wstęp i oprac. Czesław K. Grzelak. 2003 BG( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

94(438).082.5 Historia Polski. II wojna światowa 1939-1944/1945. Działania radzieckie (stalino
98

Deportacje obywateli polskich z Zachodniej Ukrainy i Zachodniej Białorusi w 1940 roku / [kom. red. Wiktor Komogorow et al. ; wybór i oprac. nauk. Wasilij Christoforow ; tł. Małgorzata Słoń-N 2003 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).082.5 Historia Polski. II wojna światowa 1939-1944/1945. Działania radzieckie (stalino
99
Paul, Allen (1939- ).. Katyń : stalinowska masakra i tryumf prawdy / Allen Paul ; tł. i oprac. red. Zofia Kunert. 2003 BG( 2/ 0)

94(438).082.5 Historia Polski. II wojna światowa 1939-1944/1945. Działania radzieckie (stalino

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego