Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "94*438*.08" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 2401 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1

Miotła Stalina : Polska Północno-Wschodnia i jej pogranicze w czasie obławy augustowskiej w 1945 roku / redaktorzy tomu Łukasz Adamski, Grzegorz Hryciuk, Grzegorz Motyka. 2019 BG( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
2
Barcz, Jan (1953- ). Autor Reparacje od Niemiec po drugiej wojnie światowej w świetle prawa międzynarodowego : aspekty prawa i praktyki / Jan Barcz i Jerzy Kranz. 2019 BG( 1/ 0)

94(438).082 II wojna światowa 1939-1944/1945. Zagadnienia ogólne. Działalność polityczna i
3
Bułhak, Władysław (1965- ). Autor Wywiad PRL a Watykan 1962-1978 / Władysław Bułhak ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. 2019 BG( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
4

W godzinie próby : żołnierze podziemia niepodległościowego w Białostockiem po 1944 roku i ich losy / wybór, wstęp i opracowanie Anna Chmielewska, Jolanta Drozdowska, Justyna Gogolewska. 2019 BG( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
5
Chwalba, Andrzej (1949- ). Autor 1919 : pierwszy rok wolności / Andrzej Chwalba. 2019 BG( 1/ 0)

94(438).08 Okres od 1918 r.
6
Dubicki, Tadeusz (1948- ). Autor Oficerowie wywiadu WP i PSZ w latach 1939-1945 : słownik biograficzny. T. 4 / Tadeusz Dubicki, Andrzej Suchcitz. 2019 BG( 1/ 0)

94(438).082 II wojna światowa 1939-1944/1945. Zagadnienia ogólne. Działalność polityczna i
7
Faryś, Janusz (1939- ). Autor Funkcjonowanie demokracji parlamentarnej w Drugiej Rzeczypospolitej : konflikty wokół przesilenia rządowego w 1922 roku / Janusz Faryś. 2019 BG( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
8
Friszke, Andrzej (1956- ). Autor Psychologia Okrągłego Stołu / redakcja Mirosław Kofta i Adam Leszczyński ; Andrzej Friszke, Janusz Grzelak, Mirosław Kofta, Wiktor Osiatyński, Janusz Reykowski. 2019 BG( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
9
Gasztold-Seń, Przemysław (1985- ). Autor Towarzysze z betonu : dogmatyzm w PZPR 1980-1990 / Przemysław Gasztold ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. 2019 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
10
Habielski, Rafał (1957- ). Autor Audycje historyczne i kulturalne Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa w latach 1952-1975 / Rafał Habielski. 2019 BG( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
11
Kister, Anna Grażyna (1959- ). Autor Wstyd : krótka historia komunizmu w Polsce do 1945 r. : tylko dla dorosłych / Anna Grażyna Kister. 2019 BG( 1/ 0)

94(438).08 Okres od 1918 r.
12
Kopka, Bogusław (1969- ). Autor Gułag nad Wisłą : komunistyczne obozy pracy w Polsce 1944-1956 / Bogusław Kopka. 2019 BG( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
13
Kucharski, Wojciech (1978- ). Autor Komuniści i Watykan : polityka komunistycznej Polski wobec Stolicy Apostolskiej 1945-1974 / Wojciech Kucharski ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiem 2019 BG( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
14
Momro, Paweł (1985- ). Autor Prezydentura polska w pierwszych latach III RP / Paweł Momro. 2019 BG( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
15

Opozycja i opór społeczny w Polsce po 1956 roku / pod redakcją Tomasza Kozłowskiego, Jana Olaszka i Grzegorza Wołka. 2019 BG( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
16
Tusiński, Piotr (1957- ). Autor Sejm Ustawodawczy Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1922 / Piotr A. Tusiński. 2019 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
17
Wierzbicki, Marek (1964- ). Autor Człowiek z Polski : prezydent RP Kazimierz Aleksander Sabbat (1913-1989) i polska emigracja niepodległościowa / Marek Wierzbicki ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeci 2019
94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
18
Zborowska, Agata. Autor Życie rzeczy w powojennej Polsce / Agata Zborowska. 2019 BG( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
19
Błasiak, Wojciech (1952- ). Autor Zaprzepaszczona rewolucja : robotnicza rewolucja społeczna "Solidarności" : podłoże, przyczyny, przebieg, skutki i konsekwencje : [w trzech studiach] / Wojciech Błasiak. 2018 BG( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
20
Błażejowska, Justyna (1983- ). Autor Opozycja antyreżimowa w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w latach 1956-1989 / Justyna Błażejowska. 2018 BG( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
21

Między solidaryzmem a niepodległością : myśl polityczna Solidarności Walczącej / redakcja naukowa Krzysztof Brzechczyn ; Oddziałowe Biuro Badań Historycznych w Poznaniu. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
22

Komunizm : idee i praktyki w Polsce 1944-1989 / pod redakcją Katarzyny Chmielewskiej, Agnieszki Mrozik i Grzegorza Wołowca. 2018 BG( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
23

Stefan Wyszyński wobec oporu społecznego i opozycji 1945-1981 / redakcja naukowa Ewa K. Czaczkowska. 2018 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
24

1968 marzec : fakty, wydarzenia, interpretacje / pod redakcją Arkadiusza Czwołka, Sylwii Galij-Skarbińskiej i Wojciecha Polaka. 2018 BG( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
25
Dubicki, Tadeusz (1948- ). Autor Oficerowie wywiadu WP i PSZ w latach 1939-1945 : słownik biograficzny. T. 3 / Tadeusz Dubicki, Andrzej Suchcitz. 2018 BG( 1/ 0)

94(438).082 II wojna światowa 1939-1944/1945. Zagadnienia ogólne. Działalność polityczna i
26
Dudziński, Tomasz (1977- ). Autor Bitwa pod Domanowem 13 IX 1939 r. / Tomasz Dudziński. 2018 BG( 1/ 0)

94(438).082.1 Historia Polski. II wojna światowa 1939-1944/1945. Wrzesień 1939 r.
27
Eisler, Jerzy (1952- ). Autor Czterdzieści pięć lat, które wstrząsnęły Polską : historia polityczna 1944-1989 / Jerzy Eisler. 2018 BG( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
28
Gajewski, Krzysztof (1976- ). Autor Reprezentacje komunizmu : PRL z perspektywy badań literackich i kulturowych / Krzysztof Gajewski. 2018 BG( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
29
Gałęzowski, Marek (1972- ). Autor Twórca niepodległej : Józef Piłsudski 1867-1935 / Marek Gałęzowski, Jerzy Kirszak. 2018 BG( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
30
Gąsiorowski, Andrzej (1950- ). Autor Polska Armia Ludowa 1943-1945 : studia : fakty, mity, tajemnice / Andrzej Gąsiorowski. 2018 BG( 1/ 0)

94(438).082 II wojna światowa 1939-1944/1945. Zagadnienia ogólne. Działalność polityczna i
31

Błękitna Armia gen. Józefa Hallera : zbiór studiów / redakcja: Mirosław Giętkowski, Łukasz Nadolski. 2018 BG( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
32

Depozyt niepodległości : Rada Narodowa Rzeczpospolitej Polskiej na uchodźstwie (1939-1991) / redakcja naukowa Zbigniew Girzyński, Paweł Ziętara. 2018 BG( 1/ 0)

94(438).082 II wojna światowa 1939-1944/1945. Zagadnienia ogólne. Działalność polityczna i
33
Habielski, Rafał (1957- ). Autor Rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa w latach 1950-1975 / Rafał Habielski, Paweł Machcewicz. 2018 BG( 2/ 1)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
34
Hofmann, Gunter (1942- ). Autor Polacy i Niemcy : droga do europejskiej rewolucji roku 1989/90 / Gunter Hofmann ; przekład Stanisław Rosnowski ; Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta Uniwersytetu Wr 2018 BG( 1/ 0)

94(438).084 Rzeczpospolita Polska 1990-
35
Jankowski, Tomasz (1985- ). Autor Powstańcy wielkopolscy ziemi ksiąskiej : 100-lecie wybuchu Powstania Wielkopolskiego / Tomasz Jankowski, Katarzyna Gwincińska, Bohdan Kaczmarek. 2018 BG( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
36
Jaworska, Krystyna (1956- ). Autor Da prigionieri a uomini liberi : L’Armata Polacca in Italia 1918-1919 = Z niewoli do niepodległości : Armia Polska we Włoszech 1918-1919 / Krystyna Jaworska, Ognisko Polskie w Turynie, Konsulat 2018 BHU( 1/ 0)

94(438).08 Okres od 1918 r.
37
Krajewski, Kazimierz (1955- ). Autor Nowogródczyzna naszych ojców : województwo nowogródzkie II RP / Kazimierz Krajewski. 2018 BG( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
38
Krajewski, Kazimierz (1955- ). Autor Życie i śmierć dla Polski : partyzancka epopeja Uderzeniowych Batalionów Kadrowych / Kazimierz Krajewski. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).082 II wojna światowa 1939-1944/1945. Zagadnienia ogólne. Działalność polityczna i
39
Kulerski, Wiktor (1935- ). Autor Archiwum Wiktora Kulerskiego : dokumenty podziemnej "Solidarności" 1982–1986 / wstęp i opracowanie Jan Olaszek ; posłowie Andrzej Friszke ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbro 2018 BG( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
40

Internowani i uwięzieni w stanie wojennym / redakcja Tomasz Kurpierz, Jarosław Neja. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
41
Kutrzeba, Tadeusz (1886-1947). Autor Bitwa nad Niemnem : (wrzesień - październik 1920) / Tadeusz Kutrzeba. 2018 BG( 1/ 0)

94(438).08 Okres od 1918 r.
42

Obszar Centralny Zrzeszenia WiN 1945-1947 / pod redakcją Tomasza Łabuszewskiego ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Warszawie. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
43
Łaptos, Józef (1944- ). Autor Humanitaryzm i polityka : pomoc UNRRA dla Polski i polskich uchodźców w latach 1944-1947 / Józef Łaptos. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
44
Ligarski, Sebastian (1975- ). Autor Artyści, PRL i bezpieka : Herbert, Miłosz, Hłasko i wielu innych... / Sebastian Ligarski, Grzegorz Majchrzak. 2018 BG( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
45
Markowski, Damian (1986- ). Autor Anatomia strachu : sowietyzacja obwodu lwowskiego 1944-1953 : studium zmian polityczno-gospodarczych / Damian Karol Markowski ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Nar 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).082 II wojna światowa 1939-1944/1945. Zagadnienia ogólne. Działalność polityczna i
46
Mędrzecki, Włodzimierz (1959- ). Autor Kresowy kalejdoskop : wędrówki przez ziemie wschodnie Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1939 / Włodzimierz Mędrzecki. 2018 BG( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
47

Drogi do niepodległości narodów Europy Wschodniej 1914-1921 / pod redakcją Doroty Michaluk. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).08 Okres od 1918 r.
48
Nicieja, Stanisław Sławomir (1949- ). Autor Kresowa Atlantyda : historia i mitologia miast kresowych. T. 11, Pińsk, Dereszewicze, Mołodów, Porzecze, Perkowicze, Międzyrzecz Korecki / Stanisław Sławomir Nicieja. 2018 BG( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
49

U polskich stali granic : w 90. rocznicę utworzenia Korpusu Ochrony Pogranicza / pod redakcją Artura Ochała, Michała Ruczyńskiego, Pawła Skubisza. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
50
Ordyłowski, Marek (1949- ). Autor Nadzór komunistycznej partii i służb specjalnych w Polsce Ludowej nad ruchem sportowym, PKOl i ekipami olimpijskimi / Marek Ordyłowski, Leonard Szymański. 2018 BG( 2/ 0)
WHS( 2/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
51

Sabotaże nacjonalistów ukraińskich oraz akcja represyjna władz polskich w Małopolsce Wschodniej w 1930 roku w świetle dokumentów / wybór, wstęp i opracowanie Adam Adrian Ostanek. 2018 BG( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
52
Panto, Dmitrij Ivanovič. Autor Okupacja sowiecka ziem polskich w latach 1939-1941 / Dmitriy Panto, Wojciech Łukaszun. 2018 BG( 1/ 0)

94(438).082.5 Historia Polski. II wojna światowa 1939-1944/1945. Działania radzieckie (stalino
53
Przeniosło, Małgorzata. Autor Rada Główna Opiekuńcza w latach I wojny światowej / Małgorzata Przeniosło, Marek Przeniosło. 2018 BG( 1/ 0)

94(438).08 Okres od 1918 r.
54
Przeniosło, Małgorzata. Autor Rada Główna Opiekuńcza w latach 1918-1921 / Małgorzata Przeniosło, Marek Przeniosło. 2018 BG( 1/ 0)

94(438).08 Okres od 1918 r.
55

Pierwsze dni niepodległości : materiały z konferencji naukowej Białystok 14-16 marca 2018 r. / kolegium redakcyjne: Natalia Filinowicz, Piotr Niziołek, Łukasz Radulski, Tomasz Wesołowski ; 2018 BG( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
56

GUŁag : struktury - kadry - więźniowie / pod redakcją Dariusza Roguta i Wojciecha Śleszyńskiego. 2018 BG( 2/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

94(438).082.5 Historia Polski. II wojna światowa 1939-1944/1945. Działania radzieckie (stalino
57

Uwięzienie Prymasa : nowe fakty i dokumenty / opracował Marian P. Romaniuk. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
58
Skibiński, Paweł (1973- ). Autor Polska 1918 / Paweł Skibiński. 2018 BG( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
59
Śleszyński, Wojciech (1970- ). Autor Niepodległa : ziemie wschodnie II Rzeczypospolitej / autorstwo tekstów Wojciech Śleszyński, Monika Szarejko. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
60

Ogniwa zakładowe i sekcje branżowe NSZZ "Solidarność" 1980-1989 / pod redakcją Łukasza Sołtysika i Grzegorza Waligóry. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
61

Golgota kobiet : relacje więźniarek Ravensbrück i innych obozów koncentracyjnych ze zbiorów Polskiego Instytutu Źródłowego w Lund / wstęp i wybór dokumentów Zbigniew Stanuch. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).082 II wojna światowa 1939-1944/1945. Zagadnienia ogólne. Działalność polityczna i
62
Syrwid, Robert (1963- ). Autor Starostowie Warmii i Mazur w latach 1945-1950 : szkice biograficzne / Robert Syrwid. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
63
Szumski, Jakub. Autor Rozliczenia z ekipą Gierka 1980-1984 / Jakub Szumski. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
64
Thomas, Nigel (1946- ). Autor Armie wojny polsko-bolszewickiej 1919-1921 / Nigel Thomas ; ilustracje Adam Hook ; tłumaczyła Katarzyna Mróz-Mazur. 2018 BG( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
65
Wicenty, Daniel (1977- ). Autor Zgniłe jabłka, zepsute skrzynki i złe powietrze : dysfunkcje w Służbie Bezpieczeństwa w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku / Daniel Wicenty ; Instytut Pamięci Narodowej. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
66
Zamroczyńska, Magdalena. Autor Postępowania rehabilitacyjne osób skazanych za działalność na rzecz niepodległej Polski / Magdalena Zamroczyńska ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).084 Rzeczpospolita Polska 1990-
67
Ziębińska-Witek, Anna. Autor Muzealizacja komunizmu w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej / Anna Ziębińska-Witek. 2018 BG( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
68
Zimmerman, Joshua D. (1966- ). Autor Polskie Państwo Podziemne i Żydzi w czasie II wojny światowej / Joshua D. Zimmerman ; tłumaczenie Magdalena Macińska ; redakcja naukowa Martyna Rusiniak-Karwat. 2018 BG( 1/ 0)

94(438).082 II wojna światowa 1939-1944/1945. Zagadnienia ogólne. Działalność polityczna i
69

Sowieci a polskie podziemie 1943-1946 : wybrane aspekty stalinowskiej polityki represji / pod redakcją Łukasza Adamskiego, Grzegorza Hryciuka i Grzegorza Motyki ; Centrum Polsko-Rosyjskiego Dial 2017 BG( 1/ 0)

94(438).082.5 Historia Polski. II wojna światowa 1939-1944/1945. Działania radzieckie (stalino
70
Adamus, Anna Maria (1982- ). Autor Problemy wsi w Polsce w latach 1956-1980 w świetle listów do władz centralnych / Anna Maria Adamus ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. 2017 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
71
Bagieński, Witold (1980- ). Autor Wywiad cywilny Polski Ludowej w latach 1945-1961. T. 2 / Witold Bagieński ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. 2017 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
72
Bagieński, Witold (1980- ). Autor Wywiad cywilny Polski Ludowej w latach 1945-1961. T. 1 / Witold Bagieński ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. 2017 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
73
Bechta, Mariusz (1972- ).. Przeciwko Pax Sovietica : Narodowe Zjednoczenie Wojskowe i struktury polityczne ruchu narodowego wobec reżimu komunistycznego 1944-1956 / Mariusz Bechta, Wojciech J. Muszyński. 2017 BG( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
74
Borkowski, Łukasz (historia). "Żelazny" od "Łupaszki" : ppor. Zdzisław Badocha (1925-1946) / Łukasz Borkowski. 2017 BG( 1/ 0)

94(438).082 II wojna światowa 1939-1944/1945. Zagadnienia ogólne. Działalność polityczna i
75

Nowoczesne nauczanie tradycji ojczystych - sybiracy i młodzież / redakcja Hubert Chudzio, Zygmunt Kolenda, Joanna Kulpińska. 2017 BG( 1/ 0)

94(438).082.5 Historia Polski. II wojna światowa 1939-1944/1945. Działania radzieckie (stalino
76
Dzwonkowski, Tadeusz (historia). Wydarzenia zielonogórskie w 1960 roku / Tadeusz Dzwonkowski. 2017 BG( 3/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
77
Friszke, Andrzej (1956- ). Autor Sprawa jedenastu : uwięzienie przywódców NSZZ "Solidarność" i KSS "KOR" 1981-1984 / Andrzej Friszke. 2017 BG( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
78
Gniadek-Zieliński, Michał. Narodowe Siły Zbrojne 1942-1947 / M. M. O. Gniadek-Zieliński. 2017 BG( 1/ 0)

94(438).082 II wojna światowa 1939-1944/1945. Zagadnienia ogólne. Działalność polityczna i
79
Goclon, Jacek Arkadiusz (1951- ).. "Rząd obrony narodowej" Wincentego Witosa (24 VII 1920-13 IX 1921) : pozycja prawno-ustrojowa i dokonania w polityce wewnętrznej / Jacek Arkadiusz Goclon. 2017 BG( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
80

Wydarzenia Marca 1968 roku w pamięci i edukacji historycznej / pod redakcją Anny Gołębiowskiej i Małgorzaty Świder. 2017 BG( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
81
Ivanov, Nikolaj (1948- ).. Komunizm po polsku : historia komunizacji Polski widziana z Kremla / Nikolaj Iwanow. 2017 BG( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
82
Ivanov, Nikolaj (1948- ).. Zginęli, bo byli Polakami : koszmar "operacji polskiej" NKWD 1937-1938 = Killed for being Poles : horrors of the "Polish operation" conducted by the NKWD i 1937-1938 / Nikołaj Iwanow ; [przekła 2017 BG( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
83
Jarosz, Dariusz (1959- ). Autor Rzeczy, ludzie, zjawiska : studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce / Dariusz Jarosz. 2017 BG( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
84
Jastrząb, Łukasz (1977- ). Autor Ofiary terroru i działań wojennych 1939-1945 zarejestrowane w księgach zgonów Urzędu Stanu Cywilnego w Poznaniu / Łukasz Jastrząb, Joanna Lubierska. 2017 BG( 1/ 0)

94(438).082 II wojna światowa 1939-1944/1945. Zagadnienia ogólne. Działalność polityczna i
85

Lewicowy Kraków w okresie międzywojennym / pod redakcją Anny Kargol. 2017 BG( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
86

O granice, niepodległość i cywilizację : szkice o wojnie polsko-bolszewickiej / pod redakcją Jacka Kloczkowskiego. 2017 BG( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
87

Bohaterowie drugiego planu w walce o niepodległość / redakcja naukowa Adam Koseski, Tadeusz Skoczek, Jolanta Załęczny ; Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Muzeum Niepodległoś 2017 BG( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
88
Kowalski, Lech. Krótsze ramię Moskwy : historia kontrwywiadu wojskowego PRL / Lech Kowalski. 2017 BG( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
89
Kozłowski, Tomasz (1984- ).. Anatomia rewolucji : narodziny ruchu społecznego "Solidarność" w 1980 roku / Tomasz Kozłowski ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. 2017 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
90

Teren wobec powstania warszawskiego / pod redakcją Kazimierza Krajewskiego ; Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. 2017 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).082.218 Historia Polski. II wojna światowa 1939-1944/1945. Powstanie Warszawskie
91

Pamięć o wielkiej zmianie : Solidarność Rolników Indywidualnych a polska transformacja / redakcja naukowa Ireneusz Krzemiński. 2017 BG( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
92
Kufel, Jakub (1984- ).. Między konfliktem a współdziałaniem : linie zróżnicowania programowego Komitetu Obrony Robotników i Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela w latach 1976-1980 / Jakub Kufel. 2017 BG( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
93
Łabuszewski, Tomasz (1966- ). Autor 5 Brygada Wileńska AK na Pomorzu, Warmii i Mazurach 1945-1947 / Tomasz Łabuszewski. 2017 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
94
Łatka, Rafał (1985- ). Autor Kościół katolicki w Polsce rządzonej przez komunistów / Rafał Łatka, Józef Marecki ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. 2017 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
95
Lesiakowski, Krzysztof (1965- ). Autor Centralna Szkoła Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego 1945-1947 / Krzysztof Lesiakowski. 2017 BG( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
96

Nadzorcy : ludzie i struktury władzy odpowiedzialni za działania wobec środowisk twórczych, naukowych i dziennikarskich / pod redakcją Sebastiana Ligarskiego, Grzegorza Majchrzaka ; Instytut 2017 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
97
Malinowski, Jerzy Cezary (1955- ).. Wywiad i kontrwywiad siatki cywilnej Okręgu Lubelskiego WiN 1945-1947 w walce o Niepodległość Polski z rosjo-sowieckim okupantem ludobójczym : studium organizacji i działalności / Jerzy C. 2017 BG( 2/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
98
Mażewski, Lech (1955- ).. Ustrojowopolityczny taran : polityka NSZZ "Solidarność" a przemiany ustrojowe w PRL w latach 1980-1982 / Lech Mażewski. 2017 BG( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
99
Mink, Georges (1946- ).. Polska w sercu Europy : od roku 1914 do czasów najnowszych historia polityczna i konflikty pamięci / Georges Mink ; tłumaczenie Małgorzata Kozłowska. 2017 BG( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

94(438).08 Okres od 1918 r.

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia realizuje zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego