Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "94*438*" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 6822 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1

Miotła Stalina : Polska Północno-Wschodnia i jej pogranicze w czasie obławy augustowskiej w 1945 roku / redaktorzy tomu Łukasz Adamski, Grzegorz Hryciuk, Grzegorz Motyka. 2019 BG( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
2
Barcz, Jan (1953- ). Autor Reparacje od Niemiec po drugiej wojnie światowej w świetle prawa międzynarodowego : aspekty prawa i praktyki / Jan Barcz i Jerzy Kranz. 2019 BG( 1/ 0)

94(438).082 II wojna światowa 1939-1944/1945. Zagadnienia ogólne. Działalność polityczna i
3
Barkowski, Robert F. (1963- ). Autor Kijów 1018 / Robert F. Barkowski. 2019 BG( 1/ 0)

94(438).02 Dynastia Piastów i Andegawenów (ok. 960-1386)
4
Bieszk, Janusz. Autor Tłumacz Starożytne królestwo Lehii : kolejne dowody / Janusz Bieszk ; tłumaczenie tekstów z języka łacińskiego - Maciej Rutkowski, tłumaczenie tekstów z języka francuskiego - Janusz Bieszk. 2019 BG( 1/ 0)

94(438).01 Pradzieje. Okres wczesnohistoryczny
5
Bułhak, Władysław (1965- ). Autor Wywiad PRL a Watykan 1962-1978 / Władysław Bułhak ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. 2019 BG( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
6

W godzinie próby : żołnierze podziemia niepodległościowego w Białostockiem po 1944 roku i ich losy / wybór, wstęp i opracowanie Anna Chmielewska, Jolanta Drozdowska, Justyna Gogolewska. 2019 BG( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
7
Chwalba, Andrzej (1949- ). Autor 1919 : pierwszy rok wolności / Andrzej Chwalba. 2019 BG( 1/ 0)

94(438).08 Okres od 1918 r.
8

Retoryka, polityka, religia w Pierwszej Rzeczypospolitej : wybrane zagadnienia / redakcja Łukasz Cybulski, Krzysztof Koehler. 2019 BG( 1/ 0)

94(438).04 Królowie elekcyjni (do Sasów włącznie) (1573-1763)
9
Dobroński, Adam (1943- ). Autor Białystok 1920 / Adam Dobroński, Marek Gajewski. 2019 BG( 2/ 0)

94(438)A/Z Białystok Historia regionów i miejscowości
10
Dubicki, Tadeusz (1948- ). Autor Oficerowie wywiadu WP i PSZ w latach 1939-1945 : słownik biograficzny. T. 4 / Tadeusz Dubicki, Andrzej Suchcitz. 2019 BG( 1/ 0)

94(438).082 II wojna światowa 1939-1944/1945. Zagadnienia ogólne. Działalność polityczna i
11
Dunin-Wąsowicz, Anna. Autor bibliografii / katalogu Bibliografia prac profesora Krzysztofa Dunin-Wąsowicza za lata 1944-2012 / zestawiła Anna Żaboklicka-Wąsowiczowa. 2019 BG( 1/ 0)

94(438):016 Historia Polski - bibliografie
12
Faryś, Janusz (1939- ). Autor Funkcjonowanie demokracji parlamentarnej w Drugiej Rzeczypospolitej : konflikty wokół przesilenia rządowego w 1922 roku / Janusz Faryś. 2019 BG( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
13
Fredro, Andrzej Maksymilian (około 1620-1679). Autor Andreæ Maximiliani Fredro Gestorum Populi Poloni sub Henrico Valesio, Polonorum postea verò Galliæ Rege = Andrzeja Maksymiliana Fredry dzieje narodu polskiego za czasów Henryka Walezego króla 2019 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).04 Królowie elekcyjni (do Sasów włącznie) (1573-1763)
14
Friszke, Andrzej (1956- ). Autor Psychologia Okrągłego Stołu / redakcja Mirosław Kofta i Adam Leszczyński ; Andrzej Friszke, Janusz Grzelak, Mirosław Kofta, Wiktor Osiatyński, Janusz Reykowski. 2019 BG( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
15
Gajewski, Marek (1971- ). Autor Policjanci międzywojennego Białegostoku 1919-1939 / teksty Marek Gajewski ; opracowanie graficzne Barbara Bielawiec. 2019 BG( 1/ 0)

94(438)A/Z Białystok Historia regionów i miejscowości
16
Gasztold-Seń, Przemysław (1985- ). Autor Towarzysze z betonu : dogmatyzm w PZPR 1980-1990 / Przemysław Gasztold ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. 2019 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
17
Habielski, Rafał (1957- ). Autor Audycje historyczne i kulturalne Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa w latach 1952-1975 / Rafał Habielski. 2019 BG( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
18
Janeczek-Jabłońska, Ewa. Autor Staropolskie kobiety władzy w historiografii polskiej doby zaborów / Ewa Janeczek-Jabłońska. 2019 BG( 1/ 0)

94(438).02 Dynastia Piastów i Andegawenów (ok. 960-1386)
19
Kietliński, Marek (1967- ). Autor Początki białostockiej niepodległości 1918-1920 : katalog wystawy / Marek Kietliński. 2019 BG( 2/ 0)

94(438)A/Z Białystok Historia regionów i miejscowości
20
Kister, Anna Grażyna (1959- ). Autor Wstyd : krótka historia komunizmu w Polsce do 1945 r. : tylko dla dorosłych / Anna Grażyna Kister. 2019 BG( 1/ 0)

94(438).08 Okres od 1918 r.
21
Kocój, Henryk (1931- ). Autor Dyplomaci Prus, Austrii i Rosji wobec Konstytucji 3 maja 1791 roku / Henryk Kocój. 2019 BG( 1/ 0)

94(438).06 Stanisław August Poniatowski. Rozbiory (1764-1795)
22
Kongres Mediewistów Polskich (5 ; 2015 ; Rzeszów). Obcy w mieście, obcy w klasztorze : ciągłość i zmiana w życiu wspólnot lokalnych na ziemiach polskich w średniowieczu / pod redakcją Anny Pobóg-Lenartowicz, Renaty Trawki, Leszka Poniewo 2019 BG( 1/ 0)

94(438).02 Dynastia Piastów i Andegawenów (ok. 960-1386)
23
Kopka, Bogusław (1969- ). Autor Gułag nad Wisłą : komunistyczne obozy pracy w Polsce 1944-1956 / Bogusław Kopka. 2019 BG( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
24
Kowalczyk, Małgorzata Ewa. Autor Zagraniczne podróże Polek w epoce oświecenia / Małgorzata Ewa Kowalczyk. 2019 BG( 1/ 0)

94(438).06 Stanisław August Poniatowski. Rozbiory (1764-1795)
25
Kowalska-Cichy, Magdalena (1984- ). Autor Magia i procesy o czary w staropolskim Lublinie / Magdalena Kowalska-Cichy. 2019 BG( 1/ 0)

94(438)A/Z Lublin Historia regionów i miejscowości
26

Zesłańcy postyczniowi na Syberii Zachodniej w opinii rosyjskiej administracji i ludności syberyjskiej. Cz. 1, Dokumenty administracji cywilnej, policji i żandarmerii / wybór i opracowanie Ann 2019
94(438).07 Okres zaborów (1795-1918)
27
Kucharski, Wojciech (1978- ). Autor Komuniści i Watykan : polityka komunistycznej Polski wobec Stolicy Apostolskiej 1945-1974 / Wojciech Kucharski ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiem 2019 BG( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
28

Powstanie Styczniowe : reinterpretacje pamięci : studia / redakcja naukowa Jarosław Ławski, Iwona E. Rusek, Paweł Wojciechowski. 2019 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

94(438).07 Okres zaborów (1795-1918)
29
Markiewicz, Marcin. Autor Odwilż na prowincji : Białostocczyzna 1956-1960 / Marcin Markiewicz. 2019 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438)A/Z Białystok Historia regionów i miejscowości
30
Momro, Paweł (1985- ). Autor Prezydentura polska w pierwszych latach III RP / Paweł Momro. 2019 BG( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
31

Opozycja i opór społeczny w Polsce po 1956 roku / pod redakcją Tomasza Kozłowskiego, Jana Olaszka i Grzegorza Wołka. 2019 BG( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
32

Prusy Wschodnie : wspólnota wyobrażona / wybór, wstęp i opracowanie Hubert Orłowski i Rafał Żytyniec ; przekład Jerzy Kałążny i Rafał Żytyniec ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Po 2019 BG( 1/ 0)

94(438) HISTORIA POLSKI
33
Paszyński, Wojciech (1985- ). Autor Wandalia : najstarsza wizja pradziejów Polski / Wojciech Paszyński. 2019 BG( 1/ 0)

94(438).01 Pradzieje. Okres wczesnohistoryczny
34
Pilarczyk, Piotr Miłosz (1979- ). Autor Sądownictwo Komisji Skarbu Wielkiego Księstwa Litewskiego w sprawach skarbowych (1765-1794) : studium historyczno-prawne / Piotr Miłosz Pilarczyk ; Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. 2019 BG( 1/ 0)

94(438).06 Stanisław August Poniatowski. Rozbiory (1764-1795)
35

Z dziejów polskiej emigracji politycznej po 1939 roku : ludzie, struktury, idee / pod redakcją Patryka Pleskota ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polski 2019 BG( 1/ 0)

94(438)::314.15-026.49 Historia emigracji polskiej
36

Białystok w łunie światowej pożogi wojennej : "Echo Białostockie" 1934 r. red. Antoni Faranowski / opracował Arkadiusz Puchalski. 2019 BG( 1/ 0)

94(438)A/Z Białystok Historia regionów i miejscowości
37

Uczelnie w służbie społeczeństwa : Tomaszowice 17-18 listopada 2018 / pod redakcją Lucjana Suchanka. 2019 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

94(438)::008 Historia kultury polskiej
38
Świtalska, Anna (1981- ). Autor Fortyfikacje łuku białostockiego 1940-1941 : 68 Grodzieński Rejon Umocniony, 66 Osowiecki Rejon Umocniony, 64 Zambrowski Rejon Umocniony, 62 Brzeski Rejon Umocniony (PL) / Grupa Badawcza Kriepo 2019 BG( 1/ 0)

94(438)A/Z Białystok (region) Historia regionów i miejscowości
39
Teterycz-Puzio, Agnieszka (1971- ). Autor Konrad I Mazowiecki : kniaź wielki lacki (1187/89-31 sierpnia 1247) / Agnieszka Teterycz-Puzio. 2019 BG( 1/ 0)

94(438).02 Dynastia Piastów i Andegawenów (ok. 960-1386)
40

Projekt edukacyjny: "Miasto Gdynia w okresie II wojny światowej". T. 2 / [opracowanie merytoryczne, pozyskiwanie danych Ryszard Toczek] ; Wydział Współpracy i Analiz Samorządowych UM Gdyni. 2019 BG( 1/ 0)

94(438)A/Z Gdynia Historia regionów i miejscowości
41

Projekt edukacyjny: "Miasto Gdynia w okresie II wojny światowej". T. 1 / opracowanie merytoryczne, pozyskiwanie danych Ryszard Toczek ; Wydział Współpracy i Analiz Samorządowych UM Gdyni. 2019 BG( 1/ 0)

94(438)A/Z Gdynia Historia regionów i miejscowości
42
Tusiński, Piotr (1957- ). Autor Sejm Ustawodawczy Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1922 / Piotr A. Tusiński. 2019 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
43
Tygielski, Wojciech (1953- ). Autor W podróży po Europie : studia z dziejów kultury nowożytnej / Wojciech Tygielski ; redakcja naukowa Anna Kalinowska. 2019 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).04 Królowie elekcyjni (do Sasów włącznie) (1573-1763)
44
Wierzbicki, Marek (1964- ). Autor Człowiek z Polski : prezydent RP Kazimierz Aleksander Sabbat (1913-1989) i polska emigracja niepodległościowa / Marek Wierzbicki ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeci 2019 BG( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
45

Lustracja ceł i myt małopolskich z 1565 roku / wydała Bożenna Wyrozumska ; przy współpracy Marcina Starzyńskiego ; indeksy opracowała Patrycja Wiencierz ; Polska Akademia Umiejętności. 2019 BG( 1/ 0)

94(438)A/Z Małopolska
46
Zborowska, Agata. Autor Życie rzeczy w powojennej Polsce / Agata Zborowska. 2019 BG( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
47
Adamczyk, Dariusz (historia). Autor Srebro i władza : trybuty i handel dalekosiężny a kształtowanie się państwa piastowskiego i państw sąsiednich w latach 800-1100 / Dariusz Adamczyk ; tłumaczenie Agnieszka Gadzała. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

94(438).02 Dynastia Piastów i Andegawenów (ok. 960-1386)
48
Ambrosiewicz, Maciej. Autor Wigry : historia miejsca i ludzi / Maciej Ambrosiewicz. 2018 BG( 1/ 0)

94(438)A/Z Wigry Historia regionów i miejscowości
49
Artymowski, Stefan. Autor Ku jedności : listopad 1918 roku / Stefan Artymowski, Paweł Bezak. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).07 Okres zaborów (1795-1918)
50

Przeszłość w kulturze średniowiecznej Polski. 1 / redakcja naukowa Jacek Banaszkiewicz, Andrzej Dąbrówka, Piotr Węcowski. 2018 BG( 1/ 0)

94(438)::008 Historia kultury polskiej
51

Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944-1956 : słownik biograficzny. T. 5 / pod redakcją Kazimierza Krajewskiego ; autorzy Mariusz Bechta [i 61 pozostałych] ; komitet redakcyjny Tomasz Bal 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438)(03) Historia Polski - słowniki, encyklopedie, atlasy
52
Błachnio, Jan (1992- ). Autor Kraśnik 1914 / Jan Błachnio. 2018 BG( 1/ 0)

94(438).078 I wojna światowa 1914-1918
53
Błasiak, Wojciech (1952- ). Autor Zaprzepaszczona rewolucja : robotnicza rewolucja społeczna "Solidarności" : podłoże, przyczyny, przebieg, skutki i konsekwencje : [w trzech studiach] / Wojciech Błasiak. 2018 BG( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
54
Błażejowska, Justyna (1983- ). Autor Opozycja antyreżimowa w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w latach 1956-1989 / Justyna Błażejowska. 2018 BG( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
55

Wielka Wojna w polskiej korespondencji zatrzymanej przez cenzurę austro-węgierską : materiały polskich grup cenzury z lat 1914-1918. T. 4 / kwerenda, wstęp, opracowanie i przypisy Paweł Brud 2018 BG( 1/ 0)

94(438).078 I wojna światowa 1914-1918
56

Wielka Wojna w polskiej korespondencji zatrzymanej przez cenzurę austro-węgierską : materiały polskich grup cenzury z lat 1914-1918. T. 3 / kwerenda, wstęp, opracowanie i przypisy Paweł Brud 2018 BG( 1/ 0)

94(438).078 I wojna światowa 1914-1918
57

Wielka Wojna w polskiej korespondencji zatrzymanej przez cenzurę austro-węgierską : materiały polskich grup cenzury z lat 1914-1918. T. 2 / kwerenda, wstęp, opracowanie i przypisy Paweł Brud 2018 BG( 1/ 0)

94(438).078 I wojna światowa 1914-1918
58

Wielka Wojna w polskiej korespondencji zatrzymanej przez cenzurę austro-węgierską : materiały polskich grup cenzury z lat 1914-1918. T. 1 / kwerenda, wstęp, opracowanie i przypisy Paweł Brud 2018 BG( 1/ 0)

94(438).078 I wojna światowa 1914-1918
59

Wielka Wojna w polskiej korespondencji zatrzymanej przez cenzurę austro-węgierską : materiały polskich grup cenzury z lat 1914-1918. T. 5 / zestawili i opracowali Jerzy Z. Pająk i Marta Sala 2018 BG( 1/ 0)

94(438).078 I wojna światowa 1914-1918
60

Między solidaryzmem a niepodległością : myśl polityczna Solidarności Walczącej / redakcja naukowa Krzysztof Brzechczyn ; Oddziałowe Biuro Badań Historycznych w Poznaniu. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
61
Buczyło, Andrzej. Autor Przywileje królewskiego miasta Łosic 1505-1779 / Andrzej Buczyło, Jarosław Zawadzki ; tłumaczenie dokumentów Jarosław Zawadzki, Rafał Górny. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438)A/Z Łosice Historia regionów i miejscowości
62
Bugowski, Radosław (1985- ). Autor Miasto w ruchu : studium z dziejów przemieszczania na przykładzie społeczeństwa Torunia 1891-1939 / Radosław Bugowski ; Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. 2018 BG( 1/ 0)

94(438)A/Z Toruń Historia regionów i miejscowości
63

600 lat miasta Łomży w dokumencie archiwalnym / opracowanie Danuta Bzura. 2018 BG( 1/ 0)

94(438)A/Z Łomża Historia regionów i miejscowości
64

Komunizm : idee i praktyki w Polsce 1944-1989 / pod redakcją Katarzyny Chmielewskiej, Agnieszki Mrozik i Grzegorza Wołowca. 2018 BG( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
65

Inteligencja polska w świecie / redakcja Zygmunt Kolenda, Hubert Chudzio, Dorota Praszałowicz. 2018 BG( 1/ 0)

94(438)::314.15-026.49 Historia emigracji polskiej
66
Chwalba, Andrzej (1949- ). Autor Wielka Wojna Polaków 1914-1918 / Andrzej Chwalba. 2018 BG( 2/ 0)

94(438).07 Okres zaborów (1795-1918)
67
Chwalba, Andrzej (1949- ). Autor Legiony Polskie 1914-1918 / Andrzej Chwalba. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).07 Okres zaborów (1795-1918)
68

Stefan Wyszyński wobec oporu społecznego i opozycji 1945-1981 / redakcja naukowa Ewa K. Czaczkowska. 2018 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
69
Czechowski, Janusz (1956- ). Autor Gdynia i Wolne Miasto Gdańsk w politycznej, gospodarczej i kulturalnej perspektywie II Rzeczypospolitej / Janusz Czechowski ; Akademia Pomorska w Słupsku. 2018 BG( 1/ 0)

94(438)A/Z Gdańsk Historia regionów i miejscowości
70

Jagiellonowie i ich świat : centrum a peryferie w systemie władzy Jagiellonów / pod redakcją Bożeny Czwojdrak, Jerzego Sperki i Piotra Węcowskiego ; [tłumaczenia streszczeń Aleksandra Rodz 2018 BG( 1/ 0)

94(438).03 Dynastia Jagiellonów (1386-1572)
71

1968 marzec : fakty, wydarzenia, interpretacje / pod redakcją Arkadiusza Czwołka, Sylwii Galij-Skarbińskiej i Wojciecha Polaka. 2018 BG( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
72

Polska, Ruś i Węgry : X-XIV wiek / redakcja: Dariusz Dąbrowski, Adrian Jusupović, Teresa Maresz. 2018 BG( 1/ 0)

94(438).02 Dynastia Piastów i Andegawenów (ok. 960-1386)
73
Dajnowicz, Małgorzata (1968- ). Autor Autor koncepcji Słownik biograficzny kobiet kultury : Białystok i województwo podlaskie. Cz. 2 / Małgorzata Dajnowicz, Maria Bauchrowicz-Tocka, Wiesław Wróbel ; koncepcja tomu Małgorzata Dajnowicz. 2018 BG( 1/ 0)

94(438)(03) Historia Polski - słowniki, encyklopedie, atlasy
74
Dobroński, Adam (1943- ). Autor Wieś podlaska / Adam Czesław Dobroński, Anna Worowska. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438)A/Z Podlasie Historia regionów i miejscowości
75

Spisy spowiadających się w parafii Poświętne 1786-1795 / w opracowaniu Jakuba Dobrzyńskiego. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438)A/Z Podlasie (region) Historia regionów i miejscowości
76
Dolistowska, Małgorzata. Autor W poszukiwaniu tożsamości miasta : architektura i urbanistyka Białegostoku w latach 1795-1939 / Małgorzata Dolistowska. 2018 BG( 1/ 0)

94(438)A/Z Białystok Historia regionów i miejscowości
77
Dubicki, Tadeusz (1948- ). Autor Oficerowie wywiadu WP i PSZ w latach 1939-1945 : słownik biograficzny. T. 3 / Tadeusz Dubicki, Andrzej Suchcitz. 2018 BG( 1/ 0)

94(438).082 II wojna światowa 1939-1944/1945. Zagadnienia ogólne. Działalność polityczna i
78
Dudziński, Tomasz (1977- ). Autor Bitwa pod Domanowem 13 IX 1939 r. / Tomasz Dudziński. 2018 BG( 1/ 0)

94(438).082.1 Historia Polski. II wojna światowa 1939-1944/1945. Wrzesień 1939 r.
79

Szlachta polsko-inflancka wobec przełomu : materiały z dyneburskich akt grodzkich i ziemskich z lat 1764-1775 / wydali Bogusław Dybaś, Paweł A. Jeziorski przy współpracy Tomasza Wiśniewski 2018 BG( 1/ 0)

94(438).06 Stanisław August Poniatowski. Rozbiory (1764-1795)
80
Eisler, Jerzy (1952- ). Autor Czterdzieści pięć lat, które wstrząsnęły Polską : historia polityczna 1944-1989 / Jerzy Eisler. 2018 BG( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
81

Wędrówka ludów : powojenny transfer ludności w Polsce Ludowej / pod redakcją Macieja Fica. 2018 BG( 1/ 0)

94(438)::314.15-026.49 Historia emigracji polskiej
82
Foryt, Artur. Autor Wyprawa Chrobrego na Kijów 1018 / Artur Foryt. 2018 BG( 1/ 0)

94(438).02 Dynastia Piastów i Andegawenów (ok. 960-1386)
83
Frost, Robert I. Autor Oksfordzka historia Unii Polsko-Litewskiej. T. 1, Powstanie i rozwój 1385-1569 / Robert Frost ; przełożył Tomasz Fiedorek. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).03 Dynastia Jagiellonów (1386-1572)
84
Gajewski, Krzysztof (1976- ). Autor Reprezentacje komunizmu : PRL z perspektywy badań literackich i kulturowych / Krzysztof Gajewski. 2018 BG( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
85
Gałęzowski, Marek (1972- ). Autor Twórca niepodległej : Józef Piłsudski 1867-1935 / Marek Gałęzowski, Jerzy Kirszak. 2018 BG( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
86
Gąsiorowski, Andrzej (1950- ). Autor Polska Armia Ludowa 1943-1945 : studia : fakty, mity, tajemnice / Andrzej Gąsiorowski. 2018 BG( 1/ 0)

94(438).082 II wojna światowa 1939-1944/1945. Zagadnienia ogólne. Działalność polityczna i
87

Błękitna Armia gen. Józefa Hallera : zbiór studiów / redakcja: Mirosław Giętkowski, Łukasz Nadolski. 2018 BG( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
88
Girzyński, Zbigniew (1973- ). Autor Między Londynem a Warszawą : Polacy we Francji w polityce rządu uchodźczego i władz Polski Ludowej w latach 1944-1956 / Zbigniew Girzyński. 2018 BG( 1/ 0)

94(438)::314.15-026.49 Historia emigracji polskiej
89

Depozyt niepodległości : Rada Narodowa Rzeczpospolitej Polskiej na uchodźstwie (1939-1991) / redakcja naukowa Zbigniew Girzyński, Paweł Ziętara. 2018 BG( 1/ 0)

94(438).082 II wojna światowa 1939-1944/1945. Zagadnienia ogólne. Działalność polityczna i
90
Godek, Sławomir. Autor O odrodzeniu Rzeczypospolitej = The rebirth of the Commonwealth / Sławomir Godek ; projekt i opracowanie graficzne Hubert Sandler ; tłumaczenie Arkadiusz Halicki. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).07 Okres zaborów (1795-1918)
91

Dzieje powiatu ostrołęckiego / pod redakcją Janusza Gołoty, Jerzego Kijowskiego i Jana Mironczuka ; Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika. 2018 BG( 1/ 0)

94(438)A/Z Ostrołęka Historia regionów i miejscowości
92

Historia kościoła św. Oswalda w Płonkowie = History of St. Oswald church in Płonkowo. T. 2 / pod redakcją Małgorzaty Grupy, Krzysztofa Jarzęckiego i Wiesława Nowosada = edition Małgorzat 2018 BG( 1/ 0)

94(438)A/Z Płonkowo Historia regionów i miejscowości
93
Grzegorz, Maksymilian (1935- ). Autor Słownik historyczno-geograficzny okręgów kiszewskiego, kościerskiego i skarszewskiego wójtostwa tczewskiego w średniowieczu / Maksymilian Grzegorz. 2018 BG( 1/ 0)

94(438)A/Z Tczew Historia regionów i miejscowości
94
Habielski, Rafał (1957- ). Autor Rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa w latach 1950-1975 / Rafał Habielski, Paweł Machcewicz. 2018 BG( 2/ 1)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
95

"Wem gehört Polen?" : Propagandapostkarten aus dem Ersten Weltkrieg = "Do kogo należy Polska?" : propagandowe kartki pocztowe z czasów I wojny światowej / Redaktion Marlene Hiller, Anna Ziemle 2018 BHU( 1/ 0)

94(438).078 I wojna światowa 1914-1918
96
Hofmann, Gunter (1942- ). Autor Polacy i Niemcy : droga do europejskiej rewolucji roku 1989/90 / Gunter Hofmann ; przekład Stanisław Rosnowski ; Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta Uniwersytetu Wr 2018 BG( 1/ 0)

94(438).084 Rzeczpospolita Polska 1990-
97
Jankowski, Tomasz (1985- ). Autor Powstańcy wielkopolscy ziemi ksiąskiej : 100-lecie wybuchu Powstania Wielkopolskiego / Tomasz Jankowski, Katarzyna Gwincińska, Bohdan Kaczmarek. 2018 BG( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
98
Jaworska, Krystyna (1956- ). Autor Da prigionieri a uomini liberi : L’Armata Polacca in Italia 1918-1919 = Z niewoli do niepodległości : Armia Polska we Włoszech 1918-1919 / Krystyna Jaworska, Ognisko Polskie w Turynie, Konsulat 2018 BHU( 1/ 0)

94(438).08 Okres od 1918 r.
99
Jemielity, Witold (1935- ). Autor 600-lecie praw miejskich Łomży / Witold Jemielity. 2018 BG( 2/ 0)

94(438)A/Z Łomża Historia regionów i miejscowości

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia realizuje zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego