Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "930" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 1130 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Baronová, Barbora (1980- ). Autor Dialog : angažovanost prostřednictvím kultury před rokem 1989 a po nĕm = Dialog : kultura zaangażowana przed rokiem 1989 oraz po nim / text: Barbora Baronová ; překlady: Sylva Ficová [i 4 2019 BHU( 1/ 0)

930.85 Historia kultury. Historia cywilizacji. Kultura materialna
2
Bruckner, Pascal (1948- ). Autor Tyrania skruchy : rozważania na temat samobiczowania zachodu / Pascal Bruckner ; przełożył Andrzej Szeptycki. 2019 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
3

Wspólne dziedzictwo : Rzeczpospolita Obojga Narodów w polskiej, litewskiej i ukraińskiej historiografii XIX i XXI wieku / pod redakcją Marioli Hoszowskiej, Joanny Pisulińskiej, Pawła Sierż 2019 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
4

Jak w XXI wieku opowiadać historię? : narracja jako problem teoretyczny i praktyczny w niemieckich naukach o historii, kulturze i literaturze / wybór, wstęp i opracowanie Jerzy Kałążny ; pr 2019 BG( 1/ 0)

930.1 Historia jako nauka. Teoria i filozofia historii. Historiozofia
5

Historie i narracje : od historii lokalnej do opowieści postantropocentrycznej / pod redakcją Renaty Makarskiej. 2019 BG( 1/ 0)

930.1 Historia jako nauka. Teoria i filozofia historii. Historiozofia
6
Pomorski, Jan (1954- ). Autor Homo metahistoricus : studium sześciu kultur poznających historię / Jan Pomorski. 2019 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
7
Rogalewska, Ewa. Autor Wartości pamięci : szkice o ludziach idei w XX wieku / Ewa Rogalewska. 2019 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

930.1 Historia jako nauka. Teoria i filozofia historii. Historiozofia
8
Rutkowski, Tadeusz Paweł (1965- ). Autor Historiografia i historycy w PRL : szkice / Tadeusz Paweł Rutkowski ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. 2019 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
9
Śliwa, Joachim (1940- ). Autor Starożytny Egipt oczami Polaków : słownik biograficzny egiptologów, archeologów i badaczy pokrewnych dziedzin, podróżników i kolekcjonerów oraz literatów i malarzy zafascynowanych przesz 2019 BHU( 1/ 0)

930:929 Historia - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Historycy
10

Rola archiwów w procesie wdrażania systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją : z doświadczeń archiwów szkół wyższych, instytucji naukowych i kulturalnych oraz państwowych i sam 2018 BG( 1/ 0)

930.25 Archiwistyka. Archiwa i ich zasoby. Repertoria i spisy dokumentów archiwalnych
11
Borodziej, Włodzimierz (1956- ). Autor 11.11 1918 : niepodległość i pamięć w Europie Środkowej / Włodzimierz Borodziej, Maciej Górny, Piotr Tadeusz Kwiatkowski. 2018 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
12

Krakowskie środowisko historyczne XV-XX w. : ludzie - idee - dzieła / pod redakcją Tomasza Gąsowskiego i Janusza Smołuchy. 2018 BG( 1/ 0)

930:929 Historia - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Historycy
13

Archiwum Państwowe w Białymstoku 1953-2018 : ludzie, historia, archiwalia / redaktor: Marek Kietliński ; fotografie: Artur Aleszczyk, Artur Białostocki, Danuta Bzura, Mariusz Kalinowski, Barba 2018 BG( 1/ 0)

930.25 Archiwistyka. Archiwa i ich zasoby. Repertoria i spisy dokumentów archiwalnych
14
Koneczny, Feliks (1862-1949). Autor Geografia historyczna / Feliks Koneczny. 2018 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
15

Inwentarze guberni szczeberskiej / w opracowaniu Grzegorza Krupińskiego. 2018 BG( 1/ 0)

930.25 Archiwistyka. Archiwa i ich zasoby. Repertoria i spisy dokumentów archiwalnych
16
Rolnik, Dariusz. Autor Archiwum Jeleńskich z NGAB w Mińsku (XVI-XX wiek) : jego dzieje i inwentarz / Dariusz Rolnik. 2018 BG( 1/ 0)

930.25 Archiwistyka. Archiwa i ich zasoby. Repertoria i spisy dokumentów archiwalnych
17

Profesor Ewa Wipszycka-Bravo doktor honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku / redakcja tomu Joanna Sadowska, Robert Suski, Wioletta Szulc 2018 BG( 2/ 0)

930:929 Historia - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Historycy
18
Voltaire (1694-1778). Autor Filozofia historii / Voltaire ; przełożył, wstępem i przypisami opatrzył Marian Skrzypek. 2018 BG( 1/ 0)

930.1 Historia jako nauka. Teoria i filozofia historii. Historiozofia
19

Bliska historia : o badaniach historii lokalnej i regionalnej / pod redakcją Przemysława Wiszewskiego. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
20

Historia w przestrzeni publicznej / pod redakcją Joanny Wojdon. 2018 BG( 1/ 0)

930.1 Historia jako nauka. Teoria i filozofia historii. Historiozofia
21

Apetyt na jedzenie : pokarm w społeczeństwie, kulturze, symbolice na przestrzeni dziejów / pod red. Justyny Żychlińskiej i Anetty Głowackiej-Penczyńskiej. 2018 BG( 1/ 0)

930.85 Historia kultury. Historia cywilizacji. Kultura materialna
22

Loca scribendi : miejsca i środowiska tworzące kulturę pisma w dawnej Rzeczypospolitej XV-XVIII stulecia / redakcja naukowa Anna Adamska, Agnieszka Bartoszewicz, Maciej Ptaszyński. 2017 BG( 1/ 0)

930.2 Metodologia historii. Źródłoznawstwo
23

Ethos rycerski w kulturze : tradycje i kontynuacje. T. 1, W kręgu średniowiecza / pod redakcją Teresy Banaś-Korniak i Beaty Stuchlik-Surowiak przy udziale Magdaleny Komendy. 2017 BG( 1/ 0)

930.85 Historia kultury. Historia cywilizacji. Kultura materialna
24

Ethos rycerski w kulturze : tradycje i kontynuacje. T. 2, Ethos sarmacki i jego tradycje / pod redakcją Teresy Banaś-Korniak i Beaty Stuchlik-Surowiak przy udziale Magdaleny Komendy. 2017 BG( 1/ 0)

930.85 Historia kultury. Historia cywilizacji. Kultura materialna
25

Testamenty z ksiąg sądowych małych miast polskich do 1525 roku / opracowali Agnieszka Bartoszewicz, Krzysztof Mrozowski, Maciej Radomski, Katarzyna Warda ; pod redakcją Agnieszki Bartoszewicz. 2017 BG( 1/ 0)

930.25 Archiwistyka. Archiwa i ich zasoby. Repertoria i spisy dokumentów archiwalnych
26
Biliński, Piotr (1974- ).. Władysław Konopczyński 1880-1952 : człowiek i dzieło / Piotr Biliński. 2017 BG( 1/ 0)

930:929 Historia - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Historycy
27
Bìlous, Natalìâ (1972- ).. Testamenty mieszkańców miast Wołynia od końca XVI - do początku XVIII wieku : katalog / opracowała Natalia Biłous. 2017 BG( 1/ 0)

930.25 Archiwistyka. Archiwa i ich zasoby. Repertoria i spisy dokumentów archiwalnych
28

Wschód muzułmański w ujęciu interdyscyplinarnym : ludzie, teksty, historia / redakcja naukowa Grzegorz Czerwiński, Artur Konopacki. 2017 BG( 2/ 1)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
29
Dobrosielska, Alicja. Opór, oportunizm, współpraca : Prusowie wobec zakonu krzyżackiego w dobie podboju / Alicja Dobrosielska. 2017 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
30

Spór o początki państwa polskiego : historiografia, tradycja, mit, propaganda / (red.) W. Drelicharz, D. Jasiak, J. Poleski. 2017 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
31
Frejlich, Kamil (1987- ).. Testamenty w księgach miejskich wileńskich z XVI i XVII wieku : katalog / opracował Kamil Frejlich ; [redakcja naukowa: Urszula Augustyniak]. 2017 BG( 1/ 0)

930.25 Archiwistyka. Archiwa i ich zasoby. Repertoria i spisy dokumentów archiwalnych
32
Galicʹko-volinsʹkij lìtopis (pol.) Kronika halicko-wołyńska : kronika Romanowiczów / tłumaczenie, wstęp i komentarze Dariusz Dąbrowski i Adrian Jusupović. 2017 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
33

Biografistyka we współczesnych badaniach historycznych : teoria i praktyka / pod redakcją Jolanty Kolbuszewskiej, Rafała Stobieckiego. 2017 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
34
Konwent Bonifratrów pw. św. Floriana (Zebrzydowice). Archiwum. Autor Inwentarz Archiwum Konwentu Bonifratrów w Zebrzydowicach / opracowanie Maksymilian Kuśka, Józef Marecki. 2017 BG( 1/ 0)

930.25 Archiwistyka. Archiwa i ich zasoby. Repertoria i spisy dokumentów archiwalnych
35
Kotarski, Edmund (1930- ).. Kultura medialna średniowiecza : Europa łacińska / Edmund Kotarski. 2017 BG( 1/ 0)

930.85 Historia kultury. Historia cywilizacji. Kultura materialna
36
Kowalski, Andrzej Piotr (1964- ).. Kultura indoeuropejska : antropologia wspólnot prehistorycznych / Andrzej P. Kowalski. 2017 BG( 1/ 0)

930.85 Historia kultury. Historia cywilizacji. Kultura materialna
37

Archiwa Polski i Europy : wspólne dziedzictwo różne doświadczenia / redakcja naukowa Alicja Kulecka. 2017 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

930.25 Archiwistyka. Archiwa i ich zasoby. Repertoria i spisy dokumentów archiwalnych
38

Od Zjazdu w Łodzi do Zjazdu w Szczecinie : bilans badań nad dziejami szlachty i ziemiaństwa na ziemiach polskich w XIX wieku / pod redakcją Krzysztofa A. Makowskiego i Kazimierza Karolczaka ; 2017 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
39
Pepłowska, Katarzyna. Autor Archiwa cyfrowe w wybranych krajach europejskich, USA i Australii / Katarzyna Pepłowska. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

930.25 Archiwistyka. Archiwa i ich zasoby. Repertoria i spisy dokumentów archiwalnych
40

Historia w kulturze ponowoczesnej : koncepcje - metody - perspektywy badawcze / pod redakcją Miloša Řezníka, Magdaleny Saryusz-Wolskiej, Sabine Stach i Katrin Stoll. 2017 BG( 1/ 0)

930.1 Historia jako nauka. Teoria i filozofia historii. Historiozofia
41

Nobis operique favete : studia nad Gallem Anonimem / pod redakcją Andrzeja Dąbrówki, Edwarda Skibińskiego, Witolda Wojtowicza. 2017 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
42
Slìž, Nataliâ Uladzìmìraǔna. Katalog testamentów mieszkańców Brześcia i Grodna od XVI do początku XVIII wieku / opracowała Natallia Sliž ; [redakcja naukowa: Urszula Augustyniak]. 2017 BG( 1/ 0)

930.25 Archiwistyka. Archiwa i ich zasoby. Repertoria i spisy dokumentów archiwalnych
43

Historie alternatywne i kontrfaktyczne : wizje - narracje - metodologia / redakcja naukowa Ewa Solska, Piotr Witek, Marek Woźniak. 2017 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
44

Historiografia w kontekstach nieoczekiwanych? : wobec zmiany i ciągłości: pejzaże współczesnego dyskursu historycznego / redakcja naukowa Ewa Solska, Piotr Witek, Marek Woźniak. 2017 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
45

"Zeszyty Historyczne" z perspektywy półwiecza / pod redakcją Sławomira M. Nowinowskiego i Rafała Stobieckiego ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polsk 2017 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
46
Stobiecki, Rafał (1962- ).. Klio za wielką wodą : polscy historycy w Stanach Zjednoczonych po 1945 roku / Rafał Stobiecki ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. 2017 BG( 1/ 0)

930:929 Historia - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Historycy
47

Powojenna mediewistyka niemiecka / wybór i opracowanie Jerzy Strzelczyk, Adam Krawiec ; przekład Ewa Płomińska-Krawiec, Adam Krawiec ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 2017 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
48
Tandecki, Janusz (1950- ).. Archiwa w Polsce w latach 1944-1989 : zarys dziejów / Janusz Tandecki. 2017 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

930.25 Archiwistyka. Archiwa i ich zasoby. Repertoria i spisy dokumentów archiwalnych
49
Vìnničenko, Oksana Volodimirìvna. Testamenty mieszkańców lwowskich z drugiej połowy XVI i z XVII wieku : katalog / opracowała Oksana Winnyczenko ; [redakcja naukowa: Urszula Augustyniak]. 2017 BG( 1/ 0)

930.25 Archiwistyka. Archiwa i ich zasoby. Repertoria i spisy dokumentów archiwalnych
50

Pamięć o przeszłości w prywatnych narracjach i historiografii / redakcja naukowa Anna Warakomska. 2017 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
51
Antanovič, Zìnaìda Vasìlʹeǔna (1984- ). Autor Arhìvy Magìlëǔskaj ì Mìnskaj rymska-katalìckìh kansìstoryj : gìstoryâ, struktura, sklad dakumentaǔ (1782-1918 gg.) / Zìnaìda Antanovìč ; Dèpartament pa arhìvah ì spravavodstvu M 2016 BG( 1/ 0)

930.25 Archiwistyka. Archiwa i ich zasoby. Repertoria i spisy dokumentów archiwalnych
52
Antanovič, Zìnaìda Vasìlʹeǔna (1984- ). Autor Kanfesìânalʹnyâ arhìvy Belarusì XVIII - pačatku XX st. : [dapomožnìk] / Z. V. Antanovìč ; Belaruskì dzâržaŭny unìversìtèt. 2016 BG( 1/ 0)

930.25 Archiwistyka. Archiwa i ich zasoby. Repertoria i spisy dokumentów archiwalnych
53

Standaryzacja opisu archiwalnego / pod redakcją Jerzego Bednarka i Pawła Perzyny. 2016 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

930.25 Archiwistyka. Archiwa i ich zasoby. Repertoria i spisy dokumentów archiwalnych
54

Ambona : teksty o kulturze średniowiecza ofiarowane Stanisławowi Bylinie / pod redakcją Krzysztofa Brachy i Wojciecha Brojera. 2016 BG( 1/ 0)

930.85 Historia kultury. Historia cywilizacji. Kultura materialna
55

Księga wpisów podkanclerzego Jana Tarnowskiego MK 139 z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie 1595 / opracował Krzysztof Chłapowski ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Polskie To 2016 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

930.25 Archiwistyka. Archiwa i ich zasoby. Repertoria i spisy dokumentów archiwalnych
56

Archiwa przejściowe i zbiorcze w Polsce : organizacja i funkcjonowanie / pod redakcją Doroty Drzewieckiej i Marleny Jabłońskiej. 2016 BG( 1/ 0)

930.25 Archiwistyka. Archiwa i ich zasoby. Repertoria i spisy dokumentów archiwalnych
57
Jabłońska, Marlena. Nowe wyzwania archiwów : komunikacja społeczna i public relations / Marlena Jabłońska. 2016 BG( 1/ 0)

930.25 Archiwistyka. Archiwa i ich zasoby. Repertoria i spisy dokumentów archiwalnych
58
Jasiński, Tomasz (1951- ).. Gall Anonim - poeta i mistrz prozy : studia nad rytmiką prozy i poezji w okresie antycznym i średniowiecznym / Tomasz Jasiński. 2016 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
59

Znaki i symbole w przestrzeni publicznej od średniowiecza do czasów współczesnych / pod redakcją Aleksandry Jaworskiej, Roberta Jopa i Katarzyny Madejskiej ; Polskie Towarzystwo Heraldyczne. 2016 BG( 1/ 0)

930 NAUKI HISTORYCZNE. NAUKI POMOCNICZE HISTORII
60

Wiktuały, kuchnia, kultura jedzenia w perspektywie historycznej / pod redakcją Przemysława Jędrzejewskiego, Piotra Magiery, Klaudii Skrężyny, Gabriela Szustera. 2016 BG( 1/ 0)

930.85 Historia kultury. Historia cywilizacji. Kultura materialna
61

Historia i pamięć : studia i szkice historiograficzne / pod redakcją Jolanty Kolbuszewskiej i Rafała Stobieckiego. 2016 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
62

Archiwistyka cyfrowa i nauki pomocnicze historii w edukacji archiwalnej : problemy dydaktyki archiwistyki / redakcja naukowa Alicja Kulecka. 2016 BG( 1/ 0)

930.25 Archiwistyka. Archiwa i ich zasoby. Repertoria i spisy dokumentów archiwalnych
63
Kwiatkowska, Wiesława (1953- ).. Metodyka opracowania zasobu archiwalnego ze szczególnym uwzględnieniem akt spraw / Wiesława Kwiatkowska. 2016 BG( 1/ 0)

930.25 Archiwistyka. Archiwa i ich zasoby. Repertoria i spisy dokumentów archiwalnych
64

Komputeryzacja i digitalizacja w archiwach / pod redakcją Rafała Leśkiewicza i Anny Żeglińskiej. 2016 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

930.25 Archiwistyka. Archiwa i ich zasoby. Repertoria i spisy dokumentów archiwalnych
65
Liszka, Katarzyna. Etyka i pamięć o Zagładzie / Katarzyna Liszka. 2016 BHU( 1/ 0)

930.1 Historia jako nauka. Teoria i filozofia historii. Historiozofia
66

Florilegium historicum amicorum munera : profesorowi Krzysztofowi Maciejowi Kowalskiemu w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin przyjaciele, koledzy, uczniowie / pod redakcją Tomasza Maćk 2016 BG( 1/ 0)

930 NAUKI HISTORYCZNE. NAUKI POMOCNICZE HISTORII
67
Możdżeń, Julia (1985- ).. Przedstawianie świata przez kronikarzy gdańskich na przełomie XV i XVI wieku / Julia Możdżeń ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. 2016 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
68
Najder, Zdzisław (1930- ).. Etos rycerski / Zdzisław Najder. 2016 BG( 1/ 0)

930.85 Historia kultury. Historia cywilizacji. Kultura materialna
69
Perucka, Barbara Maria. "Livre des merveilles" : burgundzka wizja Orientu późnego średniowiecza w miniaturach manuskryptu fr. 2810 z Bibliothèque nationale de France = "Livre des merveilles" : a burgundian vision of 2016 BG( 1/ 0)

930.85 Historia kultury. Historia cywilizacji. Kultura materialna
70
Quirini-Popławska, Danuta (1939- ). Italia mia : studia z dziejów Italii i powiązań polsko-włoskich w późnym Średniowieczu i Renesansie / Danuta Quirini-Popławska. 2016 BG( 2/ 0)

930.85 Historia kultury. Historia cywilizacji. Kultura materialna
71

Archiwa w nauce, nauka w archiwach / pod redakcją Doroty Krystyny Rembiszewskiej, Konrada Kazimierza Szamryka. 2016 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

930.25 Archiwistyka. Archiwa i ich zasoby. Repertoria i spisy dokumentów archiwalnych
72
Siewierski, Tomasz (1985- ).. Marian Małowist i krąg jego uczniów : z dziejów historiografii gospodarczej w Polsce / Tomasz Siewierski ; Instytut Histori [!] i Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN, Instytut Historyczny Uni 2016 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
73
Szumski, Jan (1979- ).. Polityka a historia : ZSRR wobec nauki historycznej w Polsce w latach 1945-1964 / Jan Szumski ; Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk. 2016 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
74

Katalog dokumentów i listów królów polskich : z Archiwum Państwowego w Gdańsku : (Jan Olbracht i Aleksander Jagiellończyk) / opracował Sobiesław Szybkowski. 2016 BG( 1/ 0)

930.25 Archiwistyka. Archiwa i ich zasoby. Repertoria i spisy dokumentów archiwalnych
75

W kręgu myśli Władysława Czaplińskiego / pod redakcją Filipa Wolańskiego i Leszka Ziątkowskiego. 2016 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
76

Dziedzictwo kulturowe w świadomości współczesnego człowieka / redakcja naukowa Mateusz Hübner, Krzysztof Zieliński. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

930.85 Historia kultury. Historia cywilizacji. Kultura materialna
77
Żukowska, Justyna (historia). Jan Poszakowski : historyk z czasów saskich / Justyna Żukowska ; Akademia Pomorska w Słupsku. 2016 BG( 1/ 0)

930:929 Historia - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Historycy
78

Używki w świetle źródeł archeologicznych i historycznych / pod redakcją Justyny Żychlińskiej, Anetty Głowackiej-Penczyńskiej, Andrzeja Klondera. 2016 BG( 2/ 0)

930.85 Historia kultury. Historia cywilizacji. Kultura materialna
79

Miscellanea res Polonorum, Brittanorum ac Judaeorum illustrantia / redakcja Jakub Basista, Adam Kaźmierczyk, Mariusz Markiewicz, Dominika Oliwa. 2015 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
80

Egodokumenty : tradycje historiograficzne i perspektywy badawcze / red. Waldemar Chorążyczewski, Arvydas Pacevičius, Stanisław Roszak. 2015 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
81
Judt, Tony (1948-2010).. Kiedy zmieniają się fakty : eseje 1995-2010 / Tony Judt ; przygotowała do wydania i poprzedziła wstępem Jennifer Homans ; przełożył Andrzej Jankowski. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

930.1 Historia jako nauka. Teoria i filozofia historii. Historiozofia
82

Dyplomatyka staropolska / pod redakcją Tomasza Jurka ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. 2015 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

930.2 Metodologia historii. Źródłoznawstwo
83
Kmieciński, Jerzy (1927- ).. Kształtowanie się świadomości historycznej społeczeństw ludzkich : rozprawy, eseje, wykłady / Jerzy Kmieciński ;[Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu]. 2015 BG( 1/ 0)

930.1 Historia jako nauka. Teoria i filozofia historii. Historiozofia
84
Konopczyński, Władysław (1880-1952).. Historyka / Władysław Konopczyński ; opracował Maciej Janowski ; Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk ; [Na frontyspisie: St. I. Witkiewicz, p 2015 BG( 1/ 0)

930.2 Metodologia historii. Źródłoznawstwo
85

Piśmiennictwo na Pomorzu Zachodnim do końca XVIII wieku : praca zbiorowa / pod red. Janiny Kosman ; Archiwum Państwowe w Szczecinie, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego ; [recenz 2015 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
86
Lawaty, Andreas (1953- ).. Intelektualne wizje i rewizje w dziejach stosunków polsko-niemieckich XVIII-XXI wieku / Andreas Lawaty ; [przekład Jacek Dąbrowski, Justyna Górny, Janusz Kawecki, Katarzyna Leszczyńska, Jerem 2015 BHU( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
87

Zasada strukturalna jako podstawa opisu archiwaliów w zintegrowanych systemach informacji archiwalnej / pod redakcją Rafała Leśkiewicza i Anny Żeglińskiej ; Instytut Pamięci Narodowej. Komi 2015 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

930.25 Archiwistyka. Archiwa i ich zasoby. Repertoria i spisy dokumentów archiwalnych
88
Łojek, Jerzy (1932-1986).. Pisma wybrane : wiek XIX / Jerzy Łojek ; wybór, opracowanie i wstęp Marek Kornat. 2015 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
89
Marszałek, Robert (1963- ).. Ex oriente dux : idea jedności Słowian a historiozofia polska i europejska XIX i XX wieku / Robert Marszałek. 2015 BG( 1/ 0)

930.1 Historia jako nauka. Teoria i filozofia historii. Historiozofia
90
Maternicki, Jerzy (1935- ).. Złote lata historiografii polskiej we Lwowie / Jerzy Maternicki. 2015 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
91

Historia historiografii i metodologia historii w Polsce i na Ukrainie / pod redakcją naukową Jerzego Maternickiego, Joanny Pisulińskiej i Leonida Zaszkilniaka. 2015 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
92
Muchowski, Jakub. Polityka pisarstwa historycznego : refleksja teoretyczna Haydena White’a / Jakub Muchowski ; Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. 2015 BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

930.1 Historia jako nauka. Teoria i filozofia historii. Historiozofia
93

Pamięć imperiów w Europie Wschodniej : teoretyczne konteksty i porównania / redakcja Andrzej Nowak, Marek Wojnar. 2015 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia
94
Pietkiewicz, Krzysztof. Paleografia ruska / Krzysztof Pietkiewicz ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. 2015 BG( 1/ 0)

930.2 Metodologia historii. Źródłoznawstwo
95

Dziedzictwo audiowizualne w warsztacie badawczym historyka i procesie dydaktycznym / pod redakcją Rafała Reczka. 2015 BG( 1/ 0)

930.25 Archiwistyka. Archiwa i ich zasoby. Repertoria i spisy dokumentów archiwalnych
96
Rüsen, Jörn (1938- ).. Nadawanie historycznego sensu / Jörn Rüsen ; przekład Rafał Żytyniec ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 2015 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

930.1 Historia jako nauka. Teoria i filozofia historii. Historiozofia
97
Samsonowicz, Henryk (1930- ).. Studia nad postrzeganiem przestrzeni przez ludzi średniowiecza / Henryk Samsonowicz. 2015 BG( 1/ 0)

930.85 Historia kultury. Historia cywilizacji. Kultura materialna
98

Świadomość i kultura historyczna / przekład Izabela Sellmer ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 2015 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

930.1 Historia jako nauka. Teoria i filozofia historii. Historiozofia
99
Spyra, Janusz (1956- ).. Historiografia a tożsamość regionalna w czasach nowożytnych na przykładzie Śląska Cieszyńskiego w okresie od XVI do początku XX wieku / Janusz Spyra. 2015 BG( 1/ 0)

930.1(091) Historiografia

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia realizuje zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego