Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "94*438*.04" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 367 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1

Retoryka, polityka, religia w Pierwszej Rzeczypospolitej : wybrane zagadnienia / redakcja Łukasz Cybulski, Krzysztof Koehler. 2019 BG( 1/ 0)

94(438).04 Królowie elekcyjni (do Sasów włącznie) (1573-1763)
2
Fredro, Andrzej Maksymilian (około 1620-1679). Autor Andreae Maximiliani Fredro Gestorum Populi Poloni sub Henrico Valesio, Polonorum postea verò Galliae Rege = Andrzeja Maksymiliana Fredry dzieje narodu polskiego za czasów Henryka Walezego, król 2019 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).04 Królowie elekcyjni (do Sasów włącznie) (1573-1763)
3
Pabich, Łukasz. Autor Wojna polsko-turecka w latach 1633-1634 / Łukasz Pabich. 2019 BG( 1/ 0)

94(438).04 Królowie elekcyjni (do Sasów włącznie) (1573-1763)
4
Tygielski, Wojciech (1953- ). Autor W podróży po Europie : studia z dziejów kultury nowożytnej / Wojciech Tygielski ; redakcja naukowa Anna Kalinowska. 2019 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).04 Królowie elekcyjni (do Sasów włącznie) (1573-1763)
5
Tyszkiewicz, Jan (1939- ). Autor Polska i Litwa Jagiellonów na przełomie XV i XVI stulecia : polityka, dyplomacja, wojny / Jan Tyszkiewicz ; Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora. 2019 WHS( 1/ 1)

94(438).04 Królowie elekcyjni (do Sasów włącznie) (1573-1763)
6
Lindqvist, Herman (1943- ). Autor Wazowie : historia burzliwa i brutalna / Herman Lindqvist ; przełożyła Emilia Fabisiak. 2018 BG( 1/ 0)

94(438).04 Królowie elekcyjni (do Sasów włącznie) (1573-1763)
7
Pieńkos, Zdzisław (1943- ). Autor Kampania ukraińska 1651 roku : od Krasnego do Białej Cerkwi / Zdzisław Pieńkos. 2018 BG( 1/ 0)

94(438).04 Królowie elekcyjni (do Sasów włącznie) (1573-1763)
8
Pięta, Marek (1985- ). Autor Od I Dymitriady do rozejmu w Dywilinie : z dziejów wojen polsko-moskiewskich w pierwszej połowie XVII wieku / Marek Pięta. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).04 Królowie elekcyjni (do Sasów włącznie) (1573-1763)
9
Bazydło, Marcin (1985- ). Autor Łubnie - Konstantynów 1648 : działalność wojskowa i polityczna Jeremiego Wiśniowieckiego w początkowym okresie powstania Chmielnickiego / Marcin Bazydło. 2017 BG( 1/ 0)

94(438).04 Królowie elekcyjni (do Sasów włącznie) (1573-1763)
10

Deputaci Trybunału Koronnego 1578-1794 : spis. Cz. 4, 1701-1750 / opracował Wiesław Bondyra. 2017 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).04 Królowie elekcyjni (do Sasów włącznie) (1573-1763)
11

Deputaci Trybunału Koronnego 1578-1794 : spis. Cz. 1, 1578-1620 / opracował Henryk Gmiterek. 2017 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).04 Królowie elekcyjni (do Sasów włącznie) (1573-1763)
12
Kadzik, Dominik. Utrzymanie królewskiej teściowej : wizyta Marii Bawarskiej podczas wesela Zygmunta III Wazy z Anną Habsburg (23 maja - 16 czerwca 1592 r.) / Dominik Kadzik. 2017 BG( 1/ 0)

94(438).04 Królowie elekcyjni (do Sasów włącznie) (1573-1763)
13

Deputaci Trybunału Koronnego 1578-1794 : spis. Cz. 2, 1621-1660 / opracował Dariusz Kupisz. 2017 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).04 Królowie elekcyjni (do Sasów włącznie) (1573-1763)
14
Sierba, Michał. Autor Radziwiłłowskie dobra Orla (1585-1695) / Michal Sierba. 2017 BG( 1/ 0)

94(438).04 Królowie elekcyjni (do Sasów włącznie) (1573-1763)
15
Świderska-Włodarczyk, Urszula. Autor Autorytety parlamentarne : wzorce i wzory osobowe w Rzeczypospolitej XVI i XVII wieku / Urszula Świderska-Włodarczyk. 2017 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).04 Królowie elekcyjni (do Sasów włącznie) (1573-1763)
16

Deputaci Trybunału Koronnego 1578-1794 : spis. Cz. 5, 1751-1794 / opracował Jerzy Ternes. 2017 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).04 Królowie elekcyjni (do Sasów włącznie) (1573-1763)
17

Deputaci Trybunału Koronnego 1578-1794 : spis. Cz. 3, 1661-1700 / opracował Leszek Andrzej Wierzbicki. 2017 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).04 Królowie elekcyjni (do Sasów włącznie) (1573-1763)
18
Wierzbicki, Leszek Andrzej. Senatorowie koronni na sejmach Rzeczypospolitej w XVII wieku / Leszek Andrzej Wierzbicki. 2017 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).04 Królowie elekcyjni (do Sasów włącznie) (1573-1763)
19

Sarmacki sensualizm / redakcja naukowa Filip Wolański. 2017 BG( 1/ 0)

94(438).04 Królowie elekcyjni (do Sasów włącznie) (1573-1763)
20

Przestrogi i nauki dla dzieci : instrukcje rodzicielskie (XVIII w.) / wstępem i objaśnieniami opatrzyły Małgorzata E. Kowalczyk i Dorota Żołądź-Strzelczyk. 2017 BG( 1/ 0)

94(438).04 Królowie elekcyjni (do Sasów włącznie) (1573-1763)
21
Bogucka, Maria (1929- ).. Kultura sarmatyzmu w Polsce XVI-XVIII wieku / Maria Bogucka. 2016 BG( 1/ 0)

94(438).04 Królowie elekcyjni (do Sasów włącznie) (1573-1763)
22
Kalicki, Bernard (1840-1884).. Bogusław Radziwiłł 1620-1669 / Bernard Kalicki ; [edycja i przygotowanie tekstu Artur Gajewski]. 2016 BG( 1/ 0)

94(438).04 Królowie elekcyjni (do Sasów włącznie) (1573-1763)
23

Diariusze sejmu koronacyjnego Zygmunta III Wazy 1587/1588 roku / opracowała Irena Kaniewska. 2016 BG( 1/ 0)

94(438).04 Królowie elekcyjni (do Sasów włącznie) (1573-1763)
24

Kronika za Zygmunta Augusta w Knyszynie zmarłego roku 1572 i inne dokumenty polityczne z czasów pierwszego bezkrólewia. Vol. 1, Od lipca 1572 do marca 1573 / wstęp i opracowanie Krzysztof Koeh 2016 BG( 1/ 0)

94(438).04 Królowie elekcyjni (do Sasów włącznie) (1573-1763)
25
Milewski, Dariusz (1974- ).. Kampania żwaniecka 1653 roku : diariusze i relacje wojenne / Dariusz Milewski. 2016 BG( 1/ 0)

94(438).04 Królowie elekcyjni (do Sasów włącznie) (1573-1763)
26

Król Jan III Sobieski i Rzeczpospolita w latach 1674-1683 / redakcja naukowa Dariusz Milewski. 2016 BG( 1/ 0)

94(438).04 Królowie elekcyjni (do Sasów włącznie) (1573-1763)
27
Nowodworski, Witold (1861-1923).. Walka Rzeczpospolitej z Moskwą o Inflanty 1570-1582 / Witold Nowodworski ; [tłumaczenie Miłosz Młynarz]. 2016 BG( 1/ 0)

94(438).04 Królowie elekcyjni (do Sasów włącznie) (1573-1763)
28

Testamenty szlachty Prus Królewskich z XVIII wieku / opracowanie i wydanie Wiesław Nowosad i Jacek Kowalkowski ; Polskie Towarzystwo Historyczne. 2016 BG( 1/ 0)

94(438).04 Królowie elekcyjni (do Sasów włącznie) (1573-1763)
29
Pieńkos, Zdzisław (1943- ).. Wyprawa Janusza Radziwiłła na Kijów w 1651 roku / Zdzisław Pieńkos. 2016 BG( 1/ 0)

94(438).04 Królowie elekcyjni (do Sasów włącznie) (1573-1763)
30
Pietrzak, Jarosław (historia). Księżna dobrodziejka, Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa (1634-1694) / Jarosław Pietrzak. 2016 BG( 1/ 0)

94(438).04 Królowie elekcyjni (do Sasów włącznie) (1573-1763)
31
Rzepecki, Konrad (1981- ).. Kampania białocerkiewska 1651 / Konrad Rzepecki. 2016 BG( 1/ 0)

94(438).04 Królowie elekcyjni (do Sasów włącznie) (1573-1763)
32
Wagner, Marek (1946- ).. Źródła do dziejów wojny polsko-tureckiej w latach 1683-1699 / Marek Wagner. 2016 BG( 1/ 0)

94(438).04 Królowie elekcyjni (do Sasów włącznie) (1573-1763)
33
Besala, Jerzy (1951- ).. Krwawiące sąsiedztwo : Polacy, Moskale i Kozacy : płonący wschód Rzeczypospolitej szlacheckiej / Jerzy Besala. 2015 BG( 1/ 0)

94(438).04 Królowie elekcyjni (do Sasów włącznie) (1573-1763)
34
Chowaniec, Czesław (1899-1968).. Wyprawa Sobieskiego do Mołdawii w 1686 r. / Czesław Chowaniec. 2015 BG( 1/ 0)

94(438).04 Królowie elekcyjni (do Sasów włącznie) (1573-1763)
35
Czermak, Wiktor (1863-1913).. Plany wojny tureckiej Władysława IV / Wiktor Czermak ; edycja i przygotowanie tekstu Artur Gajewski. 2015 BG( 1/ 0)

94(438).04 Królowie elekcyjni (do Sasów włącznie) (1573-1763)
36
Fredro, Andrzej Maksymilian (około 1620-1679). Andreae Maximiliani Fredro Castellani Leopoliensis Militarium, seu axiomatum belli ad harmoniam togae accommodatorum libri duo : Accessere minutiora quaedam, ad ejusdem authoris scripta / w tłuma 2015 BG( 1/ 0)

94(438).04 Królowie elekcyjni (do Sasów włącznie) (1573-1763)
37

Testamenty szlacheckie z ksiąg grodzkich wielkopolskich z lat 1681-1700 / wydał Paweł Klint. 2015 BG( 1/ 0)

94(438).04 Królowie elekcyjni (do Sasów włącznie) (1573-1763)
38
Kraushar, Aleksander (1843-1931).. Czary na dworze Batorego : kartka z dziejów mistycyzmu w XVI wieku, jako przyczynek do charakterystyki króla Stefana / Aleksander Kraushar. 2015 BG( 1/ 0)

94(438).04 Królowie elekcyjni (do Sasów włącznie) (1573-1763)
39
Nagielski, Mirosław (1952- ).. Zniszczenia szwedzkie na terenie Korony w okresie potopu : 1655-1660 / Mirosław Nagielski, Krzysztof Kossarzecki, Łukasz Przybyłek, Andrzej Haratym ; Towarzystwo Miłośników Historii, Instytu 2015 BG( 1/ 0)

94(438).04 Królowie elekcyjni (do Sasów włącznie) (1573-1763)
40
Pieńkowska, Anna (1965- ).. Sejmiki mazowieckie wobec problemów wewnętrznych Rzeczypospolitej w latach 1661-1665 / Anna Pieńkowska, Maciej A. Pieńkowski ; [Instytut Nauk Historycznych Wydziału Nauk Historycznych i Społ 2015 BG( 1/ 0)

94(438).04 Królowie elekcyjni (do Sasów włącznie) (1573-1763)
41
Skrzypietz, Aleksandra. Jakub Sobieski / Aleksandra Skrzypietz. 2015 BG( 1/ 0)

94(438).04 Królowie elekcyjni (do Sasów włącznie) (1573-1763)
42
Smolarek, Przemysław (1925-1991).. Kampania mołdawska Jana III roku 1691 / Przemysław Smolarek ; do druku przygotowali Zbigniew Hundert i Marek Wagner. 2015 BG( 1/ 0)

94(438).04 Królowie elekcyjni (do Sasów włącznie) (1573-1763)
43
Sutton, John L. (1917- ).. Wojna o Sukcesję Polską 1733-1735 / John L. Sutton ; tłumaczenie Michał Bąk. 2015 BG( 1/ 0)

94(438).04 Królowie elekcyjni (do Sasów włącznie) (1573-1763)
44
Szymborski, Grzegorz (1995- ).. Wyprawa Fryderyka Augusta I do Inflant 1700-1701 w świetle wojny domowej na Litwie / Grzegorz Szymborski. 2015 BG( 1/ 0)

94(438).04 Królowie elekcyjni (do Sasów włącznie) (1573-1763)
45
Topolski, Jerzy (1928-1998).. Rzeczpospolita Obojga Narodów 1501-1795 / Jerzy Topolski. 2015 BG( 1/ 0)

94(438).04 Królowie elekcyjni (do Sasów włącznie) (1573-1763)
46
Zakrzewski, Wincenty (1844-1918).. Po ucieczce Henryka : dzieje bezkrólewia 1574-1575 / Wincent Zakrzewski. 2015 BG( 1/ 0)

94(438).04 Królowie elekcyjni (do Sasów włącznie) (1573-1763)
47
Augusiewicz, Sławomir (1968- ).. Przebudowa wojska pruskiego w latach 1655-1660 : u źródeł wczesnonowożytnej armii / Sławomir Augusiewicz. 2014 BG( 1/ 0)

94(438).04 Królowie elekcyjni (do Sasów włącznie) (1573-1763)
48

Sarmacka pamięć : wokół bitwy pod Wiedniem / pod red. Bogusława Dybasia, Aloisa Woldana i Anny Ziemlewskiej ; [tł. Bogusław Dybaś et al.]. 2014 BG( 1/ 0)

94(438).04 Królowie elekcyjni (do Sasów włącznie) (1573-1763)
49
Fabiani, Bożena (1938- ).. W kręgu Wazów : ludzie i obyczaje / Bożena Fabiani. 2014 BG( 1/ 0)

94(438).04 Królowie elekcyjni (do Sasów włącznie) (1573-1763)
50
Hundert, Zbigniew (1986- ).. Husaria koronna w wojnie polsko-tureckiej 1672-1676 / Zbigniew Hundert. 2014 BG( 1/ 0)

94(438).04 Królowie elekcyjni (do Sasów włącznie) (1573-1763)
51

"Wszyscy śmiertelni jesteśmy i dlatego rozrządzamy majętności swoje" : wybór testamentów z ksiąg miejskich województwa sandomierskiego (XVI-XVIII wiek) / oprac. Katarzyna Justyniarska-Cho 2014 BG( 1/ 0)

94(438).04 Królowie elekcyjni (do Sasów włącznie) (1573-1763)
52
Kaczor, Dariusz. Utrzymywanie czystości w wielkich miastach Prus Królewskich XVI-XVIII wieku : studium z dziejów kultury sanitarnej w mieście nowożytnym / Dariusz Kaczor. 2014 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).04 Królowie elekcyjni (do Sasów włącznie) (1573-1763)
53
Kaniewski, Jacek (historyk). Sejmiki koronne wobec problemów wewnętrznych Rzeczypospolitej za panowania Michała Korybuta Wiśniowieckiego (1669-1673) / Jacek Kaniewski. 2014 BG( 2/ 0)

94(438).04 Królowie elekcyjni (do Sasów włącznie) (1573-1763)
54
Kienzler, Iwona (1956- ).. 1649 Zbaraż / Iwona Kienzler. 2014 BG( 1/ 0)

94(438).04 Królowie elekcyjni (do Sasów włącznie) (1573-1763)
55
Kossarzecki, Krzysztof (1967- ).. 1656 Prostki / Krzysztof Kossarzecki. 2014 BG( 1/ 0)

94(438).04 Królowie elekcyjni (do Sasów włącznie) (1573-1763)
56
Kupisz, Dariusz. Połock 1579 / Dariusz Kupisz. 2014 BG( 1/ 0)

94(438).04 Królowie elekcyjni (do Sasów włącznie) (1573-1763)
57
Lisek, Adam. Obóz stanisławowski w województwie ruskim w okresie bezkrólewia i wojny o tron Polski w latach 1733-1736 / Adam Lisek. 2014 BG( 1/ 0)

94(438).04 Królowie elekcyjni (do Sasów włącznie) (1573-1763)
58

Marszałek i hetman koronny Jan Sobieski / red. nauk. Dariusz Milewski. 2014 BG( 1/ 0)

94(438).04 Królowie elekcyjni (do Sasów włącznie) (1573-1763)
59
Pabich, Łukasz. Bitwa pod Koniecpolem : 21 listopada 1708 / Łukasz Pabich. 2014 BG( 1/ 0)

94(438).04 Królowie elekcyjni (do Sasów włącznie) (1573-1763)
60
Polak, Wojciech (1962- ).. Trzy misje : rokowania dyplomatyczne pomiędzy Rzeczpospolitą a Moskwą w latach 1613 - 1615 / Wojciech Polak. 2014 BG( 1/ 0)

94(438).04 Królowie elekcyjni (do Sasów włącznie) (1573-1763)
61
Polak, Wojciech (1962- ).. O Kreml i Smoleńszczyznę : polityka Rzeczypospolitej wobec Moskwy w latach 1607-1612 / Wojciech Polak. 2014 BG( 1/ 0)

94(438).04 Królowie elekcyjni (do Sasów włącznie) (1573-1763)
62
Słaby, Agnieszka (1983- ).. Rządzicha oleszycka : dwór Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej jako przykład patronatu kobiecego w czasach saskich / Agnieszka Słaby. 2014 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).04 Królowie elekcyjni (do Sasów włącznie) (1573-1763)
63
Śledziński, Kacper (1975- ).. Zbaraż 1649 / Kacper Śledziński. 2014 BG( 1/ 0)

94(438).04 Królowie elekcyjni (do Sasów włącznie) (1573-1763)
64
Andrusiewicz, Andrzej (1940- ).. Krwawa dekada : Polska interwencja w Rosji 1602-1612 : dyplomacja, samozwańcy, wojna / Andrzej Andrusiewicz. 2013 BG( 1/ 0)

94(438).04 Królowie elekcyjni (do Sasów włącznie) (1573-1763)
65

Akta sejmikowe ziemi chełmskiej 1572-1668 / oprac. Wiesław Bondyra, Henryk Gmiterek, Jerzy Ternes ; Archiwum Państwowe w Lublinie, Instytut Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. 2013 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).04 Królowie elekcyjni (do Sasów włącznie) (1573-1763)
66
Dubas-Urwanowicz, Ewa. O nowy kształt Rzeczypospolitej : kryzys polityczny w państwie w latach 1576-1586 / Ewa Dubas-Urwanowicz. 2013 BG( 2/ 0)
WHS( 2/ 0)

94(438).04 Królowie elekcyjni (do Sasów włącznie) (1573-1763)
67

Codzienne kłopoty, wielkie interesy i podwójna elekcja : korespondencja radziwiłłowskich urzędników z księżną Anną z Sanguszków Radziwiłłową i jej synem Michałem Kazimierzem z 1733/ 2013 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).04 Królowie elekcyjni (do Sasów włącznie) (1573-1763)
68
Gawęda, Marcin (1974- ).. Od Beresteczka do Cudnowa : działalność wojskowa Jerzego Sebastiana Lubomirskiego w latach 1651-1660 / Marcin Gawęda. 2013 BG( 1/ 0)

94(438).04 Królowie elekcyjni (do Sasów włącznie) (1573-1763)
69
Jabłonowski, Jan Stanisław (1669-1731).. Skrupuł bez skrupułu w Polsce albo oświecenie grzechów narodowi naszemu polskiemu zwyczajniejszych, a za grzechy nie mianych : traktat po prostu grzechy roztrząsający, na rozdziały podzielo 2013 BG( 1/ 0)

94(438).04 Królowie elekcyjni (do Sasów włącznie) (1573-1763)
70

Testamenty szlachty Prus Królewskich z XVII wieku / oprac. i wyd. Jacek Kowalkowski i Wiesław Nowosad. 2013 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).04 Królowie elekcyjni (do Sasów włącznie) (1573-1763)
71
Kucharski, Adam (historia). Theatrum peregrinandi : poznawcze aspekty staropolskich podróży w epoce późnego baroku / Adam Kucharski. 2013 BG( 1/ 1)

94(438).04 Królowie elekcyjni (do Sasów włącznie) (1573-1763)
72
Kuźmina, Dariusz (1964- ). Wazowie a Kościół w Rzeczypospolitej / Dariusz Kuźmina ; Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych. Wydział Historyczny. Uniwersytet Warszawski. 2013 BG( 1/ 0)

94(438).04 Królowie elekcyjni (do Sasów włącznie) (1573-1763)
73
Łopatecki, Karol (1979- ).. Organizacja, prawo i dyscyplina w polskim i litewskim pospolitym ruszeniu (do połowy XVII wieku) / Karol Łopatecki. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).04 Królowie elekcyjni (do Sasów włącznie) (1573-1763)
74
Melnyk, Marek (1967- ).. Preekumenizm i konfesjonalizm prawosławnych dążeń zjednoczeniowych w I Rzeczypospolitej (1590-1596) / Marek Melnyk. 2013 BG( 1/ 0)

94(438).04 Królowie elekcyjni (do Sasów włącznie) (1573-1763)
75
Olejnik, Karol (1938- ).. Stefan Batory / Karol Olejnik. 2013 BG( 1/ 0)

94(438).04 Królowie elekcyjni (do Sasów włącznie) (1573-1763)
76
Perłakowski, Adam (1973- ).. Kariera i upadek królewskiego faworyta : Aleksander Józef Sułkowski w latach 1695-1738 / Adam Perłakowski. 2013 BG( 1/ 0)

94(438).04 Królowie elekcyjni (do Sasów włącznie) (1573-1763)
77
Radziwiłł, Michał Kazimierz (1702-1762).. Podróże litewskiego magnata do Gdańska, Człuchowa, a nawet i dalej... : fragmenty "Diariusza" Michała Kazimierza Radziwiłła "Rybeńki" z lat 1721, 1737 i 1752 / wyd. Jerzy Dygdała. 2013 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).04 Królowie elekcyjni (do Sasów włącznie) (1573-1763)
78
Rogowicz, Marek (1985- ).. Bitwa pod Zbarażem 1649 / Marek Rogowicz. 2013 BG( 1/ 0)

94(438).04 Królowie elekcyjni (do Sasów włącznie) (1573-1763)
79
Romański, Romuald (19..-2017).. Wojny kozackie : od Zbaraża do ugody w Perejasławiu / Romuald Romański. 2013 BG( 1/ 0)

94(438).04 Królowie elekcyjni (do Sasów włącznie) (1573-1763)
80
Skowron, Ryszard. Pax i Mars : polsko-hiszpańskie relacje polityczne w latach 1632-1648 / Ryszard Skowron. 2013 BG( 1/ 0)

94(438).04 Królowie elekcyjni (do Sasów włącznie) (1573-1763)
81
Szpaczyński, Przemysław Piotr. Mocarstwowe dążenia Zygmunta III w latach 1587-1618 / Przemysław Piotr Szpaczyński. 2013 BG( 1/ 0)

94(438).04 Królowie elekcyjni (do Sasów włącznie) (1573-1763)
82
Tende, Gaspard de (1618-1697).. Relacja historyczna o Polsce / Gaspard de Tende ; tł. i red. nauk. Tomasz Falkowski ; wprow. Maciej Forycki. 2013 BG( 1/ 0)

94(438).04 Królowie elekcyjni (do Sasów włącznie) (1573-1763)
83

Primus inter pares : the first among equals - the story of king Jan III / [ed. by Dominika Walawender-Musz ; transl. by Justyna Gołąbek-Asikainen, Katarzyna Krzyżagórska-Pisarek]. 2013 BG( 1/ 0)

94(438).04 Królowie elekcyjni (do Sasów włącznie) (1573-1763)
84
Wimmer, Jan (1926-2016).. Polska - Szwecja : konflikty zbrojne w XVI-XVIII wieku / Jan Wimmer. 2013 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).04 Królowie elekcyjni (do Sasów włącznie) (1573-1763)
85
Wisner, Henryk (1936- ).. Lisowczycy : łupieżcy Europy : pierwsi polscy najemnicy, łotrzy czy bohaterowie? / Henryk Wisner. 2013 BG( 1/ 0)

94(438).04 Królowie elekcyjni (do Sasów włącznie) (1573-1763)
86
Ziemierski, Maciej. Skład osobowy Sądu Wyższego Prawa Magdeburskiego na Zamku Krakowskim w XVII-XVIII wieku / Maciej Ziemierski. 2013 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).04 Królowie elekcyjni (do Sasów włącznie) (1573-1763)
87
Andrzejczak, Dariusz (historia). Kampania Zbaraska 1649 roku / Dariusz Andrzejczak. 2012 BG( 1/ 0)

94(438).04 Królowie elekcyjni (do Sasów włącznie) (1573-1763)
88
Balcerek, Mariusz. Księstwo Kurlandii i Semigalii w wojnie Rzeczypospolitej ze Szwecją w latach 1600-1629 / Mariusz Balcerek. 2012 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).04 Królowie elekcyjni (do Sasów włącznie) (1573-1763)
89

Hołd carów Szujskich / pod red. Juliusza A. Chrościckiego, Mirosława Nagielskiego. 2012 BG( 1/ 0)

94(438).04 Królowie elekcyjni (do Sasów włącznie) (1573-1763)
90
Czwołek, Arkadiusz. Piórem i buławą : działalność polityczna Lwa Sapiehy, kanclerza litewskiego, wojewody wileńskiego / Arkadiusz Czwołek. 2012 BG( 1/ 1)
WHS( 1/ 0)

94(438).04 Królowie elekcyjni (do Sasów włącznie) (1573-1763)
91
Jarczykowa, Mariola (1960- ).. Przy pogrzebach rzeczy i rytmy : funeralia Radziwiłłowskie z XVII wieku / Mariola Jarczykowa. 2012 BG( 2/ 0)

94(438).04 Królowie elekcyjni (do Sasów włącznie) (1573-1763)
92
Kosińska, Urszula. August II w poszukiwaniu sojusznika : między aliansem wiedeńskim i hanowerskim (1725-1730) / Urszula Kosińska. 2012 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).04 Królowie elekcyjni (do Sasów włącznie) (1573-1763)
93
Lipiński, Wacław (1896-1949).. Wojna smoleńska 1632-1634 / Wacław Lipiński. 2012 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).04 Królowie elekcyjni (do Sasów włącznie) (1573-1763)
94
Płowy, Damian (1987- ).. Od Konstantynowa do Piławiec : działania wojenne na ziemiach ukrainnych od czerwca do września 1648 roku / Damian Płowy. 2012 BG( 1/ 0)

94(438).04 Królowie elekcyjni (do Sasów włącznie) (1573-1763)
95
Romański, Romuald (19..-2017).. Beresteczko 1651 / Romuald Romański. 2012 BG( 1/ 0)

94(438).04 Królowie elekcyjni (do Sasów włącznie) (1573-1763)
96
Belzyt, Leszek (1958- ).. Szlachta w mieście rezydencjalnym : szlacheccy obywatele Krakowa i Warszawy około 1600 roku (analiza porównawcza struktury) / Leszek C. Belzyt. 2011 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).04 Królowie elekcyjni (do Sasów włącznie) (1573-1763)
97

Odsiecz wiedeńska / [red. nauk. tomu Teresa Chynczewska-Hennel]. 2011 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).04 Królowie elekcyjni (do Sasów włącznie) (1573-1763)
98

Fundator i mecenas : magnateria Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku / pod red. Ewy Dubas-Urwanowicz i Jerzego Urwanowicza. 2011 BG( 4/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).04 Królowie elekcyjni (do Sasów włącznie) (1573-1763)
99
Dupont, Philippe (około 1650-po 1726). Pamiętniki historyi życia i czynów Jana III Sobieskiego / Phillipe Dupont ; tł. z jęz. fr. Beata Spieralska ; wstęp i oprac. Dariusz Milewski. 2011 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).04 Królowie elekcyjni (do Sasów włącznie) (1573-1763)

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia realizuje zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego