Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "94*438*.06" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 175 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Kocój, Henryk (1931- ). Autor Dyplomaci Prus, Austrii i Rosji wobec Konstytucji 3 maja 1791 roku / Henryk Kocój. 2019 BG( 1/ 0)

94(438).06 Stanisław August Poniatowski. Rozbiory (1764-1795)
2
Kowalczyk, Małgorzata Ewa. Autor Zagraniczne podróże Polek w epoce oświecenia / Małgorzata Ewa Kowalczyk. 2019 BG( 1/ 0)

94(438).06 Stanisław August Poniatowski. Rozbiory (1764-1795)
3
Pilarczyk, Piotr Miłosz (1979- ). Autor Sądownictwo Komisji Skarbu Wielkiego Księstwa Litewskiego w sprawach skarbowych (1765-1794) : studium historyczno-prawne / Piotr Miłosz Pilarczyk ; Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. 2019 BG( 1/ 0)

94(438).06 Stanisław August Poniatowski. Rozbiory (1764-1795)
4

Szlachta polsko-inflancka wobec przełomu : materiały z dyneburskich akt grodzkich i ziemskich z lat 1764-1775 / wydali Bogusław Dybaś, Paweł A. Jeziorski przy współpracy Tomasza Wiśniewski 2018 BG( 1/ 0)

94(438).06 Stanisław August Poniatowski. Rozbiory (1764-1795)
5
Rospond, Vincent W. Autor Armie Rzeczpospolitej w okresie rozbiorów 1770-1794 / Vincent W. Rospond ; ilustracje Raffaele Ruggeri ; tłumaczył Konrad Ziółkowski. 2018 BG( 1/ 0)

94(438).06 Stanisław August Poniatowski. Rozbiory (1764-1795)
6
Chłapowski, Krzysztof (1947- ).. Starostowie niegrodowi w Koronie 1565-1795 : (materiały źródłowe) / Krzysztof Chłapowski. 2017 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).06 Stanisław August Poniatowski. Rozbiory (1764-1795)
7
Kocój, Henryk (1931- ).. Od Konstytucji 3 maja i insurekcji kościuszkowskiej do powstania listopadowego. T. 2 / Henryk Kocój. 2017 BG( 1/ 0)

94(438).06 Stanisław August Poniatowski. Rozbiory (1764-1795)
8
Voltaire (1694-1778).. Pisma przeciw Polakom / Voltaire ; przełożył, wstępem i przypisami opatrzył Marian Skrzypek. 2017 BG( 1/ 0)

94(438).06 Stanisław August Poniatowski. Rozbiory (1764-1795)
9
Danilczyk, Adam. Targowica czyli Zdrada / Adam Danilczyk. 2016 BG( 1/ 0)

94(438).06 Stanisław August Poniatowski. Rozbiory (1764-1795)
10

Korespondencja polityczna Stanisława Augusta : Wiedeń. T. 2, (1791-1792) / opracowanie Monika Jusupović, współpraca Adam Danilczyk. 2016 BG( 1/ 0)

94(438).06 Stanisław August Poniatowski. Rozbiory (1764-1795)
11

Korespondencja polityczna Stanisława Augusta : Wiedeń. T. 1, (1788-1790) / opracowanie Monika Jusupović i Adam Danilczyk. 2016 BG( 1/ 0)

94(438).06 Stanisław August Poniatowski. Rozbiory (1764-1795)
12
Kocój, Henryk (1931- ).. Dyplomaci sascy wobec Sejmu Wielkiego / Henryk Kocój. 2016 BG( 1/ 0)

94(438).06 Stanisław August Poniatowski. Rozbiory (1764-1795)
13
Kocój, Henryk (1931- ).. Od Konstytucji 3 maja i insurekcji kościuszkowskiej do powstania listopadowego. T. 1 / Henryk Kocój. 2016 BG( 1/ 0)

94(438).06 Stanisław August Poniatowski. Rozbiory (1764-1795)
14
Penkała-Jastrzębska, Anna (1988- ).. Panieńskie ochędóstwo : kwestie posagowe i wienne w małżeństwach szlachty województwa krakowskiego w czasach saskich / Anna Penkała. 2016 BG( 1/ 0)

94(438).06 Stanisław August Poniatowski. Rozbiory (1764-1795)
15
Piegzik, Michał A. (1991- ).. Problem reformy armii Rzeczpospolitej w dobie Sejmu Czteroletniego / Michał A. Piegzik. 2016 BG( 1/ 0)

94(438).06 Stanisław August Poniatowski. Rozbiory (1764-1795)
16
Srogosz, Tadeusz (1952- ).. Między wojną a modernizacją : studia z dziejów kresów południowo-wschodnich Rzeczypospolitej w XVII-XVIII wieku / Tadeusz Srogosz ; Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. 2016 BG( 2/ 0)

94(438).06 Stanisław August Poniatowski. Rozbiory (1764-1795)
17
Twardowski, Bolesław (1856-1932).. Wojsko polskie Kościuszki w roku 1794 / Bolesław Twardowski ; 16 tablic obejmujących 105 figur z natury rysowanych przez Michała Stachowicza [...] ; według materiałów zebranych przez Włady 2016 BG( 1/ 0)

94(438).06 Stanisław August Poniatowski. Rozbiory (1764-1795)
18

Zmierzch i świt : Stanisław August i Rzeczpospolita 1764-1795 / pod redakcją Aleksandry Antoniewicz, Rozalii Kosińskiej, Piotra Skowrońskiego ; [Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskieg 2015 BG( 1/ 0)

94(438).06 Stanisław August Poniatowski. Rozbiory (1764-1795)
19
Dukwicz, Dorota. Rosja wobec sejmu rozbiorowego warszawskiego (1772-1775) / Dorota Dukwicz ; [redakcja, korekta i indeks Ewa Bazyl ; abstract Grażyna Waluga]. 2015 BG( 1/ 0)

94(438).06 Stanisław August Poniatowski. Rozbiory (1764-1795)
20

Pamiętniki Stanisława Augusta i ich bohaterowie / pod redakcją Anny Grześkowiak-Krwawicz. 2015 BG( 1/ 0)

94(438).06 Stanisław August Poniatowski. Rozbiory (1764-1795)
21
Lis, Rafał. W poszukiwaniu prawdziwej Rzeczypospolitej : główne nurty myśli politycznej Sejmu Czteroletniego / Rafał Lis. 2015 BG( 1/ 0)

94(438).06 Stanisław August Poniatowski. Rozbiory (1764-1795)
22
Stanisław August Poniatowski (król Polski ; 1732-1798).. Korespondencja polityczna Stanisława Augusta : Augustyn Deboli : 1781 / oprac. Ewa Zielińska i Adam Danilczyk. 2015 BG( 1/ 0)

94(438).06 Stanisław August Poniatowski. Rozbiory (1764-1795)
23
Maciejak, Maciej (1980- ).. Bitwa pod Szczekocinami : 6 czerwca 1794 / Maciej Maciejak. 2014 BG( 1/ 0)

94(438).06 Stanisław August Poniatowski. Rozbiory (1764-1795)
24

Środowiska kulturotwórcze czasów oświecenia i romantyzmu / pod red. Bogusława Doparta. 2013 BG( 1/ 0)

94(438).06 Stanisław August Poniatowski. Rozbiory (1764-1795)
25
Kocój, Henryk (1931- ).. Dyplomaci sascy wobec powstania kościuszkowskiego / Henryk Kocój. 2013 BG( 1/ 0)

94(438).06 Stanisław August Poniatowski. Rozbiory (1764-1795)
26
Stanisław August Poniatowski (król Polski ; 1732-1798).. Pamiętniki króla Stanisława Augusta : antologia / wybór tekstu Dominique Triaire ; przekł. Wawrzyniec Brzozowski ; wstęp Anna Grześkowiak-Krwawicz ; red. Marek Dębowski. 2013 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).06 Stanisław August Poniatowski. Rozbiory (1764-1795)
27
Stroynowski, Andrzej. "Wieczory sejmowe" : studia nad dziejami parlamentaryzmu w epoce stanisławowskiej / Andrzej Stroynowski. 2013 BG( 1/ 0)

94(438).06 Stanisław August Poniatowski. Rozbiory (1764-1795)
28
Filipczak, Witold. Życie sejmikowe prowincji wielkopolskiej w latach 1780-1786 / Witold Filipczak. 2012 BG( 1/ 0)

94(438).06 Stanisław August Poniatowski. Rozbiory (1764-1795)
29
Kępka-Mariański, Wojciech. Insurekcja warszawska 1794 / Wojciech Kępka-Mariański. 2012 BG( 2/ 0)

94(438).06 Stanisław August Poniatowski. Rozbiory (1764-1795)
30

Korespondencja polityczna Stanisława Augusta : Augustyn Deboli 1780 / oprac. Ewa Zielińska i Adam Danilczyk. 2012 BG( 1/ 0)

94(438).06 Stanisław August Poniatowski. Rozbiory (1764-1795)
31
Zielińska, Zofia (1944- ).. Polska w okowach "systemu północnego" : 1763-1766 / Zofia Zielińska. 2012 BG( 1/ 0)

94(438).06 Stanisław August Poniatowski. Rozbiory (1764-1795)
32
Aleksandrowicz-Ulrich, Alina (1931- ).. Różne drogi do wolności : Puławy Czartoryskich na przełomie XVIII i XIX wieku : literatura i obyczaj / Alina Aleksandrowicz. 2011 BG( 1/ 0)

94(438).06 Stanisław August Poniatowski. Rozbiory (1764-1795)
33
Bednaruk, Waldemar (1972- ).. Sejmiki lubelskie w okresie stanisławowskim (1764-1794) / Waldemar Bednaruk ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubels 2011 BG( 1/ 0)

94(438).06 Stanisław August Poniatowski. Rozbiory (1764-1795)
34
Kądziela, Łukasz (1955-1997).. Od Konstytucji do Insurekcji : studia nad dziejami Rzeczypospolitej w latach 1791-1794 / Łukasz Kądziela. 2011 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).06 Stanisław August Poniatowski. Rozbiory (1764-1795)
35
Michalski, Jerzy (1924-2007).. Witaj majowa jutrzenko / Jerzy Michalski. 2011 BG( 2/ 0)

94(438).06 Stanisław August Poniatowski. Rozbiory (1764-1795)
36
Danilczyk, Adam. W kręgu afery Dogrumowej : sejm 1786 roku / Adam Danilczyk. 2010 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).06 Stanisław August Poniatowski. Rozbiory (1764-1795)
37

Konfederacja barska, jej konteksty i tradycje / pod red. Anny Buchmann i Adama Danilczyka ; Muzeum Polskie w Rapperswilu. Muzeum Historii Polski. 2010 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).06 Stanisław August Poniatowski. Rozbiory (1764-1795)
38
Kocój, Henryk (1931- ).. Dyplomaci sascy wobec Konstytucji 3 maja / Henryk Kocój. 2010 BG( 2/ 0)

94(438).06 Stanisław August Poniatowski. Rozbiory (1764-1795)
39
Komarzewski, Jan Baptysta (1744-1810).. Emigracyjne listy generała Jana Komarzewskiego do króla Stanisława Augusta Poniatowskiego / [wstęp i oprac.] Katarzyna Bucholc-Srogosz. 2010 BG( 1/ 0)

94(438).06 Stanisław August Poniatowski. Rozbiory (1764-1795)
40
Konopczyński, Władysław (1880-1952).. Pierwszy rozbiór Polski / Władysław Konopczyński. 2010 BG( 2/ 0)

94(438).06 Stanisław August Poniatowski. Rozbiory (1764-1795)
41
Szyndler, Bartłomiej (1938-2011).. Czy Sejm Czteroletni uchwalił Konstytucję 3 Maja ? : (na tropie mitów narodowych) / Bartłomiej Szyndler. 2010 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).06 Stanisław August Poniatowski. Rozbiory (1764-1795)
42
Caché, Benedikt de (około 1740-po 1809). Powstanie kościuszkowskie w świetle relacji z Warszawy posła austriackiego Benedykta de Cachégo do kanclerza Johanna Amadeusa Thuguta z 1794 roku / [wyd.] Henryk Kocój. 2009 BG( 1/ 0)

94(438).06 Stanisław August Poniatowski. Rozbiory (1764-1795)
43
Escorches de Saint-Croix, Marie-Louis-Henri d’. Dyplomaci francuscy o Konstytucji 3 Maja / [wyd.] Henryk Kocój. 2009 BG( 1/ 0)

94(438).06 Stanisław August Poniatowski. Rozbiory (1764-1795)
44
Konopczyński, Władysław (1880-1952).. O wartość naszej spuścizny dziejowej : wybór pism / Władysław Konopczyński ; wstępem opatrz. Piotr Biliński. 2009 BG( 1/ 0)

94(438).06 Stanisław August Poniatowski. Rozbiory (1764-1795)
45
Mackiewicz, Stanisław (1896-1966).. Stanisław August / Stanisław Cat-Mackiewicz. 2009 BG( 1/ 0)

94(438).06 Stanisław August Poniatowski. Rozbiory (1764-1795)
46
Michalski, Jerzy (1924-2007).. Stanisław August Poniatowski / Jerzy Michalski ; [oprac. Wojciech Kriegseisen]. 2009 BG( 1/ 0)

94(438).06 Stanisław August Poniatowski. Rozbiory (1764-1795)
47
Rolnik, Dariusz. Portret szlachty czasów stanisławowskich, epoki kryzysu, odrodzenia i upadku Rzeczypospolitej w pamiętnikach polskich / Dariusz Rolnik. 2009 BG( 2/ 0)

94(438).06 Stanisław August Poniatowski. Rozbiory (1764-1795)
48
Szyndler, Bartłomiej (1938-2011).. Racławice 1794 / Bartłomiej Szyndler. 2009 BG( 1/ 0)

94(438).06 Stanisław August Poniatowski. Rozbiory (1764-1795)
49
Naruszewicz, Adam (1733-1796).. Dyjaryjusz podróży jego Królewskiej Mości na Sejm Grodzieński / Adam Stanisław Naruszewicz ; wyd. Magdalena Bober-Jankowska. 2008 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

94(438).06 Stanisław August Poniatowski. Rozbiory (1764-1795)
50
Watała, Elwira. Carskie Polki : pod wachlarzem i batem Katarzyny II / Elwira Watała. 2008 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 1)

94(438).06 Stanisław August Poniatowski. Rozbiory (1764-1795)
51
Bucholc-Srogosz, Katarzyna. Departament Wojskowy Rady Nieustającej w latach 1775-1789 i 1793-1794 / Katarzyna Bucholc-Srogosz. 2007 BG( 1/ 0)

94(438).06 Stanisław August Poniatowski. Rozbiory (1764-1795)
52
Rymkiewicz, Jarosław Marek (1935- ).. Wieszanie / Jarosław Marek Rymkiewicz. 2007 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

94(438).06 Stanisław August Poniatowski. Rozbiory (1764-1795)
53
Tracki, Krzysztof (1971- ).. Ostatni kanclerz litewski : Joachim Litawor Chreptowicz w okresie Sejmu Czteroletniego 1788-1792 : (z dodaniem dziejów rodu i życia kanclerza w okresie wcześniejszym) / Krzysztof Tracki. 2007 BG( 1/ 0)

94(438).06 Stanisław August Poniatowski. Rozbiory (1764-1795)
54
Askenazy, Szymon (1866-1935).. Książę Józef Poniatowski 1783-1813 / Szymon Askenazy. 2006 BG( 1/ 0)

94(438).06 Stanisław August Poniatowski. Rozbiory (1764-1795)
55
Smoleński, Władysław (1851-1926).. Ostatni rok Sejmu Wielkiego / Władysław Smoleński. 2006 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).06 Stanisław August Poniatowski. Rozbiory (1764-1795)
56
Ugniewski, Piotr. Autor Media i dyplomacja : "Gazette de France" o sejmie rozbiorowym 1773-1775 / Piotr Ugniewski. 2006 BG( 1/ 0)

94(438).06 Stanisław August Poniatowski. Rozbiory (1764-1795)
57
Janeczek, Zdzisław (1954- ).. Polityczna rola marszałka litewskiego Ignacego Potockiego w okresie Sejmu Wielkiego 1788-1792 / Zdzisław Janeczek. 2005 BG( 1/ 0)

94(438).06 Stanisław August Poniatowski. Rozbiory (1764-1795)
58
Łotys, Zbigniew. Problem niepodległości w świadomości Polaków epoki stanisławowskiej / Zbigniew Łotys. 2005 BG( 1/ 0)

94(438).06 Stanisław August Poniatowski. Rozbiory (1764-1795)
59
Müller, Michael G. (1950- ).. Rozbiory Polski : historia Polski i Europy XVIII wieku / Michael G. Müller ; tł. Monika Wrzosek-Müller. 2005 BG( 2/ 0)

94(438).06 Stanisław August Poniatowski. Rozbiory (1764-1795)
60
Stasiak, Arkadiusz Michał. Patriotyzm w myśli konfederatów barskich / Arkadiusz Michał Stasiak. 2005 BG( 1/ 0)

94(438).06 Stanisław August Poniatowski. Rozbiory (1764-1795)
61
Buchholtz, Ludwig (około 1740-1811). Relacje posła pruskiego Ludwiga Buchholtza o insurekcji kościuszkowskiej : z Warszawy, Łowicza i Wrocławia / [wybór i oprac.] Henryk Kocój. 2004 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).06 Stanisław August Poniatowski. Rozbiory (1764-1795)
62
Forycki, Maciej (1974- ).. Anarchia polska w myśli Oświecenia : francuski obraz Rzeczypospolitej szlacheckiej u progu czasów stanisławowskich / Maciej Forycki. 2004 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

94(438).06 Stanisław August Poniatowski. Rozbiory (1764-1795)
63

Insurekcja kościuszkowska w dziejach i tradycji / [red. nauk.: Janusz Gmitruk, Andrzej Stawarz ; Muzeum Niepodległości et al.]. 2004 BG( 1/ 0)

94(438).06 Stanisław August Poniatowski. Rozbiory (1764-1795)
64

Konfederacja barska : wybór tekstów / wstęp i objaśnienia Władysław Konopczyński. 2004 BG( 1/ 0)

94(438).06 Stanisław August Poniatowski. Rozbiory (1764-1795)
65
Lucchesini, Girolamo (1751-1825).. Powstanie kościuszkowskie w świetle korespondencji posłów pruskich z Wiednia Lucchesiniego i Caesara / [oprac.] Henryk Kocój. 2004 BG( 1/ 0)

94(438).06 Stanisław August Poniatowski. Rozbiory (1764-1795)
66
Zieliński, Marek Grzegorz (1963- ).. Cudzoziemcy w życiu codziennym Rzeczypospolitej doby stanisławowskiej / Marek Grzegorz Zieliński. 2004 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

94(438).06 Stanisław August Poniatowski. Rozbiory (1764-1795)
67
Zienkowska, Krystyna. Stanisław August Poniatowski / Krystyna Zienkowska. 2004 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).06 Stanisław August Poniatowski. Rozbiory (1764-1795)
68
Łepkowski, Tadeusz (1927-1989).. Polska : narodziny nowoczesnego narodu : 1764-1870 / Tadeusz Łepkowski ; posł. opatrzył Jerzy Jedlicki. 2003 BG( 2/ 0)

94(438).06 Stanisław August Poniatowski. Rozbiory (1764-1795)
69

Kuźnica Kołłątajowska : wybór źródeł / wybrał, wstępem i objaśnieniami opatrzył Bogusław Leśnodorski. 2003 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).06 Stanisław August Poniatowski. Rozbiory (1764-1795)
70
Staszic, Stanisław (1755-1826).. Przestrogi dla Polski / Stanisław Staszic ; oprac. Stefan Czarnowski. 2003 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).06 Stanisław August Poniatowski. Rozbiory (1764-1795)
71
Fryderyk Wilhelm II (król Prus ; 1744-1797).. Prusy wobec powstania kościuszkowskiego : na podstawie korespondencji Fryderyka Wilhelma II z posłem pruskim w Petersburgu Leopoldem Heinrichem Goltzem (depesze z Berlina do Petersburga i z Pete 2002 BG( 1/ 0)

94(438).06 Stanisław August Poniatowski. Rozbiory (1764-1795)
72
Fryderyk Wilhelm II (król Prus ; 1744-1797).. Upadek Konstytucji 3 maja w świetle korespondencji Fryderyka Wilhelma II z posłem pruskim w Warszawie Girolamo Lucchesinim : depesze Fryderyka Wilhelma II od listopada 1791 r. do sierpnia 1792 r 2002 BG( 1/ 0)

94(438).06 Stanisław August Poniatowski. Rozbiory (1764-1795)
73
Poniatowski, Stanisław (1754-1833).. Stanisława księcia Poniatowskiego Diariusz podróży w roku 1784 w kraje niemieckie przedsięwziętej / wyd. Jacek Wijaczka. 2002 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).06 Stanisław August Poniatowski. Rozbiory (1764-1795)
74
Ziółek, Ewa M. (1965- ).. Biskupi senatorowie wobec reform Sejmu Czteroletniego / Ewa M. Ziółek. 2002 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).06 Stanisław August Poniatowski. Rozbiory (1764-1795)
75
Kocój, Henryk (1931- ).. Francja wobec Sejmu Wielkiego : zarys stosunków dyplomatycznych między Francją a Polską w latach 1788-1792 / Henryk Kocój. 2001 BG( 1/ 0)

94(438).06 Stanisław August Poniatowski. Rozbiory (1764-1795)
76
Zielińska, Zofia (1944- ).. Studia z dziejów stosunków polsko-rosyjskich w XVIII wieku / Zofia Zielińska. 2001 BG( 1/ 0)

94(438).06 Stanisław August Poniatowski. Rozbiory (1764-1795)
77
Butterwick-Pawlikowski, Richard (1968- ).. Stanisław August a kultura angielska / Richard Butterwick ; przeł. Marek Ugniewski ; Fundacja "Centrum Międzynarodowych Badań Polonistycznych", Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Na 2000 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

94(438).06 Stanisław August Poniatowski. Rozbiory (1764-1795)
78
Czerniakowska, Małgorzata. Związki króla Stanisława Augusta i uczonych z jego kręgu z Royal Society w Londynie = Connections of king Stanislas Augustus and scientists from his environment with the Royal Society in Londo 2000 BG( 1/ 0)

94(438).06 Stanisław August Poniatowski. Rozbiory (1764-1795)
79
Derdej, Piotr (1969- ).. Zieleńce - Mir - Dubienka 1792 / Piotr Derdej. 2000 BG( 1/ 0)

94(438).06 Stanisław August Poniatowski. Rozbiory (1764-1795)
80
Escorches de Saint-Croix, Marie-Louis-Henri d’. Ostatnie lata Sejmu Wielkiego w świetle korespondencji dyplomatów francuskich : korespondencja dyplomatyczna przedstawicieli Francji w Warszawie: Marie Louisa Descorchesa, Jeana Elexandra Bonnea 1999 BG( 2/ 0)

94(438).06 Stanisław August Poniatowski. Rozbiory (1764-1795)
81
Mackiewicz, Stanisław (1896-1966).. Stanisław August / Stanisław Mackiewicz (Cat). 1999 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).06 Stanisław August Poniatowski. Rozbiory (1764-1795)
82
Nawrot, Dariusz (1962- ).. Działania dyplomacji polskiej w Wiedniu w latach 1788 - 1792 : z dziejów stosunków polsko-austriackich w dobie Sejmu Czteroletniego / Dariusz Nawrot. 1999 BG( 1/ 0)

94(438).06 Stanisław August Poniatowski. Rozbiory (1764-1795)
83
Zbyszewski, Karol (1904-1990).. Niemcewicz od przodu i tyłu / Karol Zbyszewski ; [wstęp] Stanisław Mackiewicz ; [posł. Jerzy Jaruzelski]. 1999 BHU( 1/ 0)

94(438).06 Stanisław August Poniatowski. Rozbiory (1764-1795)
84
Borucki, Marek. W kręgu króla Stanisława / Marek Borucki. 1998 BG( 1/ 0)

94(438).06 Stanisław August Poniatowski. Rozbiory (1764-1795)
85
Łaszkiewicz, Hubert (1961- ).. Dziedzictwo czy towar? : szlachecki handel ziemią w powiecie chełmskim w II połowie XVII wieku / Hubert Mikołaj Łaszkiewicz. 1998 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).06 Stanisław August Poniatowski. Rozbiory (1764-1795)
86
Ugniewski, Piotr. Między absolutyzmem a jakobinizmem : "Gazeta Lejdejska" o Francji i Polsce 1788-1794 / Piotr Ugniewski. 1998 BG( 1/ 0)

94(438).06 Stanisław August Poniatowski. Rozbiory (1764-1795)
87

Powstanie kościuszkowskie 1794 : z dziejów polityczno-społecznych / pod red. nauk. Janusza Wojtasika ; zespół aut. Andrzej Ajnenkiel [et al.]. 1997 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

94(438).06 Stanisław August Poniatowski. Rozbiory (1764-1795)
88
Kocój, Henryk (1931- ).. Francja a Konstytucja 3 Maja : (obrady Sejmu Wielkiego w relacjach przedstawicieli Francji w Warszawie, Marie Louisa Descorchesa, Jeana Alexandra Bonneau i Josepha Auberta) : zagadnienia wybrane / 1997 BG( 1/ 0)

94(438).06 Stanisław August Poniatowski. Rozbiory (1764-1795)
89

Powstanie 1794 roku i tradycje kościuszkowskie na Podlasiu / red. nauk. Janusz Wojtasik ; Instytut Historii Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach. 1997 BG( 1/ 0)

94(438).06 Stanisław August Poniatowski. Rozbiory (1764-1795)
90

Zagadki Sejmu Czteroletniego / tekst zebr. i ustalił Edmund Rabowicz ; komentarz. oprac. Bernard Krakowski i Edmund Rabowicz ; do dr. przygotował Jerzy Kowecki. 1996 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

94(438).06 Stanisław August Poniatowski. Rozbiory (1764-1795)
91

Insurekcja Warszawska w książce i prasie / [wstęp Janina Jagielska] ; Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Biblioteka Główna. 1995 BG( 1/ 0)

94(438).06 Stanisław August Poniatowski. Rozbiory (1764-1795)
92
Michalski, Jerzy (1924-2007).. Sarmacki republikanizm w oczach Francuza : Mably i konfederaci barscy / Jerzy Michalski ; Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. 1995 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

94(438).06 Stanisław August Poniatowski. Rozbiory (1764-1795)
93

Insurekcja kościuszkowska - historia, tradycja, współczesność : materiały konferencji naukowej poświęconej 200. rocznicy insurekcji kościuszkowskiej, Kielce 13-14 maja 1994 roku / pod red 1995 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

94(438).06 Stanisław August Poniatowski. Rozbiory (1764-1795)
94
Szyndler, Bartłomiej (1938-2011).. Powstanie kościuszkowskie 1794 / Bartłomiej Szyndler. 1994 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

94(438).06 Stanisław August Poniatowski. Rozbiory (1764-1795)
95

Bitwa pod Maciejowicami 10 X 1794 r. : żale pomaciejowskie / wybór tekstów historycznych i literackich, oprac. i noty ed. Andrzej Woltanowski ; wstęp Tadeusz Rawski i Andrzej Woltanowski. 1994 BG( 2/ 0)
BHU( 2/ 0)
WHS( 5/ 0)

94(438).06 Stanisław August Poniatowski. Rozbiory (1764-1795)
96
Zamoyski, Adam (1949- ).. Ostatni król Polski / Adam Zamoyski ; tł. Ewa Horodyska ; oprac. Aleksandra Zgorzelska. 1994 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

94(438).06 Stanisław August Poniatowski. Rozbiory (1764-1795)
97

Życie kulturalne i religijność w czasach Stanisława Augusta Poniatowskiego / pod red. Mariana Marka Drozdowskiego ; Towarzystwo Miłośników Historii - Warszawa. 1991 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).06 Stanisław August Poniatowski. Rozbiory (1764-1795)
98
Kalinka, Walerian (1826-1886).. Sejm Czteroletni. T. 1 / Walerian Kalinka ; [przedm. Zofia Zielińska]. 1991 BG( 1/ 0)

94(438).06 Stanisław August Poniatowski. Rozbiory (1764-1795)
99
Kalinka, Walerian (1826-1886).. Sejm Czteroletni. T. 2 / Walerian Kalinka ; [przedm. Zofia Zielińska]. 1991 BG( 1/ 0)

94(438).06 Stanisław August Poniatowski. Rozbiory (1764-1795)

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia realizuje zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego