Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "94*438*.03" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 302 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1

Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944-1956 : słownik biograficzny. T. 5 / pod redakcją Kazimierza Krajewskiego ; autorzy Mariusz Bechta [i 61 pozostałych] ; komitet redakcyjny Tomasz Bal 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438)(03) Historia Polski - słowniki, encyklopedie, atlasy
2

Jagiellonowie i ich świat : centrum a peryferie w systemie władzy Jagiellonów / pod redakcją Bożeny Czwojdrak, Jerzego Sperki i Piotra Węcowskiego ; [tłumaczenia streszczeń Aleksandra Rodz 2018 BG( 1/ 0)

94(438).03 Dynastia Jagiellonów (1386-1572)
3
Dajnowicz, Małgorzata (1968- ). Autor Autor koncepcji Słownik biograficzny kobiet kultury : Białystok i województwo podlaskie. Cz. 2 / Małgorzata Dajnowicz, Maria Bauchrowicz-Tocka, Wiesław Wróbel ; koncepcja tomu Małgorzata Dajnowicz. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438)(03) Historia Polski - słowniki, encyklopedie, atlasy
4
Frost, Robert I. Autor Oksfordzka historia Unii Polsko-Litewskiej. T. 1, Powstanie i rozwój 1385-1569 / Robert Frost ; przełożył Tomasz Fiedorek. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).03 Dynastia Jagiellonów (1386-1572)
5
Mierzwa, Janusz (1978- ). Autor Słownik biograficzny starostów Drugiej Rzeczypospolitej. T. 1 / Janusz Mierzwa. 2018 BG( 1/ 0)

94(438)(03) Historia Polski - słowniki, encyklopedie, atlasy
6
Dajnowicz, Małgorzata (1968- ).. Słownik biograficzny kobiet kultury : Białystok i województwo podlaskie. Cz. 1 / Małgorzata Dajnowicz, Marcin Siedlecki, Wiesław Wróbel ; koncepcja tomu Małgorzata Dajnowicz. 2017 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

94(438)(03) Historia Polski - słowniki, encyklopedie, atlasy
7
Fałkowski, Wojciech (1952- ). Autor Pierwsze stulecie Jagiellonów / Wojciech Fałkowski. 2017 BG( 1/ 0)

94(438).03 Dynastia Jagiellonów (1386-1572)
8
Goźdź-Roszkowski, Krzysztof Andrzej. Autor Zabory dóbr ziemskich dokonywane przez panującego w średniowiecznej Polsce do połowy XV wieku : studium historyczno-prawne / Krzysztof Goźdź-Roszkowski. 2017 BG( 1/ 0)

94(438).03 Dynastia Jagiellonów (1386-1572)
9
Grzegorz, Maksymilian (1935- ).. Słownik historyczno-geograficzny wójtostwa grabińskiego i okręgu rybickiego szkarpawskiego komturstwa malborskiego w średniowieczu / Maksymilian Grzegorz. 2017 BG( 1/ 0)

94(438)(03) Historia Polski - słowniki, encyklopedie, atlasy
10
Nowak, Andrzej (1960- ).. Dzieje Polski. T. 3, 1340-1468 : Królestwo zwycięskiego orła / Andrzej Nowak. 2017 BG( 1/ 0)

94(438).03 Dynastia Jagiellonów (1386-1572)
11
Padalìnskì, Uladzìmìr Alâkseevìč (1978- ). Pradstaŭnìctva Vâlikaga Knâstva Lìtoŭskaga na Lûblìnskìm sojme 1569 goda : udzel u pracy peršaga valʹnaga sojma Rèčy Paspalìtaj / Uladzìmìr Padalìnskì. 2017 BG( 1/ 0)

94(438).03 Dynastia Jagiellonów (1386-1572)
12

Słownik historyczno-geograficzny ziemi liwskiej w średniowieczu / opracowały Marta Piber Zbieranowska, Anna Salina przy współpracy Elżbiety Kowalczyk-Heyman ; pod redakcją Tomasza Jurka. 2017 BG( 1/ 0)

94(438)(03) Historia Polski - słowniki, encyklopedie, atlasy
13
Prochaska, Antoni (1852-1930).. Rok 1410 / Antoni Prochaska, Stanisław Kujot ; [edycja: Artur Gajewski]. 2017 BG( 1/ 0)

94(438).03 Dynastia Jagiellonów (1386-1572)
14
Sroka, Stanisław Andrzej (1966- ). Autor Itinerarium króla Władysława III 1434-1444 / Stanisław A. Sroka, Wioletta Zawitkowska ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla. 2017 BG( 1/ 0)

94(438).03 Dynastia Jagiellonów (1386-1572)
15
Wróbel, Dariusz. Elity polityczne Królestwa Polskiego wobec problemu krzyżackiego w czasach Władysława Jagiełły / Dariusz Wróbel. 2017 BG( 1/ 0)

94(438).03 Dynastia Jagiellonów (1386-1572)
16
Grzegorz, Maksymilian (1935- ).. Słownik historyczno-geograficzny komturstwa człuchowskiego w średniowieczu / Maksymilian Grzegorz. 2016 BG( 1/ 0)

94(438)(03) Historia Polski - słowniki, encyklopedie, atlasy
17
Lubczyński, Mariusz (1973- ).. Szlachta powiatu ksiąskiego za ostatnich Jagiellonów : struktura majątkowa / Mariusz Lubczyński ; Polskie Towarzystwo Historyczne, Polskie Towarzystwo Heraldyczne. 2016 BG( 1/ 0)

94(438).03 Dynastia Jagiellonów (1386-1572)
18
Pietkiewicz, Krzysztof. Itinerarium króla Aleksandra Jagiellończyka 1492-1506 / Krzysztof Pietkiewicz. 2016 BG( 1/ 0)

94(438).03 Dynastia Jagiellonów (1386-1572)
19
Sochacka, Anna. Jan z Czyżowa - namiestnik Władysława Warneńczyka : kariera rodziny Półkozów w średniowieczu / Anna Sochacka. 2016 BG( 1/ 0)

94(438).03 Dynastia Jagiellonów (1386-1572)
20
Besala, Jerzy (1951- ).. Zygmunt August i jego żony : studium historyczno-obyczajowe / Jerzy Besala. 2015 BG( 1/ 0)

94(438).03 Dynastia Jagiellonów (1386-1572)
21

Jagiellonowie i ich świat : dynastia królewska w drugiej połowie XV i w XVI wieku / pod redakcją Bożeny Czwojdrak, Jerzego Sperki i Piotra Węcowskiego. 2015 BG( 1/ 0)

94(438).03 Dynastia Jagiellonów (1386-1572)
22
Gąsiorowski, Antoni (1932- ).. Itinerarium króla Władysława Jagiełły 1386-1434 / Antoni Gąsiorowski ; do druku przygotowali Antoni Gąsiorowski i Grażyna Rutkowska. 2015 BG( 1/ 0)

94(438).03 Dynastia Jagiellonów (1386-1572)
23
Kwiatkowski, Krzysztof (historia). Memoria continenter historiam denotat : Bitwa pod Grunwaldem / Tannenbergiem / Žalgirisem 1410 w najnowszych badaniach / Krzysztof Kwiatkowski. 2015 BG( 1/ 0)

94(438).03 Dynastia Jagiellonów (1386-1572)
24
Lewicki, Anatol (1841-1899).. Powstanie Świdrygiełły : ustęp z dziejów unii Litwy z Koroną / Anatol Lewicki. 2015 BG( 1/ 0)

94(438).03 Dynastia Jagiellonów (1386-1572)
25
Nikodem, Jarosław (1964- ).. Polska i Litwa wobec husyckich Czech w latach 1420-1433 : studium o polityce dynastycznej Władysława Jagiełły i Witolda Kiejstutowicza / Jarosław Nikodem. 2015 BG( 1/ 0)

94(438).03 Dynastia Jagiellonów (1386-1572)
26
Plewczyński, Marek (1946- ).. W służbie polskiego króla : z zagadnień struktury narodowościowej armii koronnej w latach 1500-1574 / Marek Plewczyński. 2015 BG( 1/ 0)

94(438).03 Dynastia Jagiellonów (1386-1572)
27
Skrzypek, Józef (1905-1974).. Południowo-wschodnia polityka Polski od koronacji Jagiełły do śmierci Jadwigi i bitwy nad Worsklą : (1386-1399) / Józef Skrzypek. 2015 BG( 1/ 0)

94(438).03 Dynastia Jagiellonów (1386-1572)
28
Baczkowski, Krzysztof (1938- ).. Między czeskim utrakwizmem a rzymską ortodoksją czyli Walka Jagiellonów z Maciejem Korwinem o koronę czeską w latach 1471-1479 / Krzysztof Baczkowski. 2014 BG( 1/ 0)

94(438).03 Dynastia Jagiellonów (1386-1572)
29
Biskup, Marian (1922-2012).. Trzynastoletnia wojna z Zakonem Krzyżackim 1454-1466 / Marian Biskup. 2014 BG( 1/ 0)

94(438).03 Dynastia Jagiellonów (1386-1572)
30
Ferenc, Marek (1966- ).. Dwór Zygmunta Augusta : organizacja i ludzie / Marek Ferenc. 2014 BG( 1/ 0)

94(438).03 Dynastia Jagiellonów (1386-1572)
31
Kaczmarek, Romuald (1954- ). Orsza 1514 : pięćsetna rocznica / Romuald Kaczmarek. 2014 BG( 1/ 0)

94(438).03 Dynastia Jagiellonów (1386-1572)
32
Ojrzyński, Rafał. Obraz Polski i Polaków w pismach Eneasza Sylwiusza Piccolominiego (papieża Piusa II) / Rafał Ojrzyński ; Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego. 2014 BG( 1/ 0)

94(438).03 Dynastia Jagiellonów (1386-1572)
33
Plewczyński, Marek (1946- ).. Wojny Jagiellonów z wschodnimi i południowymi sąsiadami Królestwa Polskiego w XV wieku / Marek Plewczyński. 2014 BG( 1/ 0)

94(438).03 Dynastia Jagiellonów (1386-1572)
34
Rutkowska, Grażyna. Itinerarium króla Kazimierza Jagiellończyka 1440-1492 / Grażyna Rutkowska. 2014 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).03 Dynastia Jagiellonów (1386-1572)
35
Bodniak, Stanisław (1897-1952).. Polska a Bałtyk za ostatniego Jagiellona / Stanisław Bodniak. 2013 BG( 1/ 0)

94(438).03 Dynastia Jagiellonów (1386-1572)
36
Grzegorz, Maksymilian (1935- ).. Słownik historyczno-geograficzny wójtostwa lęborskiego komturstwa gdańskiego w średniowieczu / Maksymilian Grzegorz. 2013 BG( 1/ 0)

94(438)(03) Historia Polski - słowniki, encyklopedie, atlasy
37
Halecki, Oskar (1891-1973).. Dzieje unii jagiellońskiej. T. 2, W XVI wieku / Oskar Halecki ; oprac. Katarzyna Błachowska. 2013 BG( 2/ 0)

94(438).03 Dynastia Jagiellonów (1386-1572)
38
Halecki, Oskar (1891-1973).. Dzieje unii jagiellońskiej. T. 1, W wiekach średnich / Oskar Halecki ; oprac. Katarzyna Błachowska. 2013 BG( 2/ 0)

94(438).03 Dynastia Jagiellonów (1386-1572)
39
Plewczyński, Marek (1946- ).. Wojny i wojskowość polska XVI wieku. T. 3, Lata 1576-1599 / Marek Plewczyński. 2013 BG( 1/ 0)

94(438).03 Dynastia Jagiellonów (1386-1572)
40
Stuchlik-Surowiak, Beata. Od Długosza do Internetu : rzecz o królowej Jadwidze / Beata Stuchlik-Surowiak. 2013 BG( 1/ 0)

94(438).03 Dynastia Jagiellonów (1386-1572)
41
Świeboda, Wojciech. Innowiercy w opiniach prawnych uczonych polskich w XV wieku : poganie, żydzi, muzułmanie / Wojciech Świeboda. 2013 BG( 1/ 0)

94(438).03 Dynastia Jagiellonów (1386-1572)
42

Słownik historyczno-geograficzny ziemi warszawskiej w średniowieczu / oprac. Adam Wolff i Kazimierz Pacuski ; do druku przygotowały Marta Piber-Zbieranowska i Anna Salina pod redakcją Tomasza 2013 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438)(03) Historia Polski - słowniki, encyklopedie, atlasy
43
Besala, Jerzy (1951- ).. Zygmunt Stary i Bona Sforza / Jerzy Besala. 2012 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).03 Dynastia Jagiellonów (1386-1572)
44
Böhm, Marcin (1980- ).. Konrad VII Biały (ok. 1394 - 14 lutego 1452) : pan Oleśnicy i Koźla, książę zapomniany / Marcin Böhm. 2012 BG( 1/ 0)

94(438).03 Dynastia Jagiellonów (1386-1572)
45
Chazbijewicz, Selim (1955- ).. Totoriai Žalgirio mūšyje / Selim Chazbijewicz, Sławomir Moćkun. 2012 BG( 1/ 0)

94(438).03 Dynastia Jagiellonów (1386-1572)
46
Chazbijewicz, Selim (1955- ).. Tatarzy pod Grunwaldem / Selim Chazbijewicz, Sławomir Moćkun. 2012 BG( 1/ 0)

94(438).03 Dynastia Jagiellonów (1386-1572)
47
Czwojdrak, Bożena. Zofia Holszańska : studium o dworze i roli królowej w późnośredniowiecznej Polsce / Bożena Czwojdrak ; Towarzystwo Miłośników Historii. 2012 BG( 1/ 0)

94(438).03 Dynastia Jagiellonów (1386-1572)
48
Gołąbek, Katarzyna. Działalność publiczna biskupa włocławskiego Andrzeja Zebrzydowskiego w latach 1546-1551 w świetle jego korespondencji / Katarzyna Gołąbek ; red. Jolanta Choińska-Mika ; Instytut Historycz 2012 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).03 Dynastia Jagiellonów (1386-1572)
49
Grzegorz, Maksymilian (1935- ).. Słownik historyczno-geograficzny komturstwa świeckiego w średniowieczu / Maksymilian Grzegorz. 2012 BG( 1/ 0)

94(438)(03) Historia Polski - słowniki, encyklopedie, atlasy
50
Kienzler, Iwona (1956- ).. Wierny mąż niewiernych żon : Władysław Jagiełło / Iwona Kienzler. 2012 BG( 1/ 0)

94(438).03 Dynastia Jagiellonów (1386-1572)
51
Nowaczyk, Bernard (historia). Chojnice 1454, Świecino 1462 / Bernard Nowaczyk. 2012 BG( 1/ 0)

94(438).03 Dynastia Jagiellonów (1386-1572)
52
Plewczyński, Marek (1946- ).. Wojny i wojskowość polska XVI wieku. T. 2, Lata 1548-1575 / Marek Plewczyński. 2012 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).03 Dynastia Jagiellonów (1386-1572)
53
Borkowska, Urszula (1935- ).. Dynastia Jagiellonów w Polsce / Urszula Borkowska. 2011 BG( 4/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).03 Dynastia Jagiellonów (1386-1572)
54

Atlas historii Polski : mapy - kalendaria - statystyki / [red. atlasu Beata Jankowiak-Konik ; oprac. i red. map: Konrad Banach et al ; rys. Wojciech Siwik]. 2011 BG( 1/ 0)

94(438)(03) Historia Polski - słowniki, encyklopedie, atlasy
55
Jusiak, Paweł. Majątki rodziny Firlejów z Dąbrowicy w pierwszej połowie XVI wieku / Paweł Jusiak. 2011 BG( 1/ 0)

94(438).03 Dynastia Jagiellonów (1386-1572)
56
Kurtyka, Janusz (1960-2010).. Podole w czasach jagiellońskich : studia i materiały / Janusz Kurtyka, oprac. Maciej Wilamowski, przedm. opatrz. Paweł Kurtyka. 2011 BG( 1/ 0)

94(438).03 Dynastia Jagiellonów (1386-1572)
57
Nowakowska, Natalia (1977- ).. Królewski kardynał : studium kariery Fryderyka Jagiellończyka (1468-1503) / Natalia Nowakowska ; przeł. Tomasz Gromelski. 2011 BG( 1/ 0)

94(438).03 Dynastia Jagiellonów (1386-1572)
58
Plewczyński, Marek (1946- ).. Wojny i wojskowość polska XVI wieku. T. 1, Lata 1500-1548 / Marek Plewczyński. 2011 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).03 Dynastia Jagiellonów (1386-1572)
59
Radoch, Marek (1964- ).. Walki Zakonu Krzyżackiego o Żmudź od połowy XIII wieku do 1411 roku / Marek Radoch. 2011 BG( 1/ 0)

94(438).03 Dynastia Jagiellonów (1386-1572)
60
Sperka, Jerzy. Wojny króla Władysława Jagiełły z księciem opolskim Władysławem (1391-1396) / Jerzy Sperka. 2011 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).03 Dynastia Jagiellonów (1386-1572)
61
Zieliński, Andrzej (1939- ; dziennikarz). Oskarżony Jan Długosz / Andrzej Zieliński. 2011 BG( 1/ 0)

94(438).03 Dynastia Jagiellonów (1386-1572)
62
Baczkowski, Krzysztof (1938- ).. Grunwald w tradycji i historiografii narodowej polskiej / Krzysztof Baczkowski ; Polska Akademia Umiejętności. 2010 BG( 1/ 0)

94(438).03 Dynastia Jagiellonów (1386-1572)
63
Bardach, Juliusz (1914-2010).. O Rzeczpospolitą Obojga Narodów / Juliusz Bardach. 2010 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).03 Dynastia Jagiellonów (1386-1572)
64

Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944-1956 : słownik biograficzny. T. 4 / pod red. Moniki Bielak i Kazimierza Krajewskiego ; [aut. Tomasz Balbus et al. ; kom. red. Tomasz Balbus et al.] ; 2010 BG( 1/ 0)

94(438)(03) Historia Polski - słowniki, encyklopedie, atlasy
65

Rozkwit i upadek I Rzeczypospolitej / pod red. Richarda Butterwicka ; przeł. z ang. Daria Kuczyńska-Szymala. 2010 BG( 2/ 0)

94(438).03 Dynastia Jagiellonów (1386-1572)
66
Ekdahl, Sven (1935- ).. Grunwald 1410 : studia nad tradycją i źródłami / Sven Ekdahl ; tł. Maciej Dorna. 2010 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).03 Dynastia Jagiellonów (1386-1572)
67
Jučas, Mečislovas (1926- ).. Grunwald 1410 / Mečislovas Jučas ; tł. Jan Jurkiewicz. 2010 BG( 2/ 0)

94(438).03 Dynastia Jagiellonów (1386-1572)
68
Karczewska, Joanna (historia). Własność szlachecka na pograniczu wielkopolsko-kujawskim w pierwszej połowie XV wieku / Joanna Karczewska. 2010 BG( 1/ 0)

94(438).03 Dynastia Jagiellonów (1386-1572)
69
Kubiak, Mariusz. Bezpieczeństwo Rzeczypospolitej w epoce Odrodzenia / Mariusz Kubiak. 2010 BG( 2/ 0)

94(438).03 Dynastia Jagiellonów (1386-1572)
70

Encyklopedia "Solidarności" : opozycja w PRL 1976-1989. T. 1- / [redakcja: Mirosława Łątkowska (redaktor nacz.), Adam Borowski, Włodzimierz Domagalski, Antoni Dudek, Łukasz Kamiński, Przemy 2010 BG( 3/ 0)
WHS( 2/ 0)

94(438)(03) Historia Polski - słowniki, encyklopedie, atlasy
71
Nadolski, Andrzej (1921-1993).. Grunwald 1410 / Andrzej Nadolski. 2010 BG( 1/ 0)

94(438).03 Dynastia Jagiellonów (1386-1572)
72
Pindur, David (1981- ).. Książę czasów przełomu : Kazimierz II Cieszyński (1450-1528) i jego władztwo / David Pindur ; z jęz. czes. przeł. Agata Dziedzic-Ostropolska. 2010 BG( 1/ 0)

94(438).03 Dynastia Jagiellonów (1386-1572)
73

Grunwald : walka 600-lecia / Liliana Sonik [et al. ; il. Jan Bajtlik]. 2010 BG( 1/ 0)

94(438).03 Dynastia Jagiellonów (1386-1572)
74
Sucheni-Grabowska, Anna (1920-2012).. Zygmunt August - król polski i wielki książę litewski 1520-1562 / Anna Sucheni-Grabowska. 2010 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).03 Dynastia Jagiellonów (1386-1572)
75
Bogucka, Maria (1929- ).. Kazimierz Jagiellończyk i jego czasy / Maria Bogucka. 2009 BG( 2/ 0)

94(438).03 Dynastia Jagiellonów (1386-1572)
76
Dyskant, Józef Wiesław (1937-2017).. Zatoka Świeża 1463 : przebieg działań wojny trzynastoletniej na morzu i wodach śródlądowych na tle rozwoju żeglugi w połowie XV wieku / Józef Wiesław Dyskant. 2009 BG( 1/ 0)

94(438).03 Dynastia Jagiellonów (1386-1572)
77

Krajobraz grunwaldzki w dziejach polsko-krzyżackich i polsko-niemieckich na przestrzeni wieków: wokół mitów i rzeczywistości : tradycje kulturowe i historyczne ziem pruskich / pod red. Jana 2009 BG( 1/ 0)

94(438).03 Dynastia Jagiellonów (1386-1572)
78
Gędek, Marek (1965-2018).. Atlas historyczny wojen polskich : kartograficzny zapis dziejów polskiej sztuki wojennej w nowym ujęciu : kampanie, bitwy i powstania polskie od Mieszka I do 1945 roku na 110 barwnych mapach / M 2009 BG( 1/ 0)

94(438)(03) Historia Polski - słowniki, encyklopedie, atlasy
79
Głuszek, Zygmunt (1928- ).. Szare Szeregi : słownik biograficzny. T. 2 / Zygmunt Głuszek. 2009 BG( 2/ 0)

94(438)(03) Historia Polski - słowniki, encyklopedie, atlasy
80
Kołacz-Chmiel, Małgorzata. Społeczności chłopskie ziemi chełmskiej w późnym średniowieczu / Małgorzata Kołacz-Chmiel. 2009 BG( 1/ 0)

94(438).03 Dynastia Jagiellonów (1386-1572)
81
Mońko, Kamil (1981- ).. Rycerze-rabusie w XIV-XV wieku / Kamil Mońko. 2009 BG( 1/ 0)

94(438).03 Dynastia Jagiellonów (1386-1572)
82
Nikodem, Jarosław. Jadwiga król Polski / Jarosław Nikodem. 2009 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).03 Dynastia Jagiellonów (1386-1572)
83
Orzechowski, Stanisław Okszyc (1513-1566).. Stanisława Orzechowskiego i Augustyna Rotundusa Debata o Rzeczypospolitej / wstęp i oprac. Krzysztof Koehler ; [tł. z jęz. łac. Elwira Buszewicz]. 2009 BG( 1/ 0)

94(438).03 Dynastia Jagiellonów (1386-1572)
84
Saurman von Jeltsch, Valentin ( -1573).. Valentino Saurmano laiškai imperatoriui Ferdinandui I iš Žygimanto Augusto Vilniaus dvaro (1561-1562 m.) / sudarė Darius Antanavičius, Vilija Gerulaitienė, Jūratė Kiaupienė ; parengė Dar 2009 BG( 1/ 0)

94(438).03 Dynastia Jagiellonów (1386-1572)
85
Szweda, Adam. Organizacja i technika dyplomacji polskiej w stosunkach z zakonem krzyżackim w Prusach w latach 1386-1454 / Adam Szweda. 2009 BG( 2/ 0)

94(438).03 Dynastia Jagiellonów (1386-1572)
86
Uruszczak, Wacław (1946- ).. Państwo pierwszych Jagiellonów / Wacław Uruszczak. 2009 BG( 3/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).03 Dynastia Jagiellonów (1386-1572)
87
Zyglewski, Zbigniew. Monarcha a klasztor w Polsce późnego średniowiecza / Zbigniew Zyglewski. 2009 BG( 2/ 0)

94(438).03 Dynastia Jagiellonów (1386-1572)
88
Derdej, Piotr (1969- ).. Koronowo 1410 / Piotr Derdej. 2008 BG( 1/ 0)

94(438).03 Dynastia Jagiellonów (1386-1572)
89
Ginter, Karol. Udział szlachty polskiej w pospolitym ruszeniu w XIV i XV wieku : aspekty prawne i stan faktyczny / Karol Ginter. 2008 BG( 1/ 0)

94(438).03 Dynastia Jagiellonów (1386-1572)
90
Graff, Tomasz (1977- ).. Episkopat monarchii jagiellońskiej w dobie soborów powszechnych XV wieku / Tomasz Graff. 2008 BG( 1/ 0)

94(438).03 Dynastia Jagiellonów (1386-1572)
91

XVI amžiaus Lietuvos ir Lenkijos politinės kultūros šaltiniai : (1562 metų tekstai) / parengė Jūratė Kiaupienė ; Lietuvos Istorijos Institutas. 2008 BG( 2/ 0)

94(438).03 Dynastia Jagiellonów (1386-1572)
92
Kręt, Helena. Śladami świętej Jadwigi : Jadwiga i Jagiełło w Nowym Mieście Korczynie / Helena Kręt. 2008 BG( 1/ 0)

94(438).03 Dynastia Jagiellonów (1386-1572)
93
Marchwińska, Agnieszka. Królewskie dwory żon Zygmunta Augusta : organizacja i składy osobowe / Agnieszka Marchwińska ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. 2008 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).03 Dynastia Jagiellonów (1386-1572)
94
Plewczyński, Marek (1946- ).. Obertyn 1531 / Marek Plewczyński. 2008 BG( 1/ 0)

94(438).03 Dynastia Jagiellonów (1386-1572)
95
Tochman, Krzysztof A. (1959- ).. Słownik biograficzny cichociemnych. T. 1 / Krzysztof A. Tochman ; [przedm. Przemysław Bystrzycki]. 2008 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438)(03) Historia Polski - słowniki, encyklopedie, atlasy
96

Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944-1956 : słownik biograficzny. T. 3 / Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ; [aut. Agata Augustyn et al. ; 2007 BG( 1/ 0)

94(438)(03) Historia Polski - słowniki, encyklopedie, atlasy
97

Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944-1956 = The atlas of the independence underground in Poland 1944-1956 / [zespół red.: Rafał Wnuk (red. nacz.) et al. ; oprac. haseł oraz pie 2007 BG( 3/ 0)
BWP( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

94(438)(03) Historia Polski - słowniki, encyklopedie, atlasy
98
Besala, Jerzy (1951- ).. Barbara Radziwiłłówna i Zygmunt August / Jerzy Besala. 2007 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).03 Dynastia Jagiellonów (1386-1572)
99
Błaszczyk, Grzegorz (1953- ).. Dzieje stosunków polsko-litewskich. T. 2, Od Krewa do Lublina. Grzegorz Błaszczyk. 2007 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).03 Dynastia Jagiellonów (1386-1572)

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2018-2019 zrealizowała zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego