Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "94*430.1*"; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 27 z 27 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Rott, Wilfried (1943-2011).. Wyspa : dzieje Berlina Zachodniego 1948-1990 / Wilfried Rott ; przekł. Agnieszka Gadzała ; [red. nauk. pol. wyd. Krzysztof Ruchniewicz]. 2011 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

94(430.1) Republika Federalna Niemiec (1945-1990)
2
Naruszewicz, Stanisław. Konrad Adenauer : kanclerz i Europejczyk / Stanisław Naruszewicz ; Politechnika Białostocka. 2004 BG( 1/ 0)

94(430.1) Republika Federalna Niemiec (1945-1990)
3
Glaser, Hermann (1928-2018).. Kultura RFN : zarys historii : 1945-1989 / Hermann Glaser ; przeł. Krystyna Krzemieniowa. 2002 BG( 1/ 0)

94(430.1) Republika Federalna Niemiec (1945-1990)
4
Węc, Janusz Józef (1957- ).. CDU/CSU wobec polityki niemieckiej Republiki Federalnej Niemiec 1949-1969 / Janusz Józef Węc. 2000 BG( 1/ 0)

94(430.1) Republika Federalna Niemiec (1945-1990)
5
Dönhoff, Marion (1909-2002).. Kanclerze Republiki Federalnej Niemiec jakich nie znamy / Marion Gräfin Dönhoff ; przeł. z niem. Andrzej Bogucki. 1999 BG( 2/ 0)
WHS( 2/ 0)

94(430.1) Republika Federalna Niemiec (1945-1990)
6
Kohl, Helmut (1930-2017).. Pragnąłem jedności Niemiec / Helmut Kohl ; Kai Diekmann, Ralf Georg Reuth relacjonują rozmowy z Kanclerzem ; z niem przeł. Mieczysław Dutkiewicz. 1999 BG( 1/ 0)

94(430.1) Republika Federalna Niemiec (1945-1990)
7

Historyczne, polityczne i prawne aspekty tez RFN o niemieckiej mniejszości narodowej w Polsce. Cz. 1 / pod red. Jana Barcza ; Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce. Instytut Pam 1988 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

94(430.1) Republika Federalna Niemiec (1945-1990)
8

Historyczne, polityczne i prawne aspekty tez RFN o niemieckiej mniejszości narodowej w Polsce. Cz. 2, Wybór dokumentów / pod redakcją Jana Barcza ; Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowski 1988 BG( 1/ 0)

94(430.1) Republika Federalna Niemiec (1945-1990)
9

Stare i nowe elementy w tzw. polityce niemieckiej RFN : praca zbiorowa / pod red. Rudolfa Buchały ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach. Komisja Niemcoznawcza. 1988 BG( 1/ 0)

94(430.1) Republika Federalna Niemiec (1945-1990)
10
Krasuski, Jerzy (1930-2009).. Historia RFN / Jerzy Krasuski. 1987 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

94(430.1) Republika Federalna Niemiec (1945-1990)
11

Oznaczanie granic na mapach zachodnioniemieckich a podstawy normalizacji stosunków PRL - RFN : (wybór dokumentów) / wprow., wybór i oprac. Jan Barcz ; Ministerstwo Sprawiedliwości. Główna K 1982 BG( 1/ 0)

94(430.1) Republika Federalna Niemiec (1945-1990)
12
Janicki, Lech (1925-1997).. Republika Federalna Niemiec wobec terytorialno-politycznych następstw klęski i upadku Rzeszy : zagadnienia prawne / Lech Janicki. 1982 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

94(430.1) Republika Federalna Niemiec (1945-1990)
13

Zbiór przepisów prawnych ogłoszonych w Federalnym Dzienniku Ustaw Republiki Federalnej Niemiec dotyczących Polski i innych państw socjalistycznych 1949-1980 / zebrał i oprac.: Roman Jasica ; 1981 BG( 1/ 0)

94(430.1) Republika Federalna Niemiec (1945-1990)
14
Sziotka, Bronisław. Kontrasty społeczno-ekonomiczne Republiki Federalnej Niemiec : cykle koniunkturalne lat 1950-1974 / Sziotka Bronisław. 1976 BG( 1/ 0)

94(430.1) Republika Federalna Niemiec (1945-1990)
15
Dylawerski, Edward. Bonn - godzina prawdy / Edward Dylawerski. 1975 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

94(430.1) Republika Federalna Niemiec (1945-1990)
16

Wyrównanie szkód poniesionych wskutek narodowo-socjalistycznego prześladowania w zachodnich strefach okupacyjnych Niemiec 1945-1949 : (wybór aktów prawnych) / oprac. Bernard Franczyk. 1975 BG( 1/ 0)

94(430.1) Republika Federalna Niemiec (1945-1990)
17
Lediach, I. A. Zbrodnie hitlerowskie i praktyka sądowa w RFN / I. A. Lediach ; [tł. Wacław Bielawski]. 1974 BG( 1/ 0)

94(430.1) Republika Federalna Niemiec (1945-1990)
18

Przywódcy ziomkostw w Niemieckiej Republice Federalnej / oprac. Rafał Fuks. 1973 BG( 1/ 0)

94(430.1) Republika Federalna Niemiec (1945-1990)
19

Przedstawiciele "Ostforschung" w Niemieckiej Republice Federalnej / oprac. Rafał Fuks ; Ministerstwo Sprawiedliwości. Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce. 1973 BG( 1/ 0)

94(430.1) Republika Federalna Niemiec (1945-1990)
20
Lider, Julian. Nowe tendencje w myśli polityczno-wojskowej NRF : (1966-1969) / Julian Lider ; Instytut Śląski w Opolu. 1971 BG( 2/ 0)

94(430.1) Republika Federalna Niemiec (1945-1990)
21
Podkowiński, Marian (1909-2006).. Konfrontacje z przeszłością / Marian Podkowiński. 1971 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

94(430.1) Republika Federalna Niemiec (1945-1990)
22

Przywódcy ziomkostw w Niemieckiej Republice Federalnej : hitlerowska i zbrodnicza przeszłość : dokumenty / Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce. 1970 BG( 1/ 0)

94(430.1) Republika Federalna Niemiec (1945-1990)
23

Szara księga : polityka ekspansji i neohitleryzm w Niemczech Zachodnich : kulisy, cele, metody : dokumentacja / sporządzona przez Naczelną Radę Frontu Jedności Narodu Niemieckiej Republiki De 1968 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

94(430.1) Republika Federalna Niemiec (1945-1990)
24
Haber, Adolf. Doktryna integracyjna NRF / Adolf Haber. 1968 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

94(430.1) Republika Federalna Niemiec (1945-1990)
25
Adamczewska, Helena. Na wyspie innego świata / Helena Adamczewska. 1963 BG( 1/ 0)

94(430.1) Republika Federalna Niemiec (1945-1990)
26
Tetens, Tete Harens (1899?-1976).. Naziści znowu u władzy / T. H. Tetens ; tł. Bronisława Norton. 1963 BG( 1/ 0)

94(430.1) Republika Federalna Niemiec (1945-1990)
27
Dzélépy, Eleuthère Nicolas (1892- ).. Mit o Adenauerze / E. N. Dzelepy ; [tł. z fr. Danuta Wojtyga]. 1960 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)

94(430.1) Republika Federalna Niemiec (1945-1990)

No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego