Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "929.6" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 86 z 86 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Górzyński, Sławomir (1962- ; nauki historyczne). Autor Unia lubelska 1569 : pieczęcie i herby / Sławomir Górzyński, przy współudziale Huberta Wajsa, Justyny Król-Próby i Rafała Jankowskiego. 2019 BG( 1/ 0)

929.6 Heraldyka. Herby, tarcze herbowe. Herbarze. Godła. Źródła heraldyczne
2
Szczurowski, Piotr (1972- ). Autor Ród heraldyczny Prus na Mazowszu w XIII-XVI wieku / Piotr Szczurowski. 2018 BG( 1/ 0)

929.6 Heraldyka. Herby, tarcze herbowe. Herbarze. Godła. Źródła heraldyczne
3
Chorowiec, Oleg (1963- ).. Herbarz szlachty wołyńskiej. T. 6 / Oleg Chorowiec. 2017 BG( 1/ 0)

929.6 Heraldyka. Herby, tarcze herbowe. Herbarze. Godła. Źródła heraldyczne
4
Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887). Autor Poezja szlachecka, legendy herbowne / Józef Ignacy Kraszewski ; opracowanie Beata Jarosz. 2017 BHU( 1/ 0)

929.6 Heraldyka. Herby, tarcze herbowe. Herbarze. Godła. Źródła heraldyczne
5
Piskała, Magdalena. Polski świat znaków : studia o herbarzu Szymona Okolskiego / Magdalena Piskała. 2017 BHU( 1/ 0)

929.6 Heraldyka. Herby, tarcze herbowe. Herbarze. Godła. Źródła heraldyczne
6
Błaszczyk, Grzegorz (1953- ).. Herbarz szlachty żmudzkiej. T. 5, [R-Ś] / Grzegorz Błaszczyk ; [recenzenci Andrzej Rachuba, Marek Wagner] ; Polskie Towarzystwo Historyczne. 2016 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

929.6 Heraldyka. Herby, tarcze herbowe. Herbarze. Godła. Źródła heraldyczne
7
Błaszczyk, Grzegorz (1953- ).. Herbarz szlachty żmudzkiej. T. 6, [T-Ż] / Grzegorz Błaszczyk ; [recenzenci Andrzej Rachuba, Marek Wagner] ; Polskie Towarzystwo Historyczne. 2016 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

929.6 Heraldyka. Herby, tarcze herbowe. Herbarze. Godła. Źródła heraldyczne
8
Chorowiec, Oleg (1963- ).. Herbarz szlachty wołyńskiej. T. 5 / Oleg Chorowiec. 2016 BG( 1/ 0)

929.6 Heraldyka. Herby, tarcze herbowe. Herbarze. Godła. Źródła heraldyczne
9
Gajl, Tadeusz (1940- ).. Nowy herbarz polski / Tadeusz Gajl. 2016 BG( 1/ 0)

929.6 Heraldyka. Herby, tarcze herbowe. Herbarze. Godła. Źródła heraldyczne
10
Błaszczyk, Grzegorz (1953- ).. Herbarz szlachty żmudzkiej. T. 4, [M-P] / Grzegorz Błaszczyk ; [recenzenci Andrzej Rachuba, Marek Wagner] ; Polskie Towarzystwo Historyczne. 2015 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

929.6 Heraldyka. Herby, tarcze herbowe. Herbarze. Godła. Źródła heraldyczne
11
Błaszczyk, Grzegorz (1953- ).. Herbarz szlachty żmudzkiej. T. 3, [K-Ł] / Grzegorz Błaszczyk ; Polskie Towarzystwo Historyczne. 2015 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

929.6 Heraldyka. Herby, tarcze herbowe. Herbarze. Godła. Źródła heraldyczne
12
Błaszczyk, Grzegorz (1953- ).. Herbarz szlachty żmudzkiej. T. 2, [G-J] / Grzegorz Błaszczyk ; Polskie Towarzystwo Historyczne. 2015 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

929.6 Heraldyka. Herby, tarcze herbowe. Herbarze. Godła. Źródła heraldyczne
13
Błaszczyk, Grzegorz (1953- ).. Herbarz szlachty żmudzkiej. T. 1, [A-F] / Grzegorz Błaszczyk ; Polskie Towarzystwo Historyczne. 2015 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

929.6 Heraldyka. Herby, tarcze herbowe. Herbarze. Godła. Źródła heraldyczne
14
Chorowiec, Oleg (1963- ).. Herbarz szlachty wołyńskiej. T. 4 / Oleg Chorowiec. 2015 BG( 1/ 0)

929.6 Heraldyka. Herby, tarcze herbowe. Herbarze. Godła. Źródła heraldyczne
15
Kojałowicz Wijuk, Wojciech (1609-1677).. Šventasis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos bei jai priklausančių provincijų giminių ir herbų vardynas / Albertas Kojalavičius-Vijūkas ; iš lotynų kalbos vertė Sigitas Narbutas. 2015 BG( 1/ 0)

929.6 Heraldyka. Herby, tarcze herbowe. Herbarze. Godła. Źródła heraldyczne
16

Dawne pieczęcie : typologia - metody badań - interpretacje / pod redakcją Zenona Piecha ; Polskie Towarzystwo Heraldyczne. 2015 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

929.6 Heraldyka. Herby, tarcze herbowe. Herbarze. Godła. Źródła heraldyczne
17
Chorowiec, Oleg (1963- ).. Herbarz szlachty wołyńskiej. T. 3 / Oleg Chorowiec. 2014 BG( 1/ 0)

929.6 Heraldyka. Herby, tarcze herbowe. Herbarze. Godła. Źródła heraldyczne
18
Šalanda, Alâksej Ìvanavìč (1969- ).. Taâmnìčy svet belaruskìh gerbaŭ : šlâheckaâ geral’dyka Vâlìkaga knâstva Lìtoŭskaga / Alâksej Šalanda. 2014 BG( 1/ 0)

929.6 Heraldyka. Herby, tarcze herbowe. Herbarze. Godła. Źródła heraldyczne
19

Herbarz szlachty ziemi łukowskiej na Lubelszczyźnie. T. 2 / oprac. Marek Woliński. 2014 BG( 1/ 0)

929.6 Heraldyka. Herby, tarcze herbowe. Herbarze. Godła. Źródła heraldyczne
20
Chorowiec, Oleg (1963- ).. Herbarz szlachty wołyńskiej. T. 2 / Oleg Chorowiec. 2013 BG( 1/ 0)

929.6 Heraldyka. Herby, tarcze herbowe. Herbarze. Godła. Źródła heraldyczne
21
Šalanda, Alâksej Ìvanavìč (1969- ).. Sìmvaly ì gerby zâmel’ Belarusì ŭ X-XVIII stst. : geral’dyčna-sfragìstyčnyâ narysy / Alâksej Šalanda ; Nacyânal’naâ akadèmìâ navuk Belarusì. Ìnstytut gìstoryì. 2013 BG( 1/ 0)

929.6 Heraldyka. Herby, tarcze herbowe. Herbarze. Godła. Źródła heraldyczne
22
Chorowiec, Oleg (1963- ).. Herbarz szlachty wołyńskiej. T. 1 / Oleg Chorowiec. 2012 BG( 1/ 0)

929.6 Heraldyka. Herby, tarcze herbowe. Herbarze. Godła. Źródła heraldyczne
23

Wieś w heraldyce i sfragistyce polskiej / pod. red. Agnieszki Gut i Pawła Guta. 2012 BG( 1/ 0)

929.6 Heraldyka. Herby, tarcze herbowe. Herbarze. Godła. Źródła heraldyczne
24

Herbarz roli herbowej Nova Heroldia. Tom 2 Forum Heraldycznego czyli Spis fundacji, rejestracji i opis nowych herbów rodzin obywatelskich 2006-2011 / [red. Norbert Wacławczyk]. 2012 BG( 1/ 0)

929.6 Heraldyka. Herby, tarcze herbowe. Herbarze. Godła. Źródła heraldyczne
25
Piech, Zenon (1954- ).. Monety, pieczęcie i herby w systemie symboli władzy Jagiellonów / Zenon Piech. 2011 BG( 1/ 0)

929.6 Heraldyka. Herby, tarcze herbowe. Herbarze. Godła. Źródła heraldyczne
26

Herbarz szlachty ziemi łukowskiej na Lubelszczyźnie. T. 1 / oprac. Marek Woliński. 2011 BG( 1/ 0)

929.6 Heraldyka. Herby, tarcze herbowe. Herbarze. Godła. Źródła heraldyczne
27
Ciechanowicz, Jan (1946- ).. Herbarz Polesia / Jan Ciechanowicz. 2009 BG( 1/ 0)

929.6 Heraldyka. Herby, tarcze herbowe. Herbarze. Godła. Źródła heraldyczne
28
Rabiej, Piotr (1971- ).. Pomniki epigrafiki i heraldyki dawnej Rzeczypospolitej na Ukrainie. T. 4, Kamieniec Podolski / pod red. Wojciecha Drelicharza ; oprac. Piotr Rabiej. 2009 BG( 1/ 0)

929.6 Heraldyka. Herby, tarcze herbowe. Herbarze. Godła. Źródła heraldyczne
29
Strzyżewski, Wojciech. Herby i tytuły : pieczęć szlachecka w księstwie głogowskim (XVI-XVIII wiek) / Wojciech Strzyżewski. 2009 BG( 1/ 0)

929.6 Heraldyka. Herby, tarcze herbowe. Herbarze. Godła. Źródła heraldyczne
30
Brzezina-Winiarski, Andrzej (1954- ).. Herby Rzeczypospolitej / Andrzej Brzezina Winiarski ; Archiwum Państwowe w Przemyślu, Przemyskie Towarzystwo Archiwistyczne "Archiwariusz". 2008 BG( 1/ 0)

929.6 Heraldyka. Herby, tarcze herbowe. Herbarze. Godła. Źródła heraldyczne
31
Gołdyn, Piotr (1973- ).. Symbolika religijna i kościelna w herbach miast polskich do końca XX wieku / Piotr Gołdyn. 2008 BG( 1/ 0)

929.6 Heraldyka. Herby, tarcze herbowe. Herbarze. Godła. Źródła heraldyczne
32
Marzec, Andrzej (1971- ).. Pomniki epigrafiki i heraldyki dawnej Rzeczypospolitej na Ukrainie. T. 3, Ziemia przemyska dawnego województwa ruskiego / pod red. Wojciecha Drelicharza ; oprac. Andrzej Marzec. 2008 BG( 1/ 0)

929.6 Heraldyka. Herby, tarcze herbowe. Herbarze. Godła. Źródła heraldyczne
33
Komorowski, Ryszard Tymoteusz (1929- ).. Ilustrowany przewodnik heraldyczny / [teksty, il., układ, tablice oraz projekt wyklejek oprac.] Ryszard T. Komorowski. 2007 BG( 1/ 0)

929.6 Heraldyka. Herby, tarcze herbowe. Herbarze. Godła. Źródła heraldyczne
34
Celej, Anna. Bibliografia genealogii i heraldyki polskiej za lata 1980 - 2001 / Anna Celej. 2006 BG( 1/ 0)

929.6 Heraldyka. Herby, tarcze herbowe. Herbarze. Godła. Źródła heraldyczne
35
Ciechanowicz, Jan (1946- ).. Rody rycerskie Wielkiego Księstwa Litewskiego. T. 6, (Suplement) A-Ż / Jan Ciechanowicz. 2006 BG( 1/ 0)

929.6 Heraldyka. Herby, tarcze herbowe. Herbarze. Godła. Źródła heraldyczne
36
Dumin, Stanislav Vladimirovič (1952- ).. Herbarz rodzin tatarskich Wielkiego Księstwa Litewskiego / Stanisław Dumin. 2006 BG( 4/ 0)
BPP( 1/ 0)

929.6 Heraldyka. Herby, tarcze herbowe. Herbarze. Godła. Źródła heraldyczne
37
Gajl, Tadeusz (1940- ).. Herby szlacheckie Polski porozbiorowej oraz Suplement do Herbów szlacheckich Rzeczypospolitej Obojga Narodów / Tadeusz Gajl. 2005 BG( 1/ 0)

929.6 Heraldyka. Herby, tarcze herbowe. Herbarze. Godła. Źródła heraldyczne
38
Gut, Agnieszka. Herby powiatów i gmin w prowincji Pomorze w okresie międzywojennym / Agnieszka Gut. 2005 BG( 1/ 0)

929.6 Heraldyka. Herby, tarcze herbowe. Herbarze. Godła. Źródła heraldyczne
39
Kuliszewicz, Piotr. Pomniki epigrafiki i heraldyki dawnej Rzeczypospolitej na Ukrainie. T. 2, Dawne województwo podolskie / pod red. Wojciecha Drelicharza ; oprac. Piotr Kuliszewicz. 2005 BG( 1/ 0)

929.6 Heraldyka. Herby, tarcze herbowe. Herbarze. Godła. Źródła heraldyczne
40
Caldwell, Dorigen Sophie. The sixteenth-century Italian Impresa in theory and practice / Dorigen Caldwell. 2004 BG( 1/ 0)

929.6 Heraldyka. Herby, tarcze herbowe. Herbarze. Godła. Źródła heraldyczne
41

Znaki państwa polskiego - herb, barwy, hymn : katalog wystawy, Muzeum Niepodległości w Warszawie, [od 10 listopada 2004 do 13 lutego 2005 r. / słowo wstępne i oprac. red. Andrzej Stawarz ; sz 2004 BG( 2/ 0)

929.6 Heraldyka. Herby, tarcze herbowe. Herbarze. Godła. Źródła heraldyczne
42

Polska heraldyka kościelna : stan i perspektywy badań / pod red. Krzysztofa Skupieńskiego i Anzelma Weissa ; Polskie Towarzystwo Heraldyczne. Oddział w Lublinie. 2004 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

929.6 Heraldyka. Herby, tarcze herbowe. Herbarze. Godła. Źródła heraldyczne
43
Jaworska, Aleksandra (historia). Orzeł Biały : herb państwa polskiego / Aleksandra Jaworska. 2003 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

929.6 Heraldyka. Herby, tarcze herbowe. Herbarze. Godła. Źródła heraldyczne
44
Seroka, Henryk. Herby miast małopolskich do końca XVIII wieku / Henryk Seroka. 2002 BG( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

929.6 Heraldyka. Herby, tarcze herbowe. Herbarze. Godła. Źródła heraldyczne
45
Ciechanowicz, Jan (1946- ).. Rody rycerskie Wielkiego Księstwa Litewskiego. T. 5, S-Ż / Jan Ciechanowicz. 2001 BG( 1/ 0)

929.6 Heraldyka. Herby, tarcze herbowe. Herbarze. Godła. Źródła heraldyczne
46
Ciechanowicz, Jan (1946- ).. Rody rycerskie Wielkiego Księstwa Litewskiego. T. 4, L-R / Jan Ciechanowicz. 2001 BG( 1/ 0)

929.6 Heraldyka. Herby, tarcze herbowe. Herbarze. Godła. Źródła heraldyczne
47
Ciechanowicz, Jan (1946- ).. Rody rycerskie Wielkiego Księstwa Litewskiego. T. 3, E-K / Jan Ciechanowicz. 2001 BG( 1/ 0)

929.6 Heraldyka. Herby, tarcze herbowe. Herbarze. Godła. Źródła heraldyczne
48
Ciechanowicz, Jan (1946- ).. Rody rycerskie Wielkiego Księstwa Litewskiego. T. 2, (A-D) / Jan Ciechanowicz. 2001 BG( 1/ 0)

929.6 Heraldyka. Herby, tarcze herbowe. Herbarze. Godła. Źródła heraldyczne
49
Ciechanowicz, Jan (1946- ).. Rody rycerskie Wielkiego Księstwa Litewskiego. T. 1, Szlachta jako elita : biologiczne i historyczne źródła stratyfikacji społecznej / Jan Ciechanowicz. 2001 BG( 1/ 0)

929.6 Heraldyka. Herby, tarcze herbowe. Herbarze. Godła. Źródła heraldyczne
50

Heraldyka historycznych miast regionu sandomiersko-kieleckiego XIII-XX w. / oprac. Kazimierz Głowacki. 2001 BG( 1/ 0)

929.6 Heraldyka. Herby, tarcze herbowe. Herbarze. Godła. Źródła heraldyczne
51
Szymański, Józef (1931-2011).. Herbarz rycerstwa polskiego z XVI wieku / Józef Szymański. 2001 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

929.6 Heraldyka. Herby, tarcze herbowe. Herbarze. Godła. Źródła heraldyczne
52
Adamczewski, Marek. Heraldyka miast wielkopolskich do końca XVIII wieku / Marek Adamczewski ; Polskie Towarzystwo Heraldyczne. 2000 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

929.6 Heraldyka. Herby, tarcze herbowe. Herbarze. Godła. Źródła heraldyczne
53
Gajl, Tadeusz (1940- ).. Polskie rody szlacheckie i ich herby : ponad 20 000 nazwisk, 1275 barwnych herbów, 200 herbów czarno-białych / Tadeusz Gajl. 2000 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

929.6 Heraldyka. Herby, tarcze herbowe. Herbarze. Godła. Źródła heraldyczne
54
Krakowskie Kolokwium Heraldyczne (1 ; 1999).. Współczesna heraldyka samorządowa i jej problemy : [I Krakowskie Kolokwium Heraldyczne] / pod red. Wojciecha Drelicharza i Zenona Piecha ; Polskie Towarzystwo Heraldyczne. Oddział w Krakowie, 2000 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

929.6 Heraldyka. Herby, tarcze herbowe. Herbarze. Godła. Źródła heraldyczne
55
Dumin, Stanislav Vladimirovič (1952- ).. Herbarz rodzin tatarskich Wielkiego Księstwa Litewskiego / Stanisław Dumin. 1999 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

929.6 Heraldyka. Herby, tarcze herbowe. Herbarze. Godła. Źródła heraldyczne
56
Gajl, Tadeusz (1940- ).. Polskie rody szlacheckie i ich herby : ponad 20 000 nazwisk, 1275 barwnych herbów, 200 herbów czarno-białych / Tadeusz Gajl. 1999 BG( 2/ 0)

929.6 Heraldyka. Herby, tarcze herbowe. Herbarze. Godła. Źródła heraldyczne
57
Strzyżewski, Wojciech. Treści symboliczne herbów miejskich na Śląsku, Ziemi Lubuskiej i Pomorzu Zachodnim do końca XVIII wieku / Wojciech Strzyżewski ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego. 1999 BG( 1/ 0)

929.6 Heraldyka. Herby, tarcze herbowe. Herbarze. Godła. Źródła heraldyczne
58
Dudziński, Paweł (1964- ).. Alfabet heraldyczny / Paweł Dudziński. 1997 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

929.6 Heraldyka. Herby, tarcze herbowe. Herbarze. Godła. Źródła heraldyczne
59
Dachnowski, Jan Karol (około 1590-po 1654). Herbarz szlachty Prus Królewskich z XVII wieku / Jan Karol Dachnowski ; z rękopisów Biblioteki Kórnickiej i Biblioteki Narodowej odczytał, wstępem i przypisami opatrzył Zdzisław Pentek ; [ 1995 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

929.6 Heraldyka. Herby, tarcze herbowe. Herbarze. Godła. Źródła heraldyczne
60

Ludzie i herby w dawnej Polsce / pod red. Piotra Dymmela ; Polskie Towarzystwo Heraldyczne. Oddział w Lublinie. 1995 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

929.6 Heraldyka. Herby, tarcze herbowe. Herbarze. Godła. Źródła heraldyczne
61
Woźniakowa, Maria. Orzeł Biały godło państwa polskiego / oprac. Maria Woźniakowa. 1995 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

929.6 Heraldyka. Herby, tarcze herbowe. Herbarze. Godła. Źródła heraldyczne
62

Nieznana szlachta polska i jej herby / oprac. Wiktor Wittyg ; przy współudziale Stanisława Dziadulewicza. 1994 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

929.6 Heraldyka. Herby, tarcze herbowe. Herbarze. Godła. Źródła heraldyczne
63
Plewako, Andrzej. Herbarz miast polskich / Andrzej Plewako, Józef Wanag ; [herby rysował Sławomir Suski]. 1994 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

929.6 Heraldyka. Herby, tarcze herbowe. Herbarze. Godła. Źródła heraldyczne
64
Uruski, Seweryn (1814-1890).. Rodzina : herbarz szlachty polskiej. T. 1- / oprac. przez Seweryna Uruskiego przy współudz. Adama Amilkara Kosińskiego ; wykończony i uzup. przez Aleksandra Włodarskiego. 1994 BG( 13/ 0)
BHU( 15/ 0)

929.6 Heraldyka. Herby, tarcze herbowe. Herbarze. Godła. Źródła heraldyczne
65
Friar, Stephen (1942- ).. Basic heraldry / Stephen Friar and John Ferguson. 1993 BG( 1/ 0)

929.6 Heraldyka. Herby, tarcze herbowe. Herbarze. Godła. Źródła heraldyczne
66
Konarski, Szymon (1894-1981).. Indeks nazwisk do "Herbarza polskiego" Adama Bonieckiego / oprac. Szymon Konarski ; do dr. podał Sławomir Górzyński ; Polskie Towarzystwo Heraldyczne. 1993 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

929.6 Heraldyka. Herby, tarcze herbowe. Herbarze. Godła. Źródła heraldyczne
67
Kuczyński, Stefan Krzysztof (1938-2010).. Polskie herby ziemskie : geneza, treści, funkcje / Stefan Krzysztof Kuczyński ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. 1993 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

929.6 Heraldyka. Herby, tarcze herbowe. Herbarze. Godła. Źródła heraldyczne
68

Polskie rody szlacheckie : kto jest kim dziś / [opiekę merytoryczno-naukową sprawował i wstęp napisał Andrzej Kulikowski]. 1993 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)

929.6 Heraldyka. Herby, tarcze herbowe. Herbarze. Godła. Źródła heraldyczne
69
Strzyżewski, Wojciech. Geneza i symbolika herbów miejskich Środkowego Nadodrza / Wojciech Strzyżewski ; Lubuskie Towarzystwo Naukowe. 1993 BG( 1/ 0)

929.6 Heraldyka. Herby, tarcze herbowe. Herbarze. Godła. Źródła heraldyczne
70
Szymański, Józef (1931-2011).. Herbarz średniowiecznego rycerstwa polskiego / Józef Szymański. 1993 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

929.6 Heraldyka. Herby, tarcze herbowe. Herbarze. Godła. Źródła heraldyczne
71
Górzyński, Sławomir (1962- ; nauki historyczne). Herby szlachty polskiej / Sławomir Górzyński, Jerzy Kochanowski ; rys. Adam Jońca. 1990 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

929.6 Heraldyka. Herby, tarcze herbowe. Herbarze. Godła. Źródła heraldyczne
72
Kazańczuk, Mariusz (1956- ).. Staropolskie legendy herbowe / Mariusz Kazańczuk ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich. 1990 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

929.6 Heraldyka. Herby, tarcze herbowe. Herbarze. Godła. Źródła heraldyczne
73
Kulikowski, Andrzej (heraldyka). Heraldyka szlachecka / Andrzej Kulikowski. 1990 BG( 2/ 0)

929.6 Heraldyka. Herby, tarcze herbowe. Herbarze. Godła. Źródła heraldyczne
74
Lakier, Aleksandr Borisovič (1825-1870).. Russkaâ geraldika / A. B. Lakier ; podgot. N. A. Sobolevoj. 1990 BHU( 1/ 0)

929.6 Heraldyka. Herby, tarcze herbowe. Herbarze. Godła. Źródła heraldyczne
75
Strzyżewski, Wojciech. Herby miejscowości województwa zielonogórskiego / Wojciech Strzyżewski. 1989 BG( 1/ 0)

929.6 Heraldyka. Herby, tarcze herbowe. Herbarze. Godła. Źródła heraldyczne
76

Herby rycerstwa polskiego na zamku w Kórniku. [T. 2, N-Z / układ oprac. Jerzy Wisłocki ; wyboru tekstów dokonali Ryszard Marciniak, Stanisław Potocki, Jerzy Wisłocki ; rys. herbów wykonał 1988 BG( 1/ 0)

929.6 Heraldyka. Herby, tarcze herbowe. Herbarze. Godła. Źródła heraldyczne
77

Herby rycerstwa polskiego na zamku w Kórniku . [T. 1 / A-N układ oprac. Jerzy Wisłocki ; wyboru tekstów dokonali Ryszard Marciniak, Stanisław Potocki, Jerzy Wisłocki ; rys. herbów wykonał 1988 BG( 1/ 0)

929.6 Heraldyka. Herby, tarcze herbowe. Herbarze. Godła. Źródła heraldyczne
78
Boniecki, Adam (1842-1909).. Herbarz polski. Cz. 1, Wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich. ułożył i wydał Adam Boniecki. 1985 BG( 33/ 0)
BHU( 21/ 0)
BPP( 17/ 0)
WHS( 13/ 0)

929.6 Heraldyka. Herby, tarcze herbowe. Herbarze. Godła. Źródła heraldyczne
79
Kapica Milewski, Ignacy (1740-1817).. Herbarz Ignacego Kapicy Milewskiego : (dopełnienie Niesieckiego) : wydanie Biblioteki XX. Czartoryskich w Sieniawie / [przedm. Zygmunt Gloger]. 1982 BG( 1/ 0)
BHU( 2/ 0)

929.6 Heraldyka. Herby, tarcze herbowe. Herbarze. Godła. Źródła heraldyczne
80
Paprocki, Bartłomiej (około 1543-około 1614). Herby rycerstwa polskiego / przez Bartosza Paprockiego zebrane i wydane r. p. 1584 ; wydanie Kazimierza Józefa Turowskiego. 1982 BG( 1/ 0)
BHU( 3/ 0)

929.6 Heraldyka. Herby, tarcze herbowe. Herbarze. Godła. Źródła heraldyczne
81
Dańkowski, Józef. Zabytkowe herby (szlacheckie) na obszarze województwa białostockiego, łomżyńskiego i suwalskiego wraz z bibliografią / Józef Dańkowski, Waldemar Monkiewicz. 1980 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

929.6 Heraldyka. Herby, tarcze herbowe. Herbarze. Godła. Źródła heraldyczne
82
Niesiecki, Kasper (1682-1744).. Herbarz polski Kaspra Niesieckiego : powiększony dodatkami z późniejszych autorów, rękopismów, dowodów urzędowych. T. 1- / wydany przez Jana Nep. Bobrowicza. 1979 BG( 20/ 0)
BHU( 10/ 0)

929.6 Heraldyka. Herby, tarcze herbowe. Herbarze. Godła. Źródła heraldyczne
83
Kuczyński, Stefan Krzysztof (1938-2010).. Herb Warszawy / Stefan Krzysztof Kuczyński. 1977 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

929.6 Heraldyka. Herby, tarcze herbowe. Herbarze. Godła. Źródła heraldyczne
84
Bolduan, Tadeusz (1930-2005).. Gryf : Godło Pomorza / Tadeusz Bolduan. 1971 BG( 1/ 0)

929.6 Heraldyka. Herby, tarcze herbowe. Herbarze. Godła. Źródła heraldyczne
85
Russocki, Stanisław (1930-2002).. Godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej : zarys dziejów / Stanisław Russocki, Stefan K. Kuczyński, Juliusz Willaume ; pod red. Bogusława Leśnodorskiego. 1963 BG( 1/ 0)
BHU( 2/ 0)
BWP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

929.6 Heraldyka. Herby, tarcze herbowe. Herbarze. Godła. Źródła heraldyczne
86
Mickiewiczowa, Iza. Bibljografja prac drukowanych w wydawnictwach Polskiego Towarzystwa Heraldycznego (1908-1933) / Iza Mickiewiczowa. 1933 BG( 1/ 0)

929.6 Heraldyka. Herby, tarcze herbowe. Herbarze. Godła. Źródła heraldyczne

No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia realizuje zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego