Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "94*438*.07" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 610 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1

Pijaństwo i alkoholizm w piśmiennictwie Królestwa Polskiego w XIX i na początku XX wieku : aspekty społeczne, pedagogiczne i kulturowe / wybór źródeł i opracowanie Aneta Bołdyrew. 2019 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).07 Okres zaborów (1795-1918)
2

Zesłańcy postyczniowi na Syberii Zachodniej w opinii rosyjskiej administracji i ludności syberyjskiej. Cz. 2, Pamiętniki, listy, publicystyka, początki rosyjskich badań nad losami polskich z 2019 BG( 1/ 0)

94(438).07 Okres zaborów (1795-1918)
3

Zesłańcy postyczniowi na Syberii Zachodniej w opinii rosyjskiej administracji i ludności syberyjskiej. Cz. 1, Dokumenty administracji cywilnej, policji i żandarmerii / wybór i opracowanie Ann 2019 BG( 1/ 0)

94(438).07 Okres zaborów (1795-1918)
4

Powstanie Styczniowe : reinterpretacje pamięci : studia / redakcja naukowa Jarosław Ławski, Iwona E. Rusek, Paweł Wojciechowski. 2019 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

94(438).07 Okres zaborów (1795-1918)
5
Pieczewski, Andrzej (1971- ). Autor Samodzierżawie a rozwój gospodarczy Królestwa Polskiego w ujęciu Jana Gottlieba Blocha / Andrzej Pieczewski. 2019 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

94(438).07 Okres zaborów (1795-1918)
6
Zackiewicz, Grzegorz (1971- ). Autor W krainie zesłań : losy Polaków na Syberii do 1914 roku / Grzegorz Zackiewicz ; Muzeum Pamięci Sybiru. 2019 BG( 2/ 0)

94(438).07 Okres zaborów (1795-1918)
7
Artymowski, Stefan. Autor Ku jedności : listopad 1918 roku / Stefan Artymowski, Paweł Bezak. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).07 Okres zaborów (1795-1918)
8
Błachnio, Jan (1992- ). Autor Kraśnik 1914 / Jan Błachnio. 2018 BG( 1/ 0)

94(438).078 I wojna światowa 1914-1918
9

Wielka Wojna w polskiej korespondencji zatrzymanej przez cenzurę austro-węgierską : materiały polskich grup cenzury z lat 1914-1918. T. 4 / kwerenda, wstęp, opracowanie i przypisy Paweł Brud 2018 BG( 1/ 0)

94(438).078 I wojna światowa 1914-1918
10

Wielka Wojna w polskiej korespondencji zatrzymanej przez cenzurę austro-węgierską : materiały polskich grup cenzury z lat 1914-1918. T. 3 / kwerenda, wstęp, opracowanie i przypisy Paweł Brud 2018 BG( 1/ 0)

94(438).078 I wojna światowa 1914-1918
11

Wielka Wojna w polskiej korespondencji zatrzymanej przez cenzurę austro-węgierską : materiały polskich grup cenzury z lat 1914-1918. T. 2 / kwerenda, wstęp, opracowanie i przypisy Paweł Brud 2018 BG( 1/ 0)

94(438).078 I wojna światowa 1914-1918
12

Wielka Wojna w polskiej korespondencji zatrzymanej przez cenzurę austro-węgierską : materiały polskich grup cenzury z lat 1914-1918. T. 1 / kwerenda, wstęp, opracowanie i przypisy Paweł Brud 2018 BG( 1/ 0)

94(438).078 I wojna światowa 1914-1918
13

Wielka Wojna w polskiej korespondencji zatrzymanej przez cenzurę austro-węgierską : materiały polskich grup cenzury z lat 1914-1918. T. 5 / zestawili i opracowali Jerzy Z. Pająk i Marta Sala 2018 BG( 1/ 0)

94(438).078 I wojna światowa 1914-1918
14
Chwalba, Andrzej (1949- ). Autor Wielka Wojna Polaków 1914-1918 / Andrzej Chwalba. 2018 BG( 2/ 0)

94(438).07 Okres zaborów (1795-1918)
15
Chwalba, Andrzej (1949- ). Autor Legiony Polskie 1914-1918 / Andrzej Chwalba. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).07 Okres zaborów (1795-1918)
16
Godek, Sławomir. Autor O odrodzeniu Rzeczypospolitej = The rebirth of the Commonwealth / Sławomir Godek ; projekt i opracowanie graficzne Hubert Sandler ; tłumaczenie Arkadiusz Halicki. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).07 Okres zaborów (1795-1918)
17

"Wem gehört Polen?" : Propagandapostkarten aus dem Ersten Weltkrieg = "Do kogo należy Polska?" : propagandowe kartki pocztowe z czasów I wojny światowej / Redaktion Marlene Hiller, Anna Ziemle 2018 BHU( 1/ 0)

94(438).078 I wojna światowa 1914-1918
18
Kołodziej, Edward (1940- ). Autor Gospodarka wojenna w Królestwie Polskim w latach 1914-1918 / Edward Kołodziej. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).078 I wojna światowa 1914-1918
19
Latawiec, Krzysztof. Autor Naczelnicy organów rosyjskiej administracji specjalnej w Królestwie Polskim w latach 1839-1918 : słownik biograficzny. T. 3, Zarząd skarbem, finansami, przemysłem i handlem / Krzysztof Latawi 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).07 Okres zaborów (1795-1918)
20
Markiewicz, Agata. Autor Kobiety i rodziny powstańców styczniowych zesłanych w głąb Rosji / Agata Markiewicz. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).07 Okres zaborów (1795-1918)
21
Muszyński, Wojciech Jerzy (1972- ). Autor Białe legiony 1914-1918 : od Legionu Puławskiego do I Korpusu Polskiego / Wojciech Jerzy Muszyński. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).078 I wojna światowa 1914-1918
22
Podgórski, Ryszard Adam (1957- ). Autor Idee i wartości społeczne w polskiej myśli pozytywistycznej (1864-1914) / Ryszard Adam Podgórski. 2018 BHU( 1/ 0)

94(438).07 Okres zaborów (1795-1918)
23
Rączka-Jeziorska, Teresa (1983- ). Autor Inflanckie pitoreski : kultura dworu ziemiańskiego dawnych Inflant Polskich w XIX wieku / Teresa Rączka-Jeziorska. 2018 BG( 1/ 0)

94(438).07 Okres zaborów (1795-1918)
24
Rezler, Marek (1948- ). Autor Polska niepodległość 1918 / Marek Rezler. 2018 BG( 1/ 0)

94(438).07 Okres zaborów (1795-1918)
25
Sala, Bartłomiej Grzegorz. Autor Śladami I Brygady Legionów Polskich : przez Beskidy, Podtatrze i Pieniny : przewodnik / Bartłomiej Grzegorz Sala. 2018 BG( 1/ 0)

94(438).078 I wojna światowa 1914-1918
26
Tarkowski, Mikołaj. Autor Polacy na Litwie i Białorusi pod rządami Aleksandra II (1855-1881) : studium historyczno-prawne / Mikołaj Tarkowski. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).07 Okres zaborów (1795-1918)
27
Wdowski, Piotr Michał (1969- ). Autor Walery Przyborowski (1845-1913) - historyk powstania styczniowego / Piotr Wdowski. 2018 BG( 1/ 0)

94(438).07 Okres zaborów (1795-1918)
28

Drogi do niepodległości : reminiscencje popowstaniowe / redaktor naukowy Tadeusz Wolsza. 2018 BG( 1/ 0)

94(438).07 Okres zaborów (1795-1918)
29

Galicja : studia z dziejów społeczno-gospodarczych / pod redakcją Michała Baczkowskiego i Tomasza Kargola. 2017 BG( 1/ 0)

94(438).07 Okres zaborów (1795-1918)
30
Drozdowski, Mateusz. Naczelny Komitet Narodowy (1914-1918) : polityczne i organizacyjne zaplecze Legionów Polskich / Mateusz Drozdowski. 2017 BG( 1/ 0)

94(438).07 Okres zaborów (1795-1918)
31

Powstanie styczniowe 1863-1864 : historie i analizy / pod redakcją Jacka Kloczkowskiego i Radosława Żurawskiego vel Grajewskiego. 2017 BG( 1/ 0)

94(438).07 Okres zaborów (1795-1918)
32

Społeczeństwo Mazowsza wobec wydarzeń I wojny światowej / pod redakcją Adama Koseskiego, Janusza Szczepańskiego ; Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora. Wydział Historyczny. Ośr 2017 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).078 I wojna światowa 1914-1918
33
Krzywiec, Grzegorz (1974- ).. Polska bez Żydów : studia z dziejów idei, wyobrażeń i praktyk antysemickich na ziemiach polskich początku XX wieku (1905-1914) / Grzegorz Krzywiec. 2017 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).07 Okres zaborów (1795-1918)
34
Kulecka, Alicja (1956- ). Autor Urzędy, stanowiska i tytuły urzędowe w Królestwie Polskim (1815-1915) : materiały do słownika / Alicja Kulecka, Emil Hoff. 2017 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).07 Okres zaborów (1795-1918)
35

Urzędnicy i urzędy w społeczeństwie XIX wieku : zbiór studiów / redakcja naukowa Alicja Kulecka. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

94(438).07 Okres zaborów (1795-1918)
36
Mulina, Svetlana Anatolʹevna (1974- ).. Migranci wbrew swej woli : adaptacja zesłanych powstańców styczniowych na Syberii Zachodniej / Swietłana Mulina ; przełożyli Marta Głuszkowska, Michał Głuszkowski. 2017 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).07 Okres zaborów (1795-1918)
37
Rogacki, Tomasz (1959- ).. I wojna polska 1806-1807. T. 2, Od leży zimowych w Prusach Wschodnich do Tylży / Tomasz Rogacki. 2017 BG( 1/ 0)

94(438).07 Okres zaborów (1795-1918)
38
Samborska-Kukuć, Dorota (1966- ).. Płacz Antygony : o ludziach powstania styczniowego / Dorota Samborska-Kukuć. 2017 BG( 1/ 0)

94(438).07 Okres zaborów (1795-1918)
39
Bąbiak, Grzegorz Paweł. Funeralia narodowe : pogrzeby patriotyczne Polaków w czasach niewoli : (eseje historyczne) / Grzegorz P. Bąbiak. 2016 BG( 1/ 0)

94(438).07 Okres zaborów (1795-1918)
40
Bagłajewski, Arkadiusz (1962- ).. Rok 1863 : narodziny nowej Polski / pod redakcją Moniki Rudaś-Grodzkiej, Ewy Serafin, Barbary Smoleń i Agnieszki Wróbel ; [Arkadiusz Bagłajewski, Daniel Beauvois, Grażyna Borkowska, Katarzyn 2016 BG( 1/ 0)

94(438).07 Okres zaborów (1795-1918)
41

Bolesław Wicherkiewicz i jego wizja sprawy polskiej w 1915 roku / wydali Bogusław Dybaś, Rudolf Jaworski i Mariusz Wołos ; Polska Akademia Nauk. Stacja Naukowa w Wiedniu. 2016 BG( 1/ 0)

94(438).07 Okres zaborów (1795-1918)
42
Jadczyk, Karol (1983- ).. Dowódcy Powstania Styczniowego : portret zbiorowy / Karol Jadczyk. 2016 BG( 1/ 0)

94(438).07 Okres zaborów (1795-1918)
43
Kalinowski, Szczepan (1950- ).. Chwała bohaterom : miejsca pamięci narodowej powstania styczniowego w powiecie bialskim : przewodnik historyczny / Szczepan Stanisław Kalinowski. 2016 BG( 1/ 0)

94(438).07 Okres zaborów (1795-1918)
44

Akt 5 listopada 1916 roku i jego konsekwencje dla Polski i Europy / redakcja naukowa Jarosław Kłaczkow, Krzysztof Kania, Zbigniew Girzyński. 2016 BG( 1/ 0)

94(438).078 I wojna światowa 1914-1918
45
Klimecki, Michał (1952- ).. 1916 Kostiuchnówka / Michał Klimecki. 2016 BG( 1/ 0)

94(438).07 Okres zaborów (1795-1918)
46
Kubicka, Joanna (1979- ). Na przełomie : pozytywiści warszawscy i pomoc własna / Joanna Kubicka. 2016 BG( 1/ 0)

94(438).07 Okres zaborów (1795-1918)
47
Latawiec, Krzysztof. Naczelnicy organów rosyjskiej administracji specjalnej w Królestwie Polskim w latach 1839-1918 : słownik biograficzny. T. 2, Ministerstwo Finansów / Krzysztof Latawiec, Artur Górak, Jacek Leg 2016 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).07 Okres zaborów (1795-1918)
48
Mażewski, Lech (1955- ).. Oblany egzamin z polityki : o narodzinach, istnieniu i upadku państwa polskiego w latach 1806-1874 / Lech Mażewski. 2016 BG( 1/ 0)

94(438).07 Okres zaborów (1795-1918)
49
Nowiński, Franciszek (1949- ).. Syberia w życiu Polaków od XVII do początków XX wieku : wydane z okazji czterdziestolecia pracy naukowej / Franciszek Nowiński ; wybór studiów i redakcja Zbigniew Opacki. 2016 BG( 1/ 0)

94(438).07 Okres zaborów (1795-1918)
50
Ossibach-Budzyński, Andrzej. Pawiak : więzienie polityczne 1880-1915 / Andrzej Ossibach-Budzyński ; Muzeum Niepodległości, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. 2016 BG( 1/ 0)

94(438).07 Okres zaborów (1795-1918)
51
Pradt, Dominique Dufour (1759-1837).. Historia ambasady w Wielkim Księstwie Warszawskim w roku 1812 / Dominique Pradt ; tłumaczenie, wstęp i opracowanie Paulina Dąbrosz-Drewnowska. 2016 BG( 1/ 0)

94(438).07 Okres zaborów (1795-1918)
52
Rolf, Malte. Rządy imperialne w Kraju Nadwiślańskim : Królestwo Polskie i cesarstwo rosyjskie (1864-1915) / Malte Rolf ; przekład Wojciech Włoskowicz. 2016 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).07 Okres zaborów (1795-1918)
53

Jastków 1915 : w setną rocznicę bitwy / redakcja Cezary Taracha. 2016 BG( 1/ 0)

94(438).078 I wojna światowa 1914-1918
54
Tomkiel, Marcin. Bielsk 1915 r. : zapomniana bitwa : działania 12. Armii niemieckiej miedzy Górną Narwią a Nurcem w sierpniu 1915 r. / Marcin Tomkiel, Maciej Markowski. 2016 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).078 I wojna światowa 1914-1918
55
Zamoyski, Adam (1949- ).. Urojone widmo rewolucji : tajne spiski i tłumienie ruchów wolnościowych 1789-1848 / Adam Zamoyski ; przełożył Michał Ronikier. 2016 BG( 1/ 0)

94(438).07 Okres zaborów (1795-1918)
56

Schlachtfeld Galizien : Symposium 6. November 2015 : Acta / Heeresgeschichtliches Museum Wien (Hg.). 2016 BG( 1/ 0)

94(438).078 I wojna światowa 1914-1918
57
Barańska, Anna (historyk). Historie Polski w XIX wieku. T. 4, Narody, wyznania, emigracje, porównania / Anna Barańska, Theodore R. Weeks, Radosław Paweł Żurawski vel Grajewski, Bolesław Orłowski, Rimantas Miknys, Mac 2015 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).07 Okres zaborów (1795-1918)
58
Dmowski, Roman (1864-1939).. Wybór pism. T. 2 / Roman Dmowski. 2015 BG( 1/ 0)

94(438).078 I wojna światowa 1914-1918
59

Społeczeństwo polskie w świetle raportów politycznych austro-węgierskiego Generalnego Gubernatorstwa Wojskowego w Polsce 1915-1918 : wybór źródeł / opracowali Jerzy Gaul, Alicja Nowak ; A 2015 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).07 Okres zaborów (1795-1918)
60
Gogan, Wiesław. 2 Pułk Szwoleżerów Rokitniańskich / Wiesław Gogan. 2015 BG( 1/ 0)

94(438).078 I wojna światowa 1914-1918
61
Grzeszczak, Maciej. Ignacewo 1863 / Maciej Grzeszczak. 2015 BG( 1/ 0)

94(438).07 Okres zaborów (1795-1918)
62
Jewuła, Łukasz (historia). Dwór, wieś i plebania w przestrzeni społecznej zachodniej Małopolski w latach : 1772-1815 / Łukasz Jewuła, Tomasz Kargol, Krzysztof Ślusarek. 2015 BG( 1/ 0)

94(438).07 Okres zaborów (1795-1918)
63

Studia z dziejów wsi polskiej na przełomie XVIII i XIX wieku : zbiór studiów / pod redakcją Tomasza Kargola, Bohdany Petryszak i Krzysztofa Ślusarka ; słowo wstępne Diana Pelc. 2015 BG( 1/ 0)

94(438).07 Okres zaborów (1795-1918)
64

Protokoły Rady Ministrów Księstwa Warszawskiego. T. 1, 1808-1809 / opracowali: Marek Krzymkowski, Piotr M. Pilarczyk ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 2015 BG( 1/ 0)

94(438).07 Okres zaborów (1795-1918)
65

Tragiczne przedwiośnie : lata 1845-1846 / [redaktor tomu Mariusz Kulik ; do druku przygotowali teksty rosyjskie: Ludwika Kasznicka, Olga Kasztanowa, teksty polskie: Wiktoria Śliwowska, Mariusz K 2015 BG( 1/ 0)

94(438).07 Okres zaborów (1795-1918)
66
Latawiec, Krzysztof. Naczelnicy organów rosyjskiej administracji specjalnej w Królestwie Polskim w latach 1839-1918 : słownik biograficzny. T. 1, Ministerstwo Oświecenia Publicznego / Krzysztof Latawiec, Artur Gó 2015 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).07 Okres zaborów (1795-1918)
67
Łukasiewicz, Dariusz (1961- ).. Sarmatyzm i Prusy na przełomie XVIII i XIX wieku / Dariusz Łukasiewicz ; [recenzenci Olgierd Kiec, Edmund Kizik]. 2015 BG( 1/ 0)

94(438).07 Okres zaborów (1795-1918)
68

Królestwo Polskie w okresie namiestnictwa Iwana Paskiewicza (1832-1856) : system polityczny, prawo i Statut organiczny z 26 lutego 1832 r. / pod red. Lecha Mażewskiego. 2015 BG( 1/ 0)

94(438).07 Okres zaborów (1795-1918)
69
Mażewski, Lech (1955- ).. Namiestnik Królestwa Polskiego 1815-1874 : model prawny a praktyka ustrojowopolityczna / Lech Mażewski. 2015 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).07 Okres zaborów (1795-1918)
70
Nelipovič, Sergej Gennad’evič (1963- ).. Krwawy październik 1914. T. 2 / Siergiej Nielipowicz ; [tłumaczenie Sławomir Skowronek]. 2015 BG( 1/ 0)

94(438).078 I wojna światowa 1914-1918
71
Nelipovič, Sergej Gennad’evič (1963- ).. Krwawy październik 1914. T. 1 / Siergiej Nielipowicz ; [tłumaczenie Sławomir Skowronek ; konsultant Stanisław Czerep]. 2015 BG( 1/ 0)

94(438).078 I wojna światowa 1914-1918
72
Pawłowski, Bronisław (1883-1962).. Historia wojny polsko-austriackiej 1809 roku / Bronisław Pawłowski ; tłumaczenie fragmentów niemieckich Bernard Lipka, tłumaczenie fragmentów francuskich Anna Haberko ; [redakcja Michał Sw 2015 BG( 1/ 0)

94(438).07 Okres zaborów (1795-1918)
73

Powstanie styczniowe na Mazowszu Północno-Wschodnim i Podlasiu w dokumentach archiwalnych / pod redakcją Doroty K. Rembiszewskiej i Józefa Łupińskiego. 2015 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).07 Okres zaborów (1795-1918)
74
Rogacki, Tomasz (1959- ).. I wojna polska 1806-1807. T. 1, Od manewru pułtuskiego do kampanii zimowej w Prusach Wschodnich / Tomasz Rogacki. 2015 BG( 1/ 0)

94(438).07 Okres zaborów (1795-1918)
75
Rozwadowski, Piotr. Niepodległość i granice Polski 1914-1922 / Piotr Rozwadowski, Aneta Ignatowicz. 2015 BG( 1/ 0)

94(438).078 I wojna światowa 1914-1918
76
Rutkowski, Marek. Zarządzanie logistyką w Królestwie Polskim ery konstytucyjnej i paskiewiczowskiej : infrastruktura przydrożna / Marek Rutkowski. 2015 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).07 Okres zaborów (1795-1918)
77
Sala, Bartłomiej Grzegorz. Generał Edmund Różycki jako organizator polskiej siły zbrojnej w Galicji w czasie powstania styczniowego / Bartłomiej Grzegorz Sala. 2015 BG( 1/ 0)

94(438).07 Okres zaborów (1795-1918)
78
Sierakowska, Katarzyna. Śmierć, wygnanie, głód w dokumentach osobistych : ziemie polskie w latach Wielkiej Wojny 1914-1918 / Katarzyna Sierakowska. 2015 BG( 1/ 1)

94(438).07 Okres zaborów (1795-1918)
79
Strzeżek, Tomasz (1964- ).. Bitwa o Warszawę : 6-7 września 1831 roku / Tomasz Strzeżek. 2015 BG( 1/ 0)

94(438).07 Okres zaborów (1795-1918)
80
Turos, Maria J. Rok ostatni księcia Józefa Poniatowskiego / Maria J. Turos. 2015 BG( 1/ 0)

94(438).07 Okres zaborów (1795-1918)
81
Wiernicka, Violetta. Rosjanie w Polsce : czas zaborów 1795-1915 / Violetta Wiernicka. 2015 BG( 1/ 0)

94(438).07 Okres zaborów (1795-1918)
82

Postscriptum : Wielka Wojna - ważne sprawy - zwykli ludzie / redakcja Agata Zawiszewska i Szymon Piotr Kubiak ; Uniwersytet Szczeciński, Muzeum Narodowe w Szczecinie. 2015 BG( 1/ 0)

94(438).078 I wojna światowa 1914-1918
83

Wokół powstania listopadowego : zbiór studiów / red. nauk. Hubert Chudzio i Janusz Pezda. 2014 BG( 2/ 0)

94(438).07 Okres zaborów (1795-1918)
84
Dąbrowski, Józef (1876-1926).. Rok 1863 / J. Grabiec. 2014 BG( 1/ 0)

94(438).07 Okres zaborów (1795-1918)
85

Polski wir I wojny, 1914-1918 / oprac. Agnieszka Dębska. 2014 BG( 1/ 0)

94(438).078 I wojna światowa 1914-1918
86
Dmowski, Roman (1864-1939).. Wybór pism. T. 1 / Roman Dmowski. 2014 BG( 1/ 0)

94(438).078 I wojna światowa 1914-1918
87
Drewicz, Maciej. Wypadki kaliskie 1914 : reinterpretacja obrazu zdarzeń / Maciej Drewicz. 2014 BG( 1/ 0)

94(438).078 I wojna światowa 1914-1918
88
Grzymski, Przemysław (1984- ).. Bitwa Łódzka 1914 : geneza, przebieg, znaczenie / Przemysław Grzymski. 2014 BG( 1/ 0)

94(438).078 I wojna światowa 1914-1918
89
Kienzler, Iwona (1956- ).. 1917 Krechowce / Iwona Kienzler. 2014 BG( 1/ 0)

94(438).07 Okres zaborów (1795-1918)
90

Dyplomaci sascy o powstaniu listopadowym / [oprac.] Henryk Kocój. 2014 BG( 1/ 0)

94(438).07 Okres zaborów (1795-1918)
91

Studia nad ziemiaństwem w XIX i XX wieku / red. nauk. Zofia Gołębiowska, Albin Koprukowniak, Andrzej Przegaliński. 2014 BG( 1/ 0)

94(438).07 Okres zaborów (1795-1918)
92

W cieniu wojen i rozbiorów : studia z dziejów Rzeczypospolitej XVIII i początków XIX wieku / pod red. Urszuli Kosińskiej, Doroty Dukwicz, Adama Danilczyka. 2014 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).07 Okres zaborów (1795-1918)
93

Pol’s’ke nacìona’lne povstannâ 1863-1864 rr. na Pravoberežnìj Ukraïnì : vìd mìfìv do faktìv : kolektivna monografìâ / za red. Ìgorâ Krivošeï, Norberta Moravcâ ; Umans’kij deržavn 2014 BHU( 1/ 0)

94(438).07 Okres zaborów (1795-1918)
94
Latawiec, Krzysztof. Rosyjska straż graniczna w Królestwie Polskim w latach 1851-1914 / Krzysztof Latawiec. 2014 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).07 Okres zaborów (1795-1918)
95
Majchrowski, Jacek Maria (1947- ).. Pierwsza Kompania Kadrowa : portret oddziału / Jacek. M. Majchrowski. 2014 BG( 1/ 0)

94(438).078 I wojna światowa 1914-1918
96

Przemiany ustrojowe Królestwa Polskiego w latach 1830-1833 / pod red. Lecha Mażewskiego. 2014 BG( 1/ 0)

94(438).07 Okres zaborów (1795-1918)
97

Aleksander Wielopolski : próba ustrojowej rekonstrukcji Królestwa Polskiego w latach 1861-1862 / pod red. Lecha Mażewskiego. 2014 BG( 1/ 0)

94(438).07 Okres zaborów (1795-1918)
98
Mikołajczak, Witold. Grochów 1831 : niedokończona bitwa / Witold Mikołajczak. 2014 BG( 1/ 0)

94(438).07 Okres zaborów (1795-1918)
99
Sikorski, Tomasz (1975- ).. Korespondencja i papiery polityczne Jana Gwalberta Pawlikowskiego z lat 1904-1914 / Tomasz Sikorski, Adam Wątor. 2014 BG( 1/ 0)

94(438).07 Okres zaborów (1795-1918)

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2018-2019 zrealizowała zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego