Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "94*438*.01" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 121 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Bieszk, Janusz. Autor Tłumacz Starożytne królestwo Lehii : kolejne dowody / Janusz Bieszk ; tłumaczenie tekstów z języka łacińskiego - Maciej Rutkowski, tłumaczenie tekstów z języka francuskiego - Janusz Bieszk. 2019 BG( 1/ 0)

94(438).01 Pradzieje. Okres wczesnohistoryczny
2
Dunin-Wąsowicz, Anna. Autor bibliografii / katalogu Bibliografia prac profesora Krzysztofa Dunin-Wąsowicza za lata 1944-2012 / zestawiła Anna Żaboklicka-Wąsowiczowa. 2019 BG( 1/ 0)

94(438):016 Historia Polski - bibliografie
3
Paszyński, Wojciech (1985- ). Autor Wandalia : najstarsza wizja pradziejów Polski / Wojciech Paszyński. 2019 BG( 1/ 0)

94(438).01 Pradzieje. Okres wczesnohistoryczny
4
Trybała-Zawiślak, Katarzyna. Autor Wczesna epoka żelaza na terenie Polski południowo-wschodniej : dynamika zmian i relacje kulturowe / Katarzyna Trybała-Zawiślak. 2019 BG( 1/ 0)

94(438).01 Pradzieje. Okres wczesnohistoryczny
5
Mikuła, Maciej. Autor Prawo miejskie magdeburskie (Ius municipale magdeburgense) w Polsce XIV - pocz. XVI w. : studium o ewolucji i adaptacji prawa / Maciej Mikuła. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).01 Pradzieje. Okres wczesnohistoryczny
6
Ignaczak, Marcin. Elementy kulturowe lasostepu pontyjskiego we wczesnej epoce żelaza na Niżu Polskim w świetle materiałów ceramicznych : (650-520/470 BC) / Marcin Ignaczak. 2016 BG( 1/ 0)

94(438).01 Pradzieje. Okres wczesnohistoryczny
7
Bieszk, Janusz. Słowiańscy królowie Lechii : Polska starożytna / Janusz Bieszk ; [tłumaczenie Michał Koss, Janusz Bieszk]. 2015 BG( 1/ 0)

94(438).01 Pradzieje. Okres wczesnohistoryczny
8
Bochnak, Tomasz. Importy celtyckie w kulturze przeworskiej i oksywskiej na ziemiach polskich w młodszym okresie przedrzymskim : zróżnicowanie, drogi napływu, kontekst kulturowy / Tomasz Bochnak. 2014 BG( 1/ 0)

94(438).01 Pradzieje. Okres wczesnohistoryczny
9
Makuch, Piotr (nauki o polityce). Od Ariów do Sarmatów : nieznane 2500 lat historii Polaków / Piotr Makuch. 2013 BG( 1/ 0)

94(438).01 Pradzieje. Okres wczesnohistoryczny
10
Ciesielska, Adriana. Przemiany kulturowe na obszarze między Odrą a Wisłą na przełomie starożytności i średniowiecza : studium metodologiczne / Adriana Ciesielska. 2012 BG( 1/ 0)

94(438).01 Pradzieje. Okres wczesnohistoryczny
11
Romek, Zbigniew. Bibliografia prac profesora Andrzeja Wierzbickiego za lata 1971-2011 / oprac. Zbigniew Romek i Marcin Wolniewicz ; Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk. 2012 BG( 1/ 0)

94(438):016 Historia Polski - bibliografie
12
Jedlicki, Marian Zygmunt (1899-1954).. Stosunek prawny Polski do Cesarstwa do r. 1000 / Marian Zygmunt Jedlicki. 2011 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).01 Pradzieje. Okres wczesnohistoryczny
13
Banaszkiewicz, Jacek (1947- ).. Podanie o Piaście i Popielu : studium porównawcze nad wczesnośredniowiecznymi tradycjami dynastycznymi / Jacek Banaszkiewicz. 2010 BG( 1/ 0)

94(438).01 Pradzieje. Okres wczesnohistoryczny
14
Miśkiewiczowa, Maria (1933- ).. Życie codzienne mieszkańców ziem polskich we wczesnym średniowieczu / Maria Miśkiewicz ; Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie 2010 BG( 3/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

94(438).01 Pradzieje. Okres wczesnohistoryczny
15
Dąbrowski, Jan (1934- ).. Polska przed trzema tysiącami lat : czasy kultury łużyckiej / Jan Dąbrowski. 2009 BG( 1/ 0)

94(438).01 Pradzieje. Okres wczesnohistoryczny
16
Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Katalog publikacji IPN 2000-2008 / [red.: Piotr Chojnacki, Anna Piekarska]. 2009 BG( 1/ 0)

94(438):016 Historia Polski - bibliografie
17
Urbańczyk, Przemysław (1951- ).. Trudne początki Polski / Przemysław Urbańczyk ; Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. 2008 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).01 Pradzieje. Okres wczesnohistoryczny
18

Stan i potrzeby badań nad wczesnym średniowieczem w Polsce - 15 lat później / pod red. Wojciecha Chudziaka i Sławomira Moździocha ; Instytut Archeologii. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w To 2006 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).01 Pradzieje. Okres wczesnohistoryczny
19
Deszczyński, Marek (1967- ).. Bibliografia historii gospodarczej Polski podczas II wojny światowej / Marek Piotr Deszczyński, Aldona Podolska-Meducka. 2006 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

94(438):016 Historia Polski - bibliografie
20
Kokowski, Andrzej (1953- ).. Starożytna Polska : od trzeciego wieku przed Chrystusem do starożytności / Andrzej Kokowski. 2006 BG( 2/ 0)

94(438).01 Pradzieje. Okres wczesnohistoryczny
21
Chojnacki, Władysław (1920-1991).. Bibliografia zwartych i ulotnych druków konspiracyjnych wydanych na ziemiach polskich pod okupacją niemiecką w latach 1939-1945 / Władysław Chojnacki ; przygotowali do druku Wojciech Chojnack 2005 BG( 1/ 0)

94(438):016 Historia Polski - bibliografie
22
Muzeum Niepodległości (Warszawa). O niepodległą Polskę : katalog zbiorów z lat 1914-1921 / oprac. Mirosława Pałaszewska ; Muzeum Niepodległości w Warszawie. 2005 BG( 1/ 0)

94(438):016 Historia Polski - bibliografie
23
Ostoja-Zagórski, Janusz (1943- ).. Najstarsze dzieje ziem polskich / Janusz Ostoja-Zagórski. 2005 BG( 2/ 0)

94(438).01 Pradzieje. Okres wczesnohistoryczny
24
Biblioteka Jagiellońska. Źródła do dziejów parlamentaryzmu polskiego w XVI-XVIII wieku w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej / Zbigniew Koziński, Zdzisław Pietrzyk. 2004 BG( 1/ 0)

94(438):016 Historia Polski - bibliografie
25

Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat... : pomoc ludności żydowskiej pod okupacją niemiecką w województwie białostockim : informator wystawy / [red. informatora Cezary Kuklo, Anna Py 2003 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438):016 Historia Polski - bibliografie
26
Piątkowska-Małecka, Joanna. Zwierzęta w gospodarce ludności zamieszkującej ziemie Polski północno-wschodniej we wczesnej epoce żelaza / Joanna Piątkowska-Małecka. 2003 BG( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

94(438).01 Pradzieje. Okres wczesnohistoryczny
27
Banaszkiewicz, Jacek (1947- ).. Polskie dzieje bajeczne mistrza Wincentego Kadłubka / Jacek Banaszkiewicz ; Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. 2002 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).01 Pradzieje. Okres wczesnohistoryczny
28
Kowalska, Izabela. Kampania wrześniowa 1939 : bibliografia. T. 2 / [oprac. Izabela Kowalska, Irena Sawicka ; współpraca Władysław Henzel, Katarzyna Świerczyńska ; red. Irena Sawicka ; wstęp Krzysztof Komorow 2002 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438):016 Historia Polski - bibliografie
29
Kowalska, Izabela. Kampania wrześniowa 1939 : bibliografia. T. 1 / [oprac. Izabela Kowalska, Irena Sawicka ; współpraca Władysław Henzel, Elżbieta Pawińska, Katarzyna Świerczyńska ; red. Irena Sawicka ; wst 2002 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438):016 Historia Polski - bibliografie
30

Deutsch-polnische Beziehungen in Geschichte und Gegenwart : Bibliographie 1900-1998. Bd. 3, Sprache, Literatur, Kunst, Musik, Theater, Film, Rundfunk, Fernsehen / hrsg. von Andreas Lawaty und Wies 2000 BG( 1/ 0)

94(438):016 Historia Polski - bibliografie
31

Deutsch-polnische Beziehungen in Geschichte und Gegenwart : Bibliographie 1900-1998. Bd. 4, Benutzerhinweise, Abkürzungen, Register / hrsg. von Andreas Lawaty und Wiesław Mincer ; unter Mitwirku 2000 BG( 1/ 0)

94(438):016 Historia Polski - bibliografie
32

Deutsch-polnische Beziehungen in Geschichte und Gegenwart : Bibliographie 1900-1998. Bd. 2, Religion, Buch, Presse, Wissenschaft und Bildung Philosophie und Psychologie / hrsg. von Andreas Lawaty 2000 BG( 1/ 0)

94(438):016 Historia Polski - bibliografie
33

Deutsch-polnische Beziehungen in Geschichte und Gegenwart : Bibliographie 1900-1998. Bd. 1, Politik, Gesellschaft, Wirtschaft, Kultur in Epochen und Regionen / hrsg. von Andreas Lawaty und Wiesła 2000 BG( 1/ 0)

94(438):016 Historia Polski - bibliografie
34

Bibliografia historii Polski XIX i XX wieku. T. 3, 1865-1918. zebrał i oprac. Zespół Zakładu Bibliografii Retrospektywnej XIX i XX wieku pod kier. Stefanii Sokołowskiej ; zred. Stefania Soko 2000 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

94(438):016 Historia Polski - bibliografie
35
Appel, Włodzimierz (1951- ).. Nauki o starożytności na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu : bibliografia za lata 1946-1996 / Włodzimierz Appel, Zofia Moszczyńska. 1998 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438):016 Historia Polski - bibliografie
36
Ostoja-Zagórski, Janusz (1943- ).. Polska w starożytności : (500 000 lat p.n.e. - 500 lat n.e.) / Janusz Ostoja-Zagórski. 1998 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

94(438).01 Pradzieje. Okres wczesnohistoryczny
37
Albrecht-Szymanowska, Wiesława (1936- ).. Bibliografia Poznańskiego Czerwca 1956 / Wiesława Albrecht-Szymanowska ; pod red. Zofii Trojanowiczowej. 1996 BG( 1/ 0)

94(438):016 Historia Polski - bibliografie
38
Chojnacki, Władysław (1920-1991).. Bibliografia polskich publikacji podziemnych wydanych pod rządami komunistycznymi w latach 1939-1941 i 1944-1953 : czasopisma, druki zwarte, druki ulotne / Władysław Chojnacki, przygot. do druk 1996 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

94(438):016 Historia Polski - bibliografie
39
Henzel, Władysław (1941- ).. Powstanie Warszawskie 1944 r. : bibliografia selektywna. T. 3 / Władysław Henzel, Irena Sawicka ; Departament Stosunków Społecznych MON. Centralna Biblioteka Wojskowa. 1996 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438):016 Historia Polski - bibliografie
40

Bibliografia historii gospodarczej Drugiej Rzeczypospolitej / pod red. Wojciecha Morawskiego ; przy współpr. Barbary Marandy-Porębskiej. 1996 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438):016 Historia Polski - bibliografie
41
Woźny, Jacek (1962- ).. Symbolika wody w pradziejach Polski / Jacek Woźny ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy. 1996 BG( 1/ 0)

94(438).01 Pradzieje. Okres wczesnohistoryczny
42
Wojtkowski, Andrzej (1891-1975).. Bibliografia historii Wielkopolski. T. 2, z. 1-3 / oprac. Andrzej Wojtkowski. 1995 BG( 1/ 0)

94(438):016 Historia Polski - bibliografie
43
Wojtkowski, Andrzej (1891-1975).. Bibliografia historii Wielkopolski. T. 1 / oprac. Andrzej Wojtkowski. 1995 BG( 1/ 0)

94(438):016 Historia Polski - bibliografie
44
Burda, Bogumiła. Zielona Góra do 1945 roku : źródła i literatura / Bogumiła Burda, Dariusz Dolański, Tadeusz Dzwonkowski. 1994 BG( 1/ 0)

94(438):016 Historia Polski - bibliografie
45
Wojtkowski, Andrzej (1891-1975).. Bibliografia historii Wielkopolski. T. 2, z. 4-8 / oprac. Andrzej Wojtkowski ; pod red. Ryszarda Marciniaka. 1994 BG( 1/ 0)

94(438):016 Historia Polski - bibliografie
46
Baranowski, Henryk (1920-2011).. Bibliografia bitwy pod Grunwaldem i jej tradycji / Henryk Baranowski, Ireneusz Czarciński ; pod red. Mariana Biskupa ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. 1990 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

94(438):016 Historia Polski - bibliografie
47
Madej, Marta. Henryk Dobrzański "Hubal" (1897-1940) : (zestawienie bibliograficzne) / [oprac. Marta Madej, Elżbieta Stec] ; Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach. Dział Informacyjno-Bibliograficzny. 1990 BG( 1/ 0)

94(438):016 Historia Polski - bibliografie
48

Wkład narodu polskiego w zwycięstwo nad hitlerowskim faszyzmem w II wojnie światowej : (materiały bibliograficzne) / [oprac. Katarzyna Budzicka et al.] ; Centralna Biblioteka Wojskowa im. płk 1985 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

94(438):016 Historia Polski - bibliografie
49

Polacy w zwycięskiej walce z faszyzmem 1939-1945 / Biblioteka Narodowa. Instytut Bibliograficzny. 1985 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

94(438):016 Historia Polski - bibliografie
50

Bibliografia historii Polski XIX wieku. 2, 1832-1864. pod red. Władysława Chojnackiego ; [oprac. Anna Dzierzbicka et al.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. 1983 BG( 2/ 0)
BHU( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438):016 Historia Polski - bibliografie
51
Polska. Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce. Publikacje Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, 1945-1982 : Międzynarodowa Sesja Naukowa nt. Hitlerowskie Ludobójstwo w Polsce i Europie 1939-1945, Warszawa, 14-17 kwietnia 1983 BG( 1/ 0)

94(438):016 Historia Polski - bibliografie
52
Woźnicka, Janina. Jan III Sobieski i odsiecz wiedeńska 1683 : materiały do bibliografii / [oprac. Janina Woźnicka] ; Centralna Biblioteka Wojskowa. 1983 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

94(438):016 Historia Polski - bibliografie
53

Bibliografia historii Polski XIX wieku. 2, 1832-1864. pod red. Władysława Chojnackiego ; [oprac. Anna Dzierzbicka et al.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. 1982 BG( 2/ 0)
BHU( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438):016 Historia Polski - bibliografie
54

Późny okres lateński i okres rzymski : opracowanie zbiorowe / pod red. Jerzego Wielowiejskiego ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Kultury Materialnej. 1981 BG( 7/ 0)
BHU( 3/ 0)

94(438).01 Pradzieje. Okres wczesnohistoryczny
55
Chomentowska, Bolesława ( -2000).. Najdawniejsza historia ziem Polski / Bolesława Chomentowska ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Historyczny, Instytut Archeologii. 1980 BG( 2/ 0)
BHU( 4/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).01 Pradzieje. Okres wczesnohistoryczny
56
Jabłkowska, Anna. Powstanie listopadowe 1830/1831 / [oprac. Anna Jabłkowska, Andrzej Piber ; pod red. Witolda Stankiewicza] ; Biblioteka Narodowa. Instytut Bibliograficzny. 1980 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438):016 Historia Polski - bibliografie
57

Wojna Obronna Polski w 1939 r. : bibliografia za lata... / Centralna Biblioteka Wojskowa im. płk. Zbigniewa Załuskiego. 1980 BG( 2/ 0)

94(438):016 Historia Polski - bibliografie
58

Od środkowej epoki brązu do środkowego okresu lateńskiego / Zbigniew Bukowski [et al.] ; pod red. Jana Dąbrowskiego i Zdzisława Rajewskiego ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Kultury 1979 BG( 3/ 0)
BHU( 3/ 0)

94(438).01 Pradzieje. Okres wczesnohistoryczny
59

Bibliografia historii Polski XIX wieku. 2, 1832-1864. pod red. Władysława Chojnackiego ; [oprac. Anna Dzierzbicka et al.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. 1979 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438):016 Historia Polski - bibliografie
60

Bibliografia historii Polski XIX wieku. 2, 1832-1864. pod red. Władysława Chojnackiego ; [oprac. Anna Czudowska et al.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. 1979 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438):016 Historia Polski - bibliografie
61

Neolit / Marta Godłowska [et al.] ; pod red. Witolda Hensla i Tadeusza Wiślańskiego ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Kultury Materialnej. 1979 BG( 3/ 0)
BHU( 2/ 0)

94(438).01 Pradzieje. Okres wczesnohistoryczny
62
Szołdrska, Halszka (1909-1992).. Polska wczesnodziejowa - wizja literacka i fakty naukowe / Halszka Szołdrska. 1979 BG( 3/ 0)
BHU( 3/ 0)

94(438).01 Pradzieje. Okres wczesnohistoryczny
63
Wyglenda, Ewa (1939-2001).. Bibliografia plebiscytu i powstań śląskich : wybór / Ewa Wyglenda. 1979 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438):016 Historia Polski - bibliografie
64

Wojna obronna Polski w 1939 r. : bibliografia : (suplement 2 do wyd. 2 rozsz.) / [oprac. Zespół Oddziału Bibliografi Wojskowej Centralnej Biblioteki Wojskowej]. 1979 BG( 1/ 0)

94(438):016 Historia Polski - bibliografie
65

Bibliografia historii Polski. T. 3, 1918-1945. pod red. Wiesława Bieńkowskiego ; oprac. Wiesław Bieńkowski [et al.] ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. 1978 BG( 1/ 0)
BHU( 2/ 0)

94(438):016 Historia Polski - bibliografie
66
Frieske, Józef (1910-1973).. Materiały do bibliografii okupacji hitlerowskiej w Polsce : piśmiennictwo polskie za lata 1944-1968 / Józef Frieske. 1978 BG( 1/ 0)

94(438):016 Historia Polski - bibliografie
67
Jarowiecki, Jerzy (1930- ).. Katalog krakowskiej prasy konspiracyjnej 1939-1945 / Jerzy Jarowiecki. 1978 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438):016 Historia Polski - bibliografie
68

Druga Rzeczpospolita 1918-1939 / [oprac. Aleksandra Nowak ; pod red. Witolda Stankiewicza] ; Biblioteka Narodowa. Instytut Bibliograficzny. 1978 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438):016 Historia Polski - bibliografie
69
Szwed, Jerzy. Rola Bałtyku w dziejach Pomorza Wschodniego w starożytności / Jerzy Szwed ; Muzeum Archeologiczne w Gdańsku. 1977 BG( 3/ 0)
BHU( 3/ 0)

94(438).01 Pradzieje. Okres wczesnohistoryczny
70

Bibliografia historii Polski XIX wieku. 2, 1832-1864. pod red. Władysława Chojnackiego ; [oprac. Anna Dzierzbicka et al.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. 1976 BG( 2/ 0)
BHU( 2/ 0)
WHS( 2/ 0)

94(438):016 Historia Polski - bibliografie
71
Chmielewski, Waldemar (1929-2004).. Paleolit i mezolit / Waldemar Chmielewski, Romuald Schild, Hanna Więckowska ; pod red. Waldemara Chmielewskiego i Witolda Hensla ; Polska Akademia Nauk. Instytut Kultury Materialnej. 1975 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

94(438).01 Pradzieje. Okres wczesnohistoryczny
72
Domański, Grzegorz (1939- ).. Studia z dziejów środkowego Nadodrza w III-I wieku p.n.e / Grzegorz Domański ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Kultury Materialnej. 1975 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)

94(438).01 Pradzieje. Okres wczesnohistoryczny
73
Gąssowski, Jerzy (1926-2021).. Sztuka pradziejowa w Polsce / Jerzy Gąssowski. 1975 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).01 Pradzieje. Okres wczesnohistoryczny
74

Bibliografia historii Polski. T. 3, 1918-1945. pod red. Wiesława Bieńkowskiego ; oprac. Wiesław Bieńkowski [et al.] ; Instytut Historii PAN. 1974 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

94(438):016 Historia Polski - bibliografie
75

Bibliografia historii Polski XIX wieku. 2, 1832-1864. pod red. Władysława Chojnackiego ; [oprac. Anna Dzierzbicka et al.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. 1974 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438):016 Historia Polski - bibliografie
76
Hensel, Witold (1917-2008).. U źródeł Polski średniowiecznej / Witold Hensel. 1974 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

94(438).01 Pradzieje. Okres wczesnohistoryczny
77

Bibliografia historii Polski XIX wieku. 2, 1832-1864. pod red. Władysława Chojnackiego ; [oprac. Ryszarda Czepulis et al.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. 1972 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438):016 Historia Polski - bibliografie
78
Dąbrowski, Jan (1934- ).. Powiązania ziem polskich z terenami wschodnimi w epoce brązu / Jan Dąbrowski ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Kultury Materialnej. 1972 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

94(438).01 Pradzieje. Okres wczesnohistoryczny
79
Kiedrzyńska, Wanda (1901-1985).. Powstanie warszawskie w książce i prasie : poradnik bibliograficzny / Wanda Kiedrzyńska ; słowo wstępne i aneks Władysław Bartoszewski. 1972 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438):016 Historia Polski - bibliografie
80
Kozłowski, Stefan Karol (1938- ).. Pradzieje ziem polskich : od IX do V tysiąclecia p.n.e. / Stefan Karol Kozłowski. 1972 BG( 5/ 0)
BHU( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).01 Pradzieje. Okres wczesnohistoryczny
81
Szczepańska-Gołąbek, Iwona (1928-1986).. Dzieci polskie w drugiej wojnie światowej : poradnik bibliograficzny dla młodzieży od 11 do 15 lat / Iwona Szczepańska-Gołąbek ; Biblioteka Narodowa. Instytut Bibliograficzny. 1972 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

94(438):016 Historia Polski - bibliografie
82
Węgrzynowicz, Teresa. Wędrówki po wykopaliskach / Teresa Węgrzynowicz, Jacek Miśkiewicz. 1972 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

94(438).01 Pradzieje. Okres wczesnohistoryczny
83
Biegańska, Irena ( -2002).. Polacy na frontach zachodnich II wojny światowej : poradnik bibliograficzny / Irena Biegańska, Witold Biegański ; Biblioteka Narodowa. Instytut Bibliograficzny. 1971 BG( 2/ 0)

94(438):016 Historia Polski - bibliografie
84
Hensel, Witold (1917-2008).. Początki państwa polskiego i jego kultury / Witold Hensel ; Polska Akademia Nauk. 1971 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).01 Pradzieje. Okres wczesnohistoryczny
85
Chojnacki, Władysław (1920-1991).. Bibliografia zwartych druków konspiracyjnych wydanych pod okupacją hitlerowską w latach 1939-1945 / Władysław Chojnacki. 1970 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438):016 Historia Polski - bibliografie
86

The neolithic in Poland / [ed. Tadeusz Wiślański ; transl.: Krystyna Kozłowska, Tadeusz Rybowski] ; Instytut Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk. 1970 BG( 1/ 0)

94(438).01 Pradzieje. Okres wczesnohistoryczny
87
Roszko, Janusz (1932-1995).. Pogański książę silny wielce / Janusz Roszko. 1970 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).01 Pradzieje. Okres wczesnohistoryczny
88
Woźniak, Zenon (1931- ).. Osadnictwo celtyckie w Polsce / Zenon Woźniak ; Instytut Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk. 1970 BG( 1/ 0)

94(438).01 Pradzieje. Okres wczesnohistoryczny
89

Bibliografia historii Polski XIX wieku. 2, 1832-1864. materiały zebrane pod kierunkiem Stanisława Płoskiego ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. 1968 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438):016 Historia Polski - bibliografie
90
Woźniak, Zenon (1931- ).. Celtowie w Polsce / Zenon Woźniak Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. 1968 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).01 Pradzieje. Okres wczesnohistoryczny
91

Bibliografia historii Polski. T. 2, 1795-1918. pod red. Heleny Madurowicz-Urbańskiej ; oprac. Wiesław Bieńkowski [et al.] ; Państwowa Akademia Nauk Instytut Historii. 1967 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438):016 Historia Polski - bibliografie
92

Bibliografia historii Polski. T. 2, 1795-1918. pod red. Heleny Madurowicz-Urbańskiej ; oprac. Wiesław Bieńkowski [et al.] ; Państwowa Akademia Nauk Instytut Historii. 1967 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438):016 Historia Polski - bibliografie
93
Dobkiewiczowa, Kornelia (1912-1990).. W grodach Słowian śląskich / Kornelia Dobkiewiczowa. 1966 BG( 3/ 0)

94(438).01 Pradzieje. Okres wczesnohistoryczny
94
Huppenthal, Janina (1928-2013).. II pokój toruński : poradnik bibliograficzny / Janina Huppenthal. 1966 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

94(438):016 Historia Polski - bibliografie
95
Trawkowski, Stanisław ( -2008). Autor Jak powstawała Polska / Stanisław Trawkowski. 1966 BG( 5/ 0)

94(438).01 Pradzieje. Okres wczesnohistoryczny
96

Bibliografia historii Polski. T. 1, Do roku 1795. pod red. Heleny Madurowicz-Urbańskiej ; oprac. Wiesław Bieńkowski [et al.] ; Państwowa Akademia Nauk Instytut Historii. 1965 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438):016 Historia Polski - bibliografie
97

Bibliografia historii Polski. T. 1, Do roku 1795. pod red. Heleny Madurowicz-Urbańskiej ; oprac. Wiesław Bieńkowski [et al.] ; Państwowa Akademia Nauk Instytut Historii. 1965 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438):016 Historia Polski - bibliografie
98
Kostrzewski, Józef (1885-1969).. Pradzieje Polski / Józef Kostrzewski, Waldemar Chmielewski, Konrad Jażdżewski. 1965 BG( 7/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).01 Pradzieje. Okres wczesnohistoryczny
99

Bibliografia historii Polski. T. 1, Do roku 1795. pod red. Heleny Madurowicz-Urbańskiej ; oprac. Wiesław Bieńkowski [et al.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. 1965 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438):016 Historia Polski - bibliografie

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego