Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "94*438*.02"; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 242 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Wróbel, Dariusz. Autor Na pierwszym planie : możni i szlachta polska wobec bezkrólewia po śmierci Ludwika Andegaweńskiego / Dariusz Wróbel. 2020 BG( 1/ 0)

94(438).02 Dynastia Piastów i Andegawenów (ok. 960-1386)
2
Barkowski, Robert F. (1963- ). Autor Kijów 1018 / Robert F. Barkowski. 2019 BG( 1/ 0)

94(438).02 Dynastia Piastów i Andegawenów (ok. 960-1386)
3
Delimata-Proch, Małgorzata. Autor Rycheza, królowa Polski (ok. 995-21 marca 1063) : studium historiograficzne / Małgorzata Delimata-Proch. 2019 BG( 1/ 0)

94(438).02 Dynastia Piastów i Andegawenów (ok. 960-1386)
4
Janeczek-Jabłońska, Ewa. Autor Staropolskie kobiety władzy w historiografii polskiej doby zaborów / Ewa Janeczek-Jabłońska. 2019 BG( 1/ 0)

94(438).02 Dynastia Piastów i Andegawenów (ok. 960-1386)
5
Kongres Mediewistów Polskich (5 ; 2015 ; Rzeszów). Obcy w mieście, obcy w klasztorze : ciągłość i zmiana w życiu wspólnot lokalnych na ziemiach polskich w średniowieczu / pod redakcją Anny Pobóg-Lenartowicz, Renaty Trawki, Leszka Poniewo 2019 BG( 1/ 0)

94(438).02 Dynastia Piastów i Andegawenów (ok. 960-1386)
6
Teterycz-Puzio, Agnieszka (1971- ). Autor Konrad I Mazowiecki : kniaź wielki lacki (1187/89-31 sierpnia 1247) / Agnieszka Teterycz-Puzio. 2019 BG( 1/ 0)

94(438).02 Dynastia Piastów i Andegawenów (ok. 960-1386)
7
Adamczyk, Dariusz (1966- ). Autor Srebro i władza : trybuty i handel dalekosiężny a kształtowanie się państwa piastowskiego i państw sąsiednich w latach 800-1100 / Dariusz Adamczyk ; tłumaczenie Agnieszka Gadzała. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

94(438).02 Dynastia Piastów i Andegawenów (ok. 960-1386)
8

Polska, Ruś i Węgry : X-XIV wiek / redakcja: Dariusz Dąbrowski, Adrian Jusupović, Teresa Maresz. 2018 BG( 1/ 0)

94(438).02 Dynastia Piastów i Andegawenów (ok. 960-1386)
9
Foryt, Artur (1968- ). Autor Wyprawa Chrobrego na Kijów 1018 / Artur Foryt. 2018 BG( 1/ 0)

94(438).02 Dynastia Piastów i Andegawenów (ok. 960-1386)
10

Badania interdyscyplinarne / pod redakcją Andrzeja Buki, Karola Kollingera, Sylwii Jędrzejewskiej. 2018 BG( 1/ 0)

94(438).02 Dynastia Piastów i Andegawenów (ok. 960-1386)
11
Osiński, Jacek (historia). Autor Z dziejów Polski wczesnopiastowskiej : genealogia, ustrój, podbój / Jacek Osiński. 2018 BG( 1/ 0)

94(438).02 Dynastia Piastów i Andegawenów (ok. 960-1386)
12
Rukat, Michał. Autor Siemowit I Mazowiecki : książę trudnego pogranicza (ok. 1215-23 czerwca 1262) / Michał Rukat. 2018 BG( 1/ 0)

94(438).02 Dynastia Piastów i Andegawenów (ok. 960-1386)
13
Świderska-Włodarczyk, Urszula. Autor Homo militans : rycerskie wzory i wzorce osobowe w średniowiecznej Polsce / Urszula Świderska-Włodarczyk. 2018 BG( 1/ 0)

94(438).02 Dynastia Piastów i Andegawenów (ok. 960-1386)
14
Urbańczyk, Przemysław (1951- ). Autor Co się stało w 1018 roku? / Przemysław Urbańczyk. 2018 BG( 1/ 0)

94(438).02 Dynastia Piastów i Andegawenów (ok. 960-1386)
15
Wolińskie Spotkania Mediewistyczne (4 ; 2016).. Biskup Otton z Bambergu i jego świat / pod redakcją Mariana Rębkowskiego i Stanisława Rosika. 2018 BG( 1/ 0)

94(438).02 Dynastia Piastów i Andegawenów (ok. 960-1386)
16
Bieszk, Janusz. Królowie Lechii i Lechici w dziejach / Janusz Bieszk ; [tłumaczenie tekstów z języka łacińskiego Maciej Rutkowski, tłumaczenie tekstów z języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskie 2017 BG( 1/ 0)

94(438).02 Dynastia Piastów i Andegawenów (ok. 960-1386)
17

Chrzest Mieszka I i chrystianizacja państwa Piastów / redakcja Józef Dobosz, Marzena Matla, Jerzy Strzelczyk. 2017 BG( 1/ 0)

94(438).02 Dynastia Piastów i Andegawenów (ok. 960-1386)
18
Dyamentowski, Przybysław (1694-1774).. Kronika słowiańsko-sarmacka / Prokosz ; wstęp Janusz Bieszk. 2017 BG( 1/ 0)

94(438).02 Dynastia Piastów i Andegawenów (ok. 960-1386)
19
Güttner-Sporzyński, Darius von. Święte wojny Piastów / Darius von Güttner-Sporzyński. 2017 BG( 1/ 0)

94(438).02 Dynastia Piastów i Andegawenów (ok. 960-1386)
20

Książę Kazimierz Konradowic i Kujawy jego czasów / pod redakcją Dariusza Karczewskiego. 2017 BG( 1/ 0)

94(438).02 Dynastia Piastów i Andegawenów (ok. 960-1386)
21
Klemenski, Marcin A. (1992- ).. Albert książę strzelecki (ok. 1300-1370/71) / Marcin A. Klemenski. 2017 BG( 1/ 0)

94(438).02 Dynastia Piastów i Andegawenów (ok. 960-1386)
22
Korzuch, Edmund. Życiorys Ślązaka : od powstań do Auschwitz / Edmund Korzuch. 2017 BG( 1/ 0)

94(438).02 Dynastia Piastów i Andegawenów (ok. 960-1386)
23
Samsonowicz, Henryk (1930-2021).. My o sobie : portret własny mieszkańców ziem polskich u schyłku średniowiecza / Henryk Samsonowicz. 2017 BG( 1/ 0)

94(438).02 Dynastia Piastów i Andegawenów (ok. 960-1386)
24
Śliwiński, Błażej (1954- ).. Leszek Inowrocławski : (1274-1275 po 27 kwietnia 1339) / Błażej Śliwiński. 2017 BG( 1/ 0)

94(438).02 Dynastia Piastów i Andegawenów (ok. 960-1386)
25
Śliwiński, Błażej (1954- ).. Ziemomysł Inowrocławski : książę kujawski, brat Leszka Czarnego i króla Władysława Łokietka (ok. 1247 - początek października/25 grudnia 1287) / Błażej Śliwiński. 2017 BG( 1/ 0)

94(438).02 Dynastia Piastów i Andegawenów (ok. 960-1386)
26
Urbańczyk, Przemysław (1951- ).. Bolesław Chrobry - lew ryczący / Przemysław Urbańczyk ; Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. 2017 BG( 1/ 0)

94(438).02 Dynastia Piastów i Andegawenów (ok. 960-1386)
27
Balzer, Oswald Marian (1858-1933).. Skarbiec i archiwum koronne w dobie przedjagiellońskiej / Oswald Balzer ; [redakcja Katarzyna Błoch]. 2016 BG( 1/ 0)

94(438).02 Dynastia Piastów i Andegawenów (ok. 960-1386)
28
Bieszk, Janusz. Chrześcijańscy królowie Lechii : Polska średniowieczna / Janusz Bieszk. 2016 BG( 1/ 0)

94(438).02 Dynastia Piastów i Andegawenów (ok. 960-1386)
29
Charbonnel, Josèphe. Andegawenia w latach 1109-1151 : Fulko, król Jerozolimy i Gotfryd Plantagenêt / Josèphe Chartrou ; [tłumaczenie: Karol Polejowski]. 2016 BG( 1/ 0)

94(438).02 Dynastia Piastów i Andegawenów (ok. 960-1386)
30
Delestowicz, Norbert (1990- ).. Bolesław II Szczodry : tragiczne losy wielkiego wojownika 1040/1042-2/3 IV 1081 albo 1082 / Norbert Delestowicz. 2016 BG( 1/ 0)

94(438).02 Dynastia Piastów i Andegawenów (ok. 960-1386)
31

Kościół, kultura, polityka w państwie pierwszych Piastów / pod redakcją Waldemara Graczyka, Jolanty M. Marszalskiej, Wojciecha Fałkowskiego, Leszka Zygnera ; Uniwersytet Kardynała Stefana 2016 BG( 1/ 0)

94(438).02 Dynastia Piastów i Andegawenów (ok. 960-1386)
32

Tradycje i nowoczesność : początki państwa polskiego na tle środkowoeuropejskim w badaniach interdyscyplinarnych / pod redakcją Hanny Kóčki-Krenz, Marzeny Matli, Marcina Danielewskiego. 2016 BG( 1/ 0)

94(438).02 Dynastia Piastów i Andegawenów (ok. 960-1386)
33
Pleszczyński, Andrzej (1963- ).. Przekazy niemieckie o Polsce i jej mieszkańcach w okresie panowania Piastów / Andrzej Pleszczyński. 2016 BG( 1/ 0)

94(438).02 Dynastia Piastów i Andegawenów (ok. 960-1386)
34
Sarnecki, Witold (1974- ).. Armie średniowiecznej Polski (966-1500) / W. Sarnecki & D. Nicolle ; ilustracje Gerry Embleton ; tłumaczył Konrad Ziółkowski. 2016 BG( 1/ 0)

94(438).02 Dynastia Piastów i Andegawenów (ok. 960-1386)
35
Śliwiński, Błażej (1954- ).. Pomorze Wschodnie w okresie rządów księcia polskiego Władysława Łokietka w latach 1306-1309 / Błażej Śliwiński. 2016 BG( 1/ 0)

94(438).02 Dynastia Piastów i Andegawenów (ok. 960-1386)
36
Śliwiński, Błażej (1954- ).. Mściwoj II (1224-1294) książę wschodniopomorski (gdański) / Błażej Śliwiński ; Polskie Towarzystwo Heraldyczne. 2016 BG( 1/ 0)

94(438).02 Dynastia Piastów i Andegawenów (ok. 960-1386)
37
Stanaszek, Łukasz Maurycy (1976- ).. Wampiry w średniowiecznej Polsce / Łukasz Maurycy Stanaszek ; drzeworyty Wojciecha Marchlewskiego. 2016 BG( 1/ 0)

94(438).02 Dynastia Piastów i Andegawenów (ok. 960-1386)
38
Steele, Philip Earl (1963- ).. Nawrócenie i chrzest Mieszka I / Philip Earl Steele. 2016 BG( 1/ 0)

94(438).02 Dynastia Piastów i Andegawenów (ok. 960-1386)
39
Teterycz-Puzio, Agnieszka (1971- ).. Piastowskie księżne regentki : o utrzymanie władzy dla synów koniec XII w. - początek XIV w. / Agnieszka Teterycz-Puzio. 2016 BG( 1/ 0)

94(438).02 Dynastia Piastów i Andegawenów (ok. 960-1386)
40
Urbańczyk, Przemysław (1951- ).. Co się stało w 966 roku? / Przemysław Urbańczyk. 2016 BG( 1/ 0)

94(438).02 Dynastia Piastów i Andegawenów (ok. 960-1386)
41
Welc, Henryk. Kazimierz I opolski i jego czasy / Henryk Welc. 2016 BG( 1/ 0)

94(438).02 Dynastia Piastów i Andegawenów (ok. 960-1386)
42

966 : narodziny Polski : co się zdarzyło przed 1050 laty? : władztwo Piastów, chrzest Mieszka I, królestwo Bolesława Chrobrego / [redaktor wydania Leszek Będkowski]. 2015 BG( 1/ 0)

94(438).02 Dynastia Piastów i Andegawenów (ok. 960-1386)
43

Komentarz Jana z Dąbrówki do Kroniki biskupa Wincentego / pod redakcją Andrzeja Dąbrówki i Mikołaja Olszewskiego ; [recenzenci Piotr Bering, Jacek Soszyński]. 2015 BG( 1/ 0)

94(438).02 Dynastia Piastów i Andegawenów (ok. 960-1386)
44
Łukasiewicz, Krystyna. Państwo książąt z rodu Piastów : kontrowersje - mity - zagadki (963-1102) / Krystyna Łukasiewicz. 2015 BG( 1/ 0)

94(438).02 Dynastia Piastów i Andegawenów (ok. 960-1386)
45
Nowak, Andrzej (1960- ).. Dzieje Polski. T. 2, 1202-1340 : Od rozbicia do nowej Polski / Andrzej Nowak. 2015 BG( 1/ 0)

94(438).02 Dynastia Piastów i Andegawenów (ok. 960-1386)
46
Przybył, Maciej. Władysław Laskonogi / Maciej Przybył. 2015 BG( 1/ 0)

94(438).02 Dynastia Piastów i Andegawenów (ok. 960-1386)
47
Śliwiński, Błażej (1954- ).. Sambor II : książę tczewski (1211 lub 1212 - 30 grudnia 1276/1278) / Błażej Śliwiński. 2015 BG( 1/ 0)

94(438).02 Dynastia Piastów i Andegawenów (ok. 960-1386)
48
Teterycz-Puzio, Agnieszka (1971- ).. Henryk Sandomierski - polski krzyżowiec : (1126/1133 - 18 X 1166) / Agnieszka Teterycz-Puzio. 2015 BG( 1/ 0)

94(438).02 Dynastia Piastów i Andegawenów (ok. 960-1386)
49
Teterycz-Puzio, Agnieszka (1971- ).. Bolesław II Mazowiecki - na szlakach ku jedności : (ok. 1253/58-24 IV 1313) / Agnieszka Teterycz-Puzio. 2015 BG( 1/ 0)

94(438).02 Dynastia Piastów i Andegawenów (ok. 960-1386)
50
Urbańczyk, Przemysław (1951- ).. Zanim Polska została Polską / Przemysław Urbańczyk. 2015 BG( 1/ 0)

94(438).02 Dynastia Piastów i Andegawenów (ok. 960-1386)
51
Wilkowski, Wojciech (1971- ).. Krzyżacka polityka osadnicza i lokacyjna w ziemi świeckiej, człuchowskiej i tucholskiej / Wojciech Wilkowski. 2015 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).02 Dynastia Piastów i Andegawenów (ok. 960-1386)
52
Zielonka, Zbigniew (1929-2021).. Henryk Prawy / Zbigniew Zielonka ; [ilustracje Piotr Namiota oraz zbiory własne Wydawnictwa]. 2015 BG( 1/ 0)

94(438).02 Dynastia Piastów i Andegawenów (ok. 960-1386)
53
Benyskiewicz, Krzysztof. Władysław Herman : książę Polski 1079-1102 / Krzysztof Benyskiewicz. 2014 BG( 1/ 0)

94(438).02 Dynastia Piastów i Andegawenów (ok. 960-1386)
54
Biniaś-Szkopek, Magdalena. Bolesław Kędzierzawy / Magdalena Biniaś-Szkopek. 2014 BG( 1/ 0)

94(438).02 Dynastia Piastów i Andegawenów (ok. 960-1386)
55
Dobosz, Józef (1959- ).. Kazimierz II Sprawiedliwy / Józef Dobosz. 2014 BG( 1/ 0)

94(438).02 Dynastia Piastów i Andegawenów (ok. 960-1386)
56

Ecclesia regnum fontes : studia z dziejów średniowiecza / [komitet redakcyjny: Sławomir Gawlas, Katarzyna Gołąbek, Marek A. Janicki, Roman Michałowski, Marta Piber-Zbieranowska, Piotr Węcow 2014 BG( 1/ 0)

94(438).02 Dynastia Piastów i Andegawenów (ok. 960-1386)
57
Kollinger, Karol (1983- ).. Polityka wschodnia Bolesława Chrobrego (992-1025) / Karol Kollinger. 2014 BG( 1/ 0)

94(438).02 Dynastia Piastów i Andegawenów (ok. 960-1386)
58
Krawiec, Adam. Król bez korony : Władysław I Herman książę polski / Adam Krawiec. 2014 BG( 1/ 0)

94(438).02 Dynastia Piastów i Andegawenów (ok. 960-1386)
59
Nowak, Andrzej (1960- ).. Dzieje Polski. T. 1, Skąd nasz ród (do 1202) / Andrzej Nowak. 2014 BG( 1/ 0)

94(438).02 Dynastia Piastów i Andegawenów (ok. 960-1386)
60
Osiński, Jacek (historia). Statut Bolesława Krzywoustego / Jacek Osiński. 2014 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).02 Dynastia Piastów i Andegawenów (ok. 960-1386)
61
Śliwiński, Błażej (1954- ).. Bezprym : pierworodny syn pierwszego króla Polski (986-zima/wiosna 1032) / Błażej Śliwiński. 2014 BG( 1/ 0)

94(438).02 Dynastia Piastów i Andegawenów (ok. 960-1386)
62
Sochacki, Jarosław. Stosunki publicznoprawne między państwem polskim a Cesarstwem Rzymskim w latach 963-1102 / Jarosław Sochacki. 2014 BG( 1/ 0)

94(438).02 Dynastia Piastów i Andegawenów (ok. 960-1386)
63
Strzelczyk, Jerzy (1941- ).. Bolesław Chrobry / Jerzy Strzelczyk. 2014 BG( 1/ 0)

94(438).02 Dynastia Piastów i Andegawenów (ok. 960-1386)
64
Besala, Jerzy (1951- ).. Piastowie : losy oraz życie osobiste królów, książąt z dynastii Piastów, ich żon i dzieci / Jerzy Besala. 2013 BG( 1/ 0)

94(438).02 Dynastia Piastów i Andegawenów (ok. 960-1386)
65
Borawska, Danuta (1922-1991).. Kryzys monarchii wczesnopiastowskiej w latach trzydziestych XI wieku / Danuta Borawska. 2013 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).02 Dynastia Piastów i Andegawenów (ok. 960-1386)
66
Chrzanowski, Marek (nauczyciel). Leszek Biały, książę krakowski i sandomierski, princeps Poloniae (ok. 1184-23/24 listopada 1227) / Marek Chrzanowski. 2013 BG( 1/ 0)

94(438).02 Dynastia Piastów i Andegawenów (ok. 960-1386)
67
Nowacki, Bronisław (1943- ).. Przemysł I 1220/1221-1257 : książę suwerennej Wielkopolski / Bronisław Nowacki. 2013 BG( 1/ 0)

94(438).02 Dynastia Piastów i Andegawenów (ok. 960-1386)
68
Pac, Grzegorz (1982- ).. Kobiety w dynastii Piastów : rola społeczna piastowskich żon i córek do połowy XII wieku : studium porównawcze / Grzegorz Pac ; Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. 2013 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).02 Dynastia Piastów i Andegawenów (ok. 960-1386)
69
Pelczar, Sławomir. Władysław Odonic - książę wielkopolski, wygnaniec i protektor Kościoła (ok. 1193-1239) / Sławomir Pelczar. 2013 BG( 1/ 0)

94(438).02 Dynastia Piastów i Andegawenów (ok. 960-1386)
70
Rosik, Stanisław (1969- ).. Bolesław Krzywousty / Stanisław Rosik. 2013 BG( 1/ 0)

94(438).02 Dynastia Piastów i Andegawenów (ok. 960-1386)
71
Strzelczyk, Jerzy (1941- ).. Mieszko I / Jerzy Strzelczyk. 2013 BG( 1/ 0)

94(438).02 Dynastia Piastów i Andegawenów (ok. 960-1386)
72
Wetesko, Leszek (1961- ).. Piastowie i ich państwo w łacińskiej Europie : studia z dziejów kultury politycznej X i XI wieku / Leszek Wetesko. 2013 BG( 1/ 0)

94(438).02 Dynastia Piastów i Andegawenów (ok. 960-1386)
73

Społeczeństwo Polski średniowiecznej : zbiór studiów. T. 12 / pod red. Sławomira Górzyńskiego ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. 2012 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).02 Dynastia Piastów i Andegawenów (ok. 960-1386)
74
Labuda, Gerard (1916-2010).. Studia nad początkami państwa polskiego. T. 1 / Gerard Labuda. 2012 BG( 1/ 0)

94(438).02 Dynastia Piastów i Andegawenów (ok. 960-1386)
75
Labuda, Gerard (1916-2010).. Studia nad początkami państwa polskiego. T. 2 / Gerard Labuda. 2012 BG( 1/ 0)

94(438).02 Dynastia Piastów i Andegawenów (ok. 960-1386)
76
Labuda, Gerard (1916-2010).. Studia nad początkami państwa polskiego. T. 3 / Gerard Labuda. 2012 BG( 1/ 0)

94(438).02 Dynastia Piastów i Andegawenów (ok. 960-1386)
77
Rochala, Paweł (1968- ).. Niemcza 1017 / Paweł Rochala. 2012 BG( 2/ 0)

94(438).02 Dynastia Piastów i Andegawenów (ok. 960-1386)
78
Sikorski, Dariusz Andrzej. Początki Kościoła w Polsce : wybrane problemy / Dariusz Andrzej Sikorski. 2012 BG( 2/ 0)

94(438).02 Dynastia Piastów i Andegawenów (ok. 960-1386)
79
Sperka, Jerzy (1962- ).. Władysław książę opolski, wieluński, kujawski, dobrzyński, Pan Rusi, Palatyn Węgier i Namiestnik Polski : (1326/1330-8 lub 18 maja 1401) / Jerzy Sperka. 2012 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).02 Dynastia Piastów i Andegawenów (ok. 960-1386)
80
Urbańczyk, Przemysław (1951- ).. Mieszko Pierwszy Tajemniczy / Przemysław Urbańczyk ; Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. 2012 BG( 1/ 0)

94(438).02 Dynastia Piastów i Andegawenów (ok. 960-1386)
81
Wilska, Małgorzata (1940-2017).. Mazowieckie środowisko dworskie Janusza Starszego : studium społeczne / Małgorzata Wilska. 2012 BG( 1/ 0)

94(438).02 Dynastia Piastów i Andegawenów (ok. 960-1386)
82
Witkowski, Krzysztof (historia). Władysław Odonic - książę wielkopolski (ok. 1190-1239) / Krzysztof Witkowski. 2012 BG( 1/ 0)

94(438).02 Dynastia Piastów i Andegawenów (ok. 960-1386)
83
Zabłocki, Wojciech (1986- ).. Grzymisława Ingwarówna, księżna krakowsko-sandomierska / Wojciech Zabłocki. 2012 BG( 1/ 0)

94(438).02 Dynastia Piastów i Andegawenów (ok. 960-1386)
84
Dobosz, Józef (1959- ).. Kazimierz II Sprawiedliwy / Józef Dobosz. 2011 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).02 Dynastia Piastów i Andegawenów (ok. 960-1386)
85

Dynamika przemian społecznych i religijnych w średniowieczu / oprac. zb. pod red. nauk. Tadeusza Grabarczyka i Tadeusza Nowaka ; Polskie Towarzystwo Historyczne. 2011 BG( 1/ 0)

94(438).02 Dynastia Piastów i Andegawenów (ok. 960-1386)
86

Kazimierz Wielki i jego państwo : w siedemsetną rocznicę urodzin ostatniego Piasta na tronie polskim / pod red. Jacka Maciejewskiego, Tomasza Nowakowskiego. 2011 BG( 2/ 0)

94(438).02 Dynastia Piastów i Andegawenów (ok. 960-1386)
87

Mieszko IV Laskonogi, książę raciborski i dzielnicowy władca Polski oraz jego dziedzictwo : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej odbytej 20 maja 2011 r. w murach Muzeum w Racibor 2011 BG( 1/ 0)

94(438).02 Dynastia Piastów i Andegawenów (ok. 960-1386)
88
Myśliński, Kazimierz (1916-1999).. Polska wobec Słowian połabskich do końca wieku XII / Kazimierz Myśliński. 2011 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).02 Dynastia Piastów i Andegawenów (ok. 960-1386)
89
Sikorski, Dariusz Andrzej. Kościół w Polsce za Mieszka I i Bolesława Chrobrego : rozważania nad granicami poznania historycznego / Dariusz Andrzej Sikorski. 2011 BG( 1/ 0)

94(438).02 Dynastia Piastów i Andegawenów (ok. 960-1386)
90
Śliwiński, Józef (1947- ).. Władysław Biały (1327/1333-20 luty 1388) : ostatni książę kujawski, największy podróżnik spośród Piastów / Józef Śliwiński. 2011 BG( 1/ 0)

94(438).02 Dynastia Piastów i Andegawenów (ok. 960-1386)
91
Smolka, Stanisław (1854-1924).. Mieszko Stary i jego wiek / Stanisław Smolka ; oprac. i posł. opatrzył Józef Dobosz. 2011 BG( 1/ 0)

94(438).02 Dynastia Piastów i Andegawenów (ok. 960-1386)
92
Benyskiewicz, Krzysztof. W kręgu Bolesława Szczodrego i Władysława Hermana : Piastowie w małżeństwie, polityce i intrydze / Krzysztof Benyskiewicz. 2010 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).02 Dynastia Piastów i Andegawenów (ok. 960-1386)
93
Buczek, Karol (1902-1983).. Studia z dziejów ustroju społeczno-gospodarczego Polski piastowskiej. 3 / Karol Buczek ; wybrał i przygot. do dr. Waldemar Bukowski ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk im. Tadeusza Mante 2010 BG( 1/ 0)

94(438).02 Dynastia Piastów i Andegawenów (ok. 960-1386)
94

Z dziejów średniowiecza : pamięci profesora Jana Powierskiego (1940-1999) / pod red. Wiesława Długokęckiego. 2010 BG( 1/ 0)

94(438).02 Dynastia Piastów i Andegawenów (ok. 960-1386)
95
Hlebionek, Marcin (1974- ).. Bolesław Pobożny i Wielkopolska jego czasów / Marcin Hlebionek. 2010 BG( 2/ 0)

94(438).02 Dynastia Piastów i Andegawenów (ok. 960-1386)
96
Jurek, Tomasz (1962- ).. Dziedzic Królestwa Polskiego książę głogowski Henryk (1274-1309) / Tomasz Jurek. 2010 BG( 1/ 0)

94(438).02 Dynastia Piastów i Andegawenów (ok. 960-1386)
97
Kętrzyński, Stanisław (1876-1950).. Kazimierz Odnowiciel (1034-1058) / Stanisław Kętrzyński ; wstęp i oprac. Magdalena Biniaś-Szkopek. 2010 BG( 2/ 0)

94(438).02 Dynastia Piastów i Andegawenów (ok. 960-1386)
98
Krajewska, Monika (historyk). Integracja i dezintegracja państwa Piastów w kronikach polskich Marcina Kromera oraz Marcina i Joachima Bielskich / Monika Krajewska. 2010 BG( 2/ 0)

94(438).02 Dynastia Piastów i Andegawenów (ok. 960-1386)
99
Mądrowska, Ewa A. Domini naturales : portrety polskich władców w "Chronicon Polonorum" mistrza Wincentego / Ewa A. Mądrowska. 2010 BG( 2/ 0)

94(438).02 Dynastia Piastów i Andegawenów (ok. 960-1386)

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego