Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "930:016" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 35 z 35 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Gapanovìč, V. A. Belaruskì navukova-dasledčy ìnstytut dakumentaznaŭstva ì arhìŭnaj spravy : da 20-goddzâ ŭtvarènnâ : bìblìâgrafìčny pakazal’nìk (2002-2010) / [sklad. V. A. Gapanovič] ; Dèpartame 2011 BG( 1/ 0)

930:016 Historia - bibliografie
2

Generał Władysław Anders (1892-1970) : w świetle dokumentów i publicystyki / [oprac. i red. Natalia Bujniewicz - materiały źródłowe, Irena Sawicka - bibliogr.] ; Ministerstwo Obrony Narod 2007 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

930:016 Historia - bibliografie
3
Grzesik, Ryszard. Materiały do bibliografii do łacińskiej serii Testimoniów najdawniejszych dziejów Słowian / ułożył i wstępem poprzedził Ryszard Grzesik ; Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Tow 2007 BG( 1/ 0)

930:016 Historia - bibliografie
4

Islamskie państwo Afganistanu : bibliografia / [oprac. Izabela Kowalska et al.] ; Ministerstwo Obrony Narodowej, Centralna Biblioteka Wojskowa. 2007 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

930:016 Historia - bibliografie
5
Jagodziński, Zdzisław (1927-2001).. Bibliografia Polaków na Wschodzie (b. ZSRR) / oprac. Zdzisław Jagodziński ; red. Jadwiga Szmidt ; tł. Ewa Lipniacka. 2006 BG( 1/ 0)

930:016 Historia - bibliografie
6
Karpiński, Andrzej (1950- ).. Bibliografia prac profesor Marii Boguckiej za lata 1949-2003 / zest. Andrzej Karpiński, Edward Opaliński, Tomasz Wiślicz ; Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk. 2004 BG( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

930:016 Historia - bibliografie
7
Laszak, Ewa. Działalność naukowa Aleksandra Czołowskiego (1865-1944) / Ewa Laszak ; Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego. 2004 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

930:016 Historia - bibliografie
8

Rossiâ i rossijskaâ èmigraciâ v vospominaniâh i dnevnikah : annotirovannyj ukazatel’ knig, žurnal’nyh i gazetnyh publikacij, izdannyh za rubežom v 1917-1991 gg. : v 4-h tomah. T. 1 / naučn 2003 BG( 1/ 0)

930:016 Historia - bibliografie
9
Cotelnic, Janina. Inkorporacja Mazowsza do Korony Polskiej : bibliografia / oprac. Janina Cotelnic, Katarzyna Szustka ; Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego. 2001 BG( 1/ 0)

930:016 Historia - bibliografie
10
Dymmel, Piotr (1954- ).. Bibliografia edytorstwa źródeł historycznych w Polsce : historia, krytyka tekstu, metodyka i technika wydawnicza / Piotr Dymmel. 2001 BG( 1/ 0)

930:016 Historia - bibliografie
11
Olech, Urszula. Bibliografia zbrodni katyńskiej : materiały z lat 1993-1999 / Urszula Olech, Elżbieta Pawińska ; Centralna Biblioteka Wojskowa. 2000 BG( 1/ 0)
BHU( 2/ 0)

930:016 Historia - bibliografie
12
Harz, Maria. Bibliografia wojennej służby kobiet / oprac. Maria Harz, Władysław Henzel, Irena Sawicka ; pod red. Ireny Sawickiej ; ze wstępem Elżbiety Zawackiej. 1999 BG( 1/ 0)

930:016 Historia - bibliografie
13
Buras, Piotr (1974- ).. Niemcy w polskiej literaturze naukowej i publicystyce 1989-1996 : bibliografia / Piotr Buras, Paweł Klimiuk, Olaf Osica ; red. nauk. Witold M. Góralski. 1997 BG( 1/ 0)

930:016 Historia - bibliografie
14
Olech, Urszula. Bitwa o Monte Cassino w historiografii polskiej : bibliografia / Urszula Olech ; Wojskowy Instytut Historyczny. 1994 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

930:016 Historia - bibliografie
15
Szmyd, Zofia. Autor Armia Krajowa w akcji "Burza" : wybór / Zofia Szmyd ; Wojskowy Instytut Historyczny. 1994 BG( 1/ 0)
BHU( 2/ 0)

930:016 Historia - bibliografie
16

Wojna w Zatoce Perskiej : bibliografia selektywna za okres sierpień 1990 - sierpień 1992 / [oprac zespół w składzie: Katarzyna Budzicka et al. ; pod red. Władysława Henzla] ; Centralna Bibl 1993 BG( 2/ 0)

930:016 Historia - bibliografie
17
Harz, Maria. Bibliografia zbrodni katyńskiej : materiały z lat 1943-1993 / Maria Harz ; Wojskowy Instytut Historyczny, Centralna Biblioteka Wojskowa. 1993 BG( 3/ 0)
BHU( 2/ 0)
WHS( 2/ 0)

930:016 Historia - bibliografie
18
Harz, Maria. Armia Krajowa : 1939-1945 : bibliografia selektywna / Maria Harz, Jadwiga Ślusarska ; Wojskowy Instytut Historyczny, Centralna Biblioteka Wojskowa, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. 1992 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

930:016 Historia - bibliografie
19
Szmyd, Zofia. Armia Krajowa w piśmiennictwie na obczyźnie 1939-1990 : wybór / Zofia Szmyd ; Wojskowy Instytut Historyczny. 1992 BG( 1/ 0)

930:016 Historia - bibliografie
20
Malcówna, Anna. Bibliografia KL Auschwitz za lata 1942-1980 / oprac. Anna Malcówna ; Państwowe Muzeum w Oświęcimiu. 1991 BG( 1/ 0)

930:016 Historia - bibliografie
21
Budzyński, Zdzisław (1952- ).. Bibliografia dziejów Rusi Czerwonej (1340-1772). T. 1 / Zdzisław Budzyński ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie. 1990 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

930:016 Historia - bibliografie
22

Judaika Wydane w Polsce : druki zwarte i niesamoistne : materiały do bibliografii / Uniwersytet Jagielloński. Międzywydziałowy Zakład Historii i Kultury Żydów w Polsce ; pod red. Michała G 1990 BG( 1/ 0)

930:016 Historia - bibliografie
23

Žydų Tema Lietuvos Spaudoje ... : (bibliografijos rodyklė) = Evrejskaâ Tema v Presse Litvy ... : (bibliografičeskij ukazatel’) / [sudaryt. Irina Guzenberg, Liudmila Šaraškina, Svetlana Šat 1985 BG( 2/ 0)

930:016 Historia - bibliografie
24
Horak, Stephan M. (1920- ).. The Soviet Union and Eastern Europe : a bibliographic guide to recommended books for small and medium-sized libraries and school media centers / Stephen M. Horak. 1985 BG( 1/ 0)

930:016 Historia - bibliografie
25
Wyglenda, Ewa (1939-2001).. Górny Śląsk w latach 1918-1922 : bibliografia / Ewa Wyglenda. 1981 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

930:016 Historia - bibliografie
26
Adomoniene, Ona. Lietuvos TSR istorios bibliografija : 1966-1970 / Ona Adomoniené ; [red. kol. E. Gudavičius et al.] ; Lietuvos TSR Mosklu Akademijos. Istorijos Institutas IR. Centriné Biblioteka. 1980 BG( 2/ 0)

930:016 Historia - bibliografie
27
Sobczak, Jan (1932-2013).. Bibliografia prac polskich na temat: Wielka Socjalistyczna Rewolucja Październikowa i jej międzynarodowe znaczenie, wojna domowa i interwencja obca w Rosji : (marzec 1917-1920) / zred. i przyg. 1977 BG( 2/ 0)

930:016 Historia - bibliografie
28

Bibliographie d’oeuvres choisies de la science historique hongroise 1969-1973 / Academiae Scientiarum Hungaricae. 1975 BG( 1/ 0)

930:016 Historia - bibliografie
29

Bibliographische Informationen zur Italienischen Geschichte im 19. und 20. Jahrhundert = Informazioni Bibliografiche sulla Storia d’Italia nei Secoli XIX e XX / hrsg. von Jens Petersen, Deutsches 1974 BG( 1/ 0)

930:016 Historia - bibliografie
30
Myška, Veroslav. Bibliografie československe historie za rok 1965 / sestav. Veroslav Myška, Ludmir Nesvadbik, Anna Škorupova. 1972 BG( 1/ 0)

930:016 Historia - bibliografie
31
Getter, Marek ( -2013).. Wrzesień 1939 w książce, prasie i filmie : poradnik bibliograficzny / Marek Getter, Adam Tokarz. 1970 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)

930:016 Historia - bibliografie
32

Bibliographie d’oeuvres choisies de la science historique hongroise 1964-1968 = Bibliografiâ izbrannyh proizvedenij vengerskoj istoričeskoj nauki 1964-1968 / [red. par M. Sz. Gyivicsán et al.]. 1970 BG( 1/ 0)

930:016 Historia - bibliografie
33

Lietuvos TSR istorijos bibliografija : 1940-1965 / [sudaré: O. Adomoniené et al.] ; Lietuvos TSR Mosklu Akademijos. Centriné Biblioteka IR Istorijos Institutas. 1969 BG( 2/ 0)

930:016 Historia - bibliografie
34
Kiedrzyńska, Wanda (1901-1985).. Materiały do bibliografii hitlerowskich obozów koncentracyjnych : literatura międzynarodowa 1934-1962 / oprac. Wanda Kiedrzyńska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. 1964 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

930:016 Historia - bibliografie
35

Bibliografia polskich prac orientalistycznych (1945-1955) / [w oparciu o materiały dostarczone przez Włodzimierza Zajączkowskiego oprac. redakcja w składzie Wiesław Kotański i Barbara Majews 1957 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

930:016 Historia - bibliografie

No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia realizuje zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego