Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "929.5" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 196 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1

Rody i rodziny Mazowsza i Podlasia : źródła do badań genealogicznych : genealogie rodów i rodzin Mazowsza i Podlasia / pod redakcją Małgorzaty Krystyny Frąckiewicz. 2019 BG( 1/ 0)

929.5 Genealogia. Tablice genealogiczne. Dzieje rodzin. Źródła genealogii (np. rejestry narod
2

Studia genealogiczne. T. 3 / pod redakcją Andrzeja Sikorskiego i Tomasza Sławińskiego. 2019 BG( 1/ 0)

929.5 Genealogia. Tablice genealogiczne. Dzieje rodzin. Źródła genealogii (np. rejestry narod
3
Skrzypietz, Aleksandra. Autor Franciszek Ludwik, książę de Conti - "obrany król Polski" : saga rodu Kondeuszów / Aleksandra Skrzypietz. 2019 BG( 1/ 0)

929.5 Genealogia. Tablice genealogiczne. Dzieje rodzin. Źródła genealogii (np. rejestry narod
4

Sapiehowie / pod redakcją Tomasza Ciesielskiego i Mariusza Sawickiego. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

929.5 Genealogia. Tablice genealogiczne. Dzieje rodzin. Źródła genealogii (np. rejestry narod
5
Dubas-Urwanowicz, Ewa. Autor Mężowie stanu, awanturnicy czy zdrajcy? : dzieje rodu Zborowskich w XVI wieku / Ewa Dubas-Urwanowicz. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

929.5 Genealogia. Tablice genealogiczne. Dzieje rodzin. Źródła genealogii (np. rejestry narod
6
Kupisz, Dariusz. Autor Kochanowscy w XV-XVIII wieku / Dariusz Kupisz, Mariusz Kozdrach. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

929.5 Genealogia. Tablice genealogiczne. Dzieje rodzin. Źródła genealogii (np. rejestry narod
7

Ojcowie i synowie : o tron, władzę, dziedzictwo : w 700. rocznicę narodzin Karola IV Luksemburskiego króla czeskiego i cesarza 1316-1378 / pod redakcją Beaty Możejko i Anny Paner. 2018 BG( 1/ 0)

929.5 Genealogia. Tablice genealogiczne. Dzieje rodzin. Źródła genealogii (np. rejestry narod
8

Studia genealogiczne : poświęcone pamięci profesora Włodzimierza Dworzaczka. T. 2 / pod redakcją Andrzeja Sikorskiego i Tomasza Sławińskiego. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

929.5 Genealogia. Tablice genealogiczne. Dzieje rodzin. Źródła genealogii (np. rejestry narod
9

Pacowie : materyjały historyczno-genealogiczne / ułożone i wydane przez Józefa Wolffa ; redakcja Krzysztof Zięcina. 2018 BG( 1/ 0)

929.5 Genealogia. Tablice genealogiczne. Dzieje rodzin. Źródła genealogii (np. rejestry narod
10
Mossakowski, Stanisław (1937- ). Autor Z Mazowsza na Litwę i Ruś Koronną : kartki z kresowych dziejów jednej polskiej rodziny (Mossakowskich herbu Jastrzębiec) / Stanisław Mossakowski. 2017 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

929.5 Genealogia. Tablice genealogiczne. Dzieje rodzin. Źródła genealogii (np. rejestry narod
11

Radziwiłłowie w służbie Marsa / redakcja Mirosław Nagielski, Karol Żojdź ; Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego. 2017 BG( 1/ 0)

929.5 Genealogia. Tablice genealogiczne. Dzieje rodzin. Źródła genealogii (np. rejestry narod
12
Zalìvaka, Alâksandr Stanìslavavìč (1971- ). Autor Podom iz VKL : Meleškeviči gerba Korčak / Aleksandr Zalivako. 2017 BG( 1/ 0)

929.5 Genealogia. Tablice genealogiczne. Dzieje rodzin. Źródła genealogii (np. rejestry narod
13

Szlachta - granice etniczne, wyznaniowe i cywilizacyjne / pod redakcją Tomasza Ciesielskiego, Krzysztofa Mikulskiego i Andrzeja Korytki ; Polskie Towarzystwo Historyczne. 2016 BG( 1/ 0)

929.5 Genealogia. Tablice genealogiczne. Dzieje rodzin. Źródła genealogii (np. rejestry narod
14

Metryki chrztów i ślubów od 1715 r. do 1765 r. oraz zgonów od 1763 r. do 1765 r. przechowywane w archiwum parafii pod wezwaniem św. Aleksandra w Suwałkach. T. 2 / zebrał i przygotował do d 2016 BG( 1/ 0)

929.5 Genealogia. Tablice genealogiczne. Dzieje rodzin. Źródła genealogii (np. rejestry narod
15

Metryki chrztów i ślubów od 1715 r. do 1765 r. oraz zgonów od 1763 r. do 1765 r. przechowywane w archiwum parafii pod wezwaniem św. Aleksandra w Suwałkach. T. 1 / zebrał i przygotował do d 2016 BG( 1/ 0)

929.5 Genealogia. Tablice genealogiczne. Dzieje rodzin. Źródła genealogii (np. rejestry narod
16
Czyż, Anna Sylwia (1974- ).. Fundacje artystyczne rodziny Paców: Stefana, Krzysztofa Zygmunta i Mikołaja Stefana : "lilium bonae spei ab antiquitate consecratum" / Anna Sylwia Czyż. 2016 BG( 1/ 0)

929.5 Genealogia. Tablice genealogiczne. Dzieje rodzin. Źródła genealogii (np. rejestry narod
17
Dąbrowski, Dariusz (1965- ).. Król Rusi Daniel Romanowicz : o ruskiej rodzinie książęcej, społeczeństwie i kulturze w XIII w. / Dariusz Dąbrowski. 2016 BG( 1/ 0)

929.5 Genealogia. Tablice genealogiczne. Dzieje rodzin. Źródła genealogii (np. rejestry narod
18
Drzewiecki, Bartosz (historia). Piwniccy herbu Lubicz odmieniony od XVI do XX wieku / Bartosz Drzewiecki, Tomasz Sławiński ; Polskie Towarzystwo Historyczne. 2016 BG( 1/ 0)

929.5 Genealogia. Tablice genealogiczne. Dzieje rodzin. Źródła genealogii (np. rejestry narod
19
Patek, Artur (1965- ).. Polski cmentarz w Jafie : z dziejów Polonii w Izraelu / Artur Patek. 2016 BG( 1/ 0)

929.5 Genealogia. Tablice genealogiczne. Dzieje rodzin. Źródła genealogii (np. rejestry narod
20
Pisarkiewicz, Mirosław (1963- ).. Groby szlacheckie i ziemiańskie na polskich cmentarzach / Mirosław Pisarkiewicz. 2016 BG( 1/ 0)

929.5 Genealogia. Tablice genealogiczne. Dzieje rodzin. Źródła genealogii (np. rejestry narod
21
Plewczyński, Marek (1946- ).. Szlakiem rodów rycerskich dawnego Mazowsza w XV-XVI wieku. T. 2, Powiat błoński i tarczyński / Marek Plewczyński. 2016 BG( 1/ 0)

929.5 Genealogia. Tablice genealogiczne. Dzieje rodzin. Źródła genealogii (np. rejestry narod
22

Studia genealogiczne : poświęcone pamięci profesora Włodzimierza Dworzaczka / pod redakcją Andrzeja Sikorskiego i Tomasza Sławińskiego. 2016 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

929.5 Genealogia. Tablice genealogiczne. Dzieje rodzin. Źródła genealogii (np. rejestry narod
23
Włodarski, Józef (1950- ).. Jakub, Mikołaj i Ludwik Wejherowie : mężowie stanu Prus Królewskich i dowódcy wojskowi Rzeczypospolitej / Józef Włodarski. 2016 BG( 1/ 0)

929.5 Genealogia. Tablice genealogiczne. Dzieje rodzin. Źródła genealogii (np. rejestry narod
24
Doliwa-Klepacki, Zbigniew M. (1938- ).. Klepaccy z Klepacz w Ziemi Drohiczyńskiej : (600 lat istnienia) / Zbigniew M. Doliwa-Klepacki. 2015 BG( 2/ 0)

929.5 Genealogia. Tablice genealogiczne. Dzieje rodzin. Źródła genealogii (np. rejestry narod
25
Jabłonowski, Jan Stanisław (1669-1731).. Traktat o familiach i koligacjach / Stanisław Jan Jabłonowski ; wydał Marek Górny. 2015 BG( 1/ 0)

929.5 Genealogia. Tablice genealogiczne. Dzieje rodzin. Źródła genealogii (np. rejestry narod
26
Kowalkowski, Jacek. Wybiccy herbu Rogala od XVI do XX wieku : studium genealogiczno-majątkowe / Jacek Kowalkowski ; Polskie Towarzystwo Historyczne. 2015 BG( 1/ 0)

929.5 Genealogia. Tablice genealogiczne. Dzieje rodzin. Źródła genealogii (np. rejestry narod
27
Sroka, Stanisław Andrzej (1966- ).. Genealogia Andegawenów węgierskich / Stanisław A. Sroka. 2015 BG( 1/ 0)

929.5 Genealogia. Tablice genealogiczne. Dzieje rodzin. Źródła genealogii (np. rejestry narod
28
Dworzaczek, Włodzimierz (1905-1988).. Święciccy w Wielkopolsce / Włodzimierz Dworzaczek ; red. nauk., oprac. i komentarze Tomasz Zuzek. 2014 BG( 1/ 0)

929.5 Genealogia. Tablice genealogiczne. Dzieje rodzin. Źródła genealogii (np. rejestry narod
29
Jusupović, Monika. Prowincjonalna elita litewska w XVIII wieku : działalność polityczna rodziny Zabiełłów w latach 1733-1795 / Monika Jusupović. 2014 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

929.5 Genealogia. Tablice genealogiczne. Dzieje rodzin. Źródła genealogii (np. rejestry narod
30

Księgi metrykalne kościołów radomskich z lat 1591-1795. Seria A, Metryki chrztów. oprac. materiału źródłowego Dariusz Kupisz ; red. Dariusz Kupisz. 2014 BG( 1/ 0)

929.5 Genealogia. Tablice genealogiczne. Dzieje rodzin. Źródła genealogii (np. rejestry narod
31
Nowosad, Wiesław (1969- ).. Konopaccy herbu Odwaga - dzieje pomorskiej rodziny senatorskiej w XV-XVIII wieku : studium genealogiczno-majątkowe / Wiesław Nowosad ; Polskie Towarzystwo Historyczne. 2014 BG( 1/ 0)

929.5 Genealogia. Tablice genealogiczne. Dzieje rodzin. Źródła genealogii (np. rejestry narod
32
Smith, Douglas (1962- ).. Skazani : ostatnie dni rosyjskiej arystokracji / Douglas Smith ; przeł. Sebastian Musielak. 2014 BG( 1/ 0)

929.5 Genealogia. Tablice genealogiczne. Dzieje rodzin. Źródła genealogii (np. rejestry narod
33
Studnicka-Mariańczyk, Karolina. Siedziba ziemiańska Korabitów Ostrowskich w Maluszynie / Karolina Studnicka-Mariańczyk ; Polskie Towarzystwo Historyczne. 2014 BG( 1/ 0)

929.5 Genealogia. Tablice genealogiczne. Dzieje rodzin. Źródła genealogii (np. rejestry narod
34

Z Kresów na Kresy : drogami rodziny Świdzińskich / opracowaniw Agnieszka Maria Świdzińska. 2014 BG( 1/ 0)

929.5 Genealogia. Tablice genealogiczne. Dzieje rodzin. Źródła genealogii (np. rejestry narod
35
Janota-Strama, Anna (1976- ).. Stadniccy herbu Szreniawa z Nawojowej : dzieje rodu / Anna Janota-Strama. 2013 BG( 1/ 0)

929.5 Genealogia. Tablice genealogiczne. Dzieje rodzin. Źródła genealogii (np. rejestry narod
36
Jusupović, Adrian. Elity ziemi halickiej i wołyńskiej w czasach Romanowiczów (1205-1269) : studium prozopograficzne / Adrian Jusupović. 2013 BG( 1/ 0)

929.5 Genealogia. Tablice genealogiczne. Dzieje rodzin. Źródła genealogii (np. rejestry narod
37
Kalinowski, Emil. Ród Kalinowskich herbu Ślepowron w XVII wieku / Emil Kalinowski. 2013 BG( 1/ 0)

929.5 Genealogia. Tablice genealogiczne. Dzieje rodzin. Źródła genealogii (np. rejestry narod
38
Karolczak, Kazimierz (1954- ).. Rodzina Dzieduszyckich herbu Sas w XIX i XX wieku : linia starsza : potomkowie Tadeusza Gerwazego / Kazimierz Karolczak. 2013 BG( 1/ 0)

929.5 Genealogia. Tablice genealogiczne. Dzieje rodzin. Źródła genealogii (np. rejestry narod
39

Dzieje rodziny Ciechanowieckich herbu Dąbrowa (XIV-XXI wiek) / Henryk Lulewicz [et al.] ; pod red. Andrzeja Rachuby. 2013 BG( 1/ 0)

929.5 Genealogia. Tablice genealogiczne. Dzieje rodzin. Źródła genealogii (np. rejestry narod
40
Narkowicz, Liliana (1961- ).. Tyszkiewiczowie rodem z Landwarowa / Liliana Narkowicz. 2013 BG( 1/ 0)

929.5 Genealogia. Tablice genealogiczne. Dzieje rodzin. Źródła genealogii (np. rejestry narod
41
Pietras, Tomasz. Oporowscy herbu Sulima : kariera rodziny możnowładczej w późnośredniowiecznej Polsce / Tomasz Pietras. 2013 BG( 1/ 0)

929.5 Genealogia. Tablice genealogiczne. Dzieje rodzin. Źródła genealogii (np. rejestry narod
42
Plewczyński, Marek (1946- ).. Szlakiem rodów rycerskich dawnego Mazowsza w XV-XVI wieku. T. 1, Powiat warszawski / Marek Plewczyński. 2013 BG( 1/ 0)

929.5 Genealogia. Tablice genealogiczne. Dzieje rodzin. Źródła genealogii (np. rejestry narod
43

Rody, rodziny Mazowsza i Podlasia : źródła do badań genealogicznych / pod red. Doroty K. Rembiszewskiej i Hanny Krajewskiej. 2013 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

929.5 Genealogia. Tablice genealogiczne. Dzieje rodzin. Źródła genealogii (np. rejestry narod
44
Rostworowski, Stanisław Jan (1934-2018).. Monografia rodziny Rostworowskich, lata 1386-2012 : tacy byli i są. T. 1 / Stanislaw Jan Rostworowski. 2013 BG( 1/ 0)

929.5 Genealogia. Tablice genealogiczne. Dzieje rodzin. Źródła genealogii (np. rejestry narod
45
Rostworowski, Stanisław Jan (1934-2018).. Monografia rodziny Rostworowskich, lata 1386-2012 : tacy byli i są. T. 2 / Stanislaw Jan Rostworowski. 2013 BG( 1/ 0)

929.5 Genealogia. Tablice genealogiczne. Dzieje rodzin. Źródła genealogii (np. rejestry narod
46
Szczepański, Jerzy (1950- ).. Działalność społeczna rodziny Gałęzowskich na emigracji polskiej we Francji na przełomie XIX i XX wieku / Jerzy Szczepański. 2013 BG( 1/ 0)

929.5 Genealogia. Tablice genealogiczne. Dzieje rodzin. Źródła genealogii (np. rejestry narod
47
Wolski, Marian (1962- ).. Potoccy herbu Pilawa do początku XVII wieku : studium genealogiczno-własnościowe / Marian Wolski. 2013 BG( 1/ 0)

929.5 Genealogia. Tablice genealogiczne. Dzieje rodzin. Źródła genealogii (np. rejestry narod
48
Wroniszewski, Jan (1956- ).. Nobiles Sandomirienses : rody Dębnów, Janinów, Grzymałów, Doliwów i Powałów / Jan Wroniszewski ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. 2013 BG( 1/ 0)

929.5 Genealogia. Tablice genealogiczne. Dzieje rodzin. Źródła genealogii (np. rejestry narod
49
Białuński, Grzegorz (1967-2018).. Studia z dziejów rycerskich i szlacheckich rodów pruskich (XIII-XVI wiek). Cz. 1 / Grzegorz Białuński. 2012 BG( 1/ 0)

929.5 Genealogia. Tablice genealogiczne. Dzieje rodzin. Źródła genealogii (np. rejestry narod
50
Brzeziński, Witold (historia). Koligacje małżeńskie możnowładztwa wielkopolskiego w drugiej połowie XIV i pierwszej połowie XV wieku / Witold Brzeziński. 2012 BG( 1/ 0)

929.5 Genealogia. Tablice genealogiczne. Dzieje rodzin. Źródła genealogii (np. rejestry narod
51
Doliwa-Klepacki, Zbigniew M. (1938- ).. Klepaccy z Klepacz w Ziemi Drohiczyńskiej : (600 lat istnienia) / Zbigniew M. Doliwa-Klepacki. 2012 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

929.5 Genealogia. Tablice genealogiczne. Dzieje rodzin. Źródła genealogii (np. rejestry narod
52
Izbicki, Tadeusz. Niech nasz krąg trwa : Izbiccy znad Wigier / Tadeusz Izbicki. 2012 BG( 1/ 0)

929.5 Genealogia. Tablice genealogiczne. Dzieje rodzin. Źródła genealogii (np. rejestry narod
53
Jaworski, Przemysław. Królewskie rody Szwecji : genealogia : od króla Ringa do Karola XVI Gustawa / Przemysław Jaworski. 2012 BG( 1/ 0)

929.5 Genealogia. Tablice genealogiczne. Dzieje rodzin. Źródła genealogii (np. rejestry narod
54
Jurgielewicz, Wacław (1922- ).. Dzieje rodziny Jurgielewiczów zesłanej 10 lutego 1940 r. z Małachów gm. Juraciszki do Stepniaka w Kazachstanie / Wacław Jurgielewicz. 2012 BG( 1/ 0)

929.5 Genealogia. Tablice genealogiczne. Dzieje rodzin. Źródła genealogii (np. rejestry narod
55

Studia Flaviana II / pod red. Leszka Mrozewicza ; Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. 2012 BG( 1/ 0)

929.5 Genealogia. Tablice genealogiczne. Dzieje rodzin. Źródła genealogii (np. rejestry narod
56
Schirmer, Marcin K. (1963- ).. Arystokracja : polskie rody / Marcin K. Schirmer. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

929.5 Genealogia. Tablice genealogiczne. Dzieje rodzin. Źródła genealogii (np. rejestry narod
57
Tracz, Adam. "Ostatni król Polski" Karol Stefan Habsburg : historia polskich Habsburgów / Adam Tracz, Krzysztof Błecha. 2012 BG( 1/ 0)

929.5 Genealogia. Tablice genealogiczne. Dzieje rodzin. Źródła genealogii (np. rejestry narod
58
Żojdź, Karol. Jan Mierzeński : klient i rezydent Bogusława Radziwiłła w latach 1656-1665 / Karol Żojdź. 2012 BG( 1/ 0)

929.5 Genealogia. Tablice genealogiczne. Dzieje rodzin. Źródła genealogii (np. rejestry narod
59
Antoniewicz, Marceli (1952- ).. Protoplaści książąt Radziwiłłów : dzieje mitu i meandry historiografii / Marceli Antoniewicz. 2011 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

929.5 Genealogia. Tablice genealogiczne. Dzieje rodzin. Źródła genealogii (np. rejestry narod
60

Rurykowicze : biografie, herby, drzewa genealogiczne / [red. prowadząca Joanna Cieślewska ; aut. Konrad Bobiatyński et al.]. 2011 BG( 1/ 0)

929.5 Genealogia. Tablice genealogiczne. Dzieje rodzin. Źródła genealogii (np. rejestry narod
61

Ming : biografie, fakty, drzewa genealogiczne / [red. prowadzący Joanna Cieślewska ; aut.: Joanna Afek et al.]. 2011 BG( 1/ 0)

929.5 Genealogia. Tablice genealogiczne. Dzieje rodzin. Źródła genealogii (np. rejestry narod
62

Bonapartowie : biografie, herby, drzewa genealogiczne / [red. prowadzący Joanna Cieślewska ; aut. Paweł Freus et al.]. 2011 BG( 1/ 0)

929.5 Genealogia. Tablice genealogiczne. Dzieje rodzin. Źródła genealogii (np. rejestry narod
63

Wielcy Mogołowie : biografie, fakty, drzewa genealogiczne / [red. prowadzący Joanna Cieślewska ; aut.: Piotr Borek et al.]. 2011 BG( 1/ 0)

929.5 Genealogia. Tablice genealogiczne. Dzieje rodzin. Źródła genealogii (np. rejestry narod
64
Jamiołkowski, Jerzy (1946- ).. Historia genealogiczna Jamiołkowskich / Jerzy Antoni Jamiołkowski. 2011 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

929.5 Genealogia. Tablice genealogiczne. Dzieje rodzin. Źródła genealogii (np. rejestry narod
65

Burbonowie : biografie, herby, drzewa genealogiczne / [red. prowadzący Joanna Cieślewska ; aut. Beata Jankowiak-Konik et al.]. 2011 BG( 1/ 0)

929.5 Genealogia. Tablice genealogiczne. Dzieje rodzin. Źródła genealogii (np. rejestry narod
66

Od genealogii do historii społecznej / red.: Aleksandra Jaworska, Barbara Trelińska ; Polskie Towarzystwo Historyczne. 2011 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

929.5 Genealogia. Tablice genealogiczne. Dzieje rodzin. Źródła genealogii (np. rejestry narod
67

Wazowie : biografie, herby, drzewa genealogiczne / [red. prowadzący Krzysztof Kurek ; aut. Michał Kopczyński et al.]. 2011 BG( 1/ 0)

929.5 Genealogia. Tablice genealogiczne. Dzieje rodzin. Źródła genealogii (np. rejestry narod
68
Krogulski, Mariusz Lesław (1965- ).. Rodowody mieszczan wojnickich. T. 4 / Mariusz Lesław Krogulski. 2011 BG( 1/ 0)

929.5 Genealogia. Tablice genealogiczne. Dzieje rodzin. Źródła genealogii (np. rejestry narod
69

Luksemburgowie : biografie, herby, drzewa genealogiczne / [red. prowadzący Krzysztof Kurek ; aut. Zbyszko Górczak et al.]. 2011 BG( 1/ 0)

929.5 Genealogia. Tablice genealogiczne. Dzieje rodzin. Źródła genealogii (np. rejestry narod
70

Wettynowie i Windsorowie : biografie, herby, drzewa genealogiczne / [red. prowadzący Krzysztof Kurek ; aut. Jarosław Porazinski et al.]. 2011 BG( 1/ 0)

929.5 Genealogia. Tablice genealogiczne. Dzieje rodzin. Źródła genealogii (np. rejestry narod
71

Paleologowie : biografie, fakty, drzewa genealogiczne / [red. prowadzący Krzysztof Kurek ; aut.: Mirosław J. Leszka et al.]. 2011 BG( 1/ 0)

929.5 Genealogia. Tablice genealogiczne. Dzieje rodzin. Źródła genealogii (np. rejestry narod
72

Osmanowie : biografie, fakty, drzewa genealogiczne / [red. prowadzący Krzysztof Kurek ; aut.: Tadeusz Majda et al.]. 2011 BG( 1/ 0)

929.5 Genealogia. Tablice genealogiczne. Dzieje rodzin. Źródła genealogii (np. rejestry narod
73
Pustelak, Danuta. Ród Jędrzejowiczów w okresie autonomii Galicji / Danuta Pustelak. 2011 BG( 1/ 0)

929.5 Genealogia. Tablice genealogiczne. Dzieje rodzin. Źródła genealogii (np. rejestry narod
74
Szymczakowa, Alicja. Nobiles Siradienses : rody Porajów, Pomianów, Gryfów, Kopaczów i Pobogów / Alicja Szymczakowa. 2011 BG( 1/ 0)

929.5 Genealogia. Tablice genealogiczne. Dzieje rodzin. Źródła genealogii (np. rejestry narod
75
Tęgowski, Jan (1947- ).. Rodowód kniaziów Świrskich do końca XVI wieku / Jan Tęgowski. 2011 BG( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

929.5 Genealogia. Tablice genealogiczne. Dzieje rodzin. Źródła genealogii (np. rejestry narod
76

Andegaweni : biografie, herby, drzewa genealogiczne / [red. prowadzący Joanna Cieślewska ; aut. Andrzej Anders et al.]. 2010 BG( 1/ 0)

929.5 Genealogia. Tablice genealogiczne. Dzieje rodzin. Źródła genealogii (np. rejestry narod
77

Hohenzollernowie : biografie, herby, drzewa genealogiczne / [red. prowadzący Joanna Cieślewska ; aut. Sławomir Augusiewicz et al.]. 2010 BG( 1/ 0)

929.5 Genealogia. Tablice genealogiczne. Dzieje rodzin. Źródła genealogii (np. rejestry narod
78

Romanowowie : biografie, herby, drzewa genealogiczne / [red. prowadzący Joanna Cieślewska ; aut. Aneta Borkowska et al.]. 2010 BG( 1/ 0)

929.5 Genealogia. Tablice genealogiczne. Dzieje rodzin. Źródła genealogii (np. rejestry narod
79

Jagiellonowie : biografie, herby, drzewa genealogiczne / [aut. Bożena Czwojdrak et al. ; zdjęcia Stanisłw Fitak et al.]. 2010 BG( 1/ 0)

929.5 Genealogia. Tablice genealogiczne. Dzieje rodzin. Źródła genealogii (np. rejestry narod
80

Medyceusze : biografie, herby, drzewa genealogiczne / [red. prowadzący: Aneta Dąbrowska, Krzysztof Kurek ; aut.: Stefan Jerzy Ciara et al.]. 2010 BG( 1/ 0)

929.5 Genealogia. Tablice genealogiczne. Dzieje rodzin. Źródła genealogii (np. rejestry narod
81

Ród Potockich w odmęcie historii (XVII-XX w.) / pod red. Zdzisława Janeczka. 2010 BG( 1/ 0)

929.5 Genealogia. Tablice genealogiczne. Dzieje rodzin. Źródła genealogii (np. rejestry narod
82

Rody magnackie Rzeczypospolitej / [oprac. i red. tekstów Hadrian Kamiński, Marta Wilińska, Małgorzata Ziemińska ; rys. herbów Zbigniew Kwiatkiewicz]. 2010 BG( 1/ 0)

929.5 Genealogia. Tablice genealogiczne. Dzieje rodzin. Źródła genealogii (np. rejestry narod
83
Krogulski, Mariusz Lesław (1965- ).. Rodowody mieszczan wojnickich. T. 3 / Mariusz Lesław Krogulski. 2010 BG( 1/ 0)

929.5 Genealogia. Tablice genealogiczne. Dzieje rodzin. Źródła genealogii (np. rejestry narod
84

Merowingowie i Karolingowie : biografie, herby, drzewa genealogiczne / [red. prowadzący Krzysztof Kurek ; aut. Anna Pobóg-Lenartowicz et al.]. 2010 BG( 1/ 0)

929.5 Genealogia. Tablice genealogiczne. Dzieje rodzin. Źródła genealogii (np. rejestry narod
85

Walezjusze : biografie, herby, drzewa genealogiczne / [red. prowadzący Krzysztof Kurek ; aut. Zbyszko Górczak et al.]. 2010 BG( 1/ 0)

929.5 Genealogia. Tablice genealogiczne. Dzieje rodzin. Źródła genealogii (np. rejestry narod
86

Tudorowie i Stuartowie : biografie, herby, drzewa genealogiczne / [red. prowadzący Krzysztof Kurek ; aut. Jolanta Choińska-Mika et al.]. 2010 BG( 1/ 0)

929.5 Genealogia. Tablice genealogiczne. Dzieje rodzin. Źródła genealogii (np. rejestry narod
87
Kwilecki, Andrzej (1928-2019). Wielkopolskie rody ziemiańskie / Andrzej Kwilecki ; tablice genealogiczne oprac. Rafał Prinke. 2010 BG( 1/ 0)

929.5 Genealogia. Tablice genealogiczne. Dzieje rodzin. Źródła genealogii (np. rejestry narod
88
Narkowicz, Liliana (1961- ).. Tyszkiewiczowie z Waki / Liliana Narkowicz. 2010 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

929.5 Genealogia. Tablice genealogiczne. Dzieje rodzin. Źródła genealogii (np. rejestry narod
89
Nowaczyk, Małgorzata (1964- ).. Poszukiwanie przodków : genealogia dla każdego / Małgorzata Nowaczyk. 2010 BG( 1/ 0)

929.5 Genealogia. Tablice genealogiczne. Dzieje rodzin. Źródła genealogii (np. rejestry narod
90
Pruszak, Tomasz Adam (1974- ). Autor "...żem zawsze życzliwy temu domowi" : relacje rodzin Pruszaków i Chopinów od końca XVIII do lat 60. XIX wieku ze szczególnym uwględnieniem losów rodziny Pruszaków / Tomasz Adam Pruszak. 2010 BG( 1/ 0)

929.5 Genealogia. Tablice genealogiczne. Dzieje rodzin. Źródła genealogii (np. rejestry narod
91

Piastowie : biografie, herby, drzewa genealogiczne / [red. prowadzący Krzysztof Kurek ; aut. Jerzy Strzelczyk et al.]. 2010 BG( 1/ 0)

929.5 Genealogia. Tablice genealogiczne. Dzieje rodzin. Źródła genealogii (np. rejestry narod
92
Szczepaniak-Kroll, Agnieszka. Tożsamość poznańskich rodzin pochodzenia niemieckiego : losy Bajerleinów i Dittrichów (XVIII-XX w.) / Agnieszka Szczepaniak-Kroll ; Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. 2010 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

929.5 Genealogia. Tablice genealogiczne. Dzieje rodzin. Źródła genealogii (np. rejestry narod
93

Rody na Śląsku, Rusi Czerwonej i w Małopolsce : średniowiecze i czasy nowożytne : stan badań, metodologia, nowe ustalenia / pod red. Wioletty Zawitkowskiej, Anny Pobóg-Lenartowicz. 2010 BG( 1/ 0)

929.5 Genealogia. Tablice genealogiczne. Dzieje rodzin. Źródła genealogii (np. rejestry narod
94

Dynastie Europy : praca zbiorowa / pod red. Antoniego Mączaka ; aut. Jacek Banaszkiewicz [et al.]. 2009 BG( 1/ 0)

929.5 Genealogia. Tablice genealogiczne. Dzieje rodzin. Źródła genealogii (np. rejestry narod
95

Ruiny starogo doma : kniga-al’bom / V. N. Domogackij fotoarhiv, V. V. Domogackij Kladovka, popytka konservacii ; [sost. F. V. Domogackij]. 2009 BG( 1/ 0)

929.5 Genealogia. Tablice genealogiczne. Dzieje rodzin. Źródła genealogii (np. rejestry narod
96
Głogowski, Stefan. Grzymałowie - Głogowscy : monografia rodzinna / Stefan Głogowski. 2009 BG( 1/ 0)

929.5 Genealogia. Tablice genealogiczne. Dzieje rodzin. Źródła genealogii (np. rejestry narod
97
Górzyński, Sławomir (1962- ; nauki historyczne). Arystokracja polska w Galicji : studium heraldyczno-genealogiczne / Sławomir Górzyński. 2009 BG( 2/ 0)

929.5 Genealogia. Tablice genealogiczne. Dzieje rodzin. Źródła genealogii (np. rejestry narod
98
Habsburg, Maria Krystyna (1923-2012).. Księżna : wspomnienia o polskich Habsburgach / z Marią Krystyną Habsburg rozmawiali Adam Tracz, Krzysztof Błecha. 2009 BG( 1/ 0)

929.5 Genealogia. Tablice genealogiczne. Dzieje rodzin. Źródła genealogii (np. rejestry narod
99
Nowak, Bronisław (1960- ).. Ród Porajów w Małopolsce w średniowieczu / Bronisław Nowak. 2009 BG( 1/ 0)

929.5 Genealogia. Tablice genealogiczne. Dzieje rodzin. Źródła genealogii (np. rejestry narod

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2018-2019 zrealizowała zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego