Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "930:929" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 55 z 55 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Śliwa, Joachim (1940- ). Autor Starożytny Egipt oczami Polaków : słownik biograficzny egiptologów, archeologów i badaczy pokrewnych dziedzin, podróżników i kolekcjonerów oraz literatów i malarzy zafascynowanych przesz 2019 BHU( 1/ 0)

930:929 Historia - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Historycy
2

Krakowskie środowisko historyczne XV-XX w. : ludzie - idee - dzieła / pod redakcją Tomasza Gąsowskiego i Janusza Smołuchy. 2018 BG( 1/ 0)

930:929 Historia - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Historycy
3

Profesor Ewa Wipszycka-Bravo doktor honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku / redakcja tomu Joanna Sadowska, Robert Suski, Wioletta Szulc. 2018 BG( 2/ 0)

930:929 Historia - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Historycy
4
Biliński, Piotr (1974- ).. Władysław Konopczyński 1880-1952 : człowiek i dzieło / Piotr Biliński. 2017 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

930:929 Historia - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Historycy
5
Stobiecki, Rafał (1962- ).. Klio za wielką wodą : polscy historycy w Stanach Zjednoczonych po 1945 roku / Rafał Stobiecki ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. 2017 BG( 1/ 0)

930:929 Historia - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Historycy
6
Żukowska, Justyna (historia). Jan Poszakowski : historyk z czasów saskich / Justyna Żukowska ; Akademia Pomorska w Słupsku. 2016 BG( 1/ 0)

930:929 Historia - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Historycy
7

Oskar Halecki i jego wizja Europy. T. 3 / pod red. Małgorzaty Dąbrowskiej ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Uniwersytet Łódzki. 2014 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

930:929 Historia - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Historycy
8

Oskar Halecki i jego wizja Europy. T. 2 / pod red. Małgorzaty Dąbrowskiej ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Uniwersytet Łódzki. 2014 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

930:929 Historia - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Historycy
9

Doktor Zbigniew Solak (1953-2004) a wzajemne poznanie Polski i Litwy : życie i problematyka badawcza krakowskiego uczonego / pod red. Stefana Gąsiorowskiego. 2014 BG( 1/ 0)

930:929 Historia - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Historycy
10
Stobiecki, Rafał (1962- ).. Historycy polscy wobec wyzwań XX wieku / Rafał Stobiecki. 2014 BG( 1/ 0)

930:929 Historia - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Historycy
11
Wierzbicki, Andrzej (1942- ).. Poczet historyków polskich : historiografia polska doby podzaborowej / Andrzej Wierzbicki. 2014 BG( 1/ 0)

930:929 Historia - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Historycy
12

Władysław Konopczyński jako badacz dziejów XVIII wieku / red. nauk. Zofia Zielińska, Wojciech Kriegseisen. 2014 BG( 1/ 0)

930:929 Historia - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Historycy
13
Małecki, Aleksander (historia). "Historyków nie zaniechaj czytać..." : studia nad twórczością historyczną Marcina Kromera i jej renesansową recepcją / Aleksander Małecki. 2013 BG( 1/ 0)

930:929 Historia - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Historycy
14
Maternicki, Jerzy (1935- ).. Walerian Kalinka (1826-1886) i jego badania nad epoką porozbiorową / Jerzy Maternicki. 2013 BG( 1/ 0)

930:929 Historia - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Historycy
15

Oskar Halecki i jego wizja Europy. T. 1 / pod red. Małgorzaty Dąbrowskiej ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. 2012 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

930:929 Historia - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Historycy
16
Kulikauskienė, Jadvyga. Rimantas Jasas : bibliografijos rodyklė / sudarė Jadvyga Kulikauskienė. 2012 BG( 1/ 0)

930:929 Historia - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Historycy
17
Pentek, Zdzisław (1964- ).. Teodor Tyc (1896-1927) : biografia / Zdzisław Pentek. 2012 BG( 3/ 0)

930:929 Historia - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Historycy
18
Pisulińska, Joanna. Lwowskie środowisko historyczne w okresie międzywojennym (1918-1939) / Joanna Pisulińska. 2012 BG( 1/ 0)

930:929 Historia - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Historycy
19
Janicki, Andrzej (1980- ). Autor Lew Nikołajewicz Gumilow (1912-1992) jako historyk cywilizacji rosyjskiej / Andrzej Janicki. 2011 BG( 1/ 0)

930:929 Historia - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Historycy
20

Stanisław Swianiewicz (1899-1997) : ekonomista, sowietolog,historyk / pod. red. Benona Gazińskiego. 2010 BG( 1/ 0)

930:929 Historia - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Historycy
21
Kula, Marcin (1943- ).. Mimo wszystko : bliżej Paryża niż Moskwy : książka o Francji, PRL i o nas, historykach / Marcin Kula. 2010 BG( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

930:929 Historia - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Historycy
22
Labuda, Gerard (1916-2010).. O historykach : kto jest kim w dziejopisarstwie polskim? / Gerard Labuda. 2010 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

930:929 Historia - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Historycy
23

Wybitni historycy wielkopolscy / pod red. Jerzego Strzelczyka. 2010 BG( 1/ 0)

930:929 Historia - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Historycy
24

Stefan Kieniewicz i jego dziedzictwo w polskiej historiografii / pod red. Andrzeja Szwarca. 2010 BG( 1/ 0)

930:929 Historia - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Historycy
25

Becoming historians / edited by James M. Banner and John R. Gillis. 2009 BG( 1/ 0)

930:929 Historia - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Historycy
26

Ryszard Mienicki (1886-1956) : archiwista i historyk / pod red. Waldemara Chorążyczewskiego i Roberta Degena. 2009 BG( 2/ 0)

930:929 Historia - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Historycy
27
Halecki, Oskar (1891-1973).. Oskar Halecki : historyk - Szermierz Wolności / [wybór i tł.] Janusz Cisek ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. 2009 BG( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

930:929 Historia - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Historycy
28

Słownik biograficzny Południowego Podlasia i Wschodniego Mazowsza. T. 1- / pod red. Arkadiusza Kołodziejczyka ; przy współpr. Wiesława Charczuka i Dariusza Grzegorczuka. 2009 BG( 2/ 0)

930:929 Historia - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Historycy
29

W setną rocznicę urodzin profesora Tadeusza Słowikowskiego / pod red. Czesława Nowarskiego. 2009 BG( 1/ 0)

930:929 Historia - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Historycy
30
Samsonowicz, Henryk (1930-2021).. Henryk Samsonowicz, świadek epoki : wywiad rzeka / Andrzej Sowa ; przy współp. Doroty Truszczak. 2009 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

930:929 Historia - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Historycy
31
Szafraniec, Bogna (1977- ).. Franciszek Bujak (1875-1953) : życie, działalność naukowo-dydaktyczna i społeczna / Bogna Szafraniec. 2009 BG( 1/ 0)

930:929 Historia - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Historycy
32

Badacze i historiografia regionu łomżyńskiego / [pod red. Adama Cz. Dobrońskiego]. 2008 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

930:929 Historia - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Historycy
33
Pipes, Richard (1923-2018).. Żyłem : wspomnienia niezależnego / Richard Pipes ; przekł. David M. Dastych, Władysław Jeżewski. 2008 BG( 1/ 0)

930:929 Historia - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Historycy
34
Walachowicz, Jerzy (1932-2014).. Michał Sczaniecki : historyk państwa i prawa / Jerzy Walachowicz. 2008 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

930:929 Historia - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Historycy
35

Słownik dysydentów : czołowe postacie ruchów opozycyjnych w krajach komunistycznych w latach 1956-1989 : [praca zbiorowa]. T. 2 / [koordynacja całości Aleksander Daniel, Zbigniew Gluza ; ini 2007 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(03) Historia powszechna - słowniki, encyklopedie, atlasy
36

Janusz Pajewski - człowiek i uczony : materiały z sesji naukowej w stulecie urodzin profesora Janusza Pajewskiego, 7-8 maja 2007 r. / red. nauk. Aleksandra Kosicka-Pajewska, Tomasz Schramm. 2007 BG( 1/ 0)

930:929 Historia - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Historycy
37
Gabrusevič, Sergej Aleksandrovič (1936-2013).. Prafesar Ìgnat Anacèvìč : žyccë, spadčyna : gìstaryčny narys / S. A. Gabrusevìč, S. V. Marozava ; Mìnìstèrstva adukacyì Rèspublìkì Belarus’, Ustanova adukacyì "Grodzenskì dzâr 2005 BG( 1/ 0)

930:929 Historia - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Historycy
38
Nurowski, Marcin (1934-2017).. Szymon Askenazy : wielki Polak wyznania mojżeszowego / Marcin Nurowski. 2005 BG( 2/ 0)

930:929 Historia - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Historycy
39

Karol Górski - człowiek i uczony. Cz. 2 / pod red. Mariana Biskupa i Janusza Tandeckiego. 2004 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

930:929 Historia - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Historycy
40

Karol Buczek (1902-1983) - człowiek i uczony : materiały z konferencji, Bydgoszcz, 28.X.2002 / pod red. Dariusza Karczewskiego, Jacka Maciejewskiego, Zbigniewa Zyglewskiego. 2004 BG( 1/ 0)

930:929 Historia - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Historycy
41
Trzeciakowski, Lech (1931-2017).. W kręgu polityki : Polacy - Niemcy w XIX wieku / Lech Trzeciakowski. 2002 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

930:929 Historia - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Historycy
42
Hmâlʹnickaâ, Lûdmìla Uladzìmìroǔna (1961- ).. Gìstoryk z Vìcebska : žyccâpìs Alâkseâ Sapunova / Lûdmìla Hmâlʹnickaâ. 2001 BG( 1/ 0)

930:929 Historia - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Historycy
43

Czasy Kościuszki i Napoleona : Jan Zbigniew Lubicz-Pachoński jako badacz epoki : praca zbiorowa / pod red. Zdzisława Janeczka. 2001 BG( 1/ 0)

930:929 Historia - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Historycy
44

Profesora Mirosława Krajewskiego działalność naukowa i dydaktyczna / [oprac. red. Iwona Zielińska]. 2001 BG( 1/ 0)

930:929 Historia - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Historycy
45

Jerzy Wiśniewski, (1.01.1928 - 30.10.1983 r.) / pod red. Adama Dobrońskiego. 2000 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

930:929 Historia - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Historycy
46
Kita, Jarosław. Słownik biograficzny historyków łódzkich / Jarosław Kita, Rafał Stobiecki. 2000 BG( 1/ 0)

930:929 Historia - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Historycy
47

Feliks Koneczny dzisiaj : praca zbiorowa / pod red. Jana Skoczyńskiego. 2000 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

930:929 Historia - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Historycy
48

Karol Górski : człowiek i uczony / pod red. Zenona Huberta Nowaka ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. 1999 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

930:929 Historia - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Historycy
49

Jerzy Skowronek - historyk wieku XIX / Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego. 1999 BG( 1/ 0)

930:929 Historia - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Historycy
50
Nowacki, Roman (historyk). Oswald Balzer (1858-1933) / Roman Nowacki. 1998 BG( 1/ 0)

930:929 Historia - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Historycy
51
Bielański, Stefan. Giovanni Botero : historyk i pisarz polityczny epoki kontrreformacji / Stefan Bielański. 1995 BG( 1/ 0)

930:929 Historia - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Historycy
52

Słownik historyków polskich / [koncepcja i oprac. red. Maria Prosińska-Jackl ; aut. biogramów Krzysztof Baczkowski et al.]. 1994 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

930:929 Historia - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Historycy
53

Janusz Pajewski : uroczystość nadania doktoratu honoris causa UAM 24 X 1977. 1979 BG( 1/ 0)

930:929 Historia - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Historycy
54
Szajnocha, Karol (1818-1868).. Korespondencja Karola Szajnochy. T. 1 / zebrał, wstępem i przypisami opatrzył Henryk Barycz. 1959 BG( 3/ 0)
WHS( 1/ 0)

930:929 Historia - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Historycy
55
Szajnocha, Karol (1818-1868).. Korespondencja Karola Szajnochy. T. 2 / zebrał, wstępem i przypisami opatrzył Henryk Barycz. 1959 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

930:929 Historia - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Historycy

No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego