Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "94*4*"; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 10330 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1

Miotła Stalina : Polska Północno-Wschodnia i jej pogranicze w czasie obławy augustowskiej w 1945 roku / redaktorzy tomu Łukasz Adamski, Grzegorz Hryciuk, Grzegorz Motyka. 2019 BG( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
2
Barcz, Jan (1953- ). Autor Reparacje od Niemiec po drugiej wojnie światowej w świetle prawa międzynarodowego : aspekty prawa i praktyki / Jan Barcz i Jerzy Kranz. 2019 BG( 1/ 0)

94(438).082 II wojna światowa 1939-1944/1945. Zagadnienia ogólne. Działalność polityczna i
3
Barkowski, Robert F. (1963- ). Autor Kijów 1018 / Robert F. Barkowski. 2019 BG( 1/ 0)

94(438).02 Dynastia Piastów i Andegawenów (ok. 960-1386)
4
Bieszk, Janusz. Autor Tłumacz Starożytne królestwo Lehii : kolejne dowody / Janusz Bieszk ; tłumaczenie tekstów z języka łacińskiego - Maciej Rutkowski, tłumaczenie tekstów z języka francuskiego - Janusz Bieszk. 2019 BG( 1/ 0)

94(438).01 Pradzieje. Okres wczesnohistoryczny
5
Bułhak, Władysław (1965- ). Autor Wywiad PRL a Watykan 1962-1978 / Władysław Bułhak ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. 2019 BG( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
6

W godzinie próby : żołnierze podziemia niepodległościowego w Białostockiem po 1944 roku i ich losy / wybór, wstęp i opracowanie Anna Chmielewska, Jolanta Drozdowska, Justyna Gogolewska. 2019 BG( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
7
Chwalba, Andrzej (1949- ). Autor 1919 : pierwszy rok wolności / Andrzej Chwalba. 2019 BG( 1/ 0)

94(438).08 Okres od 1918 r.
8

Retoryka, polityka, religia w Pierwszej Rzeczypospolitej : wybrane zagadnienia / redakcja Łukasz Cybulski, Krzysztof Koehler. 2019 BG( 1/ 0)

94(438).04 Królowie elekcyjni (do Sasów włącznie) (1573-1763)
9

Islamska Republika Iranu na arenie międzynarodowej : motywacje i kierunki polityki / pod redakcją Roberta Czuldy. 2019 BG( 1/ 0)

94(=411.21) Historia Arabów
10
Dobroński, Adam (1943- ). Autor Białystok 1920 / Adam Dobroński, Marek Gajewski. 2019 BG( 2/ 0)

94(438)A/Z Białystok Historia regionów i miejscowości
11
Dubicki, Tadeusz (1948- ). Autor Oficerowie wywiadu WP i PSZ w latach 1939-1945 : słownik biograficzny. T. 4 / Tadeusz Dubicki, Andrzej Suchcitz. 2019 BG( 1/ 0)

94(438).082 II wojna światowa 1939-1944/1945. Zagadnienia ogólne. Działalność polityczna i
12
Dunin-Wąsowicz, Anna. Autor bibliografii / katalogu Bibliografia prac profesora Krzysztofa Dunin-Wąsowicza za lata 1944-2012 / zestawiła Anna Żaboklicka-Wąsowiczowa. 2019 BG( 1/ 0)

94(438):016 Historia Polski - bibliografie
13

Hołodomor - Polska : polskie ofiary 1932-1933 / redakcja naukowa Michał Dworczyk, Robert Kuśnierz. 2019 WHS( 1/ 0)

94(477) Ukraina
14
Faryś, Janusz (1939- ). Autor Funkcjonowanie demokracji parlamentarnej w Drugiej Rzeczypospolitej : konflikty wokół przesilenia rządowego w 1922 roku / Janusz Faryś. 2019 BG( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
15
Fredro, Andrzej Maksymilian (około 1620-1679). Autor Andreæ Maximiliani Fredro Gestorum Populi Poloni sub Henrico Valesio, Polonorum postea verò Galliæ Rege = Andrzeja Maksymiliana Fredry dzieje narodu polskiego za czasów Henryka Walezego króla 2019 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).04 Królowie elekcyjni (do Sasów włącznie) (1573-1763)
16
Friszke, Andrzej (1956- ). Autor Psychologia Okrągłego Stołu / redakcja Mirosław Kofta i Adam Leszczyński ; Andrzej Friszke, Janusz Grzelak, Mirosław Kofta, Wiktor Osiatyński, Janusz Reykowski. 2019 BG( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
17
Gajewski, Marek (1971- ). Autor Policjanci międzywojennego Białegostoku 1919-1939 / teksty Marek Gajewski ; opracowanie graficzne Barbara Bielawiec. 2019 BG( 1/ 0)

94(438)A/Z Białystok Historia regionów i miejscowości
18

Rok 1917 w Rosji: carat - rewolucja - nowa rzeczywistość : szkice i studia / redakcja naukowa Bartłomiej Garczyk, Piotr Paweł Repczyński. 2019 BG( 1/ 0)

94(470+571) Rosja. Federacja Rosyjska
19
Gasztold-Seń, Przemysław (1985- ). Autor Towarzysze z betonu : dogmatyzm w PZPR 1980-1990 / Przemysław Gasztold ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. 2019 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
20
Habielski, Rafał (1957- ). Autor Audycje historyczne i kulturalne Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa w latach 1952-1975 / Rafał Habielski. 2019 BG( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
21
Janeczek-Jabłońska, Ewa. Autor Staropolskie kobiety władzy w historiografii polskiej doby zaborów / Ewa Janeczek-Jabłońska. 2019 BG( 1/ 0)

94(438).02 Dynastia Piastów i Andegawenów (ok. 960-1386)
22
Jelonek, Tomasz (1937- ). Autor Historia Izraela. [4], Od niewoli babilońskiej do upadku powstania Bar-Kochby / Tomasz Jelonek. 2019 BG( 1/ 0)

94(=411.16) Historia żydowska. Historia narodu żydowskiego
23
Jelonek, Tomasz (1937- ). Autor Historia Izraela. 3, Początki Izraela / Tomasz Jelonek. 2019 BG( 1/ 0)

94(=411.16) Historia żydowska. Historia narodu żydowskiego
24
Jusupović, Adrian. Autor Kronika halicko-wołyńska (Kronika Romanowiczów) w latopisarskiej kolekcji historycznej / Adrian Jusupović. 2019 BG( 1/ 0)

94(470+571) Rosja. Federacja Rosyjska
25
Kietliński, Marek (1967- ). Autor Początki białostockiej niepodległości 1918-1920 : katalog wystawy / Marek Kietliński. 2019 BG( 2/ 0)

94(438)A/Z Białystok Historia regionów i miejscowości
26
Kister, Anna Grażyna (1959- ). Autor Wstyd : krótka historia komunizmu w Polsce do 1945 r. : tylko dla dorosłych / Anna Grażyna Kister. 2019 BG( 1/ 0)

94(438).08 Okres od 1918 r.
27
Kocój, Henryk (1931- ). Autor Dyplomaci Prus, Austrii i Rosji wobec Konstytucji 3 maja 1791 roku / Henryk Kocój. 2019 BG( 1/ 0)

94(438).06 Stanisław August Poniatowski. Rozbiory (1764-1795)
28
Kongres Mediewistów Polskich (5 ; 2015 ; Rzeszów). Obcy w mieście, obcy w klasztorze : ciągłość i zmiana w życiu wspólnot lokalnych na ziemiach polskich w średniowieczu / pod redakcją Anny Pobóg-Lenartowicz, Renaty Trawki, Leszka Poniewo 2019 BG( 1/ 0)

94(438).02 Dynastia Piastów i Andegawenów (ok. 960-1386)
29
Kopka, Bogusław (1969- ). Autor Gułag nad Wisłą : komunistyczne obozy pracy w Polsce 1944-1956 / Bogusław Kopka. 2019 BG( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
30

Wspólny wiek dwudziesty : Litwa i stosunki polsko-litewskie na łamach "Kultury" i "Zeszytów Historycznych" / wybór, opracowanie i posłowie Andrzej S. Kowalczyk. 2019
94(474.5) Litwa
31
Kowalczyk, Małgorzata Ewa. Autor Zagraniczne podróże Polek w epoce oświecenia / Małgorzata Ewa Kowalczyk. 2019 BG( 1/ 0)

94(438).06 Stanisław August Poniatowski. Rozbiory (1764-1795)
32
Kowalska-Cichy, Magdalena (1984- ). Autor Magia i procesy o czary w staropolskim Lublinie / Magdalena Kowalska-Cichy. 2019 BG( 1/ 0)

94(438)A/Z Lublin Historia regionów i miejscowości
33

Zesłańcy postyczniowi na Syberii Zachodniej w opinii rosyjskiej administracji i ludności syberyjskiej. Cz. 1, Dokumenty administracji cywilnej, policji i żandarmerii / wybór i opracowanie Ann 2019
94(438).07 Okres zaborów (1795-1918)
34
Kucharski, Wojciech (1978- ). Autor Komuniści i Watykan : polityka komunistycznej Polski wobec Stolicy Apostolskiej 1945-1974 / Wojciech Kucharski ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiem 2019 BG( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
35

Powstanie Styczniowe : reinterpretacje pamięci : studia / redakcja naukowa Jarosław Ławski, Iwona E. Rusek, Paweł Wojciechowski. 2019 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

94(438).07 Okres zaborów (1795-1918)
36

Żydzi Wschodniej Polski. Ser. 7, Między Odessą a Wilnem : wokół idei syjonizmu / redakcja naukowa Jarosław Ławski i Ewelina Feldman-Kołodziejczuk. 2019 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

94(=411.16) Historia żydowska. Historia narodu żydowskiego
37
Lipták, Ľubomír (1930-2003). Autor Słowacy : stulecie dłuższe niż sto lat / Ľubomír Lipták ; wybór i przekład Magdalena Bystrzak. 2019 BG( 1/ 0)

94(437) Czechosłowacja. Czechy, Słowacja
38
MacDonald, Kevin B. (1944- ). Autor Kultura krytyki : ewolucjonistyczna analiza zaangażowania Żydów w XX-wieczne ruchy intelektualne i polityczne / Kevin MacDonald ; przełożył Michał Szczubiałka. 2019 BG( 1/ 0)

94(=411.16) Historia żydowska. Historia narodu żydowskiego
39
Małłek, Janusz (1937- ). Autor Historia Norwegii : (do roku 1814) / Janusz Małłek. 2019 BG( 1/ 0)

94(480/491.1) Kraje nordyckie
40
Marchlewicz, Krzysztof (1971- ). Autor U szczytu potęgi : Wielka Brytania w latach 1815-1914 / Krzysztof Marchlewicz. 2019 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(410) Wielka Brytania. Zjednoczone Królestwo
41
Markiewicz, Marcin. Autor Odwilż na prowincji : Białostocczyzna 1956-1960 / Marcin Markiewicz. 2019 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438)A/Z Białystok Historia regionów i miejscowości
42
Momro, Paweł (1985- ). Autor Prezydentura polska w pierwszych latach III RP / Paweł Momro. 2019 BG( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
43

Opozycja i opór społeczny w Polsce po 1956 roku / pod redakcją Tomasza Kozłowskiego, Jana Olaszka i Grzegorza Wołka. 2019 BG( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
44

Prusy Wschodnie : wspólnota wyobrażona / wybór, wstęp i opracowanie Hubert Orłowski i Rafał Żytyniec ; przekład Jerzy Kałążny i Rafał Żytyniec ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Po 2019 BG( 1/ 0)

94(438) HISTORIA POLSKI
45
Paszyński, Wojciech (1985- ). Autor Wandalia : najstarsza wizja pradziejów Polski / Wojciech Paszyński. 2019 BG( 1/ 0)

94(438).01 Pradzieje. Okres wczesnohistoryczny
46
Person, Katarzyna. Autor Dipisi : Żydzi polscy w amerykańskiej i brytyjskiej strefach okupacyjnych Niemiec, 1945-1948 / Katarzyna Person. 2019 BG( 1/ 0)

94(=411.16) Historia żydowska. Historia narodu żydowskiego
47
Pilarczyk, Piotr Miłosz (1979- ). Autor Sądownictwo Komisji Skarbu Wielkiego Księstwa Litewskiego w sprawach skarbowych (1765-1794) : studium historyczno-prawne / Piotr Miłosz Pilarczyk ; Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. 2019 BG( 1/ 0)

94(438).06 Stanisław August Poniatowski. Rozbiory (1764-1795)
48

Z dziejów polskiej emigracji politycznej po 1939 roku : ludzie, struktury, idee / pod redakcją Patryka Pleskota ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polski 2019 BG( 1/ 0)

94(438)::314.15-026.49 Historia emigracji polskiej
49

Białystok w łunie światowej pożogi wojennej : "Echo Białostockie" 1934 r. red. Antoni Faranowski / opracował Arkadiusz Puchalski. 2019 BG( 1/ 0)

94(438)A/Z Białystok Historia regionów i miejscowości
50
Słodowy, Katarzyna. Autor Smoleńsk 1609-1611 / Katarzyna Słodowy. 2019 BG( 1/ 0)

94(470+571) Rosja. Federacja Rosyjska
51

Uczelnie w służbie społeczeństwa : Tomaszowice 17-18 listopada 2018 / pod redakcją Lucjana Suchanka. 2019 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

94(438)::008 Historia kultury polskiej
52
Świtalska, Anna (1981- ). Autor Fortyfikacje łuku białostockiego 1940-1941 : 68 Grodzieński Rejon Umocniony, 66 Osowiecki Rejon Umocniony, 64 Zambrowski Rejon Umocniony, 62 Brzeski Rejon Umocniony (PL) / Grupa Badawcza Kriepo 2019 BG( 1/ 0)

94(438)A/Z Białystok (region) Historia regionów i miejscowości
53
Teterycz-Puzio, Agnieszka (1971- ). Autor Konrad I Mazowiecki : kniaź wielki lacki (1187/89-31 sierpnia 1247) / Agnieszka Teterycz-Puzio. 2019 BG( 1/ 0)

94(438).02 Dynastia Piastów i Andegawenów (ok. 960-1386)
54

Projekt edukacyjny: "Miasto Gdynia w okresie II wojny światowej". T. 2 / [opracowanie merytoryczne, pozyskiwanie danych Ryszard Toczek] ; Wydział Współpracy i Analiz Samorządowych UM Gdyni. 2019 BG( 1/ 0)

94(438)A/Z Gdynia Historia regionów i miejscowości
55

Projekt edukacyjny: "Miasto Gdynia w okresie II wojny światowej". T. 1 / opracowanie merytoryczne, pozyskiwanie danych Ryszard Toczek ; Wydział Współpracy i Analiz Samorządowych UM Gdyni. 2019 BG( 1/ 0)

94(438)A/Z Gdynia Historia regionów i miejscowości
56
Tusiński, Piotr (1957- ). Autor Sejm Ustawodawczy Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1922 / Piotr A. Tusiński. 2019 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
57
Tygielski, Wojciech (1953- ). Autor W podróży po Europie : studia z dziejów kultury nowożytnej / Wojciech Tygielski ; redakcja naukowa Anna Kalinowska. 2019 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).04 Królowie elekcyjni (do Sasów włącznie) (1573-1763)
58
Whitewood, Peter. Autor Czystka Stalina w Armii Czerwonej : początki wielkiego terroru / Peter Whitewood ; tłumaczenie: Michał Lipa. 2019 BG( 1/ 0)

94(47+57) ZSRR (do 1991r.). Wspólnota Niepodległych Państw (od 1991 r.)
59
Wierzbicki, Marek (1964- ). Autor Człowiek z Polski : prezydent RP Kazimierz Aleksander Sabbat (1913-1989) i polska emigracja niepodległościowa / Marek Wierzbicki ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeci 2019
94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
60

Lustracja ceł i myt małopolskich z 1565 roku / wydała Bożenna Wyrozumska ; przy współpracy Marcina Starzyńskiego ; indeksy opracowała Patrycja Wiencierz ; Polska Akademia Umiejętności. 2019 BG( 1/ 0)

94(438)A/Z Małopolska
61
Zborowska, Agata. Autor Życie rzeczy w powojennej Polsce / Agata Zborowska. 2019 BG( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
62
Zechenter, Anna (1959- ). Autor Zagłada Polaków w Związku Sowieckim : od przewrotu bolszewickiego do "operacji polskiej" / Anna Zechenter. 2019
94(47+57) ZSRR (do 1991r.). Wspólnota Niepodległych Państw (od 1991 r.)
63
Żurek, Piotr (1971- ). Autor Słowenia w walce o niepodległość (1980-1992) : wyjść z cienia Jugosławii / Piotr Żurek. 2019 BG( 1/ 0)

94(4) HISTORIA EUROPY
64
Adamczyk, Dariusz (historia). Autor Srebro i władza : trybuty i handel dalekosiężny a kształtowanie się państwa piastowskiego i państw sąsiednich w latach 800-1100 / Dariusz Adamczyk ; tłumaczenie Agnieszka Gadzała. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

94(438).02 Dynastia Piastów i Andegawenów (ok. 960-1386)
65
Ambrosiewicz, Maciej. Autor Wigry : historia miejsca i ludzi / Maciej Ambrosiewicz. 2018 BG( 1/ 0)

94(438)A/Z Wigry Historia regionów i miejscowości
66
Artymowski, Stefan. Autor Ku jedności : listopad 1918 roku / Stefan Artymowski, Paweł Bezak. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).07 Okres zaborów (1795-1918)
67

Przeszłość w kulturze średniowiecznej Polski. 1 / redakcja naukowa Jacek Banaszkiewicz, Andrzej Dąbrówka, Piotr Węcowski. 2018 BG( 1/ 0)

94(438)::008 Historia kultury polskiej
68
Banaszkiewicz, Jacek (1947- ). Autor W stronę rytuałów i Galla Anonima / Jacek Banaszkiewicz. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(4) HISTORIA EUROPY
69

Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944-1956 : słownik biograficzny. T. 5 / pod redakcją Kazimierza Krajewskiego ; autorzy Mariusz Bechta [i 61 pozostałych] ; komitet redakcyjny Tomasz Bal 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438)(03) Historia Polski - słowniki, encyklopedie, atlasy
70

Sowieckie obozy dla jeńców wojennych i internowanych 1939-1956 : przykłady wybranych narodów / pod redakcją Jerzego Bednarka i Dariusza Roguta. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

94(47+57) ZSRR (do 1991r.). Wspólnota Niepodległych Państw (od 1991 r.)
71

Kultury Żydów : nowa historia. 1, Śródziemnomorskie początki / redakcja David Biale ; przekład Mirosław Wójcik. 2018 BG( 1/ 0)

94(=411.16) Historia żydowska. Historia narodu żydowskiego
72
Błachnio, Jan (1992- ). Autor Kraśnik 1914 / Jan Błachnio. 2018 BG( 1/ 0)

94(438).078 I wojna światowa 1914-1918
73
Błasiak, Wojciech (1952- ). Autor Zaprzepaszczona rewolucja : robotnicza rewolucja społeczna "Solidarności" : podłoże, przyczyny, przebieg, skutki i konsekwencje : [w trzech studiach] / Wojciech Błasiak. 2018 BG( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
74
Błażejowska, Justyna (1983- ). Autor Opozycja antyreżimowa w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w latach 1956-1989 / Justyna Błażejowska. 2018 BG( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
75
Błażewicz, Zbigniew (nauki wojskowe). Autor Półwysep Krymski : strategiczny element relacji rosyjsko-ukraińskich / Zbigniew Błażewicz, Piotr Krzykowski, Marek Żyła ; Akademia Sztuki Wojennej. 2018 BG( 1/ 0)

94(470+571) Rosja. Federacja Rosyjska
76

Studia z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej / redakcja naukowa: Wiesław Bondyra, Dariusz Kupisz, Jerzy Ternes, Leszek Wierzbicki. 2018 BG( 1/ 0)

94(4) HISTORIA EUROPY
77

Wielka Wojna w polskiej korespondencji zatrzymanej przez cenzurę austro-węgierską : materiały polskich grup cenzury z lat 1914-1918. T. 4 / kwerenda, wstęp, opracowanie i przypisy Paweł Brud 2018 BG( 1/ 0)

94(438).078 I wojna światowa 1914-1918
78

Wielka Wojna w polskiej korespondencji zatrzymanej przez cenzurę austro-węgierską : materiały polskich grup cenzury z lat 1914-1918. T. 3 / kwerenda, wstęp, opracowanie i przypisy Paweł Brud 2018 BG( 1/ 0)

94(438).078 I wojna światowa 1914-1918
79

Wielka Wojna w polskiej korespondencji zatrzymanej przez cenzurę austro-węgierską : materiały polskich grup cenzury z lat 1914-1918. T. 2 / kwerenda, wstęp, opracowanie i przypisy Paweł Brud 2018 BG( 1/ 0)

94(438).078 I wojna światowa 1914-1918
80

Wielka Wojna w polskiej korespondencji zatrzymanej przez cenzurę austro-węgierską : materiały polskich grup cenzury z lat 1914-1918. T. 1 / kwerenda, wstęp, opracowanie i przypisy Paweł Brud 2018 BG( 1/ 0)

94(438).078 I wojna światowa 1914-1918
81

Wielka Wojna w polskiej korespondencji zatrzymanej przez cenzurę austro-węgierską : materiały polskich grup cenzury z lat 1914-1918. T. 5 / zestawili i opracowali Jerzy Z. Pająk i Marta Sala 2018 BG( 1/ 0)

94(438).078 I wojna światowa 1914-1918
82

Między solidaryzmem a niepodległością : myśl polityczna Solidarności Walczącej / redakcja naukowa Krzysztof Brzechczyn ; Oddziałowe Biuro Badań Historycznych w Poznaniu. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
83
Brzezińska, Anna (1981- ). Autor Spór o średniowiecze : z rozważań nad tożsamością kulturową Europy : Jacques Le Goff, Jerzy Kłoczowski, Aron Guriewicz / Anna M. Brzezińska. 2018 BG( 1/ 0)

94(4) HISTORIA EUROPY
84
Buczyło, Andrzej. Autor Przywileje królewskiego miasta Łosic 1505-1779 / Andrzej Buczyło, Jarosław Zawadzki ; tłumaczenie dokumentów Jarosław Zawadzki, Rafał Górny. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438)A/Z Łosice Historia regionów i miejscowości
85
Bugowski, Radosław (1985- ). Autor Miasto w ruchu : studium z dziejów przemieszczania na przykładzie społeczeństwa Torunia 1891-1939 / Radosław Bugowski ; Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. 2018 BG( 1/ 0)

94(438)A/Z Toruń Historia regionów i miejscowości
86
Butkiewicz, Tomasz. Autor Napola : młoda elita Adolfa Hitlera / Tomasz Butkiewicz. 2018 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(430) Niemcy. Republika Federalna Niemiec
87

600 lat miasta Łomży w dokumencie archiwalnym / opracowanie Danuta Bzura. 2018 BG( 1/ 0)

94(438)A/Z Łomża Historia regionów i miejscowości
88

Komunizm : idee i praktyki w Polsce 1944-1989 / pod redakcją Katarzyny Chmielewskiej, Agnieszki Mrozik i Grzegorza Wołowca. 2018 BG( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
89

Inteligencja polska w świecie / redakcja Zygmunt Kolenda, Hubert Chudzio, Dorota Praszałowicz. 2018 BG( 1/ 0)

94(438)::314.15-026.49 Historia emigracji polskiej
90
Chwalba, Andrzej (1949- ). Autor Wielka Wojna Polaków 1914-1918 / Andrzej Chwalba. 2018 BG( 2/ 0)

94(438).07 Okres zaborów (1795-1918)
91
Chwalba, Andrzej (1949- ). Autor Legiony Polskie 1914-1918 / Andrzej Chwalba. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).07 Okres zaborów (1795-1918)
92
Cieśla, Maria (historia). Autor Kupcy, arendarze i rzemieślnicy : różnorodność zawodowa Żydów w Wielkim Księstwie Litewskim w XVII i XVIII w. / Maria Cieśla. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(=411.16) Historia żydowska. Historia narodu żydowskiego
93

Stefan Wyszyński wobec oporu społecznego i opozycji 1945-1981 / redakcja naukowa Ewa K. Czaczkowska. 2018 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
94
Czechowski, Janusz (1956- ). Autor Gdynia i Wolne Miasto Gdańsk w politycznej, gospodarczej i kulturalnej perspektywie II Rzeczypospolitej / Janusz Czechowski ; Akademia Pomorska w Słupsku. 2018 BG( 1/ 0)

94(438)A/Z Gdańsk Historia regionów i miejscowości
95

Jagiellonowie i ich świat : centrum a peryferie w systemie władzy Jagiellonów / pod redakcją Bożeny Czwojdrak, Jerzego Sperki i Piotra Węcowskiego ; [tłumaczenia streszczeń Aleksandra Rodz 2018 BG( 1/ 0)

94(438).03 Dynastia Jagiellonów (1386-1572)
96

1968 marzec : fakty, wydarzenia, interpretacje / pod redakcją Arkadiusza Czwołka, Sylwii Galij-Skarbińskiej i Wojciecha Polaka. 2018 BG( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
97
Câpkova, Ganna Ìvanaǔna (1985- ). Autor Mestečki Belarusi : ètnologičeskoe issledovanie / A. I. Tâpkova ; Nacionalʹnaâ Akademiâ Nauk Belarusi. Centr issledovanij belorusskoj kulʹtury, âzyka i literatury. 2018 BG( 1/ 0)

94(476) Białoruś
98

Polska, Ruś i Węgry : X-XIV wiek / redakcja: Dariusz Dąbrowski, Adrian Jusupović, Teresa Maresz. 2018 BG( 1/ 0)

94(438).02 Dynastia Piastów i Andegawenów (ok. 960-1386)
99
Dajnowicz, Małgorzata (1968- ). Autor Autor koncepcji Słownik biograficzny kobiet kultury : Białystok i województwo podlaskie. Cz. 2 / Małgorzata Dajnowicz, Maria Bauchrowicz-Tocka, Wiesław Wróbel ; koncepcja tomu Małgorzata Dajnowicz. 2018 BG( 1/ 0)

94(438)(03) Historia Polski - słowniki, encyklopedie, atlasy

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia realizuje zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego