Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "930.1" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 464 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Bruckner, Pascal (1948- ). Autor Tyrania skruchy : rozważania na temat samobiczowania zachodu / Pascal Bruckner ; przełożył Andrzej Szeptycki. 2019 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
2

Wspólne dziedzictwo : Rzeczpospolita Obojga Narodów w polskiej, litewskiej i ukraińskiej historiografii XIX i XXI wieku / pod redakcją Marioli Hoszowskiej, Joanny Pisulińskiej, Pawła Sierż 2019 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
3

Jak w XXI wieku opowiadać historię? : narracja jako problem teoretyczny i praktyczny w niemieckich naukach o historii, kulturze i literaturze / wybór, wstęp i opracowanie Jerzy Kałążny ; pr 2019 BG( 1/ 0)

930.1 Historia jako nauka. Teoria i filozofia historii. Historiozofia
4

Historie i narracje : od historii lokalnej do opowieści postantropocentrycznej / pod redakcją Renaty Makarskiej. 2019 BG( 1/ 0)

930.1 Historia jako nauka. Teoria i filozofia historii. Historiozofia
5
Pomorski, Jan (1954- ). Autor Homo metahistoricus : studium sześciu kultur poznających historię / Jan Pomorski. 2019 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
6
Rogalewska, Ewa. Autor Wartości pamięci : szkice o ludziach idei w XX wieku / Ewa Rogalewska. 2019 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

930.1 Historia jako nauka. Teoria i filozofia historii. Historiozofia
7
Rutkowski, Tadeusz Paweł (1965- ). Autor Historiografia i historycy w PRL : szkice / Tadeusz Paweł Rutkowski ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. 2019 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
8
Borodziej, Włodzimierz (1956- ). Autor 11.11 1918 : niepodległość i pamięć w Europie Środkowej / Włodzimierz Borodziej, Maciej Górny, Piotr Tadeusz Kwiatkowski. 2018 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
9
Koneczny, Feliks (1862-1949). Autor Geografia historyczna / Feliks Koneczny. 2018 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
10
Voltaire (1694-1778). Autor Filozofia historii / Voltaire ; przełożył, wstępem i przypisami opatrzył Marian Skrzypek. 2018 BG( 1/ 0)

930.1 Historia jako nauka. Teoria i filozofia historii. Historiozofia
11

Bliska historia : o badaniach historii lokalnej i regionalnej / pod redakcją Przemysława Wiszewskiego. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
12

Historia w przestrzeni publicznej / pod redakcją Joanny Wojdon. 2018 BG( 1/ 0)

930.1 Historia jako nauka. Teoria i filozofia historii. Historiozofia
13

Wschód muzułmański w ujęciu interdyscyplinarnym : ludzie, teksty, historia / redakcja naukowa Grzegorz Czerwiński, Artur Konopacki. 2017 BG( 2/ 1)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
14
Dobrosielska, Alicja. Opór, oportunizm, współpraca : Prusowie wobec zakonu krzyżackiego w dobie podboju / Alicja Dobrosielska. 2017 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
15

Spór o początki państwa polskiego : historiografia, tradycja, mit, propaganda / (red.) W. Drelicharz, D. Jasiak, J. Poleski. 2017 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
16
Galicʹko-volinsʹkij lìtopis (pol.) Kronika halicko-wołyńska : kronika Romanowiczów / tłumaczenie, wstęp i komentarze Dariusz Dąbrowski i Adrian Jusupović. 2017 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
17

Biografistyka we współczesnych badaniach historycznych : teoria i praktyka / pod redakcją Jolanty Kolbuszewskiej, Rafała Stobieckiego. 2017 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
18

Od Zjazdu w Łodzi do Zjazdu w Szczecinie : bilans badań nad dziejami szlachty i ziemiaństwa na ziemiach polskich w XIX wieku / pod redakcją Krzysztofa A. Makowskiego i Kazimierza Karolczaka ; 2017 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
19

Historia w kulturze ponowoczesnej : koncepcje - metody - perspektywy badawcze / pod redakcją Miloša Řezníka, Magdaleny Saryusz-Wolskiej, Sabine Stach i Katrin Stoll. 2017 BG( 1/ 0)

930.1 Historia jako nauka. Teoria i filozofia historii. Historiozofia
20

Nobis operique favete : studia nad Gallem Anonimem / pod redakcją Andrzeja Dąbrówki, Edwarda Skibińskiego, Witolda Wojtowicza. 2017 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
21

Historie alternatywne i kontrfaktyczne : wizje - narracje - metodologia / redakcja naukowa Ewa Solska, Piotr Witek, Marek Woźniak. 2017 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
22

Historiografia w kontekstach nieoczekiwanych? : wobec zmiany i ciągłości: pejzaże współczesnego dyskursu historycznego / redakcja naukowa Ewa Solska, Piotr Witek, Marek Woźniak. 2017 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
23

"Zeszyty Historyczne" z perspektywy półwiecza / pod redakcją Sławomira M. Nowinowskiego i Rafała Stobieckiego ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polsk 2017 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
24

Powojenna mediewistyka niemiecka / wybór i opracowanie Jerzy Strzelczyk, Adam Krawiec ; przekład Ewa Płomińska-Krawiec, Adam Krawiec ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 2017 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
25

Pamięć o przeszłości w prywatnych narracjach i historiografii / redakcja naukowa Anna Warakomska. 2017 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
26
Jasiński, Tomasz (1951- ).. Gall Anonim - poeta i mistrz prozy : studia nad rytmiką prozy i poezji w okresie antycznym i średniowiecznym / Tomasz Jasiński. 2016 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
27

Historia i pamięć : studia i szkice historiograficzne / pod redakcją Jolanty Kolbuszewskiej i Rafała Stobieckiego. 2016 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
28
Liszka, Katarzyna. Etyka i pamięć o Zagładzie / Katarzyna Liszka. 2016 BHU( 1/ 0)

930.1 Historia jako nauka. Teoria i filozofia historii. Historiozofia
29
Możdżeń, Julia (1985- ).. Przedstawianie świata przez kronikarzy gdańskich na przełomie XV i XVI wieku / Julia Możdżeń ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. 2016 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
30
Siewierski, Tomasz (1985- ).. Marian Małowist i krąg jego uczniów : z dziejów historiografii gospodarczej w Polsce / Tomasz Siewierski ; Instytut Histori [!] i Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN, Instytut Historyczny Uni 2016 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
31
Szumski, Jan (1979- ).. Polityka a historia : ZSRR wobec nauki historycznej w Polsce w latach 1945-1964 / Jan Szumski ; Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk. 2016 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
32

W kręgu myśli Władysława Czaplińskiego / pod redakcją Filipa Wolańskiego i Leszka Ziątkowskiego. 2016 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
33

Miscellanea res Polonorum, Brittanorum ac Judaeorum illustrantia / redakcja Jakub Basista, Adam Kaźmierczyk, Mariusz Markiewicz, Dominika Oliwa. 2015 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
34

Egodokumenty : tradycje historiograficzne i perspektywy badawcze / red. Waldemar Chorążyczewski, Arvydas Pacevičius, Stanisław Roszak. 2015 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
35
Judt, Tony (1948-2010).. Kiedy zmieniają się fakty : eseje 1995-2010 / Tony Judt ; przygotowała do wydania i poprzedziła wstępem Jennifer Homans ; przełożył Andrzej Jankowski. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

930.1 Historia jako nauka. Teoria i filozofia historii. Historiozofia
36
Kmieciński, Jerzy (1927- ).. Kształtowanie się świadomości historycznej społeczeństw ludzkich : rozprawy, eseje, wykłady / Jerzy Kmieciński ;[Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu]. 2015 BG( 1/ 0)

930.1 Historia jako nauka. Teoria i filozofia historii. Historiozofia
37

Piśmiennictwo na Pomorzu Zachodnim do końca XVIII wieku : praca zbiorowa / pod red. Janiny Kosman ; Archiwum Państwowe w Szczecinie, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego ; [recenz 2015 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
38
Lawaty, Andreas (1953- ).. Intelektualne wizje i rewizje w dziejach stosunków polsko-niemieckich XVIII-XXI wieku / Andreas Lawaty ; [przekład Jacek Dąbrowski, Justyna Górny, Janusz Kawecki, Katarzyna Leszczyńska, Jerem 2015 BHU( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
39
Łojek, Jerzy (1932-1986).. Pisma wybrane : wiek XIX / Jerzy Łojek ; wybór, opracowanie i wstęp Marek Kornat. 2015 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
40
Marszałek, Robert (1963- ).. Ex oriente dux : idea jedności Słowian a historiozofia polska i europejska XIX i XX wieku / Robert Marszałek. 2015 BG( 1/ 0)

930.1 Historia jako nauka. Teoria i filozofia historii. Historiozofia
41
Maternicki, Jerzy (1935- ).. Złote lata historiografii polskiej we Lwowie / Jerzy Maternicki. 2015 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
42

Historia historiografii i metodologia historii w Polsce i na Ukrainie / pod redakcją naukową Jerzego Maternickiego, Joanny Pisulińskiej i Leonida Zaszkilniaka. 2015 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
43
Muchowski, Jakub. Polityka pisarstwa historycznego : refleksja teoretyczna Haydena White’a / Jakub Muchowski ; Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. 2015 BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

930.1 Historia jako nauka. Teoria i filozofia historii. Historiozofia
44

Pamięć imperiów w Europie Wschodniej : teoretyczne konteksty i porównania / redakcja Andrzej Nowak, Marek Wojnar. 2015 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
45
Rüsen, Jörn (1938- ).. Nadawanie historycznego sensu / Jörn Rüsen ; przekład Rafał Żytyniec ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 2015 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

930.1 Historia jako nauka. Teoria i filozofia historii. Historiozofia
46

Świadomość i kultura historyczna / przekład Izabela Sellmer ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 2015 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

930.1 Historia jako nauka. Teoria i filozofia historii. Historiozofia
47
Spyra, Janusz (1956- ).. Historiografia a tożsamość regionalna w czasach nowożytnych na przykładzie Śląska Cieszyńskiego w okresie od XVI do początku XX wieku / Janusz Spyra. 2015 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
48

W poszukiwaniu innej historii : antologia tekstów opublikowanych na łamach periodyków Instytutu Literackiego w Paryżu / pod redakcją Rafała Stobieckiego i Sławomira M. Nowinowskiego ; przy 2015 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
49
Zajewski, Władysław (1930- ).. Czy historycy piszą prawdę / Władysław Zajewski. 2015 BG( 1/ 0)

930.1 Historia jako nauka. Teoria i filozofia historii. Historiozofia
50
Andrychowicz-Skrzeba, Joanna (1982- ).. Polityka historyczna w Polsce i Niemczech po roku 1989 : w wystąpieniach publicznych oraz publikacjach polityków polskich i niemieckich / Joanna Andrychowicz-Skrzeba. 2014 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
51

Historia - dziś : teoretyczne problemy wiedzy o przeszłości / red. Ewa Domańska, Rafał Stobiecki, Tomasz Wiślicz. 2014 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

930.1 Historia jako nauka. Teoria i filozofia historii. Historiozofia
52

Historie wzajemnych oddziaływań / red. Robert Traba ; współprac. Bartosz Dziewanowski-Stefańczyk. 2014 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
53
Evola, Julius (1898-1974).. Na antypodach modernizmu : pisma wybrane / Julius Evola ; wybór i red. Marek Rostkowski. 2014 BG( 1/ 0)

930.1 Historia jako nauka. Teoria i filozofia historii. Historiozofia
54
Falkowski, Tomasz (1981- ).. Foucault : historiozofia zdarzenia / Tomasz Falkowski ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 2014 BG( 1/ 0)

930.1 Historia jako nauka. Teoria i filozofia historii. Historiozofia
55
Kałuża, Zenon (1936- ).. Lektury filozoficzne Wincentego Kadłubka : zbiór studiów / Zenon Kałuża. 2014 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
56
Knyspel-Kopeć, Renata Elżbieta. Grunwald w świadomości społeczeństwa polskiego w drugiej połowie XIX i w XX wieku / Renata Knyspel-Kopeć. 2014 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
57

Historycy a socjalizm : polska lewica niepodległościowa spod znaku Klio : wybór tekstów / oprac., wstęp i komentarz Jolanta Kolbuszewska, Marta Sikorska-Kowalska. 2014 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
58
Kowalski, Andrzej Piotr (1964- ).. Antropologia zamierzchłych znaczeń / Andrzej P. Kowalski. 2014 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
59
Kwiatkowska-Frejlich, Lidia (1960- ).. Imputacja kulturowa w polskiej historiografii sztuki 1795-1863 : na przykładzie wypowiedzi o nagrobkach / Lidia Kwiatkowska-Frejlich. 2014 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
60
Lipoński, Wojciech (1942- ).. Kultura Europejska a historiografia zachodnia ignorująca Europę na wschód od Łaby : próba zrównoważonego podejścia / Wojciech Lipoński ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 2014 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
61

Złota księga historiografii lwowskiej XIX i XX wieku. T. 2 / pod red. nauk. Jerzego Maternickiego, Pawła Sierżęgi, Leonida Zaszkilniaka. 2014 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
62
Ogólnopolska Konferencja Studentów Historyków Wojskowości (9 ; 2011 ; Lublin). Spes in virtute, salus in victoria : materiały z "IX Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Historyków Wojskowości", Lublin 8-10 grudnia 2011 / pod red. Joanny Gładysz, Dominiki Lipskiej i And 2014 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
63
Swianiewicz, Jan Józef (1983- ).. Możliwość makrohistorii : Braudel, Wallerstein, Deleuze / Jan Swianiewicz ; Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

930.1 Historia jako nauka. Teoria i filozofia historii. Historiozofia
64
Traverso, Enzo (1957- ).. Historia jako pole bitwy : interpretacja przemocy w XX wieku / Enzo Traverso ; przeł. Światosław Florian Nowicki. 2014 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
65
Węcowski, Piotr (1972- ).. Początki Polski w pamięci historycznej późnego średniowiecza / Piotr Węcowski. 2014 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
66

Badacze przeszłości wobec wyzwań XIX-XXI wieku / red. Katarzyna Błachowska, Zbigniew Romek, Marcin Wolniewicz. 2013 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
67

Historia ludzi : historia dla ludzi : krytyczny wymiar edukacji historycznej / red. Iwona Chmura-Rutkowska, Edyta Głowacka-Sobiech, Izabela Skórzyńska. 2013 BG( 1/ 0)

930.1 Historia jako nauka. Teoria i filozofia historii. Historiozofia
68
Czerniecka-Haberko, Anna. Unie polsko-litewskie w historiografii polskiej / Anna Czerniecka-Haberko. 2013 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
69
Falkowski, Tomasz (1981- ).. Myśl i zdarzenie : pojęcie zdarzenia historycznego w historiografii francuskiej XX wieku / Tomasz Falkowski. 2013 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
70
Ferro, Marc (1924- ).. Resentyment w historii : zrozumieć nasze czasy / Marc Ferro ; przeł. Wojciech Prażuch. 2013 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

930.1 Historia jako nauka. Teoria i filozofia historii. Historiozofia
71
Karas, Marcin (1971- ).. Alternatywna wizja historii : prace historyczne Davida Irvinga / Marcin Karas. 2013 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
72
Kolasa, Władysław Marek (1968- ).. Historiografia prasy polskiej (do 1918 roku) : naukometryczna analiza dyscypliny 1945-2009 / Władysław Marek Kolasa. 2013 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
73
Kuligowska, Aleksandra (1982- ).. Auffassung w koncepcji historii Ernsta Bernheima / Aleksandra Kuligowska. 2013 BG( 1/ 0)

930.1 Historia jako nauka. Teoria i filozofia historii. Historiozofia
74
Meier, Christian (1929- ).. Od Aten do Auschwitz : rozważania nad kondycją historii / Christian Meier ; tł. Anna Artwińska. 2013 BG( 1/ 0)

930.1 Historia jako nauka. Teoria i filozofia historii. Historiozofia
75

Historia, mentalność, tożsamość : Rosja i Europa Zachodnia w polskiej i ukraińskiej historiografii XIX i XX wieku / pod red. Eugeniusz Koko, Magdaleny Nowak i Leonida Zaszkilniaka. 2013 BG( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

930.1(091) Historiografia
76
Samuś, Paweł (1946- ).. Wasza kartka wyborcza jest silniejsza niż karabin, niż armata... : z dziejów kultury politycznej na ziemiach polskich pod zaborami / Paweł Samuś. 2013 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
77
Skrzydlewski, Paweł (1970- ).. Wolność człowieka w cywilizacji łacińskiej w ujęciu Feliksa Konecznego / Paweł Skrzydlewski ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Filozofii. 2013 BG( 1/ 0)

930.1 Historia jako nauka. Teoria i filozofia historii. Historiozofia
78
Toczek, Alfred. Lwowskie środowisko historyczne i jego wkład w kulturę książki i prasy : (1860-1918) / Alfred Toczek. 2013 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
79
Wendland, Wojciech (1978- ).. "Trzy czoła proroków z matki obcej" : myśl historyczna Tatarów polskich w II Rzeczypospolitej / Wojciech Wendland. 2013 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
80
Balbus, Tomasz (1970- ).. "Korab" wilniuk klasyczny : doktor Roman Korab-Żebryk (1916-2004) : biografia wilnianina, oficera Armii Krajowej, więźnia NKWD, historyka Polski Podziemnej (na tle dziejów XX wieku) / Tomasz B 2012 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
81
Banaszkiewicz, Jacek (1947- ).. Takie sobie średniowieczne bajeczki / Jacek Banaszkiewicz ; wprow. Michał Tomaszek. 2012 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
82
Barciak, Antoni (1947- ).. Między Polską a Czechami : Śląsk i jego mieszkańcy w źródłach czeskich doby średniowiecza / Antoni Barciak. 2012 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
83

Historia interpretacji. Interpretacja historii / pod red. Mariusza Brodnickiego, Joanny Jakubowskiej, Krzysztofa Jaronia. 2012 BG( 1/ 0)

930.1 Historia jako nauka. Teoria i filozofia historii. Historiozofia
84

Bez taryfy ulgowej : dorobek naukowy i edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej 2000-2010 / pod red. Andrzeja Czyżewskiego [et al.]. 2012 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
85

Mity i stereotypy w dziejach Polski i Ukrainy w XIX i XX wieku / pod red. Andrzeja Czyżewskiego [et al.] ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. 2012 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
86
Domańska, Ewa (historia). Historia egzystencjalna : krytyczne studium narratywizmu i humanistyki zaangażowanej / Ewa Domańska. 2012 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
87
Drelicharz, Wojciech (1965- ).. Idea zjednoczenia królestwa w średniowiecznym dziejopisarstwie polskim / Wojciech Drelicharz. 2012 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
88
Dzieduszycki, Wojciech (1848-1909).. Dokąd nam iść wypada? : Mesjanizm Polski a prawda dziejów / Wojciech Dzieduszycki ; wstępem opatrzył Włodzimierz Bernacki. 2012 BG( 1/ 0)

930.1 Historia jako nauka. Teoria i filozofia historii. Historiozofia
89

Historicae viae : studia dedykowane profesorowi Lechowi A. Tyszkiewiczowi z okazji 55-lecia pracy naukowej / [red. nauk. Mateusz Goliński i Stanisław Rosik]. 2012 BG( 1/ 0)

930.1 Historia jako nauka. Teoria i filozofia historii. Historiozofia
90
Klassa, Barbara. Obraz Polski i Polaków w historiografii amerykańskiej XIX i początków XX wieku / Barbara Klassa. 2012 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
91
Koselleck, Reinhart (1923-2006).. Warstwy czasu : studia z metahistorii / Reinhart Koselleck ; przeł. Krystyna Krzemieniowa i Jarosław Merecki. 2012 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
92
Kowalewski, Jacek Marek. Kreacje przeszłości : szkice z antropologii historii / Jacek Kowalewski. 2012 BG( 1/ 0)

930.1 Historia jako nauka. Teoria i filozofia historii. Historiozofia
93

Vademecum historyka mediewisty / red. nauk. Jarosław Nikodem, Dariusz Andrzej Sikorski. 2012 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
94

Mity historyczno-polityczne, wyobrażenia zbiorowe, polityka historyczna : studia i materiały. T. 2 / pod red. Eugeniusza Ponczka, Andrzeja Sepkowskiego. 2012 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
95
Arendt, Hannah (1906-1975).. Między czasem minionym a przyszłym : osiem ćwiczeń z myśli politycznej / Hannah Arendt ; przeł. Mieczysław Godyń i Wojciech Madej. 2011 BG( 2/ 0)

930.1 Historia jako nauka. Teoria i filozofia historii. Historiozofia
96
Bömelburg, Hans-Jürgen (1961- ).. Polska myśl historyczna a humanistyczna historia narodowa (1500-1700) / Hans-Jürgen Bömelburg ; przekł. Zdzisław Owczarek ; wprowadzenie Andreas Lawaty. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
97
Chakrabarty, Dipesh (1948- ).. Prowincjonalizacja Europy : myśl postkolonialna i różnica historyczna / Dipesh Chakrabarty ; z nową przedmową autora ; przekł. Dorota Kołodziejczyk, Tomasz Dobrogoszcz, Ewa Domańska. 2011 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
98
Ciesielski, Mariusz. Starożytna Germania i Germanie w historiografii polskiej : od Adama Naruszewicza po czasy współczesne / Mariusz Ciesielski ; Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Instytut Kultury Europejs 2011 BG( 2/ 0)

930.1(091) Historiografia
99

Przez Kresy i historię po obrzeża polityki : profesorowi Marcelemu Kosmanowi w półwiecze pracy naukowej. 2 / red.: Iwona Hofman, Wojciech Maguś. 2011 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2018-2019 zrealizowała zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego