Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "930.85" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 246 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Cetwiński, Marek (1945- ). Autor Śląski mikrokosmos : studia nad "Księgą henrykowską" / Marek Cetwiński ; Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie. 2020
930.85 Historia kultury. Historia cywilizacji. Kultura materialna
2
Konończuk, Wojciech. Autor Zagrożone dziedzictwo : polskie dobra kultury na Ukrainie i Białorusi / Wojciech Konończuk, współpraca: Piotr Kosiewski. 2020 BG( 1/ 0)

930.85 Historia kultury. Historia cywilizacji. Kultura materialna
3

Polacy przy grobie św. Antoniego w Padwie. Cz. 2, Kaplica Polska (1896-2018) / redakcja Mirosław Lenart. 2020 BG( 1/ 0)

930.85 Historia kultury. Historia cywilizacji. Kultura materialna
4
Lipoński, Wojciech (1942- ). Autor Dzieje kultury europejskiej : prehistoria, starożytność / Wojciech Lipoński. 2020 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

930.85 Historia kultury. Historia cywilizacji. Kultura materialna
5
Baronová, Barbora (1980- ). Autor Dialog : angažovanost prostřednictvím kultury před rokem 1989 a po nĕm = Dialog : kultura zaangażowana przed rokiem 1989 oraz po nim / text: Barbora Baronová ; překlady: Sylva Ficová [i 4 2019 BHU( 1/ 0)

930.85 Historia kultury. Historia cywilizacji. Kultura materialna
6
Łaskarzewska, Hanna. Autor Tam, gdzie przeszła burza... : losy polskiego dziedzictwa kulturowego w latach 1914-1920 / Hanna Łaskarzewska. 2019 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

930.85 Historia kultury. Historia cywilizacji. Kultura materialna
7

Polacy przy grobie św. Antoniego w Padwie. Cz. 1, Pamiątki, donacje, świadectwa kultu (wieki XVI-XIX) / Mirosław Lenart, Marta Wojtkowska-Maksymik, Magdalena Wrana. 2019 BG( 1/ 0)

930.85 Historia kultury. Historia cywilizacji. Kultura materialna
8
Nodl, Martin. Autor Średniowiecze w nas / Martin Nodl ; przekład z języka czeskiego Elżbieta Baron ; weryfikacja przekładu i redakcja naukowa Beata Możejko. 2019 BG( 1/ 0)

930.85 Historia kultury. Historia cywilizacji. Kultura materialna
9

Apetyt na jedzenie : pokarm w społeczeństwie, kulturze, symbolice na przestrzeni dziejów / pod red. Justyny Żychlińskiej i Anetty Głowackiej-Penczyńskiej. 2018 BG( 1/ 0)

930.85 Historia kultury. Historia cywilizacji. Kultura materialna
10

Ethos rycerski w kulturze : tradycje i kontynuacje. T. 1, W kręgu średniowiecza / pod redakcją Teresy Banaś-Korniak i Beaty Stuchlik-Surowiak przy udziale Magdaleny Komendy. 2017 BG( 1/ 0)

930.85 Historia kultury. Historia cywilizacji. Kultura materialna
11

Ethos rycerski w kulturze : tradycje i kontynuacje. T. 2, Ethos sarmacki i jego tradycje / pod redakcją Teresy Banaś-Korniak i Beaty Stuchlik-Surowiak przy udziale Magdaleny Komendy. 2017 BG( 1/ 0)

930.85 Historia kultury. Historia cywilizacji. Kultura materialna
12
Kotarski, Edmund (1930- ).. Kultura medialna średniowiecza : Europa łacińska / Edmund Kotarski. 2017 BG( 1/ 0)

930.85 Historia kultury. Historia cywilizacji. Kultura materialna
13
Kowalski, Andrzej Piotr (1964- ).. Kultura indoeuropejska : antropologia wspólnot prehistorycznych / Andrzej P. Kowalski. 2017 BG( 1/ 0)

930.85 Historia kultury. Historia cywilizacji. Kultura materialna
14

Ambona : teksty o kulturze średniowiecza ofiarowane Stanisławowi Bylinie / pod redakcją Krzysztofa Brachy i Wojciecha Brojera. 2016 BG( 1/ 0)

930.85 Historia kultury. Historia cywilizacji. Kultura materialna
15

Wiktuały, kuchnia, kultura jedzenia w perspektywie historycznej / pod redakcją Przemysława Jędrzejewskiego, Piotra Magiery, Klaudii Skrężyny, Gabriela Szustera. 2016 BG( 1/ 0)

930.85 Historia kultury. Historia cywilizacji. Kultura materialna
16
Najder, Zdzisław (1930-2021).. Etos rycerski / Zdzisław Najder. 2016 BG( 1/ 0)

930.85 Historia kultury. Historia cywilizacji. Kultura materialna
17
Perucka, Barbara Maria. "Livre des merveilles" : burgundzka wizja Orientu późnego średniowiecza w miniaturach manuskryptu fr. 2810 z Bibliothèque nationale de France = "Livre des merveilles" : a burgundian vision of 2016 BG( 1/ 0)

930.85 Historia kultury. Historia cywilizacji. Kultura materialna
18
Quirini-Popławska, Danuta (1939- ). Italia mia : studia z dziejów Italii i powiązań polsko-włoskich w późnym Średniowieczu i Renesansie / Danuta Quirini-Popławska. 2016 BG( 2/ 0)

930.85 Historia kultury. Historia cywilizacji. Kultura materialna
19

Dziedzictwo kulturowe w świadomości współczesnego człowieka / redakcja naukowa Mateusz Hübner, Krzysztof Zieliński. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

930.85 Historia kultury. Historia cywilizacji. Kultura materialna
20

Używki w świetle źródeł archeologicznych i historycznych / pod redakcją Justyny Żychlińskiej, Anetty Głowackiej-Penczyńskiej, Andrzeja Klondera. 2016 BG( 2/ 0)

930.85 Historia kultury. Historia cywilizacji. Kultura materialna
21

Historik a literát v provincii = Historyk i pisarz na prowincji / uspořádali/redakcja Krzysztof Czajkowski, Jan Malura, Janusz Spyra ; polské překlady Markéta Fucimanová, anglické překlad 2015 BHU( 1/ 0)

930.85 Historia kultury. Historia cywilizacji. Kultura materialna
22
Samsonowicz, Henryk (1930-2021).. Studia nad postrzeganiem przestrzeni przez ludzi średniowiecza / Henryk Samsonowicz. 2015 BG( 1/ 0)

930.85 Historia kultury. Historia cywilizacji. Kultura materialna
23
Gapski, Marcin Henryk. Koń w kulturze polskiego średniowiecza : wierzchowce na ścieżkach wyobraźni / Marcin Henryk Gapski. 2014 BG( 1/ 0)

930.85 Historia kultury. Historia cywilizacji. Kultura materialna
24

Obrazy przeszłości : studia z zakresu historii, literatury i kultury / pod redakcją Roberta Majznera. 2014 BG( 1/ 0)

930.85 Historia kultury. Historia cywilizacji. Kultura materialna
25
Tannahill, Reay (1929-2007).. Historia kuchni / Reay Tannahill ; przeł. Anna Kunicka. 2014 BG( 1/ 0)

930.85 Historia kultury. Historia cywilizacji. Kultura materialna
26
Abassy, Małgorzata. Kultura wobec postępu i modernizacji : Rosja i Iran w perspektywie porównawczej / Małgorzata Abassy. 2013 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

930.85 Historia kultury. Historia cywilizacji. Kultura materialna
27
Ferguson, Niall (1964- ).. Cywilizacja : Zachód i reszta świata / Niall Ferguson ; przeł. Piotr Szymor. 2013 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

930.85 Historia kultury. Historia cywilizacji. Kultura materialna
28

Interdyscyplinarność: podróż szlakiem kultur = Interdisciplinarity: a travel through cultures / red nauk. Agnieszka Gotchold. 2013 BG( 1/ 0)

930.85 Historia kultury. Historia cywilizacji. Kultura materialna
29
Jęczmyk, Lech (1936- ).. Nowe Średniowiecze : felietony zebrane / Lech Jęczmyk. 2013 BG( 1/ 0)

930.85 Historia kultury. Historia cywilizacji. Kultura materialna
30
Luba, Iwona. Berlin : szalone lata dwudzieste, nocne życie i sztuka / Iwona Luba. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

930.85 Historia kultury. Historia cywilizacji. Kultura materialna
31
Olsen, Bjørnar (1958- ).. W obronie rzeczy : archeologia i ontologia przedmiotów / Bjørnar Olsen ; przeł. Bożena Shallcross. 2013 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

930.85 Historia kultury. Historia cywilizacji. Kultura materialna
32
Burke, Peter (1937- ).. Historia kulturowa : wprowadzenie / Peter Burke ; tł. Justyn Hunia. 2012 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

930.85 Historia kultury. Historia cywilizacji. Kultura materialna
33
Higman, B. W. (1943- ).. Historia żywności : jak żywność zmieniała świat / B. W. Higman ; przeł. Anna Kunicka. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

930.85 Historia kultury. Historia cywilizacji. Kultura materialna
34

Świat arabski : kultura i polityka / pod red. Ewy Machut-Mendeckiej i Katarzyny Pachniak ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Orientalistyczny. Katedra Arabistyki i Islamistyki. 2012 BG( 2/ 0)

930.85 Historia kultury. Historia cywilizacji. Kultura materialna
35
Machut-Mendecka, Ewa (1946- ).. Kultura arabska : mity, literatura, polityka / Ewa Machut-Mendecka. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

930.85 Historia kultury. Historia cywilizacji. Kultura materialna
36
Paczowski, Bohdan (1930-2017).. Ścieżki / Bohdan Paczowski. 2012 BG( 1/ 0)

930.85 Historia kultury. Historia cywilizacji. Kultura materialna
37
Stabryła, Stanisław (1936- ).. Historia kultury europejskiej. 1, Starożytność / Stanisław Stabryła. 2012 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

930.85 Historia kultury. Historia cywilizacji. Kultura materialna
38
Struck, Bernhard (1972- ).. Nie Zachód, nie Wschód : Francja i Polska w oczach niemieckich podróżnych w latach 1750-1850 / Bernhard Struck ; przekł. Zdzisław Owczarek, Róża Zielnik Kołodzińska ; red. nauk. Igor Ką 2012 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

930.85 Historia kultury. Historia cywilizacji. Kultura materialna
39
Usenko, Konstanty (1977- ).. Oczami radzieckiej zabawki : antologia radzieckiego i rosyjskiego undergroundu / Konstnty Usenko. 2012 BG( 1/ 0)

930.85 Historia kultury. Historia cywilizacji. Kultura materialna
40
Delumeau, Jean (1923-2020).. Strach w kulturze Zachodu : XIV-XVIII w. : oblężony gród / Jean Delumeau ; przeł. Adam Szymanowski ; oprac. red. Jan Gondowicz. 2011 BG( 3/ 0)
WHS( 1/ 0)

930.85 Historia kultury. Historia cywilizacji. Kultura materialna
41
Dziekan, Marek M. (1965- ).. Złote stolice Arabów : szkice o współczesnej myśli arabskiej / Marek M. Dziekan. 2011 BG( 1/ 0)

930.85 Historia kultury. Historia cywilizacji. Kultura materialna
42

Historia społeczna późnego średniowiecza : nowe badania / pod red. Sławomira Gawlasa ; przy współudziale Michała T. Szczepańskiego ; Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Muzeu 2011 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

930.85 Historia kultury. Historia cywilizacji. Kultura materialna
43

Inspirations : English, French and Polish cultures / ed. by Dorota Guzowska and Małgorzata Kamecka. 2011 BG( 4/ 0)
NEO( 5/ 0)

930.85 Historia kultury. Historia cywilizacji. Kultura materialna
44
Høystad, Ole M. Serce : historia kultury i symbolu / Ole M. Høystad ; tł. Maria Gołębiewska-Bijak. 2011 BG( 1/ 0)

930.85 Historia kultury. Historia cywilizacji. Kultura materialna
45
Jameson, Fredric (1934- ).. Postmodernizm, czyli Logika kulturowa późnego kapitalizmu / Fredric Jameson ; przekł. Maciej Płaza. 2011 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 1)

930.85 Historia kultury. Historia cywilizacji. Kultura materialna
46
Jasnos, Renata. Deuteronomium jako "księga" w kontekście kultury piśmienniczej starożytnego Bliskiego Wschodu / Renata Jasnos. 2011 BG( 1/ 0)

930.85 Historia kultury. Historia cywilizacji. Kultura materialna
47

Zawsze fragment? : studia z historii kultury XX i XXI wieku / pod red. Małgorzaty Kitowskiej-Łysiak, Marcina Lachowskiego. 2011 BG( 1/ 0)

930.85 Historia kultury. Historia cywilizacji. Kultura materialna
48

Trzebiatów - spotkania pomorskie - 2011 / pod red. Janiny Kochanowskiej. 2011 BG( 1/ 0)

930.85 Historia kultury. Historia cywilizacji. Kultura materialna
49

Egzotyczne cywilizacje / [red. prowadzący Joanna Nikodemska]. 2011 BG( 1/ 0)

930.85 Historia kultury. Historia cywilizacji. Kultura materialna
50

The influence of Jewish culture : on the intellectual heritage of Central and Eastern Europe / edited by Teresa Obolevitch and Józef Bremer. 2011 BG( 2/ 0)

930.85 Historia kultury. Historia cywilizacji. Kultura materialna
51
Staniszkis, Jadwiga (1942- ).. Wschód i Zachód : spotkania / Jadwiga Staniszkis i Artur Cieślar. 2011 BG( 1/ 0)

930.85 Historia kultury. Historia cywilizacji. Kultura materialna
52

Beyond price : value in culture, economics, and the arts / ed. by Michael Hutter, David Throsby. 2011 BG( 1/ 0)

930.85 Historia kultury. Historia cywilizacji. Kultura materialna
53
Łukasik, Izabela Ewa. Wkład chrześcijaństwa w kulturę : według Christophera Dawsona / Izabela Łukasik. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

930.85 Historia kultury. Historia cywilizacji. Kultura materialna
54

Recepcja kultury średniowiecznej w humanistyce / pod red. Krzysztofa Obremskiego i Jarosława Wenty. 2010 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

930.85 Historia kultury. Historia cywilizacji. Kultura materialna
55
Petrucci, Armando (1932- ).. Pismo : idea i przedstawienie / Armando Petrucci ; przekł. Anna Osmólska-Mętrak ; red. nauk. Jakub Kujawiński. 2010 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

930.85 Historia kultury. Historia cywilizacji. Kultura materialna
56

Ethos rycerski w historii, literaturze i kulturze / pod red. Anny Ryłko-Kurpiewskiej i Magdaleny Sachy. 2010 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

930.85 Historia kultury. Historia cywilizacji. Kultura materialna
57
Salmi, Hannu (1961- ).. Europa XIX wieku : historia kulturowa / Hannu Salmi ; tł. Agnieszka Szurek. 2010 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

930.85 Historia kultury. Historia cywilizacji. Kultura materialna
58
Crary, Jonathan (1951- ).. Zawieszenia percepcji : uwaga, spektakl i kultura nowoczesna / Jonathan Crary ; przekł. Łukasz Zaremba, Iwona Kurz ; red. nauk. i posł. Iwona Kurz. 2009 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

930.85 Historia kultury. Historia cywilizacji. Kultura materialna
59

Miłość w czasach dawnych / pod red. Beaty Możejko i Anny Paner ; Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego. 2009 BG( 1/ 0)

930.85 Historia kultury. Historia cywilizacji. Kultura materialna
60

Człowiek w średniowieczu : między biologią a historią / pod red. Alicji Szymczakowej. 2009 BG( 1/ 0)

930.85 Historia kultury. Historia cywilizacji. Kultura materialna
61
Kowecka, Elżbieta (1929-2001).. W salonie i w kuchni : opowieść o kulturze materialnej pałaców i dworów polskich w XIX w. / Elżbieta Kowecka. 2008 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

930.85 Historia kultury. Historia cywilizacji. Kultura materialna
62
Labuda, Gerard (1916-2010).. Rozważania nad teorią i historią kultury i cywilizacji : wybór studiów i rozpraw / Gerard Labuda. 2008 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

930.85 Historia kultury. Historia cywilizacji. Kultura materialna
63
Oliński, Piotr (1965- ).. Fundacje mieszczańskie w miastach pruskich w okresie średniowiecza i na progu czasów nowożytnych : (Chełmno, Toruń, Elbląg, Gdańsk, Królewiec, Braniewo) / Piotr Oliński ; Uniwersytet Mik 2008 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

930.85 Historia kultury. Historia cywilizacji. Kultura materialna
64

Obrzęd, teatr, ceremoniał w dawnych kulturach / pod red. Justyny Olko. 2008 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

930.85 Historia kultury. Historia cywilizacji. Kultura materialna
65

Tradycja a nowoczesność : materiały z konferencji, 14-16 maja 2007 r. / [praca pod red. Ewy Woźniak]. 2008 BG( 1/ 0)

930.85 Historia kultury. Historia cywilizacji. Kultura materialna
66
Diamond, Jared M. (1937- ).. Upadek : dlaczego niektóre społeczeństwa upadły, a innym się udało / Jared Diamond ; przeł. Jacek Lang [et al.]. 2007 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)

930.85 Historia kultury. Historia cywilizacji. Kultura materialna
67

Dziedzictwo kulturowe w XXI wieku : szanse i wyzwania / red. nauk. Monika A. Murzyn, Jacek Purchla. 2007 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

930.85 Historia kultury. Historia cywilizacji. Kultura materialna
68

Wyobrażenie wroga w dawnych kulturach / [red. nauk. Justyna Olko i Patrycja Prządka-Giersz] ; Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i Europie Środkowowschodniej. Uniwersytet Warszaws 2007 BG( 1/ 0)

930.85 Historia kultury. Historia cywilizacji. Kultura materialna
69
Wrzesiński, Szymon (1976- ).. Potępieńcy średniowiecznej Europy / Szymon Wrzesiński. 2007 BG( 1/ 0)

930.85 Historia kultury. Historia cywilizacji. Kultura materialna
70

Tradycja chrześcijańska Wschodu i Zachodu w kulturze Słowian / [ed. Adam Bezwiński]. 2006 BHU( 1/ 0)

930.85 Historia kultury. Historia cywilizacji. Kultura materialna
71
Braudel, Fernand (1902-1985).. Gramatyka cywilizacji / Fernand Braudel ; przeł. Hanna Igalson-Tygielska. 2006 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

930.85 Historia kultury. Historia cywilizacji. Kultura materialna
72
Jęczmyk, Lech (1936- ).. Trzy końce historii, czyli Nowe Średniowiecze / Lech Jęczmyk. 2006 BG( 1/ 0)

930.85 Historia kultury. Historia cywilizacji. Kultura materialna
73

O rzeczach minionych : scripta rerum historicarum Annæ Rutkowska-Płachcińska oblata / pod red. Marty Młynarskiej-Kaletynowej i Jerzego Kruppé ; Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akade 2006 BG( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

930.85 Historia kultury. Historia cywilizacji. Kultura materialna
74
Menocal, María Rosa. Ozdoba świata : jak muzułmanie, żydzi i chrześcijanie tworzyli kulturę tolerancji w średniowiecznej Hiszpanii / María Rosa Menocal ; przekł. Tomasz Tesznar. 2006 BG( 1/ 0)

930.85 Historia kultury. Historia cywilizacji. Kultura materialna
75
Szczucki, Lech (1933-2019).. Humaniści, heretycy, inkwizytorzy : studia z dziejów kultury XVI i XVII wieku / Lech Szczucki ; Polska Akademia Umiejętności. 2006 BG( 1/ 0)

930.85 Historia kultury. Historia cywilizacji. Kultura materialna
76
Buruma, Ian (1951- ).. Misjonarz i libertyn : eros i dyplomacja : polityka na Wschodzie i Zachodzie / Ian Buruma ; przekł. Piotr Rosne. 2005 BG( 1/ 0)

930.85 Historia kultury. Historia cywilizacji. Kultura materialna
77

Wartości Wschodu i wartości Zachodu : spotkania cywilizacji / red. Janusz Danecki, Andrzej Flis. 2005 BG( 1/ 0)

930.85 Historia kultury. Historia cywilizacji. Kultura materialna
78
Machut-Mendecka, Ewa (1946- ).. Świat tradycji arabskiej / Ewa Machut-Mendecka. 2005 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

930.85 Historia kultury. Historia cywilizacji. Kultura materialna
79

Dawne elity - słowo i gest / [red. Justyna Olko i Jerzy Axer] ; Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i w Europie Środkowowschodniej. Uniwersytet Warszawski. 2005 BG( 1/ 0)

930.85 Historia kultury. Historia cywilizacji. Kultura materialna
80
Skoczylas, Janusz (1948- ).. Symbolika kamienia jako element procesu legitymizacji władzy w cywilizacji europejskiej / Janusz Skoczylas, Marek Żyromski. 2005 BG( 1/ 0)

930.85 Historia kultury. Historia cywilizacji. Kultura materialna
81
Krawczyk, Rafał (1943- ).. Podstawy cywilizacji europejskiej / Rafał Krawczyk. 2004 BG( 1/ 0)

930.85 Historia kultury. Historia cywilizacji. Kultura materialna
82
Kula, Witold (1916-1988).. Miary i ludzie / Witold Kula. 2004 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

930.85 Historia kultury. Historia cywilizacji. Kultura materialna
83

Bizancjum - prawosławie - romantyzm : tradycja wschodnia w kulturze XIX wieku / red. nauk. Jarosław Ławski i Krzysztof Korotkich ; Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Filologiczny, Ośrodek Ba 2004 BG( 6/ 0)
BHU( 4/ 0)
WHS( 1/ 0)

930.85 Historia kultury. Historia cywilizacji. Kultura materialna
84
Bartoszewicz, Agnieszka (1966- ).. Czas w małych miastach : studium z dziejów kultury umysłowej późnośredniowiecznej Polski / Agnieszka Bartoszewicz ; Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Wyższa Szkoła Humanisty 2003 BG( 2/ 0)

930.85 Historia kultury. Historia cywilizacji. Kultura materialna
85

Źródło : teksty o kulturze średniowiecza ofiarowane Bronisławowi Geremkowi / pod red. Wojciecha Brojera. 2003 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

930.85 Historia kultury. Historia cywilizacji. Kultura materialna
86
Kieniewicz, Jan (1938- ).. Wprowadzenie do historii cywilizacji Wschodu i Zachodu / Jan Kieniewicz. 2003 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

930.85 Historia kultury. Historia cywilizacji. Kultura materialna
87
Mączak, Antoni (1928-2003).. Nierówna przyjaźń : układy klientalne w perspektywie historycznej / Antoni Mączak ; Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. 2003 BG( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

930.85 Historia kultury. Historia cywilizacji. Kultura materialna
88
Schmitt, Jean-Claude (1946- ).. Duchy : żywi i umarli w społeczeństwie średniowiecznym / Jean-Claude Schmitt ; przekł. Aleksander Witt Labuda. 2002 BG( 2/ 0)
WHS( 2/ 0)

930.85 Historia kultury. Historia cywilizacji. Kultura materialna
89
Tazbir, Janusz (1927-2016).. Szkice o literaturze i sztuce / Janusz Tazbir. 2002 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

930.85 Historia kultury. Historia cywilizacji. Kultura materialna
90
Gorczyńska, Renata (1943- ).. Skandale minionego życia / Renata Gorczyńska. 2001 BG( 1/ 0)

930.85 Historia kultury. Historia cywilizacji. Kultura materialna
91
Małek, Eliza (1945- ).. Kultura rosyjska : postacie, wydarzenia, symbole, daty / Eliza Małek, Jan Wawrzyńczyk. 2001 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

930.85 Historia kultury. Historia cywilizacji. Kultura materialna
92
Mazurkiewicz, Piotr (1960- ).. Europeizacja Europy : tożsamość kulturowa Europy w kontekście procesów integracji / Piotr Mazurkiewicz. 2001 BG( 1/ 0)

930.85 Historia kultury. Historia cywilizacji. Kultura materialna
93
Postman, Neil (1931-2003).. W stronę XVIII stulecia : jak przeszłość może doskonalić naszą przyszłość / Neil Postman ; przeł. Rafał Frąc. 2001 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

930.85 Historia kultury. Historia cywilizacji. Kultura materialna
94
Tazbir, Janusz (1927-2016).. Sarmaci i świat / Janusz Tazbir. 2001 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

930.85 Historia kultury. Historia cywilizacji. Kultura materialna
95
Tazbir, Janusz (1927-2016).. Studia nad kulturą staropolską / Janusz Tazbir. 2001 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

930.85 Historia kultury. Historia cywilizacji. Kultura materialna
96
Uspenskij, Boris Andreevič (1937- ). Autor Religia i semiotyka / Boris Uspienski ; wybrał, przełożył i przedmową opatrzył Bogusław Żyłko. 2001 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

930.85 Historia kultury. Historia cywilizacji. Kultura materialna
97

Kobieta i kultura czasu wolnego : zbiór studiów / pod redakcją Anny Żarnowskiej i Andrzeja Szwarca. 2001 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

930.85 Historia kultury. Historia cywilizacji. Kultura materialna
98

Ìstorìâ ukraïns’koï kul’turi : zbìrnik materìalìv ì dokumentìv / za red. S. M. Klapčuka, V. F. Ostafìjčuka ; [upor.: B. Ì. Bìlik et al.]. 2000 BHU( 1/ 0)

930.85 Historia kultury. Historia cywilizacji. Kultura materialna
99
Franck, Dan (1952- ).. Bohema : życie paryskiej cyganerii na początku XX wieku / Dan Franck ; przeł. Halina Andrzejewska, Maria Braunstein. 2000 BG( 1/ 0)

930.85 Historia kultury. Historia cywilizacji. Kultura materialna

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego