Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "929.7/.9" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 43 z 43 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Płatonow, Grzegorz Lech. Autor Ordery, odznaczenia i odznaki żołnierzy garnizonu Suwałki / Grzegorz Lech Płatonow. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

929.7/.9 Szlachectwo. Tytuły. Godności. Ordery i odznaczenia. Flagi. Sztandary
2
Ptak, Jan (1954- ).. Weksylologia polska : zarys problematyki / Jan Ptak ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Polskie Towarzystwo Heraldyczne. 2016 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

929.7/.9 Szlachectwo. Tytuły. Godności. Ordery i odznaczenia. Flagi. Sztandary
3

Vilnius ženkleliuose : albumas / sudarytojai Birutė Railienė ir Darius Raila. 2015 BG( 1/ 0)

929.7/.9 Szlachectwo. Tytuły. Godności. Ordery i odznaczenia. Flagi. Sztandary
4

Order Virtuti Militari / [red. nauk. Krzysztof Filipow, Grzegorz Jasiński ; aut. Andrzej Chmielarz et al. ; Ministerstwo Obrony Narodowej]. 2012 BG( 1/ 0)

929.7/.9 Szlachectwo. Tytuły. Godności. Ordery i odznaczenia. Flagi. Sztandary
5
Moś, Wojciech Bogusław. Dawne i współczesne symbole powstań śląskich / Wojciech B. Moś. 2011 BG( 1/ 0)

929.7/.9 Szlachectwo. Tytuły. Godności. Ordery i odznaczenia. Flagi. Sztandary
6

Sztandar Armii Krajowej na śmietnik wyprowadzić!!! 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

929.7/.9 Szlachectwo. Tytuły. Godności. Ordery i odznaczenia. Flagi. Sztandary
7
Ney-Krwawicz, Marek (1956- ).. Odznaka Pamiątkowa Armii Krajowej / Marek Ney-Krwawicz. 2010 BG( 1/ 0)

929.7/.9 Szlachectwo. Tytuły. Godności. Ordery i odznaczenia. Flagi. Sztandary
8
Filipow, Krzysztof. Order Świętego Stanisława / Krzysztof Filipow. 2009 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

929.7/.9 Szlachectwo. Tytuły. Godności. Ordery i odznaczenia. Flagi. Sztandary
9
Horwat, Jerzy Krzysztof. Szlachta górnośląska : materiały do dziejów szlachty górnośląskiej od początku XVI do połowy XVIII wieku w zbiorze Dokumentów Archiwum Miejskiego w Bytomiu / Jerzy Horwat, Zdzisław Jed 2008 BG( 1/ 0)

929.7/.9 Szlachectwo. Tytuły. Godności. Ordery i odznaczenia. Flagi. Sztandary
10
Mich, Włodzimierz (1956- ).. Związek Ziemian w Warszawie (1916-1926) : organizacja i wpływy / Włodzimierz Mich. 2007 BG( 1/ 0)

929.7/.9 Szlachectwo. Tytuły. Godności. Ordery i odznaczenia. Flagi. Sztandary
11
Borucki, Marek. Polskie symbole narodowe / Marek Borucki. 2006 BG( 1/ 0)

929.7/.9 Szlachectwo. Tytuły. Godności. Ordery i odznaczenia. Flagi. Sztandary
12
Czajkowski, Franciszek Salezy (1742-1820).. "Regestr Diecezjów" Franciszka Czaykowskiego, czyli Właściciele ziemscy w Koronie 1783-1784 / do dr. podał Sławomir Górzyński ; przypisami i wstępem opatrzyli Krzysztof Chłapowski i Sław 2006 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

929.7/.9 Szlachectwo. Tytuły. Godności. Ordery i odznaczenia. Flagi. Sztandary
13
Okorokov, Aleksandr Vasil’evič (1958- ).. Znaki russkoj èmigracii (1920-1990) : A. V. Okorokov. 2005 BG( 1/ 0)

929.7/.9 Szlachectwo. Tytuły. Godności. Ordery i odznaczenia. Flagi. Sztandary
14
Pułaski, Kazimierz (1845-1926).. Kronika polskich rodów szlacheckich Podola, Wołynia i Ukrainy : monografie i wzmianki. T. 2 / przez Kazimierza Pułaskiego ; wstęp, oprac. tekstu, przypisów oraz indeksu Tadeusz Epsztein i Sł 2004 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

929.7/9 Szlachectwo. Tytuły. Godności. Ordery i odznaczenia. Flagi. Sztandary
15
Pułaski, Kazimierz (1845-1926).. Kronika polskich rodów szlacheckich Podola, Wołynia i Ukrainy : monografie i wzmianki. T. 1 / przez Kazimierza Pułaskiego. 2004 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

929.7/.9 Szlachectwo. Tytuły. Godności. Ordery i odznaczenia. Flagi. Sztandary
16
Dzięcielski, Marek (1968- ).. Pomorskie sylwetki / Marek Dzięcielski. 2002 BG( 1/ 0)

929.7/.9 Szlachectwo. Tytuły. Godności. Ordery i odznaczenia. Flagi. Sztandary
17
Malewski, Czesław. Rody szlacheckie w powiecie lidzkim na Litwie w XIX wieku / Czesław Malewski. 2002 BG( 1/ 0)

929.7/.9 Szlachectwo. Tytuły. Godności. Ordery i odznaczenia. Flagi. Sztandary
18
Wrona, Jerzy (1947- ).. Analiza elementów geograficznych i ich symboliki na flagach oraz w herbach państw współczesnego świata / Jerzy Wrona. 2002 BG( 2/ 0)

929.7/.9 Szlachectwo. Tytuły. Godności. Ordery i odznaczenia. Flagi. Sztandary
19
Puchalski, Zbigniew (1942-2003).. Dzieje polskich znaków zaszczytnych / Zbigniew Puchalski. 2000 BG( 1/ 0)

929.7/.9 Szlachectwo. Tytuły. Godności. Ordery i odznaczenia. Flagi. Sztandary
20
Górzyński, Sławomir (1962- ; nauki historyczne). Nobilitacje w Galicji w latach 1772-1918 / Sławomir Górzyński. 1999 BG( 1/ 0)

929.7/.9 Szlachectwo. Tytuły. Godności. Ordery i odznaczenia. Flagi. Sztandary
21
Filipow, Krzysztof. Krzyż i Medal Niepodległości / Krzysztof Filipow. 1998 BG( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

929.7/.9 Szlachectwo. Tytuły. Godności. Ordery i odznaczenia. Flagi. Sztandary
22
Sikorski, Witold. W służbie Sylwana i Diany : polskie oznaki straży leśnych, łowieckich, polowych i rybackich XIX i XX wieku / Witold Sikorski. 1998 BG( 1/ 0)

929.7/.9 Szlachectwo. Tytuły. Godności. Ordery i odznaczenia. Flagi. Sztandary
23
Epsztein, Tadeusz (1959- ).. Spis ziemian Rzeczypospolitej Polskiej w roku 1930 : województwo poleskie, województwo wołyńskie / oprac. Tadeusz Epsztein, Sławomir Górzyński. 1996 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

929.7/.9 Szlachectwo. Tytuły. Godności. Ordery i odznaczenia. Flagi. Sztandary
24
Epsztein, Tadeusz (1959- ).. Spis ziemian Rzeczypospolitej Polskiej w roku 1930 : województwo poznańskie / oprac. Tadeusz Epsztein, Sławomir Górzyński. 1995 BG( 1/ 0)

929.7/.9 Szlachectwo. Tytuły. Godności. Ordery i odznaczenia. Flagi. Sztandary
25
Filipow, Krzysztof. Order Orła Białego / Krzysztof Filipow. 1995 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

929.7/.9 Szlachectwo. Tytuły. Godności. Ordery i odznaczenia. Flagi. Sztandary
26
Dubrowska, Małgorzata. Pamiątki I wojny światowej w Muzeum Historycznym m. st. Warszawy : zbiór Krzysztofa Klingera / Małgorzata Dubrowska. 1994 BG( 1/ 0)

929.7/.9 Szlachectwo. Tytuły. Godności. Ordery i odznaczenia. Flagi. Sztandary
27
Krogulec, Grzegorz (1951- ).. Warszawskie odznaki wojskowe i kombatanckie : wybór / Grzegorz Krogulec. 1994 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

929.7/.9 Szlachectwo. Tytuły. Godności. Ordery i odznaczenia. Flagi. Sztandary
28
Ney-Krwawicz, Marek (1956- ).. Sztandary i proporce Armii Krajowej / Marek Ney-Krwawicz. 1994 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

929.7/.9 Szlachectwo. Tytuły. Godności. Ordery i odznaczenia. Flagi. Sztandary
29
Jakubowski, Włodzimierz. Ordery i medale Rosji / Włodzimierz Jakubowski. 1993 BG( 1/ 0)

929.7/.9 Szlachectwo. Tytuły. Godności. Ordery i odznaczenia. Flagi. Sztandary
30

Spis szlachty wylegitymowanej w guberniach grodzieńskiej, mińskiej, mohylewskiej, smoleńskiej i witebskiej / oprac. Stanisław Dumin, Sławomir Górzyński ; Polskie Towarzystwo Heraldyczne, To 1992 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

929.7/.9 Szlachectwo. Tytuły. Godności. Ordery i odznaczenia. Flagi. Sztandary
31
Filipow, Krzysztof. Order Virtuti Militari / Krzysztof Filipow. 1992 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

929.7/.9 Szlachectwo. Tytuły. Godności. Ordery i odznaczenia. Flagi. Sztandary
32
Konarski, Szymon (1894-1981).. Szlachta kalwińska w Polsce / Szymon Konarski ; z przedm. Stanisława Kętrzyńskiego. 1992 BG( 1/ 0)

929.7/.9 Szlachectwo. Tytuły. Godności. Ordery i odznaczenia. Flagi. Sztandary
33
Oberleitner, Stefan (1931- ).. Polskie ordery, odznaczenia i niektóre wyróżnienia zaszczytne 1705-1990 : vademecum dla kolekcjonerów. T. 1, Ordery, odznaczenia i odznaki 1705-1831, 1918-1939, 1940-1989 / Stefan Oberleitner. 1992 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

929.7/.9 Szlachectwo. Tytuły. Godności. Ordery i odznaczenia. Flagi. Sztandary
34
Kruczkowski, Sylwester Korwin (1862-1939?).. Poczet Polaków wyniesionych do godności szlacheckiej przez monarchów austrjackich w czasie od roku 1773 do 1918 : dalej tych osób, którym wymienieni władcy zatwierdzili dawne tytuły książ 1991 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

929.7/.9 Szlachectwo. Tytuły. Godności. Ordery i odznaczenia. Flagi. Sztandary
35
Ney-Krwawicz, Marek (1956- ).. Bojowe sztandary i proporce Armii Krajowej / Marek Ney-Krwawicz, Zbyszko i Maciej Siemaszko. 1991 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

929.7/.9 Szlachectwo. Tytuły. Godności. Ordery i odznaczenia. Flagi. Sztandary
36
Epsztein, Tadeusz (1959- ).. Spis ziemian Rzeczypospolitej Polskiej w roku 1930 : województwo białostockie / oprac. Tadeusz Epsztein, Sławomir Górzyński. 1990 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

929.7/.9 Szlachectwo. Tytuły. Godności. Ordery i odznaczenia. Flagi. Sztandary
37
Filipow, Krzysztof. Order Virtuti Militari : 1792-1945 / Krzysztof Filipow. 1990 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

929.7/.9 Szlachectwo. Tytuły. Godności. Ordery i odznaczenia. Flagi. Sztandary
38
Łoza, Stanisław (1888-1956).. Legja Honorowa w Polsce : 1803-1923 / Stanisław Łoza ; przedm. poprzedził Antoni Bogusławski. 1986 BG( 1/ 0)

929.7/.9 Szlachectwo. Tytuły. Godności. Ordery i odznaczenia. Flagi. Sztandary
39
Łoza, Stanisław (1888-1956).. Order Orła Białego / Stanisław Łoza. 1985 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

929.7/.9 Szlachectwo. Tytuły. Godności. Ordery i odznaczenia. Flagi. Sztandary
40
Woźnicka, Janina. Polskie symbole narodowe i państwowe (godło - barwy - hymn), przysiega wojskowa / [oprac. Janina Woźnicka, Kazimierz Zieliński] ; Centralna Biblioteka Wojskowa. 1980 BG( 1/ 0)

929.7/.9 Szlachectwo. Tytuły. Godności. Ordery i odznaczenia. Flagi. Sztandary
41
Russocki, Stanisław (1930-2002).. Godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej : zarys dziejów / Stanisław Russocki, Stefan K. Kuczyński, Juliusz Willaume. 1978 BG( 2/ 0)
BHU( 2/ 0)
BPP( 2/ 0)

929.7/.9 Szlachectwo. Tytuły. Godności. Ordery i odznaczenia. Flagi. Sztandary
42
Ivanov, Konstantin Andreevič. Flagi gosudarstv mira = Flags of the states of the world / K. A. Ivanov. 1971 BG( 2/ 0)

929.7/.9 Szlachectwo. Tytuły. Godności. Ordery i odznaczenia. Flagi. Sztandary
43
Holder, Henryk. Ordery i odznaczenia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej / oprac. Henryk Holder. 1963 BG( 1/ 0)

929.7/.9 Szlachectwo. Tytuły. Godności. Ordery i odznaczenia. Flagi. Sztandary

No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia realizuje zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego