Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "94*438*.081" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 551 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1

Polskie zwycięstwo dla wolności Europy : księga pamiątkowa arma virumque cano : 100-lecie bitwy warszawskiej 1920 / projekt Izabela Borańska-Chmielewska. 2020 BG( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
2
Chwalba, Andrzej (1949- ). Autor Przegrane zwycięstwo : wojna polsko-bolszewicka 1918-1920 / Andrzej Chwalba. 2020 BG( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
3

Senat II Rzeczypospolitej (1922-1939) - "rzecznik rozsądku, rozwagi i miary" / redakcja naukowa Zbigniew Girzyński, Jarosław Kłaczkow, Jan Żaryn. 2020 BG( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
4

Fundamenty Niepodległej : Sejm Ustawodawczy (1919-1922) / redakcja naukowa Zbigniew Girzyński, Jarosław Kłaczkow, Jan Żaryn. 2020 BG( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
5
Jasielczuk, Leszek. Autor Skąpani w ogniu walk : obrona przed najeźdźcą : bitwa Niemeńska na Wschodniej Sokólszczyźnie 1920 / Leszek Jasielczuk. 2020 BG( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
6

Wojna o wolność 1920. T. 2, Bitwa warszawska / wybór i opracowanie Agnieszka Knyt. 2020 BG( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
7

Wojna o wolność 1920. T. 1, Wyprawa kijowska / wybór i opracowanie Agnieszka Knyt. 2020 BG( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
8
Łukomski, Grzegorz (1956- ). Autor Zwycięstwo Polski, ocalenie Europy! : Bitwa Warszawska 1920 na tle wojny polsko-bolszewickiej 1919-1921 / Grzegorz Łukomski, Elżbieta Szumiec-Zielińska. 2020 BG( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
9
Małkiewicz, Andrzej (1950- ). Autor Geneza wyprawy kijowskiej : Józef Piłsudski wobec Ukrainy do 1920 roku : studium myśli politycznej / Andrzej Małkiewicz. 2020 BG( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
10
Nowak, Andrzej (1960- ). Autor Klęska imperium zła : rok 1920 / Andrzej Nowak. 2020 BG( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
11

Bitwa o Ukrainę 1 I - 24 VII 1920 : dokumenty operacyjne. Cz. 2, (12 V - 14 VI 1920) / opracował i przygotował do druku zespół pod kierunkiem Grzegorza Nowika i Juliusza S. Tyma, Janusz Cisek 2020 BG( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
12
Romulewicz, Krzysztof. Autor bibliografii / katalogu Plebiscyt 1920 roku na Warmii, Mazurach i Powiślu : bibliografia za lata 1945-2020 / Krzysztof Romulewicz ; Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie. 2020 BG( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
13

Wokół Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, męża stanu, wodza i bohatera narodowego / pod redakcją Aleksandra Smolińskiego i Jarosława Durki. 2020 BG( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
14
Waligóra, Bolesław (1898-1940). Autor Fortyfikacja przedmościa Warszawy w r. 1920 / Bolesław Waligóra. 2020 BG( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
15
Wyszczelski, Lech (1942- ). Autor Ciechanów 1920 / Lech Wyszczelski. 2020 BG( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
16
Wyszczelski, Lech (1942- ). Autor Wojna 1919-1920 : udaremniona próba sowietyzacji Polski i Europy = The war of 1919-1920 : a foiled attempt to sovietise Poland and the rest of Europe / Lech Wyszczelski ; projekt i opracowanie gr 2020 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
17
Borowiak, Mariusz (1964- ). Autor Polskie flotylle rzeczne 1918-1939 : okręty i statki pod biało-czerwoną banderą / Mariusz Borowiak. 2019 BG( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
18
Cichoracki, Piotr. Autor Oblicza buntu społecznego w II Rzeczypospolitej doby wielkiego kryzysu (1930-1935) : uwarunkowania, skala, konsekwencje / Piotr Cichoracki, Joanna Dufrat, Janusz Mierzwa. 2019 BG( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
19

Rzeczpospolita niedoskonała : dokumenty do historii buntu społecznego w latach 1930-1935 / wstęp i opracowanie Piotr Cichoracki, Joanna Dufrat, Janusz Mierzwa, Piotr Ruciński. 2019 BG( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
20
Faryś, Janusz (1939- ). Autor Funkcjonowanie demokracji parlamentarnej w Drugiej Rzeczypospolitej : konflikty wokół przesilenia rządowego w 1922 roku / Janusz Faryś. 2019 BG( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
21

W drodze do Niepodległej...: dylematy, działania i programy polityczne Polaków i Czechów w latach 1914-1918 / redakcja naukowa Zbigniew Girzyński, Jarosław Kłaczkow, Aleš Zářický. 2019 BG( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
22
Gmitruk, Janusz (1948- ). Autor Ludowcy w walce o niepodległość / Janusz Gmitruk. 2019 BG( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
23
Ilgiewicz, Henryka (1949- ). Autor Instytut Naukowo-Badawczy Europy Wschodniej oraz Szkoła Nauk Politycznych w Wilnie (1930-1939) / Henryka Ilgiewicz. 2019 BG( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
24

Powstanie Wielkopolskie 1918/1919 w zbiorach Biblioteki Kórnickiej : antologia dla celów dydaktycznych, oświatowych i edukacyjnych. T. 2 / ze słowem wstępnym Andrzeja Dudy, Prezydenta Rzeczyp 2019 BG( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
25

Powstanie Wielkopolskie 1918/1919 w zbiorach Biblioteki Kórnickiej : antologia dla celów dydaktycznych, oświatowych i edukacyjnych. T. 1 / ze słowem wstępnym Andrzeja Dudy, Prezydenta Rzeczyp 2019 BG( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
26

Piłsudczycy i sanatorzy drugiego planu (1926-1939) : portrety zbiorowe i indywidualne / redakcja naukowa Robert Litwiński i Marek Sioma. 2019 BG( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
27

Wokół nowej syntezy dziejów Drugiej Rzeczypospolitej / redaktor naukowy Włodzimierz Mędrzecki. 2019 BG( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
28
Olejnik, Karol (1938- ). Autor Polska w okresie międzywojennym : (1918-1939) / Karol Olejnik ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 2019 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
29
Sperskienė, Rasa. Autor Związki Tadeusza Wróblewskiego z litewskimi działaczami politycznymi przy odbudowie niepodległego państwa litewskiego / Rasa Sperskienė ; tłumaczenie z języka litewskiego Jan Sienkiewicz. 2019 BG( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
30

Pamięć Kresów - Kresy w pamięci / pod redakcją Bogusława Tracza. 2019 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
31
Tusiński, Piotr (1957- ). Autor Sejm Ustawodawczy Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1922 / Piotr A. Tusiński. 2019 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
32

O niepodległości ekumenicznie : wyznawcy różnych Kościołów dla Rzeczpospolitej (1918-1939) / redakcja naukowa Sabina Bober, Sławomir Jacek Żurek. 2018 BG( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
33
Gałęzowski, Marek (1972- ). Autor Twórca niepodległej : Józef Piłsudski 1867-1935 / Marek Gałęzowski, Jerzy Kirszak. 2018 BG( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
34

Błękitna Armia gen. Józefa Hallera : zbiór studiów / redakcja: Mirosław Giętkowski, Łukasz Nadolski. 2018 BG( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
35
Jankowski, Tomasz (1985- ). Autor Powstańcy wielkopolscy ziemi ksiąskiej : 100-lecie wybuchu Powstania Wielkopolskiego / Tomasz Jankowski, Katarzyna Gwincińska, Bohdan Kaczmarek. 2018 BG( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
36
Krajewski, Kazimierz (1955- ). Autor Nowogródczyzna naszych ojców : województwo nowogródzkie II RP / Kazimierz Krajewski. 2018 BG( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
37
Mędrzecki, Włodzimierz (1959- ). Autor Kresowy kalejdoskop : wędrówki przez ziemie wschodnie Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1939 / Włodzimierz Mędrzecki. 2018 BG( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
38
Nicieja, Stanisław Sławomir (1949- ). Autor Kresowa Atlantyda : historia i mitologia miast kresowych. T. 11, Pińsk, Dereszewicze, Mołodów, Porzecze, Perkowicze, Międzyrzecz Korecki / Stanisław Sławomir Nicieja. 2018 BG( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
39

U polskich stali granic : w 90. rocznicę utworzenia Korpusu Ochrony Pogranicza / pod redakcją Artura Ochała, Michała Ruczyńskiego, Pawła Skubisza. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
40

Sabotaże nacjonalistów ukraińskich oraz akcja represyjna władz polskich w Małopolsce Wschodniej w 1930 roku w świetle dokumentów / wybór, wstęp i opracowanie Adam Adrian Ostanek. 2018 BG( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
41

Pierwsze dni niepodległości : materiały z konferencji naukowej Białystok 14-16 marca 2018 r. / kolegium redakcyjne: Natalia Filinowicz, Piotr Niziołek, Łukasz Radulski, Tomasz Wesołowski ; 2018 BG( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
42
Skibiński, Paweł (1973- ). Autor Polska 1918 / Paweł Skibiński. 2018 BG( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
43
Śleszyński, Wojciech (1970- ). Autor Niepodległa : ziemie wschodnie II Rzeczypospolitej / autorstwo tekstów Wojciech Śleszyński, Monika Szarejko. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
44
Thomas, Nigel (1946- ). Autor Armie wojny polsko-bolszewickiej 1919-1921 / Nigel Thomas ; ilustracje Adam Hook ; tłumaczyła Katarzyna Mróz-Mazur. 2018 BG( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
45
Goclon, Jacek Arkadiusz (1951- ).. "Rząd obrony narodowej" Wincentego Witosa (24 VII 1920-13 IX 1921) : pozycja prawno-ustrojowa i dokonania w polityce wewnętrznej / Jacek Arkadiusz Goclon. 2017 BG( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
46
Ivanov, Nikolaj (1948- ).. Zginęli, bo byli Polakami : koszmar "operacji polskiej" NKWD 1937-1938 = Killed for being Poles : horrors of the "Polish operation" conducted by the NKWD i 1937-1938 / Nikołaj Iwanow ; [przekła 2017 BG( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
47

Lewicowy Kraków w okresie międzywojennym / pod redakcją Anny Kargol. 2017 BG( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
48

O granice, niepodległość i cywilizację : szkice o wojnie polsko-bolszewickiej / pod redakcją Jacka Kloczkowskiego. 2017 BG( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
49

Bohaterowie drugiego planu w walce o niepodległość / redakcja naukowa Adam Koseski, Tadeusz Skoczek, Jolanta Załęczny ; Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Muzeum Niepodległoś 2017 BG( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
50
Nowik, Grzegorz (1954- ). Autor Odrodzenie Rzeczypospolitej w myśli politycznej Józefa Piłsudskiego 1918-1922. Cz. 1, Sprawy wewnętrzne / Grzegorz Nowik. 2017 BG( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
51
Odziemkowski, Janusz (1950- ). Autor Polska - Ukraina 1920 / Janusz Odziemkowski, Andrij Rukkas. 2017 BG( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
52

Kołomyja, Pokucie i Huculszczyzna w II Rzeczypospolitej : wybrane zagadnienia / redakcja naukowa Adam Adrian Ostanek, Aleksander Smoliński. 2017 BG( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
53
Pickhan, Gertrud (1956- ).. Pod prąd : Powszechny Żydowski Związek Robotniczy Bund w Polsce w latach 1918-1939 / Gertrud Pickhan ; przekład Adam Peszke ; redakcja naukowa Joanna Nalewajko-Kulikov. 2017 BG( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
54
Rodziewicz, Dariusz. Obowiązek świadczeń wojennych w systemie obronnym Polski w latach 1919-1939 / Dariusz Rodziewicz. 2017 BG( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
55

Jestem, bo wrócili : przywracanie pamięci w setną rocznicę bieżeństwa / [pod redakcją Katarzyny Sawczuk, Anny Kondratiuk, Anny Szerszunowicz]. 2017 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
56

Józef Piłsudski w 150 rocznicę urodzin : katalog wystawy = Józef Piłsudski on the 150th anniversary of the birthday of the First Marshal of Poland / [opracowanie tekstów Anna Szacoń ; tłum 2017 BG( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
57
Wysocki, Wiesław Jan (1950- ).. Ossów 1920 : początek Cudu nad Wisłą / Wiesław Jan Wysocki. 2017 BG( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
58
Brzeziński, Andrzej Maciej (1947- ).. Oskar Halecki a Liga Narodów : poglądy i działalność / Andrzej Maciej Brzeziński. 2016 BG( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
59
Ciągwa, Józef (1939- ).. Interpelacje poselskie w Sejmie Śląskim 1922-1939 : regulacja prawna i praktyka / Józef Ciągwa. 2016 BG( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
60
Cichoracki, Piotr. Komuniści na Polesiu w latach 1921-1939 / Piotr Cichoracki. 2016 BG( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
61

Wywiad i kontrwywiad wojskowy II RP : z działalności Oddziału II SG WP. T. 7 / pod redakcją Tadeusza Dubickiego. 2016 BG( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
62
Iwanowicz, Izabela (1971- ).. Samorząd terytorialny w działalności obozu narodowego w Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1918-1939 / Izabela Iwanowicz. 2016 BG( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
63
Krukowski, Piotr (historia). Nad Wieprzem 1920 / Piotr Krukowski. 2016 BG( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
64
Paduszek, Konrad. Zajrzeć do mózgu Lenina : wywiad II Rzeczypospolitej a postrewolucyjna Rosja / Konrad Paduszek. 2016 BG( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
65
Piwoszczuk, Michał (1893-?).. 1. pułk czołgów w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku / Michał Piwoszczuk. 2016 BG( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
66

Wychować lojalnych obywateli : polityka oświatowa państwa polskiego na Polesiu / wstęp i opracowanie naukowe Andrzej Smolarczyk, Wojciech Śleszyński, Anna Włodarczyk. 2016 BG( 4/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 3/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
67

Protokoły i raporty zebrań wojewodów i starostów - województwo wileńskie / wstęp i opracowanie naukowe Monika Szarejko i Wojciech Śleszyński. 2016 BG( 2/ 0)
WHS( 2/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
68
Szeptycki, Stanisław Maria (1867-1950).. Front litewsko-białoruski, 10 marca 1919 - 30 lipca 1920 : z mapą i szkicami / Stanisław Szeptycki, generał broni. 2016 BG( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
69

Bitwa o Ukrainę 1 I - 24 VII 1920 : dokumenty operacyjne. Cz. 1, (1 I - 11 V 1920) / opracował i przygotował do druku zespół pod kierunkiem Marka Tarczyńskiego, Janusz Cisek, Jerzy Kirszak, 2016 BG( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
70
Tym, Juliusz S. (1969- ).. Operacja "Józef": operacja zaczepna Wojska Polskiego na Ukrainie wiosną 1920 roku / Juliusz S. Tym ; Akademia Obrony Narodowej. 2016 BG( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
71
Witkowski, Czesław (1972- ).. 71 pułk piechoty w latach 1918-1939 / Czesław Witkowski. 2016 BG( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
72
Wyszczelski, Lech (1942- ).. 1920 Ciechanów / Lech Wyszczelski. 2016 BG( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
73
Wyszczelski, Lech (1942- ).. Rozpruwanie Rosji : prometeizm - idea i realizacja / Lech Wyszczelski. 2016 BG( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
74
Wyszczelski, Lech (1942- ).. Wojna polsko-rosyjska 1919-1920 : mity, legendy i fakty / Lech Wyszczelski. 2016 BG( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
75
Zakrzewski, Bartosz. 18 Dywizja Piechoty Wojska Polskiego w wojnie polsko-sowieckiej 1919-1921 / Bartosz Zakrzewski. 2016 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
76
Zieliński, Stanisław (1875-1954).. Liga Narodowa na Rusi 1890-1920 : fragment historii pracy polskiej na kresach południowo-wschodnich / Stanisław Zieliński ; wstęp i opracowanie Adam Wątor. 2016 BG( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
77

Medycyna wileńska w II Rzeczypospolitej : wystawa / przygotowanie i oprac. zespół Głównej Biblioteki Lekarskiej pod kier. Wojciecha Giermaziaka. 2015 BG( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
78
Grzywacz, Andrzej (1967-1999).. Wschodniopruski obszar operacyjny w planowaniu strategicznym II Rzeczypospolitej / Andrzej Grzywacz. 2015 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
79

Polityka surowcowa Polski w latach 1935-1939 : (wybrane dokumenty) / opracowanie, wybór i przygotowanie do druku Marek Jabłonowski, Łukasz Zamęcki. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
80
Klimecki, Michał (1952- ).. 1919 Czortków / Michał Klimecki ; [konsultacja Michał Mackiewicz]. 2015 BG( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
81

Józef Piłsudski : dziedzictwo epoki - wyzwania dla współczesności / redakcja naukowa Adam Koseski, Jarosław Cymerski ; Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora. 2015 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
82
Lipski, Jan Józef (1926-1991).. Idea Katolickiego Państwa Narodu Polskiego : zarys ideologii ONR "Falanga" / Jan Józef Lipski ; opracował i posłowiem opatrzył Łukasz Garbal ; słowo wstępne Andrzej Friszke. 2015 BG( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
83
Marcinkevičius, Juozas (1931- ).. Tadeusz Wróblewski w oczach współczesnych / Juozas Marcinkevičius. 2015 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
84
Marszałkowski, Tomasz (1966- ).. Zamieszki, ekscesy i demonstracje w Krakowie 1918-1939 / Tomasz Marszałkowski. 2015 BG( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
85
Przegiętka, Marcin. Komunikacja i polityka : transport kolejowy i drogowy w stosunkach polsko-niemieckich w latach 1918-1939 / Marcin Przegiętka ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Na 2015 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
86
Pudłocki, Tomasz (1981- ).. Ambasadorzy idei : wkład intelektualistów w promowanie pozytywnego wizerunku Polski w Wielkiej Brytanii w latach 1918-1939 / Tomasz Pudłocki. 2015 BG( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
87

Kontrolować czy likwidować : Komunistyczna Partia Zachodniej Białorusi / wstęp i opracowanie naukowe Wojciech Śleszyński ; współpraca Justyna Owłasiuk. 2015 BG( 3/ 0)
WHS( 3/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
88

Protokoły i raporty zebrań wojewodów i starostów - województwo nowogródzkie / wstęp i opracowanie naukowe Monika Szarejko i Wojciech Śleszyński. 2015 BG( 3/ 1)
WHS( 3/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
89
Szarek, Jarosław (1963- ).. 1920 - prawdziwy Cud nad Wisłą / Jarosław Szarek ; wstęp: Andrzej Nowak. 2015 BG( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
90
Wojciechowski, Jerzy Stanisław. 19. Pułk Piechoty "Odsieczy Lwowa" w latach 1919-1939 / Jerzy S. Wojciechowski. 2015 BG( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
91
Wrocławskie Spotkania z Historią Gospodarczą (10 ; 2015 ; Stronie Śląskie). Kresy Wschodnie : gospodarcze i społeczne znaczenie polskich kresów : Wrocławskie Spotkania z Historią Gospodarczą - Spotkanie X / pod redakcją Tomasza Głowińskiego ; [recenzenci Grzegorz 2015 BG( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
92
Wyszczelski, Lech (1942- ).. 1920 Brody / Lech Wyszczelski. 2015 BG( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
93
Wyszczelski, Lech (1942- ).. 1919 Wilno / Lech Wyszczelski. 2015 BG( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
94
Wyszczelski, Lech (1942- ).. 1920 Niemen / Lech Wyszczelski ; [konsultacja Michał Mackiewicz]. 2015 BG( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
95
Wyszczelski, Lech (1942- ).. Polska mocarstwowa : wizje i koncepcje obozów politycznych II Rzeczypospolitej : Międzymorze, federalizm, prometeizm, kolonie i inne drogi do wielkości / Lech Wyszczelski. 2015 BG( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
96
Duber, Paweł. Działalność polityczna Kazimierza Bartla w latach 1926-1930 : z dziejów "liberalnego skrzydła" obozu sanacyjnego / Paweł Duber. 2014 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
97

Z dziejów Drugiej Rzeczypospolitej : skrypt dydaktyczny / pod red. Janusza Farysia [et al.]. 2014 BG( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
98
Grzegorczyk, Tomasz (1965- ).. Wyprawa kijowska / Tomasz Grzegorczyk. 2014 BG( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
99
Ivanov, Nikolaj (1948- ).. Zapomniane ludobójstwo : Polacy w państwie Stalina, "operacja polska" 1937-1938 / Nikołaj Iwanow. 2014 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego