Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "94" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 12678 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1

Miotła Stalina : Polska Północno-Wschodnia i jej pogranicze w czasie obławy augustowskiej w 1945 roku / redaktorzy tomu Łukasz Adamski, Grzegorz Hryciuk, Grzegorz Motyka. 2019 BG( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
2

Słowiańszczyzna z ptasiej perspektywy / redakcja naukowa Magdalena Baer. 2019 BG( 1/ 0)

94(=16) Historia Słowian (od 476 r.)
3
Barcz, Jan (1953- ). Autor Reparacje od Niemiec po drugiej wojnie światowej w świetle prawa międzynarodowego : aspekty prawa i praktyki / Jan Barcz i Jerzy Kranz. 2019 BG( 1/ 0)

94(438).082 II wojna światowa 1939-1944/1945. Zagadnienia ogólne. Działalność polityczna i
4
Barkowski, Robert F. (1963- ). Autor Kijów 1018 / Robert F. Barkowski. 2019 BG( 1/ 0)

94(438).02 Dynastia Piastów i Andegawenów (ok. 960-1386)
5
Bieszk, Janusz. Autor Tłumacz Starożytne królestwo Lehii : kolejne dowody / Janusz Bieszk ; tłumaczenie tekstów z języka łacińskiego - Maciej Rutkowski, tłumaczenie tekstów z języka francuskiego - Janusz Bieszk. 2019 BG( 1/ 0)

94(438).01 Pradzieje. Okres wczesnohistoryczny
6
Bułhak, Władysław (1965- ). Autor Wywiad PRL a Watykan 1962-1978 / Władysław Bułhak ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. 2019 BG( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
7
Cesarani, David (1956-2015). Autor Ostateczne rozwiązanie : losy Żydów w latach 1933-1949 / David Cesarani ; przełożyli Katarzyna Bażyńska-Chojnacka, Piotr Chojnacki. 2019 BG( 1/ 0)

94(100)’’1939/1945’’ Holocaust II wojna światowa - prześladowania i zagłada Żydów
8

W godzinie próby : żołnierze podziemia niepodległościowego w Białostockiem po 1944 roku i ich losy / wybór, wstęp i opracowanie Anna Chmielewska, Jolanta Drozdowska, Justyna Gogolewska. 2019 BG( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
9

Życie codzienne w PRL / pod redakcją Małgorzaty Chomy-Jusińskiej, Marcina Kruszyńskiego, Tomasza Osińskiego. 2019
94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
10
Chwalba, Andrzej (1949- ). Autor 1919 : pierwszy rok wolności / Andrzej Chwalba. 2019 BG( 1/ 0)

94(438).08 Okres od 1918 r.
11

Retoryka, polityka, religia w Pierwszej Rzeczypospolitej : wybrane zagadnienia / redakcja Łukasz Cybulski, Krzysztof Koehler. 2019 BG( 1/ 0)

94(438).04 Królowie elekcyjni (do Sasów włącznie) (1573-1763)
12

Islamska Republika Iranu na arenie międzynarodowej : motywacje i kierunki polityki / pod redakcją Roberta Czuldy. 2019 BG( 1/ 0)

94(=411.21) Historia Arabów
13
Danilecki, Tomasz (1969- ). Autor Między zaangażowaniem, przystosowaniem i sprzeciwem : postawy mieszkańców województwa białostockiego wobec wyborów powszechnych w latach 1957-1969 / Tomasz Danilecki. 2019
94(438)A/Z Białystok (region) Historia regionów i miejscowości
14
Dobroński, Adam (1943- ). Autor Białystok 1920 / Adam Dobroński, Marek Gajewski. 2019 BG( 2/ 0)

94(438)A/Z Białystok Historia regionów i miejscowości
15
Dubicki, Tadeusz (1948- ). Autor Oficerowie wywiadu WP i PSZ w latach 1939-1945 : słownik biograficzny. T. 4 / Tadeusz Dubicki, Andrzej Suchcitz. 2019 BG( 1/ 0)

94(438).082 II wojna światowa 1939-1944/1945. Zagadnienia ogólne. Działalność polityczna i
16
Dunin-Wąsowicz, Anna. Autor bibliografii / katalogu Bibliografia prac profesora Krzysztofa Dunin-Wąsowicza za lata 1944-2012 / zestawiła Anna Żaboklicka-Wąsowiczowa. 2019 BG( 1/ 0)

94(438):016 Historia Polski - bibliografie
17

Hołodomor - Polska : polskie ofiary 1932-1933 / redakcja naukowa Michał Dworczyk, Robert Kuśnierz. 2019 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(477) Ukraina
18
Eder, Jacob S. Autor Lęk przed Holocaustem : Republika Federalna Niemiec a amerykańska pamięć o Holocauście od lat 70. XX wieku / Jacob S. Eder ; tłumaczenie Maciej Antosiewicz ; Instytut Pileckiego. 2019 BG( 2/ 0)

94(100)’’1939/1945’’ Holocaust
19
Faryś, Janusz (1939- ). Autor Funkcjonowanie demokracji parlamentarnej w Drugiej Rzeczypospolitej : konflikty wokół przesilenia rządowego w 1922 roku / Janusz Faryś. 2019 BG( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
20
Fredro, Andrzej Maksymilian (około 1620-1679). Autor Andreæ Maximiliani Fredro Gestorum Populi Poloni sub Henrico Valesio, Polonorum postea verò Galliæ Rege = Andrzeja Maksymiliana Fredry dzieje narodu polskiego za czasów Henryka Walezego króla 2019 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).04 Królowie elekcyjni (do Sasów włącznie) (1573-1763)
21
Friszke, Andrzej (1956- ). Autor Psychologia Okrągłego Stołu / redakcja Mirosław Kofta i Adam Leszczyński ; Andrzej Friszke, Janusz Grzelak, Mirosław Kofta, Wiktor Osiatyński, Janusz Reykowski. 2019 BG( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
22
Gajewski, Marek (1971- ). Autor Policjanci międzywojennego Białegostoku 1919-1939 / teksty Marek Gajewski ; opracowanie graficzne Barbara Bielawiec. 2019 BG( 1/ 0)

94(438)A/Z Białystok Historia regionów i miejscowości
23

Rok 1917 w Rosji: carat - rewolucja - nowa rzeczywistość : szkice i studia / redakcja naukowa Bartłomiej Garczyk, Piotr Paweł Repczyński. 2019 BG( 1/ 0)

94(470+571) Rosja. Federacja Rosyjska
24
Gasztold-Seń, Przemysław (1985- ). Autor Towarzysze z betonu : dogmatyzm w PZPR 1980-1990 / Przemysław Gasztold ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. 2019 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
25
Graczkowski, Andrzej. Autor O reformie wojskowej Mariusza : narodziny i rozwój armii zawodowej w starożytnym Rzymie (II-I w. p.n.e.) / Andrzej Graczkowski. 2019 BG( 1/ 0)

94(37) Rzym starożytny. Italia
26
Grajczak, Dagmara. Autor Działalność Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie w latach 1939-1945 / Dagmara Grajczak ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskie 2019
94(438)::314.15-026.49 Historia emigracji polskiej
27
Habielski, Rafał (1957- ). Autor Audycje historyczne i kulturalne Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa w latach 1952-1975 / Rafał Habielski. 2019 BG( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
28
Janeczek-Jabłońska, Ewa. Autor Staropolskie kobiety władzy w historiografii polskiej doby zaborów / Ewa Janeczek-Jabłońska. 2019 BG( 1/ 0)

94(438).02 Dynastia Piastów i Andegawenów (ok. 960-1386)
29
Jelonek, Tomasz (1937- ). Autor Historia Izraela. [4], Od niewoli babilońskiej do upadku powstania Bar-Kochby / Tomasz Jelonek. 2019 BG( 1/ 0)

94(=411.16) Historia żydowska. Historia narodu żydowskiego
30
Jelonek, Tomasz (1937- ). Autor Historia Izraela. 3, Początki Izraela / Tomasz Jelonek. 2019 BG( 1/ 0)

94(=411.16) Historia żydowska. Historia narodu żydowskiego
31
Jusupović, Adrian. Autor Kronika halicko-wołyńska (Kronika Romanowiczów) w latopisarskiej kolekcji historycznej / Adrian Jusupović. 2019 BG( 1/ 0)

94(470+571) Rosja. Federacja Rosyjska
32
Kietliński, Marek (1967- ). Autor Początki białostockiej niepodległości 1918-1920 : katalog wystawy / Marek Kietliński. 2019 BG( 2/ 0)

94(438)A/Z Białystok Historia regionów i miejscowości
33
Kister, Anna Grażyna (1959- ). Autor Wstyd : krótka historia komunizmu w Polsce do 1945 r. : tylko dla dorosłych / Anna Grażyna Kister. 2019 BG( 1/ 0)

94(438).08 Okres od 1918 r.
34
Kocój, Henryk (1931- ). Autor Dyplomaci Prus, Austrii i Rosji wobec Konstytucji 3 maja 1791 roku / Henryk Kocój. 2019 BG( 1/ 0)

94(438).06 Stanisław August Poniatowski. Rozbiory (1764-1795)
35
Kongres Mediewistów Polskich (5 ; 2015 ; Rzeszów). Obcy w mieście, obcy w klasztorze : ciągłość i zmiana w życiu wspólnot lokalnych na ziemiach polskich w średniowieczu / pod redakcją Anny Pobóg-Lenartowicz, Renaty Trawki, Leszka Poniewo 2019 BG( 1/ 0)

94(438).02 Dynastia Piastów i Andegawenów (ok. 960-1386)
36
Kopka, Bogusław (1969- ). Autor Gułag nad Wisłą : komunistyczne obozy pracy w Polsce 1944-1956 / Bogusław Kopka. 2019 BG( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
37

Wspólny wiek dwudziesty : Litwa i stosunki polsko-litewskie na łamach "Kultury" i "Zeszytów Historycznych" / wybór, opracowanie i posłowie Andrzej S. Kowalczyk. 2019 BG( 1/ 0)

94(474.5) Litwa
38
Kowalczyk, Małgorzata Ewa. Autor Zagraniczne podróże Polek w epoce oświecenia / Małgorzata Ewa Kowalczyk. 2019 BG( 1/ 0)

94(438).06 Stanisław August Poniatowski. Rozbiory (1764-1795)
39
Kowalska-Cichy, Magdalena (1984- ). Autor Magia i procesy o czary w staropolskim Lublinie / Magdalena Kowalska-Cichy. 2019 BG( 1/ 0)

94(438)A/Z Lublin Historia regionów i miejscowości
40
Kowalska-Leder, Justyna (1975- ). Autor Nie wiem, jak ich mam cenić... : strefa ambiwalencji w świadectwach Polaków i Żydów / Justyna Kowalska-Leder. 2019 BG( 1/ 0)

94(100)’’1939/1945’’ Holocaust II wojna światowa - prześladowania i zagłada Żydów
41

Zesłańcy postyczniowi na Syberii Zachodniej w opinii rosyjskiej administracji i ludności syberyjskiej. Cz. 1, Dokumenty administracji cywilnej, policji i żandarmerii / wybór i opracowanie Ann 2019
94(438).07 Okres zaborów (1795-1918)
42
Kucharski, Wojciech (1978- ). Autor Komuniści i Watykan : polityka komunistycznej Polski wobec Stolicy Apostolskiej 1945-1974 / Wojciech Kucharski ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiem 2019 BG( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
43
Łabuszewski, Tomasz (1966- ). Autor Przez Morze Czerwone : Reczpospolita Polska na uchodźstwie 1945-1990 / Tomasz Łabuszewski, Anna Obrębska, Małgorzata Ptasińska. 2019
94(438)::314.15-026.49 Historia emigracji polskiej
44

Powstanie Styczniowe : reinterpretacje pamięci : studia / redakcja naukowa Jarosław Ławski, Iwona E. Rusek, Paweł Wojciechowski. 2019 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

94(438).07 Okres zaborów (1795-1918)
45

Żydzi Wschodniej Polski. Ser. 7, Między Odessą a Wilnem : wokół idei syjonizmu / redakcja naukowa Jarosław Ławski i Ewelina Feldman-Kołodziejczuk. 2019 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

94(=411.16) Historia żydowska. Historia narodu żydowskiego
46
Lipták, Ľubomír (1930-2003). Autor Słowacy : stulecie dłuższe niż sto lat / Ľubomír Lipták ; wybór i przekład Magdalena Bystrzak. 2019 BG( 1/ 0)

94(437) Czechosłowacja. Czechy, Słowacja
47
MacDonald, Kevin B. (1944- ). Autor Kultura krytyki : ewolucjonistyczna analiza zaangażowania Żydów w XX-wieczne ruchy intelektualne i polityczne / Kevin MacDonald ; przełożył Michał Szczubiałka. 2019 BG( 1/ 0)

94(=411.16) Historia żydowska. Historia narodu żydowskiego
48
Małłek, Janusz (1937- ). Autor Historia Norwegii : (do roku 1814) / Janusz Małłek. 2019 BG( 1/ 0)

94(480/491.1) Kraje nordyckie
49
Marchlewicz, Krzysztof (1971- ). Autor U szczytu potęgi : Wielka Brytania w latach 1815-1914 / Krzysztof Marchlewicz. 2019 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(410) Wielka Brytania. Zjednoczone Królestwo
50

Armia Krajowa w dokumentach 1939-1945. T. 2 cz. 2, Czerwiec 1941 - kwiecień 1943 / zespół redakcyjny Eugenia Maresch [i 9 pozostałych] ; Studium Polski Podziemnej w Londynie, Instytut Pamięci 2019
94(438).082 II wojna światowa 1939-1944/1945. Zagadnienia ogólne. Działalność polityczna i
51

Armia Krajowa w dokumentach 1939-1945. T. 2, cz. 1, Czerwiec 1941 - kwiecień 1943 / zespół redakcyjny Eugenia Maresch [i 9 pozostałych] ; Studium Polski Podziemnej w Londynie, Instytut Pamięc 2019
94(438).082 II wojna światowa 1939-1944/1945. Zagadnienia ogólne. Działalność polityczna i
52
Markiewicz, Marcin. Autor Odwilż na prowincji : Białostocczyzna 1956-1960 / Marcin Markiewicz. 2019 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438)A/Z Białystok Historia regionów i miejscowości
53
Momro, Paweł (1985- ). Autor Prezydentura polska w pierwszych latach III RP / Paweł Momro. 2019 BG( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
54

Opozycja i opór społeczny w Polsce po 1956 roku / pod redakcją Tomasza Kozłowskiego, Jana Olaszka i Grzegorza Wołka. 2019 BG( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
55

Prusy Wschodnie : wspólnota wyobrażona / wybór, wstęp i opracowanie Hubert Orłowski i Rafał Żytyniec ; przekład Jerzy Kałążny i Rafał Żytyniec ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Po 2019 BG( 1/ 0)

94(438) HISTORIA POLSKI
56
Paszyński, Wojciech (1985- ). Autor Wandalia : najstarsza wizja pradziejów Polski / Wojciech Paszyński. 2019 BG( 1/ 0)

94(438).01 Pradzieje. Okres wczesnohistoryczny
57
Person, Katarzyna. Autor Dipisi : Żydzi polscy w amerykańskiej i brytyjskiej strefach okupacyjnych Niemiec, 1945-1948 / Katarzyna Person. 2019 BG( 1/ 0)

94(=411.16) Historia żydowska. Historia narodu żydowskiego
58

Relacje o pomocy udzielanej Żydom przez Polaków w latach 1939-1945. T. 1, Dystrykt warszawski Generalnego Gubernatorstwa / wybór i opracowanie Sebastian Piątkowski ; Instytut Pamięci Narodowe 2019 BG( 1/ 0)

94(100)’’1939/1945’’ Holocaust II wojna światowa - prześladowania i zagłada Żydów
59
Pilarczyk, Piotr Miłosz (1979- ). Autor Sądownictwo Komisji Skarbu Wielkiego Księstwa Litewskiego w sprawach skarbowych (1765-1794) : studium historyczno-prawne / Piotr Miłosz Pilarczyk ; Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. 2019 BG( 1/ 0)

94(438).06 Stanisław August Poniatowski. Rozbiory (1764-1795)
60

Z dziejów polskiej emigracji politycznej po 1939 roku : ludzie, struktury, idee / pod redakcją Patryka Pleskota ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polski 2019 BG( 1/ 0)

94(438)::314.15-026.49 Historia emigracji polskiej
61

Białystok w łunie światowej pożogi wojennej : "Echo Białostockie" 1934 r. red. Antoni Faranowski / opracował Arkadiusz Puchalski. 2019 BG( 1/ 0)

94(438)A/Z Białystok Historia regionów i miejscowości
62
Słodowy, Katarzyna. Autor Smoleńsk 1609-1611 / Katarzyna Słodowy. 2019 BG( 1/ 0)

94(470+571) Rosja. Federacja Rosyjska
63

Uczelnie w służbie społeczeństwa : Tomaszowice 17-18 listopada 2018 / pod redakcją Lucjana Suchanka. 2019 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

94(438)::008 Historia kultury polskiej
64
Świtalska, Anna (1981- ). Autor Fortyfikacje łuku białostockiego 1940-1941 : 68 Grodzieński Rejon Umocniony, 66 Osowiecki Rejon Umocniony, 64 Zambrowski Rejon Umocniony, 62 Brzeski Rejon Umocniony (PL) / Grupa Badawcza Kriepo 2019 BG( 1/ 0)

94(438)A/Z Białystok (region) Historia regionów i miejscowości
65

Aparat bezpieczeństwa wobec mniejszości narodowych w Polsce w latach 1944-1956 / pod redakcją Jarosława Syrnyka ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Pols 2019
94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
66
Teterycz-Puzio, Agnieszka (1971- ). Autor Konrad I Mazowiecki : kniaź wielki lacki (1187/89-31 sierpnia 1247) / Agnieszka Teterycz-Puzio. 2019 BG( 1/ 0)

94(438).02 Dynastia Piastów i Andegawenów (ok. 960-1386)
67

Projekt edukacyjny: "Miasto Gdynia w okresie II wojny światowej". T. 2 / [opracowanie merytoryczne, pozyskiwanie danych Ryszard Toczek] ; Wydział Współpracy i Analiz Samorządowych UM Gdyni. 2019 BG( 1/ 0)

94(438)A/Z Gdynia Historia regionów i miejscowości
68

Projekt edukacyjny: "Miasto Gdynia w okresie II wojny światowej". T. 1 / opracowanie merytoryczne, pozyskiwanie danych Ryszard Toczek ; Wydział Współpracy i Analiz Samorządowych UM Gdyni. 2019 BG( 1/ 0)

94(438)A/Z Gdynia Historia regionów i miejscowości
69

Pamięć Kresów - Kresy w pamięci / pod redakcją Bogusława Tracza. 2019
94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
70

Auschwitz w okowach polityki : Międzynarodowy Komitet Oświęcimski w latach 1954-1970 : wybór dokumentów / wstęp, wprowadzenie i opracowanie Piotr Trojański. 2019 BG( 1/ 0)

94(100)’’1939/1945’’ Holocaust II wojna światowa - prześladowania i zagłada Żydów
71
Tusiński, Piotr (1957- ). Autor Sejm Ustawodawczy Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1922 / Piotr A. Tusiński. 2019 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).081 Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939
72
Tygielski, Wojciech (1953- ). Autor W podróży po Europie : studia z dziejów kultury nowożytnej / Wojciech Tygielski ; redakcja naukowa Anna Kalinowska. 2019 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).04 Królowie elekcyjni (do Sasów włącznie) (1573-1763)
73
Whitewood, Peter. Autor Czystka Stalina w Armii Czerwonej : początki wielkiego terroru / Peter Whitewood ; tłumaczenie: Michał Lipa. 2019 BG( 1/ 0)

94(47+57) ZSRR (do 1991r.). Wspólnota Niepodległych Państw (od 1991 r.)
74
Wierzbicki, Marek (1964- ). Autor Człowiek z Polski : prezydent RP Kazimierz Aleksander Sabbat (1913-1989) i polska emigracja niepodległościowa / Marek Wierzbicki ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeci 2019 BG( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
75
Wołoszyn, Jacek Witold (1972- ). Autor Niepodległościowa konspiracja młodzieżowa na ziemiach polskich w latach 1944/45-1956 / Jacek Witold Wołoszyn ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polsk 2019
94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
76

Lustracja ceł i myt małopolskich z 1565 roku / wydała Bożenna Wyrozumska ; przy współpracy Marcina Starzyńskiego ; indeksy opracowała Patrycja Wiencierz ; Polska Akademia Umiejętności. 2019 BG( 1/ 0)

94(438)A/Z Małopolska
77
Wysocki, Wiesław Jan (1950- ). Autor Powstanie Sejneńskie : 1919 / Wiesław Jan Wysocki. 2019
94(438)A/Z Sejny Historia regionów i miejscowości
78
Zborowska, Agata. Autor Życie rzeczy w powojennej Polsce / Agata Zborowska. 2019 BG( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
79
Zechenter, Anna (1959- ). Autor Zagłada Polaków w Związku Sowieckim : od przewrotu bolszewickiego do "operacji polskiej" / Anna Zechenter. 2019
94(47+57) ZSRR (do 1991r.). Wspólnota Niepodległych Państw (od 1991 r.)
80
Żurek, Piotr (1971- ). Autor Słowenia w walce o niepodległość (1980-1992) : wyjść z cienia Jugosławii / Piotr Żurek. 2019 BG( 1/ 0)

94(4) HISTORIA EUROPY
81
Adamczyk, Dariusz (historia). Autor Srebro i władza : trybuty i handel dalekosiężny a kształtowanie się państwa piastowskiego i państw sąsiednich w latach 800-1100 / Dariusz Adamczyk ; tłumaczenie Agnieszka Gadzała. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

94(438).02 Dynastia Piastów i Andegawenów (ok. 960-1386)
82
Ambrosiewicz, Maciej. Autor Wigry : historia miejsca i ludzi / Maciej Ambrosiewicz. 2018 BG( 1/ 0)

94(438)A/Z Wigry Historia regionów i miejscowości
83
Artymowski, Stefan. Autor Ku jedności : listopad 1918 roku / Stefan Artymowski, Paweł Bezak. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438).07 Okres zaborów (1795-1918)
84

Przeszłość w kulturze średniowiecznej Polski. 1 / redakcja naukowa Jacek Banaszkiewicz, Andrzej Dąbrówka, Piotr Węcowski. 2018 BG( 1/ 0)

94(438)::008 Historia kultury polskiej
85
Banaszkiewicz, Jacek (1947- ). Autor W stronę rytuałów i Galla Anonima / Jacek Banaszkiewicz. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(4) HISTORIA EUROPY
86

Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944-1956 : słownik biograficzny. T. 5 / pod redakcją Kazimierza Krajewskiego ; autorzy Mariusz Bechta [i 61 pozostałych] ; komitet redakcyjny Tomasz Bal 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(438)(03) Historia Polski - słowniki, encyklopedie, atlasy
87

Sowieckie obozy dla jeńców wojennych i internowanych 1939-1956 : przykłady wybranych narodów / pod redakcją Jerzego Bednarka i Dariusza Roguta. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

94(47+57) ZSRR (do 1991r.). Wspólnota Niepodległych Państw (od 1991 r.)
88

Kultury Żydów : nowa historia. 1, Śródziemnomorskie początki / redakcja David Biale ; przekład Mirosław Wójcik. 2018 BG( 1/ 0)

94(=411.16) Historia żydowska. Historia narodu żydowskiego
89
Błachnio, Jan (1992- ). Autor Kraśnik 1914 / Jan Błachnio. 2018 BG( 1/ 0)

94(438).078 I wojna światowa 1914-1918
90
Błasiak, Wojciech (1952- ). Autor Zaprzepaszczona rewolucja : robotnicza rewolucja społeczna "Solidarności" : podłoże, przyczyny, przebieg, skutki i konsekwencje : [w trzech studiach] / Wojciech Błasiak. 2018 BG( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
91
Błażejowska, Justyna (1983- ). Autor Opozycja antyreżimowa w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w latach 1956-1989 / Justyna Błażejowska. 2018 BG( 1/ 0)

94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989. PRL
92
Błażewicz, Zbigniew (nauki wojskowe). Autor Półwysep Krymski : strategiczny element relacji rosyjsko-ukraińskich / Zbigniew Błażewicz, Piotr Krzykowski, Marek Żyła ; Akademia Sztuki Wojennej. 2018 BG( 1/ 0)

94(470+571) Rosja. Federacja Rosyjska
93

Studia z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej / redakcja naukowa: Wiesław Bondyra, Dariusz Kupisz, Jerzy Ternes, Leszek Wierzbicki. 2018 BG( 1/ 0)

94(4) HISTORIA EUROPY
94
Borodziej, Włodzimierz (1956- ). Autor Nasza wojna. T. 2, Narody 1917-1923 / Włodzimierz Borodziej, Maciej Górny. 2018 BG( 1/ 0)

94(100)’’1914-1918’’ I wojna światowa 1914/1918
95

Wielka Wojna w polskiej korespondencji zatrzymanej przez cenzurę austro-węgierską : materiały polskich grup cenzury z lat 1914-1918. T. 4 / kwerenda, wstęp, opracowanie i przypisy Paweł Brud 2018 BG( 1/ 0)

94(438).078 I wojna światowa 1914-1918
96

Wielka Wojna w polskiej korespondencji zatrzymanej przez cenzurę austro-węgierską : materiały polskich grup cenzury z lat 1914-1918. T. 3 / kwerenda, wstęp, opracowanie i przypisy Paweł Brud 2018 BG( 1/ 0)

94(438).078 I wojna światowa 1914-1918
97

Wielka Wojna w polskiej korespondencji zatrzymanej przez cenzurę austro-węgierską : materiały polskich grup cenzury z lat 1914-1918. T. 2 / kwerenda, wstęp, opracowanie i przypisy Paweł Brud 2018 BG( 1/ 0)

94(438).078 I wojna światowa 1914-1918
98

Wielka Wojna w polskiej korespondencji zatrzymanej przez cenzurę austro-węgierską : materiały polskich grup cenzury z lat 1914-1918. T. 1 / kwerenda, wstęp, opracowanie i przypisy Paweł Brud 2018 BG( 1/ 0)

94(438).078 I wojna światowa 1914-1918
99

Wielka Wojna w polskiej korespondencji zatrzymanej przez cenzurę austro-węgierską : materiały polskich grup cenzury z lat 1914-1918. T. 5 / zestawili i opracowali Jerzy Z. Pająk i Marta Sala 2018 BG( 1/ 0)

94(438).078 I wojna światowa 1914-1918

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia realizuje zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego