Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "94*100*’’1939/1945’’" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 578 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1

Wołyń i Galicja "za drugiego sowieta" / redaktorzy tomu Łukasz Adamski, Grzegorz Hryciuk ; przekład z języka rosyjskiego i ukraińskiego Tomasz Ambroziak. 2019 BG( 1/ 0)

94(100)’’1939/1945’’ II wojna światowa
2

Wołyń i Galicja Wschodnia pod okupacją niemiecką 1943-1944 / redaktorzy Łukasz Adamski, Grzegorz Hryciuk ; przekład z języka rosyjskiego i ukraińskiego Łukasz Adamski [i 5 innych]. 2019 BG( 1/ 0)

94(100)’’1939/1945’’ II wojna światowa
3
Cesarani, David (1956-2015). Autor Ostateczne rozwiązanie : losy Żydów w latach 1933-1949 / David Cesarani ; przełożyli Katarzyna Bażyńska-Chojnacka, Piotr Chojnacki. 2019 BG( 1/ 0)

94(100)’’1939/1945’’ Holocaust II wojna światowa - prześladowania i zagłada Żydów
4
Eder, Jacob S. Autor Lęk przed Holocaustem : Republika Federalna Niemiec a amerykańska pamięć o Holocauście od lat 70. XX wieku / Jacob S. Eder ; tłumaczenie Maciej Antosiewicz ; Instytut Pileckiego. 2019 BG( 2/ 0)

94(100)’’1939/1945’’ Holocaust
5
Grzybowski, Przemysław. Autor Śmiech życia i śmierci : od osobistych historii po edukację do pamięci o okupacji, gettach i obozach koncentracyjnych / Przemysław Paweł Grzybowski. 2019 BG( 1/ 0)

94(100)’’1939/1945’’ Holocaust II wojna światowa - prześladowania i zagłada Żydów
6
Kowalska-Leder, Justyna (1975- ). Autor Nie wiem, jak ich mam cenić... : strefa ambiwalencji w świadectwach Polaków i Żydów / Justyna Kowalska-Leder. 2019 BG( 1/ 0)

94(100)’’1939/1945’’ Holocaust II wojna światowa - prześladowania i zagłada Żydów
7

Jałta : rzeczywistość, mit i pamięć / pod redakcją Sławomira Łukasiewicza. 2019 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(100)’’1939/1945’’ II wojna światowa
8

Relacje o pomocy udzielanej Żydom przez Polaków w latach 1939-1945. T. 1, Dystrykt warszawski Generalnego Gubernatorstwa / wybór i opracowanie Sebastian Piątkowski ; Instytut Pamięci Narodowe 2019 BG( 1/ 1)

94(100)’’1939/1945’’ Holocaust II wojna światowa - prześladowania i zagłada Żydów
9

Auschwitz w okowach polityki : Międzynarodowy Komitet Oświęcimski w latach 1954-1970 : wybór dokumentów / wstęp, wprowadzenie i opracowanie Piotr Trojański. 2019 BG( 1/ 0)

94(100)’’1939/1945’’ Holocaust II wojna światowa - prześladowania i zagłada Żydów
10
Denkiewicz-Szczepaniak, Emilia (1947- ). Autor Polska siła robocza w Organizacji Todta w Norwegii i Finlandii w latach 1941-1945 / Emilia Denkiewicz-Szczepaniak. 2018 BG( 1/ 0)

94(100)’’1939/1945’’ II wojna światowa
11
Forecki, Piotr (1978- ). Autor Po Jedwabnem : anatomia pamięci funkcjonalnej / Piotr Forecki. 2018 BG( 1/ 0)

94(100)’’1939/1945’’ Holocaust II wojna światowa - prześladowania i zagłada Żydów
12

Dalej jest noc : losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski. T. 2 / pod redakcją Barbary Engelking i Jana Grabowskiego. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(100)’’1939/1945’’ Holocaust II wojna światowa - prześladowania i zagłada Żydów
13

Dalej jest noc : losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski. T. 1 / pod redakcją Barbary Engelking i Jana Grabowskiego. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(100)’’1939/1945’’ Holocaust II wojna światowa - prześladowania i zagłada Żydów
14
Grzybowski, Adam (dziennikarz). Autor Na wolność przez Lizbonę : ostatnie okręty polskich nadziei / Adam Grzybowski we współpracy z Jackiem Tebinką ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Pol 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(100)’’1939/1945’’ II wojna światowa
15
Lehnstaedt, Stephan (1980- ). Autor Czas zabijania : Bełżec, Sobibór, Treblinka i Akcja Reinhardt / Stephan Lahnstaedt ; przełożył Bartosz Nowacki. 2018 BG( 1/ 0)

94(100)’’1939/1945’’ Holocaust II wojna światowa - prześladowania i zagłada Żydów
16
Małczyński, Jacek. Autor Krajobrazy zagłady : perspektywa historii środowiskowej / Jacek Małczyński. 2018 BG( 1/ 0)

94(100)’’1939/1945’’ Holocaust II wojna światowa - prześladowania i zagłada Żydów
17
Mędykowski, Witold. Autor Wydawca W cieniu gigantów : pogromy 1941 r. w byłej sowieckiej strefie okupacyjnej / Witold W. Mędykowski. 2018 BG( 1/ 0)

94(100)’’1939/1945’’ Holocaust II wojna światowa - prześladowania i zagłada Żydów
18
Person, Katarzyna. Autor Policjanci : wizerunek Żydowskiej Służby Porządkowej w getcie warszawskim / Katarzyna Person. 2018 BG( 1/ 0)

94(100)’’1939/1945’’ Holocaust II wojna światowa - prześladowania i zagłada Żydów
19
Rees, Laurence (1957- ). Autor Holokaust : nowa historia / Laurence Rees ; przełożył Łukasz Praski. 2018 BG( 1/ 0)

94(100)’’1939/1945’’ Holocaust II wojna światowa - prześladowania i zagłada Żydów
20
Wilczyński, Chaskiel (1892-1943). Autor Pisma Chaskiela Wilczyńskiego / opracowali Eleonora Bergman, Tadeusz Epsztein ; przekłady Tadeusz Epsztein, Magdalena Siek. 2018 BG( 1/ 0)

94(100)’’1939/1945’’ Holocaust II wojna światowa - prześladowania i zagłada Żydów
21

Żydowska Samopomoc Społeczna w Warszawie (1939-1943) / opracowały Aleksandra Bańkowska, Maria Ferenc Piotrowska ; [przekłady Sara Arm, Aleksandra Bańkowska, Daria Boniecka-Stępień, Maja G 2017 BG( 1/ 0)

94(100)’’1939/1945’’ Holocaust II wojna światowa - prześladowania i zagłada Żydów
22
Bartosik, Igor. Autor "Biały domek" : historia zagłady w bunkrze II / Igor Bartosik, Łukasz Martyniak. 2017 BG( 1/ 0)

94(100)’’1939/1945’’ Holocaust II wojna światowa - prześladowania i zagłada Żydów
23
Dobrosielski, Paweł. Autor Spory o Grossa : polskie problemy z pamięcią o Żydach / Paweł Dobrosielski. 2017 BG( 1/ 0)

94(100)’’1939/1945’’ Holocaust II wojna światowa - prześladowania i zagłada Żydów
24

Elity i przedstawiciele społeczności żydowskiej podczas II wojny światowej / pod redakcją Martyny Grądzkiej-Rejak i Aleksandry Namysło ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrod 2017 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(100)’’1939/1945’’ Holocaust II wojna światowa - prześladowania i zagłada Żydów
25
Huberband, Szymon (1909-1942). Autor Pisma rabina Szymona Huberbanda / opracowała Anna Ciałowicz ; redakcja naukowa Eleonora Bergman, Anna Ciałowicz ; przekłady Anna Ciałowicz, Magdalena Siek ; Żydowski Instytut Historyczny im. 2017 BG( 1/ 0)

94(100)’’1939/1945’’ Holocaust II wojna światowa - prześladowania i zagłada Żydów
26
Kalonimus Kalmish ben Elimelekh (1889-1943). Autor Pisma rabina Kalonimusa Kalmana Szapiry / opracowała Marta Dudzik-Rudkowska ; przekłady z j. hebrajskiego i indeksy Marta Dudzik-Rudkowska ; przekłady z j. aramejskiego, konsultacje przy przek 2017 BG( 1/ 0)

94(100)’’1939/1945’’ Holocaust II wojna światowa - prześladowania i zagłada Żydów
27

Ślady Holokaustu w imaginarium kultury polskiej / redakcja Justyna Kowalska-Leder, Paweł Dobrosielski, Iwona Kurz, Małgorzata Szpakowska. 2017 BG( 1/ 0)

94(100)’’1939/1945’’ Holocaust II wojna światowa - prześladowania i zagłada Żydów
28
Nowicka-Franczak, Magdalena. Niechciana debata : spór o książki Jana Tomasza Grossa / Magdalena Nowicka-Franczak. 2017 BG( 1/ 0)

94(100)’’1939/1945’’ Holocaust II wojna światowa - prześladowania i zagłada Żydów
29
Opoczyński, Perec (1892-1943). Autor Pisma Pereca Opoczyńskiego / opracowała Monika Polit ; przekłady Daria Boniecka-Stępień, Agnieszka Jawor-Polak, Michał Koktysz, Monika Polit, Jacek Sawicki ; konsultacje Małgorzata Kordowic 2017 BG( 1/ 0)

94(100)’’1939/1945’’ Holocaust II wojna światowa - prześladowania i zagłada Żydów
30
Winstone, Martin. Miejsca Holocaustu w Europie / Martin Winstone ; przełożył Michał Kompanowski. 2017 BG( 1/ 0)

94(100)’’1939/1945’’ Holocaust II wojna światowa - prześladowania i zagłada Żydów
31

Utwory literackie z getta warszawskiego / opracowali Agnieszka Żółkiewska, Marek Tuszewicki ; przekłady Sara Arm, Anna Ciałowicz, Maja Gąssowska, Aleksandra Geller, Michał Koktysz, Agata Ko 2017 BG( 1/ 0)

94(100)’’1939/1945’’ Holocaust II wojna światowa - prześladowania i zagłada Żydów
32
Bauer, Yehuda. Przemyśleć Zagładę / Yehuda Bauer ; przekład z języka angielskiego Jerzy Giebułtowski, Janusz Surewicz. 2016 BG( 1/ 0)

94(100)’’1939/1945’’ Holocaust II wojna światowa - prześladowania i zagłada Żydów
33

Prasa getta warszawskiego : Poalej Syjon Lewica i Poalej Syjon Prawica / opracowali Eleonora Bergman, Tadeusz Epsztein, Maciej Wójcicki ; [przekłady Anna Ciałowicz, Agata Kondrat, Magdalena Sie 2016 BG( 1/ 0)

94(100)’’1939/1945’’ Holocaust II wojna światowa - prześladowania i zagłada Żydów
34
Błażejewska, Sandra. Wołyń 1943 : antypolska akcja OUN-UPA w województwie wołyńskim / Sandra Błażejewska ; [przedmowa ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski]. 2016 BG( 1/ 0)

94(100)’’1939/1945’’ II wojna światowa
35
Cebulski, Tomasz. Auschwitz po Auschwitz : polityczne i międzynarodowe aspekty funkcjonowania Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau 1980-2010 / Tomasz Cebulski. 2016 BG( 1/ 0)

94(100)’’1939/1945’’ Holocaust II wojna światowa - prześladowania i zagłada Żydów
36

Poles saving Jews during world war II / [edited by Katarzyna Cegielska, Zdzisław Klafka CSsR ; translations Igor Wysocki, Robert Kurek]. 2016 BG( 1/ 0)

94(100)’’1939/1945’’ Holocaust II wojna światowa - prześladowania i zagłada Żydów
37

Prasa getta warszawskiego : Bund i Cukunft / Cz. 1 Bund - opracowała Martyna Rusiniak-Karwat, Cz. 2 Cukunft - opracowała Alicja Jarkowska-Natkaniec ; [przekłady Anna Ciałowicz, Agata Kondrat, 2016 BG( 1/ 0)

94(100)’’1939/1945’’ Holocaust II wojna światowa - prześladowania i zagłada Żydów
38

Getto warszawskie. Cz. 1 / redakcja naukowa Tadeusz Epsztein, Katarzyna Person ; [opracowanie dokumentów Izabela Łach, Katarzyna Person, Michał Trębacz, Justyna Majewska, Dagmara Swałtek, Zof 2016 BG( 1/ 0)

94(100)’’1939/1945’’ Holocaust II wojna światowa - prześladowania i zagłada Żydów
39

Getto warszawskie. Cz. 2 / redakcja naukowa Tadeusz Epsztein ; [opracowanie dokumentów Tadeusz Epsztein, Alicja Jarkowska-Natkaniec, Izabela Łach, Justyna Majewska, Agnieszka Reszka, Monika Tara 2016 BG( 1/ 0)

94(100)’’1939/1945’’ Holocaust II wojna światowa - prześladowania i zagłada Żydów
40

Prasa getta warszawskiego: wiadomości z nasłuchu radiowego / opracowali Maria Ferenc Piotrowska, Franciszek Zakrzewski ; Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma ; [transkrypcje M 2016 BG( 1/ 0)

94(100)’’1939/1945’’ Holocaust II wojna światowa - prześladowania i zagłada Żydów
41
Kubicki, Tomasz K. Pod obuchem zagłady : Polacy i Żydzi pod okupacją niemiecką 1939-1942 / Tomasz Kubicki. 2016 BG( 1/ 0)

94(100)’’1939/1945’’ Holocaust II wojna światowa - prześladowania i zagłada Żydów
42
Medzini, Meron. Autor Under the shadow of the rising sun : Japan and the Jews during the Holocaust era / Meron Medzini. 2016 BG( 1/ 0)

94(100)’’1939/1945’’ Holocaust II wojna światowa - prześladowania i zagłada Żydów
43

Sprawiedliwość, zemsta i rewolucja : rozliczenia z wojną i okupacją w Europie Środkowo-Wschodniej / redakcja naukowa Andrzej Paczkowski. 2016 BG( 1/ 0)

94(100)’’1939/1945’’ II wojna światowa
44

Prasa getta warszawskiego: radykalna lewica niesyjonistyczna / opracowali Piotr Laskowski, Sebastian Matuszewski ; Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma ; [przekłady Magdalena S 2016 BG( 1/ 0)

94(100)’’1939/1945’’ Holocaust II wojna światowa - prześladowania i zagłada Żydów
45
Sieradzka, Agnieszka. Lagermuseum : muzeum obozowe w KL Auschwitz / Agnieszka Sieradzka. 2016 BG( 1/ 0)

94(100)’’1939/1945’’ II wojna światowa
46
Sofsky, Wolfgang (1952- ).. Ustrój terroru : obóz koncentracyjny / Wolfgang Sofsky ; przekład z języka niemieckiego Małgorzata Łukasiewicz. 2016 BG( 1/ 0)

94(100)’’1939/1945’’ Holocaust II wojna światowa - prześladowania i zagłada Żydów
47
Wachsmann, Nikolaus (1971- ).. KL : historia nazistowskich obozów koncentracyjnych / Nikolaus Wachsmann ; z angielskiego przełożył Maciej Antosiewicz. 2016 BG( 1/ 0)

94(100)’’1939/1945’’ Holocaust II wojna światowa - prześladowania i zagłada Żydów
48

OUN, UPA i zagłada Żydów / pod redakcją Andrzeja A. Zięby. 2016 BG( 1/ 0)

94(100)’’1939/1945’’ Holocaust II wojna światowa - prześladowania i zagłada Żydów
49

Prasa getta warszawskiego: Hechaluc-Dror i Gordonia / opracowali Piotr Laskowski, Sebastian Matuszewski ; Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma ; [przekłady Eleonora Bergman, Da 2015 BG( 1/ 0)

94(100)’’1939/1945’’ Holocaust II wojna światowa - prześladowania i zagłada Żydów
50
Buruma, Ian (1951- ).. Rok zerowy : historia roku 1945 / Ian Buruma ; tłumaczyła Klaudyna Michałowicz. 2015 BG( 1/ 0)

94(100)’’1939/1945’’ II wojna światowa
51

Ruch oporu w Europie 1939-1945 / pod redakcją Philipa Cooke’a i Bena H. Shepherda ; przekład z angielskiego Tomasz Prochenka i Michał Wasilewski. 2015 BG( 1/ 0)

94(100)’’1939/1945’’ II wojna światowa
52
Fritz, Stephen G. (1949- ).. Ostkrieg : front wschodni - wojna na wyniszczenie / Stephen G. Fritz ; tłumaczenie Miłosz Młynarz ; redakcja techniczna Dariusz Marszałek. 2015 BG( 1/ 0)

94(100)’’1939/1945’’ II wojna światowa
53
Gibaszewski, Krzysztof (1986- ).. Hasag : historia obozu pracy przymusowej w Skarżysku-Kamiennej / Krzysztof Gibaszewski. 2015 BG( 1/ 0)

94(100)’’1939/1945’’ Holocaust II wojna światowa - prześladowania i zagłada Żydów
54

Obozy pracy przymusowej / opracowała Marta Janczewska ; [przekłady Sara Arm, Daria Boniecka, Anna Ciałowicz, Piotr Kendziorek, Magdalena Siek, Marcin Urynowicz, Maciej Wójcicki ; indeksy Marta 2015 BG( 1/ 0)

94(100)’’1939/1945’’ Holocaust II wojna światowa - prześladowania i zagłada Żydów
55

Rada Pomocy Żydom "Żegota" przy Pełnomocniku Rządu RP na Kraj i Referat Żydowski "Żegota" Departamentu Spraw Wewnętrznych Delegatury Rządu RP na Kraj : dokumenty z zasobu Archiwum Akt Nowy 2015 BG( 1/ 0)

94(100)’’1939/1945’’ Holocaust II wojna światowa - prześladowania i zagłada Żydów
56
Pegler, Martin (1954- ).. Snajperzy drugiej wojny światowej : praca zbiorowa / [autorzy tekstów: Martin Pegler, Adrian Gilbert, Tom C. McKenney, Dan Mills, Roger Moorhouse, Tim Newark, Charles W. Sasser, Mark Spicer, Ler 2015 BG( 1/ 0)

94(100)’’1939/1945’’ II wojna światowa
57

Dzienniki z getta warszawskiego / opracowali Katarzyna Person, Zofia Trębacz, Michał Trębacz ; Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma ; [przekłady Sara Arm, Aleksandra Bańkow 2015 BG( 1/ 0)

94(100)’’1939/1945’’ Holocaust II wojna światowa - prześladowania i zagłada Żydów
58

Women and the Holocaust : new perspectives and challenges / [edited by] Andrea Pető, Louise Hecht, Karolina Krasuska. 2015 BG( 1/ 0)

94(100)’’1939/1945’’ Holocaust II wojna światowa - prześladowania i zagłada Żydów
59
Pryłucki, Cwi (1862-1942).. Wspomnienia (1905-1939) / Cwi Pryłucki opracowała Joanna Nalewajko-Kulikov ; [przekład Agata Kondrat] ; Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma. 2015 BG( 1/ 0)

94(100)’’1939/1945’’ Holocaust II wojna światowa - prześladowania i zagłada Żydów
60

Opór i walka z faszyzmem w latach 1939-1945 / redakcja: Janusz Roszkowski, wybór: Janusz Roszkowski, Jerzy Diatłowicki. 2015 BG( 1/ 0)

94(100)’’1939/1945’’ Holocaust II wojna światowa - prześladowania i zagłada Żydów
61

Pamięć i odpowiedzialność : dziedzictwo Jana Karskiego / pod redakcją Eugeniusza Smolara. 2015 BG( 1/ 0)

94(100)’’1939/1945’’ Holocaust II wojna światowa - prześladowania i zagłada Żydów
62
Snyder, Timothy (1969- ).. Czarna ziemia : holokaust jako ostrzeżenie / Timothy Snyder ; przekład Bartłomiej Pietrzyk. 2015 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(100)’’1939/1945’’ Holocaust II wojna światowa - prześladowania i zagłada Żydów
63

Prasa getta warszawskiego: ugrupowania prawicowe / opracował Marcin Urynowicz ; Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma ; [przekłady Marcin Urynowicz]. 2015 BG( 1/ 0)

94(100)’’1939/1945’’ Holocaust II wojna światowa - prześladowania i zagłada Żydów
64

Zeitenwende 1944 : Symposium 7. November 2014 : Acta / Heeresgeschichtliches Museum Wien (Hg.). 2015 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

94(100)’’1939/1945’’ II wojna światowa
65
Buttar, Prit. Między mocarstwami : walka o kraje bałtyckie podczas II wojny światowej / Prit Buttar ; przeł. Katarzyna Bażyńska-Chojnacka i Piotr Chojnacki. 2014 BG( 1/ 0)

94(100)’’1939/1945’’ II wojna światowa
66
Cała, Alina (1953- ).. Ochrona bezpieczeństwa fizycznego Żydów w Polsce powojennej : komisje specjalne przy Centralnym Komitecie Żydów w Polsce / Alina Cała. 2014 BG( 1/ 0)

94(100)’’1939/1945’’ Holocaust II wojna światowa - prześladowania i zagłada Żydów
67
Chomiuk, Józef (1908-1978).. Monte Cassino : bitwa sześciu narodów = Monte Cassino : the battle of six nations / Józef Chomiuk. 2014 BG( 1/ 0)

94(100)’’1939/1945’’ II wojna światowa
68
Datner, Szymon (1902-1989).. Walka i zagłada białostockiego ghetta / [Szymon Datner ; red. nauk. tekstu źródłowego Ewa Rogalewska]. 2014 BG( 2/ 0)

94(100)’’1939/1945’’ Holocaust II wojna światowa - prześladowania i zagłada Żydów
69
Deselaers, Manfred (1955- ).. "I nigdy oskarżony nie miał wyrzutów sumienia?" : biografia Rudolfa Hössa, komendanta Auschwitz, a kwestia jego odpowiedzialności przed Bogiem i ludźmi / Manfred Deselaers ; z niem. przeł. 2014 BG( 1/ 0)

94(100)’’1939/1945’’ Holocaust II wojna światowa - prześladowania i zagłada Żydów
70

Wrzesień 1939. Listy kaliskie. Listy płockie / oprac. Tadeusz Epsztein, Justyna Majewska, Aleksandra Bańkowska ; [przekł. Sara Arm et al.] ; Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelb 2014 BG( 1/ 0)

94(100)’’1939/1945’’ Holocaust II wojna światowa - prześladowania i zagłada Żydów
71

Okupowana Europa : podobieństwa i różnice / pod red. Waldemara Grabowskiego ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. 2014 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(100)’’1939/1945’’ II wojna światowa
72
Hera, Janina (1940- ).. Polacy ratujący Żydów : słownik / Janina Hera ; Komitet dla Upamiętnienia Polaków Ratujących Żydów. 2014 BG( 1/ 0)

94(100)’’1939/1945’’ Holocaust II wojna światowa - prześladowania i zagłada Żydów
73
Hilberg, Raul (1926-2007).. Zagłada Żydów europejskich. T. 3 / Raul Hilberg ; przeł. Jerzy Giebułtowski. 2014 BG( 1/ 0)

94(100)’’1939/1945’’ Holocaust II wojna światowa - prześladowania i zagłada Żydów
74
Hilberg, Raul (1926-2007).. Zagłada Żydów europejskich. T. 2 / Raul Hilberg ; przeł. Jerzy Giebułtowski. 2014 BG( 1/ 0)

94(100)’’1939/1945’’ Holocaust II wojna światowa - prześladowania i zagłada Żydów
75
Hilberg, Raul (1926-2007).. Zagłada Żydów europejskich. T. 1 / Raul Hilberg ; przeł. Jerzy Giebułtowski. 2014 BG( 1/ 0)

94(100)’’1939/1945’’ Holocaust II wojna światowa - prześladowania i zagłada Żydów
76

Rada Żydowska w Warszawie (1939-1943) / oprac. Marta Janczewska ; [przekł. Piotr Kendziorek, Sara Arm] ; Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma. 2014 BG( 1/ 0)

94(100)’’1939/1945’’ Holocaust II wojna światowa - prześladowania i zagłada Żydów
77
Jastrzębski, Jarosław (1975- ).. Midway / Jarosław Jastrzębski. 2014 BG( 1/ 0)

94(100)’’1939/1945’’ II wojna światowa
78

Wokół spraw trudnych, bolesnych i zapomnianych : studia i szkice / pod red. Elżbiety Kowalczyk [et al.]. 2014 BG( 1/ 0)

94(100)’’1939/1945’’ II wojna światowa
79

Czy mamy coś nowego do powiedzenia? : II wojna światowa w badaniach młodych historyków / pod red. Małgorzaty Krupeckiej i Katarzyny Utrackiej ; [Instytut Nauk Historycznych UKSW]. 2014 BG( 1/ 0)

94(100)’’1939/1945’’ II wojna światowa
80
Kwieciński, Wojciech (1972- ).. Polscy robotnicy przymusowi w regionie bielefeldzkim podczas drugiej wojny światowej (1939-1945) / Wojciech Kwieciński. 2014 BG( 1/ 0)

94(100)’’1939/1945’’ II wojna światowa
81
Neitzel, Sönke (1968- ).. Żołnierze : protokoły walk, zabijania i umierania / Sönke Neitzel, Harald Welzer ; [przekł. Viktor Grotowicz]. 2014 BG( 1/ 0)

94(100)’’1939/1945’’ II wojna światowa
82
Nicholas, Lynn H. Grabież Europy : losy dzieł sztuki w Trzeciej Rzeszy i podczas II wojny światowej / Lynn H. Nicholas ; przeł. Barbara Sławomirska. 2014 BG( 1/ 0)

94(100)’’1939/1945’’ II wojna światowa
83

Kolekcja Hersza Wassera / oprac. Katarzyna Person ; Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma ; [przekł. Sara Arm, Katarzyna Person, Magdalena Siek]. 2014 BG( 1/ 0)

94(100)’’1939/1945’’ Holocaust II wojna światowa - prześladowania i zagłada Żydów
84
Rączy, Elżbieta. Zagłada Żydów w dystrykcie krakowskim w latach 1939-1945 / Elżbieta Rączy. 2014 BG( 1/ 0)

94(100)’’1939/1945’’ Holocaust II wojna światowa - prześladowania i zagłada Żydów
85

Encyklopedia getta : niedokończony projekt archiwistów z getta łódzkiego / wydali: Krystyna Radziszewska, Ewa Wiatr, Adam Sitarek, Jacek Walicki, Monika Polit ; przy współpracy Piotra Zawils 2014 BG( 1/ 0)

94(100)’’1939/1945’’ Holocaust II wojna światowa - prześladowania i zagłada Żydów
86

Kariera SS-Oberscharführera Hermana Baltruschata 1939-1943 : album fotograficzny funkcjonariusza Einsatzgruppe i Geheime Staatspolizei na ziemiach polskich wcielonych do Rzeszy / red. Jacek Zygmu 2014 WHS( 1/ 0)

94(100)’’1939/1945’’ II wojna światowa
87
Sommer Schneider, Anna (1977- ).. Sze’erit hapleta = Ocaleni z Zagłady : działalność American Jewish Joint Distribution Committee w Polsce w latach 1945-1989 / Anna Sommer Schneider. 2014 BG( 1/ 0)

94(100)’’1939/1945’’ Holocaust II wojna światowa - prześladowania i zagłada Żydów
88
Tec, Nechama (1931- ).. Opór : walka Żydów i Polaków z niemieckim terrorem / Nechama Tec ; z ang. przeł. Jędrzej Polak. 2014 BG( 1/ 0)

94(100)’’1939/1945’’ Holocaust II wojna światowa - prześladowania i zagłada Żydów
89

Auschwitz i Holokaust : edukacja w szkole i w miejscu pamięci / red. nauk. Piotr Trojański. 2014 BG( 1/ 0)

94(100)’’1939/1945’’ Holocaust II wojna światowa - prześladowania i zagłada Żydów
90
Ubertowska, Aleksandra. Holokaust : auto (tanato) grafie / Aleksandra Ubertowska. 2014 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

94(100)’’1939/1945’’ Holocaust II wojna światowa - prześladowania i zagłada Żydów
91

Zanikające blizny : kontrowersje wobec skutków II wojny światowej / red. Jan Waskan, Sławomir Sadowski. 2014 BG( 1/ 0)

94(100)’’1939/1945’’ II wojna światowa
92
Wieliczka-Szarek, Joanna. Bitwy polskich żołnierzy 1940-1944 : Narwik, bitwa o Anglię, Tobruk, Monte Cassino, Falaise, Arnhem / Joanna Wieliczka-Szarkowa ; wstęp Karolina Kaczorowska. 2014 BG( 1/ 0)

94(100)’’1939/1945’’ II wojna światowa
93
Wolf, Diane Lauren (1954- ).. Nie tylko Anna Frank : ukrywane dzieci i ich rodziny w powojennej Holandii / Diane L. Wolf ; przekł. Andrzej Goździkowski. 2014 BG( 1/ 0)

94(100)’’1939/1945’’ Holocaust II wojna światowa - prześladowania i zagłada Żydów
94
Wyszczelski, Lech (1942- ).. Tajna gra mocarstw : wiosna-lato 1939 / Lech Wyszczelski. 2014 BG( 1/ 0)

94(100)’’1939/1945’’ II wojna światowa
95
Żaryn, Jan (1958- ).. Polacy ratujący Żydów : historie niezwykłe / Jan Żaryn, Tomasz Sudoł ; Komitet dla Upamiętnienia Polaków Ratujących Żydów. 2014 BG( 1/ 0)

94(100)’’1939/1945’’ Holocaust II wojna światowa - prześladowania i zagłada Żydów
96

Ludzie i prace "Oneg Szabat" / oprac. Aleksandra Bańkowska, Tadeusz Epsztein ; [przekł. Sara Arm et al.] ; Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma. 2013 BG( 1/ 0)

94(100)’’1939/1945’’ Holocaust II wojna światowa - prześladowania i zagłada Żydów
97
Beevor, Antony (1946- ).. Druga wojna światowa / Antony Beevor ; przekł. Grzegorz Siwek. 2013 BG( 1/ 0)

94(100)’’1939/1945’’ II wojna światowa
98
Bem, Marek (1961- ).. Powstanie w Sobiborze : świadectwa ocalonych z niemieckiego obozu zagłady / Marek Bem. 2013 BG( 1/ 0)

94(100)’’1939/1945’’ Holocaust II wojna światowa - prześladowania i zagłada Żydów
99
Bešanov, Vladimir Vasil’evič (1962- ).. 1945 - rok zwycięstwa / Władimir Bieszanow ; [przekł. Galina Palacz, Andrzej Palacz]. 2013 BG( 1/ 0)

94(100)’’1939/1945’’ II wojna światowa

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2018-2019 zrealizowała zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego