Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "930.1*091*" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 351 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Koneczny, Feliks (1862-1949). Autor O pierwotnej polskości Ziemi Chełmskiej i Rusi Czerwonej / Feliks Koneczny. 2021 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
2
Mačiulis, Dangiras (1969- ). Autor Kto wygrał bitwę pod Grunwaldem : tradycja grunwaldzka wśród narodów Europy Środkowo-Wschodniej / Dangiras Mačiulis, Rimvydas Petrauskas, Darius Staliūnas ; z języka litewskiego tłumaczy 2020 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
3

Historia wizualna : obrazy w dyskusjach niemieckich historyków / redakcja naukowa Magdalena Saryusz-Wolska. 2020 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
4
Stobiecki, Rafał (1962- ). Autor Historiografia PRL : zamiast podręcznika / Rafał Stobiecki. 2020 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
5
Bruckner, Pascal (1948- ). Autor Tyrania skruchy : rozważania na temat samobiczowania zachodu / Pascal Bruckner ; przełożył Andrzej Szeptycki. 2019 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
6

Wspólne dziedzictwo : Rzeczpospolita Obojga Narodów w polskiej, litewskiej i ukraińskiej historiografii XIX i XXI wieku / pod redakcją Marioli Hoszowskiej, Joanny Pisulińskiej, Pawła Sierż 2019 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
7

Recepcja twórczości Jana Długosza w historiografii krajów europejskich / redakcja naukowa Marceli Antoniewicz, Norbert Morawiec ; Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Cz 2019 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
8
Pomorski, Jan (1954- ). Autor Homo metahistoricus : studium sześciu kultur poznających historię / Jan Pomorski. 2019 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
9
Rutkowski, Tadeusz Paweł (1965- ). Autor Historiografia i historycy w PRL : szkice / Tadeusz Paweł Rutkowski ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. 2019 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
10
Borodziej, Włodzimierz (1956- ). Autor 11.11 1918 : niepodległość i pamięć w Europie Środkowej / Włodzimierz Borodziej, Maciej Górny, Piotr Tadeusz Kwiatkowski. 2018 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
11
Koneczny, Feliks (1862-1949). Autor Geografia historyczna / Feliks Koneczny. 2018 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
12

Bliska historia : o badaniach historii lokalnej i regionalnej / pod redakcją Przemysława Wiszewskiego. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
13

Wschód muzułmański w ujęciu interdyscyplinarnym : ludzie, teksty, historia / redakcja naukowa Grzegorz Czerwiński, Artur Konopacki. 2017 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
14
Dobrosielska, Alicja. Opór, oportunizm, współpraca : Prusowie wobec zakonu krzyżackiego w dobie podboju / Alicja Dobrosielska. 2017 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
15

Spór o początki państwa polskiego : historiografia, tradycja, mit, propaganda / (red.) W. Drelicharz, D. Jasiak, J. Poleski. 2017 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
16
Galicʹko-volinsʹkij lìtopis (pol.) Kronika halicko-wołyńska : kronika Romanowiczów / tłumaczenie, wstęp i komentarze Dariusz Dąbrowski i Adrian Jusupović. 2017 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
17

Biografistyka we współczesnych badaniach historycznych : teoria i praktyka / pod redakcją Jolanty Kolbuszewskiej, Rafała Stobieckiego. 2017 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 1)

930.1(091) Historiografia
18

Od Zjazdu w Łodzi do Zjazdu w Szczecinie : bilans badań nad dziejami szlachty i ziemiaństwa na ziemiach polskich w XIX wieku / pod redakcją Krzysztofa A. Makowskiego i Kazimierza Karolczaka ; 2017 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
19

Nobis operique favete : studia nad Gallem Anonimem / pod redakcją Andrzeja Dąbrówki, Edwarda Skibińskiego, Witolda Wojtowicza. 2017 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
20

Historie alternatywne i kontrfaktyczne : wizje - narracje - metodologia / redakcja naukowa Ewa Solska, Piotr Witek, Marek Woźniak. 2017 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
21

Historiografia w kontekstach nieoczekiwanych? : wobec zmiany i ciągłości: pejzaże współczesnego dyskursu historycznego / redakcja naukowa Ewa Solska, Piotr Witek, Marek Woźniak. 2017 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
22

"Zeszyty Historyczne" z perspektywy półwiecza / pod redakcją Sławomira M. Nowinowskiego i Rafała Stobieckiego ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polsk 2017 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
23

Powojenna mediewistyka niemiecka / wybór i opracowanie Jerzy Strzelczyk, Adam Krawiec ; przekład Ewa Płomińska-Krawiec, Adam Krawiec ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 2017 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
24

Pamięć o przeszłości w prywatnych narracjach i historiografii / redakcja naukowa Anna Warakomska. 2017 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
25
Jasiński, Tomasz (1951- ).. Gall Anonim - poeta i mistrz prozy : studia nad rytmiką prozy i poezji w okresie antycznym i średniowiecznym / Tomasz Jasiński. 2016 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
26

Historia i pamięć : studia i szkice historiograficzne / pod redakcją Jolanty Kolbuszewskiej i Rafała Stobieckiego. 2016 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
27
Możdżeń, Julia (1985- ).. Przedstawianie świata przez kronikarzy gdańskich na przełomie XV i XVI wieku / Julia Możdżeń ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. 2016 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
28
Siewierski, Tomasz (1985- ).. Marian Małowist i krąg jego uczniów : z dziejów historiografii gospodarczej w Polsce / Tomasz Siewierski ; Instytut Histori [!] i Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN, Instytut Historyczny Uni 2016 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
29
Szumski, Jan (1979- ).. Polityka a historia : ZSRR wobec nauki historycznej w Polsce w latach 1945-1964 / Jan Szumski ; Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk. 2016 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
30

W kręgu myśli Władysława Czaplińskiego / pod redakcją Filipa Wolańskiego i Leszka Ziątkowskiego. 2016 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
31

Miscellanea res Polonorum, Brittanorum ac Judaeorum illustrantia / redakcja Jakub Basista, Adam Kaźmierczyk, Mariusz Markiewicz, Dominika Oliwa. 2015 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
32

Egodokumenty : tradycje historiograficzne i perspektywy badawcze / red. Waldemar Chorążyczewski, Arvydas Pacevičius, Stanisław Roszak. 2015 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
33

Piśmiennictwo na Pomorzu Zachodnim do końca XVIII wieku : praca zbiorowa / pod red. Janiny Kosman ; Archiwum Państwowe w Szczecinie, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego ; [recenz 2015 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
34
Lawaty, Andreas (1953- ).. Intelektualne wizje i rewizje w dziejach stosunków polsko-niemieckich XVIII-XXI wieku / Andreas Lawaty ; [przekład Jacek Dąbrowski, Justyna Górny, Janusz Kawecki, Katarzyna Leszczyńska, Jerem 2015 BHU( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
35
Łojek, Jerzy (1932-1986).. Pisma wybrane : wiek XIX / Jerzy Łojek ; wybór, opracowanie i wstęp Marek Kornat. 2015 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
36
Maternicki, Jerzy (1935- ).. Złote lata historiografii polskiej we Lwowie / Jerzy Maternicki. 2015 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
37

Historia historiografii i metodologia historii w Polsce i na Ukrainie / pod redakcją naukową Jerzego Maternickiego, Joanny Pisulińskiej i Leonida Zaszkilniaka. 2015 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
38

Pamięć imperiów w Europie Wschodniej : teoretyczne konteksty i porównania / redakcja Andrzej Nowak, Marek Wojnar. 2015 BG( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

930.1(091) Historiografia
39
Spyra, Janusz (1956- ).. Historiografia a tożsamość regionalna w czasach nowożytnych na przykładzie Śląska Cieszyńskiego w okresie od XVI do początku XX wieku / Janusz Spyra. 2015 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
40

W poszukiwaniu innej historii : antologia tekstów opublikowanych na łamach periodyków Instytutu Literackiego w Paryżu / pod redakcją Rafała Stobieckiego i Sławomira M. Nowinowskiego ; przy 2015 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
41
Andrychowicz-Skrzeba, Joanna (1982- ).. Polityka historyczna w Polsce i Niemczech po roku 1989 : w wystąpieniach publicznych oraz publikacjach polityków polskich i niemieckich / Joanna Andrychowicz-Skrzeba. 2014 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
42

Historie wzajemnych oddziaływań / red. Robert Traba ; współprac. Bartosz Dziewanowski-Stefańczyk. 2014 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
43
Kałuża, Zenon (1936- ).. Lektury filozoficzne Wincentego Kadłubka : zbiór studiów / Zenon Kałuża. 2014 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
44
Knyspel-Kopeć, Renata Elżbieta. Grunwald w świadomości społeczeństwa polskiego w drugiej połowie XIX i w XX wieku / Renata Knyspel-Kopeć. 2014 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
45

Historycy a socjalizm : polska lewica niepodległościowa spod znaku Klio : wybór tekstów / oprac., wstęp i komentarz Jolanta Kolbuszewska, Marta Sikorska-Kowalska. 2014 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
46
Kowalski, Andrzej Piotr (1964- ).. Antropologia zamierzchłych znaczeń / Andrzej P. Kowalski. 2014 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
47
Kwiatkowska-Frejlich, Lidia (1960- ).. Imputacja kulturowa w polskiej historiografii sztuki 1795-1863 : na przykładzie wypowiedzi o nagrobkach / Lidia Kwiatkowska-Frejlich. 2014 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
48
Lipoński, Wojciech (1942- ).. Kultura Europejska a historiografia zachodnia ignorująca Europę na wschód od Łaby : próba zrównoważonego podejścia / Wojciech Lipoński ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 2014 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
49

Złota księga historiografii lwowskiej XIX i XX wieku. T. 2 / pod red. nauk. Jerzego Maternickiego, Pawła Sierżęgi, Leonida Zaszkilniaka. 2014 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
50
Ogólnopolska Konferencja Studentów Historyków Wojskowości (9 ; 2011 ; Lublin). Spes in virtute, salus in victoria : materiały z "IX Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Historyków Wojskowości", Lublin 8-10 grudnia 2011 / pod red. Joanny Gładysz, Dominiki Lipskiej i And 2014 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
51
Traverso, Enzo (1957- ).. Historia jako pole bitwy : interpretacja przemocy w XX wieku / Enzo Traverso ; przeł. Światosław Florian Nowicki. 2014 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
52
Węcowski, Piotr (1972- ).. Początki Polski w pamięci historycznej późnego średniowiecza / Piotr Węcowski. 2014 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
53

Badacze przeszłości wobec wyzwań XIX-XXI wieku / red. Katarzyna Błachowska, Zbigniew Romek, Marcin Wolniewicz. 2013 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
54
Czerniecka-Haberko, Anna. Unie polsko-litewskie w historiografii polskiej / Anna Czerniecka-Haberko. 2013 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
55
Falkowski, Tomasz (1981- ).. Myśl i zdarzenie : pojęcie zdarzenia historycznego w historiografii francuskiej XX wieku / Tomasz Falkowski. 2013 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
56
Karas, Marcin (1971- ).. Alternatywna wizja historii : prace historyczne Davida Irvinga / Marcin Karas. 2013 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
57
Kolasa, Władysław Marek (1968- ).. Historiografia prasy polskiej (do 1918 roku) : naukometryczna analiza dyscypliny 1945-2009 / Władysław Marek Kolasa. 2013 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
58

Historia, mentalność, tożsamość : Rosja i Europa Zachodnia w polskiej i ukraińskiej historiografii XIX i XX wieku / pod red. Eugeniusz Koko, Magdaleny Nowak i Leonida Zaszkilniaka. 2013 BG( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

930.1(091) Historiografia
59
Samuś, Paweł (1946- ).. Wasza kartka wyborcza jest silniejsza niż karabin, niż armata... : z dziejów kultury politycznej na ziemiach polskich pod zaborami / Paweł Samuś. 2013 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
60
Toczek, Alfred. Lwowskie środowisko historyczne i jego wkład w kulturę książki i prasy : (1860-1918) / Alfred Toczek. 2013 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
61
Wendland, Wojciech (1978- ).. "Trzy czoła proroków z matki obcej" : myśl historyczna Tatarów polskich w II Rzeczypospolitej / Wojciech Wendland. 2013 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
62
Balbus, Tomasz (1970- ).. "Korab" wilniuk klasyczny : doktor Roman Korab-Żebryk (1916-2004) : biografia wilnianina, oficera Armii Krajowej, więźnia NKWD, historyka Polski Podziemnej (na tle dziejów XX wieku) / Tomasz B 2012 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
63
Banaszkiewicz, Jacek (1947- ).. Takie sobie średniowieczne bajeczki / Jacek Banaszkiewicz ; wprow. Michał Tomaszek. 2012 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
64
Barciak, Antoni (1947- ).. Między Polską a Czechami : Śląsk i jego mieszkańcy w źródłach czeskich doby średniowiecza / Antoni Barciak. 2012 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
65

Bez taryfy ulgowej : dorobek naukowy i edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej 2000-2010 / pod red. Andrzeja Czyżewskiego [et al.]. 2012 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
66

Mity i stereotypy w dziejach Polski i Ukrainy w XIX i XX wieku / pod red. Andrzeja Czyżewskiego [et al.] ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. 2012 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
67
Domańska, Ewa (historia). Historia egzystencjalna : krytyczne studium narratywizmu i humanistyki zaangażowanej / Ewa Domańska. 2012 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
68
Drelicharz, Wojciech (1965- ).. Idea zjednoczenia królestwa w średniowiecznym dziejopisarstwie polskim / Wojciech Drelicharz. 2012 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
69
Klassa, Barbara. Obraz Polski i Polaków w historiografii amerykańskiej XIX i początków XX wieku / Barbara Klassa. 2012 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
70
Koselleck, Reinhart (1923-2006).. Warstwy czasu : studia z metahistorii / Reinhart Koselleck ; przeł. Krystyna Krzemieniowa i Jarosław Merecki. 2012 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 1)

930.1(091) Historiografia
71

Vademecum historyka mediewisty / red. nauk. Jarosław Nikodem, Dariusz Andrzej Sikorski. 2012 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
72

Mity historyczno-polityczne, wyobrażenia zbiorowe, polityka historyczna : studia i materiały. T. 2 / pod red. Eugeniusza Ponczka, Andrzeja Sepkowskiego. 2012 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
73
Bömelburg, Hans-Jürgen (1961- ).. Polska myśl historyczna a humanistyczna historia narodowa (1500-1700) / Hans-Jürgen Bömelburg ; przekł. Zdzisław Owczarek ; wprowadzenie Andreas Lawaty. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
74
Chakrabarty, Dipesh (1948- ).. Prowincjonalizacja Europy : myśl postkolonialna i różnica historyczna / Dipesh Chakrabarty ; z nową przedmową autora ; przekł. Dorota Kołodziejczyk, Tomasz Dobrogoszcz, Ewa Domańska. 2011 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
75
Ciesielski, Mariusz. Starożytna Germania i Germanie w historiografii polskiej : od Adama Naruszewicza po czasy współczesne / Mariusz Ciesielski ; Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Instytut Kultury Europejs 2011 BG( 2/ 0)

930.1(091) Historiografia
76

Przez Kresy i historię po obrzeża polityki : profesorowi Marcelemu Kosmanowi w półwiecze pracy naukowej. 2 / red.: Iwona Hofman, Wojciech Maguś. 2011 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
77

Przez Kresy i historię po obrzeża polityki : profesorowi Marcelemu Kosmanowi w półwiecze pracy naukowej. 1 / red. Iwona Hofman, Wojciech Maguś. 2011 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
78

Galicja 1772-1918 : problemy metodologiczne, stan i potrzeby badań : praca zbiorowa. T. 1 / pod red. Agnieszki Kawalec, Wacława Wierzbieńca, Leonida Zaszkilniaka ; wstępem opatrzył Jerzy Mate 2011 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
79

Galicja 1772-1918 : problemy metodologiczne, stan i potrzeby badań : praca zbiorowa. T. 3 / pod red. Agnieszki Kawalec, Wacława Wierzbieńca, Leonida Zaszkilniaka ; wstępem opatrzył Jerzy Mate 2011 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
80

Galicja 1772-1918 : problemy metodologiczne, stan i potrzeby badań : praca zbiorowa. T. 2 / pod red. Agnieszki Kawalec, Wacława Wierzbieńca, Leonida Zaszkilniaka ; wstępem opatrzył Jerzy Mate 2011 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
81
Kolbuszewska, Jolanta (1973- ).. Tadeusz Korzon (1839-1918) : między codziennością, nauką a służbą narodowi / Jolanta Kolbuszewska. 2011 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
82
Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski (1 ; 2007 ; Kraków). Widziane z zewnątrz : I Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski, Kraków, 28-30 czerwca 2007 roku. T. 2 / pod red. Michała Baczkowskiego [et al.] ; Muzeum Historii Polski. 2011 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
83
Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski (1 ; 2007 ; Kraków). Widziane z zewnątrz : I Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski, Kraków, 28-30 czerwca 2007 roku. T. 1 / pod red. Michała Baczkowskiego [et al.] ; Muzeum Historii Polski. 2011 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
84

Istoriâ Pol’ši v istoriografičeskoj tradicii XIX-načala XXI vv. : materialy Meždunarodnoj naučnoj konferencii (Grodno, 29-30 oktâbrâ 2009 g.) / Grodnenskij gosudarstvennyj universitet im. 2011 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
85
Mękarski, Artur (1972- ).. Między historiozofią a polityką : historiografia Polski Ludowej w opiniach i komentarzach historyków i publicystów emigracyjnych 1945-1989 / Artur Mękarski ; Instytut Pamięci Narodowej. Kom 2011 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
86

Świat starożytny, jego polscy badacze i kult panującego / pod red. Leszka Mrozewicza i Katarzyny Balbuzy ; Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Instytut Kultury Europejskiej Uniwersytetu 2011 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
87

Targowisko przeszłości : społeczne konsekwencje popkulturowych sposobów opowiadania o świecie minionym / red. nauk. Elżbieta Nieroba. 2011 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
88

Europejczycy, Afrykanie, inni : studia ofiarowane Profesorowi Michałowi Tymowskiemu / red. nauk. Bronisław Nowak, Mirosław Nagielski, Jerzy Pysiak. 2011 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
89
Piasek, Wojciech. Historia jako wiedza lokalna : "antropologiczne przesunięcie" w badaniach nad historiografią PRL / Wojciech Piasek. 2011 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
90

Populi terrae marisque : prace poświęcone pamięci Profesora Lecha Leciejewicza / [red. nauk. Marian Rębkowski i Stanisław Rosik]. 2011 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
91

Historycy i politycy : polityka pamięci w III RP / pod red. Pawła Skibińskiego, Tomasza Wiścickiego i Michała Wysockiego ; Muzeum Historii Polski. 2011 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
92
Spychała, Lesław. Studia nad legendą dynastyczną Arpadów : między pulpitem średniowiecznego skryby a "warsztatem" współczesnego badacza / Lesław Spychała. 2011 BG( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

930.1(091) Historiografia
93

Mediewiści / red. Jerzy Strzelczyk. 2011 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
94
Wenta, Jarosław (1955- ).. Kronika tzw. Galla Anonima : historyczne (monastyczne i genealogiczne) oraz geograficzne konteksty powstania / Jarosław Wenta. 2011 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
95

Kronika wielkopolska / przekł. Kazimierz Abgarowicz ; wstęp i komentarze Brygida Kürbis. 2010 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
96

Pamięć wieków kształtuje potomność : księga jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi Ludwikowi Grzebieniowi SJ z okazji 70. urodzin / [red.: Andrzej Paweł Bieś, Beata Topij-Stempińsk 2010 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
97

Z metodologicznych problemów współczesnej historiografii : materiały z seminarium doktorskiego prof. dr. hab. Wojciecha Wrzoska - Obrzycko 30-31.01.2009 : praca zbiorowa / pod red. Tomasza Bł 2010 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
98

Teoria wiedzy o przeszłości na tle współczesnej humanistyki : antologia / pod red. Ewy Domańskiej. 2010 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 1)

930.1(091) Historiografia
99
Iggers, Georg G. (1926-2017). Autor Historiografia XX wieku : przegląd kierunków badawczych / Georg G. Iggers ; tłumaczyła Agnieszka Gadzała. 2010 BG( 2/ 1)
WHS( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego