Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "930.2"; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 305 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1

Archiwa uczelniane w XXI wieku wobec komputeryzacji informatyzacji i elektronicznego zarządzania dokumentacją : wprowadzenie do problematyki / pod redakcją Bożeny Kierzkowskiej, Anny Supruniuk 2021
930.25 Archiwistyka. Archiwa i ich zasoby. Repertoria i spisy dokumentów archiwalnych
2

Archiwum - archiwistyka - kultura : antologia / redakcja naukowa Waldemar Chorążyczewski, Wojciech Piasek, Agnieszka Rosa. 2020 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

930.25 Archiwistyka. Archiwa i ich zasoby. Repertoria i spisy dokumentów archiwalnych
3

Archiwiści i historycy wobec państwa i społeczeństwa : zbiór studiów / redakcja naukowa Jacek Kordel, Alicja Kulecka. 2020 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

930.25 Archiwistyka. Archiwa i ich zasoby. Repertoria i spisy dokumentów archiwalnych
4

Inwentarze kolegium jezuitów w Nieświeżu oraz jego majątków ziemskich z przełomu roku 1773 i 1774 / opracowanie i wstęp Andrea Mariani ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 2020
930.25 Archiwistyka. Archiwa i ich zasoby. Repertoria i spisy dokumentów archiwalnych
5

Oblicza archiwów i współczesne wyzwania archiwistyki : studia archiwistyczne / redakcja naukowa Piotr A. Czyż, Dariusz Magier. 2019 BG( 1/ 0)

930.25 Archiwistyka. Archiwa i ich zasoby. Repertoria i spisy dokumentów archiwalnych
6
Wiśniewska-Drewniak, Magdalena. Autor Inaczej to zniknie : archiwa społeczne w Polsce - wielokrotne studium przypadku / Magdalena Wiśniewska-Drewniak. 2019 BG( 1/ 0)

930.25 Archiwistyka. Archiwa i ich zasoby. Repertoria i spisy dokumentów archiwalnych
7
Zieliński, Marek Grzegorz (1963- ). Autor Archiwum Fary Chełmińskiej / Marek G. Zieliński. 2019 BG( 1/ 0)

930.25 Archiwistyka. Archiwa i ich zasoby. Repertoria i spisy dokumentów archiwalnych
8

Rola archiwów w procesie wdrażania systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją : z doświadczeń archiwów szkół wyższych, instytucji naukowych i kulturalnych oraz państwowych i sam 2018 BG( 1/ 0)

930.25 Archiwistyka. Archiwa i ich zasoby. Repertoria i spisy dokumentów archiwalnych
9

Archiwum Państwowe w Białymstoku 1953-2018 : ludzie, historia, archiwalia / redaktor: Marek Kietliński ; fotografie: Artur Aleszczyk, Artur Białostocki, Danuta Bzura, Mariusz Kalinowski, Barba 2018 BG( 2/ 0)

930.25 Archiwistyka. Archiwa i ich zasoby. Repertoria i spisy dokumentów archiwalnych
10

Inwentarze guberni szczeberskiej / w opracowaniu Grzegorza Krupińskiego. 2018 BG( 1/ 0)

930.25 Archiwistyka. Archiwa i ich zasoby. Repertoria i spisy dokumentów archiwalnych
11
Rolnik, Dariusz. Autor Archiwum Jeleńskich z NGAB w Mińsku (XVI-XX wiek) : jego dzieje i inwentarz / Dariusz Rolnik. 2018 BG( 1/ 0)

930.25 Archiwistyka. Archiwa i ich zasoby. Repertoria i spisy dokumentów archiwalnych
12

Loca scribendi : miejsca i środowiska tworzące kulturę pisma w dawnej Rzeczypospolitej XV-XVIII stulecia / redakcja naukowa Anna Adamska, Agnieszka Bartoszewicz, Maciej Ptaszyński. 2017 BG( 1/ 0)

930.2 Metodologia historii. Źródłoznawstwo
13

Testamenty z ksiąg sądowych małych miast polskich do 1525 roku / opracowali Agnieszka Bartoszewicz, Krzysztof Mrozowski, Maciej Radomski, Katarzyna Warda ; pod redakcją Agnieszki Bartoszewicz. 2017 BG( 1/ 0)

930.25 Archiwistyka. Archiwa i ich zasoby. Repertoria i spisy dokumentów archiwalnych
14
Bìlous, Natalìâ (1972- ).. Testamenty mieszkańców miast Wołynia od końca XVI - do początku XVIII wieku : katalog / opracowała Natalia Biłous. 2017 BG( 1/ 0)

930.25 Archiwistyka. Archiwa i ich zasoby. Repertoria i spisy dokumentów archiwalnych
15
Frejlich, Kamil (1987- ).. Testamenty w księgach miejskich wileńskich z XVI i XVII wieku : katalog / opracował Kamil Frejlich ; [redakcja naukowa: Urszula Augustyniak]. 2017 BG( 1/ 0)

930.25 Archiwistyka. Archiwa i ich zasoby. Repertoria i spisy dokumentów archiwalnych
16
Konwent Bonifratrów pw. św. Floriana (Zebrzydowice). Archiwum. Autor Inwentarz Archiwum Konwentu Bonifratrów w Zebrzydowicach / opracowanie Maksymilian Kuśka, Józef Marecki. 2017 BG( 1/ 0)

930.25 Archiwistyka. Archiwa i ich zasoby. Repertoria i spisy dokumentów archiwalnych
17

Archiwa Polski i Europy : wspólne dziedzictwo różne doświadczenia / redakcja naukowa Alicja Kulecka. 2017 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

930.25 Archiwistyka. Archiwa i ich zasoby. Repertoria i spisy dokumentów archiwalnych
18
Pepłowska, Katarzyna. Autor Archiwa cyfrowe w wybranych krajach europejskich, USA i Australii / Katarzyna Pepłowska. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

930.25 Archiwistyka. Archiwa i ich zasoby. Repertoria i spisy dokumentów archiwalnych
19
Slìž, Nataliâ Uladzìmìraǔna. Katalog testamentów mieszkańców Brześcia i Grodna od XVI do początku XVIII wieku / opracowała Natallia Sliž ; [redakcja naukowa: Urszula Augustyniak]. 2017 BG( 1/ 0)

930.25 Archiwistyka. Archiwa i ich zasoby. Repertoria i spisy dokumentów archiwalnych
20
Tandecki, Janusz (1950- ).. Archiwa w Polsce w latach 1944-1989 : zarys dziejów / Janusz Tandecki. 2017 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

930.25 Archiwistyka. Archiwa i ich zasoby. Repertoria i spisy dokumentów archiwalnych
21
Vìnničenko, Oksana Volodimirìvna. Testamenty mieszkańców lwowskich z drugiej połowy XVI i z XVII wieku : katalog / opracowała Oksana Winnyczenko ; [redakcja naukowa: Urszula Augustyniak]. 2017 BG( 1/ 0)

930.25 Archiwistyka. Archiwa i ich zasoby. Repertoria i spisy dokumentów archiwalnych
22
Antanovič, Zìnaìda Vasìlʹeǔna (1984- ). Autor Arhìvy Magìlëǔskaj ì Mìnskaj rymska-katalìckìh kansìstoryj : gìstoryâ, struktura, sklad dakumentaǔ (1782-1918 gg.) / Zìnaìda Antanovìč ; Dèpartament pa arhìvah ì spravavodstvu M 2016 BG( 1/ 0)

930.25 Archiwistyka. Archiwa i ich zasoby. Repertoria i spisy dokumentów archiwalnych
23
Antanovič, Zìnaìda Vasìlʹeǔna (1984- ). Autor Kanfesìânalʹnyâ arhìvy Belarusì XVIII - pačatku XX st. : [dapomožnìk] / Z. V. Antanovìč ; Belaruskì dzâržaŭny unìversìtèt. 2016 BG( 1/ 0)

930.25 Archiwistyka. Archiwa i ich zasoby. Repertoria i spisy dokumentów archiwalnych
24

Standaryzacja opisu archiwalnego / pod redakcją Jerzego Bednarka i Pawła Perzyny. 2016 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

930.25 Archiwistyka. Archiwa i ich zasoby. Repertoria i spisy dokumentów archiwalnych
25

Księga wpisów podkanclerzego Jana Tarnowskiego MK 139 z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie 1595 / opracował Krzysztof Chłapowski ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Polskie To 2016 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

930.25 Archiwistyka. Archiwa i ich zasoby. Repertoria i spisy dokumentów archiwalnych
26

Archiwa przejściowe i zbiorcze w Polsce : organizacja i funkcjonowanie / pod redakcją Doroty Drzewieckiej i Marleny Jabłońskiej. 2016 BG( 1/ 0)

930.25 Archiwistyka. Archiwa i ich zasoby. Repertoria i spisy dokumentów archiwalnych
27
Jabłońska, Marlena. Nowe wyzwania archiwów : komunikacja społeczna i public relations / Marlena Jabłońska. 2016 BG( 1/ 0)

930.25 Archiwistyka. Archiwa i ich zasoby. Repertoria i spisy dokumentów archiwalnych
28

Archiwistyka cyfrowa i nauki pomocnicze historii w edukacji archiwalnej : problemy dydaktyki archiwistyki / redakcja naukowa Alicja Kulecka. 2016 BG( 1/ 0)

930.25 Archiwistyka. Archiwa i ich zasoby. Repertoria i spisy dokumentów archiwalnych
29
Kwiatkowska, Wiesława (1953- ).. Metodyka opracowania zasobu archiwalnego ze szczególnym uwzględnieniem akt spraw / Wiesława Kwiatkowska. 2016 BG( 1/ 0)

930.25 Archiwistyka. Archiwa i ich zasoby. Repertoria i spisy dokumentów archiwalnych
30

Komputeryzacja i digitalizacja w archiwach / pod redakcją Rafała Leśkiewicza i Anny Żeglińskiej. 2016 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

930.25 Archiwistyka. Archiwa i ich zasoby. Repertoria i spisy dokumentów archiwalnych
31

Archiwa w nauce, nauka w archiwach / pod redakcją Doroty Krystyny Rembiszewskiej, Konrada Kazimierza Szamryka. 2016 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

930.25 Archiwistyka. Archiwa i ich zasoby. Repertoria i spisy dokumentów archiwalnych
32

Katalog dokumentów i listów królów polskich : z Archiwum Państwowego w Gdańsku : (Jan Olbracht i Aleksander Jagiellończyk) / opracował Sobiesław Szybkowski. 2016 BG( 1/ 0)

930.25 Archiwistyka. Archiwa i ich zasoby. Repertoria i spisy dokumentów archiwalnych
33

Dyplomatyka staropolska / pod redakcją Tomasza Jurka ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. 2015 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

930.2 Metodologia historii. Źródłoznawstwo
34
Konopczyński, Władysław (1880-1952).. Historyka / Władysław Konopczyński ; opracował Maciej Janowski ; Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk ; [Na frontyspisie: St. I. Witkiewicz, p 2015 BG( 1/ 0)

930.2 Metodologia historii. Źródłoznawstwo
35

Zasada strukturalna jako podstawa opisu archiwaliów w zintegrowanych systemach informacji archiwalnej / pod redakcją Rafała Leśkiewicza i Anny Żeglińskiej ; Instytut Pamięci Narodowej. Komi 2015 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

930.25 Archiwistyka. Archiwa i ich zasoby. Repertoria i spisy dokumentów archiwalnych
36
Pietkiewicz, Krzysztof (1950- ).. Paleografia ruska / Krzysztof Pietkiewicz ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. 2015 BG( 1/ 0)

930.2 Metodologia historii. Źródłoznawstwo
37

Dziedzictwo audiowizualne w warsztacie badawczym historyka i procesie dydaktycznym / pod redakcją Rafała Reczka. 2015 BG( 2/ 0)

930.25 Archiwistyka. Archiwa i ich zasoby. Repertoria i spisy dokumentów archiwalnych
38
Witkowska-Pleban, Anna. Kursowe szkolenie oficerów w materiałach Archiwum Ministerstwa Obrony Narodowej na przykładzie Centrum Doskonalenia Oficerów im. gen. armii Stanisława Popławskiego / [autor Anna Witkowska-Pl 2015 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

930.25 Archiwistyka. Archiwa i ich zasoby. Repertoria i spisy dokumentów archiwalnych
39
Archiwum Wojskowe (Toruń). Informator o zasobie archiwalnym Archiwum Wojskowego w Toruniu : praca zbiorowa / pod red. Doroty Barankiewicz ; [aut.: Dorota Barankiewicz et al.] ; Archiwum Wojskowe w Toruniu. 2014 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

930.25 Archiwistyka. Archiwa i ich zasoby. Repertoria i spisy dokumentów archiwalnych
40

Księga wpisów podkanclerzego Jana Tarnowskiego MK 138 z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie 1593-1594 / oprac. Krzysztof Chłapowski ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Polskie T 2014 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

930.25 Archiwistyka. Archiwa i ich zasoby. Repertoria i spisy dokumentów archiwalnych
41
Dorna, Maciej. Mabillon i inni : rzecz o powstaniu dyplomatyki / Maciej Dorna. 2014 BG( 1/ 0)

930.2 Metodologia historii. Źródłoznawstwo
42

Belliculum diplomaticum V Lublinense : dokumenty, kancelarie i archiwa między wschodem i zachodem Europy / red. Artur Górak, Małgorzata Szabaciuk. 2014 BG( 1/ 0)

930.25 Archiwistyka. Archiwa i ich zasoby. Repertoria i spisy dokumentów archiwalnych
43

Katalog dokumentów i listów królów polskich : z Archiwum Państwowego w Gdańsku : (do 1492 roku) / opracowali Marcin Grulkowski, Beata Możejko, Sobiesław Szybkowski. 2014 BG( 1/ 0)

930.25 Archiwistyka. Archiwa i ich zasoby. Repertoria i spisy dokumentów archiwalnych
44
Gut, Agnieszka. Średniowieczna dyplomatyka wschodniopomorska : dokumenty i kancelarie Pomorza Wschodniego do 1309 roku / Agnieszka Gut. 2014 BG( 1/ 0)

930.2 Metodologia historii. Źródłoznawstwo
45
Hońdo, Leszek (1960- ).. Hebrajska epigrafika nagrobna w Polsce / Leszek Hońdo. 2014 BG( 1/ 0)

930.2 Metodologia historii. Źródłoznawstwo
46
Kalinowski, Jakub (1981- ).. Praktyka władz Polski i ZSRS w postępowaniu z archiwaliami Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej w latach 1939-1963 / Jakub Kalinowski ; Polskie Towarzystwo Historyczne. 2014 BG( 1/ 0)

930.25 Archiwistyka. Archiwa i ich zasoby. Repertoria i spisy dokumentów archiwalnych
47

Młodość historii : zbiór studiów. T. 2, Materialne i niematerialne aspekty rekonstrukcji historycznej / pod red. Adama Koseckiego. 2014 BG( 1/ 0)

930.2 Metodologia historii. Źródłoznawstwo
48
Kwiatkowska, Wiesława (1953- ).. Dorobek polskiej archiwistyki w zakresie metodyki opracowania zasobu archiwalnego / Wiesława Kwiatkowska. 2014 BG( 1/ 0)

930.25 Archiwistyka. Archiwa i ich zasoby. Repertoria i spisy dokumentów archiwalnych
49
Lewandowski, Ignacy (1936- ).. Penu historicum : łacińskie traktaty metodologii historii w dawnej Polsce (do końca XVII wieku) / Ignacy Lewandowski ; [aut. przekł. Stanisław Gawęda et al.]. 2014 BG( 1/ 0)

930.2 Metodologia historii. Źródłoznawstwo
50

Historia mówiona w świetle nauk humanistycznych i społecznych / red. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Joanna Szadura, Mirosław Szumiło ; przy udziale Janusza Kłapcia. 2014 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

930.2 Metodologia historii. Źródłoznawstwo
51
Archiwum Sił Powietrznych. Informator o zasobie archiwalnym Archiwum Sił Powietrznych : praca zbiorowa / pod red. Adama Pieńkowskiego. 2013 BG( 1/ 0)

930.25 Archiwistyka. Archiwa i ich zasoby. Repertoria i spisy dokumentów archiwalnych
52
Galuba, Rafał. Archiwa wyodrębnione : wybór przepisów z lat 2000-2011 / Rafał Galuba. 2013 BG( 1/ 0)

930.25 Archiwistyka. Archiwa i ich zasoby. Repertoria i spisy dokumentów archiwalnych
53
Galuba, Rafał. Archiwa państwowe : wybór przepisów z lat 2000-2011 / Rafał Galuba ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 2013 BG( 2/ 0)

930.25 Archiwistyka. Archiwa i ich zasoby. Repertoria i spisy dokumentów archiwalnych
54
Kołodziejczyk, Dariusz (1962- ).. Zaproszenie do osmanistyki : typologia i charakterystyka źródeł muzułmańskich sąsiadów dawnej Rzeczypospolitej : Imperium Osmańskiego i Chanatu Krymskiego / Dariusz Kołodziejczyk ; Instyt 2013 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

930.2 Metodologia historii. Źródłoznawstwo
55

Młodość historii : rekonstrukcja historyczna na Kujawach i Pomorzu jako pasja i przedmiot badań naukowych : zbiór studiów / pod red. Adama Koseckiego. 2013 BG( 1/ 0)

930.2 Metodologia historii. Źródłoznawstwo
56

Tastamenty šlâhty ì mâščan Belarusì drugoj palovy XVI st. / [skladal’nìkì: A. F. Alâksandrava, V. U. Babkova, Ì. M. Bober; pad naukovaj rèd. A. B. Doŭnara] ; Dèpartament pa arhìvah 2012 BG( 1/ 0)

930.25 Archiwistyka. Archiwa i ich zasoby. Repertoria i spisy dokumentów archiwalnych
57
Archiwum Akt Nowych (Warszawa). Inwentarz akt i mikrofilmów : Ambasady RP w Waszyngtonie z lat (1918) 1919-1945 oraz mikrofilmów z akt Jana Ciechanowskiego, ambasadora RP w Waszyngtonie, a następnie działacza i publicysty w 2012 BG( 1/ 0)

930.25 Archiwistyka. Archiwa i ich zasoby. Repertoria i spisy dokumentów archiwalnych
58
Archiwum Główne Akt Dawnych (Warszawa). Księga wpisów podkanclerzego Jana Tarnowskiego MK 137 z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie 1592 / oprac. Krzysztof Chłapowski ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. 2012 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

930.25 Archiwistyka. Archiwa i ich zasoby. Repertoria i spisy dokumentów archiwalnych
59
Archiwum Państwowe (Białystok). Oddział (Łomża). Informator o zasobie archiwalnym / oprac. Danuta Bzura ; Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie. Archiwum Państwowe w Białymstoku. Archiwum Państwowe w Białymstoku Odział w Łom 2012 BG( 2/ 0)
WHS( 2/ 0)

930.25 Archiwistyka. Archiwa i ich zasoby. Repertoria i spisy dokumentów archiwalnych
60

Raport o archiwach w Unii Europejskiej po rozszerzeniu : pogłębiona współpraca archiwalna w Europie : plan działania / oprac. przez Grupę Ekspertów Krajowych ds. Archiwów Państw Członkow 2012 BG( 1/ 0)

930.25 Archiwistyka. Archiwa i ich zasoby. Repertoria i spisy dokumentów archiwalnych
61
Burke, Peter (1937- ).. Naoczność : materiały wizualne jako świadectwa historyczne / Peter Burke ; tł. Justyn Hunia. 2012 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 1)

930.2 Metodologia historii. Źródłoznawstwo
62
Galuba, Rafał. Archiwa państwowe w latach 1918-2011 : podstawy prawne działalności / Rafał Galuba. 2012 BG( 1/ 0)

930.25 Archiwistyka. Archiwa i ich zasoby. Repertoria i spisy dokumentów archiwalnych
63

Tantum possumus, quantum scimus : księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Zdzisławowi Chmielewskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin / pod red. Radosława Gazińskiego i Adama Makowskieg 2012 BG( 1/ 0)

930.2 Metodologia historii. Źródłoznawstwo
64

Archiwum Ministerstwa Obrony Narodowej : informator o zasobie archiwalnym : praca zbiorowa / pod red. Dominika Zemły ; [aut. Ewa Horoszko et al.] ; Archiwum Ministerstwa Obrony Narodowej. 2012 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

930.25 Archiwistyka. Archiwa i ich zasoby. Repertoria i spisy dokumentów archiwalnych
65
Konferencja Europejskiej Rady Archiwistów Narodowych (24 ; 2011 ; Kraków). XXIV Konferencja Europejskiej Rady Archiwistów Narodowych / pod red. nauk. Barbary Berskiej ; Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. 2012 BG( 1/ 0)

930.25 Archiwistyka. Archiwa i ich zasoby. Repertoria i spisy dokumentów archiwalnych
66

Wkład archiwistów warszawskich w rozwój archiwistyki polskiej : zbiór studiów poświęconych Warszawskiemu Środowisku Archiwalnemu / red. nauk. Alicja Kulecka. 2012 BG( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

930.25 Archiwistyka. Archiwa i ich zasoby. Repertoria i spisy dokumentów archiwalnych
67

Ochrona zasobu archiwów kościelnych / pod red. Anny Laszuk ; Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. 2012 BG( 1/ 0)

930.25 Archiwistyka. Archiwa i ich zasoby. Repertoria i spisy dokumentów archiwalnych
68

Archiwalia komunistycznego aparatu represji : zagadnienia źródłoznawcze / pod red Filipa Musiała ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. 2012 BG( 1/ 0)

930.25 Archiwistyka. Archiwa i ich zasoby. Repertoria i spisy dokumentów archiwalnych
69

Wybitni archiwiści łomżyńscy w służbie społeczeństwa / pod red. Doroty K. Rembiszewskiej i Hanny Krajewskiej. 2012 BG( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

930.25 Archiwistyka. Archiwa i ich zasoby. Repertoria i spisy dokumentów archiwalnych
70
Szumski, Jerzy ( -2015).. Inwentarz Zespołu Akt Starszy Notariusz Sądu Okręgowego w Grodnie : [1581-1882], 1883-1915, [1920-1930] / Jerzy Szumski. 2012 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

930.25 Archiwistyka. Archiwa i ich zasoby. Repertoria i spisy dokumentów archiwalnych
71
Werner, Wiktor. Wprowadzenie do historii / Wiktor Werner. 2012 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

930.2 Metodologia historii. Źródłoznawstwo
72

Archiwa i kancelarie w służbie Kościoła i nauki / pod red. Wiotetty Zawitkowskiej, Władysława P. Wlaźlaka. 2012 BG( 1/ 0)

930.25 Archiwistyka. Archiwa i ich zasoby. Repertoria i spisy dokumentów archiwalnych
73
Adamus, Justyna. System informacji archiwalnej w Polsce : historia, infrastruktura, standardy i metody / Justyna Adamus Kowalska. 2011 BG( 2/ 0)

930.25 Archiwistyka. Archiwa i ich zasoby. Repertoria i spisy dokumentów archiwalnych
74

Uwikłania historiografii : między ideologizacją dziejów a obiektywizmem badawczym / red. nauk. Tomasz Błaszczyk [et al.]. 2011 BG( 1/ 0)

930.2 Metodologia historii. Źródłoznawstwo
75
Buc, Philippe (1961- ).. Pułapki rytuału : między wczesnośredniowiecznymi tekstami a teorią nauk społecznych / Philippe Buc ; przekł. i red. nauk. Michał Tomaszek. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

930.2 Metodologia historii. Źródłoznawstwo
76

Polska kancelaria królewska między władzą a społeczeństwem. Cz. 4 / pod red. Waldemara Chorążyczewskiego i Wojciecha Krawczuka. 2011 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

930.2 Metodologia historii. Źródłoznawstwo
77

Zasady postępowania z materiałami archiwalnymi : ochrona zasobu archiwalnego / [wybór i oprac. Marek Borowski, Anna Czajka, Anna Michaś] ; Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. 2011 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

930.25 Archiwistyka. Archiwa i ich zasoby. Repertoria i spisy dokumentów archiwalnych
78
Jabłońska, Marlena. Dokumentacja specjalna w archiwach : opis tradycyjny i komputerowy / Marlena Jabłońska. 2011 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

930.25 Archiwistyka. Archiwa i ich zasoby. Repertoria i spisy dokumentów archiwalnych
79

Pamiętniki, dzienniki i relacje jako źródła do badań historycznych : (XVIII-XX wiek) / pod red. nauk. Kazimierza Karolczaka. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)
WHS( 1/ 1)

930.2 Metodologia historii. Źródłoznawstwo
80

Informator o aktach stanu cywilnego w zasobie Archiwum Państwowego w Siedlcach / oprac.: Agata Kowalewska i Wanda Więch-Tchórzewska. 2011 BG( 1/ 0)

930.25 Archiwistyka. Archiwa i ich zasoby. Repertoria i spisy dokumentów archiwalnych
81

Archiwistyka oraz problemy historii Polski, Polonii i dyplomacji XX wieku : księga jubileuszowa ofiarowana profesorowi Edwardowi Kołodziejowi w 70. rocznicę urodzin / pod red. Janusza Łosowski 2011 BG( 1/ 0)

930.25 Archiwistyka. Archiwa i ich zasoby. Repertoria i spisy dokumentów archiwalnych
82
Nahirny, Rafał. Losy naukowej łamigłówki : Clifford Geertz, mikrohistorie i podmiotowość / Rafał Nahirny. 2011 BG( 1/ 0)

930.2 Metodologia historii. Źródłoznawstwo
83

Dorobek naukowy i dydaktyczny toruńskiego ośrodka archiwistyki / pod red. Haliny Robótki ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wydział Nauk Historycznych. Instytut Historii i Archiwisty 2011 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

930.25 Archiwistyka. Archiwa i ich zasoby. Repertoria i spisy dokumentów archiwalnych
84
Szukała, Maciej (1946- ).. Pruskie archiwa państwowe a niemieckie badania wschodnie (deutsche Ostforschung) w okresie międzywojennym XX wieku (1918-1939) : między nauką a politycznym zaangażowaniem / Maciej Szukała ; 2011 BG( 1/ 0)

930.25 Archiwistyka. Archiwa i ich zasoby. Repertoria i spisy dokumentów archiwalnych
85
Toruńskie Konfrontacje Archiwalne (3 ; 2011).. Teoria archiwalna : wczoraj - dziś - jutro / pod red. Waldemara Chorążyczewskiego i Agnieszki Rosy. 2011 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

930.25 Archiwistyka. Archiwa i ich zasoby. Repertoria i spisy dokumentów archiwalnych
86
Archiwum Główne Akt Dawnych (Warszawa). Księga wpisów podkanclerzego Wojciecha Baranowskiego z okresu marzec 1588 - grudzień 1590 MK 135 z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie / oprac. Wojciech Krawczuk i Michał Kulecki. 2010 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

930.25 Archiwistyka. Archiwa i ich zasoby. Repertoria i spisy dokumentów archiwalnych
87

Testamenty mieszczan warszawskich od XV do końca XVII wieku : katalog / oprac. Agnieszka Bartoszewicz, Andrzej Karpiński, Katarzyna Warda. 2010 BG( 1/ 0)

930.25 Archiwistyka. Archiwa i ich zasoby. Repertoria i spisy dokumentów archiwalnych
88
Czarnota, Tomasz (1977- ).. To zawsze zostanie dla potomności... : archiwalia w kręgu myśli i prac Jerzego Giedroycia / Tomasz Czarnota. 2010 BG( 2/ 0)

930.25 Archiwistyka. Archiwa i ich zasoby. Repertoria i spisy dokumentów archiwalnych
89

Z badań nad dziejami kancelarii i opracowania akt austriackich z XVIII-XX wieku na ziemiach polskich : wyniki prac zespołu naukowego powołanego przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych 2010 BG( 1/ 0)

930.25 Archiwistyka. Archiwa i ich zasoby. Repertoria i spisy dokumentów archiwalnych
90
Handelsman, Marceli (1882-1945).. Historyka / Marceli Handelsman ; oprac. Piotr Węcowski. 2010 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

930.2 Metodologia historii. Źródłoznawstwo
91
Knapek, Elżbieta. Akta oficjalatu i wikariatu generalnego krakowskiego do połowy XVI wieku / Elżbieta Knapek. 2010 BG( 1/ 0)

930.2 Metodologia historii. Źródłoznawstwo
92
Konferencja Archiwów Instytucji Kulturalnych i Naukowych Stowarzyszenia Archiwistów Polskich ( Archiwa - nowe problemy, nowe rozwiązania : XVII Konferencja Archiwów Instytucji Kulturalnych i Naukowych Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, Słupsk-Ustka, 7-9 czerwca 2009 r. / pod red. Anny 2010 BG( 1/ 0)

930.25 Archiwistyka. Archiwa i ich zasoby. Repertoria i spisy dokumentów archiwalnych
93

Wartość naukowa i stan opracowania zasobu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej / pod red. Rafała Kościańskiego i Rafała Leśkiewicza. 2010 BG( 1/ 0)

930.25 Archiwistyka. Archiwa i ich zasoby. Repertoria i spisy dokumentów archiwalnych
94
Kwiatkowski, Stefan Franciszek (1946- ). Autor Polska mediewistyka historyczna w czasach maszynopisu : o wymuszonej modernizacji i okolicznościach jej przemijania : (wybrane zagadnienia) / Stefan Kwiatkowski. 2010 BG( 1/ 0)

930.2 Metodologia historii. Źródłoznawstwo
95
Labuda, Gerard (1916-2010).. Próba nowej systematyki i nowej interpretacji źródeł historycznych : z posłowiem / Gerard Labuda. 2010 BG( 2/ 0)

930.2 Metodologia historii. Źródłoznawstwo
96

Wystąpienia wygłoszone podczas konferencji "Przeszłość dla Przyszłości. Masowe zabezpieczanie zasobów bibliotek i archiwów" Kraków, 13-14.10.2008 = The papres of the "The Past for the Fu 2010 BG( 2/ 0)

930.25 Archiwistyka. Archiwa i ich zasoby. Repertoria i spisy dokumentów archiwalnych
97
Rammingen, Jacob von (1510-1582).. The earliest predecessors of archival science : Jacob von Rammingen’s two manuals of registry and archival management, printed in 1571 / transl. by JBLD Strömberg. 2010 BG( 1/ 0)

930.25 Archiwistyka. Archiwa i ich zasoby. Repertoria i spisy dokumentów archiwalnych
98
Robótka, Halina (1946- ).. Opracowanie i opis archiwaliów : podręcznik akademicki / Halina Robótka ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. 2010 BG( 7/ 1)
WHS( 2/ 0)

930.25 Archiwistyka. Archiwa i ich zasoby. Repertoria i spisy dokumentów archiwalnych
99

Świat z historią / red. Piotr Witek, Marek Woźniak. 2010 BG( 1/ 0)

930.2 Metodologia historii. Źródłoznawstwo

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego