Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "94*438*.08" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 2443 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1

Miotła Stalina : Polska Północno-Wschodnia i jej pogranicze w czasie obławy augustowskiej w 1945 roku / redaktorzy tomu Łukasz Adamski, Grzegorz Hryciuk, Grzegorz Motyka. 2019 BG( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
2
Anusz, Andrzej (1965- ). Autor Nielegalna polityka : zjawisko drugiego obiegu politycznego w PRL (1976-1989) / Andrzej Anusz. 2019 BG( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
3
Barcz, Jan (1953- ). Autor Reparacje od Niemiec po drugiej wojnie światowej w świetle prawa międzynarodowego : aspekty prawa i praktyki / Jan Barcz i Jerzy Kranz. 2019 BG( 1/ 0)

94(438).082 II wojna światowa 1939-1944/1945. Zagadnienia ogólne. Działalność polityczna i
4

Marzec i po marcu : wpływ kryzysu marca ’68 na środowiska naukowe i kulturę Polski Ludowej / pod redakcją Przemysława Benkena i Tadeusza Pawła Rutkowskiego ; Instytut Pamięci Narodowej. Kom 2019 BG( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
5
Borowiak, Mariusz (1964- ). Autor Polskie flotylle rzeczne 1918-1939 : okręty i statki pod biało-czerwoną banderą / Mariusz Borowiak. 2019 BG( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
6

Gen wolności : koncepcje polityczne opozycji niepodległościowej w latach 1975-1989 : materiały z Konferencji środowisk Niepodległościowych / pod redakcją Pawła Bromskiego ; Fundacja Walcz 2019
94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
7
Bułhak, Władysław (1965- ). Autor Wywiad PRL a Watykan 1962-1978 / Władysław Bułhak ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. 2019 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
8

W godzinie próby : żołnierze podziemia niepodległościowego w Białostockiem po 1944 roku i ich losy / wybór, wstęp i opracowanie Anna Chmielewska, Jolanta Drozdowska, Justyna Gogolewska. 2019 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
9

Życie codzienne w PRL / pod redakcją Małgorzaty Chomy-Jusińskiej, Marcina Kruszyńskiego, Tomasza Osińskiego. 2019 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
10
Chwalba, Andrzej (1949- ). Autor 1919 : pierwszy rok wolności / Andrzej Chwalba. 2019 BG( 1/ 0)

94(438).08 Okres od 1918 r.
11

Rzeczpospolita niedoskonała : dokumenty do historii buntu społecznego w latach 1930-1935 / wstęp i opracowanie Piotr Cichoracki, Joanna Dufrat, Janusz Mierzwa, Piotr Ruciński. 2019
94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
12

Kresy Wschodnie Rzeczypospolitej - ludzie stamtąd / pod redakcją Piotra Cichorackiego i Krzysztofa Łagojdy. 2019 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).08 Okres od 1918 r.
13
Dubicki, Tadeusz (1948- ). Autor Oficerowie wywiadu WP i PSZ w latach 1939-1945 : słownik biograficzny. T. 4 / Tadeusz Dubicki, Andrzej Suchcitz. 2019 BG( 1/ 0)

94(438).082 II wojna światowa 1939-1944/1945. Zagadnienia ogólne. Działalność polityczna i
14
Faryś, Janusz (1939- ). Autor Funkcjonowanie demokracji parlamentarnej w Drugiej Rzeczypospolitej : konflikty wokół przesilenia rządowego w 1922 roku / Janusz Faryś. 2019 BG( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
15
Friszke, Andrzej (1956- ). Autor Psychologia Okrągłego Stołu / redakcja Mirosław Kofta i Adam Leszczyński ; Andrzej Friszke, Janusz Grzelak, Mirosław Kofta, Wiktor Osiatyński, Janusz Reykowski. 2019 BG( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
16
Gasztold-Seń, Przemysław (1985- ). Autor Towarzysze z betonu : dogmatyzm w PZPR 1980-1990 / Przemysław Gasztold ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. 2019 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
17
Gmitruk, Janusz (1948- ). Autor Ludowcy w walce o niepodległość / Janusz Gmitruk. 2019 BG( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
18
Gruszczyk, Marcela. Autor Idea w służbie propagandy : Komitet Słowiański w Polsce 1945-1953 na tle ruchu nowosłowiańskiego / Marcela Gruszczyk. 2019 BG( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
19
Habielski, Rafał (1957- ). Autor Audycje historyczne i kulturalne Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa w latach 1952-1975 / Rafał Habielski. 2019 BG( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
20
Ilgiewicz, Henryka (1949- ). Autor Instytut Naukowo-Badawczy Europy Wschodniej oraz Szkoła Nauk Politycznych w Wilnie (1930-1939) / Henryka Ilgiewicz. 2019 BG( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
21
Kalwat, Wojciech. Autor Redaktor Generał Stanisław Maczek i jego żołnierze : katalog wystawy, Muzeum Historii Polski / tekst i opracowanie Wojciech Kalwat, Michał Kopczyński. 2019 BG( 1/ 0)

94(438).082 II wojna światowa 1939-1944/1945. Zagadnienia ogólne. Działalność polityczna i
22
Kister, Anna Grażyna (1959- ). Autor Wstyd : krótka historia komunizmu w Polsce do 1945 r. : tylko dla dorosłych / Anna Grażyna Kister. 2019 BG( 1/ 0)

94(438).08 Okres od 1918 r.
23
Kolânčuk, Oleksandr (1932- ). Autor Ukraińscy emigranci polityczni w życiu naukowym, kulturalnym, społecznym i gospodarczym Drugiej Rzeczypospolitej / Aleksander Kolańczuk ; przedmowa i redakcja tekstu Stanisław Stępień ; Po 2019 BG( 1/ 0)

94(438).08 Okres od 1918 r.
24
Kopka, Bogusław (1969- ). Autor Gułag nad Wisłą : komunistyczne obozy pracy w Polsce 1944-1956 / Bogusław Kopka. 2019 BG( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
25
Kucharski, Wojciech (1978- ). Autor Komuniści i Watykan : polityka komunistycznej Polski wobec Stolicy Apostolskiej 1945-1974 / Wojciech Kucharski ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiem 2019 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
26

Solidarność Walcząca 1982-1990 : studia i szkice / pod redakcją Sebastiana Ligarskiego i Michała Siedziako. 2019
94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
27

Piłsudczycy i sanatorzy drugiego planu (1926-1939) : portrety zbiorowe i indywidualne / redakcja naukowa Robert Litwiński i Marek Sioma. 2019 BG( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
28
Makowski, Adam (historia). Autor Między iluzją a realiami : Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich w latach 1957-1970 / Adam Makowski. 2019 BG( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
29

Armia Krajowa w dokumentach 1939-1945. T. 2 cz. 2, Czerwiec 1941 - kwiecień 1943 / zespół redakcyjny Eugenia Maresch [i 9 pozostałych] ; Studium Polski Podziemnej w Londynie, Instytut Pamięci 2019 BG( 1/ 0)

94(438).082 II wojna światowa 1939-1944/1945. Zagadnienia ogólne. Działalność polityczna i
30

Armia Krajowa w dokumentach 1939-1945. T. 2, cz. 1, Czerwiec 1941 - kwiecień 1943 / zespół redakcyjny Eugenia Maresch [i 9 pozostałych] ; Studium Polski Podziemnej w Londynie, Instytut Pamięc 2019 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).082 II wojna światowa 1939-1944/1945. Zagadnienia ogólne. Działalność polityczna i
31

Wokół nowej syntezy dziejów Drugiej Rzeczypospolitej / redaktor naukowy Włodzimierz Mędrzecki. 2019 BG( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
32
Miszewski, Dariusz. Autor Główne nurty polityczne Polski podziemnej wobec planów federacyjnych rządu polskiego na uchodźstwie w czasie drugiej wojny światowej (1939-1945) / Dariusz Miszewski ; Akademia Sztuki Wojenne 2019 BG( 1/ 0)

94(438).082 II wojna światowa 1939-1944/1945. Zagadnienia ogólne. Działalność polityczna i
33
Momro, Paweł (1985- ). Autor Prezydentura polska w pierwszych latach III RP / Paweł Momro. 2019 BG( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
34
Odziemkowski, Janusz (1950- ). Autor Polskie formacje etapowe w Galicji Wschodniej na Wołyniu i Ukrainie w latach 1918-1920 / Janusz Odziemkowski. 2019 BG( 1/ 0)

94(438).08 Okres od 1918 r.
35

Opozycja i opór społeczny w Polsce po 1956 roku / pod redakcją Tomasza Kozłowskiego, Jana Olaszka i Grzegorza Wołka. 2019 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
36

Nie zabijaj : nacjonalizm i ludobójstwo na Kresach wobec Kościoła, etyki chrześcijańskiej i zasad humanizmu / wstęp i redakcja naukowa Włodzimierz Osadczy, Adam Kulczycki ; Instytut Pamięc 2019 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).082.5 Historia Polski. II wojna światowa 1939-1944/1945. Działania radzieckie (stalino
37

Polska pod okupacją 1939-1945. T. 3 / kolegium redakcyjne Marcin Przegiętka i [7 pozostałych]. 2019 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).082 II wojna światowa 1939-1944/1945. Zagadnienia ogólne. Działalność polityczna i
38

Wyniki pracy wywiadu naukowo-technicznego MSW PRL 1971-1989 / opracował i wstępem poprzedził Mirosław Sikora ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polski 2019 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
39
Sperskienė, Rasa. Autor Związki Tadeusza Wróblewskiego z litewskimi działaczami politycznymi przy odbudowie niepodległego państwa litewskiego / Rasa Sperskienė ; tłumaczenie z języka litewskiego Jan Sienkiewicz. 2019 BG( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
40

Aparat bezpieczeństwa wobec mniejszości narodowych w Polsce w latach 1944-1956 / pod redakcją Jarosława Syrnyka ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Pols 2019 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
41

Pamięć Kresów - Kresy w pamięci / pod redakcją Bogusława Tracza. 2019 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
42
Tusiński, Piotr (1957- ). Autor Sejm Ustawodawczy Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1922 / Piotr A. Tusiński. 2019 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
43
Waingertner, Przemysław (1969- ). Autor Polska i Polacy w latach II wojny światowej = Poland and Poles during World War II / Przemysław Waingertner ; tłumaczenie = translation Katarzyna Bartuzi ; Kancelaria Sejmu. 2019 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).082 II wojna światowa 1939-1944/1945. Zagadnienia ogólne. Działalność polityczna i
44
Wierzbicki, Marek (1964- ). Autor Człowiek z Polski : prezydent RP Kazimierz Aleksander Sabbat (1913-1989) i polska emigracja niepodległościowa / Marek Wierzbicki ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeci 2019 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
45
Wołoszyn, Jacek Witold (1972- ). Autor Niepodległościowa konspiracja młodzieżowa na ziemiach polskich w latach 1944/45-1956 / Jacek Witold Wołoszyn ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polsk 2019 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
46
Zborowska, Agata. Autor Życie rzeczy w powojennej Polsce / Agata Zborowska. 2019 BG( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
47

Wielkopolanie ku Niepodległej - w stulecie zwycięskiego powstania 1918-1919 roku / redakcja naukowa wydawnictwa: Olaf Bergmann ; teksty i wybór ilustracji do katalogu : Adam Pleskaczyński ; ze 2018
94(438).08 Okres od 1918 r.
48
Błasiak, Wojciech (1952- ). Autor Zaprzepaszczona rewolucja : robotnicza rewolucja społeczna "Solidarności" : podłoże, przyczyny, przebieg, skutki i konsekwencje : [w trzech studiach] / Wojciech Błasiak. 2018 BG( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
49
Błażejowska, Justyna (1983- ). Autor Opozycja antyreżimowa w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w latach 1956-1989 / Justyna Błażejowska. 2018 BG( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
50

Między solidaryzmem a niepodległością : myśl polityczna Solidarności Walczącej / redakcja naukowa Krzysztof Brzechczyn ; Oddziałowe Biuro Badań Historycznych w Poznaniu. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
51

Komunizm : idee i praktyki w Polsce 1944-1989 / pod redakcją Katarzyny Chmielewskiej, Agnieszki Mrozik i Grzegorza Wołowca. 2018 BG( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
52

Stefan Wyszyński wobec oporu społecznego i opozycji 1945-1981 / redakcja naukowa Ewa K. Czaczkowska. 2018 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
53

1968 marzec : fakty, wydarzenia, interpretacje / pod redakcją Arkadiusza Czwołka, Sylwii Galij-Skarbińskiej i Wojciecha Polaka. 2018 BG( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
54
Dubicki, Tadeusz (1948- ). Autor Oficerowie wywiadu WP i PSZ w latach 1939-1945 : słownik biograficzny. T. 3 / Tadeusz Dubicki, Andrzej Suchcitz. 2018 BG( 1/ 0)

94(438).082 II wojna światowa 1939-1944/1945. Zagadnienia ogólne. Działalność polityczna i
55
Dudziński, Tomasz (1977- ). Autor Bitwa pod Domanowem 13 IX 1939 r. / Tomasz Dudziński. 2018 BG( 1/ 0)

94(438).082.1 Historia Polski. II wojna światowa 1939-1944/1945. Wrzesień 1939 r.
56
Eisler, Jerzy (1952- ). Autor Czterdzieści pięć lat, które wstrząsnęły Polską : historia polityczna 1944-1989 / Jerzy Eisler. 2018 BG( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
57
Gajewski, Krzysztof (1976- ). Autor Reprezentacje komunizmu : PRL z perspektywy badań literackich i kulturowych / Krzysztof Gajewski. 2018 BG( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
58
Gałęzowski, Marek (1972- ). Autor Twórca niepodległej : Józef Piłsudski 1867-1935 / Marek Gałęzowski, Jerzy Kirszak. 2018 BG( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
59
Gąsiorowski, Andrzej (1950- ). Autor Polska Armia Ludowa 1943-1945 : studia : fakty, mity, tajemnice / Andrzej Gąsiorowski. 2018 BG( 1/ 0)

94(438).082 II wojna światowa 1939-1944/1945. Zagadnienia ogólne. Działalność polityczna i
60

Błękitna Armia gen. Józefa Hallera : zbiór studiów / redakcja: Mirosław Giętkowski, Łukasz Nadolski. 2018 BG( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
61

Depozyt niepodległości : Rada Narodowa Rzeczpospolitej Polskiej na uchodźstwie (1939-1991) / redakcja naukowa Zbigniew Girzyński, Paweł Ziętara. 2018 BG( 1/ 0)

94(438).082 II wojna światowa 1939-1944/1945. Zagadnienia ogólne. Działalność polityczna i
62
Habielski, Rafał (1957- ). Autor Rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa w latach 1950-1975 / Rafał Habielski, Paweł Machcewicz. 2018 BG( 2/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
63
Hofmann, Gunter (1942- ). Autor Polacy i Niemcy : droga do europejskiej rewolucji roku 1989/90 / Gunter Hofmann ; przekład Stanisław Rosnowski ; Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta Uniwersytetu Wr 2018 BG( 1/ 0)

94(438).084 Rzeczpospolita Polska 1990-
64
Jankowski, Tomasz (1985- ). Autor Powstańcy wielkopolscy ziemi ksiąskiej : 100-lecie wybuchu Powstania Wielkopolskiego / Tomasz Jankowski, Katarzyna Gwincińska, Bohdan Kaczmarek. 2018 BG( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
65
Jaworska, Krystyna (1956- ). Autor Da prigionieri a uomini liberi : L’Armata Polacca in Italia 1918-1919 = Z niewoli do niepodległości : Armia Polska we Włoszech 1918-1919 / Krystyna Jaworska, Ognisko Polskie w Turynie, Konsulat 2018 BHU( 1/ 0)

94(438).08 Okres od 1918 r.
66
Krajewski, Kazimierz (1955- ). Autor Nowogródczyzna naszych ojców : województwo nowogródzkie II RP / Kazimierz Krajewski. 2018 BG( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
67
Krajewski, Kazimierz (1955- ). Autor Życie i śmierć dla Polski : partyzancka epopeja Uderzeniowych Batalionów Kadrowych / Kazimierz Krajewski. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).082 II wojna światowa 1939-1944/1945. Zagadnienia ogólne. Działalność polityczna i
68
Kulerski, Wiktor (1935- ). Autor Archiwum Wiktora Kulerskiego : dokumenty podziemnej "Solidarności" 1982–1986 / wstęp i opracowanie Jan Olaszek ; posłowie Andrzej Friszke ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbro 2018 BG( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
69

Internowani i uwięzieni w stanie wojennym / redakcja Tomasz Kurpierz, Jarosław Neja. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
70
Kutrzeba, Tadeusz (1886-1947). Autor Bitwa nad Niemnem : (wrzesień - październik 1920) / Tadeusz Kutrzeba. 2018 BG( 1/ 0)

94(438).08 Okres od 1918 r.
71

Obszar Centralny Zrzeszenia WiN 1945-1947 / pod redakcją Tomasza Łabuszewskiego ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Warszawie. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
72
Łaptos, Józef (1944- ). Autor Humanitaryzm i polityka : pomoc UNRRA dla Polski i polskich uchodźców w latach 1944-1947 / Józef Łaptos. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
73
Ligarski, Sebastian (1975- ). Autor Artyści, PRL i bezpieka : Herbert, Miłosz, Hłasko i wielu innych... / Sebastian Ligarski, Grzegorz Majchrzak. 2018 BG( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
74
Malinowski, Jerzy Cezary (1955- ). Autor Wydawca Odkłamywanie pamięci majora "Łupaszki" - Zygmunta Szendzielarza i jego Żołnierzy Niezłomnych Okręgu Wileńskiego AK / Jerzy C. Malinowski. 2018 BG( 1/ 0)

94(438).082 II wojna światowa 1939-1944/1945. Zagadnienia ogólne. Działalność polityczna i
75
Markowski, Damian (1986- ). Autor Anatomia strachu : sowietyzacja obwodu lwowskiego 1944-1953 : studium zmian polityczno-gospodarczych / Damian Karol Markowski ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Nar 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).082 II wojna światowa 1939-1944/1945. Zagadnienia ogólne. Działalność polityczna i
76
Mędrzecki, Włodzimierz (1959- ). Autor Kresowy kalejdoskop : wędrówki przez ziemie wschodnie Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1939 / Włodzimierz Mędrzecki. 2018 BG( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
77

Drogi do niepodległości narodów Europy Wschodniej 1914-1921 / pod redakcją Doroty Michaluk. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).08 Okres od 1918 r.
78
Nicieja, Stanisław Sławomir (1949- ). Autor Kresowa Atlantyda : historia i mitologia miast kresowych. T. 11, Pińsk, Dereszewicze, Mołodów, Porzecze, Perkowicze, Międzyrzecz Korecki / Stanisław Sławomir Nicieja. 2018 BG( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
79

U polskich stali granic : w 90. rocznicę utworzenia Korpusu Ochrony Pogranicza / pod redakcją Artura Ochała, Michała Ruczyńskiego, Pawła Skubisza. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
80
Ordyłowski, Marek (1949- ). Autor Nadzór komunistycznej partii i służb specjalnych w Polsce Ludowej nad ruchem sportowym, PKOl i ekipami olimpijskimi / Marek Ordyłowski, Leonard Szymański. 2018 BG( 2/ 0)
WHS( 2/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
81

Sabotaże nacjonalistów ukraińskich oraz akcja represyjna władz polskich w Małopolsce Wschodniej w 1930 roku w świetle dokumentów / wybór, wstęp i opracowanie Adam Adrian Ostanek. 2018 BG( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
82
Panto, Dmitrij Ivanovič. Autor Okupacja sowiecka ziem polskich w latach 1939-1941 / Dmitriy Panto, Wojciech Łukaszun. 2018 BG( 1/ 0)

94(438).082.5 Historia Polski. II wojna światowa 1939-1944/1945. Działania radzieckie (stalino
83
Przeniosło, Małgorzata. Autor Rada Główna Opiekuńcza w latach I wojny światowej / Małgorzata Przeniosło, Marek Przeniosło. 2018 BG( 1/ 0)

94(438).08 Okres od 1918 r.
84
Przeniosło, Małgorzata. Autor Rada Główna Opiekuńcza w latach 1918-1921 / Małgorzata Przeniosło, Marek Przeniosło. 2018 BG( 1/ 0)

94(438).08 Okres od 1918 r.
85

Pierwsze dni niepodległości : materiały z konferencji naukowej Białystok 14-16 marca 2018 r. / kolegium redakcyjne: Natalia Filinowicz, Piotr Niziołek, Łukasz Radulski, Tomasz Wesołowski ; 2018 BG( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
86

GUŁag : struktury - kadry - więźniowie / pod redakcją Dariusza Roguta i Wojciecha Śleszyńskiego. 2018 BG( 2/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

94(438).082.5 Historia Polski. II wojna światowa 1939-1944/1945. Działania radzieckie (stalino
87

Uwięzienie Prymasa : nowe fakty i dokumenty / opracował Marian P. Romaniuk. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
88
Skibiński, Paweł (1973- ). Autor Polska 1918 / Paweł Skibiński. 2018 BG( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
89
Śleszyński, Wojciech (1970- ). Autor Niepodległa : ziemie wschodnie II Rzeczypospolitej / autorstwo tekstów Wojciech Śleszyński, Monika Szarejko. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
90

Ogniwa zakładowe i sekcje branżowe NSZZ "Solidarność" 1980-1989 / pod redakcją Łukasza Sołtysika i Grzegorza Waligóry. 2018 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
91

Golgota kobiet : relacje więźniarek Ravensbrück i innych obozów koncentracyjnych ze zbiorów Polskiego Instytutu Źródłowego w Lund / wstęp i wybór dokumentów Zbigniew Stanuch. 2018 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).082 II wojna światowa 1939-1944/1945. Zagadnienia ogólne. Działalność polityczna i
92
Syrwid, Robert (1963- ). Autor Starostowie Warmii i Mazur w latach 1945-1950 : szkice biograficzne / Robert Syrwid. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
93
Szumski, Jakub. Autor Rozliczenia z ekipą Gierka 1980-1984 / Jakub Szumski. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
94
Thomas, Nigel (1946- ). Autor Armie wojny polsko-bolszewickiej 1919-1921 / Nigel Thomas ; ilustracje Adam Hook ; tłumaczyła Katarzyna Mróz-Mazur. 2018 BG( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
95
Wicenty, Daniel (1977- ). Autor Zgniłe jabłka, zepsute skrzynki i złe powietrze : dysfunkcje w Służbie Bezpieczeństwa w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku / Daniel Wicenty ; Instytut Pamięci Narodowej. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
96
Zamroczyńska, Magdalena. Autor Postępowania rehabilitacyjne osób skazanych za działalność na rzecz niepodległej Polski / Magdalena Zamroczyńska ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).084 Rzeczpospolita Polska 1990-
97
Ziębińska-Witek, Anna. Autor Muzealizacja komunizmu w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej / Anna Ziębińska-Witek. 2018 BG( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
98
Zimmerman, Joshua D. (1966- ). Autor Polskie Państwo Podziemne i Żydzi w czasie II wojny światowej / Joshua D. Zimmerman ; tłumaczenie Magdalena Macińska ; redakcja naukowa Martyna Rusiniak-Karwat. 2018 BG( 1/ 0)

94(438).082 II wojna światowa 1939-1944/1945. Zagadnienia ogólne. Działalność polityczna i
99

Sowieci a polskie podziemie 1943-1946 : wybrane aspekty stalinowskiej polityki represji / pod redakcją Łukasza Adamskiego, Grzegorza Hryciuka i Grzegorza Motyki ; Centrum Polsko-Rosyjskiego Dial 2017 BG( 1/ 0)

94(438).082.5 Historia Polski. II wojna światowa 1939-1944/1945. Działania radzieckie (stalino

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia realizuje zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego